email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OG 11/2021 introduce noi reguli in Codul de procedura fiscala: SAF-T, obligativitatea inrolarii in SPV si permanetizarea unor proceduri

OG 11/2021 introduce noi reguli in Codul de procedura fiscala: SAF-T, obligativitatea inrolarii in SPV si permanetizarea unor proceduri
cod procedura fiscalasaftpatrimvenesalonare la plata

Actul normativ care introduce modificari majore in Codul de procedura fiscala a aparut in Monitorul Oficial nr. 832 din 31 august 2021 - OG 11/2021. 


Printre noutatile care vor intra in legislatia nationala se numara obligativitatea inrolarii in SPV, SAF-T, sistemul informatic PatrimVen, permanetizarea rambursarii TVA si a esalonarii simplificate, dar si alte masuri pe care le vei descoperi in continuare.

OG 11/2021 modifica Codul de procedura fiscala: continutul actului normativ

Denumire completa: OG 11/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si reglementarea unor masuri fiscale

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.3 si 14 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Articolul I

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:1. La articolul 1, punctul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

19. declaratie informativa - actul intocmit de contribuabil/platitor referitor la orice informatii in legatura cu impozitele, taxele si contributiile sociale, bunurile si veniturile impozabile, precum si in legatura cu evidentele contabile si fiscale, inclusiv fisierul standard de control fiscal, daca legea prevede declararea acestora, altele decat cele prevazute la pct. 18;

2. La articolul 8, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

(4^1) Daca traducerea in limba romana se efectueaza dintro scriere care nu are caractere latine, la documentul tradus se va atasa si copia legalizata de pe inscrisul original.

3. La articolul 11, alineatul (6^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(6^1) In scopul aplicarii prevederilor alin. (3) lit. d), solicitantul care prin natura activitatii solicita frecvent informatii de natura secretului fiscal despre clientii/partenerii sai poate incheia un protocol privind schimbul de informatii cu organul fiscal detinator al informatiei ce se transmite, utilizand sistemul informatic in conformitate cu art. 70^1.

Citeste si: OG 8/2021 aduce noi modificari in Codul fiscal: dividende, impozit pe profit si venit, TVA, taxe locale

4. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 33^1
Competenta in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere
In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, potrivit legii, competenta pentru administrarea obligatiilor fiscale datorate de acestea ca urmare a exercitarii profesiei sau desfasurarii activitatii revine organului fiscal teritorial din cadrul A.N.A.F., stabilit prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

5. La articolul 55, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 55
(1) Constituie proba orice element de fapt care serveste la constatarea unei stari de fapt fiscale, inregistrari audiovideo, date si informatii aflate in orice mediu de stocare, fisierul standard de control fiscal stocat intr-un mediu care asigura unicitatea, integralitatea si integritatea acestuia, precum si alte mijloace materiale de proba, care nu sunt interzise de lege.

6. La articolul 55, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

(2^1) In cadrul cailor administrative si judiciare de atac, organul fiscal are obligatia punerii la dispozitie a unei copii sau a unui link care sa asigure accesul la varianta electronica a fisierului standard de control fiscal, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3).

7. Dupa articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 59^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 59^1

Obligatia de depunere a fisierului standard de control fiscal

(1) Contribuabilul/Platitorul are obligatia de a depune la organul fiscal central o declaratie cuprinzand informatii din evidenta contabila si fiscala, denumita in continuare fisierul standard de control fiscal.

(2) Fisierul standard de control fiscal se depune in format electronic, la termenul stabilit prin ordin al presedintelui A.N.A.F..

(3) In cazul in care depunerea fisierului standard de control fiscal nu a fost validata ca urmare a detectarii unor erori in completarea sa, data inregistrarii fisierului valid este data din mesajul transmis initial cu conditia depunerii de catre contribuabil/platitor a unui fisier valid in termen de 5 zile lucratoare dupa termenul prevazut la alin. (2).

(4) Natura informatiilor pe care contribuabilul/platitorul trebuie sa le declare prin fisierul standard de control fiscal, modelul de raportare, precum si data/datele de la care categoriile de contribuabili/platitori sunt obligate sa depuna fisierul standard de control fiscal se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(5) Procedura de transmitere a fisierului standard de control fiscal, precum si conditiile in care se realizeaza transmiterea se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

8. La articolul 69, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

(1^1) Autoritatile publice, institutiile publice sau de interes public sunt obligate sa se inroleze in sistemul informatic PatrimVen, astfel cum acesta este definit la art. 70^1 alin. (2).

9. La articolul 70^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 70^1
(1) Furnizarea de informatii si documente intre Ministerul Finantelor/A.N.A.F. si autoritatile publice, institutiile publice si de interes public din administratia publica centrala si locala, precum si alte persoane juridice de drept privat, in temeiul prezentului cod sau al altor acte normative, se realizeaza, in forma dematerializata, astfel:

a) in cazul autoritatilor publice, institutiilor publice si de interes public din administratia publica centrala si locala utilizand sistemul informatic propriu al Ministerului Finantelor/A.N.A.F., denumit PatrimVen;
b) in cazul persoanelor juridice de drept privat utilizand sisteme informatice dedicate.

10. La articolul 79, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:

(1^1) Prin exceptie de la alin. (1), contribuabilii/platitorii persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, precum si persoane fizice care desfasoara o profesie liberala sau exercita o activitate economica in mod independent in una dintre formele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa transmita organului fiscal central documente de natura celor prevazute la alin. (1) prin mijloace electronice de transmitere la distanta in conditiile prezentului articol, respectiv prin inrolarea in sistemul de comunicare electronica dezvoltat de Ministerul Finantelor/ A.N.A.F.

(1^2) In situatia in care contribuabilii/platitorii nu isi indeplinesc obligatia comunicarii prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta a cererilor, inscrisurilor sau oricaror altor documente in conditiile alin. (1^1), iar acestea sunt depuse la organul fiscal central in format letric, nu vor fi luate in considerare, urmand ca acesta sa notifice contribuabilii/platitorii cu privire la obligativitatea comunicarii prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta.

