email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OUG 70/2020: prelungirea somajului tehnic si a indemnizatiilor pentru celelalte categorii, zile libere acordate parintilor

OUG 70/2020: prelungirea somajului tehnic si a indemnizatiilor pentru celelalte categorii, zile libere acordate parintilor
somaj tehnicindemnizatiiOUG 32/2020

In Monitorul Oficial nr. 394 din 14 mai 2020 a fost publicata OUG 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul coronavirusului. Prin acest act normativ se prelungesc anumite termene, se modifica si completeaza Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea educatiei nationale nr. 1/2011, dar si alte acte.


OUG 70/2020: textul actului normativ

In conditiile in care in anumite domenii activitatea nu poate fi reluata total sau partial, se impune ca unele masuri aprobate prin acte normative in perioada starii de urgenta sa fie prelungite si dupa incetarea acesteia.

Tinand cont de faptul ca neluarea unor masuri urgente, cu caracter exceptional, in principalele domenii de activitate din societate, ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra populatiei si activitatii economice, aceste elemente vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata si impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, pentru stabilirea mijloacelor si procedurilor necesare pentru garantarea sigurantei personale a unor categorii de persoane afectate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
 

I. Prelungirea unor masuri de protectie sociala in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2
 

ART. 1

(1) Acordarea indemnizatiilor prevazute de art. XI si art. XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare, se prelungeste si pentru perioada cuprinsa intre incetarea starii de urgenta si 31 mai 2020, cu posibilitatea continuarii dupa aceasta data doar in domeniile in care se vor mentine restrictiile.

(2) Indemnizatiile acordate potrivit alin. (1) nu sunt supuse executarii silite prin poprire pe durata acordarii lor, indiferent de bugetul din care se suporta.(3) Prevederile art. III-VII si X din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. X si XIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, privind utilizarea postei electronice ca unul din mijloacele de comunicare pentru solicitarea si acordarea drepturilor de asistenta sociala, de asigurari sociale de stat si de somaj, se aplica, in continuare si dupa incetarea starii de urgenta, pentru o perioada de 30 de zile.

(4) Prevederile art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica, pana la finalizarea cursurilor anului scolar 2019-2020.
 

ART. 2

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 34 alin. (1^1) lit. a) si ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada de suspendare a raporturilor de munca in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada starii de urgenta si a starii de alerta instituite potrivit legii, se ia in calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii pentru indemnizatia de somaj.

(2) Perioada starii de urgenta si perioada starii de alerta in care contractele individuale de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care angajatorii nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie stagiu asimilat in sistemul asigurarilor pentru somaj.

(3) Pentru stabilirea si calculul indemnizatiei de somaj prevazute de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza indemnizatia prevazuta la art. XI alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

ART. 3

(1) Pentru o perioada de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta, pentru programele de formare profesionala a adultilor, organizate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot desfasura si in sistem on-line, cu notificarea comisiei de autorizare, urmatoarele activitati:

a) pregatirea teoretica a tuturor programelor de formare autorizate;
b) pregatirea practica a programelor de initiere, specializare si perfectionare, care nu implica activitati practice care trebuie sa se desfasoare intr-un spatiu cu dotari specifice, conform standardului ocupational;
c) sustinerea examenului de absolvire a programelor de initiere, specializare si perfectionare desfasurate in sistem online.

(2) Examenul de absolvire prevazut la alin. (1) lit. c) se organizeaza de furnizorul de formare profesionala sub coordonarea comisiei de autorizare judetene sau a municipiului Bucuresti, in conditiile Ordinului comun nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia conditiilor care privesc sala sau spatiul de derulare a probelor.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) programele de formare de nivel 1, conform Cadrului National al Calificarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 918/2013 privind Cadrul National al Calificarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Notificarea comisiei de autorizare se face cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data estimata a inceperii activitatii, prin posta electronica, si cuprinde obligatoriu si cumulativ urmatoarele informatii:

a) mijloacele si metodele prin care se asigura transmiterea si asimilarea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare ocupatiei respective, teoretice si practice, dupa caz;
b) dotarile, echipamentele si materialele necesare formarii;
c) procedura de evaluare in conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesionala autorizat.

(5) Furnizorul de formare profesionala poate incepe derularea programului de formare profesionala in conditiile alin. (1) dupa primirea acordului scris al comisiei de autorizare, transmis prin mijloace electronice, in termen de 2 zile de la primirea notificarii.

(6) Domeniile de activitate si instructiunile privind autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 

ART. 4

(1) Valabilitatea certificatelor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale si a licentelor de functionare a serviciilor sociale, provizorii si definitive, prelungita pe perioada starii de urgenta, se mentine pentru o perioada de 60 de zile de la incetarea starii de urgenta.

(2) Rapoartele de monitorizare prevazute la art. 30 alin. (2) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmite inainte de instituirea starii de urgenta, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2020 pentru situatiile in care licenta de functionare expira de drept in perioada starii de urgenta, sunt valabile pentru toate situatiile in care, pana la expirarea termenului prevazut la alin. (1), au fost deja depuse la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale solicitari pentru emiterea unei noi licente de functionare a serviciului social.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 31 alin. (1) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 118/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru serviciile sociale ale caror licente de functionare expira in termen de 60 de zile de la data incetarii starii de urgenta si pentru care nu se mai poate respecta termenul prevazut de lege pentru intocmirea rapoartelor de monitorizare si pentru emiterea unei noi licente de functionare, dosarul de reacreditare a serviciului social se transmite la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu cel putin 20 zile inainte de expirarea licentei de functionare emisa anterior.

(4) Prevederile art. XV si XVI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica pana la data de 31 mai 2020.
 

ART. 5

(1) Pentru persoanele care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se afla in concediu si plata indemnizatiei pentru cresterea copiilor prevazuta de art. 2 si a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului cu handicap prevazute de art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in concediu si plata indemnizatiei de acomodare pentru copiii incredintati in vederea adoptiei, prevazuta de art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv in prelungirea prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor masuri suplimentare in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, se prelungeste acordarea drepturilor pana la data de 31 mai 2020.

(2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) care la data la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se afla in concediu si plata indemnizatiei pentru cresterea copiilor prevazuta de art. 2Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, acordarea stimulentului de insertie se face de la data depunerii cererii, daca acestea realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani, in cazul copilului cu handicap.

