email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Reguli noi privind Directia Antifrauda si ANAF. O ordonanta care schimba regulile jocului!

Taxe si Impozitedirectia antifraudaproiect OUGMFPautoritatea vamalagarda financiaraVa prezentam mai jos continutul proiectului de Ordonanta de Urgenta privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de administrare fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Avand in vedere necesitatea consolidarii cadrului legal privind lupta impotriva evaziunii,

tinand seama de importanta existentei unui mecanism unic de control care sa inlature paralelismele si sa elimine astfel evaluarea fiscala diferita sau chiar contrara a aceleiasi operatiuni economice,

apreciind ca neluarea de urgenta a unor masuri de imbunatatire a activitatii Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si a structurilor sale conduce la neindeplinirea obiectivelor asumate de Romania, legate de rezolvarea problemei arieratelor, reducerea evaziunii fiscale si cresterea veniturilor colectate,

avand in vedere angajamentul asumat de Romania in raport cu Fondul Monetar International prin Scrisoarea suplimentara de intentie transmisa in data de 8 iunie 2012, ratificata prin Legea nr.205 din 9 noiembrie 2012 privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 9 iunie 2011, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 14 septembrie 2011, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 2 decembrie 2011, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 28 februarie 2012, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 21 martie 2012, si a Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 8 iunie 2012, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 22 iunie 2012 ,

pentru a facilita implementarea proiectului de modernizare a administrarii fiscale derulat cu sprijinul unui imprumut acordat de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, precum si pentru respectarea angajamentelor asumate prin DPL-DDO  Development Policy Loan - Deferred Drawdown Option ratificat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului  51 din 19 septembrie 2012 privind ratificarea Acordului de imprumut (imprumut pentru politici de dezvoltare cu optiune de amanare a tragerii) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 11 septembrie 2012;

tinand seama ca elementele sus-mentionate constituie premisele unei situatii extraordinare care impune adoptarea de masuri imediate in vederea stabilirii cadrului normativ adecvat si ca neadoptarea acestor masuri ar avea consecinte negative asupra bugetului consolidat, reorganizarea fiind absolut necesara pentru reglementarea in mod unitar si identificarea unor solutii viabile de administrare de care sa profite atat contribuabilii, cat si administratia fiscala,
in considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta,

in temeiul art.115 alin.(4) din Constitutia Romaniei, republicata,


            Art.1. (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala se reorganizeaza ca urmare a fuziunii prin absorbtie si preluarea activitatii Garzii Financiare si a Autoritatii Nationale a Vamilor.
 (2) Potrivit prevederilor de la alin. (1), Garda Financiara si Autoritatea Nationala a Vamilor se reorganizeaza ca structuri fara personalitate juridica in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    
            Art. 2. (1) Preluarea personalului Garzii Financiare si al Autoritatii Nationale a Vamilor in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau in structurile subordonate, dupa caz, se va face in limita numarului de posturi aprobat, in conditiile legii.
(2) Personalul din cadrul Garzii Financiare care a ocupat, pana la data reorganizarii, functii publice specifice de comisar va fi incadrat pe functii publice generale in limita numarului de posturi aprobat pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala - aparat propriu si unitati subordonate, in conditiile legii.
(3) Personalul din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor va fi incadrat pe functii publice generale in limita numarului de posturi aprobat pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala aparat propriu si unitati subordonate, in conditiile legii.

           Art. 3. in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se infiinteaza Directia Generala Antifrauda Fiscala, structura  fara personalitate juridica, cu atributii de combatere a actelor si faptelor de frauda si evaziune fiscala.

          Art. 4. (1) Functiile utilizate de Directia Generala Antifrauda Fiscala in realizarea atributiilor stabilite de lege sunt functii publice specifice cu statut special de inspector antifrauda si functii publice generale.
(2) Personalul care ocupa functii publice de inspector antifrauda are drepturi si indatoriri specifice de serviciu care se stabilesc prin statut special, aprobat prin lege.

