email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul 1711/2022 – au fost aprobate noile formulare pentru institutiile financiare raportoare

Ordinul 1711/2022 – au fost aprobate noile formulare pentru institutiile financiare raportoare
institutii financiarecod procedura fiscala

In Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022 a aparut Ordinul 1711/2022 prin care au fost aprobate noile formulare pentru institutiile financiare raportoare:  F3000 DAC2/CRS si F3000 FATCA.

Institutiile financiare raportoare depun formularele chiar daca acestea nu contin inregistrari, in cazul in care nu s-a identificat niciun cont raportabil in cursul anului de raportare. 

Ordinul 1711/2022: continutul actului normativ

Denumire completa: Ordinul 1711/2022 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate de institutiile financiare raportoare in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 62 alin. (1) si art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala 

 

In temeiul art. 62 alin. (4) si art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,avand in vedere prevederile:– Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

– art. 62 alin. (1), (3) si (7), coroborate cu cele ale art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
– cap. I al titlului X din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care este transpusa Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si de abrogare a Directivei 77/799/CEE, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2014/107/UE a Consiliului din 9 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal;
– Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014, ratificat prin Legea nr. 70/2016;
– Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, semnat la Bucuresti la 28 mai 2015, ratificat prin Legea nr. 233/2015,precum si avizul conform al Ministerului Finantelor comunicat prin Adresa nr. 742.847 din 26.09.2022,presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Articolul 1

Se aproba modelul formularelor utilizate de institutiile financiare raportoare, denumite formularele F3000 DAC2/CRS si F3000 FATCA, cuprinzand informatiile raportate in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 62 alin. (1) si art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2.

Articolul 2

Formularele prevazute la art. 1 se completeaza si se depun conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 3.

Articolul 3

Institutiile financiare raportoare depun formularele prevazute la art. 1, chiar daca acestea nu contin inregistrari, in cazul in care nu s-a identificat niciun cont raportabil in cursul anului de raportare.

Articolul 4

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Articolul 5

Directia generala de informatii fiscale si Centrul National de Informatii Financiare vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Articolul 6

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa nr. 1

FORMULAR F3000 DAC2/CRSInformatiile raportate in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 62 alin. (1) si art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala:

a) numele, adresa, numarul/numerele de identificare fiscala (NIF), precum si data si locul nasterii, in cazul unei persoane fizice, ale fiecarei persoane care face obiectul raportarii si care este titular de cont al contului respectiv si, in cazul unei entitati care este titular de cont si care, dupa aplicarea procedurilor de diligenta fiscala prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, este identificata ca avand una sau mai multe persoane care exercita controlul si care este o persoana care face obiectul raportarii, numele, adresa si NIF ale entitatii, precum si numele, adresa, NIF si data si locul nasterii fiecarei persoane care face obiectul raportarii;
b) numarul de cont sau echivalentul sau functional in absenta unui numar de cont;
c) numele si numarul de identificare, daca este cazul, al institutiei financiare raportoare;
d) soldul sau valoarea contului, inclusiv valoarea de rascumparare in cazul unui contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau al unui contract de renta viagera, la sfarsitul anului calendaristic relevant sau al altei perioade de raportare adecvate sau, in cazul in care contul a fost inchis in cursul anului sau al perioadei respective, inchiderea contului;
e) in cazul oricarui cont de custodie:
(i) cuantumul brut total al dobanzilor, cuantumul brut total al dividendelor si cuantumul brut total al altor venituri generate in legatura cu activele detinute in cont, in fiecare caz platite sau creditate in contul respectiv sau in legatura cu respectivul cont, in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate;(ii) incasarile brute totale din vanzarea sau rascumpararea activelor financiare platite sau creditate in cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate in legatura cu care institutia financiara raportoare a actionat drept custode, broker, reprezentant sau orice alt fel de mandatar al titularului de cont;

f) in cazul oricarui cont de depozit, cuantumul brut total al dobanzilor platite sau creditate in cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate;
g) in cazul oricarui alt cont decat cele prevazute la lit. e) sau f), cuantumul brut total platit sau creditat titularului de cont in legatura cu respectivul cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate in legatura cu care institutia financiara raportoare este debitoare, inclusiv suma agregata a oricaror rascumparari platite titularului de cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade de raportare adecvate.

