email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Nou in Codul de procedura fiscala: Modificari majore privind controalele fiscale

Nou in Codul de procedura fiscala: Modificari majore privind controalele fiscale
cod procedura fiscalacontrol fiscal

Prevederile Codului de procedura fiscala referitoare la controalele fiscale urmeaza sa fie modificate semnificativ, conform unui proiect de OUG publicat de Finante. 

 Ministerul Finantelor si-a asumat prin PNRR reforma ANAF prin digitalizare, astfel ca trebuie intreprinse cateva masuri fiscale in acest sens. Reforma ANAF vizeaza necesitatea asigurarii sustenabilitatii pe termen lung a finantelor publice si urmareste cresterea raportului venituri/PIB (cu 2,5 puncte procentuale pana in trimestrul IV 2025, comparativ cu 2019) si reducerea decalajului fiscal la TVA (cu 5% pana in Q4 2026, comparativ cu 2019) cu termen 31 decembrie 2025, astfel:

- Cresterea conformarii voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale prin interactiune minima cu contribuabilii, simplificare formulare electronice, dezvoltarea serviciilor la distanta One Stop Shop (OSS_RO), VIES_RO (Value Added Tax Information Exchange Sistem);
- Imbunatatirea proceselor de administrare a impozitelor si taxelor, inclusiv prin implementarea managementului integrat al riscurilor, tratament fiscal adaptat riscurilor, consolidarea capacitatilor de control si realizarea unei platforme complexe de tip Big Data;
- Asigurarea capacitatii de raspuns la provocarile informationale actuale si viitoare, inclusiv in contextul pandemiei, prin transformarea digitala a MF/ANAF prin implementarea hubului financiar, asigurarea infrastructurii hardware/software si interoperabilitatii sistemelor. 

Noile modificari din Codul de procedura fiscala: ce propun Finantele


Art. I. - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa punctul 20, se introduc doua noi puncte, pct. (20^1) si (20^2) cu urmatorul cuprins:


„20^1. dosarul administrativ al actiunii de control fiscal – totalitatea documentelor si informatiilor care stau la baza constatarilor organului de control fiscal din cadrul organului fiscal central din punct de vedere faptic si legal, cele emise in legatura cu administrarea mijloacelor de proba, precum si orice alte documente/informatii relevante care au stat la baza constatarilor si consecintelor fiscale stabilite in cadrul controlului fiscal. La solicitarea dosarului administrativ al actiunii de control fiscal de catre contribuabilul/platitorul supus controlului fiscal, documentele/informatiile vor fi anonimizate, acolo unde este cazul, pentru a se asigura confidentialitatea si secretul fiscal.

20^2. dosarul fiscal - ansamblul documentelor si informatiilor primite sau elaborate, detinute de organul fiscal central in legatura cu activitatea de administrare fiscala a unui contribuabil/platitor.”

2. La articolul 7, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(10) Analiza de risc se efectueaza periodic, caz in care organul fiscal stabileste si clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului. Clasa/subclasa de risc va fi comunicata contribuabilului, la cererea acestuia, prin sistemul de comunicare electronica dezvoltat de Ministerul Finantelor/A.N.A.F, cu exceptia cazului in care obiective de interes general justifica restrangerea accesului la aceasta informatie.”

3. La articolul 25, dupa alineatul (5), se introduce un nou alineat, alin.(6), cu urmatorul cuprins:
„(6) Pentru stabilirea relei-credinte a persoanelor raspunzatoare, in sensul prezentului articol, organele fiscale pot avea in vedere urmatoarele elemente:

a) sustragerea, ascunderea ori risipirea patrimoniului, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea;
b) pe perioada acumularii de obligatii fiscale, debitorii s-au mentinut in starea de dificultate financiara, fara a solicita acordarea uneia dintre formele de inlesniri la plata in vederea redresarii activitatii si/sau deschiderea procedurii insolventei;
c) neindeplinirea obligatiilor legale pe o perioada de timp consecutiva si/sau indelungata, care conduce la riscul neincasarii obligatiilor fiscale la bugetul general consolidat;
d) savarsirea de catre persoana raspunzatoare a unui fapt sau act contrar prevederilor legale;
e) utilizarea lichiditatilor financiare in alte scopuri decat pentru stingerea obligatiilor fiscale, cu exceptia cazului in care acestea au fost folosite pentru cheltuielile necesare sustinerii desfasurarii activitatii.”

4. La articolul 55 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) efectuarea, in conditiile legii, de controale inopinate si controale antifrauda, dupa caz.”
5. La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Organul fiscal poate solicita prezenta contribuabilului/platitorului la sediul sau pentru a da informatii si lamuriri necesare stabilirii situatiei sale fiscale reale. Odata cu aceasta solicitare, cand este cazul, organul fiscal indica si documentele pe care contribuabilul/platitorul este obligat sa le prezinte, cu exceptia celor detinute de organul fiscal solicitant.”

6. La articolul 58, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Cererea de furnizare a informatiilor se formuleaza in scris. In cerere, organul fiscal trebuie sa specifice natura informatiilor solicitate pentru determinarea starii de fapt fiscale si documentele care sustin informatiile furnizate, cu exceptia documentelor detinute de organul fiscal solicitant.”

7. La articolul 64, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Organul fiscal poate solicita punerea la dispozitie a inscrisurilor la sediul sau, la domiciliul fiscal al persoanei obligate sa le prezinte. De asemenea, inscrisurile pot fi puse la dispozitia organului fiscal de catre contribuabil/platitor si prin mijloace electronice de transmitere la distanta potrivit art. 79.”

8. La articolul 68, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Organul fiscal central este obligat sa transmita organelor fiscale locale informatii privind sursele de venit ale persoanelor fizice. Organele fiscale locale si organul fiscal central vor incheia Protocol de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen, ce se transmite prin sistemul informatic propriu al Ministerului Finantelor/ANAF, denumit PatrimVen, in conformitate cu art. 701, alin. (1), lit. a) si alin. (2).”