         (3) Personalul care ocupa functii publice de inspector antifrauda beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functionarii publici.
         (4) Poate fi numita in functia de inspector antifrauda persoana care indeplineste conditiile prevazute la alin. (8).

         (5) Numirea inspectorilor antifrauda se face pe baza unui concurs sau examen, organizat in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazuta la art. 13 alin. (1), potrivit regulamentului aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(6) Prin derogare de la prevederile art. 22 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor mpsuri financiar-fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala sa ocupe prin recrutare posturile vacante necesare functionarii structurii antifrauda.
         (7) Numirea inspectorului antifrauda se face potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Ocuparea functiilor publice de inspector antifrauda se face cu respectarea urmatoarelor conditii minime:
a) absolvirea de studii universitare de licenta cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta;
b) promovarea evaluarilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii;
c) promovarea evaluarilor de integritate, inclusiv prin evaluari de tip poligraf, pentru personalul cu functii de conducere, efectuate prin unitati legal autorizate.
(9) Functionarilor publici care ocupa functii publice de inspector antifrauda li se considera vechime in specialitatea studiilor absolvite intreaga perioada in care isi desfasoara activitatea in structura antifrauda.

Art. 5 (1) Personalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care ocupa functii publice de inspector antifrauda poarta in timpul serviciului, uniforma, insemne distinctive, ecusoane si, dupa caz, armament si alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de aparare, protectie si comunicare, care se atribuie gratuit.
          (2) Dotarea cu armament se face in conformitate cu dispozitiile Legii nr.295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
        (3) Personalul prevazut la alin. 1 este in permanenta la dispozitia serviciului.
         (4) Normele generale si speciale de dotare a personalului care ocupa functii publice de inspector antifrauda, insemnele distinctive, modelul ecusonului, uniformei, al legitimatiei de control/serviciu si al ordinului de serviciu se stabilesc prin hotararea Guvernului prevazuta la art. 13 alin. (1).

