email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Cum afla ANAF ca datorezi impozit pe venit? Atentie la prevederile Ordinului nr. 2.862/2019!

Cum afla ANAF ca datorezi impozit pe venit? Atentie la prevederile Ordinului nr. 2.862/2019!
impozit pe venitdeclaratia unicaevidenta fiscala

Ordinul nr. 2.862/2019 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 897 din data de 6 noiembrie 2019. Actul normativ vizeaza aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare.
 

Va reamintim ca ANAF a mai elaborat o procedura care se aplica persoanelor fizice ce nu si-au indeplinit obligatia declararii contributiei de asigurari sociale, respectiv a contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Practic, reprezentantii Fiscului pot sa afle ce persoane fizice nu au depus Declaratia unica, formularul prin care se poate plati la stat impozitul pe venit si contributiile sociale.

Prevederile ordinului nr. 2.862/2019 se aplica pentru stabilirea din oficiu a impozitului anual datorat de persoanele fizice pentru veniturile realizate incepand cu anul fiscal 2018.
 

Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice: principalele prevederi

Nedepunerea declaratiei de impunere da dreptul organului fiscal central competent de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/impozitul anual datorat, pe fiecare sursa si categorie de venit, potrivit art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Codul de procedura fiscala.

Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit se efectueaza de catre compartimentul cu atributii de gestiune registru contribuabili si declaratii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit in continuare compartiment de specialitate.
Stabilirea din oficiu a impozitului anual pe venit se realizeaza in cadrul perioadei de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili creante fiscale si nu priveste perioadele pentru care contribuabilul a fost supus inspectiei fiscale.Cuantumul impozitului pe venit se stabileste sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit legii.

Compartimentul de specialitate este indreptatit sa examineze, din oficiu, starea de fapt, sa utilizeze toate informatiile si documentele necesare pentru determinarea situatiei fiscale a contribuabilului.

Compartimentul de specialitate genereaza Lista persoanelor fizice care au obligatia depunerii declaratiei de impunere pe baza informatiilor existente in evidenta fiscala constituita pe baza datelor declarate de contribuabili, platitorii de venituri sau intermediarii/societatile de administrare a investitiilor/societatile de investitii autoadministrate, dupa caz, in functie de natura venitului realizat, precum si din schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si autoritati fiscale din strainatate.

 Lista va cuprinde persoanele fizice care au realizat, in anul de impunere, urmatoarele tipuri de venit:

a) activitati independente pentru care venitul net se stabileste in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
b) drepturi de proprietate intelectuala pentru care venitul net se stabileste in sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decat cele pentru care impozitul se retine la sursa;
c) cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se stabileste in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
d) cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se stabileste pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu exceptia veniturilor din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria este exprimata in lei si pentru care nu s-a exercitat optiunea pentru stabilirea venitului net anual in sistem real;
e) activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
f) silvicultura si/sau piscicultura;
g) cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se stabileste pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru care chiria este exprimata in lei, in conditiile derularii contractului de inchiriere in anul de impunere;
h) activitati independente pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, in conditiile continuarii activitatii in anul de impunere;
i) cedarea folosintei bunurilor calificata in categoria venituri din activitati independente, impuse pe baza normelor de venit, in conditiile continuarii activitatii in anul de impunere;
j) transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar;
k) venituri din activitati agricole pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit;
l) venituri din strainatate pentru care exista obligatia depunerii declaratiei de impunere, potrivit legii.

 In cazul activitatilor incepute in luna decembrie a anului precedent celui de impunere, in conditiile continuarii activitatii, la intocmirea listei de la alin. (1) se au in vedere informatiile cuprinse in declaratiile unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, completate la sectiunea 1 "Date privind impozitul pe veniturile realizate din Romania" de la capitolul I "Date privind impozitul pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate", depuse pentru anul precedent celui de impunere.
 

Sursele folosite de Fisc pentru depistarea persoanelor care nu declara venitul

Pentru anul fiscal 2018, la intocmirea listei de la alin. (1) se au in vedere urmatoarele surse de informatii:

a) declaratiile unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, completate la sectiunea 1 "Date privind impozitul pe veniturile estimate din Romania in anul 2018" subsectiunea 1 "Date privind impozitul pe veniturile estimate din Romania, impuse in sistem real" de la capitolul II "Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate in anul 2018", depuse pentru anul fiscal 2018, in cazul veniturilor prevazute la alin. (2) lit. a) -f);
b) deciziile de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat (formularul 260), emise de organul fiscal pentru anii anteriori, in cazul veniturilor prevazute la alin. (2) lit. g) -i);
c) declaratiile privind veniturile estimate/norma de venit (formularul 220), depuse pentru anul 2017, in cazul activitatilor incepute in luna decembrie a anului 2017, in conditiile continuarii activitatii in anul 2018;
d) declaratiile informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit (formularul 205), depuse pentru anul 2018, in cazul veniturilor prevazute la alin. (2) lit. j);
e) informatii de la terti, obtinute pe baza declaratiilor fiscale sau in baza schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si alte institutii, in cazul veniturilor obtinute din Romania;
f) informatii obtinute in baza schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si autoritati fiscale din strainatate, in cazul veniturilor prevazute la alin. (2) lit. l).
 

