Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

OMFP 2800/2017: Anularea penalitatilor de intarziere in cazul celor care opteaza pentru plata defalcata TVA

OMFP 2800/2017plata defalcataanularea penalitatilor de intarziereesalonarea la plata

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 846 din 25 octombrie 2017 a fost publicat Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2800/2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, in cazul contribuabililor care opteaza pentru plata defalcata a TVA, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.In temeiul art. 24 alin. (14) din Ordonanta Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA si al art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Procedura privind anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, in cazul contribuabililor care opteaza pentru plata defalcata a TVA, prevazuta in anexa nr. 1.
Art. 2. - (1) Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) Decizia de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, prevazuta in anexa nr. 2;
b) Decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, prevazuta in anexa nr. 3;
c) Decizia de anulare a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, prevazuta in anexa nr. 4;
d) Decizia de repunere a penalitatilor de intarziere amanate la plata, aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, prevazuta in anexa nr. 5.
(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.

Preturile de transfer. Dosarul perfect legal!
Preturile de transfer. Dosarul perfect legal!

Vezi detalii

Registrul de Evidenta Fiscala PFA
Registrul de Evidenta Fiscala PFA

Vezi detalii

Ghid practic - SAGA pentru PFA. Operare, exemple practice, recomandari
Ghid practic - SAGA pentru PFA. Operare, exemple practice, recomandari

Vezi detaliiArt. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul finantelor publice,
Ionut Misa
Bucuresti, 20 octombrie 2017.
Nr. 2.800.


ANEXA Nr. 1
PROCEDURA
privind anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA,
in cazul contribuabililor care opteaza pentru plata defalcata a TVA

ARTICOLUL 1
Dispozitii generale

(1) Prezenta procedura se aplica pentru obligatiile fiscale principale reprezentand TVA ale persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care opteaza pentru plata defalcata a acestei taxe in perioada 1 octombrie 2017—31 decembrie 2017, prin depunerea unei notificari la organul fiscal competent potrivit art. 22 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, denumita in continuare ordonanta.
(2) Facilitatile fiscale prevazute la art. 24 din ordonanta se acorda de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin organele fiscale subordonate, denumite in continuare organe fiscale competente.
(3) Contribuabilii fara domiciliu fiscal in Romania pot beneficia de facilitatile fiscale prevazute de ordonanta daca desemneaza un imputernicit potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura fiscala.
(4) Facilitatile prevazute de ordonanta se acorda si in cazul obligatiilor vamale de plata reprezentand TVA, transmise organului fiscal competent de catre autoritatea vamala, in vederea recuperarii.

ARTICOLUL 2
Obiectul facilitatilor fiscale


(1) Organul fiscal competent acorda urmatoarele facilitati fiscale:

a) amanarea la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv;
b) anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.
(2) Penalitatile de intarziere ce fac obiectul facilitatilor fiscale prevazute la alin. (1) sunt aferente:
a) obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv;
b) obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, cuprinse in decizii de impunere comunicate pana la data de 30 septembrie 2017 cu termen de plata dupa aceasta data;
c) obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA cuprinse intr-o esalonare la plata, aflata in derulare la data de 30 septembrie 2017, a carei valabilitate se pierde pana la data de 31 decembrie 2017, inclusiv;
d) obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA cuprinse intr-o esalonare la plata aflata in derulare la data de
30 septembrie 2017 sau care obtin esalonarea in perioada cuprinsa intre 1 octombrie 2017—31 decembrie 2017, potrivit Codului de procedura fiscala, daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute la art. 24 din ordonanta, si doresc mentinerea esalonarii la plata;
e) obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, stabilite in acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile legii, la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, dar pentru care contribuabilul depune, odata cu notificarea privind optiunea de plata defalcata a TVA, o cerere de renuntare la efectele suspendarii actului administrativ fiscal pana la data de
31 decembrie 2017, inclusiv;
f) obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, cuprinse intr-un act administrativ fiscal a carui executare este suspendata in conditiile legii, la data de 30 septembrie 2017 si care inceteaza pana la 31 decembrie 2017, inclusiv;
g) obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA stabilite suplimentar de catre organele de inspectie fiscala ca urmare a unei cereri de rambursare care la data de 31 decembrie 2017 se afla in curs de solutionare.

ARTICOLUL 3
Procedura de acordare a amanarii la plata


(1) in baza notificarii privind optiunea de plata defalcata a TVA, organul fiscal competent emite si comunica din oficiu:
a) contribuabilului - decizia de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin;
b) institutiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani debitorului - adresa de sistare temporara, totala sau partiala, a executarii silite prin poprire.
(2) Odata cu emiterea actelor prevazute la alin. (1), pentru penalitatile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA care fac obiectul amanarii la plata:
a) nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita;
b) nu se efectueaza stingerea pana la data comunicarii deciziei de anulare la plata penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA sau a deciziei de repunere a penalitatilor de intarziere amanate la plata, aferente obligatiilor de plata principale reprezentand TVA, dupa caz.
(3) in situatia in care pe perioada amanarii la plata se emite decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii care cuprinde obligatii de plata accesorii prevazute la art. 2, organul fiscal competent emite, odata cu aceasta decizie, si decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, prevazuta in anexa nr. 3 la ordin, prevederile alin. (1) si (2) aplicandu-se in mod corespunzator ori de cate ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA inlocuieste decizia emisa anterior.
(4) in cazul in care, ulterior emiterii deciziilor de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, se constata erori in continutul acestora, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie, organul fiscal competent emite decizie de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA.

