email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OUG 188/2022 - ce modificari a adus Codului de procedura fiscala (INAINTE si DUPA)

OUG 188/2022 - ce modificari a adus Codului de procedura fiscala (INAINTE si DUPA)
codul de procedura fiscalainspectie fiscalaanaf

OUG 188/2022 a adus modificari importante Codului de procedura fiscala (M.O. nr. 1272 din 29 decembrie 2022) pe final de an.
 
Reprezentantii DGRFP Brasov au realizat un tabel comparativ in care prezinta detaliat fiecare noutate fiscala cu data de la care intra in vigoare.

Codul de procedura fiscala INAINTE si DUPA OUG 188/2022

INAINTE 

ART. 1 Definitii

 

DUPA

La articolul 1, dupa punctul 20 se introduc doua noi puncte, pct. 20^1 si 20^2 , cu urmatorul cuprins:

 20^1. dosarul administrativ al actiunii de control fiscal — totalitatea documentelor si informatiilor care stau la baza constatarilor organului de control fiscal din punct de vedere faptic si legal, precum si cele emise in legatura cu administrarea mijloacelor de proba;20^2. dosarul fiscal — ansamblul documentelor si informatiilor primite sau elaborate, detinute de organul fiscal in legatura
cu activitatea de administrare a creantelor fiscale ale unui contribuabil/platitor;

Data intrarii in vigoare: 29. 12. 2022
 

INAINTE
ART. 7 Rolul activ si alte reguli de conduita pentru organul fiscal

DUPA
La articolul 7, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu urmatorul cuprins:

4^1) Organul fiscal are obligatia ca, la cererea scrisa a contribuabilului/platitorului supus unei actiuni de control fiscal, sa puna la dispozitia acestuia dosarul administrativ al actiunii de control fiscal. Acolo unde este cazul, documentele/informatiile sunt anonimizate pentru a se asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal si secretul fiscal.

Data intrarii in vigoare: 29. 12. 2022
 

INAINTE
ART. 7 Rolul activ si alte reguli de conduita pentru organul fiscal

(7) Criteriile generale in functie de care se stabileste clasa/subclasa de risc fiscal sunt urmatoarele:

 a) criterii cu privire la inregistrarea fiscala;
 b) criterii cu privire la depunerea declaratiilor fiscale;
 c) criterii cu privire la nivelul de declarare;
 d) criterii cu privire la realizarea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si catre alti creditori.

DUPA

La articolul 7, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu urmatorul cuprins: 

(7^1) In cadrul criteriilor generale prevazute la alin. (7) se vor avea in vedere inclusiv criteriile de natura economica.

Data intrarii in vigoare: 29. 12. 2022

INAINTE

ART. 7 Rolul activ si alte reguli de conduita pentru organul fiscal

(10) Analiza de risc se efectueaza periodic, caz in care organul fiscal stabileste si clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului.

DUPA
La articolul 7, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(10) Analiza de risc se efectueaza periodic, caz in care organul fiscal stabileste si clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului. Clasa/Subclasa de risc fiscal se comunica contribuabilului, la cererea acestuia, prin orice mijloc de comunicare care asigura dovada primirii informatiei, cu exceptia cazului in care obiective de interes general justifica restrangerea accesului la aceasta informatie.

Data intrarii in vigoare: 01.01.2026
 

INAINTE

ART. 55 Mijloace de proba

 (2) Pentru determinarea starii de fapt fiscale, organul fiscal, in conditiile legii, administreaza mijloace de proba, putand proceda la:
 ....................................................................
 e) efectuarea, in conditiile legii, de controale curente, operative si inopinate sau controale tematice, dupa caz.
 

DUPA
La articolul 55 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

e) efectuarea, in conditiile legii, de controale inopinate sau controale antifrauda, dupa caz.”