Anexa nr. 2

FORMULAR F3000 FATCAInformatiile raportate in vederea indeplinirii obligatiei prevazute la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si in Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, semnat la Bucuresti la 28 mai 2015, ratificat prin Legea nr. 233/2015:

a) numele, adresa si TIN (numarul federal de identificare) din Statele Unite ale fiecarei persoane specificate din Statele Unite care este titular de cont al contului respectiv si, in cazul unei entitati din afara Statelor Unite care, in urma aplicarii procedurilor de conformare prevazute in anexa I la Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, este identificata ca avand una sau mai multe persoane care exercita controlul si care sunt persoane specificate din Statele Unite, numele, adresa si TIN din Statele Unite, daca exista, ale entitatii respective si ale fiecarei persoane specificate din Statele Unite;

b) numarul global de identificare ca intermediar al institutiei financiare;

c) numarul de cont sau un echivalent functional, in absenta unui numar de cont;

d) numele si numarul de identificare fiscala al institutiei financiare raportoare din Romania;

e) soldul sau valoarea contului, inclusiv, in cazul unui contract de asigurare cu valoare de rascumparare sau al unui contract de renta viagera, valoarea de rascumparare sau valoarea de reziliere, la sfarsitul anului calendaristic relevant sau al altei perioade adecvate de raportare sau, daca respectivul cont a fost inchis in timpul anului respectiv, imediat inainte de inchidere;
f) in cazul oricarui cont de custodie:
(i) suma totala bruta a dobanzilor, suma totala bruta a dividendelor si suma totala bruta a altor venituri generate cu privire la activele detinute in cont, in fiecare caz platita sau creditata in cont sau referitor la cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade adecvate de raportare; si
(ii) castigurile totale brute din vanzarea sau rascumpararea de proprietati platite sau creditate in cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade adecvate de raportare cu privire la care institutia financiara raportoare din Romania a actionat in calitate de custode, broker, imputernicit sau in alt mod ca agent al titularului de cont;
g) in cazul oricarui cont de depozit, suma totala bruta a dobanzii platite sau creditate in cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade adecvate de raportare; si
h) in cazul oricarui cont care nu a fost mentionat la lit. f) sau g), suma totala bruta platita sau creditata titularului de cont referitor la cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade adecvate de raportare cu privire la care institutia financiara raportoare din Romania este debitoare sau datoare sa o plateasca, inclusiv suma totala a oricaror plati de rascumparare efectuate catre titularul de cont in cursul anului calendaristic sau al altei perioade adecvate de raportare.

Anexa nr. 3
INSTRUCTIUNI

1. Institutiile financiare raportoare trebuie sa foloseasca formularele F3000, precum si programul de asistenta, disponibile pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (A.N.A.F.) la adresa www.anaf.ro, sectiunea Servicii online, meniul Descarcare declaratii electronice, in scopul raportarii informatiilor prevazute in prezentul ordin.

2. Raportarea se transmite prin portal, sub forma unui fisier PDF cu XML atasat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanta, potrivit art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Pentru depunerea formularelor F3000, institutiile financiare raportoare trebuie sa detina un certificat digital calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Orice modificare a formularelor F3000 se aduce la cunostinta institutiilor financiare raportoare prin publicarea pe portalul A.N.A.F., in sectiunea Servicii online, meniul Descarcare declaratii electronice, cu minimum 15 zile inainte de aplicarea modificarilor efectuate.

5. Institutiile financiare raportoare depun formularele F3000, chiar daca acestea nu contin inregistrari, in cazul in care nu sa identificat niciun cont raportabil in cursul anului de raportare.

6. Corectiile informatiilor transmise se efectueaza dupa cum urmeaza:

a) la initiativa institutiilor financiare raportoare;
b) ca urmare a unei solicitari de corectie transmise de alte jurisdictii raportoare prin intermediul A.N.A.F.;
c) ca urmare a masurilor dispuse de catre A.N.A.F. dupa efectuarea unui control.
7. Solicitarile de corectie se publica in spatiul privat al contribuabilului de pe platformele electronice dedicate.
8. Tipurile de corectii posibile:
a) modificarea unora dintre informatiile transmise initial;
b) anularea unor informatii transmise initial.

9. Institutiile financiare raportoare pot transmite corectii in conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

10. Instructiunile privind modalitatea in care A.N.A.F. transmite cererile de corectie si primeste raspuns din partea institutiilor financiare raportoare se regasesc pe portalul A.N.A.F., in sectiunea Servicii online, meniul Descarcare declaratii electronice. 


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2023

Legea nr. 296/2023: Atentie la modificarile fiscale pentru PFA!


PFA/Intreprindere Individuala/Intreprindere Familiala - Legislatia se modifica!

Atentie la NOUTATILE din Codul Fiscal!
Taxele pentru PFA sunt luate la tinta!

Fii mereu informat cu cele mai noi modificari din lege

...vezi AICI lista completa >>

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
institutii financiarecod procedura fiscala


Data aparitiei: 30 Septembrie 2022

Votati articolul "Ordinul 1711/2022 – au fost aprobate noile formulare pentru institutiile financiare raportoare":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X