email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Garda Financiara si Vama se reorganizeaza - Proiect Ministerul de Finante

proiectgarda financiaraautoritatea nationala a vamilorHG 110/2009HG 1324/2009

Ministerul de Finante a pus in dezbatere publica doua Proiecte de Lege care stabilesc reorganizarea Garzii Financiare si a Autoritatii Nationale a Vamilor.

 

Puteti citi mai jos toate detaliile despre cum va arata Garda Financiara de acum incolo, precum si reorganizarea Vamii

 

HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1324/2009 privind

Organizarea si Functionarea Garzii Financiare

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art.I.- Hotararea Guvernului nr.1.324/2009 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 

1. Alineatele (3) si (5) ale articolului 2 se modifica si vor avea urmatorul
cuprins:


(3) Numarul maxim de posturi pentru Garda Financiara este de 1.092.
(5) Repartizarea numarului de posturi pentru Comisariatul General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general.

 

2. Alineatul (4) al articolului 2 se abroga.

 

3. Alineatele (2), (4) si (6) ale articolului 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

(2) Comisarul general are calitatea de ordonator tertiar de credite si exercita atributiile legale in aceasta calitate pentru Comisariatul general, sectiile judetene si
pentru Sectia Municipiului Bucuresti. Comisarul general poate delega aceasta calitate altor persoane imputernicite in acest scop. Prin actul de delegare se precizeaza limitele si conditiile delegarii. In exercitarea atributiilor sale, comisarul general emite decizii.
(4) Comisarul general numeste, angajeaza, promoveaza, sanctioneaza si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul de executie din Garda Financiara, precum si personalul de conducere din Comisariatul General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti, cu exceptia comisarilor generali www.gardafinanciara.ro adjuncti, a comisarilor sefi de sectie si comisarilor sefi de sectie adjuncti ai sectiilor judetene si ai Sectiei Municipiului Bucuresti, precum si comisarilor sefi de divizie din cadrul Comisariatului General, care se numesc in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general.
(6) Comisarul general este ajutat in activitatea de conducere a Garzii Financiare de 2 comisari generali adjuncti, acestia avand calitatea de functionari publici de conducere. In cazul in care, din motive intemeiate, comisarul general nu isi poate exercita atributiile, delegarea competentelor ca inlocuitor al acestuia se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

 

4. Alineatul (1) al articolului 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(1) Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti sunt unitati teritoriale ale Garzii Financiare, fara personalitate juridica, in subordinea Comisariatului General. Sediile sectiilor judetene si sediul Sectiei Municipiului Bucuresti din cadrul Garzii Financiare sunt prevazute in anexa nr. 2.

 

5. Alineatele (1) si (2) ale articolului 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

(1) Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti sunt conduse fiecare de cate un comisar sef de sectie.

(2) In activitatea de conducere, comisarii sefi de sectie sunt ajutati de un comisar sef de sectie adjunct si de comisari sefi de divizie. In lipsa comisarului sef de sectie, activitatea sectiei este condusa de comisarul sef de sectie adjunct sau de un comisar sef de divizie, dupa caz, in baza deciziei comisarului general.

 

6. Alineatul (2) al articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(2) Din dispozitia comisarului general sau cu aprobarea acestuia, la cererea comisarilor sefi de sectie, la anumite actiuni de control, efectuate pe teritoriul altor
judete, pot participa comisari din oricare dintre sectiile judetene si/sau din Sectia
Municipiului Bucuresti.

 

7. Alineatul (1) al articolului 9 se abroga.

 

8. Dupa alineatul (2) al articolului 16, se introduc doua noi alineate, alin.(3) si (4), cu urmatorul cuprins:

(3) Ocuparea functiei publice specifice vacante de comisar al Garzii Financiare se face cu indeplinirea conditiilor privind recrutarea functionarilor publici www.gardafinanciara.ro prevazute de Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si conform dispozitiilor prezentei hotarari.
(4) Conditia starii de sanatate corespunzatoare pentru ocuparea unei functii publice specifice de comisar se atesta pe baza de examen medical de specialitate si testare psihologica, care se efectueaza in unitati specializate apartinand Ministerului Apararii Nationale.

 

9. Alineatul (2) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(2) Numarul maxim de autoturisme, autovehicule cu destinatie speciala, alte
mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru Garda Financiara sunt
prevazute in anexa nr. 8.

 

10. Alineatul (3) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(3) Numarul maxim de autoturisme, autovehicule cu destinatie speciala, alte mijloace de transport pentru Comisariatul General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti se aproba prin decizie a comisarului general, cu incadrarea
in limitele maxime prevazute in anexa nr. 8.

 

11. Anexele nr. 1, 4, 5, 6, 7 si 8 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2,
3, 4, 5 si 6 la prezenta hotarare.