9. La articolul 94, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Decizia de impunere sub rezerva verificarii ulterioare, dupa caz, poate fi desfiintata sau modificata:
a) din initiativa organului fiscal
b) la solicitarea contribuabilului/platitorului, cu exceptia deciziilor emise in cadrul procedurii de verificare documentara.”
10. La articolul 113 alineatul (2), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„i) stabilirea bazei de impozitare in conformitate cu prevederile legale, a diferentelor datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de obligatia fiscala principala declarata de catre contribuabil/platitor si/sau stabilita, dupa caz, de organul fiscal.”
11. La articolul 118, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11) cu urmatorul cuprins:
„(11) Activitatea de inspectie fiscala efectuata de organul fiscal central se organizeaza in baza programelor intocmite la nivel central.”
12. La articolul 118, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(21), cu urmatorulcuprins:
„(21) In cazul organului fiscal central inspectia fiscala se exercita pe baza principiilor independentei, unicitatii, autonomiei si ierarhizarii.”

13. La articolul 118, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) La inceperea inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala trebuie sa prezinte contribuabilului/platitorului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de inspectie fiscala. Legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu pot fi prezentate si prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanta. In cazul organului fiscal
central, prezentarea legitimatiei de inspectie si a ordinului de serviciu se va realiza conform procedurii aprobate prin ordin al presedintelui A.N.A.F. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in registrul unic de control ori de cate ori exista obligatia tinerii acestuia.”
14. La articolul 119, alineatul (2) se abroga.
15. La articolul 119, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alin.(3) si (4), cu urmatorul cuprins:
„(3) Prin exceptie de la cap. I al titlului III, in cazul creantelor administrate de organul fiscal central organele de inspectie fiscala au competenta de efectuare a inspectiei fiscale pe intreg teritoriul tarii.

(4) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul verificarii documentare efectuate de catre structurile de inspectie fiscala din cadrul organului fiscal central.”
16. La articolul 120, alineatele (2) si (3) se abroga.
17. La articolul 121, alineatul (1) se abroga.
18. La articolul 121, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alin.(11 ) si (12), cu urmatorul cuprins:
„(11) In cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central, selectarea contribuabililor/platitorilor pentru efectuarea actiunii de inspectie fiscala se efectueaza la nivelul aparatului central al ANAF, in functie de nivelul riscului stabilit pe baza analizei de risc.
(12) Contribuabilii/platitorii pot fi selectati in mod aleatoriu pentru efectuarea unei actiuni de inspectie fiscala, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F.”

19. Dupa articolul 121 se introduce un nou articol, art.121^1, cu urmatorul cuprins:
„Articolul 121^1
Notificarea de conformare
(1) Inainte de selectare, contribuabilii/platitorii vor fi notificati in scris ca au posibilitatea de a reanaliza situatia fiscala si de a corecta declaratiile fiscale.
(2) Prin notificare, i se va comunica contribuabilului/platitorului ca termenul pentru corectarea declaratiilor fiscale este de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii notificarii.
Pana la expirarea acestui termen, organul de inspectie fiscala nu intreprinde nicio actiune in vederea selectarii pentru inspectiei fiscala .
 (3) Corectarea declaratiilor fiscale de catre contribuabil/platitor nu impiedica selectarea pentru inspectie fiscala, insa numai dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2).
(4) Continutul, modelul notificarii de conformare, precum si organul fiscal competent se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.”
20. La articolul 122 alineatul (7), dupa litera d) se introduce o noua litera, lit.e), cu urmatorul cuprins:
„e) posibilitatea corectarii declaratiei de impunere aferenta perioadelor si creantelor fiscale ce vor face obiectul inspectiei fiscale doar pana la data inceperii inspectiei fiscale.”
21. La articolul 125, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(1) Inspectia fiscala se desfasoara, de regula, la sediul organului de inspectie fiscala.

(2) Din initiativa organului de inspectie fiscala sau la solicitarea motivata a contribuabilului/platitorului, inspectia fiscala se poate desfasura in spatiile de lucru ale contribuabilului/platitorului. Cererea contribuabilului/platitorului se solutioneaza in termen de 3 zile de la inregistrare. Contribuabilul/Platitorul trebuie sa puna la dispozitie un spatiu adecvat, precum si logistica necesara desfasurarii inspectiei fiscale. Daca nu exista sau nu poate fi pus la dispozitie un spatiu de lucru adecvat pentru derularea inspectiei fiscale, atunci activitatea de inspectie se va desfasura la sediul organului fiscal sau in orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul/platitorul.”

22. La articolul 130, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Contribuabilul/platitorul trebuie informat pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale despre aspectele constatate in cadrul actiunii de inspectie fiscala, iar la incheierea acesteia, despre constatarile si consecintele lor fiscale. La cerere, contribuabilului/platitorului i se va pune la dispozitie dosarul administrativ al actiunii de inspectie fiscala, iar acolo unde este cazul, documentele/informatiile vor fi anonimizate pentru a se asigura confidentialitatea si secretul fiscal”.

23. La articolul 135, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu urmatorul cuprins:
„(11) Controlul inopinat se efectueaza de catre organele de inspectie fiscala si organele fiscale competente sa exercite verificarea situatiei fiscale personale, potrivit competentei atribuite acestora prin lege.”

24. Articolele 136 si 137 se modifica dupa cum urmeaza:
„Articolul 136
Competenta, obiectul si regulile de efectuare a controlului antifrauda
(1) Controlul antifrauda se efectueaza de catre functionarii publici din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala, in conditiile legii, in baza analizei de risc. Acestia sunt denumiti, in sensul prezentului capitol, organe de control antifrauda fiscala.
(2) Controlul antifrauda are ca obiect prevenirea si combaterea fraudei si evaziunii fiscale.
Organele de control antifrauda fiscala exercita activitati de control operativ, fara informarea prealabila a contribuabilului/platitorului cu privire la efectuarea controlului.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), organele de control antifrauda fiscala pot efectua controlul antifrauda fara existenta unei analize de risc in urmatoarele cazuri:
a) atunci cand, in exercitarea atributiilor de serviciu, constata incalcari flagrante ale legislatiei fiscale;
b) in mod exceptional, in vederea efectuarii unor actiuni de control cu caracter specific, in scopul prevenirii si combaterii fraudei si/sau evaziunii fiscale.”

