email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Reguli speciale aplicabile vanzarii-cezionarii proprietatilor imobiliare si titlurilor de participare - Norme Metodologice Codul fiscal

reguli specialevanzare-cesionareproprietati si titluri de participarecodul fiscalnorme metodologice codul fiscal

Codul fiscal:

    CAPITOLUL IV*)
    Reguli speciale aplicabile vanzarii-cesionarii proprietatilor imobiliare si titlurilor de participare


    Reguli speciale aplicabile vanzarii-cesionarii proprietatilor imobiliare si titlurilor de participare
    Art. 33. - (1) Prevederile prezentului articol se aplica persoanelor juridice romane si straine care vand-cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana.
    (2) Daca castigurile rezultate din vanzarea-cesionarea proprietatilor imobiliare situate in Romania si a titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana depasesc pierderile rezultate dintr-o astfel de vanzare-cesionare, atunci impozitul pe profit se stabileste prin aplicarea unei cote de 10% la diferenta rezultata.
    (3) Pierderea rezultata din vanzarea-cesionarea proprietatilor imobiliare situate in Romania si a titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana se recupereaza din profiturile impozabile rezultate din operatiuni de aceeasi natura, in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.
    (4) Castigul rezultat din vanzarea-cesionarea proprietatilor imobiliare sau titlurilor de participare este diferenta pozitiva intre:
    a) valoarea realizata din vanzarea-cesionarea unor asemenea proprietati imobiliare sau titluri de participare; si
    b) valoarea fiscala a unor asemenea proprietati imobiliare sau titluri de participare.
    (5) Pierderea rezultata dintr-o vanzare-cesionare a proprietatilor imobiliare sau titlurilor de participare este diferenta negativa intre:
    a) valoarea realizata din vanzare-cesionare a unor asemenea proprietati imobiliare sau titluri de participare; si
    b) valoarea fiscala a unor asemenea proprietati imobiliare sau titluri de participare.
    (6) In intelesul prevederilor alin. (4) si (5), valoarea realizata din vanzare-cesionare se reduce cu comisioanele, taxele sau alte sume platite, aferente vanzarii-cesionarii.
    (7) Valoarea fiscala pentru proprietatile imobiliare sau pentru titlurile de participare se stabileste dupa cum urmeaza:
    a) in cazul proprietatilor imobiliare, valoarea fiscala este costul de cumparare, construire sau imbunatatire a proprietatii, redus cu amortizarea fiscala aferenta unei astfel de proprietati;
    b) in cazul titlurilor de participare, valoarea fiscala este costul de achizitie al titlurilor de participare, inclusiv orice comisioane, taxe sau alte sume platite, aferente achizitionarii unor astfel de titluri de participare.
    (8) Prezentul articol se aplica in cazul proprietatilor imobiliare sau al titlurilor de participare, numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) contribuabilul a detinut proprietatea imobiliara sau titlurile de participare pe o perioada mai mare de 2 ani;
    b) persoana care achizitioneaza proprietatea imobiliara sau titlurile de participare nu este persoana afiliata contribuabilului.
------------
    Alin. (8) al art. 33 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.
------------
    *) Cap. IV din Titlul II a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.
---------
    Art. 33 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

    Norme metodologice:
    95. Abrogat.
----------------
    Pct. 95 din Normele metodologice de aplicare a art. 33 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 14 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

    96. Abrogat.
----------------
    Pct. 96 din Normele metodologice de aplicare a art. 33 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 14 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

    97. Profitul impozabil rezultat din vanzarea-cesionarea proprietatilor imobiliare situate in Romania si a titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana se impune cu cota de 10% numai pentru tranzactiile efectuate pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv. In conditiile in care se realizeaza pierdere din aceste tranzactii pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, aceasta se recupereaza din profiturile impozabile rezultate din operatiuni de aceeasi natura, pe perioada prevazuta la art. 26 din Codul fiscal.
-------------
    Pct. 97 din Normele metodologice de aplicare a art. 33 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de de pct. 3 din sectiunea A a art. I din HOTARAREA nr. 610 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2005.