(3) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) care la data la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se afla in concediu si plata indemnizatiei pentru cresterea copiilor prevazuta de art. 2Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica in cazul in care intre data de 31 mai 2020 si data la care copilului implineste 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu dizabilitate sunt mai putin de 3 luni. In aceasta situatie se aplica prevederile alin. (2).
 

ART. 6

(1) Obligatia prevazuta la art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda in perioada cuprinsa intre incetarea starii de urgenta si 31 mai 2020.

(2) Valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective se mentine pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea starii de urgenta.

(3) Valabilitatea urmatoarelor documente se mentine pentru o perioada de 60 de zile de la incetarea starii de urgenta:

a) certificatele de incadrare a copilului intr-un grad de handicap eliberate de comisia pentru protectia copilului;
b) certificatele de incadrare in grad si tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
c) atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protectia copilului;
d) atestatele de persoana sau familie apta sa adopte eliberate de directia generala de asistenta sociala si protectia copilului.
 

ART. 7

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1) si alin. (1^1), precum si ale art. 4 din Legea nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2020, numarul de zile libere platite pentru unul dintre parinti se stabileste pana la incheierea cursurilor anului scolar 2019-2020, in conditiile legii, cu aplicarea prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 217/2020.

(2) Pe perioada prevazuta la alin. (1) prevederile Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica angajatilor sistemului national de aparare, angajatilor din penitenciare, personalului din unitatile sanitare publice, personalului din serviciile sociale rezidentiale si altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, dupa caz.

(3) Pana la incheierea cursurilor anului scolar 2019-2020, in conditiile legii, angajatii prevazuti la alin. (2) beneficiaza de majorarea salariala in conditiile si cuantumul prevazute de art. 31 din Legea nr. 19/2020 in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Pana la incheierea cursurilor anului scolar 2019-2020, in conditiile legii, angajatii prevazuti la alin. (2) beneficiaza de o majorare salariala in cuantumul prevazut de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, corespunzator numarului de zile lucratoare.

(5) Majorarea prevazuta la alin. (4) se acorda, in situatia in care celalalt parinte nu beneficiaza de zilele libere prevazute la alin. (1) sau de aceasta majorare.

(6) Pentru personalul prevazut la alin. (2), majorarea prevazuta la alin. (4) se suporta din bugetele din care se suporta drepturile salariale de baza.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), pentru personalul din unitatile sanitare publice majorarea prevazuta la alin. (4) se suporta prin transferuri din bugetul Fondului national unic de sanatate, de la titlul VI - Transferuri intre unitati ale administratiei publice.

(8) Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002
 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, majorarea prevazuta la alin. (4) nu se ia in calcul la determinarea limitei prevazute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

ART. 8

(1) Prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autoritatile si institutiile publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, cu un numar mai mare de 50 de salariati au obligatia de a stabili programe individualizate de munca, fara acordul salariatului, astfel incat intre salariati sa se asigure existenta unui interval de o ora la inceperea si la terminarea programului de munca, intr-un interval de trei ore.

(2) Programul de munca individualizat si modul de repartizare a acestuia pe zile se stabilesc in actul aditional la contractul individual de munca sau in actul administrativ emis de conducatorul institutiei sau autoritatii publice, dupa caz.


II. Masuri in domeniul sanatatii, generate de riscul iminent asupra starii de sanatate a populatiei, ca urmare a evolutiei ulterioare a epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul Romaniei
 

ART. 9

In domeniul sanatatii, in scopul limitarii raspandirii infectiei cu noul coronavirus in randul populatiei, incepand cu data de 15 mai 2020, pentru acordarea si decontarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, inclusiv a activitatilor cuprinse in cadrul programelor nationale de sanatate se instituie masurile prevazute la art. 11.
 

ART. 10

(1) Serviciile medicale si medicamentele pentru tratarea cazurilor COVID-19 si complicatiile acestora se acorda tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Romaniei si se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare Fond.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 337 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, serviciile medicale, ingrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare si dispozitivele medicale, tehnologiile si dispozitivele asistive se acorda si se valideaza fara a fi necesara utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate sau a documentelor inlocuitoare ale acestuia, prevazute la art. 223 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Pentru serviciile medicale si ingrijirile la domiciliu, precum si pentru dispozitivele medicale, tehnologiile si dispozitivele asistive, inregistrate/eliberate off-line, nu este obligatorie transmiterea in Platforma informatica a asigurarilor de sanatate a acestora in termen de 3 zile lucratoare de la data acordarii, respectiv eliberarii.

(4) Casele de asigurari de sanatate contracteaza intreaga suma alocata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu destinatie servicii medicale spitalicesti.

(5) Pentru unitatile sanitare cu paturi care furnizeaza servicii medicale spitalicesti, in regim de spitalizare continua, aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, decontarea lunara se face fara a mai fi necesara o regularizare a trimestrelor II si III, dupa cum urmeaza:

a) la nivelul valorii aferente indicatorilor realizati in limita valorii de contract, daca se acopera contravaloarea cheltuielilor efectiv realizate;
b) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate in limita valorii de contract, in situatia in care valoarea aferenta indicatorilor realizati este mai mica sau egala cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate;
c) la nivelul indicatorilor realizati, fara a depasi suma ce poate fi contractata in functie de capacitatea maxima de functionare lunara a fiecarui spital;
d) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, in situatia in care acestea depasesc nivelul contractat, justificat de situatia epidemiologica generata de virusul SARS-CoV-2, pentru unitatile sanitare cu paturi care acorda servicii medicale spitalicesti in regim de spitalizare continua pacientilor diagnosticati cu COVID-19.

(6) In conditiile in care serviciile medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare de zi, efectuate de unitatile sanitare cu paturi, depasesc nivelul contractat, decontarea acestora se efectueaza la nivelul realizat, prin incheierea unor acte aditionale de suplimentare a sumelor contractate, dupa incheierea lunii.

(7) Serviciile medicale acordate in unitatile sanitare din asistenta medicala primara si ambulatoriul de specialitate clinic se deconteaza la nivelul activitatii efectiv realizate, dar nu mai mult de 8 consultatii/ora/medic.

(8) Consultatiile medicale acordate in asistenta medicala primara si ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, prevazute in pachetul de servicii de baza, respectiv in pachetul minimal de servicii medicale, pot fi acordate si la distanta, utilizand orice mijloace de comunicare. Consultatiile medicale la distanta acordate in asistenta medicala primara si ambulatoriul de specialitate clinic se acorda cu incadrarea in numarul maxim de consultatii prevazut la alin. (7).

