email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor. Categorii de cheltuieli pe care le pot face beneficiarii

Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor. Categorii de cheltuieli pe care le pot face beneficiarii
granturiinvestitiiOrdinul nr. 3396/2020

Granturi pentru investitii este masura 3 din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin OUG nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile. 


Formularul pentru etapa de inscriere poate fi completat pana vineri, 29 ianuarie 2021 ora 20.00.

Procedura de implementare a masurii Granturi pentru investitii a fost aprobata prin Ordinul nr. 3396/2020 (Monitorul Oficial nr. 1163 din 2 decembrie 2020).

Mai multe informatii despre beneficiarii acestei masuri si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca am scris AICI. >>
 

Granturi pentru investitii: tipuri de cheltuieli

(1) Potrivit procedurii, beneficiarii de granturi pentru investitii pot utiliza granturile pentru investitii alocate din fonduri externe nerambursabile, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli: 

a)  cheltuieli cu realizarea/achizitia constructiilor, achizitia de echipamente, inclusiv IT C, tehnologii software, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, achizitia de terenuri in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanta si proiectarea, managementul de proiect, asistenta tehnica, dirigentia de santier, cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la targuri, evenimente, conferinte, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuala, active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii, precum si orice alte categorii de cheltuieli care sunt in legatura cu proiectul de investitii care face obiectul contractului de finantare;b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate interventiei pentru situatii de urgenta;

c) cheltuieli cu achizitia de echipamente, inclusiv echipamente IT C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalatii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitatile de productie/prestari servicii existente, precum si active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii.

(2) Cheltuielile cu achizitia de active (corporale si necorporale) sunt eligibile pentru calculul costurilor de investitii daca indeplinesc urmatoarele conditii:

i. activele sunt utilizate exclusiv in cadrul locatiei de implementare stabilita prin Cererea de finantare si pentru scopul declarat in proiect;
ii. activele au fost achizitionate in conditiile stabilite de legislatia in vigoare.

Citeste si: 8 intrebari si raspunsuri oficiale privind masura 3 Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor​


Detalierea cheltuielilor eligibile:

A. Cheltuieli pentru amenajarea terenului:

A1. Cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor includ cheltuielile efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demolari, demontari, dezafectari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, sistematizari pe verticala, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa.

A2. Cheltuieli de mediu includ cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, precum plantare de copaci, reamenajare spatii verzi.

B. Cheltuieli cu racordarea la utilitati - asigurarea utilitatilor necesare obiectivului.

C. Cheltuieli cu consultanta si proiectarea, managementul de proiect si asistenta tehnica, dirigentia de santier in cuantum de maxim 10% din valoarea proiectului.

C1. Studii de teren - cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie.

C2. Obtinere avize, acorduri, autorizatii - includ cheltuielile pentru:

● obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;
● obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare;
● obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie etc.;
● obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa;
● intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara;
● obtinerea acordului de mediu;
● obtinerea avizului P.S.I.;
● alte avize, acorduri si autorizatii;
● achizitionarea semnaturii electronice.

C3. Comisioane, cote si taxe cuprind: cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare.

C4. Proiectare si inginerie - includ cheltuielile pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). Pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a cladirilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

C5. Consultanta - sunt in limita a maximum 10.000 lei si includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:

● plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare/a planului de investitii;
● plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie (managementul de proiect).

C6. Servicii de consultanta la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achizitii

C7. Asistenta tehnica - includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:

● asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectului);
● plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii.

 

D. Cheltuieli pentru investitia de baza:

D1. Terenuri, constructii si instalatii - cuprind cheltuieli aferente activitatilor de achizitie terenuri si constructii, realizarea constructiilor - construire/extindere a spatiilor de productie/prestare de servicii ale intreprinderii, respectiv cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie: cladiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului.

D2. Dotari (utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv IT C, tehnologii software si functionale cu si fara montaj) cuprind cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora:

– Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) ", Subgrupa 2.2. "Aparate si instalatii de masurare, control si reglare", Clasa 2.3.6. "Utilaje si instalatii de transportat si ridicat", sau Grupa 3 "Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finantare.

– Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare. Sunt eligibile cheltuielile din categoria obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, respectiv au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an. Cheltuielile cu lucrari de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente unei investitii initiale*1) care consta in activitati de construire/extindere/dotare cu active corporale a spatiilor de productie/prestari de servicii.

