email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Reguli NOI pentru contabili: Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si consolidate

Legea nr. 162/2017auditul statutarsituatii financiare anualesituatii financiare consolidatenoutati contabile 2017

Va prezentam mai jos Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 12 iulie 2017, in vigoare de la 15 iulie 2017.

O modificare importanta adusa de aceasta lege consta in faptul ca expertii contabili si contabilii autorizati se vor putea constitui in societati de contabilitate. Am scris despre acest subiect AICI cand aceste reguli noi erau inca in stadiul de proiect.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

TITLUL I
Auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate

CAPITOLUL I
Obiect si definitii

ARTICOLUL 1
Obiect

(1) Prezentul titlu reglementeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, intocmite potrivit legii contabilitatii si reglementarilor contabile aplicabile.

(2) Prevederile art. 35 alin. (1), (4), (6), (7) si (10) nu se aplica pentru auditul statutar al situatiilor financiare anuale si consolidate ale entitatilor de interes public, cu exceptia cazului in care aplicarea este prevazuta in Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinte specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public si de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 158 din 27 mai 2014, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

ARTICOLUL 2
Definitii

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. audit statutar inseamna un audit al situatiilor financiare anuale individuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate efectuat in conformitate cu standardele internationale de audit, in sensul art. 32, in masura in care:

a) este obligatoriu in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern;

b) este efectuat in mod voluntar la entitatile mici, iar situatiile financiare auditate sunt publicate, impreuna cu raportul de audit statutar, potrivit legii;

 

2. auditor al grupului inseamna auditorul financiar sau firma de audit care efectueaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale consolidate;

3. auditor dintr-o tara terta inseamna o persoana fizica care nu este inregistrata ca auditor financiar in Romania ca urmare a autorizarii in conformitate cu art. 3 si 66 sau in alt stat membru al Uniunii Europene/Spatiului Economic European si care efectueaza auditul situatiilor financiare anuale sau consolidate ale unei societati inregistrate intr-o tara terta;

4. auditor financiar este persoana fizica, autorizata in conformitate cu prevederile prezentei legi de catre Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar sa efectueze audit financiar;

5. auditul financiar cuprinde auditul statutar asa cum este definit la pct. 1, precum si activitatea efectuata in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, dar si exercitarea altor misiuni de asigurare si servicii profesionale potrivit standardelor internationale de audit si altor reglementari in domeniu;

6. autoritate competenta inseamna Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, denumita in continuare ASPAAS, in calitate de autoritate de reglementare in domeniului auditului statutar si de supraveghere a auditorilor financiari si a firmelor de audit. Prin referinta la "autoritate competenta" din orice articol se intelege o trimitere la ASPAAS sau la orice alta autoritate competenta dintr-un alt stat membru responsabila pentru functiile, sarcinile sau atributiile prevazute la articolul respectiv, dupa caz;

7. COESA inseamna Comitetul Organismelor Europene de Supraveghere a Auditului (Committee of European Auditing Oversight Bodies);

8. conducere inseamna conducerea executiva a unei entitati, care reprezinta, de regula, un organ de conducere diferit de consiliul de administratie sau consiliul de supraveghere;

9. cooperativa inseamna o societate cooperativa europeana, astfel cum este definita la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societatii cooperative europene (SCE), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 207 din 18 august 2003, sau orice alte cooperative pentru care se impune un audit statutar in temeiul legislatiei UE, cum ar fi institutii de credit, astfel cum sunt definite de Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind initierea si exercitarea activitatii institutiilor de credit (reformare), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 177 din 30 iunie 2006, si intreprinderi de asigurare in sensul art. 2 din Directiva 1991/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare consolidate ale intreprinderilor de asigurare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 374 din 31 decembrie 1991;

10. entitate afiliata la o firma de audit inseamna orice entitate, indiferent de forma sa juridica, care are legatura cu firma de audit, avand in comun actionariatul, controlul sau conducerea;

11. entitate de audit dintr-o tara terta inseamna o entitate, indiferent de forma sa juridica, care nu este inregistrata ca firma de audit in Romania ca urmare a autorizarii in conformitate cu art. 3 sau in alt stat membru al Uniunii Europene/Spatiului Economic European si care efectueaza auditul situatiilor financiare anuale sau consolidate ale unei societati inregistrate intr-o tara terta;

