email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Regimul fiscal al artistilor, in Monitor: drepturi, coduri CAEN si obligatii fiscale

Regimul fiscal al artistilor, in Monitor: drepturi, coduri CAEN si obligatii fiscale
regim fiscalsanctiuniartisticultura

Regimul fiscal al artistilor, mult asteptat de persoanele care lucreaza in domeniul culturii, a fost oficializat recent prin OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist (M.O. nr. 297 din 7 aprilie 2023). 


Noul act normativ are rolul de a clarifica regimul fiscal al artistilor, astfel incat sa aiba parte de o stabilitate profesionala. Astfel lucratorii din domeniul cultural vor avea acces la standarde minime garantate de securitate sociala, inclusiv la indemnizatii de somaj, asigurari de sanatate si fonduri de pensii. 

Este cunoscut faptul ca artistii lucreaza adesea cu fractiune de norma si obtin venituri neregulate si mixte, din diferite surse, astfel ca s-au lovit de multe ori de bariere pe piata muncii. 

Citeste mai jos tot ce trebuie sa stii despre inregistrarea ca lucrator cultural profesionist, regimul fiscal al artistilor, drepturile si sanctiunile prevazute in legislatie. 

Inregistrarea ca lucrator cultural profesionist

Organizarea activitatii lucratorului cultural profesionist este prevazuta in OUG 21/2023 la capitolul II.


Articolul 3

(1) Pentru a fi inregistrat ca lucrator cultural profesionist, solicitantul trebuie sa fi realizat, in anul fiscal anterior solicitarii de inregistrare, cel putin 50% din veniturile supuse impozitului pe venit, asa cum sunt acestea definite in titlul IV „Impozitul pe venit“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cumulat, din:

a) venituri din cesiunea drepturilor de autor sau a drepturilor conexe;

b) activitati independente din categoria celor enumerate in anexa;

c) contracte individuale de munca pe durata determinata, pentru activitati culturale si in domeniul cultural, ajunse la termen pana la data depunerii cererii de inregistrare.

(2) In calculul definit conform alin. (1) nu intra veniturile obtinute de persoana fizica din exploatarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe dobandite prin cesiune sau mostenire si nici din cesiunea dreptului de autor pentru opere stiintifice sau pentru programe de calculator.

(3) Odata cu cererea de inregistrare ca lucrator cultural profesionist, solicitantul care a obtinut, in anul fiscal anterior, venituri din drepturi de proprietate intelectuala are obligatia de a depune o declaratie pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de la alin. (2).

Articolul 4

(1) Pentru a fi inregistrat ca lucrator cultural profesionist, solicitantul depune, oricand in cursul anului, o cerere la administratorul registrului, impreuna cu documentele fiscale doveditoare privind realizarea pragului de 50% de venituri din activitati culturale si, dupa caz, cu declaratia pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de la art. 3 alin. (2), insotite de o declaratie pe propria raspundere privind realitatea si autenticitatea informatiilor transmise.

(2) Reprezinta documente fiscale doveditoare adeverinta de venit pentru anul fiscal anterior, emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, sau ultima declaratie unica de venit depusa in anul fiscal anterior si, dupa caz, actul administrativ de autorizare a activitatii, cuprinzand codul CAEN al acesteia, emis de Oficiul National al Registrului Comertului, si/sau adeverinta de venit eliberata de angajator, cu mentionarea explicita a functiei ocupate si a domeniului de activitate al angajatorului.

(3) Domeniul de activitate al angajatorului, in situatia prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. c), trebuie sa se inscrie in categoria celor prevazute in anexa. 


(4) Cererea se depune, in format fizic sau prin mijloace electronice, la administratorul registrului si se aproba sau se respinge in termen de 30 de zile de la depunere.

(5) Administratorul registrului verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 si aproba sau, in cazul neindeplinirii conditiilor, respinge motivat cererea.

(6) In cazul indeplinirii conditiilor prevazute la art. 3 si al aprobarii cererii, administratorul registrului comunica solicitantului dovada luarii in evidenta in registru.

(7) Aprobarea sau respingerea cererii se comunica, prin mijloace electronice, in termen de 30 de zile de la depunere. Necomunicarea in acest termen reprezinta aprobarea tacita a cererii.