*1) investitie initiala" inseamna:

(a) o investitie in active corporale si necorporale legata de demararea unei unitati noi, extinderea capacitatii unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au fost fabricate anterior in unitate sau o schimbare fundamentala a procesului general de productie al unei unitati existente; sau

(b) o achizitionare de active legate direct de o unitate, cu conditia ca unitatea sa fie inchisa sau sa fi fost inchisa daca nu ar fi fost achizitionata si sa fie cumparata de un investitor care nu are legatura cu vanzatorul si exclude simpla achizitionare a actiunilor unei intreprinderi;

– Achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite sunt eligibile pana la 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului in cauza. In acest caz se va prezenta un raport intocmit de un expert autorizat ANEVAR. In cazul documentelor privind dreptul solicitantului asupra imobilului, acesta trebuie sa demonstreze ca detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului, la data depunerii cererii de finantare, precum si pe perioada de evaluare, selectie si contractare (inclusiv pe perioada de minimum 3 ani de la data estimata a platii finale in cadrul proiectului):

● Pentru investitii care includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune (conform legislatiei in vigoare) sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investitia propusa prin cererea de finantare).

In plus, imobilul (teren si/sau cladiri)

● este liber de orice sarcini sau interdictii ce afecteaza implementarea proiectului;
● nu face obiectul unor litigii avand ca obiect dreptul invocat de catre solicitant pentru realizarea proiectului, aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti;
● Nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau a dreptului comun.

D3. Activele necorporale cuprind:

● Cheltuieli cu achizitionarea de brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii, alte drepturi si active similare.
● Cheltuieli cu activitati de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului.
Activele necorporale trebuie sa indeplineasca inclusiv urmatoarele conditii cumulative:
● trebuie sa fie utilizate exclusiv in cadrul unitatii care primeste ajutorul;
● trebuie sa fie amortizabile;
● trebuie sa fie achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul (beneficiarul ajutorului)
● trebuie sa fie incluse in activele intreprinderii care beneficiaza de ajutor si trebuie sa ramana asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioada de minimum trei ani incepand cu anul urmator acordarii ajutorului de stat

D4. Cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare, destinate interventiei pentru situatie de urgenta.

E1. Organizare de santier (conform H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice):

● Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier;
● Cheltuieli conexe organizarii de santier.

E2. Cheltuieli diverse si neprevazute - se considera eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar in limita a 10% din valoarea eligibila a cheltuielilor aferente lucrarilor de constructii. Cheltuielile diverse si neprevazute vor fi folosite in conformitate cu legislatia in domeniul achizitiilor publice ce face referire la modificarile contractuale aparute in timpul executiei.

E3. Cheltuielile cu activitati de marketing nu sunt eligibile. Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului:

– Un Anunt/comunicat de presa privind inceperea proiectului - obligatoriu, in valoare de maxim 3000 lei (TVA inclus);
– Un Anunt/comunicat de presa la finalizarea proiectului- obligatoriu in valoare de maxim 3000 lei (TVA inclus);
– Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achizitionate prin proiect - obligatoriu
– Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului Romaniei si sigla Instrumentelor Structurale in Romania postate pe site-ul realizat prin proiect - obligatoriu

– Un link catre site-ul web al Instrumentelor Structurale in Romania, www.mfe.gov.ro postat pe site-ul solicitantului - obligatoriu

E4. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar(cheltuieli obligatorii). Rapoartele de audit confirma ca cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare (Anexa nr. 10) au fost verificate si sunt:

● necesare pentru realizarea proiectului,
● prevazute in contractul incheiat cu beneficiarul proiectului,
● in conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficienta a fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor O.U.G. nr. 66/2011),
● efectuate si platite de beneficiar,
● platite pe parcursul perioadei de eligibilitate,
● inregistrate in contabilitatea beneficiarului avand la baza documente justificative, identificabile si verificabile, dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie sa aiba inscris codul proiectului si mentiunea "Proiect finantat din POC". Pentru operatiunile specifice proiectului se utilizeaza conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe langa simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii in functie de tipul beneficiarului, si codul de identificare al proiectului;
● In conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate)

F. Cheltuieli cu accesibilitatea, promovarea, cu participarea la evenimente, conferinte, targuri inclusiv cele organizate in sistem online/virtual:

● taxa de participare
● inchirierea stand-ului (fizic sau virtual)
● transportul si cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegati, transportul si depozitarea mostrelor si materialelor promotionale.

(3) Pentru infiintarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unitatilor de productie/servicii noi si/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevazute la art 4.2.1. alin. (1) lit. a) si c), in baza unei oferte insotite de deviz care va fi urcat in aplicatie la momentul inscrierii.

(4) Daca un proiect de investitii depus de beneficiari include atat reabilitarea/modernizarea unitatilor de productie/servicii existente, cat si extinderea unitatilor de productie/servicii, categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevazute la art 4.2.1, alin (1) lit. a) si c).

