email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OG 31/2022 - noile modificari aduse Codului de procedura fiscala

OG 31/2022 - noile modificari aduse Codului de procedura fiscala
codul procedura fiscalacontrol fiscalesalonare la plata

Ministerul Finantelor a publicat in Monitorul Oficial OG 31/2022 care  aduce modificari importante in Codul de procedura fiscala. Noutatile vizeaza actul administrativ fiscal, controalele fiscale, taxele vamale si altele pe care le prezentam mai jos.

 Actul normativ, publicat in M.O. 857 din 31 august 2022, a avut in vedere propunerile si observatiile rezultate din activitatea ANAF, Autoritatii Vamale Romane, precum si problematicile care au fost sesizate Ministerului Finantelor de catre contribuabili ori de corpurile profesionale. 

OG 31/2022 - modificari in Codul de procedura fiscala 2022

Denumire completa: OG 31/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

 

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Articolul I


Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 47, alineatul (15) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(15) Actul administrativ fiscal emis in forma electronica se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta potrivit alin. (16) sau (17), dupa caz, iar acesta se considera comunicat la data punerii la dispozitia contribuabilului/platitorului prin aceste mijloace.

2. La articolul 52, alineatele (1), (3), (16) si (19) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(1) Solutia fiscala individuala anticipata este actul administrativ emis de organul fiscal central in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului/platitorului referitoare la reglementarea unei situatii fiscale de fapt viitoare. Cererea pentru emiterea solutiei fiscale se depune pentru o singura situatie fiscala de fapt viitoare si o singura obligatie fiscala principala. Contribuabilul/Platitorul poate depune mai multe cereri in vederea reglementarii mai multor situatii fiscale de fapt viitoare. Situatia fiscala de fapt viitoare se apreciaza in functie de data depunerii cererii.
..................................................................................................
(3) Anterior depunerii cererii de emitere a unei solutii fiscale individuale anticipate sau de emitere/modificare a unui acord de pret in avans, contribuabilul/Platitorul poate solicita in scris organului fiscal competent o discutie preliminara pentru emiterea unei solutii fiscale, respectiv pentru incheierea unui acord sau, dupa caz, stabilirea conditiilor pentru modificarea acordului.
..................................................................................................
(16) Emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate se supune unei taxe de emitere dupa cum urmeaza:

a) de 5.000 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua efectuarii platii, pentru contribuabilii mari si contribuabilii nerezidenti;
b) de 3.000 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua efectuarii platii, pentru celelalte categorii de contribuabili/platitori.
..................................................................................................
(19) Contribuabilul/Platitorul solicitant are dreptul la restituirea taxei achitate in cazul in care organul fiscal competent respinge emiterea/modificarea acordului de pret in avans.

3. La articolul 52, dupa alineatul (19) se introduc doua noi alineate, alin. (19^1) si (19^2), cu urmatorul cuprins:

(19^1) Contribuabilul/Platitorul solicitant nu are dreptul la restituirea taxei achitate pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate in cazul in care cererea intra in procedura de analiza pe fond in vederea solutionarii prin emiterea ordinului ministrului finantelor de aprobare/respingere a cererii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate. Prin exceptie de la prevederile prezentului alineat, taxa pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate se restituie contribuabilului/ platitorului in urmatoarele situatii:

a) contribuabilul/platitorul renunta la cererea pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate in 15 zile de la data depunerii cererii, termenul alocat analizei prealabile;
b) contribuabilul/platitorul care este notificat de organul fiscal competent despre faptul ca cererea nu a fost luata in considerare ca urmare a analizei prealabile si, totodata, despre posibilitatea depunerii unei noi cereri sau renuntarea la cererea curenta comunica optiunea sa cu privire la renuntare si solicita restituirea taxei de emitere.
In intelesul prezentului alineat, termenii de analiza prealabila si analiza de fond au urmatoarele semnificatii:
a) analiza prealabila - analiza desfasurata de organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la depunerea cererii contribuabilului/platitorului, in scopul verificarii respectarii conditiilor legale de forma, precum si confirmarea incasarii tarifului pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate;
b) analiza pe fond - analiza efectuata de organul fiscal competent, ulterior finalizarii analizei prealabile, in scopul solutionarii cererii contribuabilului/platitorului pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate.
(19^2) Prin exceptie de la prevederile alin. (19^1), contribuabilii/platitorii care au depus cereri pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate, anterior intrarii in vigoare a prevederilor alin. (19^1), au dreptul la restituirea taxei achitate in cazul in care organul fiscal competent respinge emiterea solutiei fiscale individuale anticipate.

4. La articolul 59, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Natura informatiilor, periodicitatea, precum si modelul declaratiilor se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F. si/sau al presedintelui Autoritatii Vamale Romane, dupa caz, in functie de obligatiile fiscale pe care le administreaza fiecare autoritate.
5. La articolul 65, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(7) Competenta de efectuare a constatarii la fata locului de catre organul fiscal central se poate delega altui organ fiscal central din cadrul A.N.A.F. sau Autoritatii Vamale Romane, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F. si/sau al presedintelui Autoritatii Vamale Romane, dupa caz, in functie de obligatiile fiscale pe care le administreaza fiecare autoritate.

6. La articolul 70^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Furnizarea de informatii si documente intre Ministerul Finantelor/A.N.A.F. si autoritatile publice, institutiile publice si de interes public, precum si alte persoane juridice de drept privat, in temeiul prezentului cod sau al altor acte normative, se realizeaza, in forma dematerializata, astfel:

a) in cazul autoritatilor publice, institutiilor publice si de interes public definite conform art. 11 alin. (3) lit. a^1), utilizand sistemul informatic propriu al Ministerului Finantelor/A.N.A.F., denumit PatrimVen;
b) in cazul persoanelor juridice de drept privat, utilizand sisteme informatice dedicate.

7. La articolul 83, alineatele (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin. (1), Ministerul Finantelor atribuie numarul de identificare fiscala, inregistreaza fiscal persoanele fizice nerezidente prevazute la alin. (1), cu exceptia cazului in care aceste persoane sunt inregistrate fiscal, si comunica Oficiului National al Registrului Comertului informatia referitoare la inregistrarea fiscala in aceeasi zi sau cel mai tarziu a doua zi. Totodata se emite certificatul de inregistrare fiscala, care se pastreaza de catre organul fiscal pana la data ridicarii de catre contribuabil sau imputernicitul acestuia.
..................................................................................................
(4) Odata cu solicitarea deschiderii unui cont bancar sau inchirierea unei casete de valori, institutiile de credit transmit organului fiscal central solicitarea de atribuire a numarului de identificare fiscala sau, dupa caz, a codului de inregistrare fiscala, pentru persoanele fizice nerezidente sau pentru persoanele juridice care nu detin cod de identificare fiscala. Pe baza datelor transmise, Ministerul Finantelor atribuie numarul de identificare fiscala sau, dupa caz, codul de inregistrare fiscala, inregistreaza fiscal persoana respectiva si comunica institutiei de credit informatia referitoare la inregistrarea fiscala in termen de 5 zile de la data solicitarii atribuirii numarului de identificare fiscala sau, dupa caz, a codului de inregistrare fiscala. Totodata se emite certificatul de inregistrare fiscala, care se pastreaza de catre organul fiscal pana la data ridicarii de catre contribuabil sau imputernicitul acestuia. In cazul in care solicitarea de atribuire a numarului de identificare fiscala sau, dupa caz, a codului de inregistrare fiscala se realizeaza prin intermediul aplicatiei online a A.N.A.F., numarul de identificare fiscala sau, dupa caz, codul de inregistrare fiscala se comunica institutiei de credit prin aplicatia online spre a fi inregistrat in evidentele informatice ale acesteia.