Lista contribuabililor care nu au depus declaratia de impunere

(1)   In termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaratiilor de impunere, compartimentul de specialitate, prin aplicatia informatica, emite Lista persoanelor fizice care nu au depus declaratia de impunere, prin compararea Listei persoanelor fizice care au obligatia depunerii declaratiei de impunere cu Lista persoanelor fizice care au depus declaratia de impunere.

(2) Lista persoanelor fizice care nu au depus declaratia de impunere cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente:

a) numele si prenumele contribuabilului;
b) codul numeric personal/numarul de identificare fiscala al contribuabilului;
c) categoria/categoriile de venit pentru care contribuabilul are obligatia declararii;
d) tara in care s-a realizat venitul;
e) anul la care se refera obligatia de declarare.
 

Notificarea contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative, potrivit legii

(1) In termen de 15 zile de la emiterea Listei persoanelor fizice care nu au depus declaratia de impunere, compartimentul de specialitate emite si comunica persoanelor din lista Notificarea privind nedepunerea la termen a declaratiei de impunere, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice, cu modificarile si completarile ulterioare.Derogari (1)

(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), in cazul persoanelor care realizeaza veniturile prevazute la pct. 7 alin. (2) lit. g) -i) si k), compartimentul de specialitate emite si comunica notificarea prevazuta la alin. (1) in termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de plata a impozitului, prevazut la art. 107 alin. (7), respectiv la art. 1201 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Organul fiscal efectueaza urmatoarele operatiuni:

a) editeaza, prin aplicatia informatica, notificarile privind nedepunerea declaratiilor de impunere;
b) comunica contribuabililor notificarile, potrivit legii;
c) inregistreaza data comunicarii notificarii in evidenta fiscala.
 

 Ordinul nr. 2.862/2019: alte informatii esentiale

Estimarea bazei de impozitare

(1) Estimarea bazei de impozitare se efectueaza pe baza informatiilor cuprinse in urmatoarele documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului sau a informatiilor existente in evidenta fiscala, dupa caz, referitoare la anul de impunere sau anii anteriori, dupa caz, din cadrul perioadei de prescriptie a dreptului de a stabili creante fiscale:


a) declaratii fiscale: declaratii de impunere, declaratii anuale de venit pentru asocieri fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale, deconturile privind taxa pe valoarea adaugata;
b) decizii emise de inspectia fiscala pentru anii anteriori;
c) decizii de impunere din oficiu emise in anii anteriori;
d) informatii de la terti, obtinute pe baza declaratiilor fiscale sau in baza schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si alte institutii;
e) informatii obtinute in baza schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si autoritati fiscale din strainatate;
f) informatii despre contribuabilii cu activitati si conditii de desfasurare a activitatii similare;
g) nivelul normei de venit de la locul desfasurarii activitatii, aprobata pentru anul de impunere, corespunzatoare activitatii desfasurate;
h) contracte privind cedarea folosintei bunurilor;
i) alte informatii care au relevanta in procesul de stabilire din oficiu a impozitului pe venit.
(2) Estimarea bazei de impozitare se efectueaza avand in vedere toate datele si documentele care au relevanta pentru stabilirea din oficiu a impozitului pe venit, identificandu-se acele elemente care sunt cele mai apropiate situatiei de fapt fiscale.

Formularele "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice" si "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice" se comunica contribuabilului in conformitate cu dispozitiile art. 47 din Codul de procedura fiscala.
 In termen de 24 de ore de la primirea informatiei privind data comunicarii deciziilor de impunere din oficiu sau a deciziei de anulare a deciziei de impunere din oficiu, compartimentul de specialitate inregistreaza in evidenta fiscala data comunicarii acestora.
 

Lista persoanelor fizice pentru care nu exista informatii necesare impunerii din oficiu poate fi utilizata de catre structurile prevazute la alin. (3) pentru efectuarea de analize ulterioare, iar in situatia identificarii unor informatii si date, utile pentru impunerea din oficiu, acestea vor fi transmise organelor de administrare competente in vederea stabilirii din oficiu a impozitului anual pe veniturile respectivelor persoane fizice.


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU in Contabilitate: modificarile pentru 2022


Uitati de neclaritati, ambiguitati, greseli si amenzi!

Ghidul practic al contabilitatii va arata intotdeauna, cu promptitudine, cum trebuie abordata si rezolvata fiecare sarcina din activitatea dvs. profesionala.

- Legislatie explicata
- Exemple detaliate
- Monografii contabile complete

...Vezi AICI lista completa <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
impozit pe venitdeclaratia unicaevidenta fiscala

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 06 Decembrie 2019


Votati articolul "Cum afla ANAF ca datorezi impozit pe venit? Atentie la prevederile Ordinului nr. 2.862/2019!":
Rating:

Nota: 4.62 din 5 din 25 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 06 Decembrie 2019 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X