email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

MFP aduce noi lamuriri privind proiectul de modificare a Codului fiscal

Taxe si ImpoziteMFPimpozitul pe profitscutirea dividendelorcodul fiscal


Ministerul Finantelor a publicat un comunicat referitor la proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale aprobat in sedinta de Guvern din 14 noiembrie 2013.

I. Impozitul pe profit

1. Scutirea castigurilor de capital pentru favorizarea societatilor holding prin:

- scutirea veniturilor din dividende primite de la persoane juridice din state terte cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri;

- scutirea castigurilor de capital realizate de contribuabili din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare;

- scutirea veniturilor obtinute de o persoana juridica romana din lichidarea unei alte persoane juridice;

Aceste facilitati se acorda in conditiile in care contribuabilul detine pe o perioada neintrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare.

Corelat cu aceste masuri conditiile de detinere (minimum 10% din capitalul social si perioada neintrerupta de 1 an) au fost introduse, respectiv modificate si pentru prevederile referitoare la:

- scutirea dividendelor primite de o persoana juridica romana de la alta persoana juridica romana;

- scutirea dividendelor primite de o persoana juridica romana de la alta persoana juridica staina situata intr-un stat membru;

- neimpozitarea dividendelor distribuite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane.

2. Schimbarea anului fiscal pentru contribuabilii care solicita modificarea exercitiului financiar, potrivit prevederilor art.27 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Revizuirea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea, in sensul reportarii sumelor care raman nededuse in anul fiscal intrucat depasesc limita minima care se scade din impozitul pe profit (3 la mie din cifra de afaceri si nu mai mult de 20% din impozitul pe profit), in urmatorii 7 ani consecutivi.

4. Reglementarea posibilitatii si conditiile de reportare a dreptului de deducere a cheltuielilor cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar, de la persoana juridica cedenta la persoana juridica beneficiara, in cazul contribuabililor care intra in fuziuni, divizari.

5. Se creeaza cadrul legal pentru ca veniturile impozitate in strainatate, incluse in profitul impozabil atribuibil sediului permanent din Romania al unei persoane juridice din alt stat membru al UE sau dintr-un stat din SEE, sa beneficieze de avantajul fiscal al creditului fiscal extern acordat unei persoane juridice romane, indiferent daca conventia de evitare a dublei impuneri aplicabila incheiata intre Romania si statul sursa a veniturilor prevede sau nu in mod explicit acest avantaj fiscal in favoarea sediului permanent.

II. Impozitul pe venit

1. Asigurarea deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile aferente imprumuturilor in valuta de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente la care venitul net anual se determina pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, la nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta, prevazuta la Titlul II - Impozitul pe profit (art.23, alin.(5), lit.b), in vederea corelarii prevederilor.

2. Crearea cadrului legal pentru deducerea din venitul brut din salarii a contributiilor obligatorii aferente unei luni, indiferent de faptul daca acestea sunt platite in Romania sau intr-un alt stat membru UE sau stat membru al SEE, potrivit prevederilor regulamentelor Uniunii Europene, a legislatiei SEE sau a conventiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate sociala in care Romania este parte.

3. Includerea in Codul fiscal a posibilitatii de actualizare a pretului mediu pentru determinarea venitului impozabil in cazul veniturilor obtinute de persoanele fizice sub forma de arenda primita in natura.

4. Simplificarea tratamentului fiscal al veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal prin abrogarea prevederilor referitoare la optiunea contribuabililor de a determina venitului net din arenda in sistem real.

5. Clarificari privind deducerea din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor a contributiilor de asigurari sociale de sanatate.

6. Clarificare de natura tehnica privind neimpozitarea veniturilor obtinute din cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde destinate furajarii animalelor detinute de contribuabilii pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit sau care obtin venituri neimpozabile din activitati agricole.

7. Stabilirea tratamentului fiscal in cazul persoanelor fizice care primesc materiale publicitare, pliante, mostre, puncte bonus acordate cu scopul stimularii vanzarilor.

8. Introducerea unor prevederi referitoare la termenul scadent al obligatiei de plata stabilita in urma verificarilor organelor de inspectie fiscala.

9. Crearea cadrului legal pentru ca persoanele fizice rezidente intr-un stat UE sau SEE care obtin venituri impozabile din Romania, sa beneficieze de deducerile fiscale prevazute de lege pentru contribuabilii rezidenți, ținand seama de situația contribuabilului.

10. Introducerea unor prevederi referitoare la tratamentul fiscal al veniturilor obtinute din strainatate de natura celor obtinute din Romania in situatia in care acestea din urma sunt venituri neimpozabile in sensul ca se aplica acelasi tratament fiscal ca si pentru cele obtinute din Romania.

III. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

1. Modificarea conditiilor de incadrare in categoria microintreprinderilor si de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor,

    introducerea conditiei de aplicare a acestui impozit daca ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in total venituri este sub 20%;
    iesire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor daca ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in total venituri este peste 20%.