(5) Pentru contribuabilii nerezidenti care nu au un sediu permanent pe teritoriul Romaniei, organul fiscal poate comunica contribuabilului nerezident, prin mijloace electronice stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F., informatii continute in certificatul de inregistrare fiscala. In acest caz, certificatul de inregistrare fiscala se pastreaza de organul fiscal pana la data ridicarii de catre contribuabil sau imputernicitul acestuia.

8. La articolul 83, alineatul (3) se abroga.

9. La articolul 94, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Rezerva verificarii ulterioare se anuleaza numai la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a stabili creante fiscale sau ca urmare a inspectiei fiscale ori a verificarii situatiei fiscale personale, finalizata cu raport de inspectie/raport de verificare si decizie emisa potrivit prevederilor art. 131, 145 si 146, dupa caz.

10. La articolul 111 alineatul (2), dupa litera e) se introduce o noua litera, lit. f), cu urmatorul cuprins:

f) pe perioada cuprinsa intre data decesului persoanei fizice la care era in curs de desfasurare o actiune de inspectie fiscala/verificare a situatiei fiscale personale si data luarii la cunostinta de catre organul de inspectie/verificare ca exista sau nu succesori, dupa caz.

11. La articolul 124, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Contribuabilul/Platitorul are obligatia sa colaboreze la constatarea starilor de fapt fiscale. Acesta este obligat sa dea informatii, sa prezinte la locul de desfasurare a inspectiei fiscale toate documentele, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. De comun acord cu organele de inspectie fiscala, colaborarea contribuabilului/platitorului la constatarea starilor de fapt fiscale se poate realiza si prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanta.

12. La articolul 126 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) 180 de zile pentru contribuabilii mari, pentru contribuabilii/ platitorii care au sedii secundare, indiferent de marime, precum si pentru contribuabilii nerezidenti;

13. La articolul 132, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alin. (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

(4) Dupa sesizarea organelor de urmarire penala, inspectia fiscala inceteaza numai pentru obligatiile si perioadele fiscale care au facut obiectul sesizarii potrivit alin. (1).

(5) Daca, dupa sesizarea organelor de urmarire penala, procurorul, prin ordonanta, dispune clasarea ori renuntarea la urmarirea penala sau daca, dupa trimiterea in judecata, instanta lasa nesolutionata actiunea civila, organul de inspectie fiscala poate relua inspectia. In acest caz, se transmite un nou aviz de inspectie fiscala.

14. La articolul 137^1, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4)-(6), cu urmatorul cuprins:

(4) Punctul de vedere al contribuabilului/platitorului exprimat potrivit alin. (3) se analizeaza la nivelul Directiei generale antifrauda fiscala.

(5) In masura in care din analiza prevazuta la alin. (4) reiese ca este necesara refacerea controlului si/sau a procesului-verbal/actului de control, dupa caz, conducatorul structurii dispune masurile necesare conform celor constatate.

(6) Punctul de vedere al contribuabilului/platitorului, impreuna cu analiza mentionata la alin. (4), va fi avut in vedere de catre organele competente.

15. La articolul 150 alineatul (5), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) prin ordin al presedintelui A.N.A.F. si/sau al presedintelui Autoritatii Vamale Romane, dupa caz, in functie de obligatiile fiscale pe care le administreaza fiecare autoritate, in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central;

16. La articolul 151, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(1) Delimitarea competentelor diferitelor structuri de control din cadrul A.N.A.F. si/sau din cadrul Autoritatii Vamale Romane se realizeaza prin ordin al presedintelui A.N.A.F. si/sau al presedintelui Autoritatii Vamale Romane, dupa caz, in functie de obligatiile fiscale pe care le administreaza fiecare autoritate.

