email
Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Modificari privind normele de acordare a concediilor medicale. Declaratia care trebuie completata de persoanele in carantina

Modificari privind normele de acordare a concediilor medicale. Declaratia care trebuie completata de persoanele in carantina
concediu de carantinaconcediu medicalindemnizatie

Ordinul nr. 1.898/855/2021 modifica si completeaza Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 15/2018/1.311/2017.

Potrivit noului act normativ din Monitorul Oficial nr. 905 din 21 septembrie 2021, persoanele asigurate care beneficiaza de concediu medical pentru carantina completeaza o declaratie pe propria raspundere. Aceasta noutate a aparut ca urmare a modificarilor intrate in vigoare de la 1 august 2021 prin OUG 74/2021. Mai exact, daca este obligatorie carantina in cazul persoanelor care s-au deplasat in interes personal intr-o zona in care la momentul deplasarii exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent inalt patogen, asa-zisele zone rosii, statul nu va mai suporta integral indemnizatia. Certificatul de concediu medical eliberat de medicul curant va cuprinde toata perioada de carantina, insa indemnizatia va fi platita doar pentru primele 5 zile de concediu medical, suma care va fi suportata din FNUASS. Este important de precizat ca salariatul aflat in aceasta situatie nu va fi platit pentru cele 9 zile ramase neacoperite. 

Conform Ordinului 1898/855/2021, aceste persoane vor completa o declaratie pe proprie raspundere in care sa specifice daca s-au deplasat in interes personal sau nu intr-o zona rosie. 

"La articolul 37, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

(7) Persoanele asigurate care beneficiaza de concediu medical pentru carantina completeaza o declaratie pe propria raspundere, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7^1 la prezentele norme, care se depune la platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazuti la art. 36 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care se pastreaza de catre acestia si se prezinta organelor de control.", potrivit noilor modificari din normele de acordare a concediilor medicale. 

Iata mai jos modelul de declaratie care va trebui intocmit: 


DECLARATIE

Subsemnatul(a), ..............................., cetatean ........................., nascut(a) la data de ................. in localitatea ..............................., domiciliat(a) in ...................................., str. .......................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judetul ........................, posesor(posesoare) al/a ..........., seria ............. nr. ................., eliberat(a) de ......................... la data de .................., cod numeric personal ................................, cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca:
[ ] instituirea masurii carantinei in perioada ........................ este ca urmare a deplasarii mele in interes personal din data de ................ intr-o zona in care la momentul deplasarii exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent inalt patogen, respectiv in .....................;
[ ] instituirea masurii carantinei in perioada ........................ nu este ca urmare a deplasarii mele in interes personal intr-o zona in care la momentul deplasarii exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent inalt patogen.

Declarant                                                                                         Data
..............................................                                                          ...........................
(numele, prenumele si semnatura)

Citeste si: 3 noutati importante privind concediul medical si de carantina pe care orice firma trebuie sa le stie

Alte modificari prevazute in Ordinul nr. 1.898/855/2021: 

Articolul I
Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) prezinta adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 de luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, a unor tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevazute la art. 18 alin. (5), a carantinei, a bolilor infectocontagioase din grupa A, in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, stabilite prin hotarare a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in situatia eliberarii certificatelor de concediu medical acordate in continuare, pentru acelasi episod de boala, de catre medicul curant care are obligatia intocmirii planului de urmarire a evolutiei bolii;

2. La articolul 9 alineatul (4), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:

h) in cazul unor tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevazute la art. 18 alin. (5).

3. La articolul 10^1, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul eliberarii certificatelor de concediu medical pentru unele boli speciale si pentru unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevazute la art. 18 alin. (5), pentru urgentele medico-chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii prevazuta la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, medicii de familie si medicii de specialitate din ambulatoriu nu au obligatia intocmirii unui plan de urmarire a evolutiei bolii.

4. La articolul 10^1, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru persoanele care au beneficiat in ultimele 12 luni de 90 de zile, cumulat, de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca pentru aceeasi afectiune, socotite din prima zi de imbolnavire, si pentru care este necesara prelungirea concediului medical peste 90 de zile cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale, medicii de specialitate nu au obligatia intocmirii unui plan de urmarire a evolutiei bolii.

5. La articolul 18, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si pentru unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevazute la art. 18 alin. (5) si se diferentiaza dupa cum urmeaza:

a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sanatatii;
b) un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;
c) pe toata perioada de tratament, pana la vindecare, pentru tuberculoza;
d) pe toata perioada de tratament, pana la vindecare, pentru unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare.

6. La articolul 18, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

(5) Tipurile de arsuri pentru care durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este prevazuta la alin. (3) lit. d) sunt arsurile de gradul IIB-III localizate pe fata, scalp, maini, picioare, organe genitale, perineu, articulatii mari si/sau arsuri de gradul III cu alte localizari, dar care afecteaza cel putin 10% din suprafata corporala.

7. La articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) In cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca pentru aceeasi afectiune, concediul medical se poate prelungi de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, in etape succesive de maximum 30/31 de zile calendaristice, cu respectarea duratelor de acordare prevazute la art. 18 alin. (1)-(3), socotite de la prima zi de imbolnavire.

8. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 23
Asiguratii bolnavi de tuberculoza, precum si cei cu unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevazute la art. 18 alin. (5) beneficiaza de concediu medical pana la duratele maxime prevazute de lege.

9. La articolul 37, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

(7) Persoanele asigurate care beneficiaza de concediu medical pentru carantina completeaza o declaratie pe propria raspundere, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7^1 la prezentele norme, care se depune la platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazuti la art. 36 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care se pastreaza de catre acestia si se prezinta organelor de control.

10. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 56
(1) Durata concediilor pentru tuberculoza, unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevazute la art. 18 alin. (5), neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca, pentru carantina, boli infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

(2) Pentru concediile medicale prevazute la alin. (1), platitorii de indemnizatii au obligatia sa elibereze adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical aferent fiecarei afectiuni in parte, cu exceptia cazurilor de tuberculoza, a unor tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, prevazute la art. 18 alin. (5), precum si a celor pentru carantina sau a bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii.

11. Dupa anexa nr. 7 se introduce o noua anexa, anexa nr. 7^1, care are cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2023

Corespondenta detaliata a conturilor pe principalele tipuri de operatiuni


Atentie! Necunoasterea corespondentei dintre conturi poate genera:
    • inregistrari contabile eronate! Urmarea: amenda ANAF!
    • situatii financiare compromise! Urmarea: amenzi, acuzatie de evaziune fiscala etc.! Cine-si doreste?
    • incapacitatea elaborarii unor analize serioase asupra performantelor economice ale firmei! Urmarea: decizii eronate, rezultate dezastruoase! Ai nevoie de asa ceva?

SOLUTIA SALVATOARE pentru evitarea lor! Iti propunem acum lucrarea indispensabila oricarui contabil de SRL sau PFA: Corespondenta detaliata a conturilor pe principalele tipuri de operatiuni

...vezi AICI lista completa >>

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
concediu de carantinaconcediu medicalindemnizatie

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 22 Septembrie 2021


Votati articolul "Modificari privind normele de acordare a concediilor medicale. Declaratia care trebuie completata de persoanele in carantina":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X