Data intrarii in vigoare: 29. 12. 2022
 

INAINTE
ART. 56 Dreptul organului fiscal de a solicita prezenta contribuabilului/platitorului la sediul sau

 (1) Organul fiscal poate solicita prezenta contribuabilului/ platitorului la sediul sau pentru a da informatii si lamuriri necesare stabilirii situatiei sale fiscale reale. Odata cu aceasta solicitare, cand este cazul, organul fiscal indica si documentele pe care contribuabilul/platitorul este obligat sa le prezinte.

DUPA

La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Organul fiscal poate solicita prezenta contribuabilului/platitorului la sediul sau pentru a da informatii si lamuriri necesare stabilirii situatiei sale fiscale reale. Odata cu aceasta solicitare, cand sunt necesare documente/informatii pentru clarificarea situatiei fiscale,
organul fiscal indica si documentele pe care contribuabilul/platitorul este obligat sa le prezinte, atunci cand acestea nu sunt detinute de organul fiscal. 

Data intrarii in vigoare: 29. 12. 2022

INAINTE

ART. 58 Obligatia de a furniza informatii

(2) Cererea de furnizare a informatiilor se formuleaza in scris. In cerere organul fiscal trebuie sa specifice natura
informatiilor solicitate pentru determinarea starii de fapt fiscale si documentele care sustin informatiile furnizate.

DUPA
La articolul 58, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Cererea de furnizare a informatiilor se formuleaza in scris.

In cerere, organul fiscal trebuie sa specifice natura informatiilor solicitate pentru determinarea starii de fapt fiscale si documentele care sustin informatiile furnizate, atunci cand acestea nu sunt detinute de organul fiscal. 

Data intrarii in vigoare: 29. 12. 2022

INAINTE

ART. 64 Prezentarea de inscrisuri

(2) Organul fiscal poate solicita punerea la dispozitie a inscrisurilor la sediul sau ori la domiciliul fiscal al persoanei obligate sa le prezinte.

DUPA
La articolul 64, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Organul fiscal poate solicita punerea la dispozitie a inscrisurilor la sediul sau ori la domiciliul fiscal al persoanei obligate sa le prezinte. Punerea la dispozitie a inscrisurilor la sediul organului fiscal se poate realiza prin transmiterea acestora prin posta, cu confirmare de primire, prin depunerea la registratura organului fiscal sau prin mijloacele electronice de transmitere la distanta in conditiile art. 79. 

Data intrarii in vigoare: 29. 12. 2022

INAINTE

ART. 68 Obligatia autoritatilor si institutiilor publice de a furniza informatii si de a prezenta acte
 (3) Organul fiscal central este obligat sa transmita organelor fiscale locale informatii privind sursele de venit ale persoanelor fizice. Periodicitatea, formatul si modalitatea de transmitere se stabilesc prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

DUPA

La articolul 68, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Organul fiscal central este obligat sa transmita organelor fiscale locale informatii privind sursele de venit ale persoanelor fizice. Organele fiscale locale si organul fiscal central incheie protocolul denumit «Protocol de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen», care se transmite prin sistemul informatic propriu al Ministerului Finantelor/ANAF in conformitate cu art. 70^1
 alin. (1) lit. a) si alin. (2). 

Data intrarii in vigoare: 29. 12. 2022

INAINTE

ART. 79 Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanta

(1^2) In situatia in care contribuabilii/platitorii nu isi indeplinesc obligatia comunicarii prin intermediul mijloacelor electronice de
transmitere la distanta a cererilor, inscrisurilor sau oricaror altor documente in conditiile alin. (1^1), iar acestea sunt depuse la
organul fiscal central in format letric, nu vor fi luate in considerare, urmand ca acesta sa notifice contribuabilii/platitorii cu privire la obligativitatea comunicarii prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta.

DUPA
La articolul 79, dupa alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alin. (1^3), cu urmatorul cuprins: 

(1^3) In procedura de control fiscal ori de solutionare a contestatiei, cererile, inscrisurile sau orice alte documente pot fi transmise de contribuabili/platitori, inclusiv de cei prevazuti la alin. (1^1 ), prin mijloace electronice de transmitere la distanta in conditiile alin. (4) sau (5), dupa caz, ori prin posta, cu confirmare de primire sau prin posta electronica la adresa de e-mail indicata de organul de control sau de solutionare a contestatiei ori depuse la registratura organului fiscal competent. In mod similar, organul de control
sau de solutionare a contestatiei poate transmite solicitari, inscrisuri sau orice alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanta in conditiile alin. (4) sau (5), dupa caz, ori prin posta, cu confirmare de primire, sau prin posta electronica la adresa de e-mail indicata de contribuabil/platitor. 