2. Eliminarea din baza de impunere a veniturilor reprezentand diferentele de curs valutar si a reducerilor comerciale acordate, pentru reducerea influentei din cursul valutar si a unor elemente de venit care sunt reflectate specific din punct de vedere contabil.

IV. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

1. Reducerea perioadei de detinere a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice romane de la 2 ani la 1 an pentru acordarea scutirii de impozit a veniturilor de natura dividendelor platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente.

- Masura este similara cu prevederea care va fi introdusa pentru persoana juridica romana care primeste dividende de la o filiala a ei, in contextul favorizarii societatilor de tip holding.

V. T.V.A.

1. Modificarea prevederilor referitoare la ajustarea TVA in sensul ca nu se impune ajustarea in cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate, in conditiile in care pierderea, distrugerea sau furtul bunurilor sunt demonstrate corespunzator. Masura este impusa de declansarea procedurii contencioase impotriva Romaniei ca urmare a punerii in intarziere de catre Comisia Europeana in dosarul nr.2012/4017 TAXU.

2. Eliminarea conditiei referitoare la achitarea TVA solicitate la rambursare de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania. Potrivit noilor prevederi, rambursarile de TVA catre persoanele impozabile nestabilite in Romania se vor acorda chiar daca TVA solicitata la rambursare nu este achitata, sub rezerva indeplinirii celorlalte conditii prevazute de lege. Masura de compatibilizare a legislatiei nationale cu prevederile Directivelor 2008/9/CE si 86/560/CEE are ca scop evitarea declansarii procedurii de infrigement, in contextul dosarului EU PILOT 3927/12/TAXU.

3. Excluderea din baza de impozitare a TVA aferenta serviciilor de leasing a costului cu asigurarea bunului care face obiectul contractului de leasing, atunci acest cost este recuperat de societatile de leasing prin refacturare de la utilizatori, ca urmare a obligativitatii transpunerii in legislatia nationala a hotararii Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cauza C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o.

Excluderea din baza de impozitare a TVA aferenta serviciilor de leasing a costului cu asigurarea bunului care face obiectul contractului de leasing are un impact negativ asupra veniturilor din TVA pentru acele servicii prestate catre persoanele neinregistrate in scopuri de TVA.

4. Masuri de ordin tehnic in scopul alinierii unor prevederi din legislatia nationala in domeniul TVA cu prevederile Directivei 206/112/CE privind sistemul comun al TVA si alte masuri de ordin tehnic.

VI. Accize

1. Se interzice vanzarea de tigarete catre persoane fizice la un pret mai mic decat pretul de vanzare cu amanuntul declarat.

2. Masuri de ordin tehnic privind reducerea valorii garantiilor maxime, precum si precizarea faptului ca nivelul garantiei reduse pentru antrepozitarii autorizati nu poate fi mai mic decat nivelul garantiei minime.

3. Interzicerea practicarii vanzarilor cu prime, iar pentru cele din categoria promotiilor doar in anumite conditii, pentru produsele accizabile din grupa tutunului prelucrat si din grupa alcoolului si bauturilor alcoolice.

4. Stabilirea unui mod de calcul al valorii accizelor in lei, in situatia in care cursul de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este mai mic decat cursul de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, in sensul ca valoarea in lei a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit titlului VII din Codul fiscal in echivalent euro pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, valoare care se actualizeaza cu media anuala a indicelui preturilor de consum calculata in luna septembrie din anul precedent, comunicata oficial de Institutul National de Statistica, pana la data de 15 octombrie.

Media anuala a indicelui preturilor de consum calculata in luna septembrie a anului 2013 comunicata de Institutul National de Statistica este de 104,77%.

5. Cresterea nivelului accizei la benzina cu plumb de la 547,00 euro/tona la 637,91 euro/tona, respectiv de la 421,19 euro/ 1000 de litri la 491,19 euro/1.000 de litri.

6. Cresterea nivelului accizei la benzina fara plumb de la 467,00 euro/tona la 557,91 euro/tona, respectiv de la 359,59 euro/1000 de litri429,59 euro/1.000 de litri.

7. Cresterea nivelului accizei la motorina de la 391,00 euro/tona la 473,85 euro/tona, respectiv de la 330,395 euro/1000 de litri la 400,395 euro/1.000 de litri.

8. Cresterea nivelului accizei la petrolul lampant (kerosen) - utilizat drept combustibil pentru motor de la 469,89 euro/tona la 557,39 euro/tona, respectiv de la 375,91 euro/1000 de litri la 445,91 euro/1.000 de litri.

VII. Impozite si taxe locale

1. Se modifica art. 253 alin. (51), in sensul ca prevederile acestui articol nu sunt aplicabile doar institutiilor de credit, ci se extind asupra tuturor persoanelor juridice care aplica Standardele internationale de raportare financiara.

VIII. Impozitul pe constructii

Se instituie un nou impozit asupra valorii constructiilor, altele decat cladirile pentru care se datoreaza impozit pe cladiri potrivit titlului IX din Codul fiscal, astfel:

- contribuabili:

    persoane juridice romane;
    persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;
    persoanele juridice cu sediu social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene;

- exceptii:

    institutele nationale de cercetare-dezvoltare;
    institutiile publice;
    asociatiile, fundatiile si celelalte persoane juridice fara scop patrimonial.

