email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

OUG 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor. In ce cazuri pot fi amendate firmele?

OUG 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor. In ce cazuri pot fi amendate firmele?
zile liberesupravegherea copiiloramenda

In Monitorul Oficial nr. 790 din 28 august 2020 a fost publicata OUG 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor.

In document este prevazuta acordarea de zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

Prevederile se aplica parintilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au copii cu varsta de pana la 12 ani sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau de educatie timpurie anteprescolara;
b) celalalt parinte nu beneficiaza, la randul sau, de zile libere.

Prevederile OUG 147/2020 NU se aplica in cazul in care unul dintre parinti se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a)  este in concediul prevazut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere;


c) se afla in concediu de odihna/concediu fara plata;
d) are raportul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului, in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

In atentia firmelor! 

Parintii au dreptul la zile libere platite pe toata perioada in care se decide limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara. 

Angajatorul este obligat sa acorde zilele libere daca angajatul solicita acest drept in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta. Constituie contraventie nerespectarea prevederilor si angajatorul se sanctioneaza cu amenda intre 1.000 si 2.000 lei pentru fiecare persoana pentru care refuza acordarea zilelor libere, fara a depasi valoarea cumulata de 20.000 lei. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor potrivit se efectueaza de catre inspectorii de munca.

Indemnizatia pentru fiecare zi libera se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

 Impozitul si contributiile de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si contributia asiguratorie pentru munca aferente indemnizatiei prevazute la alin. (1) se platesc de angajator in conditiile prevazute de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pana la inchiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit alin. (3) vor fi inapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, dupa caz, potrivit unei proceduri stabilite prin hotarare a Guvernului.
 

OUG 147/2020 - zile libere parinti: continutul actului normativ

Denumire completa: Ordonanta de Urgenta nr. 147 din 27 august 2020
privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2

Avand in vedere faptul ca, pe termen scurt, provocarea cea mai importanta ramane combaterea si limitarea efectelor crizei COVID-19 asupra sanatatii si economiei, fapt care impune adoptarea unor masuri de redresare economice si de sprijinire a populatiei,
intrucat, in perioada starii de urgenta si a starii de alerta, au fost adoptate masuri in acord cu schimbarile inregistrate astfel incat impactul negativ asupra cetatenilor sa fie cat mai redus,

luand in considerare necesitatea protectiei sociale a cetatenilor ca urmare a efectelor raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2,
avand in vedere reglementarile cuprinse in art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare, cu privire la posibilitatea limitarii sau suspendarii activitatilor didactice ce presupun prezenta efectiva a copiilor la cursuri,

luand in considerare situatia epidemiologica din Romania si riscul asupra sanatatii populatiei,
tinand cont de faptul ca neadoptarea unor masuri urgente, cu caracter exceptional, ar putea afecta sanatatea copiilor si siguranta acestora in lipsa parintilor care sa ii supravegheze pe perioada suspendarii cursurilor sau inchiderii unitatilor de invatamant si ar creste riscul transmiterii comunitare a coronavirusului SARS-CoV-2,

aceste elemente vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata si care impune adoptarea de masuri imediate prin ordonanta de urgenta.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articolul 1

(1) Se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuata de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, si avand in vedere hotararile comitetului judetean pentru situatii de urgenta, respectiv Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica parintilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au copii cu varsta de pana la 12 ani sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau de educatie timpurie anteprescolara;
b) celalalt parinte nu beneficiaza, la randul sau, de zile libere.

(3) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin parinte se intelege:
a) parintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
b) adoptatorul;
c) persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei;
d) persoana care are copilul in plasament sau sub tutela;
e) persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) parintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap inscrise intr-o unitate de invatamant.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a), beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta si parintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav nescolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizatiei prevazute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, doar in situatiile in care activitatea serviciului de zi este limitata sau suspendata, prin dispozitie/decizie a autoritatii care are in administrare serviciul de zi, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica si pentru parintele sau reprezentantul legal care are in ingrijire, supraveghere si intretinere persoana adulta incadrata in grad de handicap grav sau in grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizatiei prevazute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, doar daca beneficiaza de servicii de zi, a caror activitate este limitata sau suspendata, prin dispozitie/decizie a autoritatii care are in administrare serviciul de zi, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(6) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica in cazul in care unul dintre parintii, definiti la alin. (3), se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

a)  este in concediul prevazut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere;
c) se afla in concediu de odihna/concediu fara plata;
d) are raportul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului, in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Prin limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor se intelege reducerea frecventei participarii copiilor la cursurile scolare si utilizarea tehnologiei si internetului sau a altor modalitati alternative de educatie pentru realizarea activitatilor prevazute la art. 262 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 2

(1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) au dreptul la zile libere platite pe toata perioada in care se decide limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara.