11. La articolul 83, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) In alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1)-(3), pentru contribuabilii nerezidenti care nu au un sediu permanent pe teritoriul Romaniei, organul fiscal poate comunica contribuabilului nerezident, prin mijloace electronice, stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F., informatii continute in certificatul de inregistrare fiscala. In acest caz, certificatul de inregistrare fiscala se pastreaza de organul fiscal pana la data ridicarii de catre contribuabil sau imputernicitul acestuia.

12. La articolul 92, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu urmatorul cuprins:

(9^1) In cazul suspendarii executarii deciziei de declarare in inactivitate, dispusa de instantele de judecata in baza prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, toate efectele deciziei de inactivare sunt suspendate pana la incetarea acesteia si contribuabilul/platitorul se reactiveaza pe perioada suspendarii.

13. La articolul 105 alineatul (6), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) in situatia in care prin hotarari judecatoresti definitive sau stabilit in sarcina platitorului obligatii de plata reprezentand venituri sau diferente de venituri catre beneficiarii acestora ori plata unor sume sau acceptarea unor cheltuieli care genereaza modificarea bazei de impozitare si a obligatiilor fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificarii ulterioare.

14. La articolul 113 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) verificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila si fiscala a contribuabilului/platitorului, inclusiv din fisierul standard de control fiscal;

15. La articolul 129, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), refacerea inspectiei fiscale se realizeaza de catre aceeasi echipa de inspectie care a incheiat actul desfiintat daca, din motive obiective, nu exista posibilitatea refacerii inspectiei fiscale de catre o alta echipa de inspectie.

16. La articolul 157 alineatul (2), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:

a^1) obligatiile fiscale pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit capitolului IV^1, daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut in decizia de esalonare la plata sau se afla in termenul de plata prevazut la art. 209^4 alin. (1) lit. d), precum si celelalte obligatii fiscale, care sunt conditii de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata, daca pentru acestea nu s-au implinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevazute la art. 209^4 alin. (1);
17. La articolul 157 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) obligatiile fiscale cu termene de plata viitoare stabilite in planul de reorganizare judiciara aprobat si confirmat in conditiile legii;

18. La articolul 164, alineatele (2) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul in care plata sa efectuat in alt buget decat cel al carui venit este creanta fiscala platita, cu conditia ca plata sa nu fi stins creantele datorate bugetului in care s-a incasat suma platita eronat, cu exceptia cazului in care in evidenta fiscala debitorul inregistreaza sume platite in plus cel putin la nivelul platii eronate.
..................................................................................................
(7) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in urmatoarele situatii:

a) documentele de plata sunt intocmite de tertii popriti;
b) creanta fiscala este administrata de organ fiscal diferit. In acest caz, cererea se depune de debitor la organul fiscal la care s-a creditat contul bugetar cu plata efectuata eronat.

19. Articolul 169 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 169
(1) Taxa pe valoarea adaugata, denumita in continuare TVA, solicitata la rambursare prin deconturile cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare, depuse in cadrul termenului legal de depunere, se ramburseaza de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspectiei fiscale.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari si mijlocii, stabiliti potrivit prevederilor art. 30 alin. (3), care se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate, in cazul in care:

a) contribuabilul/platitorul are inscrise in cazierul fiscal fapte care sunt sanctionate ca infractiuni;
b) organul fiscal central, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite;
c) pentru contribuabilul/platitorul respectiv a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, cu exceptia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, depuse de alti contribuabili/platitori decat cei prevazuti la alin. (2) care se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate, in cazul in care:

a) contribuabilul/platitorul are inscrise in cazierul fiscal fapte care sunt sanctionate ca infractiuni;
b) organul fiscal central, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite;
c) pentru contribuabilul/platitorul respectiv a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, cu exceptia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, in conditiile legii speciale;
d) contribuabilul/platitorul depune primul decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, dupa inregistrarea in scopuri de TVA;
e) soldul sumei negative de TVA solicitata la rambursare provine dintr-un numar de perioade mai mare decat numarul perioadelor de raportare utilizate intr-o perioada de 12 luni.

(4) In sensul prezentului articol, se considera ca persoanele impozabile prezinta un risc de rambursare necuvenita a TVA daca se regasesc in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) organele fiscale primesc documente oficiale de la alte institutii, care vizeaza aspecte de natura fiscala si se constata ca au incidenta in acordarea unei rambursari necuvenite de TVA;
b) in cadrul actiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot intruni elementele constitutive ale unor infractiuni cu implicatii de natura fiscala;
c) cu ocazia inspectiei fiscale ulterioare au fost stabilite diferente mai mari de 10% din suma rambursata, dar nu mai putin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a facut obiectul inspectiei fiscale ulterioare;
d) s-au constatat neconcordante semnificative, verificate si confirmate de organul fiscal, intre informatiile inscrise in declaratiile informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA depuse de persoana impozabila si cele depuse de partenerii de afaceri si/sau neconcordante semnificative intre informatiile inscrise in declaratiile informative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare depuse de persoana impozabila si cele depuse de partenerii de afaceri si transmise organului fiscal prin intermediul sistemului informatic de schimb de informatii privind TVA intre statele membre ale Uniunii Europene.

(5) In cazul deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare, depuse dupa termenul legal de depunere, suma negativa din acestea se preia in decontul perioadei urmatoare.

(6) In cazul decontului cu suma negativa de TVA depus in numele unui grup fiscal constituit potrivit Codului fiscal, dispozitiile alin. (2) sau (3), dupa caz, sunt aplicabile atat pentru reprezentantul grupului fiscal, cat si pentru membrii acestuia.

(7) Procedura de aplicare a prevederilor prezentului articol se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(8) Ori de cate ori, in conditiile prezentului articol, rambursarea se aproba cu inspectie fiscala ulterioara, inspectia fiscala se decide in baza unei analize de risc.

(9) In cazul inspectiei fiscale anticipate, efectuate pentru solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA, prin exceptie de la prevederile art. 117, perioada supusa inspectiei fiscale va cuprinde exclusiv perioadele fiscale in care s-au derulat operatiunile care au generat soldul sumei negative a taxei. Dispozitiile art. 94 alin. (3) raman aplicabile.

(10) In situatia in care se constata indicii privind nerespectarea legislatiei fiscale ori stabilirea incorecta a obligatiilor fiscale, prin operatiuni care s-au desfasurat in afara perioadei prevazute la alin. (9), inspectia fiscala se extinde corespunzator, cu respectarea prevederilor art. 117.