Articolul 137
Reguli privind controlul antifrauda
(1) In exercitarea atributiilor ce le revin, organele de control antifrauda fiscala au urmatoarele drepturi:
a) sa efectueze verificari necesare prevenirii si descoperirii faptelor de frauda si evaziune fiscala;
b) sa cerceteze si sa evalueze activitati si/sau operatiuni in vederea stabilirii starii de fapt fiscale precum si sa constate imprejurarile in care au fost savarsite faptele care pot avea consecinte fiscale, penale sau contraventionale, dupa caz;
c) sa efectueze, in conditiile legii, controale in vederea prevenirii, descoperirii si combaterii faptelor de frauda si evaziune fiscala la toate categoriile de contribuabili,  domiciliul fiscal si forma de organizare, precum si in orice loc, indiferent de forma sub care se desfasoara activitati economice, generatoare de venituri impozabile ori unde se aflabunurile impozabile;
d) sa verifice legalitatea activitatilor desfasurate, existenta si autenticitatea documentelor justificative in activitatile de productie si prestari de servicii ori pe timpul transportului, depozitarii si comercializarii bunurilor;
e) sa retina documente, sa solicite copii certificate de pe documentele originale, sa preleveze probe, esantioane, mostre si alte asemenea specimene si sa solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizarii actului de control, in conditiile legii;
f) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea administratorilor entitatilor controlate, precum si a oricaror persoane implicate in activitatile si/sau operatiunile investigate si sa solicite acestora explicatii scrise, dupa caz;
g) sa solicite, in conditiile legii, date sau, dupa caz, documente, de la orice entitate privata si/sau publica, in scopul instrumentarii si fundamentarii constatarilor cu privire la savarsirea unor fapte care contravin legislatiei in vigoare in domeniul financiar fiscal;
h) sa aplice sigilii pentru asigurarea integritatii bunurilor, intocmind in acest sens procesverbal;
i) sa dispuna masuri asiguratorii, in conditiile legii;
j) sa dispuna masuri pentru prevenirea si corectarea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale si contabile, in conditiile legii;
k) alte drepturi prevazute de lege.

(2) La inceperea controlului antifrauda, inspectorii sunt obligati sa se legitimeze in conditiile legii.
(3) Ori de cate ori controlul antifrauda se efectueaza la sediul social sau la sediile secundare ale contribuabilului/platitorului, acesta se consemneaza in registrul unic de control, potrivit legii.

(4) Pe durata controlului antifrauda, contribuabilul/platitorul are urmatoarele drepturi specifice:
a) dreptul de a solicita legitimarea inspectorilor care efectueaza actiunea de control antifrauda;
b) dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate;
c) dreptul de a refuza furnizarea de informatii, in conditiile art.66 – 67;
d) dreptul de a fi informat pe parcursul desfasurarii controlului antifrauda asupra constatarilor efectuate;
e) dreptul ca activitatea sa sa fie cat mai putin afectata pe timpul desfasurarii controlului;
f) dreptul de a primi dovada scrisa in cazul retinerii unor documente ca urmare a activitatii de control;
g) alte drepturi prevazute de lege.”

25. La articolul 1371, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) La finalizarea controlului antifrauda se incheie proces-verbal de control, in conditiile legii.
Un exemplar al procesului-verbal de control se comunica contribuabilului/platitorului.”
26. La articolul 138, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Pentru verificarea situatiei fiscale personale a persoanei fizice, se efectueaza urmatoarele activitati preliminare:
a) efectuarea analizei de risc de catre structura de la nivelul aparatului central al A.N.A.F. in vederea stabilirii riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile aferent persoanelor fizice. Riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile aferent unei persoane fizice reprezinta diferenta semnificativa intre veniturile estimate in cadrul analizei de risc si veniturile declarate de persoana fizica si/sau de platitori pentru aceeasi perioada impozabila.

Diferenta este semnificativa daca intre veniturile estimate in cadrul analizei de risc si veniturile declarate de persoana fizica si/sau de platitori este o diferenta mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai putin de 50.000 lei;
b) notificarea persoanelor fizice in scris, inainte de selectarea pentru verificarea situatiei fiscale personale, ca au posibilitatea de a reanaliza situatia fiscala personala, inclusiv de a declara sau de a corecta declaratiile fiscale pana la termenul prevazut la art. 1401;
c) selectarea persoanelor fizice ce urmeaza a fi supuse verificarii situatiei fiscale personale este efectuata la nivelul aparatului central al ANAF, in functie de nivelul riscului stabilit.
Nivelul riscului se stabileste pe baza analizei de risc. Prevederile art. 121 alin. (12) se aplica in mod corespunzator.”

27. Dupa articolul 140 se introduce un nou articol, art. 140^1, cu urmatorul cuprins:
„Articolul 140^ 1
Notificarea de conformare
(1) Inainte de selectarea persoanelor fizice pentru verificarea situatiei fiscale personale, acestea vor fi notificate in scris ca au posibilitatea de a reanaliza situatia fiscala personala, inclusiv de declara sau de a corecta declaratiile fiscale.
(2) Prin notificare, i se va comunica persoanei fizice ca termenul pentru declararea sau corectarea declaratiei fiscale este de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii notificarii. Pana la expirarea acestui termen, organul cu atributii in verificarea situatiei fiscale personale nu intreprinde nicio actiune in vederea selectarii pentru verificarea situatiei fiscal personale.
 (3) Conformarea persoanei fizice la solicitarea formulata prin notificare nu impiedica selectarea pentru verificarea situatiei fiscale personale, insa numai dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2).
(4) Continutul, modelul notificarii de conformare precum si organul fiscal competent se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.”
28. La articolul 141 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) solicitarea de informatii si inscrisuri pentru verificare. Inscrisurile intr-o limba straina trebuie insotite de traducerea in limba romana potrivit art. 8.”
29. La articolul 148, alineatul (3) se abroga.
30. La articolul 148, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Prevederile art. 138 alin. (2) lit. a) si c) si dispozitiile legale prevazute in ordinul presedintelui A.N.A.F. emis in temeiul art. 138 alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul verificarii documentare efectuate de catre organele fiscale competente sa exercite verificarea situatiei fiscale personale.”
31. La articolul 148, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(5), cu urmatorul cuprins:
„(5) Organele de control antifrauda fiscala au competenta in efectuarea verificarii documentare pe intreg teritoriul tarii.

