email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ANAF a oficializat noua procedura de rambursare a TVA-ului, potrivit modificarilor aplicate de la 1 februarie 2022

ANAF a oficializat noua procedura de rambursare a TVA-ului, potrivit modificarilor aplicate de la 1 februarie 2022
rambursare tvacodul de procedura fiscalainspectie fiscala

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat in Monitor Ordinul352/2022 pentru aprobarea noii proceduri de rambursare a TVA-ului, tinand cont de faptul ca in Codul de procedura fiscala a intrat o modificare care se aplica de la 1 februarie 2022. 

Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 242 din 11 martie 2022. 

Prin OG nr.11/2021, au fost modificate prevederile art.169 ”Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata” din Codul de procedura fiscala. Potrivit art.VI alin.(4) din ordonanta, reglementarile se aplica incepand cu data de 1 februarie 2022. 

"Prin aceasta modificare legislativa, au fost permanentizate regulile speciale pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, aprobate prin art.XI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.48/2020 privind unele masuri financiar-fiscale.

Potrivit acestor prevederi legale, taxa pe valoarea adaugata se ramburseaza cu efectuarea, ulterior a inspectiei fiscale, cu exceptia unor situatii reglementate distinct, pe categorii de contribuabili. 

Pentru contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, rambursarea TVA se acorda dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate doar in urmatoarele situatii: 

- contribuabilul/platitorul are inscrise in cazierul fiscal fapte care sunt sanctionate ca infractiuni; 
- organul fiscal central, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite; 
- pentru contribuabilul/platitorul respectiv a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, cu exceptia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, in conditiile legii speciale. Pentru alti contribuabili decat contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, rambursarea TVA se acorda dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate si in urmatoarele situatii: 

- contribuabilul/platitorul depune primul decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, dupa inregistrarea in scopuri de TVA; 
- soldul sumei negative de TVA solicitata la rambursare provine dintr-un numar de perioade mai mare decat numarul perioadelor de raportare utilizate intr-o perioada de 12 luni. 

In prezent, procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare este aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.3699/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.969 din 28 decembrie 2015, emis in temeiul prevederilor art.169 din Codul de procedura fiscala. Avand in vedere ca, modificarea adusa art.169 din Codul de procedura fiscala se aplica incepand cu data de 1 februarie 2022, este necesara elaborarea unei noi proceduri de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, adaptata acestor modificari legislative.", se precizeaza in referatul de aprobare. 

Noua procedura de rambursare a TVA-ului in 2022

Procedura din 7 martie 2022 de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare


Capitolul I

Sectiunea 1 Dispozitii generale

1. Prezenta procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare are ca scop verificarea conditiilor prevazute de art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul de procedura fiscala), pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

2. Procedura se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul solutionarii deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, denumit in continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.

3. Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana impozabila ori in evidenta caruia aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 35 din Codul de procedura fiscala, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), dupa caz.

4. In sensul prezentei proceduri, prin conducatorul unitatii fiscale se intelege, dupa caz:

a) directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;
b) seful administratiei judetene a finantelor publice;
c) seful administratiei finantelor publice a sectorului 1-6 din municipiul Bucuresti;
d) seful serviciului fiscal municipal;
e) seful serviciului fiscal orasenesc;
f) seful biroului fiscal comunal;
g) seful Administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii a municipiului Bucuresti;
h) seful administratiei fiscale pentru contribuabili nerezidenti din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti.

5. In sensul prezentei proceduri, prin persoana impozabila se intelege persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

6. In vederea solutionarii deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, pentru verificarea conditiilor prevazute de art. 169 din Codul de procedura fiscala, compartimentul de specialitate constituie, respectiv actualizeaza atat Baza de date speciala privind riscul de rambursare necuvenita a TVA, potrivit dispozitiilor din sectiunea a 2-a, cat si Baza de date speciala privind persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA pentru care a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, potrivit dispozitiilor din sectiunea a 3-a.

Sectiunea a 2-a Constituirea si gestionarea bazei de date speciale privind riscul de rambursare necuvenita a TVA

7.(1) Baza de date speciala privind riscul de rambursare necuvenita a TVA reprezinta o lista in care sunt inscrise persoane impozabile, despre care organele fiscale detin informatii ca pot prezenta un risc fiscal de rambursare necuvenita, potrivit dispozitiilor art. 169 alin. (4) din Codul de procedura fiscala.

7.(2) Baza de date speciala se constituie de catre compartimentul de specialitate si cuprinde informatii cu privire la persoanele impozabile pentru care au fost intocmite referate potrivit prevederilor pct. 8.

7.(3) Baza de date speciala contine informatii privind denumirea/numele si prenumele persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA, codul de inregistrare in scopuri de TVA, numarul si data referatului prin care s-a propus inscrierea in baza de date speciala, structura din cadrul organului fiscal care a facut propunerea, motivele care au stat la baza inscrierii in baza de date, numarul si data referatului prin care s-a propus mentinerea in baza de date, motivele care au stat la baza mentinerii in baza de date, numarul si data referatului prin care s-a propus radierea din baza de date, structura care a facut propunerea, motivele care au stat la baza radierii, dupa caz.

8. De indata ce structurile cu atributii de inspectie fiscala, de administrare fiscala, Directia generala juridica sau structurile juridice teritoriale, Directia generala antifrauda fiscala detin informatii de natura celor mentionate la art. 169 alin. (4) din Codul de procedura fiscala, vor instiinta despre acest fapt compartimentul de specialitate. Propunerea de inscriere a persoanei impozabile in baza de date speciala se realizeaza printr-un referat motivat, aprobat de coordonatorul structurii care face propunerea. Persoanele impozabile pentru care se primesc referate vor fi inscrise de catre compartimentul de specialitate in baza de date speciala.