(9) Pentru pacientii cronici, medicii de familie pot prescrie inclusiv medicamentele restrictionate din Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

(10) In conditiile in care serviciile acordate de unitatile specializate, care furnizeaza consultatii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat, aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, depasesc nivelul contractat, decontarea serviciilor se efectueaza la nivelul realizat, prin incheierea unor acte aditionale de suplimentare a sumelor contractate, dupa incheierea lunii in care au fost acordate serviciile.

(11) Pentru investigatiile paraclinice efectuate in regim ambulatoriu, necesare monitorizarii pacientilor diagnosticati cu COVID-19 dupa externarea din spital si pentru care furnizorii de servicii medicale paraclinice au evidente distincte, sumele contractate cu casele de asigurari de sanatate se pot suplimenta dupa incheierea lunii in care au fost acordate investigatiile paraclinice, prin incheierea de acte aditionale.

(12) In conditiile in care serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu si serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu acordate de furnizorii aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate depasesc nivelul contractat, decontarea serviciilor se efectueaza la nivelul realizat, prin incheierea unor acte aditionale de suplimentare a sumelor contractate, dupa incheierea lunii.

(13) Sanatoriile/Sectiile sanatoriale din spitale, care desfasoara activitate, incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru activitatea desfasurata conform reglementarilor legale in vigoare, iar decontarea lunara se face la nivelul indicatorilor realizati in limita valorii de contract, daca se acopera cheltuielile efectiv realizate sau, dupa caz, la nivelul cheltuielilor efectiv realizate in limita valorii de contract, in situatia in care valoarea aferenta indicatorilor realizati este mai mica sau egala cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate, fara a mai fi necesara o regularizare a trimestrelor II si III.

(14) Casele de asigurari de sanatate deconteaza toate serviciile de dializa efectiv realizate, cu incadrarea in numarul de bolnavi prevazut la nivel national.
 

ART. 11

Documentele utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate care expira pana la data de 30 septembrie 2020 isi mentin valabilitatea in functie de evolutia situatiei epidemiologice, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
 

ART. 12

Influentele financiare determinate de cresterile salariale pentru personalul medical si nemedical din unitatile sanitare publice si cele care au ca asociat unic unitatile administrativ-teritoriale, inclusiv cele prevazute la art. 45 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificarile ulterioare, se suporta din bugetul Fondului, de la Titlul VI - „Transferuri intre unitati ale administratiei publice“.
 

ART. 13

In bugetul Fondului vor fi alocate, in conditiile legii, sume suplimentare pentru decontarea cu prioritate a concediilor medicale acordate persoanelor aflate in carantina, indiferent de locul in care aceasta se instituie respectiv institutionalizata, la o locatie declarata de catre persoana carantinata sau prin izolare, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, si pacientilor diagnosticati cu infectia COVID-19.

ART. 14

In bugetul Fondului vor fi alocate sume suplimentare, in conditiile legii, pentru decontarea cu prioritate a concediilor medicale acordate persoanelor aflate in carantina, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, si pacientilor diagnosticati cu infectia COVID-19.
 

ART. 15

(1) Persoanelor asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, carora li se interzice continuarea activitatii si pentru care a fost instituita masura de carantina ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, beneficiaza de concedii si indemnizatii pentru carantina, indiferent de locul in care aceasta se instituie, pentru o perioada si pe baza documentelor prevazute prin ordin al ministrului sanatatii, in functie de evolutia situatiei epidemiologice.

(2) Pentru persoanele aflate in situatiile prevazute la alin. (1), certificatele de concediu medical se elibereaza de catre medicii de familie dupa ultima zi a perioadei de carantina, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii perioadei de carantina.

(3) Certificatele de concediu medical eliberate se pot transmite de catre medicii curanti catre persoanele asigurate, respectiv de catre persoana asigurata catre angajatori/case de asigurari de sanatate si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

(4) Documentele care se depun pentru restituirea de catre casele de asigurari de sanatate a sumelor care se suporta din bugetul Fondului, in conditiile legii, pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, precum si documentele necesare preluarii in plata a concediilor medicale si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot transmite si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

(5) Prin normele de aplicare ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, se stabilesc reglementari specifice privind modalitatea de acordare a concediilor si indemnizatiilor privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate pentru perioada ulterioara incetarii starii de urgenta, in functie de evolutia situatiei epidemiologice la nivel national, in scopul limitarii raspandirii infectiei cu noul coronavirus.
 

ART. 16

(1) Prin derogare de la prevederile alin. (6) si (7) ale art. 172 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, structura organizatorica, reorganizarea si restructurarea unitatilor sanitare din reteaua ministerului sanatatii, a celor din subordinea autoritatilor administratiei publice locale si din reteaua proprie a altor ministere si institutii publice cu retea sanitara proprie se realizeaza de catre directiile de sanatate publica judetene/a municipiului Bucuresti, in functie de necesitati, in vederea asigurarii conditiilor de izolare si a circuitelor functionale care au drept scop prevenirea si controlul infectiei cu SARS-CoV-2. Reorganizarea si restructurarea unitatilor sanitare din subordinea autoritatilor administratiei publice locale se vor face cu consultarea acestora.

(2) Avizele eliberate de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in perioada starii de urgenta, precum si cele eliberate pe perioada starii de alerta au o valabilitate care nu poate depasi data de 31.12.2020.
 

ART. 17

(1) Managementul unitatilor sanitare publice civile poate fi asigurat de catre personal detasat din cadrul institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale.
(2) Institutiile cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale pot detasa personal pentru a executa misiuni in interesul Ministerului Sanatatii, la solicitarea acestuia.
(3) Prin derogare de la prevederile Legii-cadru nr. 153/2017
 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul detasat in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) este salarizat de catre institutia cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale de la care se detaseaza si beneficiaza de drepturile salariale care ii sunt mai favorabile, fie de la institutia care a dispus detasarea, fie de la cea la care a fost detasat.
 

ART. 18
Se autorizeaza prescriptiile de tratament „off-label“ in cazul pacientilor infectati cu virusul SARS-CoV-2, pe baza ghidurilor sau protocoalelor de tratament aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, cu avizul Comisiei de politica a medicamentului din cadrul unitatilor sanitare in functie de severitatea bolii si a afectiunilor asociate pentru fiecare pacient.
 

