email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Proiect HG: functionarea si organizarea MFP si ANAF

Proiect HG: functionarea si organizarea MFP si ANAF
anafmfphotarare de guvern

Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat in mediul online pe data de 12 martie 2018 un proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.|
 

Consultati textul proiectului aici. >>
 

In ANEXA 1 puteti sa vedeti structura organizatorica a MFP. >>|
 

ANEXA 2 cuprinde unitatile aflate in subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice si societatile la care Ministerul Finantelor Publice exercita calitatea de reprezentant al statului ca actionar. Consultati aici documentul.>>
 

ANEXA 3 curpinde mijloacele de transport si consumul de carburanti pentru activitati specifice. >>
 

Potrivit notei de fundamentare, prin acest proiect de act normative se propun urmatoarele:
 

    I. Infiintarea unui post de secretar general adjunct.

Avand in vedere complexitatea si cresterea volumului activitatii Ministerului Finantelor Publice, determinate de infiintarea Centrului National pentru Informatii Financiare (C.N.I.F.), structura fara personalitate juridica organizata la nivel de directie generala, prin reorganizarea Directiei generale a tehnologiei informatiei si preluarea activitatii in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, precum si a numarului de posturi si personalului aferent acestei activitati de la aparatul central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, de la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice si de la Comisia Nationala de Prognoza, pentru o mai buna coordonare a activitatii ministerului se infiinteaza un post de secretar general adjunct.


    II. Completarea atributiilor Ministerului Finantelor Publice prevazute la art. 3 alin.(1) in ceea ce priveste activitatea Scolii de finante publice si vama si a Directiei generale pregatire Ecofin si asistenta comunitara, prin introducerea unor noi puncte, respectiv:

„881. asigura, prin Scoala de Finante Publice si Vama, organizarea procesului de atestare a cunostintelor in domeniul Sistemului European de Conturi dobandite de conducatorii compartimentelor financiar-contabile aflati in functie, precum si de persoanele care solicita obtinerea certificatului de atestare.
  138. fundamenteaza, coordoneaza si asigura, in domeniile sale de competenta, stabilirea si realizarea obiectivelor Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene, participarea la procedurile decizionale ale Uniunii Europene si indeplinirea obligatiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia.”


    III. Modificarea denumirii Directiei de servicii interne in Directia de servicii interne si achizitii publice si transferarea activitatii de achizitii publice si derulari contracte, precum si a numarului de posturi si a personalului aferent acestei activitati din cadrul Directiei generale economice in cadrul acesteia din urma, ceea ce va conduce la o mai buna coordonare a executiei bugetare si totodata o planificare si prioritizare mai eficienta a bugetului si utilizarea mai eficienta a resursei umane din cadrul celor doua structuri.

Urmare infiintarii C.N.I.F. in cadrul  aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice, in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 862/2017 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a Hotararii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, coroborat cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 3/2018 privind modificarea anexei nr. 9 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizarii valorii de inventar, si pentru transmiterea unor imobile, aflate in domeniul public al statului, din administrarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in administrarea Ministerului Finantelor Publice, a fost incheiat Protocolul nr. 5074/09.01.2018 prin care s-a efectuat predarea-primirea bunurilor mobile si imobile aferente desfasurarii activitatii C.N.I.F., respectiv a fost preluat in administrare de catre Directia de servicii interne sediul din str. Poenaru Bordea nr. 3-5, Bucuresti si totodata preluate in utilizare/folosinta spatiile din Bucuresti - str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, Piata Alba Iulia nr. 6, Brasov - str. Mihail Kogalniceanu nr. 7 si Ramnicu Valcea - str. Stolniceni nr. 49.

Directia de servicii interne conform Regulamentului de Organizare si Functionare aprobat prin O.M.F.P. nr. 2253/2016, are ca principala atributie administrarea sediilor Ministerului Finantelor Publice – aparat central din Bd. Libertatii nr. 16, Bd. Libertatii nr. 14, Bd. Mircea Voda nr. 44 si str. Poenaru Bordea nr. 3-5, precum si asigurarea conditiilor optime de lucru pentru salariatii M.F.P. prin:

    • intretinerea spatiilor detinute, respectiv asigurarea curateniei, reparatiilor, lucrarilor de mica complexitate etc.;
    • asigurarea functionarii in parametri optimi, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, a tuturor echipamentelor si instalatiilor aflate in dotarea sediilor;
    • asigurarea cu produse, bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatii in conditii optime a salariatilor.

Aceste atributii pot fi duse la indeplinire dupa efectuarea achizitiilor de produse, servicii si lucrari de catre Serviciul achizitii publice si derulare contracte din cadrul Directiei generale economice, ca urmare a transmiterii, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a tuturor Referatelor de necesitate ce au ca obiect achizitionarea de bunuri, servicii si lucrari necesare administrarii.

Necesitatile stabilite de Directia de servicii interne in vederea asigurarii unei administrari cat mai eficiente in termenele si cerintele solicitate sunt intr-o stransa corelare cu achizitionarea de produse, servicii si lucrari de catre Directia generala economica - Serviciul achizitii publice si derulare contracte.
    

