email
Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Au fost oficializate noile formulare pentru Kurzarbeit - Ordinul 596/2021

Au fost oficializate noile formulare pentru Kurzarbeit - Ordinul 596/2021
kurzarbeitministerul munciiprogram redus

Angajatorii care opteaza in continuare pentru reducerea programului de munca al salariatilor (modelul Kurzarbeit) au la dispozitie noi modele de formulare.


Documentele au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 673 din 8 iulie 2021, fiind aprobate prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr. 596/2021. Actul normativ intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii.

Consulta in continuare continutul actului normativ si noile formulare.
 

Ordinul 596/2021 - Kurzarbeit - noile formulare: continutul actului normativ

Denumire completa: Ordinul nr. 596 din 6 iulie 2021 privind aprobarea modelului cererii si al documentelor prevazute la art. 1^1 alin. (1) lit. b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca


Avand in vedere dispozitiile art. 1 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. II din Hotararea Guvernului nr. 677/2021 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca,
in baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu completarile ulterioare,
ministrul muncii si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

Articolul 1Se aproba modelul cererii, al declaratiei pe propria raspundere si al listei, prevazute la art. 1^1 alin. (1) lit. b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul 2

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii.

ANEXA


CERERE


Angajator ......................................................................
CUI/CIF .........................................................................
Cod CAEN ....................................................................
Adresa ..........................................................................
Cont IBAN .....................................................................
Deschis la .....................................................................
Telefon/fax ....................................................................
E-mail ............................................................................
Catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana ........................................../municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata ....., in calitate de reprezentant legal al angajatorului ....................................., cu sediul social in localitatea ......................., str. ...................... nr. ....., judetul ...../municipiul ................., sectorul ......, in temeiul art. 1^1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, va solicit decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumei totale de ..... lei reprezentand indemnizatia de 75% din salariul de baza brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru, prevazuta la art. 1 alin. (7) din aceasta ordonanta de urgenta, aferent:
– lunii ..... pentru un numar de ..... salariati, conform listei pe care o atasez prezentei*);
– lunii ..... din cadrul trimestrului ..... pentru un numar de ..... salariati, conform listei pe care o atasez prezentei**).

Mentionez ca am indeplinit, potrivit art. 1 alin. (9) din ordonanta de urgenta, obligatiile declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Anexez copia documentului din care rezulta dovada platii (ordin de plata/extras de cont etc.) obligatiilor fiscale aferente lunii/trimestrului ....., respectiv.

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar .....................................
Semnatura .........................................
Data ...................................................

*) Se completeaza de catre contribuabilii care declara lunar obligatiile fiscale aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor.
**) Se completeaza cate un rand pentru fiecare luna din cadrul trimestrului pentru care se solicita decontarea de catre contribuabilii care declara trimestrial obligatiile fiscale aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor (spre exemplu, in cazul in care se solicita decontarea pentru lunile iulie si august din cadrul trimestrului III, se completeaza o singura cerere cu cate un rand pentru fiecare luna in parte).
 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE


conform art. 1^1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare
Subsemnatul/Subsemnata ................................, legitimat/legitimata cu CI/BI seria ..... nr. ....., eliberata/eliberat de ................ la data de ..........................., CNP ..................................., in calitate de reprezentant legal al angajatorului .............................., avand CUI ..................., cod CAEN ......................, cu sediul social in localitatea ......................, str. ............................. nr. ....., judetul ................ /municipiul .................., sectorul .........., telefon ....., fax ....., e-mail ................................, cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca:
1. Angajatorul se afla in situatia prevazuta la art. 1 alin. (16) din ordonanta de urgenta, respectiv indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) masura prevazuta la art. 1 alin. (1) afecteaza cel putin 10% din numarul de salariati ai unitatii;
b) reducerea activitatii este justificata de faptul ca:
[ ] veniturile realizate in luna ................... *) din anul .........., in suma de ........ lei, s-au diminuat cu cel putin 10% fata de veniturile realizate in luna similara din anul anterior declararii starii de urgenta/alerta/asediu, respectiv 2019, in suma de ..... lei**);
[ ] veniturile realizate in luna ................... *) din anul .........., in suma de ..... lei, s-au diminuat cu cel putin 10% fata de media lunara a cifrei de afaceri din anul anterior declararii starii de urgenta/alerta/asediu, respectiv 2019, in suma de ..... lei**);
[ ] cifra de afaceri realizata in luna ................... *) din anul .........., in suma de ..... lei, s-a diminuat cu cel putin 10% fata de cifra de afaceri realizata in luna similara din anul anterior declararii starii de urgenta/alerta/asediu, respectiv 2019, in suma de ..... lei***);
[ ] cifra de afaceri realizata in luna ................... *) din anul .........., in suma de ..... lei, s-a diminuat cu cel putin 10% fata de media lunara a cifrei de afaceri din anul anterior declararii starii de urgenta/alerta/asediu, respectiv 2019, in suma de ..... lei***);
[ ] cifra de afaceri realizata in luna ................... din anul .........., in suma de ..... lei, s-a diminuat cu cel putin 10% fata de cifra de afaceri realizata in luna .................... din anul ........ anterioara aplicarii masurii prevazute la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgenta, in suma de ........ lei****).
2. Angajatorul nu se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau nu are activitatile suspendate, potrivit legii.
3. Angajatorul nu este inregistrat in jurisdictii necooperante in scopuri fiscale.

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar ......................................
Semnatura ...........................................
Data ......................................

*) Se va completa cu luna anterioara aplicarii masurii prevazute la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgenta sau cu luna dinaintea lunii anterioare acesteia.
**) Se va bifa de catre organizatiile neguvernamentale, precum si de catre angajatorii din categoria reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016.
***) Se va bifa de catre celelalte entitati care au potrivit legii calitatea de angajatori.
****) Se va bifa de catre societatile nou-infiintate in perioada 1 ianuarie-15 martie 2020 si care au cel putin un angajat.
Angajator ...................................................
CUI/CIF .....................................................
 

LISTA*)
salariatilor pentru care se solicita decontarea indemnizatiei prevazute de art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare Luna ................/anul ...............

 

Nr. crt.

Numele și prenumele

Cod numeric personal

Numărul și data contractului individual de muncă**)

Durata timpului de muncă prevăzută în contractul individual de muncă (ore)**)

Numărul și data deciziei angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente

Perioada dereducere a timpului de muncă în perioada prevăzută la art. 1alin. (1) din ordonanța de urgență***)

Numărul de ore aferente reducerii timpului de muncă**)

Numărul de ore de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă în perioada prevăzută la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență**)

Salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă**)

Salariul de bază brut aferent orelor de reducere a timpului de muncă**)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar .....................................
Semnatura .........................................
Data ...................................................
*) Angajatorul isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si pentru veridicitatea datelor inscrise in prezentul document. Lista se completeaza pentru fiecare luna in parte in cazul contribuabililor care declara trimestrial obligatiile fiscale aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor (spre exemplu, in cazul in care se solicita decontarea pentru lunile iulie si august din cadrul trimestrului III, se completeaza cate o lista pentru fiecare luna).
**) Conform Registrului general de evidenta a salariatilor.
***) Se completeaza cu numarul de zile lucratoare.
****) 75% din salariul de baza brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.
-----


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2023

Stiati ca intocmirea procedurilor cade in sarcina dvs.?


NOU: 70 de monografii grupate in aceste 16 domenii sunt complet noi!

Comanda acum exemplarul tau din Ghidul Practic al Monografiilor Contabile!
Te ajuta sa:

  • respecti cu usurinta noul cadru legal
  • stii in orice moment cum inregistrezi corect in contabilitate orice actiune desfasurata in firma ta
  • ai solutii legale pentru toate problemele tale contabile
  • beneficiezi de sfaturile, recomandarile si atentionarile specialistilor
  • ai siguranta deciziilor si actiunilor tale
...vezi AICI lista completa >>

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
kurzarbeitministerul munciiprogram redus

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 09 Iulie 2021


Votati articolul "Au fost oficializate noile formulare pentru Kurzarbeit - Ordinul 596/2021":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X