email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

MFP: 7 clarificari aduse Ordinului nr. 2.048/2022

MFP: 7 clarificari aduse Ordinului nr. 2.048/2022
omfp 2.048/2022situatii financiareimpozit pe profitexercitiu financiar

Ministerul Finantelor a elaborat un proiect de Ordin pentru reglementarea unor aspecte contabile prin care se aduc o serie de clarificari la prevederile OMF nr. 2.048/2022. In Referatul de aprobare care insoteste proiectul de act normativ se precizeaza ca prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.048/2022 privind completarea reglementarilor contabile aplicabile operatorilor economici au fost preluate prevederile obligatorii cuprinse in Directiva (UE) 2021/2101 a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE in ceea ce priveste prezentarea, de catre anumite intreprinderi si sucursale, de informatii privind impozitul pe profit, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 429 din data de 1 decembrie 2021. 

Prevederile ordinului mentionat au intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2023. Ca urmare, primele informatii prezentate in temeiul acestuia vor fi raportate in cursul anului 2024, fiind aferente situatiilor financiare corespunzatoare exercitiului financiar al anului 2023.

In cursul anului 2023, pe site-ul Comisiei Europene au fost publicate unele clarificari referitoare la aplicarea anumitor prevederi cuprinse in Directiva (UE) 2021/2101 a Parlamentului European si a Consiliului, sub forma unui set de intrebari si raspunsuri.

Aceste informatii au condus la necesitatea completarii, in scop de explicitare, a prevederilor nationale prin care s-a transpus Directiva (UE) 2021/2101. 

7 clarificari aduse Ordinului nr. 2.048/2022

Prin prezentul proiect au fost completate prevederile Ordinului ministrului finantelor nr. 2.048/2022, in sensul ca au fost aduse unele clarificari care se refera, in principal, la urmatoarele aspecte:

1. clarificarea semnificatiei/modului de determinare a veniturilor in functie de cuantumul carora se stabileste obligatia de intocmire/publicare a raportului privind informatiile referitoare la impozitul pe profit, in sensul ca trebuie sa se tina cont de cadrul de raportare financiara pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare anuale; 

2. exemplificarea modului de analizare a informatiei corespunzatoare nivelului veniturilor in functie de care se determina obligatia intocmirii raportului privind informatiile referitoare la impozitul pe profit;

3. clarificarea faptului ca in scopul indeplinirii obligatiilor de raportare prevazute de ordin, trimiterea la entitati UE trebuie inteleasa ca referindu-se la entitati inregistrate in Spatiul Economic European;

4. clarificarea faptului ca obligatia de intocmire a raportului privind informatiile referitoare la impozitul pe profit vizeaza doar exercitiul financiar curent, si nu doua exercitii financiare consecutive. Ca urmare, nu se impune prezentare de informatii corespunzatoare exercitiului financiar precedent celui de raportare;

5. clarificarea faptului ca o filiala raportoare al carui exercitiu financiar este diferit de cel al societatii-mama finale (dintr-o tara terta) isi indeplineste obligatiile de raportare pe baza unui raport care sa corespunda exercitiului financiar al
societatii-mama finale, si nu propriului exercitiu financiar;

6. clarificarea faptului ca o entitate care a omis temporar prezentarea de informatii in cazul in care aceasta i-ar aduce prejudicii grave pozitiei comerciale reia prezentarea acestor informatii corespunzatoare exercitiului financiar curent si


exercitiilor financiare anterioare pentru care nu a publicat informatii;

7. exemplificarea unor situatii referitoare la indeplinirea obligatiilor de raportare, in functie de nivelul indicatorului de verificat (veniturile inregistrate) si/sau data de raportare.

Prin OMF nr. 2048/2022, prevederile Directivei (UE) 2021/2101 au fost preluate in ambele seturi de reglementari contabile aplicabile operatorilor economici din aria de reglementare a Ministerului Finantelor. Pe cale de consecinta, prevederile propuse au aplicabilitate atat in cazul Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in contextul Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

In randurile de mai jos, iata ce prevede noul proiect de ordin care aduce completari OMF nr. 2.048/2022.

Proiectul de Ordin pentru reglementarea unor aspecte contabile

Art. I. – Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La punctul 592.5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Filialele mijlocii si mari, asa cum sunt definite la pct. 9 alin. (4), care sunt controlate de catre o societate-mama finala care nu intra sub incidenta legislatiei unui stat membru al UE, atunci cand veniturile consolidate au depasit la data bilantului sau, pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflecta in situatiile financiare anuale consolidate, au obligatia sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mama finala pentru cel mai recent dintre respectivele doua exercitii financiare consecutive.”