(8) In cazul respingerii, solicitantul poate introduce plangere prealabila, in termen de 30 de zile de la comunicare, la administratorul registrului.

(9) Plangerea prealabila se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrarea ei.

(10) In cazul respingerii plangerii prealabile sau al nesolutionarii ei in termenul prevazut la alin. (7), persoana vatamata poate sesiza instanta de contencios administrativ competenta, in conditiile prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(11) In termen de 30 de zile de la comunicarea aprobarii sau, dupa caz, de la indeplinirea termenului de aprobare tacita, lucratorul cultural profesionist comunica Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de la domiciliul sau fiscal, in format fizic sau prin mijloace electronice, o cerere de inregistrare fiscala ca lucrator cultural profesionist, insotita de dovada luarii in evidenta in registru sau, dupa caz, de cererea comunicata catre administratorul registrului insotita de o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de aprobare tacita.

(12) In termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, Agentia Nationala de Administrare Fiscala de la domiciliul fiscal al solicitantului emite un certificat de inregistrare fiscala a acestuia ca lucrator cultural profesionist, care i se comunica acestuia, prin mijloace electronice, in termen de 3 zile de la emitere.

(13) Dovada luarii in evidenta in registru se face prin:

a) emiterea din oficiu, prin mijloace electronice, de catre registru catre lucratorul cultural profesionist a unui numar unic de inregistrare, insotit de numele si prenumele persoanei careia ii este asociat si data inregistrarii, in termen de 48 de ore de la data aprobarii cererii;

b) emiterea, la cererea lucratorului cultural profesionist, a unui extras de registru, cuprinzand numarul unic de inregistrare, numele si prenumele si data nasterii lucratorului cultural profesionist, data inregistrarii si, dupa caz, data suspendarii, a incetarii suspendarii si/sau a incetarii de drept a calitatii de lucrator cultural profesionist;

c) emiterea, la cererea lucratorului cultural profesionist, a unui certificat de inregistrare in registru, cuprinzand informatiile prevazute la lit. b).

(14) Prin comunicarea cererii de inregistrare catre administratorul registrului, prevazuta la alin. (4), lucratorul cultural profesionist isi da acordul pentru ca informatiile prevazute la alin. (13) lit. b) sa fie accesibile public in registru.

(15) Datele cu caracter personal cuprinse in registru sunt prelucrate in conditiile prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor si legislatia de punere in aplicare a acestuia.

(16) Verificarea realitatii si corectitudinii informatiilor de natura fiscala furnizate de catre solicitant catre registru se face de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform metodologiilor proprii de control.

(17) In cazul constatarii neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 3 alin. (1) si (2), Agentia Nationala de Administrare Fiscala comunica aceasta constatare registrului, in termen de 30 de zile de la emiterea actului administrativ de constatare.

(18) In situatia prevazuta la alin. (17), registrul procedeaza la radierea persoanei inregistrate ca lucrator cultural profesionist, in termen de 15 zile de la comunicarea actului administrativ in cauza.

(19) Actul administrativ de constatare a neindeplinirii conditiilor pentru dobandirea calitatii de lucrator cultural profesionist poate fi contestat in conditiile prevazute de Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(20) Admiterea contestatiei, prin hotarare judecatoreasca definitiva, se comunica de catre contestatar registrului si repune contestatarul in situatia anterioara. 


Articolul 5

(1) Inregistrarea ca lucrator cultural profesionist este valabila pe o durata de trei ani fiscali consecutivi, termen care incepe sa curga de la data inregistrarii in registru.

(2) La incheierea duratei de trei ani fiscali, lucratorul cultural profesionist poate solicita prelungirea inregistrarii, cu conditia ca minimum 50% din veniturile supuse impozitului pe venit, asa cum sunt acestea definite in titlul IV „Impozitul pe venit“ din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, realizate in acest interval, ca medie anuala, sa provina din activitati desfasurate ca lucrator cultural profesionist.

(3) In cazul in care conditia prevazuta la alin. (2) nu este indeplinita, persoana fizica are dreptul de a solicita inregistrarea ca lucrator cultural profesionist in anul urmator, cu respectarea conditiei prevazute la art. 3 alin. (1).