12. entitati de interes public inseamna:

a) societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;

b) institutiile de credit;

c) societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare;

d) institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general; institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative si administratorii acestora; societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contraparti centrale si operatori de piata/sistem autorizati/avizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara; societatile/companiile nationale; societatile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome;

13. entitati mici inseamna entitatile astfel definite conform reglementarilor contabile prin care sunt transpuse prevederile art. 1 alin. (1) si ale art. 3 alin. (2) din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din 29 iunie 2013;

14. firma de audit este persoana juridica sau orice alta entitate, indiferent de forma juridica a acesteia, care este autorizata in conformitate cu prevederile prezentei legi de catre ASPAAS sa efectueze audit financiar;

15. membru neexecutiv reprezinta un membru al consiliului de administratie sau de supraveghere al unei entitati sau al unui comitet constituit de un astfel de consiliu si care nu exercita o functie de conducere executiva in cadrul entitatii respective;

16. nepractician inseamna orice persoana fizica care, pe durata implicarii sale in guvernanta sistemului de supraveghere publica si in perioada de 3 ani imediat precedenta implicarii respective, nu a efectuat audit statutar, nu a detinut drepturi de vot intr-o firma de audit, nu a fost membru al organelor de administratie, de conducere sau de supraveghere ale unei firme de audit si nu a fost angajata de o firma de audit sau asociata intr-un alt mod cu aceasta;

17. partener-cheie de audit inseamna:

 

a) auditorul financiar desemnat de o firma de audit pentru o anumita misiune de audit ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului statutar in numele firmei de audit; sau

b) in cazul auditului unui grup, auditorul financiar care este desemnat de o firma de audit ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului statutar la nivelul grupului si auditorul financiar care este desemnat ca fiind responsabilul principal la nivelul filialelor sau altor structuri secundare semnificative; sau

c) auditorul financiar care semneaza raportul de audit;

18. penalitatea administrativa este o sanctiune pecuniara si consta in obligarea la plata unei sume de bani a unui auditor financiar sau a unei firme de audit care a savarsit o abatere disciplinara privind incalcarea legislatiei auditului statutar;

19. penalitatea administrativ-disciplinara este o sanctiune pecuniara si consta in obligarea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania care au savarsit o abatere administrativa in exercitarea atributiilor care le revin la plata unei sume de bani;

20. raport de audit inseamna documentul intocmit de catre auditorul financiar, ce cuprinde elementele prevazute la art. 34;

21. retea inseamna o structura complexa:

a) care are drept scop cooperarea si din care face parte un auditor financiar sau o firma de audit; si

b) care are drept scop in mod evident distributia profiturilor sau a costurilor sau are in comun actionariatul, controlul sau conducerea, politici si proceduri de control al calitatii, o strategie de afaceri, folosirea unei marci sau a unei parti insemnate a resurselor profesionale;

22. scepticism profesional inseamna o atitudine interogativa prin care se acorda atentie conditiilor care ar putea indica posibilitatea unei inexactitati cauzate de eroare sau frauda, dar si o evaluare critica a probelor de audit;

 

23. standarde internationale de contabilitate inseamna Standardele internationale de contabilitate (IAS), Standardele internationale de raportare financiara (IFRS) si interpretari aferente (interpretari SIC-IFRIC), amendamente ulterioare la aceste standarde si interpretari aferente si standarde si interpretari aferente viitoare emise sau adoptate de Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB);

24. stat membru inseamna un stat membru al Uniunii Europene/Spatiului Economic European;

25. stat membru de origine inseamna statul membru in care auditorul financiar sau firma de audit este autorizata in conformitate cu art. 3 alin. (1);

26. stat membru gazda inseamna un stat membru in care un auditor financiar autorizat in statul sau membru de origine urmareste sa fie autorizat si in conformitate cu art. 13 sau un stat membru in care o firma de audit autorizata de catre statul sau membru de origine solicita sa fie inregistrata sau este inregistrata in conformitate cu art. 4;

27. tara terta inseamna un stat care nu are calitatea de membru al Uniunii Europene/Spatiului Economic European.

CAPITOLUL II
Autorizare, formare continua si recunoastere reciproca

ARTICOLUL 3
Autorizare

(1) Auditul statutar se efectueaza de catre auditorii financiari sau de firmele de audit care sunt autorizati/autorizate in Romania in conditiile prezentei legi, care se inscriu ca membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare CAFR, in conditiile legii, si care se inregistreaza in Registrul public electronic prevazut la art. 14 in conditiile stabilite prin prezenta lege si prin reglementarile ASPAAS.