2. La punctul 592.5, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

„(4) In cazul unui grup a carui societate-mama finala este dintr-o tara terta, obligatia de publicare a raportului, prevazuta de prezentul punct, poate fi indeplinita de oricare entitate afiliata din cadrul grupului, cuprinsa in aria de aplicabilitate a prezentelor reglementari.”

3. La punctul 5929, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:

„(21) In cazul in care cadrul de raportare financiara aplicabil la intocmirea situatiilor financiare anuale nu defineste indicatorul cifra de afaceri neta, veniturile care trebuie prezentate conform prezentei sectiuni corespund veniturilor, astfel cum sunt acestea definite de IFRS-uri/cadrul de raportare financiara pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare anuale, cu exceptia ajustarilor de valoare si a dividendelor primite de la entitati afiliate.

(22) Pentru a se evita raportarea de mai multe ori a sumei castigurilor acumulate, suma castigurilor acumulate ale unei entitati care a deschis sucursala trebuie atribuita jurisdictiei fiscale in care isi are sediul acea entitate. Jurisdictia respectiva poate fi situata in UE sau intr-o tara terta. Prevederile prezentului alineat se aplica indiferent daca sucursalele sunt deschise intr-unul sau mai multe state membre.”

4. La punctul 592.9, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu urmatorul cuprins:

„(91) In aplicarea alin. (9), daca mai multe entitati afiliate genereaza rezultat impozabil pe un teritoriu caruia ii corespunde un singur regim fiscal, informatia raportata se determina prin agregarea informatiilor corespunzatoare tuturor entitatilor afiliate si sucursalelor supuse acelui regim fiscal.”

5. La punctul 592.9,dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat,alineatul(101), cu urmatorul cuprins:

„(101) in intelesul alin. (10), la stabilirea unei anumite activitati este avut in vedere locul de unde este condusa respectiva activitate. Deoarece informatiile referitoare la venituri se refera la operatiunile unei entitati stabilite pe teritoriul unei tari, subiect al unui singur regim fiscal, acestea sunt atribuibile numai acelui regim fiscal.”

6. La punctul 592.9, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu urmatorul cuprins:

„(121) Atunci cand o entitate care a omis prezentarea de informatii reia prezentarea acestora in cadrul perioadei de cinci ani mentionate la alin. (12), raportul publicat va cuprinde informatii corespunzatoare exercitiului financiar curent si exercitiilor financiare anterioare pentru care nu a publicat informatii, in temeiul alin. (11).”

Art. II. - Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1020 si 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La punctul 604, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Filialele controlate de catre o societate-mama finala care nu intra sub incidenta legislatiei unui stat membru al UE, atunci cand veniturile consolidate au depasit la data bilantului sau, pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflecta in situatiile financiare anuale consolidate, au obligatia sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mama finala pentru cel mai recent dintre respectivele doua exercitii financiare consecutive.”

2. La punctul 604, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

„(4) in cazul unui grup a carui societate-mama finala este intr-o tara terta, obligatia de publicare a raportului, prevazuta de prezentul punct, poate fi indeplinita de oricare entitate afiliata din cadrul grupului, cuprinsa in aria de aplicabilitate a prezentelor reglementari.”

3. La punctul 607, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

„(21) In cazul in care cadrul de raportare financiara aplicabil la intocmirea situatiilor financiare anuale este diferit de IFRS-uri, veniturile care trebuie prezentate conform prezentei sectiuni reprezinta:

1. a) suma cifrei de afaceri nete, a altor venituri din exploatare, a veniturilor din interese de participare, cu exceptia dividendelor primite de la entitatile afiliate, a veniturilor din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, a altor dobanzi de incasat si a altor venituri similare; sau 2. b) veniturile, astfel cum sunt acestea definite de cadrul de raportare financiara pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare anuale, cu exceptia ajustarilor de valoare si a dividendelor primite de la 3. c) entitati afiliate.”
4. La punctul 607, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu urmatorul cuprins:

„(91) In aplicarea alin. (9), daca mai multe entitati afiliate genereaza rezultat impozabil pe un teritoriu caruia ii corespunde un singur regim fiscal, informatia raportata se determina prin agregarea informatiilor corespunzatoare tuturor entitatilor afiliate si sucursalelor supuse acelui regim fiscal.”

