email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noile norme pentru auditul public intern au fost publicate

Taxe si Impoziteaudit public internauditornorme metodologice 2013


Va informam ca Normele metodologice din 5 martie 2013 specifice privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 144 din 19 martie 2013.

Redam mai jos continutul acestora:

    PARTEA I
    Aplicarea normelor specifice privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate


    CAP. I
    Dispozitii generale

    1.1. Cadrul general
    Prezentele norme metodologice reglementeaza organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

  1.2. Conceptul de audit public intern

    Auditul public intern reprezinta activitatea functional-independenta si obiectiva, de asigurare si consiliere, conceputa sa adauge valoare si sa imbunatateasca activitatile entitatii publice; ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele, printr-o abordare sistematica si metodica, evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea managementului riscului, controlului si proceselor de guvernanta.

    1.3. Obiectivul general al auditului public intern
    Auditul public intern ajuta la imbunatatirea managementului entitatilor publice, prin:
    a) activitati de asigurare, care reprezinta examinari obiective ale elementelor probante, efectuate in scopul de a furniza entitatilor publice o evaluare independenta a proceselor de management al riscurilor, de control si de guvernanta;
    b) activitati de consiliere, menite sa adauge valoare si sa imbunatateasca procesele guvernantei in entitatile publice, fara ca auditorul intern sa isi asume responsabilitati manageriale.

    1.4. Tipurile de audit public intern
    Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare, defineste urmatoarele tipuri de audit intern:


a) auditul de sistem - reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora;
    b) auditul performantei - examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele;
    c) auditul de regularitate - reprezinta examinarea actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice conform normelor legale.

    CAP. II
    Organizarea auditului public intern in Romania


    2.1. Structurile de audit public intern din Romania
    2.1.1. Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern (UCAAPI), structura distincta in cadrul Ministerului Finantelor Publice, este constituita din servicii de specialitate, in directa subordonare a ministrului finantelor publice, avand atributii de coordonare, evaluare si sinteza in domeniul activitatii de audit public intern la nivel national, efectueaza misiuni de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale si misiuni de audit intern la entitatile publice centrale care deruleaza anual bugete mai mici de 5 milioane lei; UCAAPI este condusa de un director general, numit de ministrul finantelor publice, cu avizul Comitetului pentru audit public intern.
    2.1.2. Comitetul pentru audit public intern, organism cu caracter consultativ, este constituit din 11 membri, dintre care 10 specialisti din afara Ministerului Finantelor Publice si directorul general al UCAAPI; acesta este condus de un presedinte si sprijina UCAAPI in definirea strategiei si imbunatatirii activitatii de audit intern in sectorul public.


2.1.3. Comitetele de audit intern, organisme cu caracter consultativ, constituite in cadrul institutiilor publice centrale care deruleaza anual bugete mai mari de 2 miliarde de lei.

2.1.4. Compartimentele de audit public intern reprezinta structuri functionale de baza in domeniul auditului public intern, sunt organizate in subordinea directa a conducatorului entitatii publice si exercita efectiv functia de audit intern.

2.1.4.1. Notiunea de "compartiment" utilizata in Legea nr. 672/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, este in sens generic. Structura functionala de baza in domeniul auditului public intern se stabileste dupa parcurgerea urmatoarelor etape:
    a) identificarea tuturor activitatilor desfasurate atât in cadrul entitatii publice, cât si in cadrul structurilor subordonate in care aceasta exercita in mod direct misiuni de audit intern;
    b) identificarea riscurilor asociate activitatilor;
    c) identificarea formelor de control intern atasate fiecarei activitati;
    d) stabilirea riscurilor reziduale ca urmare a exercitarii formelor de control;
    e) stabilirea fondului de timp necesar efectuarii misiunilor de audit public intern care sa acopere activitatile la care se mentine un risc rezidual mare/mediu.

2.1.4.2. Dupa determinarea volumului activitatii de audit public intern si a numarului de posturi necesare se stabileste, prin conexare cu cadrul legal care reglementeaza organizarea institutiilor publice, tipul concret al structurii de organizare, respectiv directie generala, directie, serviciu, birou sau compartiment. Structura de audit public intern constituita trebuie sa functioneze cu cel putin 2 auditori, angajati cu norma intreaga.

