email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Regulamentul nr. 11/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative

regulamentul 11/2015supraveghere financiaraevaluatorulinscriere

Regulamentul nr. 11/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative intra in vigoare de la 07.10.2015.

In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) si d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) si art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,

In urma deliberarilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara din sedinta din data de 22 septembrie 2015, Autoritatea de Supraveghere Financiara emite prezentul regulament.

Art. I.

Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 983 si 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 12, literele g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"

g) prestarea, impreuna cu sau in numele emitentului, a serviciilor pentru indeplinirea obligatiilor emitentului in legatura cu sau fata de detinatorii de instrumente financiare;

h) servicii in legatura cu exercitarea dreptului de preferinta si a altor drepturi asociate detinerii de instrumente financiare;".

2. La articolul 30 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

d) posibilitatea transmiterii electronice a mesajelor si raportarilor de catre emitenti si participanti, in vederea consolidarii structurii actionariatului unui emitent si procesarii evenimentelor corporative;".

3. La articolul 36, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 36.

(1) Toate instrumentele financiare admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare vor fi inregistrate in sistemul depozitarului central care asigura suportul pentru procesarea evenimentelor corporative in conformitate cu prevederile legale, regulile emise de acesta si contractele incheiate cu emitentii si participantii la sistemul sau."

4. La articolul 40 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"

f) colectarea optiunilor in cazurile evenimentelor corporative in care detinatorii de instrumente financiare au dreptul sa opteze pentru rezultatele pe care le vor primi in urma evenimentului corporativ."

5. La articolul 40, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"

(2) in aplicarea prevederilor art. 146 alin. (51) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, depozitarul central este responsabil pentru plata catre participantii la sistemul de compensare - decontare si registru a dividendelor si a oricaror altor sume cuvenite detinatorilor de valori mobiliare, iar participantii sunt responsabili pentru virarea fara intarziere a acestora catre detinatorii de valori mobiliare."

6. La articolul 63 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

e) informatii cu privire la plata dividendelor, a dobanzilor sau a altor sume distribuite, precizandu-se data de inregistrare, valoarea dividendului sau a sumei distribuite, suma retinuta la sursa cu titlu de impozit, daca este cazul, precum si data platii."

7. La articolul 811, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"

(4) in situatii exceptionale si bine justificate, depozitarul central poate opera transferuri directe de proprietate pentru corectarea unor transferuri anterioare efectuate in mod eronat, exclusiv in scopul restabilirii situatiei corecte privind drepturile de proprietate asupra instrumentelor financiare din evidenta acestuia. Depozitarul central este responsabil pentru efectuarea acestor transferuri directe de proprietate, avand obligatia raportarii la A.S.F., in termen de 3 zile lucratoare de la inregistrare, a fiecarui transfer direct efectuat in acest sens."

8. La articolul 93 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

b) instrumente financiare, asa cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

9. La articolul 98 alineatul (1), partea introductiva si litera g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
Art. 98.

(1) Depozitarul central de instrumente financiare va emite regulamente si proceduri care sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte:

. . . . . . . . . .

g) modalitatea de indeplinire a obligatiilor sale fata de detinatorii de instrumente financiare, in baza contractului de prestari de servicii incheiat cu emitentul, agentul de plata si dupa caz cu participantii, inclusiv modalitatea de procesare si inregistrare a evenimentelor corporative astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (2) lit. f2) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;".
Art. II.

La articolul 106, alineatul (1) si partea introductiva a alineatului (2) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 si 103 bis din 12 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"

Art. 106.

(1) Intermediarii informeaza clientii prin intermediul unui suport durabil cu privire la orice eveniment corporativ, asa cum acesta este definit la art. 2 alin. (2) lit. f2) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in legatura cu instrumentele financiare detinute in portofoliu de catre acestia, precum si cu privire la orice drept pe care acestia il pot solicita.

(2) Intermediarii pot, fie din proprie initiativa, fie la cererea unui client interesat, sa considere drept:".
Art. III.

