email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul 1417/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate

rambursarea anticipatadecontariimprumuturiordinul 1417/2015

Ordinul 1417/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale conform art. IV alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, documentele in baza carora se acorda imprumutul si cele care stau la baza obtinerii avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si modul de reflectare a sumelor respective in bugetele institutiilor publice locale
 

In vigoare de la 02.11.2015

 

In baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. IV alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1.

Se aproba Normele metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale conform art. IV alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, documentele in baza carora se acorda imprumutul si cele care stau la baza obtinerii avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si modul de reflectare a sumelor respective in bugetele institutiilor publice locale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.

 

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 octombrie 2015.

 

Nr. 1.417.

ANEXa

NORME METODOLOGICE

privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale conform art. IV alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, documentele in baza carora se acorda imprumutul si cele care stau la baza obtinerii avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si modul de reflectare a sumelor respective in bugetele institutiilor publice locale

 

(1) Unitatile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 4 decembrie 2015, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de pana la 20 de ani, cu posibilitatea rambursarii anticipate, partial sau integral, in baza prevederilor art. IV alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, in vederea finantarii unor cheltuieli curente si de capital pentru asigurarea furnizarii energiei termice in sezonul rece. imprumuturile se acorda cu o rata a dobanzii ROBOR la 3 luni comunicata de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a lunii anterioare autorizarii imprumutului plus o marja de 3,00 puncte procentuale si care ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului.

(2) imprumuturile prevazute la alin. (1) pot fi contractate de unitatile administrativ-teritoriale numai cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu incadrarea in limita de indatorare prevazuta la art. IV alin. (1) lit. a) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2015.

Art. 2.

Ordonatorul principal de credite intocmeste declaratia pe propria raspundere privind valoarea cheltuielilor curente si de capital pentru asigurarea furnizarii energiei termice in sezonul rece, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2.

Art. 3.

(1) Pentru contractarea imprumuturilor, unitatile administrativ-teritoriale depun, in doua exemplare, la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice, in termenul prevazut la art. 1, urmatoarele documente:

 

a) cererea pentru autorizarea contractarii imprumutului, semnata de catre ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1;

 

b) declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite privind valoarea cheltuielilor curente si de capital pentru asigurarea furnizarii energiei termice in sezonul rece, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2;

 

c) calculul gradului de indatorare a bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3;

 

d) situatia privind serviciul datoriei publice locale existente, intocmita pe perioada aferenta imprumutului pentru care se solicita autorizarea, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 4;

 

e) declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite privind situatia finantarilor rambursabile contractate si/sau garantate de unitatea administrativ-teritoriala, aflate in derulare, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 5;

f) hotararea autoritatii deliberative a administratiei publice locale prin care se aproba contractarea imprumutului, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 6;

g) adresa prin care se confirma de unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului deschiderea contului aferent subdiviziunii bugetare corespunzatoare din bugetul imprumuturilor interne in care se vor vira sumele cu titlu de imprumut si codul IBAN al acestuia.

(2) Directiile generale regionale ale finantelor publice/Administratiile judetene ale finantelor publice inregistreaza cererile pentru autorizarea contractarii imprumuturilor insotite de documentele prevazute la alin. (1), in ordinea depunerii acestora de catre unitatile administrativ-teritoriale.

 

(3) La verificarea documentelor prevazute la alin. (1), directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice au in vedere urmatoarele:

a) existenta documentelor prevazute la alin. (1);

b) documentele prevazute la alin. (1) lit. a)-e) sa fie semnate de ordonatorul principal de credite si sa aiba aplicata stampila unitatii administrativ-teritoriale. in cazul in care calitatea de ordonator principal de credite este delegata, se va atasa si documentul/aprobarea autoritatii deliberative de delegare a atributiilor de ordonator principal de credite;

c) referitor la anexa nr. 3, verifica si avizeaza veniturile proprii din coloanele 1, 2 si 3, prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29 din aceeasi lege, respectiv sumele rezultate din vanzarea, in conditiile legii, a unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale, pe baza datelor din conturile de executie;

d) referitor la anexa nr. 3, sumele inscrise pe randurile 3, 4, 5 si 6 trebuie sa coincida cu sumele aferente perioadei imprumutului pentru care se solicita autorizarea contractarii inscrise la randul II "Serviciul total al datoriei publice locale existente" din anexa nr. 4;

e) verifica daca valoarea totala a cheltuielilor pentru care se solicita imprumutul, inscrisa in declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite privind valoarea cheltuielilor curente si de capital pentru asigurarea furnizarii energiei termice in sezonul rece, este egala cu suma solicitata in cuprinsul cererii pentru autorizarea contractarii imprumutului, intocmita potrivit destinatiei imprumutului prevazut la art. 1.

 

(4) Responsabilitatea cu privire la intocmirea documentelor prevazute la alin. (1), precum si incadrarea in scopul pentru care se contracteaza imprumutul revin in totalitate autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.