 

Art.II - (1) Incadrarea personalului in limita numarului de posturi si in noua
structura organizatorica se face in conditiile legii, in termen de 45 de zile de la data
intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

 

(2) Pana la data expirarii termenului prevazut la alin. (1), activitatea Garzii Financiare este supusa dispozitiilor cuprinse in actele normative privind organizarea si functionarea acesteia, in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

 

Art. III - (1) Patrimoniul, arhiva, executia bugetara si orice alte bunuri ale sectiilor judetene si a Sectiei Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare, sunt preluate de Comisariatul General, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

 

(2) Toate procedurile sectiilor judetene si a Sectiei Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare aflate in derulare, vor fi continuate de Comisariatul General al Garzii Financiare, care se subroga in drepturile si obligatiile acestora, actele indeplinite anterior ramanand valabile.

(3) Pentru litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de
judecata, Comisariatul General al Garzii Financiare se subroga in toate drepturile
si obligatiile procesuale ale sectiilor judetene si a Sectiei Municipiului Bucuresti
www.gardafinanciara.ro ale Garzii Financiare si dobandeste calitatea procesuala a acestora, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.


(4) Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare, raspund de activitatile desfasurate pana la data preluarii activitatii lor de catre Comisariatul General al Garzii Financiare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice
Gheorghe Ialomitianu
Ministrul interimar al muncii,
familiei si protectiei sociale
Emil Boc

 

CLICK AICI PENTRU ANEXELE PROIECTULUI DE LEGE

 

*


HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 110/2009 privind

Organizarea si Functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei
adopta prezenta hotarare.

 

Art. I. Hotararea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea
Autoritatii Nationale a Vamilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 127 din 2 martie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 

1. La articolul 4 alineatul (1), punctul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 


27. organizeaza prin centrele proprii si prin Scoala de Finante Publice si Vama din
cadrul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice, programe de formare,
pregatire si perfectionare profesionala a personalului vamal;

 

2. La articolul 4 alineatul (1), dupa punctul 29 se introduc doua noi puncte, pct. 291 si 292 , cu urmatorul cuprins:

 

291. elaboreaza regulamentul de organizare si functionare a unitatii nucleare a
autoritatii vamale, infiintata prin Decizia Directorului general al Directiei Generale a
Vamilor nr. 1382/2001, formata din totalitatea aparatelor, instalatiilor, sistemelor si
echipamentelor emitatoare de radiatii ionizante, intocmeste documentatiile de
obtinere si modificare a Autorizatiilor de utilizare, detinere, transfer, dezafectare,
import pentru dotarea existenta si cea ulterioara, emite instructiuni specifice de
utilizare a aparatelor, echipamentelor si instalatiilor radiologice, intocmeste rapoarte
periodice privind utilizarea aparaturii din dotare, pregatirea personalului, asigurarea
subunitatilor cu personal operator, metode de contrabanda si propuneri de
contracarare a fenomenului infractional transfrontalier si de optimizare a activitatii;
292. asigura, in conditiile legii, operarea in domeniul specific de activitate si
sustenabilitatea componentei tehnice a Sistemului integrat pentru securitatea
frontierei de stat (parte a subsistemelor suport de control, informatic si logistic
Filtrul III) formata din totalitatea aparatelor, echipamentelor, instalatiilor de control
emitatoare de radiatii ionizante si sisteme complementare de control din dotare
integrate, prin aplicatii software dedicate, pentru realizarea bazelor de date relevante;
verifica, prelucreaza, arhiveaza informatiile culese din bazele proprii de date
relevante si gestioneaza colaborarea, in acest segment de activitate, cu autoritatile
nationale competente in conditiile legii.

 

3. La articolul 4 alineatul (1), punctul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 


50. asigura, conform competentelor prevazute de acte normative comunitare si
nationale, implementarea Strategiei nationale de aderare la spatiul Schengen si a
masurilor ce ii revin din Planul de actiune Schengen, precum si implementarea
Strategiei Nationale de Management Integrat al Frontierei de Stat a Romaniei si a
masurilor ce ii revin atat din Planul de actiune Schengen cat si din Planul multianual
de investitii;

 

4. La articolul 4 alineatul (1), dupa punctul 50 se introduc doua noi puncte, pct. 501 si 502, cu urmatorul cuprins:

 

501. asigura, in conditiile legii, prin personalul propriu specializat, operarea si
sustenabilitatea componentei tehnice a Sistemului integrat pentru securitatea
frontierei de stat din dotare (parte a subsistemelor suport de control, informatic si
logistic Filtrul III) formata din totalitatea aparatelor, echipamentelor, instalatiilor
de control emitatoare de radiatii ionizante si sisteme complementare de control aflate
in dotare, integrate prin aplicatii software dedicate;

 

502. verifica, prelucreaza, arhiveaza informatiile culese din bazele proprii de date
relevante si gestioneaza colaborarea cu autoritatile nationale competente, in
conditiile legii.