Data intrarii in vigoare: 29. 12. 2022

INAINTE

ART. 113 Obiectul inspectiei fiscale

(2) In scopul efectuarii inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala procedeaza la:

i) stabilirea corecta a bazei de impunere, a diferentelor datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de obligatia
fiscala principala declarata de catre contribuabil/platitor si/sau stabilita, dupa caz, de organul fiscal;

DUPA

11. La articolul 113 alineatul (2), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

i) stabilirea bazei de impozitare, a diferentelor datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de obligatia fiscala
principala declarata de catre contribuabil/platitor si/sau stabilita, dupa caz, de organul fiscal.

Data intrarii in vigoare: 29. 12. 2022

INAINTE

ART. 118 Reguli privind inspectia fiscala

 (1) Activitatea de inspectie fiscala se organizeaza si se desfasoara in baza unor programe anuale, trimestriale si lunare.
Conditiile pentru intocmirea programelor se aproba astfel:

 a) prin ordin al presedintelui A.N.A.F., in cazul inspectiei fiscale efectuate de organul fiscal central;
 b) prin acte ale autoritatilor administratiei publice locale emise in conditiile legii, in cazul inspectiei fiscale efectuate de organul
fiscal local.

DUPA
12. La articolul 118, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(1^1) cu urmatorul cuprins:

(1^1) Activitatea de inspectie fiscala efectuata de organul fiscal central se organizeaza in baza programelor intocmite la nivel
central.

Data intrarii in vigoare: 01.01.2026

INAINTE

ART. 118 Reguli privind inspectia fiscala

(2) Inspectia fiscala se exercita pe baza principiilor independentei, unicitatii, autonomiei, ierarhizarii, teritorialitatii si descentralizarii.
 ....................................................................
(4) La inceperea inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala trebuie sa prezinte contribuabilului/platitorului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de inspectie fiscala. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in registrul unic de control ori de cate ori exista obligatia tinerii acestuia.

DUPA

La articolul 118, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Inspectia fiscala se exercita, in cazul organului fiscal local, pe baza principiilor independentei, unicitatii, autonomiei, ierarhizarii, teritorialitatii si descentralizarii, iar in cazul organului fiscal central se exercita pe baza principiilor independentei, unicitatii, autonomiei, ierarhizarii si deconcentrarii.

Data intrarii in vigoare: ART. 118 alin.(2) 01.01.2026
 .............................................................……………….
(4) La inceperea inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala trebuie sa prezinte contribuabilului/platitorului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de inspectie fiscala. Legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu pot fi prezentate si prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanta. In cazul organului fiscal central, prezentarea legitimatiei de inspectie si a ordinului de serviciu se realizeaza conform Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in registrul
unic de control ori de cate ori exista obligatia tinerii acestuia si inspectia fiscala se desfasoara in spatiile de lucru ale
contribuabilului/platitorului.

Data intrarii in vigoare: ART. 118 alin.(4) 29. 12. 2022
 

INAINTE

ART. 119 Competenta de efectuare a inspectiei fiscale

 (1) Inspectia fiscala se exercita exclusiv, nemijlocit si neingradit de organul fiscal competent potrivit cap. I si II ale titlului III. Organele fiscale care sunt competente sa efectueze inspectia fiscala sunt denumite in sensul prezentului capitol organe de inspectie fiscala.

 (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), competenta de efectuare a inspectiei fiscale in cazul creantelor administrate de organul fiscal central poate fi stabilita prin ordin al presedintelui A.N.A.F. si in sarcina altor organe fiscale care nu au competenta potrivit cap. I al titlului III.