20. La articolul 170^1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Procedura de aplicare a prezentului articol se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

21. La articolul 184 alineatul (6), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

e) obligatiile fiscale care reprezinta ajutor de stat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, precum si fonduri europene sau fonduri publice nationale aferente fondurilor europene.

22. Dupa articolul 184 se introduce un nou articol, articolul 184^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 184^1

Reguli speciale privind esalonarea la plata a impozitului calculat potrivit art. 40^3 din Codul fiscal

(1) Procedura de executare silita nu incepe pentru sumele care fac obiectul esalonarii la plata a impozitului calculat potrivit art. 40^3 alin. (1) din Codul fiscal, de la data comunicarii deciziei de esalonare la plata.

(2) Debitorii care la data depunerii declaratiei prin care calculeaza impozitul prevazut de art. 40^3 alin. (1) din Codul fiscal au in derulare inlesniri la plata acordate potrivit prevederilor legale in vigoare pot beneficia de esalonare la plata potrivit prezentului articol.

(3) Prevederile art. 165 alin. (4) se aplica in mod corespunzator in ceea ce priveste ordinea de stingere a obligatiilor fiscale. Daca suma platita de catre debitor nu este suficienta pentru a stinge ratele din graficele de esalonare la plata, atunci se stinge, cu prioritate, rata aferenta celei mai vechi decizii de esalonare la plata.

(4) Obligatiile fiscale principale si accesorii ramase de plata din esalonarile la plata si/sau amanarile la plata, dupa caz, a caror valabilitate a fost pierduta potrivit prevederilor art. 40^3 alin. (6) din Codul fiscal ori potrivit prevederilor in baza carora au fost acordate celelalte inlesniri la plata, in scopul incadrarii in conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata, sunt exigibile si au termen de plata data pierderii valabilitatii esalonarilor la plata, respectiv data comunicarii deciziei de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de intarziere si a penalitatilor de nedeclarare.

(5) Pentru debitorii care au obtinut o inlesnire la plata conform prevederilor legale in vigoare si opteaza prin cerere pentru esalonare la plata potrivit art. 40^3 alin. (4) din Codul fiscal, conditia de mentinere a valabilitatii esalonarilor la plata privind achitarea obligatiei fiscale declarate se considera indeplinita.

(6) Nu este considerat restant impozitul prevazut de art. 40^3 alin. (1) din Codul fiscal pentru care s-a acordat si este in derulare o esalonare la plata, potrivit acestui articol, daca pentru acesta nu s-a implinit termenul de plata prevazut in decizia de esalonare la plata sau se afla in termenul de plata prevazut la art. 40^3 alin. (6) lit. e) din Codul fiscal.

(7) Debitorul poate renunta la esalonarea la plata pe perioada de valabilitate a acesteia, prin depunerea unei cereri de renuntare la esalonare.

(8) Graficul de esalonare se poate suplimenta ca urmare a depunerii declaratiei rectificative, cu respectarea perioadei de esalonare acordata initial.

(9) Pe perioada derularii esalonarii la plata, cu sumele de rambursat/de restituit se sting obligatiile in ordinea prevazuta la art. 165 alin. (4), in limita sumei aprobate la rambursare/restituire. In sensul art. 167, ratele sunt exigibile la aceste termene de plata.

(10) Pentru debitorii care trebuie sa achite obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central intr-un anumit termen pentru a se mentine autorizatia, acordul ori alt act administrativ similar se aplica in mod corespunzator prevederile art. 204.

(11) Pentru debitorii care beneficiaza de esalonare la plata potrivit 40^3 alin. (4) din Codul fiscal se aplica in mod corespunzator prevederile art. 207.

(12) Debitorul trebuie sa constituie garantia prevazuta la art. 40^3 alin. (4^1) din Codul fiscal, in termen de cel mult 10 zile de la data comunicarii acordului de principiu, daca are aceasta obligatie.

(13) Procedura de acordare de catre organul fiscal central a esalonarii la plata a impozitului prevazut de art. 40^3 alin. (4) din Codul fiscal, precum si formularistica utilizata se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(14) In situatia in care cererea prevazuta la alin. (5) se respinge, contribuabilul are obligatia sa plateasca impozitul prevazut de art. 40^3 alin. (1) din Codul fiscal, in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de respingere.

23. La articolul 194 alineatul (1), dupa litera n) se introduce o noua litera, litera o), cu urmatorul cuprins:

o) sa achite impozitul pe profit calculat si declarat potrivit art. 40^3 alin. (2) din Codul fiscal, in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de respingere a solicitarii de esalonare.

24. Dupa articolul 209 se introduce un nou capitol, capitolul IV^1 - Esalonarea la plata, in forma simplificata, pentru obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central, alcatuit din articolele 209^1-209^14, cu urmatorul cuprins:

Capitolul IV^1 Esalonare la plata, in forma simplificata, pentru obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central

Instituirea posibilitatii acordarii esalonarilor la plata, in forma simplificata, de catre organul fiscal central

Articolul 209^1

Instituirea posibilitatii acordarii esalonarilor la plata, in forma simplificata, de catre organul fiscal central

(1) Pentru obligatiile fiscale principale si accesorii restante a caror vechime este de maximum 12 luni anterioare datei depunerii cererii si nestinse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, administrate de organul fiscal central, denumit in continuare organ fiscal, se aproba esalonarea la plata pe o perioada de cel mult 12 luni.
(2) In sensul prezentului capitol, asocierile fara personalitate juridica care, potrivit legii, au calitatea de debitor sunt asimilate persoanelor juridice.
(3) Esalonarea la plata se acorda pentru toate obligatiile fiscale inscrise in certificatul de atestare fiscala, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de prezentul capitol.

(4) Prevederile alin. (3) se aplica si pentru obligatiile fiscale preluate de organele fiscale de la alt organ fiscal sau de la alta autoritate publica ca urmare a transferului de competenta, in situatia in care acesta are loc pe perioada derularii unei esalonari la plata. In acest scop, organul fiscal comunica debitorului o instiintare de plata privind obligatiile fiscale individualizate in acte administrative preluate ca urmare a transferului de competenta, precum si deciziile referitoare la obligatiile fiscale accesorii aferente.

