email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Categoriile de persoane fizice cuprinse in Procedura de exceptare de la plata contributiei de sanatate

Categoriile de persoane fizice cuprinse in Procedura de exceptare de la plata contributiei de sanatate
cnasasigurari socialeanaf

ANAF si CNAS au publicat in Monitorul Oficial Ordinul 1984/1070/2021 pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a anumitor categorii de persoane fizice.

Actul normativ a aparut in Monitorul Oficial nr. 1205 din 20 decembrie 2021.

Mai exact, este vorba despre persoanele fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate. De asemenea, in proiectul de ordin a mai fost propus si noul model al formularului 603 care reprezinta “Declaratie pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate”. 

Citeste si: Formularul 603 - declaratia pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate

Potrivit art.153 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, urmatoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si ale acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, dupa caz: 

a) cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in Romania; 
b) cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si au obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara ori au domiciliul in Romania; 
c) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene care nu detin o asigurare incheiata pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul Romaniei, care au solicitat si au obtinut dreptul de a sta in Romania pentru o perioada de peste 3 luni; 
d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiana care indeplinesc conditiile de lucrator frontalier si desfasoara o activitate salariata sau independenta in Romania si care rezida in alt stat membru in care se intorc de regula zilnic ori cel putin o data pe saptamana. 

Prin Ordinul comun al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.3697/727/2016, a fost aprobata Procedura de exceptare de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si modelul si continutul formularului 603 „Declaratie pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate”. Potrivit dispozitiilor ordinului mentionat, contribuabilii care obtin venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, depun la organul fiscal competent formularul 603, in format hartie, avand anexate documente justificative, in vederea exceptarii de la plata contributiei. Documentele justificative se prezinta in copie care se certifica de organul fiscal „conform cu originalul", sau se anexeaza in copie legalizata, in situatia depunerii declaratiei prin posta. 

Avand in vedere obiectivul general de digitalizare a formularelor emise de ANAF, in vederea sprijinirii conformarii voluntare a contribuabililor, institutia propune modificarea dispozitiilor actuale prin introducerea posibilitatii completarii si depunerii in format electronic a formularului 603 „Declaratie pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate”. 

Totodata, institutia a mai propus ca documentele justificative sa se anexeze in copie, in format electronic. 

De asemenea, avand in vedere dispozitiile in vigoare cu privire la categoriile de contribuabili prevazute la art.153 din Codul fiscal, precum si mecanismul de stabilire, prin autoimpunere, a contributiei de asigurari sociale de sanatate, este necesara actualizarea in mod corespunzator a procedurii de exceptare de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, a formularului 603 „Declaratie pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate”, precum si a instructiunilor de completare a acestuia. 
 

Noua Procedura de exceptare de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate 

1. Prezenta procedura se utilizeaza pentru aplicarea prevederilor privind exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate, respectiv care detin o asigurare pentru boala si maternitate in sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European, Confederatiei Elvetiene si Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei, si care obtin venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii. 

2. In sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este organul fiscal la care persoana fizica are obligatia sa declare veniturile realizate pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii. 

3. Procedura de exceptare a contributiilor sociale obligatorii se efectueaza de catre compartimentul cu atributii in administrarea impozitului pe venit si contributiilor sociale din cadrul organului fiscal competent potrivit legii, denumit in continuare compartiment de specialitate. 

4. Persoanele fizice care detin o asigurare pentru boala si maternitate in sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European, Confederatiei Elvetiene si Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei, si fac dovada valabilitatii asigurarii, nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile realizate, potrivit prevederilor art.153 alin.(2) din Codul fiscal, respectiv: 

a) cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in Romania; 
b) cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si au obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara ori au domiciliul in Romania; 
c) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European, Confederatiei Elvetiene si Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, care au solicitat si au obtinut dreptul de a sta in Romania pentru o perioada de peste 3 luni; 
d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European, Confederatiei Elvetiene si Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord care indeplinesc conditiile de lucrator frontalier si desfasoara o activitate salariata sau independenta in Romania si care rezida in alt stat membru in care se intorc de regula zilnic ori cel putin o data pe saptamana. 