(2) Zilele libere se acorda la cererea parintelui care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2) si este definit la art. 1 alin. (3), depusa la angajatorul acestuia.

(3) Cererea prevazuta la alin. (2) este insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, de o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atesta calitatea prevazuta la art. 1 alin. (3) in care solicita zilele libere, precum si, daca este cazul de o copie a certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului ori adultului in varsta de pana la 26 de ani. Declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte va contine elemente din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei ordonante de urgenta, ca nu are contractul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului si nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (6).

(4) Modelele cererii si declaratiei pe propria raspundere prevazute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) Angajatorul este obligat sa acorde zilele libere daca angajatul solicita acest drept in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 3

(1) Indemnizatia pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) este in suma bruta si este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si platii contributiei asiguratorii pentru munca, in conditiile prevazute de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile din salarii si asimilate acestora.

(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, sumele pentru plata indemnizatiei prevazute la alin. (1) se deconteaza din acest fond numai pentru perioada acordarii zilelor libere potrivit art. 1

(4) Impozitul si contributiile de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si contributia asiguratorie pentru munca aferente indemnizatiei prevazute la alin. (1) se platesc de angajator in conditiile prevazute de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Pana la inchiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit alin. (3) vor fi inapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, dupa caz, potrivit unei proceduri stabilite prin hotarare a Guvernului.

Articolul 4

(1) Angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, angajatii din penitenciare si personalul din unitatile sanitare publice nu beneficiaza de zilele libere prevazute la art. 1.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) familiile monoparentale, pentru care drepturile banesti aferente zilelor libere acordate in conditiile art. 1 se calculeaza si se platesc astfel:

a) conform prevederilor legale specifice ce reglementeaza acordarea invoirilor/permisiilor/zilelor libere platite, pentru angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala si angajatii din penitenciare, si se suporta din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor si institutiilor din sectorul de aparare, ordine publica si securitate nationala;
b) conform prevederilor art. 3 alin. (1), pentru personalul din unitatile sanitare publice.

(3) In cazul in care ambii parinti isi desfasoara activitatea in unul dintre domeniile prevazute la alin. (1), doar unul dintre acestia are dreptul la o majorare acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75% din salariul de baza/salariul de functie/solda de functie corespunzatoare unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, corespunzator numarului de zile lucratoare din perioada prevazuta la art. 1 alin. (1).

(4) Majorarea prevazuta la alin. (3) se acorda pe baza cererii parintelui definit la art. 1 alin. (3), insotita de declaratia celuilalt parinte ca nu beneficiaza de acest drept si nici nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (6). Cererea si declaratia se depun la angajator in luna curenta pentru luna anterioara.

(5) Pentru personalul prevazut la alin. (1), majorarea prevazuta la alin. (3) se acorda obligatoriu odata cu drepturile salariale si se suporta din bugetele din care se suporta drepturile salariale de baza.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), pentru personalul din unitatile sanitare publice, majorarea prevazuta la alin. (3) se suporta prin transferuri din bugetul Fondului national unic de sanatate, de la titlul VI - Transferuri intre unitati ale administratiei publice.

(7) Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, majorarea prevazuta la alin. (3) nu se ia in calcul la determinarea limitei prevazute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Majorarea prevazuta la alin. (3) nu se cuprinde in baza de calcul prevazuta la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Majorarea prevazuta la alin. (3) reprezinta venit care se supune calcularii, virarii si declararii impozitului si contributiilor sociale obligatorii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(10) Institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala pot emite norme specifice privind conditiile de acordare a majorarii prevazute la alin. (3), care se aproba prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Articolul 5

(1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei prevazute la art. 3, angajatorul depune cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, dupa caz, insotita de documente justificative privind indeplinirea conditiilor de decontare a indemnizatiei.

(2) Cererea si documentele justificative se transmit electronic sau in format letric la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in cel mult 30 de zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei.

(3) Decontarea sumelor platite cu titlu de indemnizatie potrivit art. 3 se face in termen de 15 zile calendaristice de la data inregistrarii documentelor prevazute la alin. (1).

(4) Procedura de decontare, documentele justificative si modelul acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) Pentru depunerea in format electronic a cererilor si a documentelor justificative prevazute la alin. (1) se pot folosi modele de cereri si formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic prevazut in Hotararea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic sau pe pagina de internet aici.gov.ro.