(4) Prelungirea inregistrarii este valabila pentru o durata de trei ani consecutivi si poate fi solicitata ori de cate ori aceasta durata expira, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

(5) Prelungirea inregistrarii se solicita cu minimum 60 de zile si maximum 120 de zile inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1), iar prelungirea incepe sa curga de la data expirarii respectivului termen.

(6) Cererea de prelungire cuprinde numarul de inregistrare in registru si este insotita de adeverintele de venit corespunzatoare perioadei in care persoana fizica a fost inregistrata ca lucrator cultural profesionist, emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

(7) Cererea de prelungire a inregistrarii se depune si se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (4)-(10).

(8) Cererea de prelungire se aproba daca este insotita de documentele prevazute la alin. (6), iar solicitantul indeplineste conditia prevazuta la alin. (2). 


Articolul 6

(1) Inregistrarea lucratorului cultural profesionist se suspenda de drept pentru cauza de:

a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;

c) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;

d) concediu paternal;

e) concediu pentru incapacitate temporara de munca;

f) exercitarea unei functii de demnitate publica, pe toata durata mandatului;

g) contract individual de munca, pentru activitati culturale asa cum sunt acestea definite in prezenta ordonanta de urgenta, pe durata determinata.


(2) In cazurile prevazute la alin. (1), lucratorul cultural profesionist are obligatia de a comunica administratorului registrului si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de la domiciliul sau fiscal situatia de suspendare de drept, in termen de 15 zile de la aparitia acesteia, suspendarea fiind notata in registru incepand de la data inregistrarii comunicarii.

(3) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (2) atrage incetarea inregistrarii lucratorului cultural profesionist, incepand cu data la care a intervenit cauza de suspendare.

(4) Durata inregistrarii se prelungeste corespunzator cu perioada de suspendare.(5) Incetarea cauzei de suspendare se comunica administratorului registrului si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de la domiciliul sau fiscal in termen de 15 zile de la momentul in care a intervenit.

(6) Pe durata suspendarii, lucratorului cultural profesionist nu ii sunt recunoscute drepturile stabilite prin intelegerile colective si nici drepturile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.

Articolul 7

(1) Inregistrarea lucratorului cultural profesionist inceteaza de drept:

a) la incheierea unui contract individual de munca, pentru activitati culturale asa cum sunt acestea definite in prezenta ordonanta de urgenta, pe durata nedeterminata;

b) ca sanctiune pentru nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (2) si art. 10 alin. (1);

c) in caz de deces;

d) la expirarea duratei de trei ani pentru care s-a facut inregistrarea.

(2) Inregistrarea lucratorului cultural profesionist poate inceta la cerere, cererea fiind transmisa in scris administratorului registrului si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de la domiciliul sau fiscal, incetarea operand de la data inregistrarii cererii.

(3) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), lucratorul cultural profesionist are obligatia de a comunica administratorului registrului si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de la domiciliul sau fiscal, in termen de 15 zile de la incheierea contractului individual de munca, situatia de incetare de drept.

(4) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b), lucratorul cultural profesionist nu va putea depune o noua cerere de inregistrare in urmatorii trei ani de la data constatarii de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a situatiei de nerespectare a obligatiei.

(5) Administratorul registrului radiaza persoana a carei calitate de lucrator cultural profesionist a incetat de drept, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de incetare sau a constatarii ca a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. b)-d). 

Regimul fiscal si juridic al artistilor 


Articolul 8

(1) In desfasurarea activitatii lui, lucratorul cultural profesionist incheie contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale, in temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau contracte de desfasurare a activitatii culturale.

(2) Contractul de desfasurare a activitatii culturale reprezinta conventia incheiata pentru o durata determinata intre un beneficiar al activitatii culturale si lucratorul cultural profesionist, care are ca obiect desfasurarea unei activitati culturale.

(3) In cazul artistilor interpreti si executanti care realizeaza o interpretare sau executie nefixata, drepturile patrimoniale cesionate sunt prevazute, ca obiect distinct, in contractul de desfasurare a activitatii culturale.

(4) Contractul de desfasurare a activitatii culturale se incheie:

a) pentru desfasurarea unei activitati dintre cele enumerate in anexa sau asimilabile acestora;

b) in situatia prevazuta la alin. (2).