5. La punctul 607, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu urmatorul cuprins:

„(101) In intelesul alin. (10), la stabilirea unei anumite activitati este avut in vedere locul de unde este condusa respectiva activitate. Deoarece informatiile referitoare la venituri se refera la operatiunile unei entitati stabilite pe teritoriul unei tari, subiect al unui singur regim fiscal, acestea sunt atribuibile numai acelui regim fiscal.”

6. La punctul 607, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu urmatorul cuprins:

„(121) Atunci cand o entitate care a omis prezentarea de informatii reia prezentarea acestora in cadrul perioadei de cinci ani mentionate la alin. (12), raportul publicat va cuprinde informatii corespunzatoare exercitiului financiar curent si exercitiilor financiare anterioare pentru care nu a publicat informatii, in temeiul alin. (11).”

Art. III. – Dupa art. III din Ordinul ministrului finantelor nr. 2.048/2022 privind completarea reglementarilor contabile aplicabile operatorilor economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 878 din 7 septembrie 2022, se introduc opt noi articole, articolele III1 – III8, cu urmatorul cuprins:

„Art. III. – (1) Pentru o societate-mama finala al carui exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, primul an de raportare corespunde exercitiului financiar al anului 2023, raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit fiind publicat cel mai tarziu pana la data de 31 decembrie 2024.

(2) In aplicarea prevederilor alin. (1), pentru a determina daca societatea-mama are obligatie de raportare in primul an de aplicare a prevederilor prezentului ordin, aceasta determina daca veniturile consolidate depasesc cuantumul de 3.700.000.000 lei atat in exercitiul financiar al anului 2022, cat si in exercitiul financiar al anului 2023. Societatea-mama finala intocmeste raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit pentru exercitiul financiar al anului 2023 daca veniturile consolidate depasesc cuantumul respectiv in ambele exercitii financiare.

(3) Prevederile prezentului articol se aplica, de asemenea, in cazul unei entitati autonome.

Art. III. – (1) Pentru o societate-mama finala al carui exercitiu financiar corespunde, de exemplu, perioadei 1 aprilie 2023 – 31 martie 2024, primul an de raportare corespunde datei de 31 martie 2024, raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit fiind publicat cel mai tarziu pana la data de 31 martie 2025.

(2) In aplicarea prevederilor alin. (1), pentru a determina daca societatea-mama are obligatie de raportare in primul an de aplicare a prevederilor prezentului ordin, aceasta determina daca veniturile consolidate depasesc cuantumul de 3.700.000.000 lei atat in exercitiul financiar incheiat la data de 31 martie 2023, cat si in exercitiul financiar incheiat la data de 31 martie 2024.

Art. III. – (1) Pentru exemplificarea modului de analiza a obligatiei de raportare, se considera urmatoarea evolutie a veniturilor consolidate ale societatii-mama finale, cu sediul in Romania: peste cuantumul de 3.700.000.000 lei in exercitiile financiare 2022 si 2023; sub cuantum in exercitiul financiar al anului 2024; peste cuantum in exercitiul financiar al anului 2025; sub cuantumul de 3.700.000.000 lei in exercitiul financiar al anului 2026.

(2) In situatia exemplificata la alin. (1), obligatii de raportare exista pentru fiecare dintre exercitiile financiare ale anilor 2023, 2024, 2025 si 2026.

Art. III. – (1) Daca o entitate raportoare are un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, exercitiul financiar al raportului privind informatiile referitoare la impozitul pe profit trebuie sa corespunda cu exercitiul financiar al situatiilor financiare anuale consolidate.

(2) O filiala raportoare al carui exercitiu financiar este diferit de cel al societatii- mama finale isi indeplineste obligatiile de raportare pe baza unui raport care sa corespunda exercitiului financiar al societatii-mama finale, si nu propriului exercitiu financiar.

(3) Entitatile raportoare prevazute la prezentul articol publica raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit in termen de 12 luni de la data la care se refera situatiile financiare anuale consolidate.

(4) In cazul prevazut la prezentul articol, primul raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit se publica pentru un exercitiu financiar care incepe ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

Art. III. – Obligatia de intocmire a raportului privind informatiile referitoare la impozitul pe profit se refera la exercitiul financiar curent, fara a se impune prezentare de informatii corespunzatoare exercitiului financiar precedent celui de raportare.

Art. III. – In cazul unei entitati autonome, cuantumul de 3.700.000.000 lei corespunde veniturilor sale individuale, asa cum se reflecta in situatiile financiare anuale ale acesteia.