 

(5) Dupa verificare, un exemplar al documentelor prevazute la alin. (1) se transmite de catre directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice, dupa caz, in ordinea primirii si inregistrarii acestora, potrivit alin. (2), cu adresa de inaintare, in termen de doua zile lucratoare de la primirea acestora, prin posta speciala, Ministerului Finantelor Publice - Directia generala de trezorerie si datorie publica, in atentia Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.

Art. 4.

 

Comisia de autorizare a imprumuturilor locale analizeaza documentatia, in ordinea primirii si inregistrarii acesteia la Ministerul Finantelor Publice - Directia generala de trezorerie si datorie publica, si stabileste valoarea imprumutului astfel incat aceasta sa se incadreze in limita prevazuta la art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2015. Pentru calcularea valorii imprumutului solicitat in baza prevederilor art. IV alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2015 se va avea in vedere suma anuala minima (cu exceptia anilor marginali) a indicatorului "Serviciul anual al datoriei publice locale aferent imprumutului care poate fi contractat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2015" din anexa nr. 3.

Art. 5.

 

(1) in termen de maximum 7 zile lucratoare de la data emiterii hotararii Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, Ministerul Finantelor Publice, prin directia de specialitate, intocmeste conventia de imprumut, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 7, pe care o transmite in format electronic unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea semnarii, pe adresele de e-mail ale persoanelor de contact mentionate in cererea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a). Totodata, conventia de imprumut se transmite spre stiinta directiilor generale regionale ale finantelor publice/administratiilor judetene ale finantelor publice, prin e-mail. Scadentarul de plata se transmite ulterior, acesta elaborandu-se in functie de data creditarii contului de imprumut al unitatilor administrativ-teritoriale cu suma aprobata in hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.

 

(2) Unitatile administrativ-teritoriale, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea conventiei de imprumut, au obligatia sa tipareasca documentul in doua exemplare, sa il semneze/stampileze si sa il retransmita scanat, in format electronic, la adresa de e-mail: mf.trezorerie@mfinante.ro. Totodata, in cadrul aceluiasi termen de 3 zile lucratoare, unitatile administrativ-teritoriale depun cele doua exemplare originale ale conventiei de imprumut, stampilate si semnate de ordonatorul principal de credite, la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice, dupa caz.

 

(3) in ziua urmatoare primirii celor doua exemplare originale ale conventiei de imprumut de la unitatile administrativ-teritoriale, directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice le retransmit prin posta, cu adresa de inaintare, directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 6.

 

(1) Pentru operativitate, Ministerul Finantelor Publice, prin directia de specialitate, dupa primirea in format electronic de la unitatile administrativ-teritoriale a exemplarului scanat al conventiei de imprumut semnate si stampilate, incepe demersurile necesare in vederea semnarii.

 

(2) in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data semnarii conventiei de imprumut de catre ambele parti, Ministerul Finantelor Publice, prin directia de specialitate, dispune virarea sumei aprobate prin hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale si prin conventia de imprumut in contul aferent subdiviziunii bugetare corespunzatoare din bugetul imprumuturilor interne, indicat de unitatile administrativ-teritoriale beneficiare.

 

(3) Un exemplar original al conventiei de imprumut, impreuna cu scadentarul de plata elaborat de Ministerul Finantelor Publice prin directia de specialitate, se transmite prin posta, cu adresa de inaintare, directiilor generale regionale ale finantelor publice/administratiilor judetene ale finantelor publice, pentru a fi retransmis, in ziua primirii, unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare. Scadentarul de plata se intocmeste in functie de data creditarii conturilor indicate de unitatile administrativ-teritoriale cu sumele acordate cu titlu de imprumut.

Art. 7.

 

Dupa primirea conventiei de imprumut semnate de ambele parti, unitatea administrativ-teritoriala aproba sau rectifica, dupa caz, bugetul imprumuturilor interne. Bugetele aprobate sau rectificate, dupa caz, se depun la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care isi au conturile deschise.

Art. 8.

 

(1) Unitatile administrativ-teritoriale incaseaza sumele virate de Ministerul Finantelor Publice din venituri din privatizare in contul distinct prevazut in bugetul imprumuturilor interne.

 

(2) Unitatile administrativ-teritoriale care beneficiaza de imprumuturi contractate in conditiile art. IV alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2015 efectueaza plati din bugetul imprumuturilor interne, pentru cheltuielile aflate in sarcina acestora.

 

(3) Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului deconteaza documentele de plata, depuse de beneficiari, numai dupa incasarea sumelor din imprumut, in limita bugetelor aprobate sau rectificate in care au fost prevazute cheltuielile respective.

 

(4) Eventualele sume, dintre cele alocate din imprumuturile din venituri din privatizare contractate potrivit art. 1, care nu mai pot fi utilizate pe destinatia pentru care au fost alocate se restituie de catre unitatile administrativ-teritoriale in contul "Decontari in contul Trezoreriei Centrale - operatiuni proprii", deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale.

