email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 si 207/2015

microintreprinderidividende2016oug 50/2015impozitulveniturile microintreprinderilor

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 817 din 3 noiembrie 2015 a fost publicat OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015.

Retinem ca, odata cu aacest act, devine oficial, incepand cu 1 ianuarie 2016, impozitul pe dividende de 5%, indiferent de anul din care provine profitul repartizat. Mai mult de atat, in 2016, nu se datoreaza CASS pentru dividende daca persoana obtine alte venituri supuse CASS.

Redam mai jos OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015.

Avand in vedere interesul general de sustinere a cresterii economice si pornind de la interesul Romaniei pentru atragerea investitiilor,

in scopul relansarii cadrului fiscal care sa sustina aceste investitii,

in vederea continuarii procesului de crestere a eficientei sistemului fiscal prin intreprinderea unor masuri de reducere a sarcinii fiscale, intr-un cadru fiscal-bugetar stimulativ pentru dezvoltarea mediului economic privat,
tinand cont ca, pentru stimularea crearii de noi locuri de munca si pentru asezarea echitabila a sarcinii fiscale intre microintreprinderile cu si fara salariati, este necesar un sistem diferentiat de cote de impozitare,

luand in considerare faptul ca, pentru stimularea distribuirii rezultatelor financiare sub forma de dividende si a platii acestora incepand cu anul fiscal 2016, precum si pentru stimularea investitiilor si sprijinirea mediului de afaceri care se poate efectua si prin reducerea cotei de impozit aplicabila veniturilor sub forma dividendelor,     

necesitatea clarificarii tratamentului fiscal, din punctul de vedere al contributiei de asigurari sociale de sanatate, aplicabil persoanelor fizice care detin o asigurare pentru boala si maternitate pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala - maternitate, in vederea eliminarii dublei impuneri,

imposibilitatea elaborarii in timp util a legislatiei secundare, cu consecinte negative asupra comportamentului fiscal al contribuabililor, precum si asupra colectarii obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat,


necesitatea introducerii unor clarificari de natura tehnica pentru a avea reglementari clare, precise, previzibile si accesibile, in domeniul impozitului pe venit, contributiilor sociale obligatorii, impozitelor si taxelor locale, precum si in domeniul procedurilor fiscale,

luand in considerare faptul ca schimbarea sistemului de impozitare a cladirilor in functie de destinatia acestora, in scop rezidential sau nerezidential, necesita modificarea termenului de declarare,
tinand cont de importanta apei potabile si de necesitatea asigurarii accesibilitatii cetatenilor la consumul de apa potabila si avand in vedere insemnatatea apei pentru irigatii pentru sustenabilitatea si dezvoltarea sectorului agricol,

avand in vedere faptul ca neadoptarea in regim de urgenta a masurilor de reglementare prevazute in prezentul act normativ va avea un impact negativ cu privire la:
nedistribuirea rezultatelor financiare sub forma de dividende si amanarea platii acestora pentru anul 2017 cand s-ar aplica o cota de impozitare mai scazuta;

mentinerea inadvertentelor care necesita clarificari, in conditiile in care Codul fiscal si Codul de procedura fiscala se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016;
neincadrarea in termenul de depunere a declaratiilor de catre persoanele fizice si persoanele juridice, ca o consecinta a schimbarii sistemului de impunere a proprietatii;
neemiterea in timp util a deciziilor de impunere, ca urmare a volumului foarte mare al declaratiilor ce urmeaza a fi prelucrate, generate de schimbarea sistemului de impunere a proprietatii,
in considerarea faptului ca respectarea principiului protectiei asteptarii legitime, respectiv al predictibilitatii normelor juridice confera coerenta sistemului normativ, fiind de natura sa asigure o lina si amiabila relationare intre autoritatile fiscale si operatorii economici,
avand in vedere necesitatea completarii normelor tranzitorii generale, pentru a clarifica raportul acestora cu procedurile de administrare in curs, in vederea eliminarii interpretarilor,
tinand cont de faptul ca actualului Cod de procedura fiscala i s-au adus modificari prin Ordonanta Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative, act normativ adoptat de Guvern ulterior finalizarii procedurii parlamentare de aprobare a noului Cod de procedura fiscala,
luand in considerare rectificarea Directivei 2014/107/UE a Consiliului din 9 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal, directiva ce este transpusa in noul Cod de procedura fiscala,
in scopul armonizarii procedurii verificarii situatiei fiscale personale cu prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,

luand in considerare necesitatea modificarii unor reguli privind competenta organului fiscal central in domeniul solutionarii contestatiilor, precum si in ceea ce priveste efectuarea executarii silite, in concordanta cu noile masuri cu privire la reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a unitatilor subordonate,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 15 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) pentru unitatile de invatamant preuniversitar si institutiile de invatamant superior, particulare, acreditate, precum si cele autorizate, veniturile obtinute si utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale;".

