email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Bilantul anului 2018 pentru microentitati. Care sunt documentele obligatorii?

Bilantul anului 2018 pentru microentitati. Care sunt documentele obligatorii?
bilantprofitsituatii financiare

O firma trebuie sa respecte anumite reguli, in functie de categoria din care face parte - microentitate, entitate mica, entitate mijlocie ori entitate mare, la depunerea bilantului, potrivit legislatiei din domeniul contabil.
 

Vom realiza in continuare o lista cu documentele care trebuie atasate obligatoriu la bilantul anului 2018 pentru microentitati.
 

Bilant pentru microentitati: raspunsul specialistului

Potrivit art. 28 alin (7) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si sunt insotite de raportul administratorilor.

Art. 29 prevede ca situatiile financiare anuale vor fi insotite de:

- raportul administratorilor,
- raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si
- propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

 Potrivit pct. 576 din OMFP 1802/2014 microentitatile nu au obligatia elaborarii notelor explicative la situatiile financiare anuale.
  In conformitate cu prevederile acestui punct microentitatile prezinta urmatoarele informatii:

•    politicile contabile adoptate, inclusiv:
    - bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;
    - conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevazute de prezentele reglementari;
    - orice modificari semnificative ale politicilor contabile adoptate;

•    valoarea totala a oricaror angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, indicand natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata; separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate sau asociate;

•    suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobanzii, a principalelor conditii si a oricaror sume restituite, amortizate sau la care s-a renuntat, precum si a angajamentelor asumate in numele acestora sub forma garantiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;

•    informatii privind achizitiile propriilor actiuni, si anume:

    - motivele achizitiilor efectuate in cursul exercitiului financiar;
    - numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al actiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;
    - in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;
    - numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al tuturor actiunilor achizitionate si detinute de entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;
 
 Pct. 3.5 din OMFP 10/2019 prevede ca situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:


    a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
    b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
    c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prin urmare, situatiile financiare anuale ale microentitatilor vor fi insotite de urmatoarele documente:

-    declaratia administratorului privind conformitatea cu reglementarile contabile aplicabile
-    raportul administratorului
-    propunerea de distribuire a profitului/acoperire a pierderii
-    o prezentare (extras de note explicative) care sa cuprinda politicile contabile relevante, prezentarea elementelor extrabilantiere, informatii referitoare la achizitia actiunilor proprii)
 

Model

Declaratie pe proprie raspundere

Conform art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

Subsemnatul ................ in calitate de administrator al.............., declar ca situatiile financiare anuale sunt intocmite conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
Confirm ca politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
 SC ...............  isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Administrator..................
 

Model

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
SC

    In urma analizei situatiilor financiare ale SC                 , incheiate la 31 decembrie 2018 se constata ca acestea sunt intocmite potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 La sfarsitul anului 2018, societatea a inregistrat o cifra de afaceri de ............ lei, aceasta provenind din operatiuni economice de ( vanzari de marfa /vanzari produse finite, produse agricole si prestari servicii).

In categoria cheltuielilor cea mai mare pondere o detin cheltuielile de natura salariilor /materiile prime/ serviciile prestate de terti urmate de cheltuielile privind marfurile vandute.
    
La 31 decembrie 2018, activul societatii este format din stocuri de marfa materii prime  si materiale necesare desfasurarii activitatii si imobilizari corporale in suma de................ si necorpoarale in valoarea de...................
    
Datoria societatii fata de asociati rezultata din finantarea cheltuieliloreste in suma de

  Datoriile fata de furnizori sunt datorii curente/restante si reprezinta o pondere de   % din totalul datoriilor
Datoriile fata de bugetul statului sunt in suma de ............. si provin din...........
    Profitul net/ Pierderea inregistrata la nivelul anului 2018 este de                   lei.
Administrator...................