    Codul fiscal:
    Declararea si plata impozitului pe profit

    Art. 34. - [...]
    (5) Urmatorii contribuabili au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit, astfel:
    a) organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit, anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul;
    b) contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si de a plati impozitul pe profit anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul;
------------
    Litera b) a alin. (5) al art. 34 a fost modificata de art. unic din LEGEA nr. 177 din 18 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 18 octombrie 2012.

    c) contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c)-e) au obligatia de a declara si plati impozit pe profit trimestrial, conform alin. (1).

    (6) Contribuabilii, altii decat cei prevazuti la alin. (4) si (5), care, in anul precedent, se aflau in una dintre urmatoarele situatii:
    a) nou-infiintati;
    b) inregistreaza pierdere fiscala la sfarsitul anului fiscal precedent; ...
    c) s-au aflat in inactivitate temporara sau au declarat pe propria raspundere ca nu desfasoara activitati la sediul social/sediile secundare, situatii inscrise, potrivit prevederilor legale, in registrul comertului sau in registrul tinut de instantele judecatoresti competente, dupa caz;
    d) au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, in anul pentru care se datoreaza impozitul pe profit aplica sistemul de declarare si plata prevazut la alin. (1). In sensul prezentului alineat nu sunt considerati contribuabili nou-infiintati cei care se inregistreaza ca efect al unor operatiuni de reorganizare efectuate potrivit legii.
    [...]
    (8) Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, determina platile anticipate trimestriale in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.
    [...]
    (17) Prin exceptie de la prevederile alin. (16), impozitul pe profit, dobanzile/majorarile de intarziere si amenzile datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si cele datorate de societatile comerciale in care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari, care realizeaza proiecte cu asistenta financiara din partea Uniunii Europene sau a altor organisme internationale, in baza unor acorduri/contracte de imprumut ratificate, respectiv aprobate prin acte normative, sunt venituri ale bugetelor locale respective pana la sfarsitul anului fiscal in care se incheie proiectul care face obiectul acordului/contractului de imprumut.
    [...]

    Norme metodologice:
    97^1. Contribuabilii nou-infiintati in cursul unui an fiscal, altii decat cei prevazuti la art. 34 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, aplica, pentru anul infiintarii, sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut la art. 34 alin. (1) din Codul fiscal.
    97^2. Incadrarea in activitatile prevazute la art. 34 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal este cea stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, cu modificarile ulterioare. Verificarea ponderii veniturilor obtinute de contribuabili din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura se face la sfarsitul fiecarui an fiscal, iar in situatia in care veniturile majoritare se obtin din alte activitati decat cele mentionate, acestia vor aplica pentru anul fiscal urmator sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut la art. 34 alin. (1) din Codul fiscal.
    97^3. In situatia in care, in cursul anului pentru care se efectueaza platile anticipate, impozitul pe profit aferent anului precedent se modifica si se corecteaza in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, platile anticipate care se datoreaza incepand cu trimestrul efectuarii modificarii se determina in baza impozitului pe profit recalculat.
    97^4. In aplicarea prevederilor art. 34 alin. (17) din Codul fiscal, contribuabilii regii autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si societatile comerciale in care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari, care realizeaza proiecte cu asistenta financiara din partea Uniunii Europene sau a altor organisme internationale, in baza unor acorduri/contracte de imprumut ratificate, respectiv aprobate prin acte normative, au obligatia de a plati impozitul pe profit la bugetul local respectiv, pe intreaga perioada in care intervine obligatia de a contribui, potrivit legii, cu impozitul pe profit la Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare.
----------
    Pct. 97^1-97^4 din Normele metodologice de aplicare a art. 34 alin. (5), (6), (8), (17) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 10 al lit. B a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

