email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Reguli de aplicare a sistemului de consolidare fiscala si constituire a grupului fiscal (Lege pentru modificarea Codului fiscal)

Reguli de aplicare a sistemului de consolidare fiscala si constituire a grupului fiscal (Lege pentru modificarea Codului fiscal)
codul fiscalimpozit pe profitmicrointreprindere

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1269/2020 din 21 decembrie.

Documentul este unul complex cu modificari fiscale detaliate in 66 de pagini. Multe dintre acestea au fost solicitate inca din anii trecuti de catre mediul de afaceri. Alta lege cu tematica fiscala care a trecut de Parlament luna trecuta, iar acum a fost publicata in Monitorul Oficial, modifica Codul de procedura fiscala. Vezi aici cum va fi modificat. >>
 

Prezentam in continuare noutatile privind regulile de aplicare a sistemului de consolidare fiscala si constituire a grupului fiscal. 
 

Art.423. - (1) Perioada de aplicare a sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit este de 5 ani fiscali, calculati incepand cu primul an al aplicarii sistemului de consolidare fiscala si pana la desfiintarea grupului fiscal, iar sistemul este optional.
Optiunea se comunica organului fiscal competent pe baza unei cereri comune depuse de reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului.

Cererea se depune cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea perioadei pentru care se solicita aplicarea consolidarii fiscale. Sistemul de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit se aplica Incepand cu anul fiscal urmator depunerii cererii.

(2) Pentru constituirea grupului fiscal membrii trebuie sa indeplineasca, la data depunerii cererii, in mod cumulativ, urmatoarele i:

a) conditia de detinere prevazuta la pct.1 al art.423 trebuie sa fie indeplinita pentru o perioada neintrerupta de un an, anterioara inceperii perioadei de consolidare fiscala prevazuta la alin. (1);

b) sunt contribuabili platitori de impozit pe profit, conform art.13 alin.(1) lit.a), lit.b) s1 lit.e), care aplica acelasi sistem de plata a impozitului pe profit prevazut la art.41;

c) au acelasi an fiscal, potrivit art.16;

d) nu fac parte dintr-un alt grup fiscal in domeniul impozitului pe profit;

e) nu sunt platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor sau nu sunt concomitent platitori de impozit pe profit $i platitori de impozit specific;

f) nu intra sub incidenta prevederilor art. 18;

g) nu se afla in dizolvare/lichidare, potrivit legii.

(3) Conditiile prevazute la alin.(2) lit.b) - g) si conditia de detinere prevazuta la pct.1 al art.42 trebuie indeplinite pe intreaga perioada de consolidare fiscala.

(4) Prin exceptie de la prevederile Titlului III si prin derogare de la prevederile Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pe perioada de consolidare, membrii grupului fiscal care indeplinesc conditiile prevazute la art.47 sau la art.3 din Legea nr.170/2016 aplica prevederile prezentului titlu.

(5) In situatia in care se decide mentinerea grupului fiscal si continuarea sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit, dupa incheierea perioadei de consolidare de 5 ani fiscali, persoana juridica responsabila reinnoieste optiunea.

Optiunea se comunica organului fiscal competent pe baza unei cererii comune depuse de reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile semnate de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului, in care se precizeaza si perioada pentru care grupul decide continuarea aplicarii sistemului de consolidare fiscala.

Cererea se depune cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea perioadei pentru care se solicita continuarea aplicarii sistemului de consolidare fiscala.

(6) Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal, precum si modelul si continutul cererii comune si a unor formulare se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

Intrarea sau iesirea unui membru din grupul fiscal

Art.424 .-(1) In cazul in care o entitate indeplineste conditia de detinere prevazutd la pct.1 al art.422 si conditiile prevazute la alin.(2) al art.423 aceasta poate intra ca membru al unui grup fiscal incepand cu anul fiscal urmator indeplinirii conditulor. Intrarea se efectueaza pe baza unei cereri de modificare, in cazul careia se utilizeaza procedura de comunicare a optiunil prevazute la art.423 alin. (1).