Propunere privind repartizarea profitului
Destinatia profitului
Suma
Profit net de repartizat:
 
- rezerva legala
 
- acoperirea pierderii contabile ca urmare a corectiei erorilor
 
- acoperirea pierderii contabile
 
- Alte rezerve
 
Profit nerepartizat
 

Acoperirea pierderii contabile
Surse de acoperire
Suma
Profit nerepartizat din anii precedenti
 
Alte rezerve
 

Model
Principii, politici si metode contabile

    Societatea ........... a aplicat Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014,  la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
    Regulile de evaluare sunt cele bazate pe costul istoric/ valoarea reevaluata.
    Imobilizarile sunt prezentate la valoarea de intrare mai putin amortizarile cumulate/ valoarea reevaluata.
    Stocurile sunt prezentate la valoarea  de intrare pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

La data bilantului stocurile se evalueaza la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta
Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric prin folosirea inventarului permanent.

Datoriile societatii se evidentiaza in contabilitate pe seama conturilor de terti. Contabilitatea furnizorilor si a celorlalte datorii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.

In contabilitatea analitica, furnizorii si clientii se grupeaza astfel: interni si externi, iar in cadrul acestora pe termene de plata.
Datoriile pentru care  pana la finele lunii nu s-au primit facturile inregistrarea se evidentiaza in contul 408 - Furnizori - facturi nesosite, pe baza documentelor care atesta primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.
    
Drepturile de personal se inregistreaza in contabilitate cu retinerea contributiilor si impozitelor aferente stabilite porivit legislatiei in vigoare.

Decontarile cu personalul cuprind drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii, primele reprezentand participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, si alte drepturi in bani si/sau in natura datorate de societate personalului pentru munca prestata.

La finele fiecarei luni, datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii in cauza. Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
   
La finele fiecarei luni, datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii in cauza.     

Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dupa caz.

Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute in luna in care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.
 

Diferentele de valoare care apar cu ocazia decontarii datoriilor exprimate in lei, in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie recunoscute    in luna in care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare.

Conturile curente la banci se dezvolta in analitic pe fiecare banca.

 Dobanzile de incasat, aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci, se inregistreaza distinct in contabilitate.
 Dobanzile de platit si cele de incasat, aferente exercitiului financiar in curs, se inregistreaza la cheltuieli financiare sau venituri financiare, dupa caz.

Contabilitatea disponibilitatilor aflate in banci/casierie si a miscarii acestora, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate, se tine distinct in lei si in valuta.

Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunii.

Operatiunile de vanzare-cumparare de valuta, inclusiv cele derulate in cadrul contractelor cu decontare la termen, se inregistreaza in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza licitatia cu valuta, fara ca acestea sa genereze in contabilitate diferente de curs valutar.

Cheltuielile societatii reprezinta sumele platite sau de platit pentru:

-    consumuri de stocuri;
-    lucrari  executate si servicii  prestate de care beneficiaza  societatea;
-    cheltuieli cu personalul;
-    executarea unor obligatii  legale sau  contractuale,
-    provizioanele,
-    amortizarile
-    ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare.

In categoria veniturilor se includ atat sumele incasate sau de incasat in nume propriu, cat si castigurile din orice sursa.
Veniturile se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente.

Veniturile din vanzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti.

Veniturile din vanzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

    a) au fost transferate cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
    b) societatea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi facut-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;
    c) veniturile pot fi evaluate in mod credibil;
    d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre societate; si
    e) costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.

Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora, corelate cu stadiul de executie al lucrarii.

Stadiul de executie al lucrarii se determina pe baza situatiilor de lucrari care insotesc facturile, procese-verbale de receptie sau alte documente care atesta stadiul realizarii si receptia serviciilor prestate.
 


Raspuns oferit pe portalcontabilitate.ro de Gabi Popescu - Auditor financiar.


de Redactia Contabilul

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Ghidul Practic al Monografiilor Contabile


Atentie: au aparut monografii anului 2022!

Ai la dispozitie 70 monografii:

- noi-noute, variate, complexe, actuale, controversate si legale
- grupate pe domenii de cel mai mare interes
- usor de accesat, usor de inteles, usor de aplicat
- gata de personalizat cu datele operatiunilor tale

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
bilantprofitsituatii financiare

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 10 Aprilie 2019


Votati articolul "Bilantul anului 2018 pentru microentitati. Care sunt documentele obligatorii?":
Rating:

Nota: 4.27 din 5 din 11 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 10 Aprilie 2019 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X