(5) In scopul acordarii esalonarii la plata, sunt asimilate obligatiilor fiscale:

a) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
b) creantele bugetare stabilite de alte organe si transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creantele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

(6) Esalonarea la plata nu se acorda pentru:

a) obligatiile fiscale care au facut obiectul unei esalonari acordate in temeiul prezentului capitol sau potrivit capitolului I - «Inlesniri la plata pentru obligatiile bugetare datorate dupa data declararii starii de urgenta, administrate de organul fiscal central» din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 181/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, cu modificarile ulterioare, care si-a pierdut valabilitatea, precum si obligatiile fiscale care reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii unei esalonari la plata acordate in temeiul capitolului I - «Inlesniri la plata pentru obligatiile bugetare datorate dupa data declararii starii de urgenta, administrate de organul fiscal central» din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 181/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) obligatiile fiscale care au scadenta si/sau termenul de plata dupa data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
c) obligatiile fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, intra sub incidenta art. 167, in limita sumei de rambursat/de restituit/de plata de la buget;
d) obligatiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sunt suspendate in conditiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care suspendarea executarii actului administrativ fiscal inceteaza dupa data comunicarii unei decizii de esalonare la plata, debitorul poate solicita includerea in esalonare a obligatiilor fiscale ce au facut obiectul suspendarii, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente. In acest scop, organul fiscal comunica debitorului o instiintare de plata privind obligatiile fiscale individualizate in acte administrative pentru care a incetat suspendarea executarii, precum si deciziile referitoare la obligatiile fiscale accesorii aferente;
e) obligatiile fiscale admise la masa credala, pentru debitorii pentru care s-a deschis procedura insolventei;
f) obligatiile fiscale care reprezinta ajutor de stat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, precum si fonduri europene sau fonduri publice nationale aferente fondurilor europene.

(7) Esalonarea la plata nu se acorda pentru obligatiile fiscale in suma totala mai mica de 500 lei in cazul persoanelor fizice, 2.000 lei in cazul asocierilor fara personalitate juridica si 5.000 lei in cazul persoanelor juridice.

(8) Pentru a beneficia de esalonarea la plata prevazuta la alin. (1), debitorul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa depuna o cerere la organul fiscal, la care debitorul poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare;

b) sa nu se afle in procedura falimentului;
c) sa nu se afle in dizolvare;
d) sa nu inregistreze obligatii fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterioara datei depunerii cererii si nestinse la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
e) sa nu i se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 25 si 26. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma reprezentand obligatii fiscale restante ale debitorului, pentru care a fost atrasa raspunderea, a fost stinsa, conditia se considera indeplinita.

(9) Pe langa conditiile prevazute la alin. (8), debitorul trebuie sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal in conformitate cu ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care sunt aprobate formularele de inregistrare fiscala a contribuabililor/platitorilor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal. Aceasta conditie trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

(10) Conditia prevazuta la alin. (9) se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal.

(11) In scopul acordarii esalonarii la plata potrivit prezentului capitol, prevederile art. 188-190, art. 204, art. 205 si art. 207 se aplica in mod corespunzator.

(12) Dispozitiile prezentului capitol sunt aplicabile si debitorilor care au garantate obligatiile fiscale potrivit art. 210, art. 211 si art. 235.
Articolul 209^2

Eliberarea certificatului de atestare fiscala

(1) Dupa primirea cererii, organul fiscal elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala, pe care il comunica debitorului.
(2) Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, inclusiv in cazul cererilor depuse de debitorii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 158, certificatul de atestare fiscala cuprinde obligatiile fiscale existente in sold la data eliberarii acestuia.

Articolul 209^3

Modul de solutionare a cererii

(1) Cererea debitorului se solutioneaza de organul fiscal in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, prin decizie de esalonare la plata ori decizie de respingere, dupa caz.

(2) Cuantumul si termenele de plata a ratelor de esalonare se stabilesc prin grafice de esalonare care fac parte integranta din decizia de esalonare la plata. In sensul art. 167, ratele sunt exigibile la aceste termene de plata, cu exceptia situatiei prevazute la art. 190 alin. (2).

(3) La cererea debitorului, organul fiscal poate aproba plata diferentiata a ratelor de esalonare.

(4) Cererea se solutioneaza prin decizie de respingere in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) in cazul cererilor depuse pentru obligatiile prevazute la art. 209^1 alin. (6) si (7);
b) nu sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute la art. 209^1 alin. (8) si (9);
c) cererea nu prezinta nicio modificare fata de conditiile de acordare a esalonarii la plata dintr-o cerere anterioara care a fost respinsa;
d) in cazul stingerii in totalitate, pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata, a obligatiilor fiscale care au facut obiectul cererii de esalonare la plata.

(5) Dupa eliberarea certificatului de atestare fiscala, organul fiscal verifica incadrarea cererii in prevederile prezentului capitol si comunica debitorului decizia de respingere sau decizia de esalonare la plata, dupa caz.

(6) Atunci cand exista diferente intre sumele solicitate de catre debitor in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 207 alin. (1).

(7) In cazul in care in perioada dintre data depunerii cererii de esalonare la plata si data eliberarii certificatului de atestare fiscala, debitorul efectueaza plati in conturile bugetare aferente tipurilor de creante fiscale datorate, se sting mai intai obligatiile fiscale restante a caror vechime este mare de 12 luni anterioara datei depunerii cererii si apoi obligatiile ce pot face obiectul esalonarii la plata potrivit prezentului capitol.

(8) Pe perioada esalonarii la plata acordata potrivit prezentului capitol, in scopul aplicarii reducerii prevazute la art. 181 alin. (2) lit. b), penalitatile de nedeclarare cuprinse in certificatul de atestare fiscala se amana la plata prin decizie care se comunica debitorului odata cu decizia de esalonare la plata. Prevederile art. 208 se aplica in mod corespunzator.

Articolul 209^4

Conditii de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata

(1) Esalonarea la plata acordata pentru obligatiile fiscale isi mentine valabilitatea in urmatoarele conditii:
a) sa se declare si sa se achite, potrivit legii, obligatiile fiscale administrate de organul fiscal cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata inclusiv, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 209^5 alin.