ART. 19
(1) Directiile de sanatate publica si unitatile sanitare isi pot asigura materialele si echipamente de protectie necesare in conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016
 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie realizeaza achizitii in conditiile alin. (1) pentru unitatile sanitare proprii si alte structuri din compunere, atat din bugetele ministerelor si institutiilor de resort, cat si din cele ale unitatilor sanitare.
 

ART. 20
Unitatile sanitare, unitatile de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, precum si institutiile si autoritatile publice pot primi medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri, reactivi, consumabile aferente, precum si alte tipuri de servicii si produse necesare desfasurarii activitatii, sub forma darului manual, indiferent de valoarea bunurilor corporale transmise prin dar manual, numai cu avizul de acceptare al Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania.
 

ART. 21
Ministerul Sanatatii coordoneaza organizarea si functionarea tuturor unitatilor sanitare din subordinea autoritatilor administratiei publice locale si exercita inclusiv atributia de numire, suspendare si eliberare din functie a persoanelor care ocupa functii de conducere in cadrul acestor unitati.

ART. 22
Posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pot fi ocupate pe o perioada de maximum 6 luni si de catre personal contractual, fara organizarea concursului, cu respectarea conditiilor de calificare necesare pentru ocuparea postului.
 

ART. 23
(1) Se prelungesc masurile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii nr. 725/2020
 privind stabilirea masurilor de sprijin a persoanelor vulnerabile care se afla in izolare la domiciliu, ca urmare a masurilor de limitare a raspandirii COVID19.
(2) Masurile de sprijin se pun in aplicare de autoritatile administratiei publice locale.
(3) Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor cu apa si alimentele se asigura din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, catre bugetele locale.
 

ART. 24
(1) Centrul de cercetari stiintifice medico-militare, Centrul de cercetare stiintifica pentru aparare CBRN1) si ecologie, Agentia de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino“ sunt abilitate sa avizeze/autorizeze materialele, componentele, echipamentele si dispozitivele medicale necesare pentru prevenirea si combaterea raspandirii, precum si pentru tratamentul infectiei cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.
(2) Avizele/Autorizarile emise de institutiile de la alin. (1) se acorda prin exceptie de la prevederile art. 49 si 50 din Hotararea Guvernului nr. 54/2009 privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

ART. 25
Masurile prevazute in prezentul capitol au aplicabilitate pana la data de 30 septembrie 2020, cu exceptia masurii prevazute la art. 11 alin. (2), pentru unitatile sanitare cu paturi, furnizorii de investigatii paraclinice, furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu, ingrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale si furnizorii de medicamente, si a masurii prevazute la art. 11 alin. (15), care se aplica pana la data de 30 iunie 2020.
 

III. Masuri privind activitatea Oficiului National al Registrului Comertului urmare a evolutiei epidemiei cu virusul SARS-CoV-2

ART. 26
Pe o perioada de 6 luni de la data incetarii starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, activitatea oficiului registrului comertului se deruleaza in principal prin mijloace electronice si prin corespondenta, in conditiile legii. Activitatea de lucru cu publicul la ghiseele institutiei se deruleaza pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fractionat in doua intervale orare, iar in perioada cuprinsa intre acestea se dezinfecteaza spatiile afectate lucrului cu publicul. Accesul publicului se realizeaza in mod organizat, in limita numarului ghiseelor afectate lucrului cu publicul, cu prezenta unei singure persoane la ghiseu.

ART. 27
Pe o perioada de 6 luni de la data incetarii starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, declaratiile pe proprie raspundere care se anexeaza la cererea de inregistrare/alte cereri pot avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si pot fi transmise la oficiul registrului comertului fara nicio alta formalitate, prin mijloace electronice, cu semnatura electronica sau prin servicii de posta si curier. Declaratiile pe proprie raspundere pot fi si in forma autentica, certificata de avocat sau date la oficiul registrului comertului.

ART. 28
Pe o perioada de 6 luni de la data incetarii starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, specimenul de semnatura, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comertului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui inscris sub semnatura privata, fara nicio alta formalitate sau se poate da la oficiul registrului comertului.

ART. 29
(1) Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real prevazut de art. 56 alin. (4) si art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile ulterioare, astfel cum a fost prelungit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, se prelungeste pana la 1 noiembrie 2020.
(2) In termenul prevazut la alin. (1), declaratia privind beneficiarul real poate avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si poate fi transmisa la oficiul registrului comertului fara nicio alta formalitate, prin mijloace electronice, cu semnatura electronica sau prin servicii de posta si curier. Declaratia privind beneficiarul real poate fi si in forma autentica, certificata de avocat sau data la oficiul registrului comertului.

IV. Masuri in domeniul insolventei in contextul evolutiei epidemiei cu virusul SARS-CoV-2

ART. 30
(1) Pe durata starii de alerta, debitorul aflat in stare de insolventa sau care ajunge in stare de insolventa va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a avea insa obligatia de a introduce aceasta cerere. La cererea adresata tribunalului va fi atasata dovada notificarii organului fiscal competent cu privire la intentia de deschidere a procedurii insolventei.
(2) Dispozitiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile pana la incetarea starii de alerta, data de la care incepe sa curga si termenul de 30 de zile pe care acesta il prevede. Corelativ, pana la aceeasi data, nu sunt aplicabile prevederile art. 66 alin. (2) si (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioara.
 