32. Dupa articolul 148, se introduce un nou articol, art.148^1, cu urmatorul cuprins:

„Articolul 148^1
Reguli privind verificarea documentara
(1) Verificarea documentara se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili creante fiscale.
(2) Selectarea perioadelor care vor fi supuse verificarii documentare se efectueaza de organul fiscal in functie de riscul fiscal identificat. Pot fi supuse verificarii inclusiv perioade determinate, care nu reprezinta perioade impozabile.
(3) Selectarea operatiunilor si documentelor ce vor fi supuse verificarii documentare se apreciaza de organul fiscal competent a efectua controlul. Pot face obiectul verificarii documentare una sau mai multe operatiuni realizate intr-o perioada de timp determinata, dupa caz.
(4) In cadrul verificarii documentare efectuate de catre organele fiscale competente sa exercite verificarea situatiei fiscale personale se utilizeaza metodele indirecte de stabilire a veniturilor, prevazute la art. 138 alin. (9).
(5) In cadrul verificarii documentare, comunicarile se pot realiza prin mijloace electronice de transmitere la distanta potrivit art. 79 .
33. La articolul 149, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
„(1) In situatia in care, ca urmare a verificarii documentare, organul fiscal constata diferente fata de creantele fiscale, veniturile sau bunurile impozabile si/sau informatiile in legatura cu acestea declarate de contribuabil/platitor, acesta instiinteaza contribuabilul/platitorul despre constatarile efectuate. Odata cu instiintarea, organul fiscal solicita si documentele si explicatiile scrise pe care contribuabilul/platitorul trebuie sa le prezinte in vederea clarificarii situatiei fiscale.
(2) In cazul in care documentele solicitate potrivit alin. (1) nu au fost prezentate de contribuabil/platitor in termen de maximum 30 de zile de la comunicarea instiintarii sau documentele prezentate confirma diferentele identificate de organul fiscal si/sau sunt incorecte sau incomplete, acesta stabileste diferentele de creante fiscale datorate prin emiterea unei decizii
de impunere sau dispune masurile necesare respectarii prevederilor legale, dupa caz.
(…)
(4) Decizia de impunere emisa in conditiile prezentului articol fara audierea contribuabilului/platitorului este nula, cu exceptia cazului in care contribuabilul renunta la acest drept si notifica acest fapt, in scris, organului fiscal.”

34. La articolul 149, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alin.(5) si  urmatorul cuprins:
„(5) Audierea contribuabilului/platitorului se va efectua potrivit art. 9 alin.(1), (3) - (5).
Persoana are dreptul sa isi prezinte in scris punctul de vedere, in termen de 5 zile lucratoare de la data audierii.”
(6) Deciziile prevazute la alin. (3) se emit in termen de cel mult 25 de zile lucratoare de la data audierii contribuabilului/platitorului si se comunica in conditiile art. 47.”
35. La articolul 151, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Competentele diferitelor structuri de control din cadrul A.N.A.F. se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.A.F.”
36. La articolul 151, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11) cu urmatorulcuprins:
(11) Competentele structurii de control din cadrul Autoritatii Vamale Romane se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Vamale Romane.

37. La articolul 152, dupa alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin.(3), cu urmatorul cuprins:
”(3) Pentru stingerea creantelor bugetare reprezentand prejudicii achitate potrivit art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, hotararea judecatoreasca definitiva si ordonanta definitiva a procurorului prin care se dispune nepedepsirea faptei de evaziune fiscala reprezinta titluri
executorii.”

38. La articolul 157 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) obligatiile fiscale acceptate de catre administratorul judiciar in tabelul definitiv de creante, cu termene de plata viitoare stabilite in planul de reorganizare judiciara aprobat si confirmat in conditiile legii;”

39. La articolul 165, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin.(6^1), cu urmatorul cuprins:
”(6^1) Pentru debitorii care beneficiaza de esalonare la plata in forma simplificata si care se afla in procedura de reorganizare judiciara, ordinea de stingere este urmatoarea:

a) ratele de esalonare si/sau, dupa caz, obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii esalonarii la plata si ale caror termene de plata se implinesc;
b) obligatiile fiscale cu termene de plata implinite stabilite in planul de reorganizare judiciara aprobat si confirmat in conditiile legii, precum si obligatiile fiscale accesorii datorate pe perioada reorganizarii, daca in plan s-au prevazut calcularea si plata acestora;
c) sumele datorate in contul urmatoarelor rate din graficul de plata, pana la concurenta cu suma esalonata la plata sau pana la concurenta cu suma achitata, dupa caz.”

40. La articolul 165, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”(8) Prin exceptie de la prevederile alin.(1), in cazul obligatiilor fiscale de plata stabilite de organele de control fiscal, precum si a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligatia fiscala sau amenda pe care o alege contribuabilul, prin completarea numarului de evidenta a platii in documentele de plata”.
41. La articolul 165, dupa alineatul (8) se introduce o nou alineat, alin.(8^1), cu urmatorulcuprins:
”(8^1) Instructiunile de completare a numarului de evidenta a platii, precum si situatiile in care acesta se poate completa pe documentele de plata se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.”
42. La articolul 168, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(11) In cazul in care, dupa decesul persoanei fizice sau incetarea persoanei juridice se stabilesc sume de restituit sau de rambursat, aceste sume se restituie sau se ramburseaza doar daca exista succesori ori alti titulari care au dobandit drepturile de rambursare sau de restituire in conditiile legii.”

