email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul 1340/2020 - cererea si declaratia pentru solicitarea indemnizatiei de 41,5% (profesionisti, conventii)

Ordinul 1340/2020 - cererea si declaratia pentru solicitarea indemnizatiei de 41,5% (profesionisti, conventii)
indemnizatieOUG 132/2020profesionisticonventii

In Monitorul Oficial nr. 844 din 15 septembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1340/2020 privind aprobarea modelului cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru solicitarea indemnizatiei de 41,5% acordata profesionistilor si persoanelor care au incheiat conventii individuale de munca.
 

Mai exact, este vorba despre informatiile prevazute de art. 3 din OUG nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca. 

Amintim ca articolul 3 din OUG 132/2020 prevede ca in cazul reducerii temporare a activitatii determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, profesionistii, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, beneficiaza, la cerere, in baza declaratiei pe propria raspundere, de o indemnizatie lunara de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Prevederile Ordinului 1340/2020 intra in vigoare de la 18 septembrie 2020.

Au mai fost publicate in Monitorul Oficial si documentele necesare pentru zilieri, lucratori sezonieri si angajatii cu program redus.
 

Ordinul 1340/2020: continutul actului normativ

Avand in vedere dispozitiile:- art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca;
- art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca;
- art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020;
- art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 60/2020,
in baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu completarile ulterioare,

ministrul muncii si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

Art. 1. -

Se aproba modelul cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru profesionistii definiti la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, care urmeaza sa beneficieze de plata indemnizatiei prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Se aproba modelul cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, care urmeaza sa beneficieze de plata indemnizatiei prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, prevazut in anexa nr. 2.

(2) Solicitarea indemnizatiei si plata acesteia catre persoana se realizeaza prin societatea cooperativa cu care persoanele au incheiate conventii individuale de munca.

Art. 3. -
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 4. -
(1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 

ANEXA Nr. 1


Modelul cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru profesionistii definiti la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, care urmeaza sa beneficieze de plata indemnizatiei prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020
 

CERERE

Catre
AGENTIA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA A JUDETULUI . . . . . . . . . ./MUNICIPIULUI BUCURESTI
Subsemnatul, . . . . . . . . . ., in calitate de . . . . . . . . . .,
alte detalii/situatii . . . . . . . . . .,

(Se vor inscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor Codului civil, nr. si data autorizatiei de functionare sau tip, nr. si data documentului care atesta profesia sau ale documentului/contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea.)

in cadrul (denumirea completa) . . . . . . . . . .,
CUI/CIF.........., cod CAEN.........., cu domiciliul/sediul in localitatea.........., str........... nr..........., judetul........../municipiul Bucuresti, sectorul..., identificat cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP.........., telefon.........., e-mail.........., in conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, va solicit acordarea indemnizatiei pentru perioada...........
Solicit plata in contul: . . . . . . . . . ., al carui titular sunt, deschis la Banca . . . . . . . . . . .

Atasez:
- declaratia pe propria raspundere;
- copie dupa actul de identitate;
- copie dupa extrasul de cont (deschis in calitatea mentionata, pentru care solicit indemnizatia).

Data . . . . . . . . . .
Numele si prenumele (in clar) . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . . 

 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

 

 

Catre
AGENTIA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA A JUDETULUI . . . . . . . . . ./MUNICIPIULUI BUCURESTI
Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., cu domiciliul/sediul in localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., judetul . . . . . . . . . ./municipiul Bucuresti, sectorul . . ., identificat(a) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .,
cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele:
1. in anul 2019 media incasarilor/veniturilor brute lunare a fost de . . . . . . . . . . lei;
2. in perioada martie-mai 2020 am beneficiat de indemnizatia prevazuta de art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, in cuantum de.......... lei;
3. dupa incetarea starii de urgenta am realizat activitate, obtinand incasari/venituri brute de . . . . . . . . . . lei (medie lunara).
In aceste conditii declar ca in luna.........., pentru care solicit indemnizatia incasarile/veniturile brute obtinute sunt de.......... lei, ca urmare a reducerii temporare a activitatii, determinata de situatiile prevazute de art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca.