V. Masuri privind activitatea Ministerului Justitiei urmare a evolutiei epidemiei cu virusul SARS-CoV-2

ART. 31
Pentru asigurarea respectarii regulilor de disciplina sanitara stabilite de autoritatile cu atributii in domeniu, urmarind cu prioritate asigurarea preventiei si reducerea riscului de imbolnavire, ministrul justitiei emite ordine si instructiuni, potrivit art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

VI. Masuri in vederea sprijinirii industriei evenimentelor culturale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

ART. 32
(1) Prin exceptie de la prevederile referitoare la dreptul de retragere, asa cum este acesta reglementat de Ordonanta de urgenta nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru evenimentele si festivalurile ce urmau a fi sustinute in perioada 8 martie - 30 septembrie 2020, sau in perioada in care se suspenda dreptul de organizare a evenimentelor si festivalurilor, daca aceasta data depaseste intervalul anterior mentionat, urmeaza sa se aplice urmatoarele reguli:

a) in cazul reprogramarii evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va putea folosi biletul de acces achizitionat, beneficiind de toate drepturile conferite de biletul de acces la data reprogramarii evenimentului sau festivalului. Data reprogramarii evenimentului sau festivalului nu poate depasi data de 30 septembrie 2021.
b) in cazul anularii evenimentului sau festivalului sau in cazul imposibilitatii folosirii biletului de acces la data reprogramarii evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va primi din partea organizatorului un voucher pentru intreaga suma platita organizatorului, voucher ce va fi folosit pentru achizitionarea de produse sau servicii din gama oferita de catre organizator, conform unui regulament detaliat comunicat de catre organizator.
c) in cazul in care voucherul nu este folosit pentru achizitionarea de produse sau servicii pana cel tarziu la data de 30 septembrie 2021, organizatorul va rambursa toate sumele pe care le-a primit din partea consumatorului pana la 31 decembrie 2021.

(2) Organizatorul are obligativitatea de a oferi un termen de cel putin 30 zile cumparatorului de bilete pentru a opta intre pastrarea valabilitatii biletului pentru evenimentul sau festivalul reprogramat sau transformarea lui in voucher cu valoare. Dupa expirarea celor 30 de zile biletul devine automat valabil pentru editia reprogramata a evenimentului sau festivalului.
VII. Modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare

ART. 33
La articolul 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) Prevederile alin. (10) nu se aplica in cazul cesiunilor de titluri de stat, obligatiuni si alte instrumente de datorie care confera detinatorului un drept contractual de a incasa numerar, cheltuielile inregistrate din aceste cesiuni fiind deductibile la calculul rezultatului fiscal."

VIII. Masuri in domeniul educatiei in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

ART. 34
In conformitate cu dispozitiile art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul scolar 2019-2020, probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale, probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal si probele de evaluare a competentelor digitale se echivaleaza/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

ART. 35
Prin derogare de la dispozitiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, statul asigura finantarea de baza si pentru prescolarii si elevii din invatamantul de stat, pentru prescolarii din invatamantul particular si cel confesional, autorizat provizoriu, precum si pentru elevii din invatamantul general obligatoriu particular si cel confesional, care studiaza in unitati de invatamant autorizate provizoriu. De asemenea, statul asigura finantarea de baza pentru invatamantul profesional, liceal particular si cel confesional, autorizat provizoriu, pentru perioada suspendarii cursurilor din anul scolar 2019-2020, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Finantarea se face in baza si in limitele costului standard per elev, per prescolar, dupa caz, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

ART. 36
Prin derogare de la dispozitiile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, de suma aferenta finantarii de baza stabilita conform art. 9 alin. (4) din acelasi act normativ beneficiaza toti prescolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu, profesional si liceal, particular si confesional, care studiaza in unitati de invatamant autorizate provizoriu, pentru perioada suspendarii cursurilor din anul scolar 2019-2020,incepand cu intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

ART. 37
Prin derogare de la dispozitiile art. 30 lit. c) si art. 31 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei aprobata prin Legea nr. 87/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia starii de alerta, departamentul de acreditare numeste o comisie de experti in evaluare si acreditare, care analizeaza raportul de evaluare interna, verifica prin corespondenta si in modul online la institutia solicitanta indeplinirea standardelor pe domeniile si criteriile prevazute la art. 10 si elaboreaza propriul raport de evaluare.

ART. 38
Pentru anul scolar 2019-2020, cadrelor didactice care sustin examenul pentru definitivare in invatamant li se recunoaste nota obtinuta la ultima inspectie la clasa, sustinuta in calitate de cadru didactic calificat.

ART. 39
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei Ordonante de urgenta si pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, prin derogare de la prevederile art. 242 alin. (4), lit. a), b), si c) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sesiunea 2020, gradul didactic II se obtine de catre personalul didactic de predare care are o vechime la catedra de cel putin 4 ani de la obtinerea definitivarii in invatamant, prin promovarea urmatoarelor probe:
a) cel putin doua inspectii scolare;
b) o proba scrisa, care contine elemente de pedagogie si de psihologie, precum si elemente din metodica specialitatii, cu abordari interdisciplinare si de creativitate, elaborata pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, pentru fiecare specialitate in parte.

ART. 40
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, prin derogare de la prevederile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea restrangerii de activitate pentru cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar se realizeaza prin repartizarea pe posturi/catedre vacante, activitate coordonata de inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

ART. 41
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, prin derogare de la prevederile art. 252 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar beneficiaza, la cerere, de pretransfer in aceeasi localitate, in localitatea in care isi are domiciliul cadrul didactic sau pentru apropiere de domiciliu, conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

ART. 42
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, prin derogare de la prevederile art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, concursul prevazut de art. 254 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, consta intr-o proba scrisa in cadrul concursului prevazut la art. 89 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de munca, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la eliminarea restrictiilor privind adunarile publice de catre autoritatile de resort, prin derogare de la prevederile art. 254 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, concursul prevazut de art. 254 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile, privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat si a personalului didactic pensionat consta in prezentarea unui curriculum vitae, care sa contina elemente relevante cu privire la activitatea profesionala.

ART. 43
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga dispozitiile art. 7, art. 10 si art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant.

ART. 44
Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.294/2004, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta.
 

IX. Masuri cu privire la valabilitatea unor documente in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

ART. 45
(1) In masura in care prezentul capitol nu prevede altfel, valabilitatea documentelor eliberate de institutiile si autoritatile publice se mentine pe toata durata starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestei stari.
(2) Termenul de valabilitate prevazut la alin. (1) se mentine si pentru actele de identitate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror termen de valabilitate a expirat inainte cu cel mult 15 zile de la instituirea starii de urgenta potrivit Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.