(2). Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca aceste obligatii sunt declarate si/sau achitate pana la data de 25 a lunii urmatoare scadentei prevazute de lege inclusiv;

b) sa se achite, potrivit legii, obligatiile fiscale stabilite de organul fiscal prin decizie, cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 209^5 alin. (2). Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca aceste obligatii sunt achitate in cel mult 30 de zile de la termenul de plata prevazut de lege;
c) sa se achite diferentele de obligatii fiscale rezultate din declaratii rectificative sau din declaratii depuse aferente obligatiilor fiscale pentru care nu exista obligatia de declarare in vectorul fiscal, in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declaratiei, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 209^5 alin. (2);
d) sa se respecte cuantumul si termenele de plata din graficul de esalonare. Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca rata de esalonare este achitata pana la urmatorul termen de plata din graficul de esalonare;
e) sa se achite obligatiile fiscale administrate de organul fiscal nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare la plata si care nu fac obiectul esalonarii la plata, in termen de cel mult 180 de zile de la data comunicarii acestei decizii, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 209^5 alin. (2);
f) sa se achite obligatiile stabilite de alte organe decat organele fiscale si transmise spre recuperare organelor fiscale, precum si amenzile de orice fel pentru care au fost comunicate somatii dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata, in cel mult 180 de zile de la comunicarea somatiei, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 209^5 alin. (2);
g) sa se achite obligatiile fiscale ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor potrivit art. 190 alin. (5), in cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 209^5 alin. (2);
h) sa se achite, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata, obligatiile fiscale stabilite in acte administrative fiscale ce au fost suspendate in conditiile art. 14 sau 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care suspendarea executarii actului administrativ fiscal a incetat dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 209^5 alin. (2);
i) sa se achite, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata, obligatiile stabilite de alte autoritati a caror administrare a fost transferata organului fiscal dupa emiterea unei decizii de esalonare la plata, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 209^5 alin. (2);
j) sa se achite sumele reprezentand obligatii fiscale restante ale debitorului pentru care s-a stabilit raspunderea potrivit prevederilor legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara potrivit prevederilor art. 25 si 26, in cel mult 30 de zile de la data stabilirii raspunderii;
k) sa nu intre sub incidenta uneia dintre situatiile prevazute la art. 209^1 alin. (8) lit. b) si c);
l) sa se achite, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata, obligatiile fiscale datorate de debitorii care fuzioneaza, potrivit legii, si care nu beneficiaza de esalonarea la plata, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 209^5 alin. (2).

(2) In situatia in care termenele prevazute la alin. (1) se implinesc dupa data finalizarii esalonarii la plata, obligatiile fiscale trebuie stinse pana la data finalizarii esalonarii la plata.

(3) In situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile prevazute la alin. (1), organul fiscal comunica debitorului decizia de finalizare a esalonarii la plata.

Articolul 209^5

Modificarea deciziei de esalonare la plata in perioada de valabilitate a esalonarii

(1) Pe perioada de valabilitate a esalonarii, decizia de esalonare la plata poate fi modificata la cererea debitorului prin includerea in esalonare a urmatoarelor obligatii fiscale cuprinse in certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal:
a) obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii esalonarii la plata, prevazute la art. 209^4 alin. (1) lit. a)-c), e)-i) si l);
b) obligatiile fiscale exigibile la data comunicarii deciziei de mentinere a valabilitatii esalonarii, prevazute la art. 209^10 alin. (2), cu exceptia sumelor de natura celor prevazute la art. 209^4 alin. (1) lit. j).
(2) Debitorul poate depune cel mult doua cereri de modificare a deciziei de esalonare la plata pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata, la care poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare. Pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (8) si (9) si la art. 209^4 alin. (1) lit. h) si i) debitorul poate depune cererea de modificare a deciziei de esalonare la plata ori de cate ori este necesar. Printr-o cerere se poate solicita modificarea deciziei de esalonare la plata prin includerea tuturor obligatiilor fiscale ce reprezinta conditia de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata la data depunerii cererii, cu exceptia celor pentru care art. 209^4 alin. (1) nu prevede posibilitatea debitorului de a solicita esalonarea la plata.

(3) Cererea se depune pana la implinirea termenului prevazut la art. 209^4 alin. (1) lit. a)-c), e)-i) sau l), dupa caz, ori pana la implinirea termenului prevazut la art. 209^10 alin. (2) si se solutioneaza de organul fiscal, in termen de 5 zile lucratoare, prin decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata sau decizie de respingere, dupa caz.

(4) Pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (1), includerea in esalonare se efectueaza cu mentinerea perioadei de esalonare deja aprobate.

(5) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (4), pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (1), precum si pentru sumele ramase de plata din esalonarea la plata in derulare, la cererea debitorului, se poate aproba si o alta perioada de esalonare, dar care nu poate depasi perioada prevazuta la art. 209^1 alin. (1).

(6) Cuantumul si termenele de plata ale noilor rate de esalonare se stabilesc prin grafice de esalonare care fac parte integranta din decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata.

(7) In situatia in care cererea de modificare a deciziei de esalonare la plata se respinge, debitorul are obligatia sa plateasca sumele prevazute la alin. (1) in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de respingere.

(8) In situatia in care pe perioada de valabilitate a inlesnirii debitorul obtine o suspendare a executarii actului administrativ fiscal in care sunt individualizate creante fiscale ce fac obiectul esalonarii la plata, decizia de esalonare la plata se modifica, la cererea debitorului, fara a fi limitate numeric conform alin. (2).

(9) In situatia in care pe perioada de valabilitate a esalonarii se desfiinteaza sau se anuleaza, in tot sau in parte, actul administrativ fiscal in care sunt individualizate creante fiscale ce fac obiectul esalonarii la plata, decizia de esalonare la plata se modifica in mod corespunzator, la cererea debitorului, fara a fi limitate la numarul prevazut la alin. (2).

(10) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile in mod corespunzator si pentru obligatiile fiscale ale unui debitor care nu beneficiaza de esalonare la plata si fuzioneaza, potrivit legii, cu un alt debitor care beneficiaza de esalonarea la plata.