Art. III. – (1) In scopul indeplinirii obligatiilor de raportare prevazute de prezentul ordin, trimiterea la entitati UE are in vedere entitati inregistrate in Spatiul Economic European. Ca urmare, rapoartele privind informatiile referitoare la impozitul pe profit trebuie sa prezinte informatii la nivelul statelor Spatiului Economic European.

(2) Entitatile raportoare considera activitatile din statele Spatiului Economic European similar celor dintr-un alt stat membru. in scop de raportare, entitatile cu sediul intr-o tara din Spatiul Economic European se considera ca fiind cu sediul intr-un stat membru, si nu intr-o tara terta.

Art. III. – La raportarea informatiilor prevazute de prezentul ordin se utilizeaza formatul stabilit de Comisia Europeana, adoptat in temeiul art. 48c par. (4) din Directiva 2013/34/UE.”


de Alina Ilie

NOUTATI Contabile 2023

Cunoasteti noile modificari si explicatii aferente Mijloacelor FIXE?


1 Dificultati la incadrarea unui obiect in categoria corecta - mijloc fix sau obiect de inventar?
2 Dubii in alegerea tratamentul fiscal-contabil corect aplicabil acestuia?
3 Ezitari la aplicarea noilor reguli de impozitare a profitului reinvestit?
4 Nu stiti cum sa evitati inregistrarile eronate aducatoare de amenzi consistente?

Consultati acum lucrarea actualizata: Mijloace fixe. Manual actualizat. Legislatie explicata. Studii de caz.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
omfp 2.048/2022situatii financiareimpozit pe profitexercitiu financiar


Data aparitiei: 09 Mai 2023

Votati articolul "MFP: 7 clarificari aduse Ordinului nr. 2.048/2022":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • Politici Contabile esentiale pentru orice firma - 42 modele editabile

  • Politicile contabile influenteaza dimensiunea rezultatului contabil, a elementelor bilantiere si, ca o consecinta, valoarea indicatorilor economico-financiari. Ele trebuie alese astfel incat sa reflecte cat mai fidel imaginea firmei. Modificarea politicilor contabile poate fi efectuata numai la inceputul unui exercitiu financiar si doar daca apar schimbari legislative sau daca noile politici ofera informatii mai relevante si mai credibile referitoare la operatiunile...» citeste mai departe aici

 • Cota de TVA creste la 9% pentru achizitia unei locuinte noi in 2024

  • Anul 2024 vine cu o modificare importanta privind TVA-ul pentru locuinte. Astfel, potrivit proiectului de lege privind masurile fiscale pus marti in dezbatere publica, TVA pentru locuintele cu o valoare sub 600.000 lei se va majora de la 5% la 9% incepand cu 1 ianuarie 2024. Desigur, cota redusa de 5% se va mentine pana la final...» citeste mai departe aici

 • Amenzi de la 5.000 lei la 30.000 lei pentru bunuri fara documente de provenienta

  • Documentele de provenienta, precum factura, avizul de insotire a marfii, documentele vamale sau orice alte documente justificative, sunt esentiale pentru a stabili legalitatea si autenticitatea bunurilor. Acestea ofera informatii despre provenienta, proprietarul si traseul bunurilor, ceea ce este crucial pentru a asigura conformitatea cu legile vamale, fiscale si comerciale. In plus, sunt esentiale pentru a preveni evaziunea fiscala. In acest context, in c...» citeste mai departe aici

 • Ce cote de TVA se vor modifica de la 1 ianuarie 2024

  • Anul 2024 aduce noi modificari privind cotele de TVA. Iata o sinteza a celor mai importante masuri care vizeaza TVA, asa cum arata proiectul cu care Guvernul va merge in Parlament pentru asumarea raspunderii. Modificari fiscale 2024: noile cote de TVA anuntate de Guvern Astfel, va creste TVA de la 5% la 9% pentru: - livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, incl...» citeste mai departe aici

 • Cum se completeaza Ordinul de plata multiplu electronic (OPME): instructiuni pas cu pas

  • Reamintim ca Ordinul de plata multiplu electronic (Formularul F1129) poate fi utilizat pentru a efectua plati online. Acesta se foloseste de catre institutiile publice care sunt inregistrate in Registrul entitatilor publice si de catre operatorii economici si alte entitati decat institutii publice pentru efectuarea de plati din conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului prin care isi desfasoara activitatea proprie. Administratia Judeteana a Finan...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X