2. La articolul 43, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut platit unei persoane juridice romane. Impozitul pe dividende se declara si se plateste la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul."

3. La articolul 43, alineatul (6) se abroga.

4. La articolul 47, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile;".

5. La articolul 51, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:
a) 1% pentru microintreprinderile care au peste 2 salariati, inclusiv;
b) 2% pentru microintreprinderile care au un salariat;
c) 3%, pentru microintreprinderile care nu au salariati."

6. La articolul 51, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

"(5) In cazul in care, in cursul anului fiscal, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare prevazute la alin. (1) se aplica in mod corespunzator, incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microintreprinderile care au un salariat, respectiv 2 salariati si care aplica cotele de impozitare prevazute la alin. (1) lit. a) si b), al caror raport de munca inceteaza, conditia referitoare la numarul de salariati se considera indeplinita daca in cursul aceluiasi trimestru sunt angajati noi salariati.
(6) Pentru microintreprinderile care nu au niciun salariat sau au unul sau 2 salariati, in situatia in care numarul acestora se modifica, in scopul mentinerii/modificarii cotelor de impozitare prevazute la alin. (1), noii salariati trebuie angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata pe o perioada de cel putin 12 luni."

7. La articolul 52, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit, incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre aceste limite."

8. La articolul 68 alineatul (4), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"k) in cazul activelor neamortizabile prevazute la art. 28 alin. (4), cheltuielile sunt deductibile la momentul instrainarii si reprezinta pretul de cumparare sau valoarea stabilita prin expertiza tehnica la data dobandirii, dupa caz."

9. La articolul 68 alineatul (7), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele prevazute la alin. (4) lit. f), alin. (5) lit. h) si cele efectuate pentru persoanele care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III - Venitul din salarii si asimilate salariilor;".

10. La articolul 76 alineatul (3), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"g) primele de asigurare platite de catre suportator pentru angajatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii si asimilate salariilor, la momentul platii primei respective, altele decat cele obligatorii si cele care se incadreaza in conditiile prevazute la alin. (4) lit. t);".

11. La articolul 78 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora."

12. La articolul 97, prima teza a alineatului (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind final."

13. La articolul 97, alineatul (9) se abroga.

14. La articolul 101, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(9) In cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii, sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararilor judecatoresti definitive si executorii, impozitul se calculeaza separat fata de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul retinut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabileste prin deducerea din suma totala a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, datorate potrivit legii, si a sumei neimpozabile lunare, stabilita potrivit legislatiei in vigoare la data platii. Impozitul se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii veniturilor respective. Impozitul astfel retinut se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile."

15. La articolul 125 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) asocierilor fara personalitate juridica, in cazul in care membrii asociati realizeaza venituri stabilite potrivit art. 69."

16. La articolul 133, alineatul (2) se abroga.

17. La articolul 133, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) Cota de impozit de 5% se aplica asupra veniturilor din dividende distribuite incepand cu data de 1 ianuarie 2016."

18. La articolul 137, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Pentru veniturile prevazute la alin. (1) se datoreaza contributii de asigurari sociale si in cazul in care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate in situatiile prevazute la art. 60."

19. La articolul 141, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

"d) ajutoarele/sumele acordate potrivit legii, in cazul decesului personalului din cadrul institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, decedat ca urmare a participarii la actiuni militare, si indemnizatiile lunare de invaliditate acordate personalului ca urmare a participarii la actiuni militare."

20. La articolul 148 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) depaseste 35% din castigul salarial mediu brut, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse in sistem real si isi incep activitatea in cursul anului fiscal sau in cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea in sistem real;".

21. La articolul 151, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(6) Optiunea prevazute la alin. (5) se exercita prin completarea corespunzatoare a declaratiei prevazute la art. 148 alin. (5), depusa la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se doreste utilizarea cotei integrale de contributie de asigurari sociale, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent, respectiv in termen de 30 de zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal."

22. La articolul 153, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a)-e), care detin o asigurare pentru boala si maternitate in sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei, si fac dovada valabilitatii asigurarii, in conformitate cu procedura stabilita prin ordin comun al presedintelui A.N.A.F. si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate."

23. La articolul 157, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate sumele prevazute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) si art. 142."