Articolul 209^6

Renuntarea la esalonarea la plata
(1) Debitorul poate renunta la esalonarea la plata pe perioada de valabilitate a acesteia, prin depunerea unei cereri de renuntare la esalonare.

(2) In cazul renuntarii la esalonare, debitorul trebuie sa achite obligatiile fiscale ramase din esalonare pana la data la care intervine pierderea valabilitatii esalonarii la plata. Prevederile art. 209^4 alin. (3) sunt aplicabile in mod corespunzator.

(3) In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la alin. (2), sunt aplicabile prevederile referitoare la pierderea valabilitatii esalonarii la plata.

Articolul 209^7
Dobanzi si penalitati de intarziere

(1) Pe perioada pentru care au fost acordate esalonari la plata pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, cu exceptia celor prevazute la art. 173 alin. (2), se datoreaza si se calculeaza dobanzi. Nivelul dobanzii este de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere.
(2) Dobanzile se datoreaza si se calculeaza pentru fiecare rata din graficul de esalonare la plata incepand cu data emiterii deciziei de esalonare la plata si pana la termenul de plata din grafic sau pana la data achitarii ratei potrivit art. 209^4 alin. (1) lit. d), dupa caz.
(3) Dobanzile datorate si calculate in cazul achitarii cu intarziere a ratei potrivit art. 209^4 alin. (1) lit. d) se comunica prin decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii si se achita potrivit prevederilor art. 156 alin. (1).

(4) Penalitatea de intarziere prevazuta la art. 176 se calculeaza pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata.

(5) Pentru obligatiile bugetare stabilite de alte organe si transmise spre recuperare organului fiscal, potrivit legii, si pentru care legislatia specifica prevede un alt regim privind calculul dobanzilor, sunt aplicabile prevederile legislatiei specifice.

(6) Pentru debitorii care se afla in perioada de observatie sau in reorganizare judiciara se datoreaza obligatii fiscale accesorii potrivit legii care reglementeaza aceasta procedura.

Articolul 209^8

Penalitate
(1) Pentru rata de esalonare la plata achitata cu intarziere pana la urmatorul termen de plata din graficul de esalonare, potrivit art. 209^4 alin. (1) lit. d), precum si pentru diferentele de obligatii fiscale marcate si ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare, potrivit art. 190 alin. (5), se percepe o penalitate care i se comunica debitorului prin decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii si se achita potrivit prevederilor art. 156 alin. (1).

(2) Nivelul penalitatii este de 5% din:

a) suma ramasa nestinsa din rata de esalonare, reprezentand obligatii fiscale principale si/sau obligatii fiscale accesorii esalonate la plata, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, dupa caz;
b) diferentele de obligatii fiscale marcate si ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare.

(3) Penalitatea se face venit la bugetul de stat.

Articolul 209^9
Pierderea valabilitatii esalonarii la plata si consecintele pierderii acesteia

(1) Esalonarea la plata isi pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate dispozitiile art. 209^4 alin. (1) si art. 209^5 alin. (7). Organul fiscal emite o decizie de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata, care se comunica debitorului.
(2) Pierderea valabilitatii esalonarii la plata atrage inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma nestinsa.
(3) In cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata, pentru sumele ramase de plata din esalonarea la plata acordata de organul fiscal, reprezentand obligatii fiscale principale si/sau obligatii fiscale accesorii esalonate la plata, se datoreaza o penalitate de 5%. Prevederile art. 209^8 alin. (1) si (3) se aplica in mod corespunzator.
(4) Prevederile alin. (3) nu sunt aplicabile pentru obligatiile fiscale principale esalonate la plata si pentru care se datoreaza penalitate de nedeclarare potrivit art. 181. In cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata, pentru aceste obligatii fiscale se datoreaza penalitatea de nedeclarare prevazuta de art. 181 alin. (1).
(5) In cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata acordate de organul fiscal, pentru obligatiile fiscale principale ramase de plata din esalonarea la plata acordata, se datoreaza de la data emiterii deciziei de esalonare la plata dobanzi potrivit art. 174.
(6) In cazul debitorilor care solicita inlesniri la plata potrivit capitolului IV - Inlesniri la plata, ulterior pierderii valabilitatii esalonarii la plata acordate de organul fiscal potrivit prezentului capitol, pentru obligatiile fiscale principale si/sau obligatiile fiscale accesorii ramase de plata din esalonarea la plata, penalitatea datorata potrivit art. 209^8 se anuleaza.

Articolul 209^10
Mentinerea esalonarii la plata
(1) Debitorul poate solicita organului fiscal mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta din cauza nerespectarii conditiilor prevazute la alin. (2), precum si la art. 209^4 alin. (1) lit. a)-j) si l), de doua ori pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata, daca depune o cerere in acest scop, inainte de stingerea in totalitate a obligatiilor fiscale care au facut obiectul esalonarii la plata. Cererea se solutioneaza, in termen de 5 zile lucratoare, prin emiterea unei decizii de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu pastrarea perioadei de esalonare aprobate initial.

(2) Pentru mentinerea valabilitatii esalonarii, debitorul are obligatia sa achite obligatiile fiscale exigibile la data comunicarii deciziei de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu exceptia celor care au facut obiectul esalonarii a carei valabilitate a fost pierduta, in termen de 90 de zile de la data comunicarii deciziei. Prevederile art. 209^4 sunt aplicabile in mod corespunzator.

Articolul 209^11
Suspendarea executarii silite
(1) Pentru sumele care fac obiectul esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si pentru obligatiile prevazute la art. 209^4 alin. (1) lit. a)-c), e)-j) si l) nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita, de la data comunicarii deciziei de esalonare la plata. In cazul obligatiilor prevazute la art. 209^4 alin. (1) lit. f), executarea silita se suspenda dupa comunicarea somatiei.
(2) Odata cu comunicarea deciziei de esalonare la plata catre debitor, organele fiscale comunica, in scris, institutiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani debitorului masura de suspendare a executarii silite prin poprire.

(3) In cazul prevazut la alin. (2), suspendarea executarii silite prin poprire bancara are ca efect incetarea indisponibilizarii sumelor viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta, incepand cu data si ora comunicarii catre institutiile de credit a adresei de suspendare a executarii silite prin poprire.