43. La articolul 181, alineatele (2), (21) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Penalitatea de nedeclarare stabilita potrivit alin. (1) se reduce, astfel:

a) in procent de 75%, daca obligatiile fiscale principale stabilite prin decizie se sting prin plata si/sau compensare pana la termenul prevazut la art. 156 alin. (1);
b) in procent de 25%, daca obligatiile fiscale principale stabilite prin decizie sunt stinse prin esalonare la plata, in conditiile legii. Acest procent se aplica si in cazul in care stingerea integrala se realizeaza partial prin plata si/sau compensare anterior emiterii deciziei de esalonare la plata, iar diferenta se stinge prin esalonare la plata. In acest caz, reducerea se acorda la finalizarea esalonarii la plata.

(21) Ori de cate ori organul fiscal constata incidenta prevederilor alin. (2), acesta comunica decizia de reducere a penalitatilor de nedeclarare.
(...)
(12) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si pentru obligatiile fiscale principale stabilite prin decizie de impunere emisa ca urmare a procedurii de verificare a situatiei fiscale personale sau ca urmare a procedurii de verificare documentara efectuata de organele fiscale competente sa exercite verificarea situatiei fiscale personale, inclusiv pentru
veniturile a caror sursa nu a fost identificata, astfel cum sunt acestea definite in Codul Fiscal.

In aceste cazuri, penalitatea de nedeclarare se calculeaza incepand cu prima zi a anului fiscal urmator celui de impunere si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv”. 

44. La articolul 184 alineatul (6), litera a) se abroga.
45. La articolul 184, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”(7) Esalonarea la plata nu se acorda nici pentru obligatiile fiscale in suma totala mai mica de:
a) 50.000 lei, in cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
b) 25.000 lei, in cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
c) 10.000 lei, in cazul celorlalte categorii de debitori altele decat cele de la lit. a) si b), inclusiv
persoanele fizice care desfasoara o profesie liberala sau exercita o activitate economica in
mod independent;
d) 5.000 lei, in cazul debitorilor persoane fizice.”

46. La articolul 186 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, lit.f) cu urmatorul
cuprins:
”f) sa nu fi beneficiat de o esalonare la plata acordata in temeiul prezentului capitol, care sia pierdut valabilitatea;
47. La articolul 193, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, precum si pentru cele care fac obiectul amanarii la plata potrivit art. 208, nu este necesara constituirea de garantii, daca cuantumul total al acestor obligatii fiscale este sub urmatoarele plafoane:
a) 100.000 lei, in cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
b) 50.000 lei, in cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
c) 20.000 lei, in cazul celorlalte categorii de debitori altele decat cele de la lit. a) si b), inclusiv
persoanele fizice care desfasoara o profesie liberala sau exercita o activitate economica in
mod independent;
d) 10.000 lei, in cazul debitorilor persoane fizice.”

48. La articolul 194 alineatul (1), literele e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„e) sa se achite obligatiile fiscale administrate de organul fiscal, nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare la plata si care nu fac obiectul esalonarii la plata, in termen de cel mult 90 de zile de la data comunicarii acestei decizii sau pana la finalizarea esalonarii la plata, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea la plata potrivit art. 195;
f) sa se achite creantele stabilite de alte organe decat organele fiscale si transmise spre recuperare organelor fiscale, precum si amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate somatii dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata, in cel mult 90 de zile de la comunicarea somatiei sau pana la finalizarea esalonarii la plata in situatia in care termenul de 90 de zile se implineste
dupa data stingerii in totalitate a obligatiilor fiscale esalonate la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul a solicitat esalonarea potrivit art. 195;”

49. La articolul 195, alineatele (2) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Contribuabilul poate depune o singura cerere de modificare a deciziei de esalonare la plata intr-un an calendaristic sau, dupa caz, fractie de an calendaristic. Pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (11), alin. (11^1 ) si la art. 194 alin. (1) lit. h) si i) debitorul poate depune cererea de modificare a deciziei de esalonare la plata ori de cate ori este necesar. Prin cerere se poate solicita modificarea deciziei de esalonare la plata prin includerea tuturor obligatiilor fiscale ce reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata la data depunerii cererii. 
(7) Dupa depunerea cererii, in termen de 10 zile de la comunicarea acordului de principiu de catre organul fiscal central, debitorul trebuie sa constituie si garantiile prevazute de prezentul capitol, corespunzator conditiilor in care urmeaza sa se modifice decizia de esalonare la plata.”

50. La articolul 200, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Debitorul poate solicita organului fiscal competent mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta din cauza nerespectarii conditiilor prevazute la alin. (2) si la art. 194 alin. (1), cu exceptia cazului in care esalonarea a fost pierduta ca urmare a nerespectarii conditiei prevazute la art. 194 alin. (1) lit. k), o singura data intr-un an calendaristic, sau fractie de an calendaristic, daca depune o cerere in acest scop inainte de executarea garantiei de catre organul fiscal competent sau inainte de stingerea tuturor obligatiilor fiscale care au facut obiectul esalonarii la plata, dupa caz. Cererea se solutioneaza prin emiterea unei decizii de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu pastrarea perioadei de esalonare deja aprobate.”

