email
Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul 1211/2021 modifica Normele pentru utilizarea declaratiilor vamale simplificate

Ordinul 1211/2021 modifica Normele pentru utilizarea declaratiilor vamale simplificate
anafdeclaratii vamalemonitorul oficial

In Monitorul Oficial nr. 807 din 23 august 2021 a aparut Ordinul 1211/2021  pentru modificarea Normelor privind utilizarea declaratiilor vamale simplificate si inscrierea in evidentele declarantului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.887/2016. 

Consulta mai jos noutatile introduse prin Ordinul 1211/2021.
 

Ordinul 1211/2021 - declaratii vamale simplificate: continutul actului normativ

Avand in vedere Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii, Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, precum si art. 16 si 21 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele tranzitorii pentru anumite dispozitii din Codul vamal al Uniunii, in cazul in care sistemele electronice relevante nu sunt inca operationale, si de modificare a Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446,

in vederea aplicarii prevederilor art. 166-169, precum si ale art. 182-184 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii,

in baza prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere avizul conform al Ministerului Finantelor, comunicat prin Adresa nr. 740.967/2021,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Articolul INormele privind utilizarea declaratiilor vamale simplificate si inscrierea in evidentele declarantului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.887/2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 502 din 5 iulie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 1

(1) Declararea marfurilor la autoritatea vamala in vederea plasarii sub un regim vamal se poate face, prin derogare de la depunerea unei declaratii vamale standard, pe baza unei declaratii simplificate in conformitate cu art. 166 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, denumit in continuare cod, sau a unei inscrieri in evidentele declarantului in conformitate cu art. 182 din cod.

(2) Transmiterea si prelucrarea cererilor, precum si emiterea si gestionarea ulterioara a autorizatiilor, respectiv modificarea, revocarea, anularea si suspendarea acestora, se efectueaza prin utilizarea Sistemului de decizii vamale, dezvoltat la nivelul Uniunii Europene si pus la dispozitia operatorilor economici si a autoritatilor vamale din statele membre de Comisia Europeana in conformitate cu art. 10 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii si cu cap. III din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2021/414 al Comisiei din 8 martie 2021 privind modalitatile tehnice pentru dezvoltarea, intretinerea si utilizarea sistemelor electronice destinate schimbului si stocarii de informatii in temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului. Cererea pentru obtinerea autorizatiei de plasare a marfurilor in mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaratii simplificate in conformitate cu art. 166 alin. (2) din cod sau a autorizatiei de a depune o declaratie vamala sub forma unei inscrieri in evidentele declarantului se depune de solicitant in Portalul comerciantilor din UE.

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Inainte de luarea deciziei de neacordare a autorizatiei, biroul vamal comunica solicitantului motivele care au stat la baza acesteia conform prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum si ale art. 8 si 9 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

3. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) De asemenea, sunt interzise utilizarea declaratiei simplificate si inscrierea in evidentele declarantului daca cuantumul taxei pe valoare adaugata nu a fost platit, amanat sau garantat, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si, dupa caz, daca cuantumul accizelor nu a fost platit sau garantat.

4. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 17
(1) Autorizatia de plasare a marfurilor in mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaratii simplificate se acorda pe baza unei cereri depuse in Portalul comerciantilor din UE.

(2) La cerere se anexeaza, in format electronic, urmatoarele documente:

a) inscrisul care atesta imputernicirea pentru statutul de reprezentant vamal, daca este cazul, in conformitate cu art. 19 alin. (2) din cod;
b) cazierul judiciar al solicitantului;
c) cazierul judiciar al angajatului (angajatilor) solicitantului responsabil(i) de problemele vamale ale solicitantului;
d) cazierul judiciar al persoanei (persoanelor) responsabile de solicitant sau care exercita controlul asupra gestiunii acestuia;
e) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al solicitantului cu privire la activitatea societatii;
f) chestionarul de autoevaluare, prevazut la art. 26 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446, completat pentru sectiunile 1-5.

(3) Declaratia pe propria raspundere mentionata la alin. (2) lit. e) trebuie sa contina urmatoarele precizari:

a) numarul si valoarea totala exprimata in lei a operatiunilor utilizate in mod regulat, desfasurate cu tari terte, realizate in anul anterior, calculate de la momentul depunerii cererii de autorizare;
b) cuantumul taxelor la import pentru operatiunile utilizate in mod regulat, desfasurate cu tari terte in anul anterior, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare;
c) categoriile de marfuri pentru care solicita autorizatia de plasare a marfurilor in mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaratii simplificate nu fac parte din categoriile excluse de la aceasta procedura;
d) descrierea si codul din Nomeclatura combinata a marfurilor care fac obiectul unor reglementari specifice, daca este cazul.

(4) Cererea se accepta de biroul vamal in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din cod, ale art. 11 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 si ale art. 12 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei.