Potrivit Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 2016/1316/UE de modificare a Deciziei nr. 2009/908/UE de instituire a masurilor de punere in aplicare a Deciziei Consiliului European privind exercitarea presedintiei Consiliului si privind presedintia grupurilor de pregatire a Consiliului, in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019 Romania urmeaza sa exercite, pentru prima data, Presedintia  Consiliului UE. In acest context, Romania va participa la stabilirea obiectivelor si pregatirea agendei comune, determinand subiectele si aspectele majore care vor fi abordate de Consiliul UE pentru o perioada de 18 luni (program trio Romania – Finlanda – Croatia). Pe baza acestui program, Romania isi pregateste propriul sau program detaliat, pentru o perioada de 6 luni.


 Efortul Romaniei si implicit al Ministerului Finantelor Publice, va fi segmentat pe cel putin doua paliere: cel de la Bruxelles, prin Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana si cel din Bucuresti, prin ministere si alte institutii, pe domeniile de competenta si cu atributii in domeniul afacerilor europene. Romania, in calitate de stat membru care va detine Presedintia Consiliului UE:

    •  va avea responsabilitatea gestionarii curente a agendei europene la nivelul formatiunilor sectoriale ale Consiliului la toate nivelurile (Consilii, Coreper si grupuri de lucru – in cazul Ministerului Finantelor Publice, a Consiliului Ecofin, precum si a 15 grupuri de lucru);
    •  va trebui sa conduca si sa coordoneze dialogul cu celelalte institutii europene – Comisia, Parlamentul European, Consiliul European – in cadrul procesului decizional;
    •  va fi responsabila de organizarea reuniunilor informale in Romania (Summit – cu participarea Sefilor de stat si de Guvern, reuniuni ministeriale, reuniuni tehnice la nivel de inalti functionari, reuniuni tehnice la nivel de experti etc. Ministerul Finantelor Publice a propus organizarea a 7 evenimente informale organizate in Romania pe durata detinerii Presedintiei la Consiliul UE, printre acestea numarandu-se si reuniunea informala a Consiliului ECOFIN);
    •  va organiza anumite conferinte dedicate prioritatilor specifice si evenimente culturale de promovare a Romaniei (inclusiv Bruxelles si in statele membre).

    Organizarea Presedintiei va necesita un efort intens la nivelul administratiei publice centrale, o importanta deosebita avand identificarea, recrutarea si perfectionarea specialistilor care vor fi implicati in pregatirea si exercitarea Presedintiei.  

 Consiliul Interministerial pentru Pregatirea si Exercitarea Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, constituit in baza Deciziei prim-ministrului nr. 360/2017, a adoptat Decizia nr. 8/2017 privind suplimentarea, cu caracter temporar, a personalului din ministere si institutiile subordonate si din serviciul extern al Ministerului Afacerilor Externe, respectiv a decis aprobarea suplimentarii cu 282 de posturi, pe perioada 1 ianuarie 2018 – 31 august 2019, a posturilor ministerelor si institutiilor subordonate, in vederea indeplinirii responsabilitatilor ce revin in contextul detinerii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE in primul semestru al anului 2019.

Prin aceasta decizie s-a aprobat suplimentarea la nivelul Ministerului Finantelor Publice a unui numar de 14 posturi de tip contractual, pe perioada determinata, pana la 31 august 2019, in vederea asigurarii activitatilor de pregatire si exercitare a Presedintiei. In conformitate cu prevederile aceleiasi decizii, ministerele si institutiile subordonate vor prezenta in Guvern propunerile de modificari legislative necesare pentru crearea posturilor suplimentare, cu argumentarea acestora.

In vederea implementarii deciziei mai sus mentionate, Ministerul Finantelor Publice a initiat prezentul proiect de act normativ pentru  completarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice. Cele 14 posturi suplimentare necesare consolidarii capacitatii Ministerului Finantelor Publice vor fi posturi de tip contractual, pe perioada determinata, pana la 31 august 2019. Personalul contractual va suplini o parte din activitatea desfasurata de catre persoanele din cadrul Ministerului Finantelor Publice relocate la Bruxelles pe perioada pregatirii si exercitarii Presedintiei Consiliul UE, respectiv  din volumul de munca suplimentar pe care il presupune activitatea de pregatire si exercitare, inclusiv pentru activitati suport (logistica, traduceri etc) a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.

Posturile vor putea fi ocupate in conditiile legii si cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat anual Ministerului Finantelor Publice.


    IV. Redistribuirea unui numar de 8 posturi de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala pentru aparatul propriu al ministerului, in scopul acoperirii necesarului de personal suplimentar pentru implementarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare de catre Directia generala trezorerie si contabilitate publica.

    V.  Stabilirea numarului maxim de posturi al aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice la 1893 posturi, exclusiv demnitarii (7 posturi). Pana la 31 august  2019, numarul maxim de posturi (exclusiv demnitarii) se suplimenteaza cu 14 posturi de tip contractual, pe perioada  determinata.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
    VI. Modificarea Anexei nr.1 „Structura organizatorica a Ministerului Finantelor Publice” ca urmare a infiintarii postului de secretar general adjunct, a modificarii denumirii Directiei de servicii interne in Directia de servicii interne si achizitii publice si a modificarii numarului maxim de posturi.