(2) Structurile de control din cadrul A.N.A.F. si/sau din cadrul Autoritatii Vamale Romane au obligatia de a colabora in scopul efectuarii controlului fiscal prevazut de prezentul titlu, in conditiile stabilite prin ordinul prevazut la alin. (1).

17. Dupa articolul 162 se introduce un nou articol, art. 162^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 162^1
Publicarea listelor contribuabililor care nu au obligatii restante
(1) Organul fiscal central, precum si organul fiscal local au obligatia de a publica pe pagina de internet proprie lista contribuabililor persoane juridice care au declarat si au achitat la scadenta obligatiile fiscale de plata si care nu au obligatii restante.
(2) Lista se publica trimestrial pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare.

(3) Procedura de aplicare a prezentului articol se aproba:

a) in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin ordin al presedintelui A.N.A.F.;
b) in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotarare a consiliului local.

18. La articolul 165, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:

(1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se sting cu prioritate sumele individualizate in deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat si/sau de minimis emise, dupa caz, de Comisia Europeana/entitatile ce detin calitatea de furnizor sau de administrator de ajutor de stat sau de minimis/Consiliul Concurentei si dobanzile aferente datorate de la data platii ajutorului pana la data recuperarii sau a rambursarii sale integrale.

19. La articolul 165 alineatul (6), literele a)-c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

a) obligatiile fiscale, altele decat cele inscrise la masa credala, in ordinea vechimii;
b) obligatiile fiscale cu termene de plata stabilite in planul de reorganizare judiciara aprobat si confirmat in conditiile legii, precum si obligatiile fiscale accesorii datorate pe perioada reorganizarii, daca in plan s-au prevazut calcularea si plata acestora;
c) obligatiile fiscale admise la masa credala potrivit legii, in ordinea vechimii, pana la stingerea integrala a acestora, in situatia contribuabililor aflati in stare de faliment;

20. La articolul 167, alineatele (11) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(11) Pentru debitorii care se afla sub incidenta legislatiei privind insolventa si care depun un decont cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare dupa data deschiderii procedurii insolventei, suma aprobata la rambursare se compenseaza in conditiile prezentului articol cu obligatiile fiscale inregistrate de catre acestia, altele decat cele inscrise la masa credala.

(12) Suma negativa de taxa pe valoarea adaugata inscrisa in decontul de taxa pe valoarea adaugata aferenta perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolventei se compenseaza in conditiile prezentului articol cu obligatiile fiscale ale debitorului inscrise la masa credala.

21. Articolul 179 se modifica dupa cum urmeaza:

Articolul 179
Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul deschiderii procedurii insolventei
Pentru creantele fiscale datorate de debitorii carora li s-a deschis procedura insolventei se calculeaza si datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, potrivit legii care reglementeaza aceasta procedura.

22. La articolul 184 alineatul (6), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

e) obligatiile fiscale/bugetare care reprezinta ajutor de stat sau de minimis de recuperat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, cele care reprezinta fonduri europene sau fonduri publice nationale aferente fondurilor europene.
23. La articolul 194 alineatul (1), dupa litera o) se introduc trei noi litere, lit. p)-r), cu urmatorul cuprins:
p) sa se achite sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de stat emisa de catre Comisia Europeana, inclusiv dobanzile aferente, datorate de la data platii ajutorului pana la data recuperarii sau a rambursarii sale integrale, in maximum 3 zile de la data comunicarii acestei decizii;
q) sa se achite sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de stat sau de minimis emisa de catre entitatile ce detin calitatea de furnizor sau de administrator de ajutor de stat sau de minimis, inclusiv dobanzile aferente, datorate de la data platii ajutorului pana la data recuperarii sau a rambursarii sale integrale, in maximum 3 zile de la data comunicarii acestei decizii;
r) sa se achite sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de minimis emisa de catre Consiliul Concurentei, inclusiv dobanzile aferente, datorate de la data platii ajutorului pana la data recuperarii sau a rambursarii sale integrale, in maximum 3 zile de la data comunicarii acestei decizii.