ART. 46
In cazul dovezilor inlocuitoare ale permiselor de conducere - cu drept de circulatie, se mentine numai valabilitatea celor emise in temeiul art. 111 alin. (1) lit. b) sau alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe toata perioada starii de urgenta, precum si pentru o perioada de 45 zile de la incetarea acestei stari. Pentru aceleasi perioade se mentine si valabilitatea prelungirii numerelor de inmatriculare provizorie, precum si valabilitatea prelungirii dreptului de circulatie dispusa de procuror sau de instanta de judecata potrivit art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

X. Masuri in domeniul strainilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

ART. 47
(1) Valabilitatea documentelor eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrari se mentine pe toata durata starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungite prin Decretul nr. 240/2020
 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestei stari.
(2) Aprobarile date de Inspectoratul General pentru Imigrari asupra invitatiilor prevazute la art. 37-39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se considera valabile peste termenul indicat la art. 38 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 48
(1) Dreptul de sedere al strainilor aflati pe teritoriul Romaniei, conferit prin vizele de intrare in Romania, se mentine pentru 90 de zile de la incetarea starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, fara ca acestia sa fie supusi vreunei sanctiuni sau masuri restrictive statuate de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Dreptul de sedere al strainilor aflati pe teritoriul Romaniei, conferit prin conventiile internationale, actele normative prin care se desfiinteaza unilateral regimul de vize sau actele legislative europene prin care se excepteaza de la obligativitatea obtinerii vizelor, se mentine pentru 90 de zile de la incetarea starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, fara ca acestia sa fie supusi vreunei sanctiuni sau masuri restrictive statuate de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pentru intrarile si sederile ulterioare, dreptul de sedere stabilit potrivit alin. (1) sau alin. (2) nu se ia in considerare la calcularea perioadei de sedere de maximum 90 de zile in decursul oricarei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de sedere pe teritoriul Romaniei.

ART. 49
(1) Vizele de intrare in Romania a caror valabilitate expira fara ca acestea sa fi fost utilizate de titulari din cauza restrictiilor temporare de calatorie instituite la nivelul Uniunii Europene nu isi mentin valabilitatea.
(2) La momentul ridicarii restrictiilor temporare de calatorie catre statele membre ale Uniunii Europene, strainii titulari de vize de intrare care expira in conditiile stabilite la alin. (1) pot solicita, daca este cazul, alte vize de intrare in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Avizele de angajare in munca, avizele de detasare si aprobarile pentru reintregirea familiei, eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrari, a caror valabilitate se mentine potrivit dispozitiilor art. 1, vor putea fi utilizate la solicitarea de vize de intrare in Romania potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la momentul ridicarii restrictiilor temporare de calatorie catre statele membre ale Uniunii Europene, doar daca acestea nu au mai fost utilizate anterior pentru obtinerea unor astfel de vize.

XI. Masuri cu privire la cresterea capacitatii operationale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

ART. 50
(1) In situatia stabilirii starii de alerta potrivit legii, pe durata acesteia, Politia Romana conduce operational, prin inspectoratele de politie judetene/Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, politia locala care functioneaza in raza de competenta a acestora.
(2) Conducerea operationala in sensul alin. (1) vizeaza natura misiunilor ce pot fi incredintate structurilor de politie locala, zonele si modul de actiune, fluxurile informationale si modalitatile de comunicare la nivel institutional, modul de raportare a alocarii resurselor si raportarea evenimentelor.
(3) Resursele necesare desfasurarii activitatii politiei locale in conditiile alin. (1) se asigura de catre unitatile administrativ-teritoriale din care fac parte.

ART. 51
(1) Sefii inspectoratelor de politie judetene/Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti stabilesc, prin dispozitie, modalitatea de angrenare a politiei locale in cadrul activitatilor realizate de unitatile de politie din subordine, precum si responsabilitatile si modul de actiune al acestora.
(2) Dispozitiile emise potrivit alin. (1) se modifica atunci cand situatia operativa o impune.
(3) Dispozitiile emise potrivit alin. (1) si (2) se transmit unitatilor de politie din subordine nominalizate in cuprinsul acestora, precum si politiei locale pentru punere in aplicare de indata.

ART. 52
In aplicarea prevederilor art. 50 si art. 51, inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei Romane poate emite dispozitii cu privire la stabilirea modalitatii de angrenare a politiei locale in cadrul activitatilor realizate de unitatile de politie, a responsabilitatilor si a modului de actiune al acesteia.

ART. 53
(1) Ministerul Apararii Nationale sprijina pe perioada starii de alerta, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne pentru asigurarea pazei si protectiei unor obiective, transportul de efective, materiale si tehnica pentru indeplinirea misiunilor specific, triaj epidemiologic si asistenta medicala.
(2) Institutiile din cadrul Sistemului national de ordine publica si securitate nationala suplimenteaza, la nevoie, efectivele si tehnica pentru interventie, prevazute in planuri, in functie de evolutia situatiei.

ART. 54
In cazul declararii starii de alerta la nivel local, judetean sau national, serviciile voluntare pentru situatii de urgenta se subordoneaza operational unitatilor teritoriale pentru situatii de urgenta, care stabilesc responsabilitatile si modul de actiune al acestora.

ART. 55
In cazul declararii starii de alerta la nivel national, serviciile publice de ambulanta se subordoneaza operational inspectoratelor pentru situatii de urgenta din zonele de competenta ale acestora in care se afla.
XII. Masuri referitoare la persoanele private de libertate aflate in custodia centrelor de retinere si arestare preventiva in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

ART. 56
(1) Prevederile referitoare la transferul persoanelor private de libertate, respectiv audierea prin videoconferinta a acestora, cuprinse in reglementarile privind masurile pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID19 se aplica in mod corespunzator si in centrele de retinere si arestare preventiva ale Ministerului Afacerilor Interne, cu exceptia transferului persoanelor private de libertate care se dispune si in urmatoarele cazuri:

a) dupa trimiterea in judecata si verificarea legalitatii si temeiniciei masurii preventive, potrivit prevederilor art. 207 alin. (2)-(4) si art. 348 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala;
b) pentru buna desfasurare a actului de justitie, cand au fost incarcerate in alt centru decat cel de pe raza teritoriala a organului judiciar care efectueaza urmarirea penala;
c) cand capacitatea legala de cazare a centrului este depasita.
(2) Pentru persoanele private de libertate in centrele de retinere si arestare preventiva ale Ministerului Afacerilor Interne dreptul la convorbiri telefonice se suplimenteaza la maximum 45 de minute pe zi.
XIII. Masuri referitoare la starea civila in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

ART. 57
Pe durata starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, precum si pentru o perioada de 6 luni de la data incetarii acestei stari, institutiile si autoritatile publice care, in exercitarea competentelor prevazute de legislatia specifica, solicita prezentarea certificatelor de stare civila, in original si/sau fotocopii, sunt obligate sa accepte extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civila transmise in format electronic de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau de oficiul de stare civila din cadrul primariilor unitatilor administrativ-teritoriale unde nu functioneaza serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor.

