email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Modificari privind solutionarea contestatiilor. Ultimele noutati anuntate de Finante

Modificari privind solutionarea contestatiilor. Ultimele noutati anuntate de Finante
contestatiiaccizecod fiscal

Finantele au publicat in Monitorul Oficial un Ordinul 1788/2022 pentru modificarea OMFP nr.3.004/2017 privind aprobarea procedurii de solutionare a contestatiilor prevazute la art.366 alin.(2), art.369 alin.(5), art.374 alin.(2), art.377 alin.(4), art.382 alin.(2), art.385 alin.(4), art.390 alin.(2) si art.393 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Actul normativ ce cuprinde modificari privind solutionarea contestatiilor a aparut in Monitorul Oficial nr. 787 din 9 august 2022. 

De la intrarea in vigoare a Legii nr.227/2015 si pana in prezent, au fost aduse o serie de modificari si completari Codului fiscal, inclusiv titlului VIII al acestuia - ”Accize si alte taxe speciale”, care include si dispozitii ce reglementeaza competenta autorizarii operatorilor de produse supuse accizelor armonizate (antrepozitari autorizati, destinatari inregistrati, expeditori inregistrati si importatori autorizati).

Astfel, prin Legea nr.177/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.3/2017, s-au adus modificari art.359 din actul normativ mai sus-mentionat, in sensul ca autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati (realizata anterior la nivel central prin comisia constituita in acest sens) se efectua de catre directiile generale regionale ale finantelor publice, procedura si conditiile de autorizare fiind stabilite prin ordin al ministrului
finantelor publice, la propunerea ANAF. In acest sens, a fost emis Ordinul ministrului finantelor publice nr.2.482/2017 privind procedura si conditiile in care se realizeaza autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati. In acelasi timp, tot prin Legea nr.177/2017, s-a reglementat faptul ca impotriva deciziilor de respingere a solicitarilor de autorizare formulate de operatorii de produse supuse accizelor armonizate sau a celor de revocare a autorizatiilor emise acestora, antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati, expeditorii inregistrati si importatorii autorizati, pot formula
contestatii, care vor fi solutionate de structura cu atributii in solutionarea contestatiilor din cadrul Ministerului Finantelor - aparat central, conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

In aplicarea acestor dispozitii a fost emis Ordinul ministrului finantelor publice nr.3.004/2017 privind aprobarea procedurii de solutionare a contestatiilor prevazute la art.366 alin.(2), art.369 alin.(5), art.374 alin.(2), art.377 alin. (4), art.382 alin.(2), art.385 alin.(4), art.390 alin.(2) si art.393 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, in care ca directie cu atributii in solutionarea contestatiilor a fost desemnata Directia generala management al domeniilor reglementate specific.

Ulterior, prin Ordonanta Guvernului nr.11/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru modificarea unor termene, au fost din nou modificate dispozitiile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, in ceea ce priveste competenta de autorizare a antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati, aceasta fiind din nou transferata structurilor de specialitate din cadrul Autoritatii Vamale Romane.

In acest context, OMFP nr.2482/2017 care stabilea procedura prin care Comisiile constituite la nivel regional si respectiv teritorial (birouri vamale) efectuau autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati a fost inlocuit cu OMF nr.1329/2022, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.559/08.06.2022, adaptat noilor dispozitii legale.Pentru corelarea procedurii de solutionare a contestatiilor formulate de operatorii de produse supuse accizelor armonizate formulate in conditiile dispozitiilor art.366 alin.(2), art.369 alin.(5), art.374 alin.(2), art.377 alin. (4), art.382 alin.(2), art.385 alin.(4), art.390 alin.(2) si art.393 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Ordinului ministrului finantelor nr.1329/2022 (privind procedura de autorizare), este necesar a fi modificat in mod
corepunzator si OMFP nr.3004/2017.

In acelasi timp, urmare concluziilor misiunii desfasurata de Directia de audit public intern la Directia generala management al domeniilor reglementate specific in perioada 11.10.2021 – 21.12.2021, inscrise in Raportul de audit public intern nr.450038/19.01.2022, s-a impus necesitatea operarii unor modificari ale OMFP nr.3004/2017, respectiv:

- stabilirea numarului de zile de la primirea contestatiei dupa care structurile de specialitate din cadrul Autoritatii Vamale Romane sa transmita dosarul contestatiei Ministerului Finantelor, astfel incat sa se evite intarzieri in solutionare;
- includerea unei precizari conform careia in cazul in care contestatia este depusa direct la Directia generala management al domeniilor reglementate specific, aceasta va fi redirectionata catre structura de specialitate pentru completarea documentatiei, urmand a fi informat asupra acestui fapt si contestatorul;

- precizarea faptului ca daca se solicita punctul de vedere altor directii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor si Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala sau altor institutii competente sa se pronunte in cauzele respective, acestea vor raspunde cu celeritate, astfel incat sa nu se inregistreze intarzieri in solutionarea contestatiei.