Articolul 3 din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fara prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operatiunilor de imprumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garantiilor asociate acestora si a tranzactiilor de vanzare in lipsa, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 din 16 martie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
Art. 3.

Utilizarea sistemului de conturi globale si a mecanismului cu si fara prevalidarea instrumentelor financiare pentru tranzactionarea si evidentierea detinerilor de instrumente financiare inregistrate in sistemul depozitarului central se va realiza cu indeplinirea in mod cumulativ a urmatoarelor conditii:".

2. Dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"

e) intermediarii participanti la sistemul depozitarului central, precum si orice alt intermediar in cazul existentei unui lant de custodie, respectiv participantii la depozitarul central sau alti participanti indirecti sunt responsabili pentru debitarea/creditarea in evidentele proprii a conturilor de instrumente financiare si/sau numerar ale clientilor, corespunzator evenimentelor corporative in legatura cu instrumentele financiare evidentiate in aceste conturi si corespunzator instructiunilor primite de la clienti, daca este cazul."
Art. IV.

Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 si 312 bis din 6 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera d1) se introduc doua noi litere, literele d2) si d3), cu urmatorul cuprins:
"

d2) dreptul de alocare - drept patrimonial emis dupa incheierea perioadei de exprimare a optiunilor in cadrul unui eveniment corporativ in temeiul caruia detinatorul acestuia va primi o actiune care ii va fi atribuita la momentul inregistrarii la depozitarul instrumentelor financiare a evenimentului corporativ in legatura cu care a fost emis. Drepturile de alocare admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare sunt valori mobiliare emise pe termen scurt;

d3) data participarii garantate - ultima zi in care un instrument financiar poate fi cumparat cu drepturi atasate, pentru participarea la o distributie cu optiuni, reorganizare obligatorie cu optiuni sau, dupa caz, la o reorganizare voluntara, asa cum sunt prevazute in anexa nr. 37;".

2. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera f1) se introduce o noua litera, litera f2), cu urmatorul cuprins:
"

f2) evenimente corporative - evenimente referitoare la anumite instrumente financiare, initiate de catre emitentul respectivelor instrumente financiare ca urmare a unei hotarari a organelor statutare sau de catre un ofertant, cum sunt cele prevazute in anexa nr. 37."

3. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera g1) se introduce o noua litera, litera g2), cu urmatorul cuprins:
"

g2) managementul rezultatelor - ansamblul de reguli si operatiuni de gestionare a procesului, prin care:

1. in cazul evenimentelor corporative avand ca efect distribuirea de bani si/sau instrumente financiare, rezultatul evenimentului corporativ este atribuit fie vanzatorului, fie cumparatorului instrumentelor financiare, conform vointei acestora;

2. In cazul evenimentelor corporative avand ca efect modificarea caracteristicilor instrumentelor financiare, tranzactiile in curs de decontare la data sau dupa data de inregistrare, avand ca obiect respectivele instrumente financiare, sunt inlocuite cu tranzactii noi in conformitate cu detaliile evenimentului corporativ;

3. In cazul evenimentelor corporative cu optiuni, cumparatorul dintr-o tranzactie in curs de decontare il instructeaza pe vanzator cu privire la exercitarea optiunii, astfel incat la data platii cumparatorul sa primeasca rezultatul optiunii sale;".

4. La articolul 69, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"
Art. 69.

(1) Evaluatorul autorizat prevazut la art. 204 din Legea nr. 297/2004 este inregistrat la A.S.F. si indeplineste urmatoarele conditii profesionale:

a) sa fie persoana juridica, membru corporativ si sa desemneze in calitate de reprezentant al sau pentru a realiza evaluarile, in conformitate cu reglementarile pietei de capital, un evaluator autorizat, membru acreditat, persoana fizica, avand specializarea evaluari de intreprinderi;

b) sa fie membru acreditat, persoana fizica, avand specializarea evaluari de intreprinderi;

c) persoana juridica de la lit. a), respectiv persoana fizica de la lit. b) trebuie sa lucreze intr-o echipa cu un auditor financiar membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) si un consultant de investitii autorizat de A.S.F., cu care a stabilit relatii contractuale in vederea realizarii activitatii de evaluare;

d) sa aiba o asigurare de raspundere profesionala de minimum 10.000 euro (persoana fizica) si 50.000 euro (persoana juridica).