ART. 58
(1) Pe durata starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, precum si pentru o perioada de 6 luni de la data incetarii acestei stari, documentele primare care stau la baza inregistrarii actelor de nastere si de deces se transmit de emitenti la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor/oficiul de stare civila competent, prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice administrate de autoritati ale statului roman.
(2) In termen de cel mult 90 de zile de la implinirea termenului prevazut la alin. (1), institutiile, autoritatile publice si persoanele fizice sunt obligate sa efectueze demersuri pentru depunerea documentelor primare care stau la baza inregistrarii actelor de nastere si de deces prevazute de lege, in original, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor/oficiul de stare civila care a inregistrat actul de stare civila.

ART. 59
Pe durata starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, precum si pentru o perioada de 6 luni de la data incetarii acestei stari, termenul de declarare a decesului este de 3 zile calendaristice de la incetarea din viata a persoanei, iar in situatia decesului intervenit din cauze violente, termenul de 3 zile pentru declararea decesului se calculeaza de la data eliberarii certificatului medical constatator al decesului.
 

XIV. Masuri in domeniul fiscal-bugetar in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

ART. 60
(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere livrarile catre asociatii si fundatii legal constituite, de medicamente, echipamente de protectie, alte dispozitive sau echipamente medicale si materiale sanitare care pot fi utilizate in prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID-19, prevazute in anexa nr. 2 la prezenta ordonanta de urgenta, efectuate pana la data de 1 septembrie 2020.
(2) Scutirea prevazuta la alin. (1) se aplica doar cu conditia ca bunurile achizitionate de asociatii/fundatii sa fie utilizate de acestea pentru combaterea COVID-19 sau sa fie donate altor entitati care le folosesc pentru combaterea COVID-19. Furnizorul justifica scutirea de TVA cu declaratia pe propria raspundere cu privire la destinatia bunurilor, pusa la dispozitia sa de asociatia/fundatia beneficiara, cel tarziu la momentul livrarii.

(3) Nerespectarea de catre asociatiile si fundatiile care achizitioneaza bunurile in regim de scutire de taxa pe valoarea adaugata conform alin. (1), a destinatiei acestora conform alin. (2), constituie contraventie si se sanctioneaza, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu o amenda egala cu cuantumul TVA de a carei scutire a beneficiat la achizitia bunurilor.

ART. 61
Prevederile art. 60 alin. (3) intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 62
(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 72 alin. (5), art. 224 alin. (5) si art. 227 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile impozabile obtinute din Romania de rezidenti si nerezidenti din activitati desfasurate in domeniul organizarii de evenimente culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale sau de divertisment, ori din participarea efectiva la astfel de activitati, impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului si se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc evenimentul. Impozitul se calculeaza, se retine, se declara si se plateste, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua in care se efectueaza plata venitului catre nerezidenti.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica in cazul in care evenimentele culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale sau de divertisment sunt reprogramate pana la finalul anului 2021 ca urmare a situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.
(3) In situatia prevazuta la alin. (1) certificatul de atestare a impozitului platit in Romania se elibereaza persoanei nerezidente dupa plata impozitului la bugetul de stat, potrivit 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 63
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 30 martie 2020, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Pentru a beneficia de suspendarea rambursarii ratelor, dobanzilor si comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare in acest sens, in format letric sau prin posta electronica, la datele de contact precizate in contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanta oferit de creditor, cel mai tarziu pana la 15 iunie 2020."
2. La articolul 6, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) intrerup activitatea total sau partial ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate, si detin certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri sau detin certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin care se constata, in baza declaratiilor pe propria raspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a incasarilor cu minimum 25% in luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020 sau intreruperea partiala sau totala a activitatii ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta decretate;"

ART. 64
Articolul 3 alin. (1) si art. 6 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica cererilor de suspendare depuse dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

ART. 65
Termenul prevazut la alin. (20) al art. 7 din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea conditiilor pentru fabricarea, prezentarea si vanzarea produselor din tutun si a produselor conexe si de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 906 din 10 noiembrie 2016, se proroga pana la data de 15 iunie 2020.
 

XV. Masuri privind transportul rutier judetean de persoane si transportul elevilor

ART. 66
(1) Transportul rutier judetean de persoane prin curse regulate se desfasoara, pana la data de 31.12.2021, in baza programelor de transport judetene si a licentelor aflate in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane.
(2) Consiliile judetene vor incheia contracte de delegare a gestiunii pentru asigurarea in continuare a transportului public judetean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate pana la data finalizarii procedurilor pentru incheierea contractelor de servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii de transport care detin licente de traseu valabile pe traseul respectiv la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care traseele judetene sunt operate in cadrul unei asociatii de dezvoltare intercomunitara.
(4) Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va transmite consiliilor judetene lista operatorilor de transport detinatori de licente de traseu pentru efectuarea transportului rutier judetean contra cost de persoane prin servicii regulate, valabile la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane.

ART. 67
Operatorii de transport au obligatia de a asigura transportul gratuit al elevilor si al altor categorii de persoane care beneficiaza de facilitati specifice de transport, sub sanctiunea:
a) incetarii contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel judetean;
b) retragerii licentei de traseu, in cazul transportului interjudetean.

ART. 68
Resursele financiare necesare acoperirii compensatiei datorate din bugetul judetului pentru asigurarea transportului elevilor, potrivit art. 105 alin. 2 lit. ee) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se aloca de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, repartizate pe judete si municipiul Bucuresti, prin anexa la legile bugetare anuale.