(5) Contractele incheiate de lucratorii culturali profesionisti vor cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, data inregistrarii lucratorului cultural profesionist in registru si numarul unic de inregistrare

.(6) Contractul de desfasurare a activitatii culturale trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii, conditiile de asigurare a sanatatii si securitatii in munca pe parcursul sau in desfasurarea activitatii.

(7) Veniturile obtinute in temeiul unor contracte de desfasurare a activitatii culturale incheiate dupa inscrierea persoanei fizice in registru constituie venituri din activitati independente.


(8) Inscrierea contribuabilului, persoana fizica, in registru este considerata criteriu de independenta a activitatii din punctul de vedere al clasificarii veniturilor.

(9) Pentru veniturile realizate, lucratorii culturali profesionisti datoreaza impozit si contributii sociale obligatorii, asa cum sunt ele prevazute pentru veniturile din activitati independente sau din drepturi de proprietate intelectuala, dupa caz.


(10) Lucratorul cultural profesionist are obligatia depunerii declaratiei unice si a platii contributiilor sociale, la termenele, in conditiile si cu exceptiile prevazute de legislatia fiscala aplicabila, atunci cand, potrivit conditiilor legale, datoreaza contributii de asigurari sociale si/sau de asigurari sociale de sanatate.

 

(11) Impozitul datorat de lucratorii culturali profesionisti pentru veniturile realizate din contracte de desfasurare a activitatii culturale se retine la sursa de catre platitorul de venit la momentul platii veniturilor si reprezinta impozit final.

(12) Pentru venitul obtinut din contracte de desfasurare a activitatii culturale incheiate in conditiile alin. (4) lit. a), venitul net fiscal se calculeaza prin aplicarea asupra venitului brut a unei cote forfetare de deducere de 40%.

Articolul 9

(1) Perioada in care persoana fizica a fost inregistrata ca lucrator cultural profesionist reprezinta vechime in munca si in specialitate.

(2) Contractele incheiate de lucratorii culturali profesionisti cu beneficiarii ce au calitatea de autoritate contractanta in sensul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt eligibile, in conditiile in care atribuirea acestora s-a realizat cu respectarea prevederilor legale in materia achizitiilor publice.

(3) Lucratorul cultural profesionist care incheie un contract cu o institutie de spectacole sau concerte si nu are domiciliul in localitatea unde institutia isi desfasoara activitatea poate primi din bugetul institutiei o suma lunara forfetara neimpozabila, in cuantum de pana la 50% din salariul mediu net pe economie, pentru a-si asigura cazarea, pe toata durata contractului.


(4) Contractul de desfasurare a activitatii culturale, incheiat conform prezentei ordonante de urgenta, reprezinta cheltuiala eligibila in intelesul legislatiei privind finantarea nerambursabila de proiecte si programe nationale.


Articolul 10

(1) Toate contractele incheiate de un lucrator cultural profesionist in exercitarea unei activitati culturale, asa cum este ea definita la art. 2 alin. (1) lit. a), se supun reglementarilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Incalcarea obligatiei prevazute la alin. (1) se constata de catre organele fiscale si poate fi sesizata acestora de catre orice persoana.

(3) Constatarea incetarii de drept a calitatii de lucrator cultural profesionist, in conditiile art. 7 alin. (1) lit. a) si b), atrage recalcularea obligatiilor fiscale ale persoanei fizice, prevederile art. 8 alin. (12) nemaifiindu-i aplicabile pentru perioada dintre data la care a intervenit incetarea de drept si data constatarii acestei incetari.

Articolul 11

(1) Platitorii de venit ai lucratorilor culturali profesionisti datoreaza o contributie asiguratorie reprezentand 1% din valoarea fiecarui contract incheiat cu un lucrator cultural profesionist.

(2) Contributia prevazuta la alin. (1) se declara si se vireaza in conditiile prevazute pentru contributia asiguratorie pentru munca, prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 220^6 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Platitorii de venit ai lucratorilor culturali profesionisti au obligatia de a depune semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului, o declaratie privind obligatiile de plata a contributiei asiguratorii si evidenta nominala a persoanelor pentru care a fost platita contributia.

(4) Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei prevazute la alin. (3) sunt reglementate prin ordin comun al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu consultarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala si cu avizul Ministerului Finantelor, al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministerului Sanatatii.

