email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

SCUTIRE de impozit pentru o noua categorie de salariati romani, de la 1 iunie

SCUTIRE de impozit pentru o noua categorie de salariati romani, de la 1 iunie
scutire de impozitangajatiit-isti

Pe lista celor mai bine platiti salariati romani scutiti de impozit se va mai adauga inca o categorie, prevede un act normativ publicat recent in Monitor. Incepand cu 1 iunie 2023, si salariatii IT-isti din cadrul institutiilor publice locale vor beneficia de aceasta facilitate, stabileste  Ordinul comun nr. 20.463/3.964/967/1.415/2023 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator.

Actul normativ a aparut in Monitorul Oficial nr. 370 din 2 mai 2023 si a intrat in vigoare la 1 iunie 2023. 

Iata mai jos care sunt prevederile ordinului emis de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ministerul Educatiei, Ministerul Muncii si Ministerul Finantelor: 
 

Scutire de impozit IT-isti: Ordinul comun nr. 20.463/3.964/967/1.415/2023 

Articolul 1

(1) Angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) posturile pe care sunt angajati corespund celor din lista care cuprinde ocupatiile si activitatile prevazute la sectiunile 1 si 2 din anexa;
b) postul face parte dintr-un compartiment care are ca obiect de activitate cel putin unul dintre urmatoarele domenii, evidentiat in organigrama angajatorului: tehnologia informatiei si a comunicatiilor, inteligenta artificiala si tehnologii digitale emergente, administrare fiscala in format electronic, baze de date, servicii de e-guvernare si transformare digitala;
c) detin o diploma de licenta obtinuta in urma finalizarii unei forme de invatamant superior de lunga sau de scurta durata sau in urma finalizarii ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, sau detin o diploma de bacalaureat si urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute in anexa;


d) angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinate comercializarii;
e) veniturile anuale prevazute la lit. d) au o valoare care reprezinta cel putin echivalentul in lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe venit.

(2) Societatile care se infiinteaza in cursul anului fiscal sunt exceptate de la indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. d) pentru anul infiintarii si pentru anul fiscal urmator, in vederea beneficierii de facilitatea fiscala prevazuta la alin. (1).

(3) Societatile care, in cursul anului, au facut obiectul unei reorganizari potrivit legii sunt exceptate de la indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. d) pentru anul in care s-a produs operatiunea de reorganizare, in vederea beneficierii de facilitatea fiscala prevazuta la alin. (1).

(4) De prevederile alin. (1) beneficiaza angajatii ale caror diplome sunt echivalente sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educatiei, la nivelul diplomelor mentionate la alin. (1) lit. c).

(5) De prevederile alin. (1) beneficiaza angajatii ale caror diplome sunt echivalate sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educatiei, cu diploma de bacalaureat si care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate.

Articolul 2

(1) Angajatii din institutiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din institutiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada in care desfasoara activitati de creare de programe pentru calculator, potrivit competentelor si atributiilor specifice prevazute in fisa postului sau in orice alt act juridic care stabileste atributiile de serviciu ale angajatului, beneficiaza de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt indeplinite cumulativ conditiile din prezentul articol, precum si cele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. b) si c).

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. b), in cazul institutiilor publice prevazute la alin. (1), postul alocat desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator poate face parte si din categoria celor infiintate in afara organigramei, potrivit legii.

(3) Posturile alocate desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator se stabilesc prin act administrativ al conducatorului institutiei publice prevazute la alin. (1).

(4) Conducatorul institutiei publice, in vederea acordarii facilitatii fiscale pentru angajatii prevazuti la alin. (1), prevede in fisa postului sau in orice alt act juridic care stabileste atributiile de serviciu ale angajatului cel putin una dintre activitatile prevazute la sectiunea 2 din anexa.

(5) Prevederile art. 1 alin. (4) si (5) se aplica in mod corespunzator.

(6) Evidenta distincta a activitatilor angajatilor care beneficiaza de prevederile alin. (1) se realizeaza lunar, pe perioada in care se desfasoara efectiv activitatea de creare de programe pentru calculator, in vederea acordarii facilitatii fiscale. Modalitatea in care se evidentiaza activitatea desfasurata lunar se stabileste prin act administrativ al conducatorului institutiei publice prevazute la alin. (1).

Articolul 3

(1) Activitatea de creare de programe pentru calculator, in sensul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se refera la prestarea efectiva a cel putin uneia dintre activitatile de creare de programe pentru calculator, corespunzatoare ocupatiilor specifice prevazute in anexa, dupa caz, corespunzatoare activitatilor prevazute in anexa si individualizate in fisa postului sau in oricare alt act juridic care stabileste atributiile de serviciu.

(2) Scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor pentru angajatii prevazuti la art. 2 alin. (1) se aplica pe intreaga perioada in care acestia desfasoara efectiv activitatea de creare de programe pentru calculator.

(3) In situatia in care activitatea de creare de programe pentru calculator se desfasoara efectiv pentru o fractie din luna, scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor pentru angajatii prevazuti la art. 2 alin. (1) se aplica pentru intregul venit din salarii si asimilat salariilor realizat in luna respectiva.