           Art. 6 (1) in exercitarea atributiilor de serviciu, personalul din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care ocupa functii publice de inspector antifrauda este investit cu exercitiul autoritatii publice si beneficiaza de protectie, potrivit legii.
(2) in indeplinirea atributiilor ce ii revin, personalul prevazut la alin. (1) are dreptul:
         a) sa efectueze controale in spatiile in care se produc, se depoziteaza sau se comercializeaza bunuri ori se desfasoara activitati ce cad sub incidenta actelor normative in vigoare cu privire la prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care sunt interzise de acestea;
         b) sa verifice respectarea reglementarilor legale privind circulatia marfurilor pe drumurile publice, in porturi, cai ferate si fluviale, aeroporturi, in vecinatatea punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum si in alte locuri in care se desfasoara o asemenea activitate;
         c) sa verifice legalitatea activitatilor desfasurate, existenta si autenticitatea documentelor justificative in activitatile de productie si prestari de servicii ori pe timpul transportului, depozitarii si comercializarii bunurilor si sa aplice sigilii pentru asigurarea integritatii bunurilor;
         d) sa dispuna masuri cu privire la confiscarea, in conditiile legii, a bunurilor a caror fabricatie, depozitare, transport sau desfacere este ilicita, precum si a veniturilor realizate din activitati comerciale sau prestari de servicii nelegale si sa ridice documentele financiar-contabile si de alta natura care pot servi la dovedirea contraventiilor sau, dupa caz, a infractiunilor;
         e) sa constate imprejurari privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in domeniul evaziunii fiscale, sa stabileasca implicatiile fiscale ale acestora si sa dispuna, in conditiile Codului de procedura fiscala, luarea masurilor asiguratorii ori de cate ori exista pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea;
        f) sa solicite, in conditiile si potrivit Codului de procedura penala, efectuarea de catre organele abilitate de lege a perchezitiilor in localuri publice sau particulare, daca exista indicii ca in aceste locuri sunt ascunse documente, marfuri sau se desfasoara activitati care au ca efect evaziunea sau frauda fiscala;
        g) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea administratorilor unitatilor controlate, precum si a oricaror persoane implicate in savarsirea faptelor constatate si sa solicite acestora explicatii scrise, dupa caz;
        h) sa retina documente, in conditiile Codului de procedura fiscala, sa solicite copii certificate de pe documentele originale, sa preleveze probe, esantioane, mostre etc. si sa solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizarii actului de control. Analiza si examinarea probelor, esantioanelor si mostrelor, precum si expertizele tehnice se fac in laboratoare de specialitate, cheltuielile privind efectuarea acestora, inclusiv cele legate de depozitarea si manipularea marfurilor confiscate fiind suportate din fondurile special alocate prin bugetul de venituri si cheltuieli;
        i) sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit competentelor prevazute de lege;
        j) sa intocmeasca acte de control operativ si inopinat privind rezultatele verificarilor, sa aplice masurile prevazute de normele legale si sa sesizeze organele competente in vederea valorificarii constatarilor;
        k) sa opreasca mijloacele de transport, in conditiile legii, pentru verificarea documentelor de insotire a bunurilor si persoanelor transportate;
       l) sa solicite, in conditiile legii, date sau, dupa caz, documente, in scopul instrumentarii si fundamentarii constatarilor cu privire la savarsirea unor fapte ce contravin legislatiei in vigoare;
       m) sa poarte uniforma, sa pastreze, sa foloseasca si sa faca uz de armamentul si mijloacele de aparare din dotare, in conditiile legii;
       n) sa utilizeze mijloacele auto purtand insemne si dispozitive de avertizare sonore si luminoase specifice, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
       o) sa constituie si sa utilizeze baze de date necesare pentru prevenirea si combaterea infractiunilor si a altor fapte ilicite in domeniul fiscal;
       p) sa efectueze, in exercitarea controlului operativ si inopinant, monitorizari si verificari necesare prevenirii, descoperirii si combaterii faptelor de frauda si evaziune fiscala.
      (3) Inspectorii antifrauda pot indeplini si atributii privind cercetarea penala in cazul savarsirii unor fapte prevazute de legea penala in domeniul evaziunii fiscale.                
      (4) Atributiile prevazute la alin. (3) se stabilesc prin lege.
      
Art. 7. (1) La orice actiune de control participa minimum 2 inspectori antifrauda.

(2) La actiunile de control cu grad sporit de periculozitate, echipele de control vor fi insotite de membri ai subunitatilor specializate de interventie rapida .
(3) La constatarea unor imprejurari privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in domeniul financiar-fiscal, se intocmesc procese verbale/acte de control in baza carora sesizeaza organele de urmarire penala cu privire la faptele constatate.

          Art. 8. Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in cazurile in care exista indicii de savarsire a unor fapte penale, poate sa solicite Ministerului Afacerilor Interne sa asigure personalul necesar pentru asigurarea protectiei si sigurantei operatiunilor desfasurate de functionarii publici in realizarea actului de control. Personalul necesar se asigura din cadrul subunitatilor specializate de interventie rapida. Conditiile concrete si modalitatile in care personalul subunitatilor specializate de interventie rapida participa la actiunile de control se stabilesc prin protocol de Ministerul Afacerilor Interne si Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

         Art. 9 (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazuta la art. 13 alin. (1), se infiinteaza in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala directiile generale regionale ale finantelor publice, institutii publice cu personalitate juridica.