51. La articolul 209^1 alineatul (6), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) obligatiile fiscale care reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii unei esalonari la plata acordate in temeiul capitolului I - "Inlesniri la plata pentru obligatiile bugetare datorate dupa data declararii starii de urgenta, administrate de organul fiscal central" din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 181/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;”

52. La articolul 209^1 alineatul (8), dupa litera e) se introduce o noua litera, lit.f), cu urmatorul cuprins:

„f) sa nu fi beneficiat de o esalonare la plata acordata in temeiul prezentului capitol sau potrivit capitolului I - "Inlesniri la plata pentru obligatiile bugetare datorate dupa data declararii starii de urgenta, administrate de organul fiscal central" din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 181/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, care si-a pierdut valabilitatea;”
53. La articolul 2094 alineatul (1), literele e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„e) sa se achite obligatiile fiscale administrate de organul fiscal nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare la plata si care nu fac obiectul esalonarii la plata, in termen de cel mult 90 de zile de la data comunicarii acestei decizii, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 209^5 alin. (2);
f) sa se achite obligatiile stabilite de alte organe decat organele fiscale si transmise spre recuperare organelor fiscale, precum si amenzile de orice fel pentru care au fost comunicate somatii dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata, in cel mult 90 de zile de la comunicarea somatiei, cu exceptia situatiei in care debitorul a solicitat esalonarea potrivit art. 2095  alin. (2);”

54. La articolul 209^5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Debitorul poate depune o singura cerere de modificare a deciziei de esalonare la plata pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata, la care poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare. Pentru obligatiile fiscale prevazute la alin. (8) si (9) si la art. 209^4  alin. (1) lit. h) si i) debitorul poate depune cererea de modificare a deciziei de esalonare
la plata ori de cate ori este necesar. Prin cerere se poate solicita modificarea deciziei de esalonare la plata prin includerea tuturor obligatiilor fiscale ce reprezinta conditia de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata la data depunerii cererii, cu exceptia celor pentru care art. 209^4 alin. (1) nu prevede posibilitatea debitorului de a solicita esalonarea la plata.” 

55. La articolul 209^10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Debitorul poate solicita organului fiscal mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta din cauza nerespectarii conditiilor prevazute la alin. (2), precum si la art. 2094  alin. (1) lit.
a) - j) si l), o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata, daca depune o cerere in acest scop, inainte de stingerea in totalitate a obligatiilor fiscale care au facut obiectul esalonarii la plata. Cererea se solutioneaza, in termen de 5 zile lucratoare, prin emiterea unei decizii de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu pastrarea perioadei de esalonare aprobate initial.”

56. La articolul 216 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, lit.d1), cu urmatorul cuprins:
„d1) pe perioada cuprinsa intre data declararii unui contribuabil/platitor inactiv si data reactivarii acestuia;”

57. La articolul 234, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Masurile de executare silita aplicate in conditiile prezentului cod se ridica prin decizie intocmita in cel mult doua zile de la data la care a incetat executarea silita, de catre organul de executare silita. Nerespectarea termenului atrage raspunderea potrivit art. 341 alin. (2). In cazul debitorilor decedati sau radiati din registrele in care au fost inregistrati potrivit legii, decizia se comunica persoanelor care au preluat, potrivit legii, patrimoniul ce a facut obiectul executarii silite.”

58. La articolul 236, alineatul (21) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”(21) In cazul popririlor infiintate de organul fiscal central, institutiile de credit efectueaza plata sumelor indisponibilizate in contul special deschis la Trezoreria Operativa Centrala, cu indicarea numarului de evidenta a platii, in termenul stabilit prin ordin al presedintelui A.N.A.F. In situatia in care numarul de evidenta a platii este completat eronat, suma se restituie institutiei de credit de
catre Trezoreria Operativa Centrala.”

59. La articolul 236, dupa alineatul (21) se introduce un nou alineat, alin.(22), cu urmatorul cuprins:

”(22) Prevederile prezentului articol, precum si cele referitoare la suspendarea, continuarea, ridicarea popririi, se aplica in mod corespunzator si in cazul indisponibilizarii sumelor existente precum si cele viitoare, in lei si in valuta, provenite din incasarile zilnice in conturile deschise de titulari la institutiile obligate sa raporteze informatii potrivit art. 61.”

60. La articolul 238, dupa alineatul (11) se introduce o nou alineat, alin (12), cu urmatorul cuprins:
„(12) Pentru bunurile mobile sechestrate, organul de executare silita care a instituit sechestrul va solicita de indata Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare si/sau organelor fiscale locale, ori in registrele in care au fost inregistrate, potrivit legii, bunurile mobile constand in parti sociale/actiuni, inscrierea garantiei legale asupra acestor bunuri, anexand un exemplar al
procesului-verbal de sechestru.”

61. La articolul 242, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Sunt supuse executarii silite bunurile imobile proprietate a debitorului, dispozitiile art. 238 alin. (7) lit. b) aplicandu-se in mod corespunzator. In situatia in care debitorul detine bunuri in proprietate comuna cu alte persoane, executarea silita se intinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului in urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei. In acest caz, organul de executare comunica persoanei obligate sa plateasca sulta debitorului, adresa de infiintare a popririi asupra veniturilor pe care le datoreaza sau le va datora debitorului, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile art. 236.”

62. La articolul 253, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(11) Pentru creantele prevazute la alin. (10) se suspenda executarea silita si nu se calculeaza obligatii fiscale accesorii pana la incasarea diferentei de pret.”
63. La articolul 265, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(9) In orice stadiu al procedurii insolventei, organul fiscal are dreptul sa verifice activitatea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar si sa ii solicite prezentarea documentelor referitoare la activitatea desfasurata si onorariile incasate. Atunci cand constata motive temeinice, organul fiscal poate solicita inlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar in conditiile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.”

64. La articolul 265, dupa alineatul (9), se introduc doua noi alineate, alin.(10) si (11), cu urmatorul cuprins:
„(10) Pentru valorificarea prin licitatie publica a bunurilor detinute de catre debitorul aflat in procedura insolventei, organul fiscal comunica administratorului/lichidatorului judiciar acordul pentru efectuarea licitatiei cu respectarea prevederilor art.769 din Codul de procedura civila.
(11) Daca debitorul nu se conformeaza planului de reorganizare sau inregistreaza dupa data deschiderii procedurii insolventei, obligatii fiscale cu termene de plata mai vechi de 60 de zile si un cuantum peste valoarea-prag prevazuta de legea insolventei, organul fiscal il notifica sa achite aceste obligatii sau sa solicite inlesniri la plata potrivit prezentului cod, in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii. Dupa expirarea termenului, daca debitorul nu achita aceste obligatii sau nu depune cerere pentru accesarea uneia dintre inlesnirile la plata prevazute de prezentul cod, organul fiscal solicita judecatorului – sindic sa dispuna intrarea in faliment a debitorului, cu respectarea prevederilor art. 75 alin (4) si art. 143 din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.”