DUPA

Articolul 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Competenta de efectuare a inspectiei fiscale

Art. 119. — (1) Inspectia fiscala se exercita exclusiv, nemijlocit si neingradit de organul fiscal central competent potrivit art. 29 sau organul fiscal local competent potrivit art. 37 si 38. Organele fiscale care sunt competente sa efectueze inspectia fiscala sunt denumite, in sensul prezentului capitol, organe de inspectie fiscala.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 30, in cazul creantelor administrate de organul fiscal central, organele de inspectie
fiscala au competenta de efectuare a inspectiei fiscale pe intreg teritoriul tarii.

(3) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul verificarii documentare efectuate de
catre structurile de inspectie fiscala din cadrul organului fiscal central.

Data intrarii in vigoare: 01.01.2026
 

INAINTE

ART. 120 Reguli speciale privind competenta de efectuare a inspectiei fiscale de catre organul fiscal central

 (1) In cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin ordin al presedintelui A.N.A.F. se pot constitui, la nivelul aparatului central, structuri care au competenta in efectuarea inspectiei fiscale pe intreg teritoriul tarii.

 (2) Competenta de efectuare a inspectiei fiscale de catre organul fiscal central se poate delega altui organ fiscal central, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

 (3) In cazul delegarii competentei potrivit alin. (2), organul de inspectie fiscala caruia i s-a delegat competenta instiinteaza contribuabilul/platitorul despre delegarea de competenta.

DUPA

Articolul 120 se abroga

Data intrarii in vigoare: 01.01.2026
 

INAINTE

ART. 121 Selectarea contribuabililor/platitorilor pentru inspectie fiscala

 (1) Selectarea contribuabililor/platitorilor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale este efectuata de catre organul de inspectie fiscala competent, in functie de nivelul riscului.

Nivelul riscului se stabileste pe baza analizei de risc.
 

DUPA
La articolul 121, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) In cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal local, selectarea contribuabililor/platitorilor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale este efectuata de catre organul de inspectie fiscala competent, in functie de nivelul riscului.
Nivelul riscului se stabileste pe baza analizei de risc. In cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central, selectarea contribuabililor/ platitorilor pentru efectuarea actiunii de inspectie fiscala se efectueaza la nivelul aparatului central al ANAF, in functie de nivelul riscului stabilit pe baza analizei de risc.
 

Data intrarii in vigoare: 01.01.2026

INAINTE
ART. 121 Selectarea contribuabililor/platitorilor pentru inspectie fiscala

DUPA
La articolul 121, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:

(1^1) Prin exceptie de la alin. (1), in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central, contribuabilii/platitorii pot fi selectati in mod aleatoriu pentru efectuarea unei actiuni de inspectie fiscala. Termenii si conditiile in care se realizeaza selectarea aleatorie se stabilesc prin ordin al presedintelui ANAF. Intr-un an calendaristic, procentul maximal de contribuabili/platitori selectati in mod aleatoriu nu poate depasi 10% din totalul contribuabililor/platitorilor selectati pentru efectuarea inspectiei fiscale in anul respectiv. Depasirea procentului de 10% reprezinta abatere disciplinara, iar conducatorul structurii de inspectie fiscala
are obligatia sa ia masuri de sanctionare a persoanelor vinovate. 

Data intrarii in vigoare: 01.01.2026

Dupa articolul 121 se introduce un nou articol, art. 121^1, cu urmatorul cuprins:

Notificarea de conformare emisa de organul fiscal central in cazul inspectiei fiscale

Art. 121^1
— (1) Pentru contribuabilii/platitorii prezumtivi a fiselectati pentru efectuarea inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala transmite acestora, in scris, o notificare de conformare cu privire la riscurile fiscale identificate in scopul reanalizarii de catre acestia a situatiei fiscale si, dupa caz, de a depune sau de a corecta declaratiile fiscale.

(2) Prin notificare se comunica contribuabilului/platitorului ca in termen de 30 de zile de la data comunicarii notificarii are posibilitatea sa depuna sau sa corecteze declaratiile fiscale. Pana la expirarea acestui termen, organul de inspectie fiscala nu intreprinde nicio actiune in vederea selectarii pentru efectuarea inspectiei fiscale.