 

    VII. In vederea armonizarii cu legislatia existenta, se impune abrogarea alin.(2) al art.2 si a alin.(3) al art.13, reformularea punctului 1091 de la alin.(1) al art.3, precum si modificarea Anexei nr.2 „Unitatile aflate in subordinea, in administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice si societatile la care Ministerul Finantelor Publice exercita calitatea de reprezentant al statului ca actionar”, avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 95/2018 a Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, prin care „Comisia Nationala de Prognoza se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Secretariatului General al Guvernului si coordonarea prim-ministrului…..”.

Totodata, se impune modificarea Anexei nr.2, in sensul modificarii numarului  maxim de posturi pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala de la 27.590 la 27.582 posturi. Cele 8 posturi vor fi distribuite in cadrul Directiei de metodologie contabila institutii publice din cadrul  Directiei generale trezorerie si contabilitate publica in vederea implementarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare.


IX. Modificarea Anexei nr. 3 in sensul completarii parcului auto cu 3  autoturisme, pentru indeplinirea in mod eficient a atributiilor specifice ale Unitatii centrale de armonizare pentru auditul public intern, Corpului de control si Directiei generale de inspectie economico-financiara, atributii care necesita, in mod constant deplasarea in teritoriu a personalului acestor structuri. In cursul anului 2017, 3 autoturisme vechi au fost retrase din parcul auto, fiind in stare de functionare si necesitand minime reparatii, motiv pentru care vor fi reintroduse in parcul auto si folosite de structurile anterior mentionate pentru desfasurarea activitatilor specifice.

•    Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern contribuie la realizarea atributiei ministerului prevazuta la art. 3 alin. (1) pct.82, respectiv elaboreaza strategia si cadrul normativ general, coordoneaza si evalueaza activitatea de audit public intern la nivel national, efectueaza misiuni de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale. De asemenea, Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern indeplineste rolul de Autoritate de Audit pentru Mecanismele Financiare Spatiul Economic European (SEE) si Norvegian conform Memorandumurilor de intelegere precum si pentru Programul de cooperare Romano-Elvetian, beneficiarii proiectelor finantate din fonduri nerambursabile asigurate prin aceste mecanisme fiind entitati care au sediul pe intreg teritoriul Romaniei.
•    Corpul de control contribuie la realizarea atributiei ministerului prevazuta la art. 3 alin. (1) pct.106, respectiv realizeaza activitati de inspectie pentru activitatea proprie a ministerului, precum si la unitatile aflate in subordinea sau sub autoritatea ministerului.
•    Directia generala de inspectie economico-financiara contribuie la realizarea atributiei ministerului prevazuta la art. 3 alin. (1) pct.104 si 105 , respectiv exercita, prin organele sale de specialitate, activitatea de inspectie economico-financiara la operatorii economici si la institutiile publice si, respectiv, realizeaza activitati de inspectie privind constatarea neregulilor si stabilirea creantelor bugetare aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora in care exista cazuri de incompatibilitate la nivelul structurilor de control organizate in interiorul autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene ori la solicitarea autoritatii de certificare, cand aceasta constata ca structurile de control organizate in interiorul autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene nu au investigat in mod corespunzator constatarile cu implicatii financiare sau cu posibile implicatii financiare din rapoartele sale de verificare. Pentru desfasurarea in bune conditii a acestor activitati specifice, sunt necesare in mod constant deplasari ale personalului pe intreg teritoriul tarii.

Totodata, se impune modificarea notei de subsol nr. 2 din anexa, in sensul „2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse si de demnitari sau de alte categorii de salariati, nominalizati prin ordin al ministrului finantelor publice”.

De asemenea, in vederea alocarii unui autoturism pentru deservirea secretarului general adjunct este necesara suplimentarea numarului de autoturisme prevazute pentru parcul auto demnitari, inalti functionari publici si asimilati ai acestora de la 9 autoturisme la 10 autoturisme.
 

 B. Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala:

I. Stabilirea numarului maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agentiei si structurile subordonate la 27.582, inclusiv presedintele, vicepresedintii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor, urmare redistribuirii propuse lit.A, pct.V.|


Consultati textul integral al notei de fundamentare aici. >>

de Miruna Petrache

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
anafmfphotarare de guvern

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 13 Martie 2018


Votati articolul "Proiect HG: functionarea si organizarea MFP si ANAF":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

SRL - D

Intrebare: Buna ziua
Un Srl-D infiintat in 10.04.2015, are doi angajati cu data de 15.07.2015 (nu a accesat fonduri nerambursabile) in anul 2015 a avut pierdere.
SRL-D -ul mai beneficiaza de scutire de CAS. angajator pentru angajati, avand in vedere ca anul 2015 a incheiat pe pierdere si nu a putut reinvesti 50 % din profit cum cere legea?

Raspuns: Daca a fost pe pierdere, nu indepliniti conditia de repartizare a profitului, rambursarea este in...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 13 Martie 2018 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 7 - 3 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X