email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Procedura privind angajarea somerilor a fost oficializata. Cum vor fi acordate sumele de pana la 2.500 lei

Procedura privind angajarea somerilor a fost oficializata. Cum vor fi acordate sumele de pana la 2.500 lei
OUG 92/2020somericontract
In Monitorul Oficial nr. 484 din 9 iunie 2020 a fost publicata procedura pentru acordarea sumei de pana la 2.500 firmelor care angajeaza anumite categorii de someri, dupa cum era specificat in OUG 92/2020.
 
Procedura implica decontarea unei sume care sa nu depaseasca 2.500 lei de persoana. Principala conditie este ca firmele sa angajeze tineri cu varsta intre 16 si 29 de ani si persoane de peste 50 de ani, inclusiv cetateni romani care au fost condediate in strainatate, care figureaza ca someri la ANOFM.
 
Noua procedura este inclusa in in Ordinul Agentiei Nationale de Ocupare a Fortei de Munca 456/2020.
 
 

Ordinul 456/2020 - procedura privind angajarea somerilor: textul actului normativ
 

Denumirea completa a actului normativ - Ordinul nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevazute de art. III alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normativ
 
Avand in vedere prevederile art. VII alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative,
 
in temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca emite urmatorul ordin:
 
Art. 1. -
Se aproba Procedura de acordare a sumelor prevazute de art. III alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
 
Art. 2. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare incepand cu data publicarii.
 
 
 
ANEXA

Procedura de acordare a sumelor prevazute de art. III alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative
 
Art. 1. -
Prezenta procedura reglementeaza modul de acordare din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumelor prevazute de art. III alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, denumita in continuare ordonanta de urgenta.
 
Art. 2. -
 
(1) Pentru acordarea sumelor prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, angajatorii incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza careia acestia isi au sediul social, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020, o conventie potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura.
 
(2) Termenul prevazut la alin. (1) este termen de decadere din dreptul de a beneficia de sumele prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta.
 
Art. 3. -
 
(1) In vederea incheierii conventiei prevazute la art. 2 alin. (1), angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform prevederilor legale, ca urmare a detinerii unui certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu completarile ulterioare, o cerere potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura, insotita de urmatoarele documente:
 
a) declaratie pe propria raspundere, data prin reprezentantul legal, dintre care sa rezulte ca nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. VI din ordonanta de urgenta, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura;
 
b) actul de identitate, in copie;
 
c) actul in baza caruia au fost incadrati in munca, in copie.
 
 
(2) Documentele care se solicita in copie, prevazute la alin. (1), sunt certificate pentru conformitate cu originalul de catre angajator.
 
(3) In situatia in care documentele transmise conform alin. (1) nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti solicita angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitari sunt considerate a fi depuse in termen.
 
(4) In situatia in care angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite toate documentele in termenul de 5 zile prevazut la alin. (3), acesta poate solicita acordarea drepturilor prevazute de art. III alin. (1) sau (2) din ordonanta de urgenta, prin depunerea documentelor prevazute la alin. (1), in termenul prevazut la art. 2 alin. (1).
 
 
Art. 4. -
Sumele prevazute de art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta se acorda angajatorilor in situatia in care persoanele din categoriile mentionate la aceste alineate sunt inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
 
 
Art. 5. -
Angajatorii care incadreaza in munca persoane care indeplinesc atat conditiile prevazute la art. III alin. (1) sau (2) din ordonanta de urgenta, cat si conditiile prevazute la art. 80, 85 si 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pot beneficia, pentru persoanele respective, optional, numai de una dintre masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazute la aceste articole.
 
Art. 6. -
(1) Sumele prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta se acorda angajatorilor lunar, de la data incheierii conventiei prevazute la art. 2 alin. (1), proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoanele incadrate in munca in conditiile prevazute de aceste alineate.
 
(2) Sumele prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta se acorda si pentru perioada concediului de odihna.
 
(3) In perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate in baza conventiei prevazute la art. 2 alin. (1) sunt suspendate, sumele prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta nu se acorda.
 
