email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Hotararea 628/2020 modifica schemele de ajutor de stat. Ce obligatii are intreprinderea solicitanta?

Hotararea 628/2020 modifica schemele de ajutor de stat. Ce obligatii are intreprinderea solicitanta?
schema de statcheltuieliregistrul comertuluiintreprinderi

In Monitorul Oficial nr. 711 din 07.08.2020 a fost publicata Hotararea nr. 628/2020 privind modificarea si completarea HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie.

Actul normativ a intrat in vigoare de la 7 august. Potrivit textului, "intensitatea bruta a ajutorului de stat de care poate beneficia o intreprindere in cadrul schemei, in perioada 2021-2023, in raport cu cheltuielile eligibile, se stabileste prin hartile regionale aprobate de Comisia Europeana pentru aceasta perioada."

In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Finantele vor emite ghiduri in aplicarea HG 807/2014.

Intreprinderea solicitanta transmite Ministerului Finantelor Publice o cerere de acord pentru finantare insotita de urmatoarele documente justificative:

a) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucratoare inainte de data inregistrarii cererii de acord, fie in original, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul intreprinderea, fie electronic, cu informatii obtinute de pe portalul de servicii al Oficiului National al Registrului Comertului - RECOM Online, in care sa se mentioneze cel putin urmatoarele: datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociatii si reprezentantii legali ai intreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate si punctele de lucru ale intreprinderii;

b) situatii financiare anuale aprobate corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat, in copie, dupa caz;

c) planul de afaceri din care sa rezulte viabilitatea investitiei initiale si eficienta economica a intreprinderii, inclusiv in format electronic;

d) imputernicire semnata de reprezentantul legal al intreprinderii solicitante, in cazul in care o alta persoana decat acesta semneaza cererea de acord pentru finantare;
e) act de identitate al persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea, in copie;

f) opis cu documentele transmise.


Hotararea 628/2020: textul actului normativ

Art. I. -

Hotararea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
Art. 3. -
(1) Se pot emite acorduri pentru finantare in baza prezentei scheme pana la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat si a hartii regionale autorizate de Comisia Europeana, in limita bugetului anual alocat schemei.

(2) Plata ajutorului de stat se efectueaza in perioada 2015-2028, in baza acordurilor pentru finantare emise, in limita bugetului anual alocat schemei."

2. La articolul 4 alineatul (2), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"
a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finantare pentru perioada 2014-2023;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2028."

3. La articolul 6, alineatul (4) se abroga.

4. La articolul 10, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"
(11) Intensitatea bruta a ajutorului de stat de care poate beneficia o intreprindere in cadrul schemei, in perioada 2021-2023, in raport cu cheltuielile eligibile, se stabileste prin hartile regionale aprobate de Comisia Europeana pentru aceasta perioada. Nivelul maxim al ajutorului de stat, in raport cu cheltuielile eligibile si cu respectarea prevederilor art. 11, se stabileste corespunzator intensitatii maxime aprobate."

5. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
(2) Se considera ca ajutorul are efect stimulativ daca intreprinderea adreseaza Ministerului Finantelor Publice o cerere scrisa de acordare a ajutorului de stat inainte de demararea investitiei."

6. La articolul 15, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
b) ajutoare acordate in sectorul productiei agricole primare;".
7. La articolul 17 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decat zero in unul din ultimele trei exercitii financiare incheiate;".

8. La articolul 17, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"
(4) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandarii (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind conditionarea acordarii unui sprijin financiar din partea statului pentru intreprinderile din Uniune de absenta legaturilor cu jurisdictiile necooperante. Asigurarea respectarii conditionalitatilor prevazute in recomandarea Comisiei Europene se realizeaza pe baza instructiunilor prevazute in Ghidul solicitantului."

9. La articolul 19, alineatul (3) se abroga.

10. In anexa nr. 2, la articolul 1, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
h) contributia la dezvoltarea regionala - valoarea contributiilor la dezvoltarea regionala de natura taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investitiei initiale si locurilor de munca create direct de aceasta, platite efectiv de intreprinderea beneficiara de ajutor de stat pe parcursul implementarii si 5 ani de la data finalizarii acesteia, cu posibilitatea extinderii pana la 2 ani, conform art. 14 alin. (11);".