(5) Declaratia prevazuta la alin. (4) se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania.

(6) Datele cu caracter personal cuprinse in declaratia prevazuta la alin. (4) sunt prelucrate in conditiile prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor si legislatia de punere in aplicare a acestuia.

(7) Declaratia prevazuta la alin. (4) va cuprinde cel putin:

a) date de identificare a persoanei juridice care depune declaratia;

b) numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal;

c) numele, prenumele, codul numeric personal si numarul unic de inregistrare in registru al lucratorilor culturali profesionisti cu care au fost incheiate contracte in perioada de raportare;

d) date privind veniturile aferente contractelor incheiate.

(8) Evidenta obligatiilor de plata a contributiei asiguratorii prevazute la alin. (2) se tine pe baza codului de identificare fiscala. 

 Drepturile lucratorilor culturali profesionisti 


Articolul 12

Lucratorii culturali profesionisti au urmatoarele drepturi:

a) dreptul de participare si reprezentare colectiva pentru ameliorarea conditiilor de munca si libertatea de actiune in apararea drepturilor;

b) dreptul de a constitui sau de a adera la o asociatie profesionala;

c) dreptul la consultare sau de schimb de informatii.

Articolul 13

(1) Lucratorii culturali profesionisti contribuabili la sistemele publice de asigurari sociale de sanatate au, ca asigurati, urmatoarele drepturi:

a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;

b) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;

c) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;

d) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

(2) Baza de calcul al indemnizatiilor se stabileste conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Evenimentele survenite in timpul desfasurarii activitatii lucratorului cultural profesionist, in temeiul unui contract de desfasurare a activitatii culturale, la sediul, filiala, punctul de lucru al beneficiarului de activitate sau in spatiul decis de acesta, se comunica si se cerceteaza conform prevederilor capitolului VI „Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor“ din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 


Articolul 14

(1) Lucratorii culturali profesionisti beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii pentru indemnizatia de somaj;

b) nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare;

c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;

d) se inregistreaza, anterior datei inregistrarii cererii pentru indemnizatia de somaj, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta;

e) nu au incheiat niciun contract de cesiune a drepturilor patrimoniale sau de desfasurare a activitatii culturale, in calitate de lucrator cultural profesionist, in perioada de minimum 60 de zile anterioara inregistrarii cererii pentru indemnizatia de somaj.

(2) Indemnizatia de somaj se acorda incepand de la data expirarii termenului prevazut la alin. (1).


(3) Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor prevazute la alin. (1), pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Se considera stagiu de cotizare perioada de timp pentru care persoana fizica a fost inregistrata ca lucrator cultural profesionist, a fost asigurata obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj si/sau perioada de timp pentru care persoana a fost asigurata facultativ prin incheierea unui contract de asigurare pentru somaj si prin plata in temeiul acestui contract de asigurare a contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj.

(5) Lucratorii culturali profesionisti care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitati, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati;

b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;

c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati;

d) sa caute activ posibilitati de reluare a activitatii culturale sau un loc de munca; 


e) sa instiinteze in scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical. In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zile declarate nelucratoare sau implinirea termenului de 24 de ore se realizeaza in zile declarate nelucratoare, persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia de a instiinta agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, in prima zi lucratoare.

(6) Obligatia prevazuta la alin. (5) lit. c) nu se aplica in situatia in care persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj participa la programe de formare profesionala, organizate in conditiile legii, a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziune. Obligatia nu se aplica pe perioada in care persoanele participa la aceste programe de formare profesionala, in conditiile in care, anterior includerii in cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse in serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca si se afla in perioada de acordare a acestor servicii.

(7) Persoanele prevazute la alin. (6) au obligatia sa prezinte lunar, la data programarii prevazute la alin. (5) lit. a), agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate dovada participarii lor la programe de formare profesionala a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziune, sau, dupa caz, dovada participarii la examenul de absolvire a acestora.

(8) Indemnizatia de somaj se plateste lunar in cuantumul prevazut la alin. (3).
(9) Pentru fractiuni de luna, indemnizatia de somaj se calculeaza proportional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva.