(4) Perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a masurilor de stimulare.
 
 
Art. 7. -
 
(1) Pentru verificarea si acordarea sumei lunare prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, angajatorii depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceasta suma, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform prevederilor legale, ca urmare a detinerii unui certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001, republicata, cu completarile ulterioare, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza careia acestia isi au sediul social, un tabel nominal intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezenta procedura, insotit de pontajul si statul de plata pentru luna respectiva, extras, in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul.
 
(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele pana la expirarea termenului prevazut la alin. (1) sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, sumele lunare prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta nu se acorda.
Derogari (1)
 
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), sumele lunare prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta se acorda pentru luna pentru care documentele prevazute la alin. (1) sunt corectate si depuse pana in ultima zi a lunii urmatoare lunii pentru care solicita acordarea acestor sume.
 
(4) Perioada pentru care nu se acorda sumele lunare prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta din motivele prevazute la alin. (2) face parte din perioada de acordare a acestor sume.
 
(5) In situatia in care documentele transmise in termen, conform alin. (1), nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti solicita angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitari sunt considerate a fi depuse in termen.
 
(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele pana la data prevazuta la alin. (5) ca urmare a solicitarii agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sumele lunare prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta nu se acorda, iar aceasta perioada face parte din perioada de acordare a acestor sume.
 
Art. 8. -
(1) Termenul de 5 zile prevazut la art. 3 alin. (3) si la art. 7 alin. (5) se implineste la ora 24,00 a celei de a 5-a zile, calculata de la data primirii solicitarii transmise de agentia pentru ocuparea fortei de munca privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc.
 
(2) In situatia in care termenele calculate conform alin. (1) se implinesc intr-o zi nelucratoare, acestea se prelungesc pana la sfarsitul primei zile lucratoare care urmeaza, ora 24,00.
 
Art. 9. -
Sumele lunare cuvenite conform art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta se acorda de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 15 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea si acordarea acestor sume.
 
Art. 10. -
Stabilirea si incetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de sumele prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta se fac in baza deciziilor emise de directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
 
 
Art. 11. -
Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti efectueaza, potrivit prevederilor Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 279/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, controlul asupra:
 
a) indeplinirii conditiilor legale pentru incheierea conventiilor prevazute la art. 2 alin. (1), derularea acestora si acordarea sumelor prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta;
 
b) respectarii de catre angajatori a obligatiilor asumate prin incheierea conventiilor prevazute la art. 2 alin. (1), de ordonanta de urgenta, precum si de celelalte acte normative adoptate in aplicarea acesteia.
 
Art. 12. -
Debitele rezultate in urma constatarii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a nerespectarii conditiilor legale pentru acordarea sumelor prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, precum si a obligatiilor asumate de angajatori prin incheierea conventiilor prevazute la art. 2 alin. (1) se recupereaza in conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 
ANEXA Nr. 1
la procedura
CONVENTIE
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

 
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca........../Municipiului Bucuresti, reprezentata prin doamna/domnul.........., avand functia de.........., denumita in continuare agentia, si angajatorul.........., cu sediul/adresa in.........., judetul.........., telefon.........., cod fiscal (CUI).........., cod CAEN.........., cont IBAN.........., deschis la.........., reprezentata prin doamna/domnul.........., in calitate de.........., denumita in continuare angajatorul, convin urmatoarele:
 
1. Angajatorul incadreaza in munca pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, un numar de:
 
□.......... persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungita prin Decretul nr. 240/2020, sau a starii de alerta instituite prin Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobata cu modificari si completari prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 5/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrati ca someri in evidenta agentiei;
 
□ . . . . . . . . . . persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrati ca someri in evidenta agentiei.
 
Tabelul nominal cu persoanele incadrate in munca este prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta conventie.
 