- baza impozabila este reprezentata de valoarea constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor, din care se scade:

-    valoarea cladirilor, inclusiv valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in administrare ori in folosinta, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri, conform titlului IX din Codul fiscal, de catre contribuabil sau proprietar, dupa caz;
-    valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru constructiile, aflate sau care urmeaza sa fie trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ teritoriale.
-    valoarea constructiilor reprezentand terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole conform subgrupei 1.2.9. din grupa 1 a Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.2139/2004, cu modificarile ulterioare.

Aceasta deducere din baza impozabila a avut in vedere atat evitarea dublei impuneri cat si stimularea agentilor economici care administreaza constructii din domeniul public de a continua efectuarea de lucrari de consolidare, modernizare sau extindere.

- declararea si plata: impozitul asupra valorii constructiilor se datoreaza incepand cu 01 ianuarie 2014 iar calculul si declararea acestuia se efectueaza de catre contribuabili anual, pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datoreaza impozitul. Plata se efectueaza in doua rate egale, pana la data de 25 mai si 25 septembrie, inclusiv;

- cota: 1,5%

Impozitul asupra valorii constructiilor reprezinta venit la bugetul de stat.

IX. Redevente miniere

Se majoreaza cota redeventelor cuvenite bugetului de stat ca urmare a exploatarii resurselor minerale aflate sub incidenta Legii minelor nr.85/2003.

Majorarea aplicata urmeaza sa fie de 25% fata de cotele in vigoare, cu exceptia:

- cotei de redeventa pentru exploatarea metalelor nobile, in cazul carora majorarea va fi de 50%, respectiv de la 4% din valoarea productiei miniere la 6% din aceasta valoare;

- cotei de redeventa pentru exploatarea carbunilor in cazul carora cota procentuala a redeventei ramane nemodificata fata de cota in vigoare, respectiv 4%.


de Mihaela Pascu

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Taxe si ImpoziteMFPimpozitul pe profitscutirea dividendelorcodul fiscal

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 15 Noiembrie 2013


Votati articolul "MFP aduce noi lamuriri privind proiectul de modificare a Codului fiscal":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Mijloace fixe

Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu articolele contabile .....avem in firma o autobasculanta amortizata integral care vrem sa o vindem la fier vechi...cum sa fac factura si care sunt articolele contabile.....va multumesc..o zi buna!!!

Raspuns: daca din mijocul fix casat folosesc piese provenite din dezmenbrarea lui le inregistrez pe stocuri...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 15 Noiembrie 2013 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 8 - 2 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

 • Descarcati Declaratia 112 - Ultima versiune valabila 2020 - Stare D112

  • In data de 21 octombrie 2020, ANAF a adus o noua actualizare PDF-ului inteligent necesar pentru generarea Declaratiei 112 - declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun nr. 1942/979/819 al MFP/MMJS/MS, publicat in M.Of.426/ 21.05.2020, valabil incepand cu 01.04.2020.  Principala modificare a Declaratiei 112 din ultima perioada o reprezinta decla...» citeste mai departe aici

 • Guvernul a aprobat esalonarea datoriilor restante si a prelungit termenele pentru executari si accesorii

  • Guvernul a aprobat, joi, aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a esalonarii la plata pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data la care a fost declansata starea de urgenta si pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, informeaza Finantele. Totodata, Executivul a decis prelungirea pana la 25 decembrie a perioadei in care nu se percep dobanzi ...» citeste mai departe aici

 • Noi zile libere platite pentru parinti. Care sunt conditiile?

  • Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, a informat ca a adus in atentia Guvernului propunerea de completare a OUG 147/2020 privind acordarea de zile libere platite in contextul unor focare Covid-19 in scoli si gradinite.  "Asa cum am promis, astazi am adus in atentia Guvernului propunerea de completare a ...» citeste mai departe aici

 • Cele mai frecvente sanctiuni aplicate de ITM. Afla de unde vine pericolul!

  • Daca maine ar bate la usa ta un inspector ITM, cat de bine ai face fata controlului? Cu siguranta nu doar o data te-a chinuit acest gand, mai ales ca in ultima perioada institutia a devenit tot mai insistenta si mai acida.     Pentru ca firma ta sa fie imposibil de sanctionat, trebuie sa fii la curent cu urmatoarele informatii: ...» citeste mai departe aici

 • Granturi pentru investitii. Care este monografia contabila?

  •   Expertul nostru prezinta un model de monografie contabila pentru un proiect diversificare activitate cu granturi pentru investitii, conform OUG 130/2020.  Prin acest proiect urmeaza sa se achizitioneze utilaje de service, servere si alte echipamente. Pentru inceput, contribuabilul are doar contractul pentru asistenta si consultanta pentru elaborarea documentatiei pentru finantarea nerambursabila. Valoarea contractului intra drept cheltuial...» citeste mai departe aici

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X