11. In anexa nr. 2, la articolul 1, litera jj) se abroga.

12. In anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (3) se abroga.

13. In anexa nr. 2, articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
Art. 3. -
(1) Intreprinderea solicitanta transmite Ministerului Finantelor Publice o cerere de acord pentru finantare insotita de urmatoarele documente justificative:

a) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucratoare inainte de data inregistrarii cererii de acord, fie in original, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul intreprinderea, fie electronic, cu informatii obtinute de pe portalul de servicii al Oficiului National al Registrului Comertului - RECOM Online, in care sa se mentioneze cel putin urmatoarele: datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociatii si reprezentantii legali ai intreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate si punctele de lucru ale intreprinderii;

b) situatii financiare anuale aprobate corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat, in copie, dupa caz;

c) planul de afaceri din care sa rezulte viabilitatea investitiei initiale si eficienta economica a intreprinderii, inclusiv in format electronic;

d) imputernicire semnata de reprezentantul legal al intreprinderii solicitante, in cazul in care o alta persoana decat acesta semneaza cererea de acord pentru finantare;

e) act de identitate al persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea, in copie;

f) opis cu documentele transmise.

(2) Formularul cererii de acord pentru finantare si modalitatea de transmitere si inregistrare a documentelor justificative prevazute la alin. (1) sunt prevazute in Ghidul solicitantului."

14. In anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (1) se abroga.

15. In anexa nr. 2, articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
Art. 6. -
(1) Ministerul Finantelor Publice verifica si evalueaza, conform art. 4, cererea de acord pentru finantare insotita de documentele justificative prevazute la art. 3, in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia la Ministerul Finantelor Publice.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) se aplica si pentru verificarea si evaluarea informatiilor si documentelor justificative solicitate de Ministerul Finantelor Publice conform art. 4 alin. (2) lit. b) sau alin. (3) lit. a), calculat de la data inregistrarii acestora la Ministerul Finantelor Publice."

16. In anexa nr. 2, articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
Art. 8. -
Intreprinderile au obligatia demararii investitiei pentru care au solicitat finantare in termen de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finantare, cu respectarea calendarului asumat in documentatia anexata cererii, sub sanctiunea prevazuta la art. 17."

17. In anexa nr. 2, articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
Art. 9. -
Ajutorul de stat se poate plati pana in anul 2028 intreprinderilor care au primit acord pentru finantare, dupa efectuarea partiala sau totala a cheltuielilor eligibile realizate conform acordului pentru finantare, in limita creditelor bugetare anuale aprobate."

18. In anexa nr. 2, articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
Art. 10.
 - In vederea platii ajutorului de stat, intreprinderea transmite la Ministerul Finantelor Publice cererea de plata a ajutorului de stat si formularul de decont, insotite de documente justificative, potrivit Ghidului de plata elaborat in aplicarea prezentei hotarari, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice."

19. In anexa nr. 2, la articolul 11, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"
(2) In cazul in care se constata lipsa unor documente sau neconcordante intre datele si informatiile transmise, Ministerul Finantelor Publice poate solicita documente si informatii suplimentare, care vor fi transmise de intreprindere Ministerului Finantelor Publice in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii solicitarii.

(3) In situatia in care intreprinderea nu confirma primirea solicitarii transmise de Ministerul Finantelor Publice sau nu respecta termenul prevazut la alin. (2), Ministerul Finantelor Publice returneaza intreprinderii cererea de plata a ajutorului de stat, in termen de 15 zile lucratoare, in vederea completarii acesteia."

20. In anexa nr. 2, la articolul 12, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:

"
(11) Ministerul Finantelor Publice verifica si analizeaza cererea de plata a ajutorului de stat insotita de documentele justificative prezentate in Ghidul de plata in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia la Ministerul Finantelor Publice.

(12) Termenul prevazut la alin. (11) se aplica si pentru verificarea si analiza informatiilor si documentelor justificative solicitate de Ministerul Finantelor Publice conform art. 11 alin. (2), calculat de la data inregistrarii acestora la Ministerul Finantelor Publice."

21. In anexa nr. 2, la articolul 13, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"
(11) Ministerul Finantelor Publice nu efectueaza plata ajutorului de stat in cazul in care intreprinderea inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat."

22. In anexa nr. 2, la articolul 13, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"
(2) Virarea efectiva a ajutorului de stat se face de catre Ministerul Finantelor Publice in contul 50.70 «Disponibil din subventii si transferuri», deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza isi are domiciliul fiscal intreprinderea beneficiara de ajutor de stat, in termen de 15 zile lucratoare de la data la care cererea de plata a ajutorului de stat este considerata completa in sensul prevederilor prezentei scheme si a fost efectuata verificarea la fata locului.