2. Angajatorul se obliga:
 
a) sa mentina raporturile de munca ale persoanelor prevazute la pct. 1 pentru o perioada de minimum 12 luni de la implinirea termenului de 12 luni prevazut la art. III alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, denumita in prezenta ordonanta de urgenta;
 
b) sa restituie, in totalitate, agentiei sumele incasate pentru fiecare dintre persoanele prevazute la pct. 1 pentru care a incetat raportul de munca anterior termenului mentionat la lit. a), plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii contractelor individuale de munca, daca incetarea acestora a avut loc in temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) si e) si art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
c) sa depuna, pentru verificarea si acordarea sumei lunare prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, la agentie, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceasta suma, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform prevederilor legale, ca urmare a detinerii unui certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu completarile ulterioare, tabelul nominal cu persoanele incadrate in munca conform prevederilor art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurarilor pentru somaj, insotit de pontajul si statul de plata pentru luna respectiva, extras, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;
 
d) sa comunice agentiei orice modificare a conditiilor care au condus la incheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta;
 
e) sa comunice agentiei orice modificare a datelor sale de identificare si a contului IBAN, inclusiv modificarile care intervin in cazul sediului/adresei si al datelor de contact.
 
3. Agentia se obliga sa acorde sumele cuvenite potrivit prevederilor art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, in conformitate cu prevederile legale, prin plata acestora din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 15 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea si acordarea acestor sume.
 
4. Agentia exercita dreptul de control asupra:
 
a) indeplinirii conditiilor legale pentru incheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea sumelor prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta;
 
b) respectarii de catre angajator a obligatiilor prevazute de prezenta conventie, precum si de ordonanta de urgenta si de celelalte acte normative adoptate in aplicarea acesteia.
 
5. Debitele rezultate in urma constatarii de catre agentie, respectiv a municipiului Bucuresti a nerespectarii conditiilor legale pentru acordarea sumelor prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, precum si a obligatiilor asumate de angajator prin incheierea prezentei conventii se recupereaza in conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Prezenta conventie s-a incheiat in doua exemplare, un exemplar pentru agentie si un exemplar pentru angajator.
 
               AGENTIA                                                                              ANGAJATOR
              Director executiv                                                                   Numele si prenumele reprezentantului legal,
             Numele si prenumele,                                                           in clar . . . . . . . . . .
             in clar . . . . . . . . . .                                                                  Semnatura . . . . . . . . . .
             Semnatura . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .
 
 
 
 
ANEXA
la conventie
Angajator . . . . . . . . . .
 
CUI/CIF . . . . . . . . . .
 
Cod CAEN . . . . . . . . . .
 
Adresa . . . . . . . . . .
 
Cont IBAN . . . . . . . . . .
 
Deschis la . . . . . . . . . .
 
Telefon/fax . . . . . . . . . .
 
E-mail . . . . . . . . . .
 
TABEL NOMINAL
cu persoanele incadrate in munca conform prevederilor art. III alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative
Conventia nr.........../..........
 
 
                                       Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar . . . . . . . . . .
                                      Semnatura . . . . . . . . . .
                                     Data . . . . . . . . . .
 
Coloana 3 se completeaza dupa cum urmeaza:
 
- cod A - persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungita prin Decretul nr. 240/2020, sau a starii de alerta instituite prin Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobata cu modificari si completari prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 5/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
 
- cod B - persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
 
ANEXA Nr. 2
la procedura

CERERE
Angajator . . . . . . . . . .
 
CUI/CIF . . . . . . . . . .
 
Cod CAEN . . . . . . . . . .
 
Adresa . . . . . . . . . .
 
Cont IBAN . . . . . . . . . .
 
Deschis la . . . . . . . . . .
 
Telefon/fax . . . . . . . . . .
 
E-mail . . . . . . . . . .
 
Catre Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Judeteana . . . . . . . . . ./Municipiului Bucuresti
 
Subsemnatul/Subsemnata,.........., in calitate de reprezentant legal al angajatorului.........., cu sediul social in localitatea.........., str........... nr..........., judetul........../municipiul.........., sectorul.........., in temeiul art. VII alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, va solicit acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj*) :
 
*) Se bifeaza in mod corespunzator de catre angajator.
 