Art. 9.

 

(1) Rambursarea imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ-teritoriale se efectueaza in transe trimestriale egale, incepand cu trimestrul urmator acordarii acestora. Dobanda se calculeaza prin aplicarea ratei de dobanda, stabilita la art. IV alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2015, la soldul imprumutului, cu conventia "numar de zile calendaristice/360". Datele de plata a ratei scadente si dobanzilor de platit aferente imprumutului sunt cuprinse in scadentarul de plata anexat la conventia de imprumut.

 

(2) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si a dobanzilor de platit la imprumutul acordat se calculeaza o dobanda de intarziere, la nivelul dobanzii prevazute la art. 120 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe zi de intarziere, pana la data stingerii obligatiei.

 

(3) Dobanda de intarziere se calculeaza prin aplicarea ratei prevazute la alin. (2) la suma obligatiilor de plata restante, rate de capital plus dobanda aferenta, inmultita cu numarul de zile calendaristice de intarziere.

 

(4) Plata ratelor si a dobanzilor aferente imprumuturilor contractate, inclusiv a dobanzilor de intarziere, se efectueaza de catre unitatile administrativ-teritoriale in contul distinct de disponibil - pentru incasarea rambursarii obligatiilor de plata aferente imprumuturilor acordate in vederea finantarii cheltuielilor curente si de capital pentru asigurarea furnizarii energiei termice in sezonul rece, deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al unitatilor administrativ-teritoriale.

 

(5) Sumele incasate in conturile prevazute la alin. (4) se transmit zilnic de catre Trezoreria Operativa Centrala, in sistem electronic, directiei de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, in scopul stabilirii modului de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit scadentarelor de plata.

 

(6) Directia de specialitate din Ministerul Finantelor Publice va transmite Trezoreriei Operative Centrale, in sistem electronic, situatia privind distribuirea sumelor in ordinea: dobanzi de intarziere, dobanzi si rate de capital.

 

(7) Pe baza situatiei prevazute la alin. (6), Trezoreria Operativa Centrala va transfera, pe baza de nota contabila, sumele reprezentand rate de capital scadente in contul "Decontari in contul Trezoreriei Centrale - operatiuni proprii", sumele reprezentand dobanzi aferente imprumutului in contul "Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete", iar sumele reprezentand dobanda de intarziere in contul "Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen".

 

(8) Contul prevazut la alin. (4) nu este purtator de dobanda. Eventualele sume virate in plus de catre unitatile administrativ- teritoriale fata de suma scadenta se pastreaza in conturi pana la scadenta urmatoare.

Art. 10.

 

(1) imprumuturile acordate pot fi rambursate anticipat partial/integral cu conditia informarii prealabile in scris a Ministerului Finantelor Publice cu privire la intentia de rambursare formulata de unitatile administrativ-teritoriale.

 

(2) Rambursarea anticipata partial/integral a imprumutului se efectueaza in contul "Decontari in contul Trezoreriei Centrale - operatiuni proprii" deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale.

 

(3) De la data creditarii contului curent general al Trezoreriei Statului cu sumele rambursate anticipat partial/integral, valoarea imprumutului acordat initial se modifica prin act aditional la conventia de imprumut, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 8, cu actualizarea scadentarului de plata a imprumuturilor acordate.

Art. 11.

 

(1) in cazul in care unitatile administrativ-teritoriale nu respecta termenele de rambursare prevazute in conventiile de imprumut, Directia generala de trezorerie si datorie publica stabileste lunar lista unitatilor administrativ-teritoriale, grupate pe judete, care inregistreaza restante la plata in luna anterioara raportarii si suma totala datorata, aferenta ratelor de capital, dobanzilor si dobanzilor de intarziere, in vederea punerii in aplicare a prevederilor art. IV alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2015.

 

(2) Directia generala de trezorerie si datorie publica comunica unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului lista intocmita conform alin. (1), in scopul sistarii alimentarii bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente atunci cand nu pot fi asigurate din venituri proprii.

 

(3) Pana la lichidarea obligatiilor de plata restante prevazute la alin. (2) ale unitatilor administrativ-teritoriale, cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate, vor fi alocate bugetelor locale numai pentru achitarea acestor obligatii restante.

Art. 12.

 

Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.


de Redactia Contabilul

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU: Sistemul de raportare fiscal-contabila SAF-T


Raportarea corecta in SAF-T este esentiala!

Depuneti D406 corect si la timp, cu avantaje clare:
 
1) Scapati de amenzi
2) Evitati sanctiunile de orice fel
3) Va recuperati rapid sumele din TVA
4) Nu intrati in categoria de risc fiscal ridicat, deci nu va veti confrunta cu inspectii ANAF amanuntite la sediul dvs.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
rambursarea anticipatadecontariimprumuturiordinul 1417/2015

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 03 Noiembrie 2015


Votati articolul "Ordinul 1417/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 03 Noiembrie 2015 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X