         (2) Aria de competenta teritoriala a directiilor generale regionale ale finantelor publice corespunde regiunilor de dezvoltare, astfel cum au fost stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare .
       (3) Directiile generale regionale ale finantelor publice se infiinteaza prin transformarea directiei generale a finantelor publice a judetului in care va fi stabilit sediul directiei generale regionale, prin fuziunea prin absorbtie a celorlalte directii generale judetene ale finantelor publice din aria de competenta stabilita potrivit prevederilor alin. (2).
       (4) Municipiile in care se infiinteaza directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si lista directiilor generale judetene ale finantelor publice care se reorganizeaza ca directii generale regionale ale finantelor publice se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
      (5) Directiile generale regionale ale finantelor publice, infiintate potrivit prevederilor alin. (3) preiau activitatea si competentele tuturor directiilor generale judetene ale finantelor publice absorbite din aria de competenta, precum si a tuturor structurilor teritoriale subordonate acestora.
       (6) Directiile generale regionale ale finantelor publice preiau prin fuziune prin absorbtie directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale din aria de competenta stabilita conform alin. (2), precum si sectiile judetene ale Garzii Financiare si Sectia Municipiului Bucuresti.
       (7) Modul de organizare si functionare a directiilor generale regionale ale finantelor publice, precum si a unitatilor subordonate ale acestora se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
       (8) Directiile generale judetene ale finantelor publice care se reorganizeaza prin fuziune prin absorbtie in cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice isi pierd personalitatea juridica.
      (9) Personalul Directiilor generale ale finantelor publice care se reorganizeaza prin fuziune prin absorbtie se preia in cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice, in limita numarului de posturi aprobat, in conditiile legii.

Art. 10 (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazuta la art. 13 alin. (1), Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili se organizeaza ca structura cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) Personalul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili isi mentine drepturile salariale de care a beneficiat pana la data dobandirii personalitatii juridice conform prezentei ordonante de urgenta.

          Art. 11 (1) Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, executia bugetara pana la data reorganizarii si orice alte bunuri ale Garzii Financiare si al Autoritatii Nationale a Vamilor si ale directiilor generale ale finantelor publice sunt preluate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si directiile generale regionale ale finantelor publice, dupa caz.

          (2) Procedurile aflate in derulare la nivelul Garzii Financiare, al Autoritatii Nationale a Vamilor precum si la nivelul directiilor generale ale finantelor publice care se reorganizeaza, vor fi continuate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, respectiv directiile generale regionale ale finantelor publice, dupa caz, care se subroga in drepturile si obligatiile acestora, actele indeplinite anterior ramanand valabile.

         (3) Pentru litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si directiile generale regionale ale finantelor publice se subroga in toate drepturile si obligatiile procesuale ale Garzii Financiare, ale Autoritatii Nationale a Vamilor si ale directiile generale ale finantelor publice, dupa caz, si dobandesc calitatea procesuala a acestora, incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazuta la art. 13 alin. (1). De la aceeasi data, in litigiile in care directiile generale ale finantelor publice judetene au fost mandatate sa asigure reprezentarea structurilor ierarhic superioare, calitatea de reprezentant al acestora se transmite catre directia generala regionala a finantelor publice care a preluat activitatea directiile generale ale finantelor publice judetene respective.

           (4) Protocoalele de predare-primire vizeaza predarea-preluarea patrimoniului, arhivei, prevederilor bugetare, executiei bugetare si se incheie in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 13 alin. (1).

Art. 12. Pana la incheierea protocoalelor prevazute la art. 11 alin. (4), finantarea autoritatilor si institutiilor publice care fac obiectul prezentei ordonante de urgenta se asigura din bugetele ordonatorilor de credite existenti inainte de reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit prezentei ordonante de urgenta.

Art. 13 (1) Organizarea, modul de functionare, numarul de posturi al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, inclusiv cele aferente structurii antifrauda, precum si alte aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare se reglementeaza prin hotarare a Guvernului in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
          (2) incadrarea personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in numarul maxim de posturi aprobat si in noua structura organizatorica se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare.

          Art. 14. in vederea realizarii atributiilor, pentru combaterea actelor si faptelor de evaziune si frauda fiscala, Agentia Nationala de Administrare Fiscala efectueaza controlul operativ si inopinat cu privire la:

    a) respectarea actelor normative in scopul prevenirii, descoperirii si combaterii oricaror acte si fapte interzise de lege;
    b) respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si inlaturarea operatiunilor ilicite;
    c) modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor, in toate locurile si spatiile in care se desfasoara activitatea agentilor economici;
    d) participarea, in colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si combatere a activitatilor ilicite care genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala.
    