    2.2. Organizarea auditului intern la nivelul sistemului asigurarilor sociale de sanatate

    2.2.1. La nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), structura de audit public intern se organizeaza in mod obligatoriu, prin ordin al presedintelui CNAS, asa cum precizeaza art. 11 din Legea nr. 672/2002, republicata, cu modificarile ulterioare.

    2.2.2. La nivelul caselor de asigurari de sanatate (CAS), aflate in subordinea CNAS, structurile de audit public intern se organizeaza prin ordin al presedintelui CNAS. La CAS pentru care presedintele CNAS a decis neinfiintarea structurii de audit public intern, activitatea de audit public intern este efectuata de catre structura de audit public intern de la nivelul CNAS, in conformitate cu prevederile art. 11 lit. f) din Legea nr. 672/2002, republicata, cu modificarile ulterioare.

    2.3. Atributiile structurilor de audit public intern organizate la nivelul sistemului de asigurari sociale de sanatate

    2.3.1. Structura de audit public intern organizata la nivelul CNAS elaboreaza norme metodologice specifice sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu avizul UCAAPI. Normele specifice se transmit pentru avizare cu aprobarea conducatorului entitatii publice, semnate pe fiecare pagina de auditorul intern care le-a elaborat.

    2.3.1.1. Normele metodologice specifice sistemului de asigurari sociale de sanatate se aplica de catre toate structurile de audit public intern organizate la nivelul CNAS/CAS.

    2.3.2. Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern, de regula pe o perioada de 3 ani, si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.

 2.3.3. Efectueaza activitati de audit public intern asupra tuturor activitatilor desfasurate la nivelul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, pentru a evalua daca sistemele de management financiar si de control ale CNAS/CAS sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

    2.3.3.1. Auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
    a) activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de CNAS/CAS din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finantare externa;
    b) platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    c) administrarea patrimoniului, precum si vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
    d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
    e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
    f) alocarea creditelor bugetare;


g) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
    h) sistemul de luare a deciziilor;
    i) sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    j) sistemele informatice.

    2.3.3.2. Misiunile dispuse de UCAAPI/structura de audit public intern a CNAS se cuprind in planul anual de audit public intern al structurii de audit public intern al CNAS/structurii de audit public intern de la nivelul CAS, se realizeaza in bune conditii si se raporteaza in termenele fixate.
    2.3.3.3. Modalitatea de planificare, derulare, realizare si raportare respecta in totalitate procedura stabilita de UCAAPI/structura de audit public intern a CNAS.

    2.3.4. Informeaza UCAAPI/structura de audit public intern a CNAS despre recomandarile neinsusite de catre presedintele CNAS/presedintele-director general al CAS si consecintele neimplementarii acestora, insotite de documentatia relevanta, dupa cum urmeaza:
    a) structura de audit public intern a CNAS transmite informari trimestriale la UCAAPI, in termen de 10 zile calendaristice de la incheierea trimestrului;

b) structurile de audit public intern de la nivelul CAS transmit trimestrial informari, in 5 zile calendaristice de la incheierea trimestrului, structurii de audit public intern a CNAS.

    2.3.5. Raporteaza periodic la UCAAPI/structura de audit public intern a CNAS asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor. Compartimentele de audit public intern transmit UCAAPI/structurii de audit public intern a CNAS, la cererea acestora, rapoarte periodice privind constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatea lor de audit intern.

    2.3.6. Elaboreaza Raportul anual al activitatii de audit public intern, care cuprinde principalele constatari, recomandari si concluzii rezultate din activitatea de audit public intern, progresele inregistrate prin implementarea recomandarilor, iregularitati semnificative constatate in timpul misiunilor de audit public intern, precum si informatii referitoare la pregatirea profesionala.