    Codul fiscal:
    [...]
    (11) In cazul urmatoarelor operatiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, stabilesc impozitul pe profit pentru anul precedent, ca baza de determinare a platilor anticipate, potrivit urmatoarelor reguli:
    a) contribuabilii care absorb prin fuziune una sau mai multe persoane juridice romane, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, insumeaza impozitul pe profit datorat de acestia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelasi an de celelalte societati cedente;
    b) contribuabilii infiintati prin fuziunea a doua sau mai multe persoane juridice romane insumeaza impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatile cedente. In situatia in care toate societatile cedente inregistreaza pierdere fiscala in anul precedent, contribuabilii nou-infiintati determina platile anticipate potrivit prevederilor alin. (7) si (9);
    c) contribuabilii infiintati prin divizarea unei persoane juridice romane impart impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedenta proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate, conform proiectului intocmit potrivit legii. In situatia in care societatea cedenta inregistreaza pierdere fiscala in anul precedent, contribuabilii nou-infiintati determina platile anticipate potrivit prevederilor alin. (7) si (9);
    d) contribuabilii care primesc active si pasive prin operatiuni de divizare a unei persoane juridice romane, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, insumeaza impozitul pe profit datorat de acestia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedenta, recalculat proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate, conform proiectului intocmit potrivit legii;
    e) contribuabilii care transfera, potrivit legii, o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societati beneficiare, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, recalculeaza impozitul pe profit datorat pentru anul precedent proportional cu valoarea activelor si pasivelor mentinute de catre persoana juridica care transfera activele.
    (12) In cazul contribuabililor care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, si care in cursul anului devin sedii permanente ale persoanelor juridice straine ca urmare a operatiunilor prevazute la art. 27^1, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, aplica urmatoarele reguli pentru determinarea platilor anticipate datorate:
    a) in cazul fuziunii prin absorbtie, sediul permanent determina platile anticipate in baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de catre societatea cedenta;
    b) in cazul divizarii, divizarii partiale si transferului de active, sediile permanente determina platile anticipate in baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedenta, recalculat pentru fiecare sediu permanent, proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate, potrivit legii. Societatile cedente care nu inceteaza sa existe in urma efectuarii unei astfel de operatiuni, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, ajusteaza platile anticipate datorate potrivit regulilor prevazute la alin. (11) lit. e).
    (13) Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, implicati in operatiuni transfrontaliere, altele decat cele prevazute la alin. (12), aplica urmatoarele reguli in vederea determinarii impozitului pe profit pentru anul precedent, in baza caruia se determina platile anticipate:
    a) in cazul contribuabililor care absorb una sau mai multe persoane juridice straine, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, impozitul pe profit pentru anul precedent, in baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit datorat de societatea absorbanta in anul fiscal precedent celui in care se realizeaza operatiunea;
    b) contribuabilii care absorb cel putin o persoana juridica romana si cel putin o persoana juridica straina, incepand cu trimestrul in care operatiunea respectiva produce efecte, potrivit legii, insumeaza impozitul pe profit datorat de acestia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelasi an de celelalte societati romane cedente;
    c) contribuabilii infiintati prin fuziunea uneia sau mai multor persoane juridice romane cu una sau mai multe persoane juridice straine insumeaza impozitul pe profit datorat de societatile romane cedente. In situatia in care toate societatile cedente romane inregistreaza pierdere fiscala in anul precedent, contribuabilul nou-infiintat determina platile anticipate potrivit prevederilor alin. (7) si (9).

    Norme metodologice:
    97^5. Contribuabilii care aplica regulile prevazute la art. 34 alin. (11)-(13) din Codul fiscal sunt contribuabilii beneficiari sau cedenti, dupa caz, din cadrul operatiunilor de fuziune, divizare, desprindere de parti din patrimoniu/transferuri de active, efectuate potrivit legii, si anume:
    a) societatile comerciale bancare - persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor - persoane juridice straine, beneficiare ale operatiunilor de reorganizare respective, contribuabili obligati sa aplice sistemul de impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, potrivit prevederilor art. 34 alin. (4) din Codul fiscal;
    b) contribuabilii beneficiari ai operatiunilor de reorganizare respective, care aplica pe baza de optiune, potrivit prevederilor art. 34 alin. (2)-(3) din Codul fiscal, sistemul de impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, in anul fiscal in care operatiunea de reorganizare produce efecte;
    c) contribuabilii cedenti ai operatiunilor de desprindere de parti din patrimoniu/transferuri de active, care aplica pe baza de optiune, potrivit prevederilor art. 34 alin. (2)-(3) din Codul fiscal, sistemul de impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, in anul fiscal in care operatiunea de reorganizare produce efecte.
----------
    Pct. 97^5 din Normele metodologice de aplicare a art. 34, alin. (11), (12) si (13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 8 al lit. A a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.

