email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Reorganizarea si functionarea ANAF. Noile atributii generale

Taxe si Impoziteproiect de hotararerestructurarea ANAFcooperareadministratii fiscale


Va informam ca ANAF a publicat pe site-ul propriu proiectul de Hotarare privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata.

Redam mai jos o parte din continutul acestuia, vizand atributiile generale ale noii structuri. De asemenea, mentionam ca proiectul integral poate fi consultat aici.

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I
Organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale si principalele obiective
ART. 1

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare Agentia, se reorganizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale,

institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, finantata din bugetul de stat si din alte surse, conform legii.

ART. 2
(1) Sediul principal al Agentiei este in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.
(2) Agentia isi desfasoara activitatea si in alte sedii detinute potrivit legii.
(3) Agentia intretine propriul site web prin care asigura prezenta pe Internet, la adresa "www.anaf.ro".

ART. 3
(1) Agentia are o sigla ale carei caracteristici se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei.

(2) Directia Generala a Vamilor si Directia Generala Antifrauda Fiscala utilizeaza sigle specifice ale caror caracteristici se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei.

ART. 4
Agentia asigura administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri bugetare date prin lege in competenta sa, aplicarea politicii si reglementarilor in domeniul vamal si exercitarea atributiilor de autoritate vamala, precum si controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect evaziunea si frauda fiscala, precum si a altor fapte date prin lege in competenta sa.

De asemenea, Agentia implementeaza reglementarile comunitare in domeniul sa de activitate.

SECTIUNEA 2
Principii, functii si atributii

ART. 5
Principiile care stau la baza activitatii Agentiei sunt urmatoarele
:

a) eficienta activitatii;
b) transparenta activitatii;
c) tratament egal si nediscriminatoriu in aplicarea legislatiei fiscale si a reglementarilor
in domeniul vamal;
d) respectul fata de contribuabili;
e) coerenta, stabilitatea si predictibilitatea;
f) colaborarea cu mediul de afaceri si celelalte institutii.

ART. 6
Agentia indeplineste urmatoarele functii:
a) de strategie si management;
b) de reglementare;
c) de gestiune a contribuabililor si a impozitelor, taxelor, contributiilor si a celorlalte
venituri bugetare date in competenta sa, conform legii;
d) de inspectie fiscala;
e) de verificare fiscala a persoanelor fizice;
f) de colectare a veniturilor statului;
g) de asigurare de servicii pentru contribuabili;
h) de control operativ si inopinat;
i) de prevenire si combatere a evaziunii fiscale si a fraudei fiscale si vamale;
j) de suport tehnic de specialitate acordat acordat procurorului in efectuarea urmaririi penale;
k) de supraveghere vamala;
l) de control vamal;
m) de solutionare a contestatiilor;
n) de coordonare, indrumare si control al aplicarii reglementarilor legale in domeniul de activitate, precum si al functionarii structurilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sa;
o) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare si materiale, de sustinere a activitatilor specifice prin intermediul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor, de reprezentare juridica, de audit public intern, precum si de comunicare interna si externa;
p) de cooperare internationala.

ART. 7
In realizarea functiilor sale, Agentia are, in principal, urmatoarele atributii:

A. Atributii generale:


1. contribuie in domeniul sau de activitate la implementarea programului de guvernare si al altor documente programatice prin elaborarea si aplicarea de strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung, generale sau sectoriale; elaboreaza si implementeaza strategia de dezvoltare informatica proprie si a unitatilor sale subordonate, in colaborare cu directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

2. urmareste realizarea unui management eficient si coerent al administrarii fiscale;

3. organizeaza, indruma, coordoneaza si controleaza activitatea structurilor subordonate;

4. asigura managementul riscurilor interne si externe organizatiei;

5. asigura managementul resurselor umane;

6. dezvolta si implementeaza strategii unitare de comunicare interna si externa;

7. avizeaza proiectele de acte normative elaborate de alte ministere si institutii
centrale, care cuprind masuri referitoare la domeniul sau de activitate;

8. participa la elaborarea modificarilor si completarilor aduse Codului fiscal si Codului de procedura fiscala, a proiectelor de norme metodologice, precum si a altor legi, care contin prevederi referitoare la impozite, taxe, contributii si alte venituri date in administrare;