Data . . . . . . . . . .
Numele si prenumele (in clar) . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . . 

 


ANEXA Nr. 2

Modelul cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, care urmeaza sa beneficieze de plata indemnizatiei prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020

Societatea cooperativa (felul si denumirea) . . . . . . . . . .
Adresa sediului social (doar localitatea) . . . . . . . . . .
Judetul . . . . . . . . . .
CUI . . . . . . . . . .
CAEN . . . . . . . . . .
Cont bancar nr. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . .


CERERE


Catre
AGENTIA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA A JUDETULUI . . . . . . . . . ./MUNICIPIULUI BUCURESTI
Subsemnatul (a),.........., in calitate de administrator/reprezentant legal al.........., cu sediul social in localitatea.........., str........... nr..........., judetul........../sectorul.........., identificat cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP.........., in conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, va solicit acordarea indemnizatiei pentru un numar de.......... persoane, in suma totala de.......... lei (brut), pentru perioada.........., ca urmare a reducerii temporare a activitatii, determinata de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu.
Plata se efectueaza in contul societatii cooperative nr. . . . . . . . . . . deschis la Banca . . . . . . . . . . .

Anexez:
- declaratia pe propria raspundere;
- lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie. 

Data . . . . . . . . . .
Numele si prenumele (in clar) . . . . . . . . . .
Administrator/Reprezentant legal
Semnatura 

 


Societatea cooperativa (felul si denumirea) . . . . . . . . . .
Adresa sediului social (doar localitatea) . . . . . . . . . .
Judetul . . . . . . . . . .
CUI . . . . . . . . . .
CAEN . . . . . . . . . .
Cont bancar nr. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . .
 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Catre
AGENTIA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA A JUDETULUI . . . . . . . . . ./MUNICIPIULUI BUCURESTI
Subsemnatul (a),.........., in calitate de administrator/reprezentant legal al.........., cu sediul social in localitatea.........., str........... nr..........., judetul/sectorul.........., identificat cu CI/BI seria.......... nr..........., CNP.........., cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:
[ ] am redus temporar activitatea ca urmare a situatiilor prevazute de art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca;
[ ] societatea nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020;
[ ] pentru persoanele pentru care se solicita indemnizatia societatea nu beneficiaza de masurile active de sprijin acordate potrivit art. I si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative si nici de masurile de stimulare a angajatorilor finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
[ ] datele din lista prezentata sunt corecte.

Data . . . . . . . . . .
Numele si prenumele (in clar) . . . . . . . . . .
Administrator/Reprezentant legal
Semnatura 


 

LISTA PERSOANELOR
care urmeaza sa beneficieze de indemnizatia acordata in baza art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca 
 

Nr. crt.

Numele si prenumele

CNP

Numarul si data conventiei individuale de munca

Luna pentru care se solicita indemnizatia

Cuantumul brut al indemnizatiei (lei)^1

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

   

1 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
*) Total suma ce va fi platita de agentia pentru plati si inspectie sociala.


Data . . . . . . . . . .
Numele si prenumele (in clar) . . . . . . . . . .
Administrator/Reprezentant legal
Semnatura . . . . . . . . . . 


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Atentie: ANAF a dat STARTUL controalelor in 2022!


Puteti sa demonstrati realitatea incontestabila a tranzactiilor dvs.?

Descoperiti acum modelele documentelor justificative pe care NU le reglementeaza NIMENI si NIMIC! Dar LE CER toti inspectorii fiscali!

Lucrarea Documente (suplimentare) obligatorii in caz de control va ofera acum colectia de acte si documente justificative pe care niciun inspector nu se asteapta sa le prezentati ca argument indestructibil in favoarea dvs.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
indemnizatieOUG 132/2020profesionisticonventii

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 16 Septembrie 2020


Votati articolul "Ordinul 1340/2020 - cererea si declaratia pentru solicitarea indemnizatiei de 41,5% (profesionisti, conventii)":
Rating:

Nota: 4.07 din 5 din 7 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 16 Septembrie 2020 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X