(2) inregistrarea evaluatorilor autorizati la A.S.F. se face in baza:

a) prezentarii, in cazul persoanelor juridice, a declaratiei privind persoana care este desemnata reprezentant conform alin. (1) lit. a), precum si a documentelor care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. c);

b) confirmarii de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) a:

(i) calitatii de membru si a categoriei de incadrare prevazute la alin. (1) lit. a) pentru solicitantul persoana juridica si reprezentantul acesteia, respectiv la lit. b) pentru solicitantul persoana fizica;

(ii) indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) lit. d) si a obligatiilor de plata a cotizatiilor conform reglementarilor ANEVAR.

. . . . . . . . . .

(4) in vederea determinarii pretului, evaluatorul autorizat prevazut la alin. (1) indeplineste urmatoarele conditii de independenta:

a) evaluatorul sau orice persoana implicata cu acesta sa nu fie actionarul, asociatul sau o persoana implicata cu partea interesata sau cu persoanele implicate cu aceasta;

b) onorariul evaluatorului sa nu depinda in vreun fel de un acord, aranjament sau intelegere care confera evaluatorului ori unei persoane implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate in evaluare ori pentru finalizarea tranzactiei;

c) evaluatorul sau orice persoana implicata cu acesta sa nu fie actionar cu pozitie semnificativa, administrator sau sa aiba o alta functie cu putere de decizie intr-un intermediar interesat in tranzactie;

d) evaluatorul sa nu fie auditorul financiar al ofertantului si nici persoana implicata cu auditorul;

e) evaluatorul sau orice persoana implicata cu acesta sa nu aiba un alt interes financiar legat de finalizarea tranzactiei;

f) evaluatorul sau orice persoana implicata cu acesta sa nu aiba in derulare sau sa nu fi derulat in ultimele 24 de luni cu emitentul, ofertantul ori cu persoane implicate alte activitati comerciale, cu exceptia prestarii unor servicii de evaluare."

5. Dupa articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 691, cu urmatorul cuprins:
"
Art. 691.

(1) Radierea inregistrarii evaluatorilor de la A.S.F. prin retragerea actului de inscriere in Registrul A.S.F. se poate realiza de catre A.S.F. in urmatoarele situatii:

a) evaluatorul nu mai indeplineste conditiile profesionale de inscriere, stabilite la art. 69 alin. (1);

b) evaluatorul este sanctionat de Consiliul director al ANEVAR, potrivit reglementarilor proprii, cu suspendarea calitatii de membru sau cu retragerea calitatii de membru;

c) exista indicii temeinice ca evaluatorul nu a indeplinit cerinta de a actiona in mod impartial, obiectiv si echidistant fata de toate persoanele interesate pentru determinarea pretului ce rezulta din evaluare;

d) exista indicii temeinice ca evaluatorul nu a indeplinit conditiile de independenta prevazute la art. 69 alin. (4) si/sau ca a furnizat, in cadrul declaratiilor date, informatii false privind indeplinirea conditiilor de independenta;

e) evaluatorul nu respecta prevederi legale incidente din legislatia pietei de capital.

(2) Radierea evaluatorilor in situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se face in urma unei confirmari din partea ANEVAR cu privire la indeplinirea respectivelor conditii."

 

Cititi aici actul normativ integral, in format PDF.


 


de Redactia Contabilul

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Ghidul Practic al Monografiilor Contabile


Atentie: au aparut monografii anului 2022!

Ai la dispozitie 70 monografii:

- noi-noute, variate, complexe, actuale, controversate si legale
- grupate pe domenii de cel mai mare interes
- usor de accesat, usor de inteles, usor de aplicat
- gata de personalizat cu datele operatiunilor tale

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
regulamentul 11/2015supraveghere financiaraevaluatorulinscriere

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 08 Octombrie 2015


Votati articolul "Regulamentul nr. 11/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 08 Octombrie 2015 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X