 

5. Alineatul (1) al articolului 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(1) Autoritatea Nationala a Vamilor este condusa de un vicepresedinte al Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie
a primului-ministru.

 

6. Alineatele (1), (2), (3), (4) si (5) ale articolului 7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

(1) Structura organizatorica a Autoritatii Nationale a Vamilor este prevazuta in
anexa nr. 2. Aparatul central si unitatile subordonate, respectiv directiile regionale
pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene pentru accize si operatiuni
vamale, birourile vamale de frontiera si de interior si punctele vamale, inclusiv
serviciile, birourile si alte compartimente functionale organizate in directa subordine
a vicepresedintelui, precum si numarul posturilor se stabilesc prin ordin al
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea
vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce
Autoritatea Nationala a Vamilor, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

 

(2) Directorii si directorii adjuncti din aparatul central al Autoritatii Nationale a
Vamilor sunt numiti, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea vicepresedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.

 

(3) Sefii de servicii, sefii de birouri si ai altor compartimente functionale din aparatul
central al Autoritatii Nationale a Vamilor sunt numiti, in conditiile legii, prin ordin
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce
Autoritatea Nationala a Vamilor.

 

(4) Personalul de executie din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor si
din unitatile subordonate este numit prin ordin al vicepresedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, in
conditiile legii.

 

(5) Numarul maxim de posturi pentru Autoritatea Nationala a Vamilor si unitatile
subordonate acesteia este de 3.159, inclusiv postul de demnitar.

 

7. Alineatele (2), (3) si (5) ale articolului 8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

(2) Directorii executivi si directorii executivi adjuncti ai directiilor regionale pentru
accize si operatiuni vamale, precum si directorii executivi si directorii executivi
adjuncti ai directiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni
vamale sunt numiti, in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor.

 

(3) Sefii de servicii, sefii de birouri si ai altor compartimente functionale din
structura directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale si din structura
directiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale,
precum si adjunctii sefilor birourilor vamale sunt numiti, in conditiile legii, prin
ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care conduce
Autoritatea Nationala a Vamilor.

 

(5) Sefii birourilor vamale sunt numiti prin ordin al vicepresedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu
avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in
conditiile legii.

 

8. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Art. 12. - Formarea si perfectionarea personalului vamal se realizeaza prin cursuri
de pregatire specifice domeniului de activitate, organizate la nivel central si
teritorial, atat prin personalul vamal desemnat, in centre proprii, prin Scoala de
Finante Publice si Vama din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finantelor
Publice, precum si de alti furnizori de formare, in conditiile legii. Pregatirea
profesionala va fi efectuata ca urmare a unei analize a necesarului, acordandu-se
prioritate formarii de formatori. Intreaga pregatire profesionala a personalului vamal
este coordonata la nivel central, fiind organizata o evidenta a pregatirii
profesionale.

 

9. Alineatul (2) al articolului 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

(2) Autoritatea Nationala a Vamilor va propune, in programul propriu de investitii,
fondurile necesare pentru construirea de sedii proprii a caror finantare si executie o
va urmari.

 

10. Articolul 16 se abroga.

 

11. Anexele nr. 2 si 3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la
prezenta hotarare

 

Art. II. - Incadrarea in numarul maxim de posturi si in structura organizatorica
se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la
propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care
conduce Autoritatea Nationala a Vamilor, cu respectarea termenelor si a procedurilor prevazute de lege.

 

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu
Ministrul interimar al muncii, familiei si
protectiei sociale,
Emil Boc

 

CLICK AICI PENTRU ANEXELE PROIECTULUI DE LEGE

NOUTATI din Legislatia Contabila

CECCAR 2024 - Subiecte rezolvate pentru Accesul la Stagiu!


Cele 100 de teste-grila sunt exact 
in genul celor care se dau la examen!
 
Sunt teste foarte variate, in perfecta concordanta cu metodologia de examinare, insotite de temeiuri legale si explicatii profesioniste. Ele acopera toate domeniile din programa de examen:
  • contabilitate;
  • fiscalitate; 
  • drept; 
  • evaluarea economica si financiara a intreprinderilor; 
  • audit; 
  • expertiza contabila; 
  • doctrina; 
  • deontologia profesiei contabile.
...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
proiectgarda financiaraautoritatea nationala a vamilorHG 110/2009HG 1324/2009


Data aparitiei: 24 Mai 2011

Votati articolul "Garda Financiara si Vama se reorganizeaza - Proiect Ministerul de Finante":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X