9. elaboreaza proiecte de acte normative care contin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a celorlalte venituri bugetare pentru care este competenta, in conditiile legii;

10. participa, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;

11. asigura formularea si reprezentarea intereselor Romaniei in domeniul administrarii fiscale si vamale in cadrul procesului decizional desfasurat la nivelul Uniunii Europene precum si in cadrul mai larg al relatiilor internationale;

12. reprezinta Ministerul Finantelor Publice in cadrul Organizatiei Intraeuropene a
Administratiilor Fiscale;

13.asigura aplicarea unitara, corecta si nediscriminatorie a a reglementarilor in
domeniul vamal si a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si
celelalte venituri bugetare, date prin lege in competenta sa;

14. aplica, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii, in conditiile legii, pentru a caror realizare este competenta potrivit legii;

realizeaza, prin intermediul directiilor generale regionale ale finantelor publice, executarea silita a drepturilor de import sau de export, a altor taxe si impozite datorate statului, potrivit legii, in cadrul operatiunilor vamale, a accesoriilor aferente acestora, a amenzilor si a oricaror altor sume datorate bugetului general consolidat in temeiul unor titluri executorii, precum si, in cazurile prevazute de lege, a creantelor stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, potrivit competentelor legale;

15. defineste, dezvolta, implementeaza, furnizeaza si opereaza servicii pentru contribuabili;

16. asigura punerea in aplicare a sanctiunilor internationale in domeniul de competenta al Ministerului Finantelor Publice conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

17. efectueaza controlul privind respectarea legalitatii, atat la nivelul aparatului propriu, cat si la nivelul structurilor subordonate, in scopul constatarii unor eventuale abateri de la legalitate si al luarii de masuri pentru repararea prejudiciului produs, dupa caz;

18. asigura asistenta pentru recuperarea in Romania de la persoane fizice si persoane juridice a creantelor bugetare stabilite prin titluri de creanta intr-un alt stat, precum si recuperarea de catre alt stat de la persoane fizice si persoane juridice a creantelor bugetare stabilite in Romania, potrivit atributiilor stabilite prin lege si tratatelor la care Romania este parte;

19. ia masuri pentru prevenirea, constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii; sesizeaza organele de urmarire penala in cazul faptelor ce ar putea intruni elementele constitutive ale unei infractiuni, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

20. promoveaza integritatea in exercitarea demnitatilor si functiilor publice la nivelul Agentiei si intreprinde masurile de prevenire si combatere a coruptiei;

21. exercita controlul financiar de gestiune si controlul financiar preventiv propriu privind constituirea si utilizarea legala si eficienta a fondurilor publice;

22. propune solutii de reforma in domeniul administrarii fiscale si vamale si implementeaza proiecte cu finantare interna si/sau externa pentru domeniul sau de activitate;

23. monitorizeaza acquis-ul comunitar si bunele practici in domeniul administrarii fiscale si vamale si formuleaza propuneri sau dupa caz, implementeaza masuri administrative care decurg din acestea;

24. colaboreaza, pe baza de protocol, cu autoritatile si institutiile publice sau orice alte entitati cu atributii in aplicarea legii ori interesate de realizarea politicii de administrare fiscala si vamala;

25. gestioneaza informatiile cu privire la colectarea datoriei vamale; asigura datele si prelucrarile acestora pentru raportari statistice, inclusiv pentru statistica vamala si statistica publica comert exterior EXTRASTAT;

26. solutioneaza contestatiile si plangerile prealabile formulate impotriva actelor emise in exercitarea atributiilor;
 
27. elaboreaza politici, proceduri si norme metodologice in domeniul sau de activitate, pentru structurile proprii, precum si pentru cele subordonate;

28. elaboreaza studii, analize si proiecte de acte normative privind organizarea activitatii proprii;

29. culege, verifica, prelucreaza si arhiveaza date necesare desfasurarii activitatii sale;  constituie baze proprii de date relevante si gestioneaza colaborarea cu autoritatile nationale competente privind informatiile detinute, in conditiile legii;

30. defineste nivelul de securitate al informatiilor proprii, atat pentru informatiile clasificate cat si pentru celelalte informatii;

31. aplica impreuna cu structurile subordonate legislatia in domeniul: trezorerie si contabilitate publica, ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate, verificare a achizitiilor publice, inspectie economico-financiara;