65. La articolul 266, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
”(3) Anularea se face si atunci cand organul fiscal constata ca debitorul persoana fizica este disparut sau decedat, inclusiv in situatia in care obligatiile au fost preluate de alti debitori in conformitate cu prevederile art. 23.”

66. La articolul 336 alineatul (1), literele g) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„g) neindeplinirea masurilor dispuse in termenele si conditiile stabilite de organul de inspectie fiscala potrivit art. 118 alin. (8), precum si a masurilor dispuse de organul de control antifrauda fiscala;
(...)
m) nepunerea la dispozitia organului de executare silita, de catre debitor, a bunurilor detinute, spre a fi identificate, sechestrate, evaluate sau valorificate;”

Art. II - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) In indeplinirea atributiilor ce ii revin, personalul prevazut la alin. (1) are dreptul:
a)sa cerceteze si sa evalueze activitati si/sau operatiuni in vederea stabilirii starii de fapt fiscale precum si sa constate imprejurarile in care au fost savarsite faptele care pot avea consecinte fiscale, penale sau contraventionale, dupa caz;
b)sa efectueze, in conditiile legii, controale in vederea prevenirii, descoperirii si combaterii faptelor de evaziune fiscala si frauda fiscala si vamala la toate categoriile de contribuabili, indiferent de domiciliul fiscal si forma de organizare, precum si in orice loc, indiferent de forma sub care se desfasoara activitati economice, generatoare de venituri impozabile ori unde se afla
bunurile impozabile;
c)sa verifice legalitatea activitatilor desfasurate, existenta si autenticitatea documentelor justificative in activitatile de productie si prestari de servicii ori pe timpul transportului, depozitarii si comercializarii bunurilor;
d)sa efectueze investigatii, supravegheri si verificari fiscale si vamale necesare prevenirii si descoperirii faptelor de evaziune fiscala si frauda fiscala si vamala, inclusiv in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a legislatiei specifice;
e)sa opreasca mijloacele de transport, in conditiile legii, pentru verificarea documentelor de insotire a bunurilor si pentru verificarea legalitatii activitatii de transport de persoane;
f) sa verifice, in conditiile legii, respectarea reglementarilor legale privind circulatia marfurilor pe drumurile publice, pe cai ferate si fluviale, in porturi, gari, autogari, aeroporturi, interiorul zonelor libere, in vecinatatea unitatilor vamale, in antrepozite, precum si in alte locuri in care se desfasoara activitati economice; 
g)sa retina documente, sa solicite copii certificate de pe documentele originale, sa preleveze probe, esantioane, mostre si alte asemenea specimene si sa solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizarii actului de control, in conditiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
h)sa legitimeze si sa stabileasca identitatea administratorilor entitatilor controlate, precum si a oricaror persoane implicate in activitatile si/sau operatiunile investigate si sa solicite acestora explicatii scrise, dupa caz;
i) sa solicite, in conditiile legii, date sau, dupa caz, documente, de la orice entitate privata si/sau publica, in scopul instrumentarii si fundamentarii constatarilor cu privire la savarsirea unor fapte care contravin legislatiei in vigoare in domeniul financiar fiscal si vamal;
j) sa constate contraventii si aplice sanctiuni contraventionale in toate domeniile de competenta ale Agentiei;
k)sa confiste bunuri si sume de bani in conditiile legii;
l) sa aplice sigilii, pentru asigurarea integritatii bunurilor, intocmind in acest sens proces-verbal;
m) sa dispuna masuri asiguratorii in conditiile Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
n)sa sesizeze organele de urmarire penala daca in desfasurarea activitatii specifice constata imprejurari privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in domeniul financiar-fiscal si vamal;
o)sa efectueze verificarea documentara reglementata prin Legea nr. 207/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare;
p)sa dispuna masuri pentru prevenirea si corectarea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale si contabile, in conditiile legii; 
q)sa sesizeze organele competente in vederea valorificarii constatarilor;
r) in timpul exercitarii atributiilor de serviciu sa poarte uniforma, sa pastreze, sa foloseasca si sa
faca uz de armamentul si mijloacele de aparare din dotare, in conditiile legii;
s) sa utilizeze mijloacele auto purtand insemne si dispozitive de avertizare sonore si luminoase specifice, in conditiile legii;
t) sa constituie si sa utilizeze baze de date, inclusiv ale altor institutii publice, necesare pentru prevenirea evaziunii fiscale, infractiunilor economico-financiare si a altor fapte ilicite in domeniul fiscal si vamal. Accesul la bazele de date ale altor institutii sau persoane juridice se face pentru indeplinirea atributiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si cu respectarea
dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal si informatiile clasificate, conditiile concrete urmand a fi stabilite prin protocoale incheiate cu respectivele institutii sau persoane;
u)sa efectueze verificari necesare prevenirii si descoperirii faptelor de evaziune fiscala si frauda fiscala si vamala.”
2. La articolul 14, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„In vederea realizarii atributiilor, pentru prevenirea actelor si faptelor de evaziune si frauda fiscala,
Agentia efectueaza controlul antifrauda cu privire la:”