Articolul 4
(1) Documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, conform ocupatiilor si activitatilor specifice prevazute in anexa, sunt:

a) actul constitutiv, in cazul operatorului economic;
b) organigrama angajatorului;
c) fisa postului sau orice alt act juridic care stabileste atributiile de serviciu ale angajatului;
d) copia cu mentiunea „conform cu originalul“ a diplomei de licenta obtinute in urma finalizarii unei forme de invatamant superior de lunga sau de scurta durata sau in urma finalizarii ciclului I de studii universitare de licenta, respectiv copia cu mentiunea „conform cu originalul“ a documentului de echivalare sau recunoastere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educatiei, pentru angajatii persoane fizice;
e) adeverinta de absolvire a studiilor universitare de licenta, eliberata de institutia de invatamant superior in cauza, in cazul in care diploma de absolvire nu a fost inca eliberata, respectiv copia cu mentiunea „conform cu originalul“ a documentului de echivalare sau recunoastere eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educatiei, pentru angajatii persoane fizice;
f) copia cu mentiunea „conform cu originalul“ a diplomei de bacalaureat, respectiv copia cu mentiunea „conform cu originalul“ a atestatului de echivalare sau recunoastere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educatiei, inclusiv pentru angajatii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate;
g) adeverinta care sa ateste faptul ca persoana urmeaza o forma de invatamant superior, in cazul in care angajatul detine diploma de bacalaureat, si documentul de echivalare sau recunoastere, daca este cazul, dar nu a absolvit studii universitare de scurta durata sau studii universitare de lunga durata sau ciclul I al studiilor de licenta. In adeverinta se prevad urmatoarele: universitatea, actul normativ prin care universitatea a fost acreditata, facultatea, programul de studii, forma de invatamant, inclusiv anul de studii urmat la data solicitarii, situatia scolara, astfel incat sa se probeze calitatea de student, conform prevederilor legale in vigoare;
h) copia cu mentiunea „conform cu originalul“ a suplimentului de diploma, solicitata de angajator, pentru a exclude perioadele de intrerupere de scolaritate de la acordarea scutirii de la plata impozitului, in cazul in care aceste intreruperi nu au fost declarate de beneficiarul scutirii, in cazul in care angajatul detine diploma de bacalaureat si documentul de echivalare sau recunoastere, dupa caz, dar nu a absolvit studii universitare de scurta durata sau studii universitare de lunga durata sau ciclul I al studiilor de licenta, la finalizarea cu diploma a cursurilor unei institutii de invatamant superior acreditate;
i) copia cu mentiunea „conform cu originalul“ a contractului individual de munca sau a oricarui act juridic al conducatorului institutiei publice in baza caruia se exercita raportul de serviciu/raportul de munca;
j) statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) comanda interna aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atesta solicitarea initierii procesului de creare de programe pentru calculator;
l) balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul angajatilor prevazuti la art. 2 alin. (1), documentele justificative care se au in vedere la incadrarea acestora ca persoane scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sunt cele prevazute la alin. (1) lit. b)-j), dupa caz, precum si documentul/documentele care atesta initierea si durata procesului de creare de programe pentru calculator, aprobat/aprobate de conducatorul institutiei publice.

(3) Dosarul cuprinzand documentele justificative se pastreaza la sediul angajatorului in vederea controlului. In situatia in care angajatorul pastreaza documentele justificative in format electronic, acestea sunt semnate cu semnatura electronica calificata, furnizata de un furnizor de servicii acreditat.

(4) Pentru colectarea actelor prevazute la alin. (1) si (2) sunt aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale, administratiei publice locale si al institutiilor publice si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 179/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5
(1) Scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica lunar numai pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, obtinute din desfasurarea unei activitati de creare de programe pentru calculator, in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de delegare sau detasare sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire, si fara a fi conditionata de contributia acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevazut la art. 1 alin. (1) lit. e).

(2) In cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate din desfasurarea activitatii de creare de programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, in baza unui act de detasare sau delegare, scutirea se acorda in situatia in care angajatii prevazuti la art. 1 alin. (1) si art. 2 alin. (1) si platitorul de venituri indeplinesc conditiile prevazute de prezentul ordin.

(3) Acordarea scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor constituie responsabilitatea angajatorului/platitorului de venituri, in cazul angajatilor prevazuti la art. 1, respectiv a conducatorului institutiei publice, in cazul angajatilor prevazuti la art. 2.

Articolul 6
Anexa face parte integranta din prezentul ordin si se actualizeaza periodic, in conformitate cu modificarile si completarile Clasificarii ocupatiilor din Romania.

Articolul 7
Prevederile prezentului ordin sunt duse la indeplinire de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Educatiei si Ministerul Finantelor.

Articolul 8
(1) Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data de 1 a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica incepand cu veniturile aferente lunii intrarii in vigoare a prezentului ordin.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului cercetarii, inovarii si digitalizarii, al ministrului educatiei, al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului finantelor nr. 21.813/6.421/2.246/4.433/2022 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1252 din 23 decembrie 2022.

 

ANEXA

Lista cuprinzand ocupatiile specifice activitatilor de creare de programe pentru calculatorde Redactia Contabilul

NOUTATI Contabile 2024

Cum sa „citesti” si sa interpretezi perfect o balanta contabila?


Ghidul practic Balanta de verificare de la A la Z. Analize, corelatii, studii de caz vine in ajutorul dvs. pentru a va scapa de:

• erori de inregistrare aducatoare de amenzi usturatoare din partea inspectorilor veniti in control
• lipsa de cunostinte temeinice din domenii conexe
• lipsa de experienta in lucrul cu conturile, mai ales cand acestea sunt noi, renumerotate ori abrogate!
• incapacitatea de a lua masuri profitabile prin ajustarea balantei pentru profit maxim
• riscul incalcarii legislatiei in vigoare.

Simplifica-ti si securizeaza-ti munca!

...vezi AICI lista completa >>

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
scutire de impozitangajatiit-isti


Data aparitiei: 03 Mai 2023
Ultima actualizare: 31 Mai 2023

Votati articolul "SCUTIRE de impozit pentru o noua categorie de salariati romani, de la 1 iunie":
Rating:

Nota: 2.75 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X