(2) In cazul in care o entitate nu mai indeplineste conditia prevazuta la pct.1 al art.422 sau conditiile prevazute la art.423 alin.(2) lit. b)-g) aceasta iese din grupul fiscal si nu mai aplica sistemul de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit incepand cu trimestrul urmAtor celui in care conditiile nu mai sunt indeplinite.

(3) In cazul operatiunilor de reorganizare, iesirea/intrarea membrilor din/in grupul fiscal se efectueaza in cursul anului fiscal.

(4) Persoana juridica responsabila trebuie sa comunice organului fiscal competent modificarea grupului fiscal, astfel:

a) in situatia prevazuta la alin.(1) cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea anului fiscal pentru care solicita intrarea in grupul fiscal;

b) pentru situatiule prevazute la alin. (2) si (3), in termen de 15 zile de la producerea evenimentului care a generat aceasta situatie.
 

Reguli privind calcularea rezultatului fiscal consolidat

Art.425.-(1) Fiecare membru al grupului fiscal determina rezultatul fiscal in mod individual potrivit regulilor stabilite de prezentul titlu, luand in considerare si prevederile art.427.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(1) al art.13 si art.19, rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se determina prin insumarea algebrica a rezultatelor fiscale determinate in mod individual de fiecare membru al grupului fiscal. Rezultatul fiscal consolidat pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal consolidat negativ este pierdere fiscala. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute la art.17 asupra rezultatului fiscal consolidat pozitiv al grupulul.

(3) Rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se calculeaza trimestrial/anual, cumulat de la inceputul anului fiscal.

(4) La determinarea impozitului pe profit datorat de grupul fiscal se vor avea in vedere sumele reprezentand: creditul fiscal, impozitul pe profit scutit potrivit art.22 si art.221, scutiri si reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislatiei in vigoare, sumele reprezentand cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, potrivit legii, reducerea de 5% a impozitului pe profit conform Ordonantei Guvernului  nr.23/2017 privind plata defalcata a TVA, cu modificarile si completarile ulterioare, determinate de fiecare membru si comunicate persoanei juridice responsabile. Aceste sume se scad in
limita impozitului pe profit datorat de grupul fiscal.

(5) In scopul determinarii rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal persoana juridica responsabila este obligata sA evidentieze in registrul de evidenta fiscala rezultatele  fiscale individuale determinate de fiecare membru, potrivit alin.(1), precum si sumele care se scad din impozitul pe profit datorat de grup potrivit alin.(4), inclusiv cele ale persoanei juridice responsabile.
 

Regimul tranzactiilor intra-grup privind preturile de transfer

Art.426.- Fiecare membru al grupului fiscal are obligatia sa intocmeasca dosarul preturilor de transfer care va cuprinde atat tranzactiile desfasurate cu membrii grupului fiscal, precum si cu entitatile afiliate din afara grupului fiscal. Prin derogare de la prevederile alin.(2) al art.108 din Legea nr.207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarele preturilor de transfer intocmite de fiecare membru al grupului fiscal vor fi prezentate de catre persoana juridica responsabila.
 

Reguli privind regimul pierderilor fiscale

Art.427.-(1) Pierderile fiscale inregistrate de un membru al grupului inainte de aplicarea sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit, se recupereaza, in conformitate cu prevederile art.31, de catre membrul respectiv, numai din profiturile impozabile ale acestuia.

(2) Pierderile fiscale inregistrate de un membru al grupului in perioada aplicari sistemului de consolidare fiscala se recupereaza din rezultatul fiscal consolidat al grupului.

(3) In cazul desfiintarii grupului dupa perioada prevazuta la art.423 alin.(1), pierderile inregistrate si nerecuperate in  perioada consolidarii fiscale se recupereaza de catre persoana juridicé responsabila, potrivit art.31.
 