Art. 15 (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in exercitarea atributiilor proprii, incheie, ca urmare a controalelor executate, acte de control pentru stabilirea starii de fapt fiscale, pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor, precum si pentru constatarea imprejurarilor privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala, sesizand, dupa caz, organele de urmarire penala competente.

          (2) Bunurile intrate in proprietatea privata a statului ca urmare a activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se valorifica potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
        
        (3) Agentia Nationala de Administrare Fiscala va delega reprezentanti in comisiile constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si participa la activitatea de valorificare a bunurilor confiscate.

Art. 16 Procedura de intocmire, forma si continutul proceselor-verbale incheiate de structura antifrauda se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 17 (1) in cuprinsul actelor normative in vigoare urmatoarele denumiri se inlocuiesc, dupa caz, in mod corespunzator prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:

a) "Garda Financiara" cu "Agentia Nationala de Administrare Fiscala";

b) "Autoritatea Nationala a Vamilor" cu "Agentia Nationala de Administrare Fiscala";
c) "directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, sectiile judetene ale Garzii Financiare si Sectia municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare, directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale" cu "directiile generale regionale ale finantelor publice"
 (2) Actele normative in care sunt prevazute institutiile publice care se reorganizeaza ori isi schimba raporturile de subordonare sau de coordonare, dupa caz, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se modifica in mod corespunzator.

Art. 18. Pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 13 alin. (1), activitatea institutiilor/structurilor supuse reorganizarii potrivit prezentei ordonante de urgenta este supusa dispozitiilor cuprinse in actele normative privind organizarea si functionarea acestora.

Art. 19. (1) in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii de Guvern prevazuta la art. 13 alin. (1) se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ordinele si instructiunile emise in temeiul actelor normative de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a Autoritatii Nationale a Vamilor si a Garzii Financiare isi pastreaza valabilitatea.

(3) Orice alte acte normative se modifica corespunzator, conform prezentei ordonante de urgenta.

Art. 20.  Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006,  cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.    La articolul 5 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"(1) Autoritatea vamala se exercita prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si structurile subordonate".

2.    La articolul 6, alineatul (2) se abroga.

Art. 21. Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.    La articolul 18, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

" (4) Agentia este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Presedintele Agentiei este ajutat in activitatea sa de 3 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru. Vicepresedintii exercita atributiile delegate de presedintele Agentiei."

2.    Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 21 (1) Prin atributiile incredintate, Agentia Nationala de Administrare Fiscala asigura: colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri bugetare date prin lege in competenta sa, aplicarea politicii si legislatiei vamale si exercitarea atributiilor de autoritate vamala precum si controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect frauda si evaziunea fiscala, precum si a altor fapte date prin lege in competenta sa.

(2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala controleaza de asemenea modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor, in toate locurile si spatiile in care se desfasoara activitatea operatori economici.

(3) Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate, la solicitarea procurorului, sa efectueze constatari cu privire la faptele care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza, intocmind procese-verbale, prin care poate evalua prejudiciul cauzat aferent operatiunilor verificate, acte procedurale care pot constitui mijloace de proba, potrivit legii .

(4) Impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se poate formula plangere potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare ."PRIM-MINISTRU
VICTOR VIOREL PONTA

de Mihaela Pascu

NOUTATI Contabile 2024

Sinteza noutatilor Contabile din 2024:


• Aplicarea sistemului e-Factura
• Sistemul RO e-Transport
• Sistemul garantie-returnare (RetuRO)
• Raportarea SAF-T
• Managementul stocurilor – implicatii fiscale si raportarea in SAF-T
• Prelucrare stocuri in sistem lohn

Descopera TOATE noutatile contabile in Ghidul practic al contabilitatii in 2024. Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Taxe si Impozitedirectia antifraudaproiect OUGMFPautoritatea vamalagarda financiara


Data aparitiei: 10 Iunie 2013

Votati articolul "Reguli noi privind Directia Antifrauda si ANAF. O ordonanta care schimba regulile jocului!":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X