24. Articolul 183 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 183
Persoanele prevazute la art. 180 care incep sa realizeze venituri de natura celor mentionate la art. 155 sau se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei ori cu plata contributiei suportata din alte surse vor depune la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere de incetare a calitatii de persoana fizica fara venituri, in vederea recalcularii contributiei de asigurari sociale de sanatate. Modelul cererii se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F."

25. La articolul 185, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Pentru veniturile prevazute la alin. (1) se datoreaza contributii de asigurari pentru somaj si in cazul in care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate in situatiile prevazute la art. 60."

26. La articolul 187 alineatul (1), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"j) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre directorii care au raporturi juridice stabilite cu entitati din strainatate, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a entitatii, de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva;".

Continuarea aici.


de Redactia Contabilul

NOUTATI Contabile 2023

Cine efectueaza inventarierea? Care este lista documentelor pentru inventar?


Manualul de Inventariere a fost modificat!

Gasiti noua procedura de inventariere, explicata pas cu pas, impreuna cu setul complet de documente pe care trebuie sa le intocmiti in Manualul de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG.

Sunteti obligat prin lege sa efectuati anual inventarierea patrimoniului, o operatie necesara de altfel si pentru inchiderea exercitiului financiar. In caz contrar – nu uitati! – riscati o amenda de pana la 5.000 de lei!

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
microintreprinderidividende2016oug 50/2015impozitulveniturile microintreprinderilor


Data aparitiei: 04 Noiembrie 2015

Votati articolul "OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 si 207/2015":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

  • In vederea cresterii operativitatii acordarii creditelor, experienta bancara a condus la dezvoltarea unor metode de incadrare a firmelor solicitante in clase de risc, cu ajutorul unei note medii sau punctaj. In functie de clasa de risc in care este pozitionata, firma solicitanta va primi sau nu creditul cerut. Credit-scoringul poate fi exprimat ca o notatie prin care banca evalueaza performantele economice ale firmei solicitante in vederea acor...» citeste mai departe aici

 • Controale fiscale: problemele identificate de ANAF in semestrul I din 2023

  • Intr-un raport recent, ANAF prezinta principalele probleme pe care le-au constatat inspectorii in urma controalelor efectuate in semestrul I din 2023. Documentul este format din doua parti: "Principalele deficiente constatate ca urmare a actiunilor de control" si "Principalele problematici fiscale adresate de contribuabili". Asadar, in urma controalelor facute in primele 6 luni ale anului 2023, iata, in randurile de mai jos, care sunt princi...» citeste mai departe aici

 • Sistemul fiscal sub semnul intrebarii: Guvernul pregateste terenul pentru schimbari rapide

  • Dupa ce a facut publice masurile fiscale si bugetare pentru asigurarea stabilitatii financiare pe termen lung a Romaniei, Ministerul Finantelor a adus la cunostinta tot in acea zi un alt proiect de Ordonanta de Urgenta ce vizeaza modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal​.  As...» citeste mai departe aici

 • Arhivare documente justificative: 5 conditii care trebuie respectate

  • In lumea moderna, in care tehnologia a devenit o parte esentiala a vietii noastre personale si profesionale, pastrarea documentelor justificative in format electronic a devenit o practica tot mai raspandita si importanta. Aceasta transformare in modul in care gestionam si pastram documentele are un impact semnificativ asupra eficientei, accesibilitatii si sigurantei informatiilor financiare.  Vom afla in cele ce urmeaza daca documentele justificative (regi...» citeste mai departe aici

 • Transporturi rutiere de bunuri: se instituie Sistemul national RO e-Sigiliu. Care sunt sanctiunile?

  • Conform proiectului pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea in Parlament, in vederea asigurarii respectarii trasabilitatii transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul Romaniei se instituie Sistemul national RO e-Sigiliu.  e-Sigiliu, un nou sistem ce vizeaza transporturile rutiere de marfuri Acesta este un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice si a unei aplicatii informatice care permite autoritatilor competente de...» citeste mai departe aici

 • De ce sa alegi cutii de arhivare din carton in locul celor din plastic?

  • In lumea moderna, organizarea si stocarea eficienta a documentelor si obiectelor sunt esentiale atat in mediul de afaceri, cat si in viata de zi cu zi. Una dintre cele mai bune solutii pentru a gestiona cu succes aceasta sarcina este utilizarea cutiilor de arhivare. Acestea sunt disponibile intr-o varietate diversa de materiale, dar in ultimii ani, cutiile de arhivare din carton au castigat popularitate in fata celor din plastic. De ce ar trebui sa alegi variantele din carton in locul...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X