Reguli de calcul in situatia iesirii unui membru din grupul fiscal sau desfiintarii grupului fiscal

Art.428.-(1) In cazul in care, conditia prevazuta la pct.1 al art.422 sau una din conditiile prevazute la art.423 alin.(2),lit.b)-f) nu mai sunt indeplinite de unul dintre membri, inainte de expirarea perioadei de 5 ani fiscali, dar conditile sunt indeplinite de ceilalti membri, inclusiv in ceea ce priveste numarul de membri, perioada de consolidare fiscala se incheie numai pentru membrul care nu mai indeplineste conditiile respective. Membrul grupului care in cursul anului fiscal nu mai indeplineste una din conditii calculeaza impozitul pe profit, in mod individual, incepand cu trimestrul urmator celui In care cel putin una din conditii nu mai este indeplinita. Pentru perioada in care s-a aplicat sistemul de consolidare membrul grupului recalculeaza impozitul pe profit pe baza rezultatelor fiscale individuale, cu perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, de la data aplicarii sistemului si pana la sfarsitul trimestrului in care nu mai sunt indeplinite conditiile. In mod corespunzator, si persoana juridica responsabila recalculeaza impozitul pe profit datorat de grup cu perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, de la data aplicarii sistemului si pana la sfarsitul trimestrului in care nu mai sunt indeplinite conditiile si are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative. In acest caz membrul care iese din grup, are obligatia declararii si platii impozitului pe profit, potrivit art. 41 si 42.

(2) Prevederile referitoare la recalcularea impozitului si perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, prevazute de alin.(1) se aplica pentru fiecare membru si pentru persoana juridica responsabila si in situatia in care grupul fiscal se desfiinteaz4 inainte de expirarea perioadei de 5 ani fiscali urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la pct.1 al art.422 sau a conditiilor de la art.423 alin.(2), lit.b)-f), precum si in situatia in care urmare a neindeplinirii conditiilor, numarul minim de cel putin doi membri nu este indeplinit.

(3) Prevederile referitoare la recalcularea impozitului pe profit prevazut la alin.(1) nu se aplica in urmatoarele situatii:

a) vanzarea/cesionarea  titlurilor de participare detinute la unul din membrii grupului, cu conditia ca, urmare a acestei operatiuni, detinerea sa scada sub 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;

b) dizolvarea, potrivit legii, a unui membru al grupului;

c) iesirea unui membru al grupului ca urmare a operatiunilor de reorganizare prevazute la art.32 alin.(1) si art.33 alin.(1) lit.a);

(4) In situatiile prevazute la alin.(3) persoana juridica responsabila trebuie sa comunice organului fiscal competent modificarea grupului fiscal. Membrul grupului care iese din grup, potrivit alin.(3), este verificat de organul fiscal competent pentru efectuarea inspectiei fiscale.

(5) In cazul in care in mod voluntar toti membrii grupului fiscal solicita desfiintarea grupului in cursul unui an fiscal, inainte de expirarea perioadei de 5 ani fiscali, grupul fiscal se desfiinteaza incepand cu anul fiscal urmator. Fiecare membru al grupului calculeaza impozitul pe profit, in mod individual, pentru perioada in care s-a aplicat sistemul de consolidare prin recalcularea impozitulul pe profit pe baza rezultatelor fiscale individuale, cu perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, de la data aplicarii sistemului si pana la inceputul anului fiscal in care grupul se  desfiinteazi. In mod corespunzator, si  persoana juridica responsabila recalculeaza impozitul pe profit datorat de grup cu perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, de la data aplicarii sistemului si pana la inceputul anului fiscal in care grupul se desfiinteaza si are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative. In acest caz membrii care ies din grup au obligatia declararii si platii impozitului pe profit, potrivit art. 41 si 42.


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatia Contabila

CECCAR 2024 - Subiecte rezolvate pentru Accesul la Stagiu!


Cele 100 de teste-grila sunt exact 
in genul celor care se dau la examen!
 
Sunt teste foarte variate, in perfecta concordanta cu metodologia de examinare, insotite de temeiuri legale si explicatii profesioniste. Ele acopera toate domeniile din programa de examen:
  • contabilitate;
  • fiscalitate; 
  • drept; 
  • evaluarea economica si financiara a intreprinderilor; 
  • audit; 
  • expertiza contabila; 
  • doctrina; 
  • deontologia profesiei contabile.
...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
codul fiscalimpozit pe profitmicrointreprindere


Data aparitiei: 25 Noiembrie 2020
Ultima actualizare: 22 Decembrie 2020

Votati articolul "Reguli de aplicare a sistemului de consolidare fiscala si constituire a grupului fiscal (Lege pentru modificarea Codului fiscal)":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X