Articolul 6

(1) Pentru verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 1 alin. (1), (4) si (5), institutiile publice in a caror coordonare sau subordine se afla unitatile de invatamant sau serviciile de zi au obligatia sa transmita, in format electronic, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor in unitatea de invatamant sau a activitatilor din serviciile de zi, listele nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidentiate pe unitati de educatie timpurie anteprescolara, de invatamant sau servicii de zi, astfel:

a) inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru copiii prescolari si scolari de pana la 12 ani inclusiv, precum si pentru copiii cu handicap inscrisi in unitatile de invatamant special;
b) primariile, pentru copiii inscrisi in unitatile de educatie timpurie anteprescolara si pentru serviciile de zi, aflate in administrarea acestora, destinate persoanelor cu handicap prevazute la art. 1 alin. (4) si (5);
c) directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului, pentru serviciile de zi, aflate in administrare, destinate persoanelor cu handicap prevazute la art. 1 alin. (4) si (5).

(2) Listele prevazute la alin. (1) se transmit si institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, la solicitarea acestora.

(3) Listele prevazute la alin. (1) contin obligatoriu denumirea unitatii de invatamant sau, dupa caz, a serviciului de zi, precum si numele si prenumele copiilor inscrisi, respectiv ale persoanelor adulte cu handicap.

Articolul 7

(1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (5) si angajatorul se sanctioneaza cu amenda intre 1.000 si 2.000 lei pentru fiecare persoana pentru care refuza acordarea zilelor libere, fara a depasi valoarea cumulata de 20.000 lei.

(2) Contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor potrivit prevederilor alin. (1) se efectueaza de catre inspectorii de munca.

Articolul 8

Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor angajatilor din sectorul public si privat, pe toata perioada de limitare sau suspendare a cursurilor in unitatea de invatamant sau a activitatii serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada starii de alerta si dupa incetarea acesteia, dar nu mai tarziu de finalizarea cursurilor anului scolar 2020-2021.

Articolul 9

Prevederile art. 7 intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
zile liberesupravegherea copiiloramenda

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 31 August 2020


Votati articolul "OUG 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor. In ce cazuri pot fi amendate firmele?":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Despagubire-cont 4551

Intrebare: O s.c.-s.r.l. care este inregistrara cu pierderi urmeaza sa primeasca o despagubire.Tot capitalul este depus de actionari prin aport in 4551.Pot sa isi retraga actionarii bani depusi fara sa acopere pirderile? La acesti bani trebuie sa plateasca impozit? Care sunt operatiile contabile?Multumesc.

Raspuns: Nu faceti confuzie! Contul 455 este utilizat pentru creditarea societatii atunci cand aceast anu...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 31 August 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 6 + 5 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

 • Descarcati Declaratia 112 - Ultima versiune valabila 2020 - Stare D112

  • In data de 21 octombrie 2020, ANAF a adus o noua actualizare PDF-ului inteligent necesar pentru generarea Declaratiei 112 - declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun nr. 1942/979/819 al MFP/MMJS/MS, publicat in M.Of.426/ 21.05.2020, valabil incepand cu 01.04.2020.  Principala modificare a Declaratiei 112 din ultima perioada o reprezinta decla...» citeste mai departe aici

 • Guvernul a aprobat esalonarea datoriilor restante si a prelungit termenele pentru executari si accesorii

  • Guvernul a aprobat, joi, aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a esalonarii la plata pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data la care a fost declansata starea de urgenta si pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, informeaza Finantele. Totodata, Executivul a decis prelungirea pana la 25 decembrie a perioadei in care nu se percep dobanzi ...» citeste mai departe aici

 • Noi zile libere platite pentru parinti. Care sunt conditiile?

  • Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, a informat ca a adus in atentia Guvernului propunerea de completare a OUG 147/2020 privind acordarea de zile libere platite in contextul unor focare Covid-19 in scoli si gradinite.  "Asa cum am promis, astazi am adus in atentia Guvernului propunerea de completare a ...» citeste mai departe aici

 • Cele mai frecvente sanctiuni aplicate de ITM. Afla de unde vine pericolul!

  • Daca maine ar bate la usa ta un inspector ITM, cat de bine ai face fata controlului? Cu siguranta nu doar o data te-a chinuit acest gand, mai ales ca in ultima perioada institutia a devenit tot mai insistenta si mai acida.     Pentru ca firma ta sa fie imposibil de sanctionat, trebuie sa fii la curent cu urmatoarele informatii: ...» citeste mai departe aici

 • Granturi pentru investitii. Care este monografia contabila?

  •   Expertul nostru prezinta un model de monografie contabila pentru un proiect diversificare activitate cu granturi pentru investitii, conform OUG 130/2020.  Prin acest proiect urmeaza sa se achizitioneze utilaje de service, servere si alte echipamente. Pentru inceput, contribuabilul are doar contractul pentru asistenta si consultanta pentru elaborarea documentatiei pentru finantarea nerambursabila. Valoarea contractului intra drept cheltuial...» citeste mai departe aici

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X