(4) Sumele existente in cont la data si ora comunicarii adresei de suspendare a executarii silite raman indisponibilizate, debitorul putand dispune de acestea numai pentru efectuarea de plati in scopul:

a) achitarii obligatiilor administrate de organele fiscale de care depinde mentinerea valabilitatii esalonarii la plata;
b) achitarii drepturilor salariale.

(5) In cazul tertilor popriti, suspendarea executarii silite are ca efect incetarea indisponibilizarii sumelor datorate de acestia debitorului, atat a celor prezente, cat si a celor viitoare, pana la o noua comunicare din partea organului fiscal privind continuarea masurilor de executare silita prin poprire.

(6) Masurile de executare silita incepute asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului se suspenda de la data comunicarii deciziei de esalonare la plata.

Articolul 209^12
Prevederi speciale aplicabile debitorilor care au in derulare inlesniri la plata

(1) Debitorii care la data depunerii cererii de esalonare la plata potrivit prezentului capitol au in derulare esalonari la plata acordate potrivit capitolului IV - Inlesniri la plata pot beneficia de inlesniri la plata potrivit prezentului capitol.
(2) In baza cererii depuse de catre debitori, organul fiscal emite, dupa caz, decizie de acordare a esalonarii la plata pentru obligatiile fiscale prevazute la art. 209^1 alin. (1) sau decizie de respingere.

(3) Prevederile art. 165 alin. (4) se aplica in mod corespunzator in ceea ce priveste ordinea de stingere a obligatiilor fiscale. Daca suma platita de catre debitor nu este suficienta pentru a stinge ratele din cele doua grafice de esalonare la plata, atunci se stinge, cu prioritate, rata aferenta celei mai vechi decizii de esalonare la plata.

(4) Obligatiile fiscale principale si accesorii ramase de plata din esalonarile la plata si/sau amanarile la plata, dupa caz, a caror valabilitate a fost pierduta potrivit prezentului capitol ori potrivit art. 199 alin. (1) si art. 208 alin. (4), in scopul incadrarii in conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata, sunt exigibile si au termen de plata la data pierderii valabilitatii inlesnirilor la plata, respectiv data comunicarii deciziei de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si, dupa caz, a deciziei de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de nedeclarare.

Articolul 209^13
Prevederi speciale pentru debitorii a caror activitate este restransa/inchisa de catre organele abilitate ale statului

(1) Pentru debitorii a caror activitate este restransa/inchisa pe perioada starii de urgenta/alerta prin hotarari emise de catre organele abilitate ale statului, conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarilor la plata acordate potrivit art. 209^4 se suspenda, la cerere, pana la data la care este reluata activitatea.

(2) Pentru plata cu intarziere a ratelor din graficele de esalonare neachitate pana la data reluarii activitatii, nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati potrivit art. 209^7. In acest caz, pana la primul termen de plata dupa data constatarii reluarii activitatii, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de esalonare, cu respectarea perioadei de esalonare aprobate. Noul grafic de esalonare se comunica debitorului prin decizia organului fiscal.

(3) Obligatiile care intra sub incidenta masurilor prevazute la alin. (1), cu exceptia acelora care privesc ratele din graficele de esalonare refacute conform alin. (2), se considera indeplinite in urmatoarele situatii:

a) pentru situatia in care termenele prevazute la art. 209^4 alin. (1), art. 209^5 alin. (7) si art. 209^10 alin. (2) s-au implinit pana la data constatarii reluarii activitatii, daca acestea se executa in termen de 30 de zile de la data constatarii acestui fapt;
b) pentru celelalte situatii decat cele prevazute la lit. a), la implinirea termenului prevazut la art. 209^4 alin. (1), art. 209^5 alin. (7) si art. 209^10 alin. (2).

(4) Pentru obligatiile prevazute la alin. (3) lit. a), debitorii pot solicita modificarea esalonarii la plata, cu conditia ca cererea sa fie depusa in termen de 30 de zile de la data constatarii reluarii activitatii, prevederile art. 209^5 aplicandu-se in mod corespunzator.

Articolul 209^14

Procedura de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata
Procedura de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata, de catre organul fiscal central se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

25. La articolul 213, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), in situatia in care au fost instituite masuri asiguratorii si au fost sesizate organele de urmarire penala potrivit legii, masurile asiguratorii raman valabile 3 luni de la data sesizarii penale. La implinirea acestui termen sau dupa instituirea masurilor asiguratorii de catre organele de urmarire penala potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, dar nu mai tarziu de 3 luni, masurile asiguratorii instituite de organul fiscal se ridica.

26. La articolul 235, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) In situatia in care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garantie/politei de asigurare de garantie contestatia ori actiunea in contencios administrativ este respinsa, in totalitate sau in parte, organul fiscal executa garantia dupa 30 de zile de la data la care actiunea in contencios administrativ este respinsa definitiv, dar nu mai tarziu de ultima zi de valabilitate a acesteia, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) contribuabilul/platitorul nu plateste obligatiile fiscale pentru care s-a respins contestatia sau actiunea in contencios administrativ;
b) contribuabilul/platitorul nu depune o noua scrisoare de garantie/polita de asigurare de garantie;
c) instanta judecatoreasca nu a dispus, prin hotarare executorie, suspendarea executarii actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

27. La articolul 247, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:

(8) Daca bunurile care constau in obiecte de metale pretioase si pietre pretioase asupra carora au fost instituite sechestre asiguratorii de catre organele judiciare, in orice faza a procesului penal pentru care, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, s-a dispus recuperarea creantelor bugetare administrate de organul fiscal central si mentinerea masurilor asiguratorii, se afla depozitate la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, atunci acestea se ridica si se valorifica de catre organele de executare silita prevazute la art. 220 alin. (2^1) lit. a).

(9) Procedura de aplicare a alin. (8) se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.


28. La articolul 263, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) Cererea debitorului privind stingerea creantelor fiscale, potrivit alin. (1), se analizeaza de catre o comisie constituita la nivelul organului fiscal competent. Componenta comisiei se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F. sau, dupa caz, prin hotarare a autoritatii deliberative. In aceleasi conditii se stabileste si documentatia care insoteste cererea.