Ordinul 1788/2022 - solutionarea contestatiilor: textul actului normativ

Avand in vedere prevederile:

– art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
– art. 14 din anexa la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.329/2022 privind procedura si conditiile in care se realizeaza autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati,
in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al prevederilor art. 5 alin. (4) si art. 366 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor emite urmatorul ordin:

Articolul I

Anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.004/2017 privind aprobarea Procedurii de solutionare a contestatiilor prevazute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) si art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 937 din 28 noiembrie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 1
In intelesul prezentei proceduri, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) autoritatea emitenta este structura emitenta a deciziei contestate, prevazuta la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv autoritatea vamala teritoriala competenta pentru autorizare, astfel cum este aceasta definita la art. 1 lit. d) din anexa la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.329/2022 privind procedura si conditiile in care se realizeaza autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati;
b) directia de specialitate este directia cu atributii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor.

2. La articolul 3, alineatele (2)-(5), (7) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Contestatia se depune la sediul autoritatii emitente, in termenul prevazut la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului, sub sanctiunea decaderii.
(3) Autoritatea emitenta, la primirea acesteia, va intocmi dosarul contestatiei, precum si o nota in care va prezenta informatii privind cauza supusa analizei si punctul sau de vedere referitor la acea cauza si le va transmite, in termen de 7 zile de la primirea contestatiei, directiei de specialitate in vederea solutionarii.
(4) Dosarul contestatiei va cuprinde: contestatia, in original, ce trebuie sa poarte semnatura persoanei indreptatite, imputernicire avocatiala/procura/mandat, in original sau in copie legalizata, dupa caz, actul prin care se desemneaza administratorul special/ administratorul judiciar/lichidatorul, decizia atacata si documentele care au stat la baza emiterii acesteia, in copie, inclusiv referatul/nota intocmit(a) de structura competenta din cadrul autoritatii emitente prin care s-a propus luarea masurii din decizia atacata, dovada comunicarii deciziei si orice alte documente care au legatura cu cauza supusa solutionarii existente la nivelul autoritatii emitente si/sau depuse de contestator.
(5) In cazul in care contestatia este depusa direct la directia de specialitate, aceasta o va transmite autoritatii emitente, in vederea constituirii dosarului contestatiei, a verificarii conditiilor procedurale, precum si a intocmirii notei cu punctul de vedere privind cauza supusa analizei. Asupra acestui fapt va fi informat si contestatorul.

(...)
(7) Nota se aproba de catre conducatorul autoritatii emitente.

(...)
(9) In situatia depunerii prin posta a contestatiei, autoritatea emitenta este obligata sa anexeze la dosarul contestatiei plicul prin care a fost transmisa contestatia.

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 7
(1) Pentru lamurirea cauzelor, directia de specialitate poate solicita puncte de vedere altor directii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Autoritatii Vamale Romane sau altor institutii competente sa se pronunte in cauzele respective, care vor raspunde cu celeritate, astfel incat sa nu se inregistreze intarzieri in solutionarea contestatiei.
4. La articolul 9, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6) Directia de specialitate va tine evidenta deciziilor intr-un registru, din care sa rezulte numarul atribuit deciziei de solutionare, numarul de inregistrare al contestatiei la Ministerul Finantelor la directia de specialitate, identitatea contestatorului, precum si solutia adoptata.

5. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 11
(1) Decizia de solutionare a contestatiei se transmite autoritatii emitente.
(2) Autoritatea emitenta va comunica contestatorului decizia de solutionare a contestatiei prin modalitatile de comunicare a actului administrativ prevazute de art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul de procedura fiscala).
(3) Dupa comunicarea deciziilor de solutionare a contestatiilor catre operatorii economici contestatori, autoritatea emitenta va actualiza baza de date NSEA Autorizari.
6. Articolul 14 se abroga la data abrogarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura si conditiile in care se realizeaza autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati, conform art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.329/2022.

Articolul II

Dosarele contestatiilor primite de directia de specialitate de la directiile generale regionale ale finantelor publice, respectiv de la Directia generala de administrare a marilor contribuabili sau de la birourile vamale de interior si/sau frontiera, intocmite de acestea in perioada tranzitorie prevazuta la art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.329/2022, se solutioneaza potrivit procedurii in vigoare la data depunerii lor.

Articolul III

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Atentie: ANAF a dat STARTUL controalelor in 2022!


Puteti sa demonstrati realitatea incontestabila a tranzactiilor dvs.?

Descoperiti acum modelele documentelor justificative pe care NU le reglementeaza NIMENI si NIMIC! Dar LE CER toti inspectorii fiscali!

Lucrarea Documente (suplimentare) obligatorii in caz de control va ofera acum colectia de acte si documente justificative pe care niciun inspector nu se asteapta sa le prezentati ca argument indestructibil in favoarea dvs.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
contestatiiaccizecod fiscal

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 10 August 2022


Votati articolul "Modificari privind solutionarea contestatiilor. Ultimele noutati anuntate de Finante":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X