(2) Autoritatea competenta responsabila pentru autorizarea auditorilor financiari si a firmelor de audit este ASPAAS.

(3) ASPAAS autorizeaza ca auditori financiari doar persoanele fizice care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 si art. 7-11.

 

(4) Auditorii financiari pot efectua audit statutar in numele unei firme de audit sau in nume propriu, conform legii.

(5) ASPAAS autorizeaza ca firme de audit doar entitatile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) persoanele fizice care efectueaza auditul statutar in numele firmei de audit trebuie sa fie autorizate ca auditori financiari in Romania, potrivit prezentei legi;

b) majoritatea drepturilor de vot in firma de audit trebuie sa fie detinuta de firme de audit care sunt autorizate in orice stat membru sau de auditori financiari autorizati in Romania;

c) majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere a firmei de audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie sa fie reprezentata de firme de audit autorizate in Romania sau in oricare dintre statele membre sau de auditori financiari autorizati in Romania;

d) in cazul in care un astfel de organ administrativ sau de conducere nu are mai mult de 2 membri, unul dintre acestia trebuie sa fie firma de audit autorizata in oricare dintre statele membre sau auditor financiar autorizat in Romania;

e) firma de audit trebuie sa indeplineasca conditiile referitoare la buna reputatie asa cum sunt stabilite de catre ASPAAS in baza prevederilor art. 5.

(6) Auditorii financiari pot cere retragerea autorizarii si o pot redobandi o singura data, fara examen, pe baza unui interviu, dar nu mai tarziu de 5 ani de la aprobarea cererii de retragere.

(7) Prin ordin al presedintelui ASPAAS se aproba reglementari referitoare la autorizarea auditorilor financiari si a firmelor de audit.

ARTICOLUL 4
Recunoasterea firmelor de audit din alte state membre

 

(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 3 alin. (1), o firma de audit autorizata intr-un stat membru are dreptul sa efectueze audit statutar in Romania cu conditia ca partenerul-cheie de audit care efectueaza auditul statutar in numele firmei de audit sa fie autorizat ca auditor financiar in Romania.

(2) O firma de audit autorizata in alt stat membru de origine care doreste sa efectueze audit statutar in Romania se inregistreaza in Registrul public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit, in conformitate cu prevederile art. 14 si 16.

(3) ASPAAS inregistreaza firma de audit daca aceasta face dovada ca este inregistrata la autoritatea competenta din statul membru de origine. ASPAAS solicita ca certificatul care atesta inregistrarea firmei de audit in statul membru de origine emis de autoritatea competenta din statul respectiv sa nu fie mai vechi de 3 luni. ASPAAS informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine cu privire la inregistrarea firmei de audit in Romania.

ARTICOLUL 5
Buna reputatie

(1) ASPAAS autorizeaza numai persoanele fizice sau firmele cu o buna reputatie.

(2) Buna reputatie trebuie sa aiba in vedere un comportament adecvat, cu respectarea cerintelor Codului etic emis de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) si adoptat de ASPAAS, denumit in continuare Codul etic, astfel cum se prevede la art. 20 alin. (1). Criteriile privind buna reputatie se stabilesc de ASPAAS.

ARTICOLUL 6
Retragerea autorizarii

(1) ASPAAS retrage autorizarea unui auditor financiar sau a unei firme de audit in conditiile prevazute de prezenta lege.

(2) Autorizarea unui auditor financiar sau a unei firme de audit se retrage in cazul in care buna reputatie a acestei persoane sau a firmei a fost serios compromisa.