24. La articolul 204, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:

(1^1) Pentru debitorii prevazuti la alin. (1), esalonarea la plata se acorda numai cu conditia constituirii garantiilor prevazute la art. 193 alin. (6) lit. a) si/sau b), dupa caz.

25. La articolul 209^1 alineatul (6), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

f) obligatiile fiscale/bugetare care reprezinta ajutor de stat sau de minimis de recuperat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, cele care reprezinta fonduri europene sau fonduri publice nationale aferente fondurilor europene;
26. La articolul 209^1 alineatul (6), dupa litera f) se introduce o noua litera, lit. g), cu urmatorul cuprins:

g) debitorii care trebuie sa achite obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central intr-un anumit termen pentru a se mentine autorizatia, acordul ori alt act administrativ similar.

27. La articolul 209^1, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(11) In scopul acordarii esalonarii la plata potrivit prezentului capitol, prevederile art. 188-190, art. 205 si 207 se aplica in mod corespunzator.

28. La articolul 209^4 alineatul (1), dupa litera l) se introduc trei noi litere, lit. m)-o), cu urmatorul cuprins:

m) sa se achite sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de stat emisa de catre Comisia Europeana, inclusiv dobanzile aferente, datorate de la data platii ajutorului pana la data recuperarii sau a rambursarii sale integrale, in maximum 3 zile de la data comunicarii acestei decizii;
n) sa se achite sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de stat sau de minimis emisa de catre entitatile ce detin calitatea de furnizor sau de administrator de ajutor de stat sau de minimis, inclusiv dobanzile aferente, datorate de la data platii ajutorului pana la data recuperarii sau a rambursarii sale integrale, in maximum 3 zile de la data comunicarii acestei decizii;
o) sa se achite sumele stabilite prin decizia de recuperare a ajutoarelor de minimis emisa de catre Consiliul Concurentei, inclusiv dobanzile aferente, datorate de la data platii ajutorului pana la data recuperarii sau a rambursarii sale integrale, in maximum 3 zile de la data comunicarii acestei decizii.

29. La articolul 248, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins:

(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pretul propus de cumparator poate fi mai mic decat pretul de evaluare in cazul in care, din pretul oferit, se asigura acoperirea integrala a creantei fiscale, inclusiv a accesoriilor si a cheltuielilor de executare silita.

30. La articolul 265 alineatul (1^1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) debitorii care detin in proprietate bunuri a caror valoare este mai mica de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale restante.

31. La articolul 267, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu urmatorul cuprins:

(2) Pentru recuperarea ajutoarelor de stat si de minimis, prin exceptie de la dispozitiile art. 230 alin. (1), executarea silita prin poprire si/sau sechestru asupra bunurilor mobile sau imobile poate incepe oricand dupa comunicarea somatiei, fara a fi necesara implinirea termenului de 15 zile.

32. La articolul 273, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Decizia emisa in solutionarea contestatiei este obligatorie pentru organul fiscal emitent al actelor administrative fiscale contestate.

33. La articolul 276, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(4) Contestatorul, intervenientii sau imputernicitii acestora poate/pot sa depuna probe noi in sustinerea cauzei. In aceasta situatie, organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat i se ofera posibilitatea sa se pronunte asupra acestora.

(5) Contestatorul/Intervenientul sau imputernicitii acestora poate/pot solicita organului de solutionare competent sustinerea orala a contestatiei. In acest caz, organul de solutionare fixeaza un termen pentru sustinerea acesteia. Aceasta solicitare poate fi adresata organului de solutionare competent in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei, sub sanctiunea decaderii. La solicitarea contestatorului/ intervenientului sau imputernicitilor acestora, organul de solutionare este obligat sa asigure acestuia/acestora accesul la toate probele ce au legatura cu solutionarea contestatiei fiscale, cu exceptia cazului in care obiective de interes general justifica restrangerea accesului la respectivele probe.