III. (1) Prevederile art.I din prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu urmatoarele exceptii:
a) prevederile pct.2, 11, 12, 14 – 18 si 29 intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2026;
b) prevederile pct.66 intra in vigoare in 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Prevederile art.I pct.43 referitor la modificarea art.181 alin.(2) se aplica pentru diferentele de obligatii fiscale stabilite de organul fiscal dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
 (3) Prevederile art.I pct. 44 – 46, 51 si 52 se aplica pentru cererile de esalonare la plata depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Prevederile art.I pct.47 se aplica pentru cererile de esalonare depuse pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pentru care nu s-a emis acordul de principiu. In situatia in care, au fost depuse cereri de esalonare pentru care s-a comunicat acordul de principiu, se aplica prevederile legale de la data comunicarii acestuia.
(5) Prevederile art.I pct.48 referitor la modificarea art.194 alin.(1) lit.e) se aplica pentru cererile de esalonare la plata aprobate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(6) Prevederile art.I pct.48 referitor la modificarea art.194 alin.(1) lit.f) se aplica pentru somatiile comunicate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(7) Prevederile art.I pct.49 referitor la modificarea art.195 alin.(2) si pct.50 se aplica:

a) pentru esalonarile la plata aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;

b) pentru esalonarile aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pentru care debitorul depune prima cerere de modificare a esalonarii la plata dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;
c) pentru esalonarile la plata pierdute anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pentru care debitorul depune prima cerere de mentinere a esalonarii la plata dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(8) Prevederile art.I pct.53 referitor la modificarea art.2094 alin.(1) lit.e) se aplica pentru cererile de esalonare la plata aprobate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(9) Prevederile art.I pct.53 referitor la modificarea art. 2094  alin.(1) lit.f) se aplica pentru somatiile comunicate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(10) Prevederile art.I pct.54 si 55 se aplica:
a) pentru esalonarile la plata aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de
urgenta;
b) pentru esalonarile aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta
si pentru care debitorul depune prima cerere de modificare a esalonarii dupa data intrarii in vigoare
a prezentei ordonante de urgenta;
c) pentru esalonarile la plata pierdute anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta
si pentru care debitorul depune prima cerere de mentinere a esalonarii dupa data intrarii in vigoare
a prezentei ordonante de urgenta.
(11) Prevederile art.I pct.56 se aplica contribuabililor/platitorilor declarati inactivi dupa data
intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(12) Prevederile art. I pct. 63 si 64 se aplica si pentru procedurile de insolventa deschise pana la
data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. In acest caz, pentru procedurile de
valorificare a bunurilor prin licitatie publica, aflate in derulare, in cazul debitorilor aflati in
procedura insolventei potrivit legii, organul fiscal solicita administratorului/lichidatorului judiciar
sa depuna cerere la judecatorul-sindic, in vederea aprobarii valorificarii bunurilor prin licitatie
publica potrivit prevederilor art. 769 din Codului de procedura civila.


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2023

Cunoasteti noile modificari si explicatii aferente Mijloacelor FIXE?


1 Dificultati la incadrarea unui obiect in categoria corecta - mijloc fix sau obiect de inventar?
2 Dubii in alegerea tratamentul fiscal-contabil corect aplicabil acestuia?
3 Ezitari la aplicarea noilor reguli de impozitare a profitului reinvestit?
4 Nu stiti cum sa evitati inregistrarile eronate aducatoare de amenzi consistente?

Consultati acum lucrarea actualizata: Mijloace fixe. Manual actualizat. Legislatie explicata. Studii de caz.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
cod procedura fiscalacontrol fiscal


Data aparitiei: 04 Octombrie 2022

Votati articolul "Nou in Codul de procedura fiscala: Modificari majore privind controalele fiscale":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • Politici Contabile esentiale pentru orice firma - 42 modele editabile

  • Politicile contabile influenteaza dimensiunea rezultatului contabil, a elementelor bilantiere si, ca o consecinta, valoarea indicatorilor economico-financiari. Ele trebuie alese astfel incat sa reflecte cat mai fidel imaginea firmei. Modificarea politicilor contabile poate fi efectuata numai la inceputul unui exercitiu financiar si doar daca apar schimbari legislative sau daca noile politici ofera informatii mai relevante si mai credibile referitoare la operatiunile...» citeste mai departe aici

 • Cota de TVA creste la 9% pentru achizitia unei locuinte noi in 2024

  • Anul 2024 vine cu o modificare importanta privind TVA-ul pentru locuinte. Astfel, potrivit proiectului de lege privind masurile fiscale pus marti in dezbatere publica, TVA pentru locuintele cu o valoare sub 600.000 lei se va majora de la 5% la 9% incepand cu 1 ianuarie 2024. Desigur, cota redusa de 5% se va mentine pana la final...» citeste mai departe aici

 • Amenzi de la 5.000 lei la 30.000 lei pentru bunuri fara documente de provenienta

  • Documentele de provenienta, precum factura, avizul de insotire a marfii, documentele vamale sau orice alte documente justificative, sunt esentiale pentru a stabili legalitatea si autenticitatea bunurilor. Acestea ofera informatii despre provenienta, proprietarul si traseul bunurilor, ceea ce este crucial pentru a asigura conformitatea cu legile vamale, fiscale si comerciale. In plus, sunt esentiale pentru a preveni evaziunea fiscala. In acest context, in c...» citeste mai departe aici

 • Ce cote de TVA se vor modifica de la 1 ianuarie 2024

  • Anul 2024 aduce noi modificari privind cotele de TVA. Iata o sinteza a celor mai importante masuri care vizeaza TVA, asa cum arata proiectul cu care Guvernul va merge in Parlament pentru asumarea raspunderii. Modificari fiscale 2024: noile cote de TVA anuntate de Guvern Astfel, va creste TVA de la 5% la 9% pentru: - livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, incl...» citeste mai departe aici

 • Cum se completeaza Ordinul de plata multiplu electronic (OPME): instructiuni pas cu pas

  • Reamintim ca Ordinul de plata multiplu electronic (Formularul F1129) poate fi utilizat pentru a efectua plati online. Acesta se foloseste de catre institutiile publice care sunt inregistrate in Registrul entitatilor publice si de catre operatorii economici si alte entitati decat institutii publice pentru efectuarea de plati din conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului prin care isi desfasoara activitatea proprie. Administratia Judeteana a Finan...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X