□ a sumei prevazute la art. III alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru fiecare dintre cele.......... persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungita prin Decretul nr. 240/2020, sau a starii de alerta instituite prin Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobata cu modificari si completari prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 5/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrate ca someri in evidenta agentiei;
□ a sumei prevazute la art. III alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru fiecare din cele.......... persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrate ca someri in evidenta agentiei.
 
 
                                       Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar . . . . . . . . . .
                                      Semnatura . . . . . . . . . .
                                       Data . . . . . . . . . .
 
 
ANEXA Nr. 3
la procedura

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
 
Subsemnatul/Subsemnata,.........., legitimat/legitimata cu CI/BI seria.......... nr..........., eliberata/eliberat de.......... la data de.........., CNP.........., in calitate de reprezentant legal al angajatorului.........., avand CUI.........., cod CAEN.........., cu sediul social in localitatea.........., str........... nr..........., judetul........../municipiul.........., sectorul.........., telefon.........., fax.........., e-mail.........., cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca angajatorul nu se afla in situatiile prevazute de art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, respectiv:
 
a) nu detine statut de institutie sau de autoritate publica, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
b) nu se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.
 
 
                                               Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar . . . . . . . . . .
                                               Semnatura . . . . . . . . . .
                                                Data . . . . . . . . . .
 
 
 
ANEXA Nr. 4
la procedura

Angajator . . . . . . . . . .
 
CUI/CIF . . . . . . . . . .
 
Cod CAEN . . . . . . . . . .
 
Adresa . . . . . . . . . .
 
Cont IBAN . . . . . . . . . .
 
Deschis la . . . . . . . . . .
 
Telefon/fax . . . . . . . . . .
 
E-mail . . . . . . . . . .
 
TABEL NOMINAL*)
cu persoanele incadrate in munca conform prevederilor art. III alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurarilor pentru somaj
Luna.........., anul..........
 
 
 
                                              Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar . . . . . . . . . .
                                             Semnatura . . . . . . . . . .
                                             Data . . . . . . . . . .

 
*) Angajatorul isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si pentru veridicitatea datelor inscrise in prezentul document.
 
Coloana 1 se completeaza cu numarul conventiei incheiate cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
 
Coloana 2 se completeaza cu data conventiei incheiate cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti (zz/ll/aa). Coloanele 3 si 4 se completeaza cu numele si prenumele, respectiv codul numeric personal.
 
Coloana 7 se completeaza dupa cum urmeaza:
 
□ cod A - persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prelungita prin Decretul nr. 240/2020, sau a starii de alerta instituite prin Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobata cu modificari si completari prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 5/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
 
□ cod B - persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
 
Coloana 10 se completeaza cu numarul de ore efectiv lucrate in luna de persoanele prevazute la art. III alin. (1) sau, dupa caz, alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 (inclusiv orele aferente concediului de odihna).
 
Coloana 11 se completeaza cu suma cuvenita lunar, proportional cu numarul de ore completat in coloana 10.
 
Coloana 12 se completeaza, dupa caz, cu data si motivul incetarii/suspendarii/reluarii dupa suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu.
 
Total A1 - totalul sumelor care se completeaza in coloana 7.

de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Costurile de productie ale firmei. Atentie la amenzi!


Dvs. dati importanta cuvenita calculatiei costurilor de productie?
Pentru ca este decisiva:

  •   pentru pastrarea unei evidente contabile corecte a productiei
  •   pentru rezultate contabile si fiscale conforme legislatie in vigoare
  •   pentru protectie maxima impotriva erorilor in registrele dvs. contabile
  •   pentru evitarea amenzilor FISCULUI
  •   pentru managementul eficient al proceselor din firma!

Comandati acum Modele editabile pentru Calculatia Costurilor!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
OUG 92/2020somericontract

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 10 Iulie 2020


Votati articolul "Procedura privind angajarea somerilor a fost oficializata. Cum vor fi acordate sumele de pana la 2.500 lei":
Rating:

Nota: 4.07 din 5 din 7 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 10 Iulie 2020 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X