32. elaboreaza, implementeaza, mentine si dezvolta sistemul informatic in domeniile sale de activitate; asigura functionarea sistemului informatic integrat vamal, cu respectarea obligatiilor referitoare la dezvoltarea si implementarea sistemelor IT care au ca baza legala Decizia vama-electronica (CE) nr.70/2008 si alte reglementari comunitare si nationale, precum si a termenelor prevazute in Planul Strategic Multianual (MASP) al DGTAXUD;

33. reprezinta statul in fata instantelor si a organelor de urmarire penala, ca subiect de drepturi si obligatii privind raporturile juridice fiscale si vamale, precum si orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Agentiei, direct sau prin directiile generale regionale ale finantelor publice, in baza mandatelor transmise; renuntarea la calea de atac, in litigiile care au legatura cu raporturile juridice fiscale si vamale, precum si cu orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Agentiei, se va face conform procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei;

34. organizeaza programe de perfectionare profesionala a personalului din cadrul Agentiei la nivel central si la nivelul structurilor subordonate, inclusiv cu sprijinul scolii de Finante Publice si Vama si a altor organisme specializate in acest domeniu;

35. organizeaza si asigura gestionarea patrimoniului, inclusiv alocarea, miscarea, evidenta si controlul echipamentelor din dotare;

36. elaboreaza, fundamenteaza si avizeaza, dupa caz, proiectul bugetului de cheltuieli al Agentiei, pentru aparatul propriu, structurile subordonate, precum si programul de investitii, pe care le transmite Ministerului Finantelor Publice in vederea cuprinderii in bugetul centralizat al acestuia; elaboreaza si fundamenteaza temeinic, proiectul programului de achizitii, bunuri si servicii pentru asigurarea sustenabilitatii componentei tehnice a Sistemului Integrat de Securitate a Frontierei de Stat, precum si proiectul de program de investitii aferent acestuia;


37. aproba bugetul de cheltuieli pentru aparatul propriu si structurile subordonate conform bugetului de cheltuieli aprobat de ordonatorul principal de credite in cadrul fiecarui exercitiu bugetar si repartizeaza creditele bugetare deschise de Ministerul Finantelor Publice fiecarui ordonator tertiar de credite;

38. initiaza si deruleaza, in conditiile legii, achizitiile publice pentru bunuri, servicii si lucrari aferente activitatilor proprii;

39. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecarui ordonator tertiar de credite in cadrul fiecarui exercitiu bugetar si aproba bugetul;

40. poate participa cu specialisti proprii in programe nationale si internationale de cercetare si dezvoltare de tehnologii inovatoare in domeniile sale de activitate;

41. asigura cooperarea administrativa, inclusiv schimbul de informatii, cu alte institutii din tara si cu administratiile fiscale si vamale ale altor state, cu privire la obiectul sau de activitate, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice, dupa caz;

42. asigura aplicarea prevederilor cu caracter fiscal si vamal din tratatele internationale la care Romania este parte;

43. incheie tratate la nivel departamental si conventii cu administratii fiscale si vamale din alte state, cu organizatii internationale sau cu alte entitati, in domeniul sau de activitate;

44. acorda sau primeste asistenta tehnica in domeniul sau de activitate si deruleaza proiecte si activitati de cooperare cu administratii fiscale si vamale din alte state sau cu organizatii internationale sau alte entitati;

45. participa, prin reprezentanti, la evenimente organizate de catre alte administratii fiscale si vamale, organizatii internationale sau alte entitati ori in colaborare cu acestea, in domeniul sau de activitate;

46. participa in numele Ministerul Finantelor Publice la activitatile Organizatiei Intraeuropene a Administratiilor Fiscale;

47. reprezinta Romania in cadrul Organizatiei Mondiale a Vamilor prin intermediul Directiei Generale a Vamilor;

48. asigura legatura operativa pe probleme fiscale sau vamale prin reprezentanti permanenti la Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana sau in cadrul altor organizatii internationale .

Continuarea aici.


de Mihaela Pascu

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Taxe si Impoziteproiect de hotararerestructurarea ANAFcooperareadministratii fiscale

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 15 Iulie 2013


Votati articolul "Reorganizarea si functionarea ANAF. Noile atributii generale":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 15 Iulie 2013 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 5 - 3 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X