    Codul fiscal:
    Declararea si plata impozitului pe profit

    Art. 34. - [...]
    (13^1) Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (3), pentru primul an fiscal modificat, aplica si urmatoarele reguli de declarare si plata a impozitului pe profit:
    a) contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit trimestrial si pentru care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului calendaristic, prima luna, respectiv primele doua luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligatia declararii si platii impozitului pe profit, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplica si in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului IV al anului calendaristic;
    b) contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, pentru anul fiscal modificat continua efectuarea platilor anticipate la nivelul celor stabilite inainte de modificare; in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului calendaristic, prima luna, respectiv primele doua luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru pentru care contribuabilul are obligatia declararii si efectuarii platilor anticipate, in suma de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru fiecare luna a trimestrului, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplica si in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului IV al anului calendaristic.
    [...]
    Norme metodologice:
    97^6. Contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit trimestrial, pentru primul an fiscal modificat, aplica si urmatoarele reguli de declarare si plata a impozitului pe profit:
    - in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua luna a trimestrului calendaristic, prima luna a trimestrului calendaristic respectiv va constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligatia declararii si platii impozitului pe profit pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv;
    - in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a treia luna a trimestrului calendaristic, primele doua luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligatia declararii si platii impozitului pe profit pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv.
    Contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, pentru primul an fiscal modificat, aplica si urmatoarele reguli de declarare si plata a impozitului pe profit:
    - in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua luna a trimestrului calendaristic, prima luna a trimestrului calendaristic respectiv va constitui un trimestru pentru care contribuabilul are obligatia declararii si efectuarii platilor anticipate, in suma de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv;
    - in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a treia luna a trimestrului calendaristic, primele doua luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru pentru care contribuabilul are obligatia declararii si efectuarii platilor anticipate, in suma de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru fiecare luna a trimestrului, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv.

    Exemplu:
    Un contribuabil a optat, in conformitate cu legislatia contabila in vigoare, in anul 2012, pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic. Astfel, contabil, exercitiul financiar este 1 august 2012-31 iulie 2013. Potrivit art. 16 alin. (3) din Codul fiscal, contribuabilul a solicitat, in data de 27 iunie 2014, ca anul fiscal sa corespunda exercitiului financiar.
    In acest caz, in functie de sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit, contribuabilul aplica urmatoarele reguli de declarare si plata a impozitului pe profit:
    a) pentru primul an fiscal modificat:
    1. in cazul in care aplica sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit:
    - luna iulie 2014 va constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligatia declararii si platii impozitului pe profit, pana la data de 25 octombrie 2014;
    - declaratia privind impozitul pe profit «101» va cuprinde veniturile si cheltuielile aferente perioadei 1 ianuarie 2014-31 iulie 2015, iar termenul de depunere a declaratiei si de plata a impozitului pe profit aferent este pana la data de 25 octombrie 2015, inclusiv;
    2. in cazul in care aplica sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit, cu plati anticipate efectuate trimestrial:
    - luna iulie 2014 va constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligatia declararii si efectuarii platii anticipate, in suma de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pana la data de 25 octombrie 2014;
    - declaratia privind impozitul pe profit «101» va cuprinde veniturile si cheltuielile aferente perioadei 1 ianuarie 2014-31 iulie 2015, iar termenul de depunere a declaratiei si de plata a impozitului pe profit aferent este pana la data de 25 octombrie 2015, inclusiv.
    b) perioada 1 august 2015-31 iulie 2016 reprezinta urmatorul an fiscal modificat, format din trimestrele august-octombrie 2015, noiembrie 2015-ianuarie 2016, februarie-aprilie 2016, mai-iulie 2016.
-----------
    Pct. 97^6 din Normele metodologice de aplicare a art. 34, alin. (13^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 6 al lit. A a art. I din HOTARAREA nr. 77 din 5 februarie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Ghidul Practic al Monografiilor Contabile


Atentie: au aparut monografii anului 2022!

Ai la dispozitie 70 monografii:

- noi-noute, variate, complexe, actuale, controversate si legale
- grupate pe domenii de cel mai mare interes
- usor de accesat, usor de inteles, usor de aplicat
- gata de personalizat cu datele operatiunilor tale

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
reguli specialevanzare-cesionareproprietati si titluri de participarecodul fiscalnorme metodologice codul fiscal

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 31 Martie 2014


Votati articolul "Reguli speciale aplicabile vanzarii-cezionarii proprietatilor imobiliare si titlurilor de participare - Norme Metodologice Codul fiscal":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X