ARTICOLUL 4
Procedura de acordare a anularii penalitatilor de intarziereaferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA


(1) Anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA se efectueaza din oficiu, in baza notificarii privind optiunea de plata defalcata a TVA, depusa la registratura organului fiscal competent in perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017.
(2) in baza notificarii prevazute la alin. (1), in perioada 1 ianuarie 2018-31 ianuarie 2018, organul fiscal competent analizeaza indeplinirea conditiilor prevazute la art. 24 din ordonanta si emite decizia de anulare a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA prevazuta in anexa nr. 4 la ordin, cu exceptia situatiei prevazute la art. 24 alin. (13) din ordonanta.
(3) in situatia in care conditiile prevazute la art. 24 din ordonanta nu sunt indeplinite, amanarea la plata isi pierde valabilitatea, iar organul fiscal competent emite si comunica contribuabilului decizia de repunere a penalitatilor de intarziere amanate la plata, aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, prevazuta in anexa nr. 5 la ordin.

ARTICOLUL 5
Procedura de acordare a anularii la plata in cazulcontribuabililor care beneficiaza de esalonari la plata


(1) in situatia in care contribuabilii care depun notificare si care la data de 30 septembrie 2017 beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, precum si cei care obtin esalonarea in perioada cuprinsa intre 1 octombrie 2017 si 31 decembrie 2017 pot beneficia de anularea penalitatilor de intarziere, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1), daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 24 din ordonanta, dar doresc si mentinerea esalonarii la plata. Prevederile art. 3 se aplica in mod corespunzator.

(2) Odata cu emiterea deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, organul fiscal competent emite si comunica contribuabilului, dupa caz, decizii prin care modifica actele emise ca urmare a acordarii esalonarilor la plata, respectiv:


a) decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale;
b) decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere si a penalitatilor de nedeclarare.
(3) in situatia in care sunt indeplinite conditiile de acordare a facilitatii prevazute la art. 24 din ordonanta, organul fiscal competent emite si comunica contribuabilului decizia de anulare a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA.
(4) in situatia in care nu sunt indeplinite conditiile de acordare a facilitatii prevazute la art. 24 din ordonanta, penalitatile de intarziere amanate la plata se repun in sarcina contribuabilului, prin introducerea acestora in amanarea la plata sau esalonarea la plata, dupa caz. In acest sens, organul fiscal emite si comunica contribuabilului, dup caz:
a) decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale;
b) decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere si a penalitatilor de nedeclarare.

(5) Penalitatile de intarziere amanate la plata potrivit art. 24 din ordonanta se reintroduc in esalonarea la plata, prin refacerea graficului de plata cu pastrarea perioadei de esalonare aprobate initial.

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
OMFP 2800/2017plata defalcataanularea penalitatilor de intarziereesalonarea la plata

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 26 Octombrie 2017


Votati articolul "OMFP 2800/2017: Anularea penalitatilor de intarziere in cazul celor care opteaza pentru plata defalcata TVA":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Factura listata doar la un calculator

Intrebare: Buna seara !

Institutia noastra a primit de la o Societate Comerciala
o Factura - intocmita si listata la un calculator,
stampilata si semnata.

Factura nu are formatul tipizat, specific unor facturi.

Institutia noastra va trebui sa achite cval Facturii ?....
chiar daca este doar listata doar la un calculator ?

Raspuns: Factura fiscala poate fi emisa de un program electronic sau pe formular tipizat, important fiind...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 26 Octombrie 2017 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 3 + 4 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

  • Declaratiile 392 pentru anul 2017: se mai depun ori nu?

    • Este dificil sa tii pasul cu multitudinea de propuneri si modificari legislative din ultima perioada. Astfel, una dintre dilemele contribuabililor are legatura cu depunerea declaratiilor 392.   Ce reprezinta declaratiile 392?   - Declaratia 392A – “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul… ”; - D...» citeste mai departe aici

  • Analiza revolutiei fiscale: iata cum au fost firmele romanesti afectate!

    • Revolutia fiscala anuntata de Guvern a starnit numeroase controverse in randul firmelor romanesti. Modificarea cadrului legal a avut numeroase consecinte sociale si economice, dupa cum reiese si dintr-o analiza realizata de catre CNIPMMR (Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania). Institutia a a realizat in perioada 07-16 februarie 2018 un sondaj sub forma unui chestionar aplicat pe site-ul www.cnipmmr.ro, pe portalul www.immrom...» citeste mai departe aici

  • Deductibilitatea cheltuielilor 2018. Raspunsuri pentru fiecare dilema

    • Studiul de caz de astazi prezinta o societate platitoare de impozit pe profit si TVA. Mentionam ca urmatoarele cheltuieli sunt deductibile: 1. cheltuieli cu bunuri si servicii achizitionate cu bon fiscal care nu are CIF-ul beneficiarului inregistrat pe bon sau CIF-ul este gresit? 2. cheltuiala cu TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii cu bon fiscal care nu are CIF-ul beneficiarului sau CIF-ul este gresit. Valoarea TVA se inregistreaza pe ch...» citeste mai departe aici

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X