29. Dupa articolul 337 se introduce un nou articol, articolul 337^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 337^1

Contraventii aplicabile pentru incalcarea dispozitiilor referitoare la fisierul standard de control fiscal

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nedepunerea la termenele prevazute de lege a fisierului standard de control fiscal;
b) depunerea incorecta ori incompleta a fisierului standard de control fiscal.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:
a) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la lit. a);
b) cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la lit. b).

(3) Nu se sanctioneaza contraventional:

a) persoanele care corecteaza fisierul standard de control fiscal pana la termenul legal de depunere a urmatorului fisier;
b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteaza fisierul standard de control fiscal ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

Articolul II

(1) Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv si individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale sau verificarii situatiei fiscale personale incepute dupa data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, cu modificarile ulterioare, si incheiate conform art. 130 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2021 privind unele masuri fiscale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fiscal, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) toate diferentele de obligatii bugetare principale individualizate in decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante;

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sanctiunea decaderii, pana la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.

(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si in situatia in care obligatiile bugetare principale au fost stinse pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, cu conditia ca cererea sa fie depusa pana la termenul prevazut la alin. (1) lit. b).

(3) Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului articol si care au fost stinse atat inainte, cat si dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se restituie potrivit art. 168 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul III

(1) Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv si individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei verificari documentare si pentru care s-a comunicat decizia de impunere dupa data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, cu modificarile ulterioare, dar nu mai tarziu de 31 ianuarie 2022, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) toate diferentele de obligatii bugetare principale individualizate in decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din aceeasi lege in cazul deciziilor de impunere comunicate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, respectiv in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante in cazul deciziilor de impunere comunicate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante;

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sanctiunea decaderii, pana la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere daca termenul de 90 de zile se implineste dupa 31 ianuarie 2022 inclusiv.

(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si in situatia in care obligatiile bugetare principale au fost stinse pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, cu conditia ca cererea sa fie depusa pana la termenul prevazut la alin. (1) lit. b).

(3) Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului articol si care au fost stinse atat inainte, cat si dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se restituie potrivit art. 168 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul IV

(1) Pentru debitorii a caror activitate este restransa/inchisa pe perioada starii de urgenta/alerta, prin hotarari emise de catre organele abilitate ale statului si care beneficiaza de esalonari la plata, acordate de organul fiscal central, potrivit actelor normative in vigoare, conditiile de mentinere a valabilitatii acestora se suspenda, la cerere, pana la data la care este reluata activitatea.

(2) Pentru plata cu intarziere a ratelor din graficele de esalonare neachitate pana la data reluarii activitatii nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati potrivit actelor normative in baza carora au fost acordate esalonarile la plata. In acest caz, pana la primul termen de plata dupa data constatarii reluarii activitatii, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de esalonare, cu respectarea perioadei de esalonare aprobate. Noul grafic de esalonare se comunica debitorului prin decizia organului fiscal.

(3) Obligatiile care intra sub incidenta masurilor prevazute la alin. (1), cu exceptia acelora care privesc ratele din graficele de esalonare refacute conform alin. (2), se considera indeplinite in urmatoarele situatii:

a) pentru situatia in care termenele conditiilor de mentinere a valabilitatii esalonarilor la plata s-au implinit pana la data constatarii reluarii activitatii, daca acestea se executa in termen de 30 de zile de la data constatarii acestui fapt;
b) pentru celelalte situatii decat cele prevazute la lit. a), la implinirea termenului pentru indeplinirea conditiilor de mentinere a valabilitatii esalonarilor la plata, prevazut de actele normative in baza carora au fost acordate aceste esalonari.

(4) Pentru obligatiile prevazute la alin. (3) lit. a), contribuabilii pot solicita modificarea esalonarii la plata, cu conditia ca cererea sa fie depusa in termen de 30 de zile de la data constatarii reluarii activitatii, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile legale privind modificarea deciziei de esalonare la plata, prevazute de actele normative in baza carora au fost acordate aceste esalonari.

Articolul V

In cazul debitorilor care solicita inlesniri la plata potrivit capitolului IV - Inlesniri la plata din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, ulterior pierderii valabilitatii esalonarii la plata acordate de organul fiscal potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 181/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile ulterioare, pentru obligatiile fiscale principale si/sau obligatii fiscale accesorii ramase de plata din esalonarea la plata, penalitatea datorata potrivit art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 181/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se anuleaza.

Articolul VI

(1) Dispozitiile art. I pct. 1, 4, 5-7, 14 si 29 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2022.
(2) Dispozitiile art. I pct. 8 si 10 se aplica incepand cu data de 1 martie 2022.
(3) Dispozitiile art. I pct. 16 si 24 se aplica incepand cu data de 1 octombrie 2021.
(4) Dispozitiile art. I pct. 19 se aplica incepand cu data de 1 februarie 2022.

(5) Deconturile cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se solutioneaza potrivit normelor legale in vigoare la momentul depunerii acestora.

(6) Cererile de esalonare la plata depuse potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 181/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, cu modificarile ulterioare, in curs de solutionare la data de 1 octombrie 2021 se solutioneaza potrivit normelor legale in vigoare la data depunerii cererii.

(7) Esalonarile la plata acordate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 181/2020, cu modificarile ulterioare, se supun prevederilor acestei ordonante de urgenta.

(8) Prevederile art. 263 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 28, se aplica si pentru cererile de dare in plata aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. In acest caz, cererile de dare in plata se predau organului fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Articolul VII

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

 


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2023

Umor de super calitate pe teme specifice muncii de contabil?


Da, se poate! Da, se poate sa radeti cum n-ati mai ras de mult pe subiecte altminteri foarte serioase, gen revolutia fiscala, controale ANAF, norme de aplicare, inchiderea balantei sau – atentie! - decizia de impunere primita de la Fisc!

Convingeti-va achizitionand chiar acum Calendarul Contabilului Vesel 2024.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
cod procedura fiscalasaftpatrimvenesalonare la plata


Data aparitiei: 01 Septembrie 2021

Votati articolul "OG 11/2021 introduce noi reguli in Codul de procedura fiscala: SAF-T, obligativitatea inrolarii in SPV si permanetizarea unor proceduri":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X