ART. 69
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 84, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiaza gratuit de servicii publice de transport local rutier, naval, cu metroul, precum si feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic."
2. La articolul 84, alineatul (2) se abroga.
3. La articolul 84, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu, la cererea acestora, beneficiaza gratuit de transportul rutier, naval, precum si feroviar intre localitatea de domiciliu si localitatea unde sunt scolarizati, pe durata cursurilor."
4. La articolul 84, alineatul (3^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3^1) Cheltuielile privind transportul elevilor prevazute la alin. (1), exceptand cheltuielile privind transportul pe calea ferata, metrou, se suporta dupa cum urmeaza:
a) 50% din valoarea acestora se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, din sumele alocate prin inspectoratele scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, la care sunt inscrisi elevii;
b) 50% din valoarea acestora se suporta din bugetele locale ale unitatilor administrativ teritoriale pe raza carora domiciliaza elevul."
5. La articolul 84, dupa alineatul (3^4) se introduce un nou alineat, alineatul (3^5), cu urmatorul cuprins:
"(3^5) Cheltuielile privind transportul elevilor prevazute la alin. (3), exceptand cheltuielile privind transportul pe calea ferata si transportul rutier interjudetean contra cost prin servicii regulate, se suporta dupa cum urmeaza:
a) 50% din valoarea acestora se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, din sumele alocate prin inspectoratele scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, la care sunt inscrisi elevii;
b) 50% din valoarea acestora se suporta din bugetele judetelor pe raza carora se afla unitatea de invatamant preuniversitar la care sunt inscrisi elevii;"
6. La articolul 105 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1) si alin. (3^1), si pentru transportul scolar;"
7. La articolul 105 alineatul (2), dupa litera e) se adauga o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
"e^1) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (3) si alin. (3^5);"
8. La articolul 111, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor pentru transportul rutier interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor."

ART. 70
Mecanismele de decontare a sumelor de la bugetul de stat sunt reglementate prin hotarare de Guvern emisa de Ministerul Educatiei si Cercetarii impreuna cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei si Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
XVI. Masuri in domeniul economic in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV

ART. 71
(1) Se prelungeste pana la data de 15 iunie 2020 termenul in care Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situatii de urgenta, la cerere, operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2 in perioada starii de urgenta.
(2) Certificatul pentru situatii de urgenta emis de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri constata in baza declaratiei pe propria raspundere ca operatorul economic a inregistrat diminuarea veniturilor sau a incasarilor de minim 25% in luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020 sau intreruperea partiala sau totala a activitatii ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta decretata.

ART. 72
(1) Pe perioada starii de alerta, operatorii de transport si distributie energie electrica si gaze naturale asigura continuitatea furnizarii serviciilor, iar in situatia in care este incident un motiv de debransare/deconectare, amana efectuarea acestei operatiuni pana la incetarea starii de alerta.
(2) Pe perioada starii de alerta, operatorii de apa, canal si salubritate asigura continuitatea furnizarea serviciilor de utilitati respective, iar in situatia in care este incident un motiv de debransare/deconectare, amana efectuarea acestei operatiuni pana la incetarea starii de alerta.
 

XVII. Masuri temporare privind activitatea de urmarire penala pe durata starii de alerta

ART. 73
(1) Pe durata starii de alerta, instituita din motive generate de pandemia de COVID-19, plangerile impotriva masurilor si actelor de urmarire penala prevazute de art. 336-339 din Codul de procedura penala, care au fost inregistrate in termen de 30 de zile dupa incetarea starii de urgenta, se rezolva intr-un termen de 30 de zile de la primirea acestora, prin derogare de la dispozitiile art. 338 din Codul de procedura penala.
(2) Pe durata starii de alerta, instituita din motive generate de pandemia de COVID-19, acordul de comunicare in cauzele penale a actelor procedurale prin posta electronica se prezuma, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgenta, telefonic, indicarea adreselor de posta electronica pentru comunicarea respectivelor acte.
(3) Daca, din motive obiective, comunicarea prin posta electronica nu se poate realiza, se vor folosi celelalte mijloace de comunicare prevazute de Codul de procedura penala.
(4) Daca pe durata starii de alerta, din motive generate de pandemia de COVID-19, un parchet este impiedicat sa functioneze, la sesizarea prim-procurorului acestuia ori a procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel sau din oficiu, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie poate dispune trimiterea uneia sau mai multor cauze la un parchet egal in grad, daca masura se impune in interesul rezolvarii acestora.
(5) Daca pe durata starii de alerta, din motive generate de pandemia de COVID-19, o instanta de judecata este impiedicata sa isi continue activitatea, la cererea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se desemneaza o alta instanta de acelasi grad care sa preia solutionarea cauzelor pentru care se solicita acest lucru, dispozitiile art. 76 din Codul de procedura penala aplicandu-se in mod corespunzator. Atunci cand este posibil, dosarul cauzei se trimite in format electronic instantei desemnate.

XVIII. Masuri generate de riscul iminent asupra starii de sanatate a personalului misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate si a membrilor de familie insotitori aflati in intretinere, ca urmare a evolutiei ulterioare a epidemiei cu virusul SARSCoV-2, pe teritoriul statelor de resedinta

ART. 74
(1) Contravaloarea serviciilor medicale si a medicamentelor pentru tratarea cazurilor COVID-19 si a complicatiilor acestora, inclusiv contravaloarea efectuarii testelor pentru confirmarea infectiei cu COVID-19, pentru personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate si membrii de familie insotitori aflati in intretinere, in situatia in care nu este suportata/decontata de catre furnizorul asigurarii de sanatate, se suporta din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate pot contracta servicii de asigurare medicala pentru personalul propriu si membrii de familie insotitori aflati in intretinere, conform normelor proprii elaborate si aprobate prin ordin al ministrului afacerilor externe, in limita pachetului de servicii medicale de baza aprobat prin hotarare a Guvernului.

 


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2024

Cartea Verde a Impozitului pe Venit si a Contributiilor 2024


Alegeti:

  •     sa fiti rapid si corect informat asupra modificarilor legislative ce va impacteaza munca;
  •     sa gasiti instant solutia potrivita pentru problemele dvs. specifice legate de calculul si plata impozitului pe venit si a contributiilor (CAS si CASS);
  •     sa aveti siguranta legala a actiunilor si deciziilor dvs.;
  •     sa economisiti timp, bani si energie!
  •     sa fiti ferit de rigorile noii legi (amenzile privind incalcarea disciplinei financiare au explodat! Ating chiar si 20.000 lei!)

Comandati acum exemplarul dvs. din lucrarea Cartea Verde a Impozitului pe Venit si a Contributiilor 2024!

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
somaj tehnicindemnizatiiOUG 32/2020


Data aparitiei: 15 Mai 2020

Votati articolul "OUG 70/2020: prelungirea somajului tehnic si a indemnizatiilor pentru celelalte categorii, zile libere acordate parintilor":
Rating:

Nota: 4.67 din 5 din 3 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X