    2.3.6.1. Structurile de audit public intern din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate transmit rapoartele anuale privind activitatea de audit intern, astfel:

    a) structura de audit public intern de la nivelul CNAS transmite rapoartele la UCAAPI pâna la 15 februarie a anului urmator pentru anul incheiat;
    b) structurile de audit public intern de la nivelul CAS transmit rapoartele la CNAS pana la 15 ianuarie a anului urmator pentru anul incheiat.

    2.3.7. Raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, identificate in cursul misiunilor de audit public intern.

    2.3.7.1. Iregularitatile sau posibilele prejudicii constatate de auditorii interni sunt comunicate conducatorului entitatii publice si structurii de control, stabilita de conducatorul entitatii publice/structurii auditate, in termen de 3 zile de la constatare.


 2.3.7.2. Auditorul intern propune, dupa caz, suspendarea misiunii de audit public intern in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, cu acordul conducatorului entitatii publice care a aprobat misiunea, daca din analiza preliminara a verificarilor efectuate se estimeaza ca prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele misiunii de audit intern (limitarea accesului, informatii insuficiente etc.).

    2.3.7.3. Cazurile de iregularitati sau posibile prejudicii identificate se cuprind in raportarile periodice si anuale.

    2.3.8. Verifica respectarea normelor, instructiunilor, precum si a Codului privind conduita etica a auditorului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 252/2004 (Codul privind conduita etica a auditorului intern), in cadrul structurilor de audit intern din entitatile publice subordonate si poate initia masurile corective necesare, in cooperare cu conducatorul entitatii publice in cauza: structura de audit public intern organizata la nivelul CNAS realizeaza aceste verificari la structurile de audit public intern constituite la nivelul CAS.
    2.3.8.1. Verificarea respectarii normelor, instructiunilor, precum si a Codului privind conduita etica a auditorului intern se realizeaza prin misiuni de evaluare a activitatii de audit public intern planificate sau misiuni ad-hoc.
    2.3.8.2. Misiunile ad-hoc au caracter exceptional, sunt realizate in baza ordinului de serviciu si sunt aprobate de presedintele CNAS.
    2.3.8.3. Abaterile de la norme, instructiuni sau de la Codul privind conduita etica a auditorului intern constatate sunt corectate prin formularea de recomandari pentru imbunatatirea activitatilor/operatiunilor auditate.

    CAP. III
    Normele aplicabile structurilor de audit public intern si auditorilor interni din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate 3.1. Norme de calificare ale auditului public intern

    3.1.1. Codul privind conduita etica a auditorului intern
    3.1.1.1. Codul privind conduita etica a auditorului intern are scopul de a crea cadrul etic necesar desfasurarii profesiei de auditor intern, astfel incat acesta sa isi indeplineasca cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei sau autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea.
    3.1.1.2. Codul privind conduita etica a auditorului intern cuprinde principiile si regulile de conduita ce trebuie aplicate si respectate de auditorii interni in desfasurarea activitatii lor si este aprobat prin norme distincte.
    3.1.2. Carta auditului intern
    3.1.2.1. Rolul si obiectivele auditului public intern, tipurile de audit intern, atributiile si principiile aplicabile structurilor de audit public intern si auditorului intern, precum si conditiile si regulile de derulare a misiunilor de audit public intern sunt definite in Carta auditului intern.
    3.1.2.2. Carta auditului intern stabileste pozitia structurii de audit intern in cadrul CNAS/CAS, defineste sfera de activitate a auditului intern, drepturile si obligatiile auditorilor interni. Acest document este elaborat de catre structura de audit public intern a CNAS/CAS si este aprobat de presedintele CNAS/ presedintele-director general al CAS.
 

Puteti consulta integral normele AICI.de Mihaela Pascu

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Ghidul Practic al Monografiilor Contabile


Atentie: au aparut monografii anului 2022!

Ai la dispozitie 70 monografii:

- noi-noute, variate, complexe, actuale, controversate si legale
- grupate pe domenii de cel mai mare interes
- usor de accesat, usor de inteles, usor de aplicat
- gata de personalizat cu datele operatiunilor tale

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Taxe si Impoziteaudit public internauditornorme metodologice 2013

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 21 Martie 2013


Votati articolul "Noile norme pentru auditul public intern au fost publicate":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X