(3) in intelesul alin. (2), buna reputatie a unui auditor financiar sau a unei firme de audit a fost serios compromisa in situatia in care persoana se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 

a) persoana respectiva a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni cu intentie;

b) fata de persoana fizica a fost luata o masura preventiva privativa sau restrictiva de libertate in cadrul unui proces penal, in cazul in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii unei infractiuni cu intentie;

c) persoanei fizice i-a fost aplicata pedeapsa complementara si/sau pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii activitatii de audit financiar;

d) persoanei fizice i-a fost aplicata masura de siguranta prin care i s-a interzis exercitarea profesiei de auditor financiar;

e) persoana respectiva a fost sanctionata disciplinar sau administrativ de catre alte autoritati, institutii sau organisme romane ori straine din domeniul financiar-contabil, pentru aspecte de natura profesionala. Sanctiunile disciplinare sau administrative aplicate auditorului financiar de catre alte autoritati, institutii sau organisme romane ori straine din domeniul financiar-contabil cuprind acele sanctiuni aplicate ca urmare a savarsirii unor abateri/fapte de natura a aduce atingere exercitarii unei activitati din punct de vedere profesional;

f) persoanei respective i-au fost aplicate restrictii pentru a desfasura activitati in domeniul financiar-contabil de catre autoritati, institutii sau organisme romane sau straine din domeniul financiar-contabil.

(4) Autorizarea unei firme de audit se retrage in cazul in care oricare dintre conditiile impuse la art. 3 alin. (5) lit. b) si c) nu mai este indeplinita si trece un termen mai mare de 3 luni de la momentul in care oricare dintre conditiile respective a incetat sa mai fie indeplinita.

(5) in cazul in care autorizarea unui auditor financiar sau a unei firme de audit este retrasa din orice motiv, ASPAAS comunica acest fapt, precum si motivele retragerii autoritatilor competente relevante ale statelor membre gazda in care auditorul financiar sau firma de audit este, de asemenea, inregistrata, in conformitate cu art. 4, art. 15 alin. (1) lit. c) si art. 16 alin. (1) lit. i).

ARTICOLUL 7
Cerinte educationale

(1) in vederea autorizarii, pe langa conditia de buna reputatie prevazuta la art. 5, auditorii financiari trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele cerinte:

 

a) sunt licentiati ai unei institutii de invatamant superior sau au un nivel echivalent;

b) au urmat un curs de instruire teoretica organizat sau recunoscut de ASPAAS;

c) au efectuat un stagiu de pregatire practica, in conformitate cu prevederile art. 11;

d) au promovat examenul de competenta profesionala, organizat sau recunoscut de ASPAAS.

(2) ASPAAS coopereaza, pe baza de reciprocitate, in scopul obtinerii convergentei cerintelor prevazute la prezentul articol, cu autoritati competente din alte state membre. in situatia in care se angajeaza intr-o astfel de cooperare, se iau in considerare evolutiile din domeniul auditului statutar si al profesiei de auditor si, in special, convergenta deja realizata in cadrul acestei profesii. ASPAAS coopereaza cu COESA si cu autoritatile competente mentionate la art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, in masura in care convergenta are legatura cu auditul statutar al entitatilor de interes public.

ARTICOLUL 8
Examenul de competenta profesionala

(1) ASPAAS organizeaza examenul de competenta profesionala.

(2) Examenul de competenta profesionala trebuie sa asigure verificarea nivelului necesar de cunostinte teoretice in domeniile relevante pentru auditul statutar, precum si a capacitatii de a aplica in practica cunostintele teoretice. Examenul se sustine sub forma scrisa.

(3) Prin ordin al presedintelui ASPAAS se stabileste modul de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala.

ARTICOLUL 9
Testul de cunostinte teoretice

 

(1) Testul privind cunostintele teoretice inclus in examenul de competenta profesionala acopera urmatoarele domenii:

a) teoria si principiile contabilitatii generale;

b) cerintele legale si standarde referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale si consolidate;

c) standardele internationale de contabilitate;

d) analiza financiara;

e) contabilitatea costurilor si manageriala;

f) managementul riscului si controlul intern;

g) audit si aptitudinile profesionale;


Cititi legea completa pe Monitorul Juridic. 

 


de Miruna Petrache

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU in Contabilitate: modificarile pentru 2022


Uitati de neclaritati, ambiguitati, greseli si amenzi!

Ghidul practic al contabilitatii va arata intotdeauna, cu promptitudine, cum trebuie abordata si rezolvata fiecare sarcina din activitatea dvs. profesionala.

- Legislatie explicata
- Exemple detaliate
- Monografii contabile complete

...Vezi AICI lista completa <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Legea nr. 162/2017auditul statutarsituatii financiare anualesituatii financiare consolidatenoutati contabile 2017

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 13 Iulie 2017


Votati articolul "Reguli NOI pentru contabili: Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si consolidate":
Rating:

Nota: 3.9 din 5 din 5 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 13 Iulie 2017 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X