. . . . . . . . . .

(4) Restituirea sumelor incasate necuvenit se realizeaza in conturile de cheltuieli bugetare din care au fost incasate, daca sumele se restituie in anul in care au fost incasate, respectiv in contul prevazut la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sumele se restituie in anii urmatori anului in care au fost incasate."

23. In anexa nr. 2, la articolul 14, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:

"
(11) La solicitarea intreprinderii se poate prelungi perioada minima obligatorie de mentinere prevazuta la alin. (1) pana la 2 ani, stabilita dupa analiza si aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a planului de recuperare a decalajului determinat exclusiv de pandemia provocata de noul coronavirus, transmis de intreprindere.

(12) Solicitarea prevazuta la alin. (11) se poate transmite la Ministerul Finantelor Publice pana la data de 31 decembrie 2021."

24. In anexa nr. 2, la articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
(2) In cazul in care, in termenele prevazute la alin. (1) si (11), se constata uzura fizica sau morala a activelor aferente investitiei initiale realizate, este permisa inlocuirea acestora, in vederea asigurarii continuitatii activitatii finantate, cu informarea Ministerului Finantelor Publice."

25. In anexa nr. 2, articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"
Art. 15. -
Pana la data de 1 iulie a anului urmator finalizarii investitiei, respectiv realizarii ultimei plati a ajutorului de stat aprobat, dupa caz, incepand cu anul 2021, intreprinderea va prezenta Ministerului Finantelor Publice un raport auditat de o intreprindere autorizata care nu are calitatea de persoana afiliata cu intreprinderea beneficiara de ajutor de stat, care va certifica faptul ca in urma implementarii investitiei intreprinderea realizeaza activitatea care a fost finantata prin proiect."

26. In anexa nr. 2, la articolul 16, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:

"
(31) Ministerul Finantelor Publice poate solicita intreprinderii informatii suplimentare in vederea solutionarii cererilor privind modificarea prevazuta la alin. (2). Intreprinderea transmite completarea documentatiei in termen de 10 zile lucratoare de la primirea solicitarii."

27. In anexa nr. 2, la articolul 17 alineatul (1), dupa litera g) se introduc patru noi litere, literele h)-k), cu urmatorul cuprins:

"
h) intreprinderea informeaza Ministerul Finantelor Publice ca este in imposibilitatea realizarii investitiei sau solicita revocarea acordului pentru finantare;

i) Ministerul Finantelor Publice constata, ulterior emiterii acordului pentru finantare, ca investitia a demarat anterior depunerii cererii de acord pentru finantare;

j) intreprinderea nu face dovada existentei sursei de finantare, in termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finantare;

k) intreprinderea nu demonstreaza existenta unui drept real asupra locatiei realizarii investitiei, in termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finantare."

28. In anexa nr. 2, la articolul 17 alineatul (4), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"
a) intreprinderea nu realizeaza contributia la dezvoltarea regionala, astfel cum este definita la art. 1 lit. h), intr-un cuantum echivalent cu ajutorul de stat platit in total;

b) intreprinderea nu indeplineste alte conditii prevazute la rubrica mentiuni speciale in acordul pentru finantare."

29. Anexele nr. 1, 31, 4a si 4b la procedura se abroga.

30. Anexele nr. 2 si 3 la procedura se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.
 

Art. II. -

(1) Cererile de acord pentru finantare aflate in curs de analiza la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se vor supune pana la solutionare dispozitiilor aplicabile inainte de intrarea in vigoare a prezentei hotarari, cu exceptia prevederilor art. I pct. 10, 15, 16, 23-26 si 28.

(2) Cererile de plata a ajutorului de stat aflate in curs de analiza la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se vor supune pana la solutionare dispozitiilor aplicabile inainte de intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
 

Art. III. -

In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Ministerul Finantelor Publice va emite ghiduri in aplicarea Hotararii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
 

Consulta documentele atasate mai jos:

Anexa 1 - Conditii de conformitate

Anexa 2 - Cerinte care dovedesc eficienta economica si viabilitatea investitiei


de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
schema de statcheltuieliregistrul comertuluiintreprinderi

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 10 August 2020


Votati articolul "Hotararea 628/2020 modifica schemele de ajutor de stat. Ce obligatii are intreprinderea solicitanta?":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 10 August 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 8 + 5 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X