(3) Depunerea sau corectarea declaratiilor fiscale de catre contribuabil/platitor nu impiedica selectarea pentru efectuarea inspectiei fiscale, insa numai dupa implinirea termenului prevazut la alin. (2).

(4) Dupa implinirea termenului prevazut la alin. (2) contribuabilii/platitorii cu risc fiscal ridicat care nu au remediat riscurile fiscale pentru care au fost notificati sunt supusi obligatoriu unei inspectii fiscale sau unei verificari documentare.

(5) Modelul notificarii de conformare, periodicitatea emiterii notificarilor, precum si procedura de notificare se aproba prin
ordin al presedintelui ANAF. 

Data intrarii in vigoare: 29. 12. 2022

INAINTE
ART. 122 Avizul de inspectie fiscala

 (7) Avizul de inspectie fiscala cuprinde:

DUPA

La articolul 122 alineatul (7), dupa litera d) se introduce o noua litera, lit. e), cu urmatorul cuprins:

e) posibilitatea depunerii sau corectarii declaratiei de impunere aferenta perioadelor si creantelor fiscale ce vor face obiectul inspectiei fiscale, pana la data inceperii inspectiei fiscale. 

Data intrarii in vigoare: 29. 12. 2022

INAINTE
ART. 123 Inceperea inspectiei fiscale

 (2) Data inceperii inspectiei fiscale este data mentionata in registrul unic de control ori de cate ori exista obligatia tinerii acestuia. In cazul contribuabilului/platitorului care nu tine sau nu prezinta organului de inspectie fiscala registrul unic de control, aceasta data se inscrie intr-un proces-verbal de constatare. Procesul-verbal se semneaza de catre organul de inspectie fiscala si contribuabil/platitor si se inregistreaza la registratura contribuabilului/platitorului ori de cate ori exista o astfel de registratura.

 (3) Daca inspectia fiscala nu poate incepe in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data prevazuta in aviz,
contribuabilul/platitorul este instiintat, in scris, asupra noii date de incepere a inspectiei fiscale.

DUPA
La articolul 123, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Data inceperii inspectiei fiscale este data mentionata in registrul unic de control daca exista obligatia tinerii acestuia si inspectia se desfasoara in spatiile de lucru ale contribuabilului/platitorului. In cazul contribuabilului/ platitorului care nu tine sau nu prezinta organului de inspectie fiscala registrul unic de control, aceasta data se inscrie intr-un proces-verbal de constatare. Procesul-verbal
de constatare se semneaza de catre organul de inspectie fiscala si de catre contribuabil/platitor si se inregistreaza la registratura contribuabilului/platitorului ori de cate ori exista o astfel de registratura.

(3) In cazul in care inspectia fiscala se desfasoara in spatiile de lucru ale contribuabilului/platitorului si nu poate incepe in
termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data prevazuta in aviz, contribuabilul/platitorul este instiintat, in scris, asupra noii date de incepere a inspectiei fiscale. 

Data intrarii in vigoare: 29. 12. 2022

Consulta tabelul integral AICI ►


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatia Contabila

Atentie la noutatile privind PROCEDURILE CONTABILE!


Important: modificarile fiscale privind subiectele sensibile pentru orice contabil sunt luate acum in vizor in lucrarea specializata Proceduri Contabile pentru Societati Comerciale:

• ajustarea pentru depreciere
• TVA
• contributii sociale
• contributia asiguratorie pentru munca
• impozite si taxe locale
  - decontarea unei parti din salariu
  - organizarea adunarilor generale ale actionarilor

Va oferim 40 de modele de proceduri gata scrise, in conformitate perfecta cu noua legislatie fiscala! 

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
codul de procedura fiscalainspectie fiscalaanaf


Data aparitiei: 19 Ianuarie 2023

Votati articolul "OUG 188/2022 - ce modificari a adus Codului de procedura fiscala (INAINTE si DUPA)":
Rating:

Nota: 4.75 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X