(5) Beneficiarii de granturi pentru investitii productive din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fonduri externe nerambursabile si pentru finantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea si/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmeaza a se achizitiona;
b) cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport pentru transport persoane si marfuri necesare pentru desfasurarea activitatilor de transport, cu exceptia mijloacelor de transport in regim de taxi sau a celor care sunt destinate activitatilor administrative ale operatorului economic ori activitatilor de transport in interes propriu al acestora;
c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente si tehnologii care conduc la imbunatatirea confortului/calitatii serviciilor de transport persoane si marfuri prestate.

(6) Dovada achizitiei proprietatii pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert inclusiv spatii modulare (contract de vanzare-cumparare) va fi insotita de raportul de evaluare a activului intocmit de expert autorizat ANEVAR si extras de carte funciara din care sa reiasa destinatia nonlocativa a spatiului, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/productie/prestari servicii/comert, sau spatii modulare.

(7) Din granturile pentru investitii nu se finanteaza:

a) cereri de finantare care au drept obiect al finantarii activitatea de consultanta, studii sau alte activitati asimilate acestora;
b) cereri de finantare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activitati destinate investitiilor imobiliare pentru inchirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
c) orice alte cereri de finantare care nu sunt in legatura cu domeniile de investitii prevazute la art. 3.2 alin. (1) si (2).

(8) In planul de investitii trebuie justificata fiecare cheltuiala in vederea demonstrarii necesitatii acesteia in desfasurarea activitatilor pentru care se acceseaza finantarea. Cheltuielile efectuate de catre operatorul economic trebuie sa fie in legatura cu fluxul activitatilor/subactivitatilor care sunt necesare desfasurarii activitatilor codului CAEN pentru care se solicita finantare, asa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN in "Clasificarea activitatilor din economia nationala- CAEN Rev 2".

(9) Activele achizitionate trebuie sa fie noi (cu exceptia spatiilor pentru care se solicita raport ANEVAR), iar pentru acestea nu se aplica amortizarea accelerata prevazuta in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul activelor achizitionate, ajutorul financiar va fi acordat numai daca acestea exista la locul implementarii proiectului si dupa caz, sunt puse in functiune, cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile. In caz contrar ajutorul financiar nu se acorda.

(10) Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing si cele care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse. Cheltuielile cu inchirierea de active corporale nu sunt eligibile.

(11) Verificarea tipurilor de cheltuieli eligibile se efectueaza de catre UIP din cadrul AIMMAIPE in scopul validarii justificarii acestora.

(12) Beneficiarii contractelor de acordare a ajutorului de stat pentru investitii pot solicita decontarea valorii contractelor/cheltuielilor efectuate intr-o singura transa prin mecanismul cererii de rambursare sau mecanismul cererii de plata (Anexa nr. 10), astfel cum este prevazuta de O.U.G. nr. 40/2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(13) Nu pot beneficia de ajutor de stat in cadrul masurii operatorii economici in situatia in care exista legaturi de rudenie pana la gradul II inclusiv si afini pana la gradul II inclusiv intre structurile actionariatului beneficiarului si furnizorii acestuia sau atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile. Beneficiarul va depune la cerere de rambursare/plata (Anexa nr. 10) o declaratie in acest sens, atasata dosarului de decont, conform legislatiei in vigoare privind conflictul de interese.

(14) Beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea Agentiilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului activele corporale achizitionate prin schema de ajutor impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) iar polita sa o cesioneze cu toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre AIMMAIPE. Aceasta asigurare poate fi facuta si anual, cu obligativitatea trimiterii catre AIMMAIPE, anual, a unei copii dupa aceasta la momentul reinnoirii. In situatia unui credit bancar (credit punte sau credit cofinantare), asigurarea activelor corporale poate fi cesionata in favoarea institutiei partenere pana la rambursarea acestuia, iar dupa rambursarea creditului cesionarea politei se va face in favoarea AIMMAIPE.


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Atentie: ANAF a dat STARTUL controalelor in 2022!


Puteti sa demonstrati realitatea incontestabila a tranzactiilor dvs.?

Descoperiti acum modelele documentelor justificative pe care NU le reglementeaza NIMENI si NIMIC! Dar LE CER toti inspectorii fiscali!

Lucrarea Documente (suplimentare) obligatorii in caz de control va ofera acum colectia de acte si documente justificative pe care niciun inspector nu se asteapta sa le prezentati ca argument indestructibil in favoarea dvs.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
granturiinvestitiiOrdinul nr. 3396/2020

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 15 Decembrie 2020


Votati articolul "Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor. Categorii de cheltuieli pe care le pot face beneficiarii":
Rating:

Nota: 4.83 din 5 din 3 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X