5. Persoanele fizice care se incadreaza in una din situatiile prevazute la pct.4 pastreaza documente justificative in vederea exceptarii de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, pe perioada de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili creante fiscale. Documentele justificative pot fi: 

a) Document portabil A1, 
b) TR/R1 - Formular privind legislatia aplicabila, 
c) PM/RO101 - Certificat privind legislatia aplicabila, 
d) MD/RO101 - Certificat privind legislatia aplicabila, 
e) E104 - Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de munca sau de resedinta sau echivalentul in documente electronice structurate S041 - Raspuns la cererea pentru confirmarea perioadelor - tip de risc asigurat: boala si maternitate, 
f) TR/R2 - Totalizarea perioadelor de asigurare pentru persoanele indreptatite la prestatii in caz de boala si maternitate, 
g) QUE/ROU 104 - Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare in Romania sau de resedinta in Quebec, 
h) SRB/RO 104 - Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare. 

6. In situatia stabilirii din oficiu a contributiei de asigurari sociale de sanatate, pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, persoana care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la pct.4 depune la organul fiscal competent, direct sau prin imputernicit, „Declaratia pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate”, (formular 603), insotita de documente justificative cum sunt cele prevazute la pct.5. 

7. Formularul 603 se depune, dupa caz: 

a) pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, impreuna cu documentele justificative care atesta dreptul persoanei de a solicita exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate. Copia se certifica de organul fiscal “conform cu originalul”, iar originalul se restituie contribuabilului. In situatia depunerii declaratiei prin posta, documentele justificative se vor anexa in copie legalizata; 

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanta. 
In acest caz, documentele justificative se vor anexa in copie, in format electronic. 

8.(1) Compartimentul de specialitate analizeaza declaratia si documentele justificative depuse de persoana care se incadreaza in una din situatiile de la pct.4. 

(2) In situatia in care, din documentele justificative prezentate se constata ca, respectivul contribuabil nu indeplineste conditiile legale pentru a fi exceptat de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, compartimentul de specialitate va asigura exercitarea de catre contribuabil a dreptului de a fi ascultat, conform prevederilor art.9 din Codul de procedura fiscala. 

(3) Compartimentul de specialitate instiinteaza in scris contribuabilul cu privire la solutia care urmeaza sa fie adoptata, faptele si imprejurarile relevante care au dus la luarea acestei decizii, inclusiv precizarea termenului la care acesta trebuie sa se prezinte la audiere. In cadrul audierii contribuabilul are dreptul sa isi exprime in scris punctul de vedere sau sa notifice despre renuntarea la acest drept. 

(4) Concluziile procedurii de audiere a contribuabilului sunt consemnate intr-un proces-verbal incheiat in doua exemplare, din care un exemplar se comunica acestuia. 

(5) Ulterior, compartimentul de specialitate intocmeste un referat prin care propune respingerea solicitarii, daca este cazul. 

(6) Organul fiscal competent notifica contribuabilului, potrivit Codului de procedura fiscala, daca este cazul, respingerea motivata a solicitarii de exceptare de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate. 

9.(1) In situatia in care se constata ca documentatia depusa este incompleta, organul fiscal notifica contribuabilul cu privire la necesitatea completarii documentelor justificative, conform legii. 

(2) Notificarea se comunica contribuabilului, in conformitate cu prevederile art.47 din Codul de procedura fiscala. 

(3) In cazul in care, contribuabilul nu completeaza documentatia in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii ori din documentatia depusa nu rezulta ca respectivul contribuabil indeplineste conditiile de exceptare de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, compartimentul de specialitate, inaintea luarii deciziei de respingere a cererii, va asigura exercitarea de catre contribuabil a dreptului de a fi ascultat, conform prevederilor art.9 din Codul de procedura fiscala. 