34. La articolul 279, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Prin decizie, contestatia poate fi admisa ori respinsa, in totalitate sau in parte.

35. La articolul 279, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins:

(2^1) In cazul respingerii contestatiei, se decide, dupa caz, confirmarea totala sau partiala a actului atacat.

36. La articolul 281, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6) Procedura de solutionare a contestatiei inceteaza la data la care structurii specializate de solutionare a contestatiei i s-a adus la cunostinta despre actiunea in contencios administrativ formulata de contribuabil/platitor.

37. La articolul 350, alineatul (1) se abroga.

38. La articolul 350, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) In cazuri temeinic justificate, dupa inceperea urmaririi penale, cu avizul procurorului, poate fi solicitata A.N.A.F. si/sau Autoritatii Vamale Romane, in functie de obligatiile fiscale pe care le administreaza fiecare autoritate, efectuarea de controale fiscale, conform obiectivelor stabilite.

(3) Rezultatul controalelor prevazute la alin. (2) se consemneaza in procese-verbale care constituie mijloace de proba. Procesele-verbale nu constituie titlu de creanta fiscala in sensul prezentului cod.

Articolul II

(1) Prevederile art. 204 alin. (1^1) si art. 209^1 alin. (6) lit. g) si alin. (11) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 24, 26 si 27 se aplica si pentru cererile de esalonare la plata aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

(2) Debitorii care au o esalonare la plata potrivit capitolului IV - Inlesniri la plata din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, si care trebuie sa achite obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central intr-un anumit termen pentru a se mentine autorizatia, acordul ori alt act administrativ similar si solicita modificarea sau mentinerea esalonarii la plata, au obligatia ca in termen de 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu de catre organul fiscal central, sa constituie garantia prevazuta la art. 193 alin. (6) lit. a) si/sau b), dupa caz, din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sumele ce fac obiectul modificarii esalonarii la plata sau pentru cele ramase de plata din esalonarea la plata a carei valabilitate a fost pierduta, precum si pentru dobanzile aferente acestora datorate pe perioada esalonarii la plata. In cazul nerespectarii acestui termen, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 199 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Debitorii care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, au o esalonare la plata potrivit capitolului IV^1 - Esalonare la plata, in forma simplificata, pentru obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si care trebuie sa achite obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central intr-un anumit termen pentru a se mentine autorizatia, acordul ori alt act administrativ similar si solicita modificarea sau mentinerea esalonarii la plata, au obligatia ca in termen de 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu de catre organul fiscal central, sa constituie garantia prevazuta la art. 193 alin. (6) lit. a) si/sau b), dupa caz, din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sumele ramase de plata din esalonarea la plata inclusiv pentru cele ce fac obiectul modificarii esalonarii la plata, in cazul modificarii esalonarii la plata, sau pentru sumele ramase de plata din esalonarea la plata pierduta in cazul solicitarii mentinerii esalonarii la plata, precum si pentru dobanzile aferente acestora datorate pe perioada esalonarii la plata. In cazul nerespectarii acestui termen, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 209^9 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatia Contabila

CECCAR 2024 - Subiecte rezolvate pentru Accesul la Stagiu!


Cele 100 de teste-grila sunt exact 
in genul celor care se dau la examen!
 
Sunt teste foarte variate, in perfecta concordanta cu metodologia de examinare, insotite de temeiuri legale si explicatii profesioniste. Ele acopera toate domeniile din programa de examen:
  • contabilitate;
  • fiscalitate; 
  • drept; 
  • evaluarea economica si financiara a intreprinderilor; 
  • audit; 
  • expertiza contabila; 
  • doctrina; 
  • deontologia profesiei contabile.
...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
codul procedura fiscalacontrol fiscalesalonare la plata


Data aparitiei: 13 Septembrie 2022

Votati articolul "OG 31/2022 - noile modificari aduse Codului de procedura fiscala":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X