(10) Incetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor, conform prezentei ordonante de urgenta, are loc dupa cum urmeaza:

a) la data incadrarii in munca, conform legii, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata mai mare de 12 luni;

b) la data de intai a lunii urmatoare lunii in care au realizat, din activitati autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare;

c) la data incheierii unui contract, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in calitate de lucrator cultural profesionist;

d) daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;

e) la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate ori a pensiei anticipate partiale sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;

f) la data plecarii din tara a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;

g) la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;

h) in cazul decesului beneficiarului;

i) la data de la care isi incep desfasurarea activitatii in functii elective sau la data la care sunt numiti in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului.

(11) Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor si repunerea in plata au loc in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(12) Sumele acordate in mod necuvenit din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si orice alte debite constituite la bugetul asigurarilor pentru somaj se recupereaza prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(13) Beneficiarii de indemnizatie de somaj sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de stat si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Regimul fiscal al artistilor: sanctiuni


Articolul 68

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:

a) refuzul beneficiarului de activitate de a incepe negocierea intelegerii colective, cu amenda cuprinsa intre 5.000 lei si 10.000 lei;

b) nedepunerea spre publicare de catre partile semnatare a intelegerii colective, cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit, potrivit legii, al Ministerului Culturii, prin directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru cultura.

(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 69

(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda fapta persoanei care, prin amenintari ori prin violente, impiedica ori obliga un lucrator cultural profesionist sau un grup de lucratori culturali profesionisti sa participe la un conflict ori sa nu aplice masura suspendarii executarii contractului decisa in conditiile prevazute la art. 65 alin. (1).

(2) Conditionarea sau constrangerea, in orice mod, avand ca scop limitarea exercitarii atributiilor functiei membrilor alesi in organele de conducere ale asociatiilor profesionale ale lucratorilor culturali profesionisti constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

(3) Actiunea penala pentru fapta prevazuta la alin. (2) se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. 


ANEXA

1. Domenii de activitate culturala si de activitati auxiliare si de suport al activitatii culturale - CAEN Rev. 2:

5811 Activitati de editare a cartilor

5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor

5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune (inclusiv arhive de film) si de programe de televiziune (seriale de televiziune, documentare etc.) sau reclame de televiziune

5912 Activitati de postproductie cinematografica, video si de programe de televiziune

5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

5914 Proiectia de filme cinematografice

5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

7410 Activitati de design specializat

7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) (cu exceptia celor reglementate de Legea nr. 178/1997, cu modificarile si completarile ulterioare)

7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii

7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice (exclusiv pentru: activitati ale consultantilor, in alte domenii decat arhitectura, inginerie si management - cu incidenta in domeniul cultural -, activitati desfasurate de agenti si agentii, in numele unor indivizi, implicand de obicei obtinerea de angajamente in filme, productii teatrale sau alte spectacole de divertisment sau atractii sportive si plasarea de carti, piese de teatru, lucrari de arta, fotografii etc. la edituri, producatori, agentiile de casting si de reprezentare artistica, agenti literari)

8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice si alte domenii)

9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)

9002 Activitati-suport pentru interpretare artistica (spectacole)

9003 Activitati de creatie

9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole

9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

9102 Activitati ale muzeelor

9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic

2. Activitati de management cultural si management de proiect cultural, educatie prin cultura, educatie cinematografica, diseminare culturala, curatoriat de film/arte vizuale/artele spectacolului, cascadorie, activitati de productie de festival cultural, activitati tehnice specifice pentru productia culturala offline si online.

 

Foto: Unsplash.com


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2023

Care sunt noutatile privind monografiile in 2023?


Aflati noutatile in Ghidul Practic al Monografiilor Contabile! Contine 86 monografii nou-noute, de maxima actualitate in 2023, intocmite impecabil, dezvoltate dupa o structura completa, conforme cu ultimele modificarile din Codul fiscal, foarte usor de urmarit si inteles:

    • Prezentarea cadrului legal
    • Noutatile legislative legate de subiectul dezbatut
    • Tratamentul contabil exemplificat prin cazuri practice si exemple
    • Inregistrarile contabile aferente fiecarui caz practic prezentat

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
regim fiscalsanctiuniartisticultura


Data aparitiei: 11 Aprilie 2023

Votati articolul "Regimul fiscal al artistilor, in Monitor: drepturi, coduri CAEN si obligatii fiscale":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X