10. Daca din documentele justificative prezentate se constata ca respectivul contribuabil indeplineste conditiile legale pentru a fi exceptat de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, compartimentul de specialitate opereaza in evidenta fiscala faptul ca persoana respectiva nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, precum si perioada de exceptare. 

11. Persoanele care obtin venituri pentru care contributia de asigurari sociale de sanatate se retine la sursa, potrivit legii, in vederea exceptarii de la plata contributiei au obligatia prezentarii platitorului de venit a unei declaratii pe proprie raspundere care sa contina datele de identificare a persoanei in cauza, insotita de documentele justificative de la pct.5. 

12. Documentele justificative se prezinta platitorului de venit in copie legalizata. 

13. Documentele justificative primite de la contribuabil si cele emise de compartimentul de specialitate in aplicarea prezentei proceduri se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului. 

 


de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
cnasasigurari socialeanaf

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 21 Decembrie 2021


Votati articolul "Categoriile de persoane fizice cuprinse in Procedura de exceptare de la plata contributiei de sanatate":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 21 Decembrie 2021 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 8 + 3 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

 • NOU in MONITOR: Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat

  • In Monitorul Oficial nr. 72 din 25 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul INS nr. 5/2022 care aproba Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat. Declaratia statistica Intrastat este o declaratie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimburile de bunuri intre Romania si alte state membre ale Uniunii Europene. Introducerile reprezinta fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene catre teritoriul Romaniei, ...» citeste mai departe aici

 • Declaratia 112 in 2022: ultimele modificari anuntate de Finante

  • Ministerul Finantelor intentioneaza sa modifice Declaratia 112 in 2022, cel mai utilizat formular fiscal. Din proiectul de ordin publicat pe site-ul institutiei reiese ca D112 va fi modificata pentru a reflecta ultimele modificari legislative cum ar fi zilele libere acordate in contextul raspandirii SARS-CoV-2. Citeste in continuare prin ce modificari va trece Declaratia 112 chiar de la inceput de an. Modificari in Declaratia 112: primele noutat...» citeste mai departe aici

 • Fiscul pune bazele Registrului achizitiilor de locuinte cu cota redusa de TVA de 5%

  • OUG 130/2021 prevede ca este necesara introducerea Registrului achizitiilor de locuinte cu cota redusa de TVA de 5%. Acesta va fi operationalizat de ANAF si va fi util pentru trecerea tuturor tranzactiilor cu locuinte care beneficiaza de cota redusa. Reamintim ca prin aceeasi ordonanta s-a stabilit ca ...» citeste mai departe aici

 • OUG 2/2022: cine beneficiaza de somaj tehnic si cum se acorda indemnizatia

  • Somajul tehnic si indemnizatia pentru profesionisti vor fi decontate de stat pana la 31 martie 2022, stabileste OUG 2/2022. Aceste masuri de ajutor de stat au expirat la finalul anului 2021, asa cum era prevazut in OUG 111/2021, iar Guvernul a intarziat prelungirea lor oficiala pana acum.   OUG 2/2022 cuprinde atat conditiile pentru acordarea somajului tehnic in 2022, cat si noutati privind schema de compensare a energiei electrice si a gazelor. Actul...» citeste mai departe aici

 • Ce costuri implica gestionarea arhivei prin mijloace proprii?

  • Pastrarea actelor in siguranta este impusa prin lege, insa fiecare companie are libertatea de a alege ce metoda sa foloseasca in acest sens. Organizatiile se grupează in doua categorii: cele care isi gestioneaza arhiva in interior, asumandu-și riscuri si costuri suplimentare si cele care apeleaza la serviciile companiilor acreditate sa furnizeze servicii de arhivare. In consecinta, pentru a indeplini cerintele legale, avet...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X