(5) In aplicarea prevederilor art. 145 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 pentru luarea deciziei de acordare a autorizatiei, biroul vamal verifica indeplinirea de catre solicitant a urmatoarelor conditii:

a) nu inregistreaza obligatii fiscale restante administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte creante bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal central in vederea recuperarii. Pentru verificarea indeplinirii conditiei se solicita certificat de atestare fiscala in format electronic prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF;
b) nu are inscrise in cazierul fiscal fapte sanctionate contraventional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum si de cele care privesc disciplina financiara, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru verificarea indeplinirii conditiei se solicita certificat de cazier fiscal in format electronic prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF;
c) nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;
d) nu este in stare de insolventa, in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara. Verificarea acestor informatii se face prin consultarea informatiilor din baza de date RECOM a Oficiului National al Registrului Comertului;
e) in cazierele judiciare prevazute la alin. (2) lit. b)-d) nu sunt inscrise fapte din care sa rezulte ca in cursul ultimilor 3 ani au fost comise incalcari grave sau repetate ale legislatiei vamale sau ale dispozitiilor fiscale in legatura cu activitatea sa economica, inclusiv cu activitatea economica a solicitantului.

5. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 18
In cazul in care conditiile legale sunt indeplinite, biroul vamal aproba acordarea autorizatiei de plasare a marfurilor in mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declaratii simplificate si o inregistreaza in Sistemul de gestionare a deciziilor vamale.

6. Articolul 19 se abroga.

7. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 22

(1) Inainte de luarea deciziei de suspendare/revocare a autorizatiei, biroul vamal comunica titularului motivele care au stat la baza acesteia conform prevederilor art. 22 alin. (6) din cod, precum si ale art. 8 si 9 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447.

8. La articolul 22, alineatul (4) se abroga.

9. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 30
Dispozitiile art. 17 se aplica in mod corespunzator si in cazul autorizatiei de a depune o declaratie vamala sub forma unei inscrieri in evidentele declarantului.

10. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 31

Dispozitiile art. 18 se aplica in mod corespunzator si in cazul autorizatiei de a depune o declaratie vamala sub forma unei inscrieri in evidentele declarantului.

11. Articolul 32 se abroga.

12. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 34
Dispozitiile art. 21 si 22 se aplica in mod corespunzator si in cazul autorizatiei de a depune o declaratie vamala sub forma unei inscrieri in evidentele declarantului.

13. La articolul 40, alineatele (3) si (4) se abroga.
14. Articolul 70 se abroga.
15. La articolul 76, literele a) si f) se abroga.
16. Articolul 77 se abroga.
17. Articolul 78 se abroga.
18. La articolul 80, alineatul (4) se abroga.

19. La articolul 81, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 81

(1) In cazul in care incarcarea marfurilor se realizeaza in afara programului de lucru, iar titularul autorizatiei a obtinut aprobarea de transmitere a declaratiei de export in afara programului de lucru al biroului vamal, acesta transmite, in timpul programului de lucru al biroului vamal, o informare de incarcare cu datele si informatiile disponibile, al carei model este prevazut in anexa nr. 2.

20. Articolul 85 se abroga.

21. Articolul 86 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 86
Pana la datele de modernizare ale sistemului national de import mentionate in anexa la Decizia de punere in aplicare (UE) 2019/2.151 a Comisiei din 13 decembrie 2019 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea si instalarea sistemelor electronice prevazute in Codul vamal al Uniunii, autorizatiile emise in Sistemul de gestionare a deciziilor vamale, precum si orice modificare sau decizie de revocare, anulare si suspendare a acestora sunt inregistrate de biroul vamal si in aplicatia nationala «Autorizari pentru procedurile simplificate de vamuire

22. Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 89
Modificarile intervenite in datele avute in vedere la acordarea autorizatiei vor fi comunicate biroului vamal competent, prin intermediul Sistemului de gestionare a deciziilor vamale, in termen de 3 zile de la producerea acestora. Pe baza datelor comunicate, atunci cand este cazul, biroul vamal reverifica indeplinirea conditiilor de autorizare si ia masurile care se impun.

23. Articolul 90 se abroga.
24. Anexa nr. 1 se abroga.
25. La anexa nr. 2, mentiunea „sigilii*** (marca si seria)“ se elimina.
26. Anexa nr. 3 se abroga.

Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2023

Care sunt noutatile privind monografiile in 2023?


Aflati noutatile in Ghidul Practic al Monografiilor Contabile! Contine 86 monografii nou-noute, de maxima actualitate in 2023, intocmite impecabil, dezvoltate dupa o structura completa, conforme cu ultimele modificarile din Codul fiscal, foarte usor de urmarit si inteles:

    • Prezentarea cadrului legal
    • Noutatile legislative legate de subiectul dezbatut
    • Tratamentul contabil exemplificat prin cazuri practice si exemple
    • Inregistrarile contabile aferente fiecarui caz practic prezentat

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
anafdeclaratii vamalemonitorul oficial

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 24 August 2021


Votati articolul "Ordinul 1211/2021 modifica Normele pentru utilizarea declaratiilor vamale simplificate":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X