9. Referatul motivat cuprinde constatarile complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza, care sa justifice existenta riscului fiscal din punctul de vedere al acordarii unei rambursari necuvenite de taxa pe valoarea adaugata pentru persoana impozabila in cauza.

10. In sensul prezentei proceduri, se considera ca persoanele impozabile prezinta risc de rambursare necuvenita a TVA daca se regasesc in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) organele fiscale primesc documente oficiale de la alte institutii, care vizeaza aspecte de natura fiscala si daca se constata ca au incidenta in acordarea unei rambursari necuvenite de TVA.

Referatele se intocmesc de structurile din cadrul organului fiscal care au primit spre solutionare documentele oficiale sus-mentionate, numai daca cuprind cel putin unul dintre elementele urmatoare:

– operatiunile/tranzactiile au fost efectuate in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata;
– estimarea implicatiilor asupra bazei de impozitare a TVA.
Referatele vor cuprinde si cel putin o categorie de informatii din care sa rezulte elemente cum ar fi:
– informatii din care sa rezulte stabilirea, in mod eronat sau cu rea-credinta, de catre persoana impozabila a impozitelor si taxelor, cu incidenta in diminuarea bazei impozabile a TVA si a taxei pe valoarea adaugata aferente;
– informatii din care sa rezulte existenta indiciilor de omisiune, in tot sau in parte, a evidentierii in actele contabile ori in alte documente legale a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, cu influenta asupra taxei pe valoarea adaugata;
– informatii din care sa rezulte evidentierea in actele contabile sau in alte documente legale a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive sau tinerea de evidente contabile duble, folosindu-se inscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor, cu influenta asupra taxei pe valoarea adaugata.

In cazul in care informatiile provin de la organe de cercetare penala, referatele se intocmesc numai la momentul punerii in miscare a actiunii penale;

b) in cadrul actiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot intruni elementele constitutive ale unor infractiuni cu implicatii de natura fiscala. In acest sens, in referatele intocmite de organele fiscale care au efectuat controlul fiscal se vor detalia operatiunile/tranzactiile efectuate cu influenta asupra bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, operatiuni care pot intruni elementele unei infractiuni, cu precizarea prevederilor legale incalcate pentru situatia de fapt identificata. In acest caz, referatul va cuprinde cel putin elementele prevazute la lit. a);
c) cu ocazia inspectiei fiscale ulterioare au fost stabilite diferente mai mari de 10% din suma rambursata, dar nu mai putin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a facut obiectul inspectiei fiscale ulterioare.
Referatele intocmite de organele de inspectie fiscala vor cuprinde informatii referitoare la: diferentele suplimentare constatate, cuantumul acestora, prevederile legale incalcate, caracterul intamplator sau continuu al incalcarii prevederilor legale, informatii privind conformarea voluntara a persoanei impozabile, alte informatii relevante in motivarea propunerii de inscriere in baza de date speciala;
d) s-au constatat neconcordante semnificative, verificate si confirmate de organul fiscal, intre informatiile inscrise in declaratiile informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (formular 394) de persoanele inregistrate in scopuri de TVA depuse de persoana impozabila si cele depuse de partenerii de afaceri si/sau neconcordante semnificative intre informatiile inscrise in declaratiile informative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (formular 390 VIES - declaratii recapitulative) depuse de persoana impozabila si cele depuse de partenerii de afaceri si transmise organului fiscal prin intermediul sistemului informatic de schimb de informatii privind TVA intre statele membre ale Uniunii Europene.
Referatul intocmit de structura din cadrul organului fiscal care a facut constatarea va contine informatii din care sa rezulte ca neconcordantele semnificative sunt generate de persoana impozabila in cauza, ca nu au fost corectate ulterior si ca au o influenta relevanta asupra acordarii unei rambursari necuvenite de taxa pe valoarea adaugata. Totodata, in cuprinsul acestuia se va mentiona modalitatea de confirmare a neconcordantelor, cum ar fi: notificarea contribuabilului si confirmarea neconcordantelor, solicitarea de informatii de la terti (inclusiv solicitarea de informatii prin SCAC), constatarea la fata locului.

11. La primirea referatului privind persoana impozabila despre care organele fiscale au stabilit ca prezinta un risc de rambursare necuvenita a TVA, dupa inscrierea acesteia in baza de date speciala, compartimentul de specialitate verifica daca pentru persoana impozabila respectiva exista deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare in curs de solutionare.

12. Pentru deconturile prevazute la pct. 11, care nu indeplinesc nicio alta conditie care ar genera solutionarea cu inspectie fiscala anticipata, dintre cele prevazute la art. 169 alin. (2) lit. a) sau c) ori alin. (3) lit. a) sau lit. c)-e), dupa caz, din Codul de procedura fiscala, care se afla in curs de solutionare potrivit prevederilor pct. 35 la data inscrierii persoanei impozabile in baza de date, procedura se intrerupe, iar deconturile se solutioneaza conform prevederilor pct. 15. (1)-15. (20).

13. Ca urmare a inscrierii in baza de date speciala, conform prevederilor pct. 8-10, compartimentul de specialitate intocmeste o nota prin care stabileste incadrarea persoanei impozabile in categoria persoanelor impozabile care prezinta risc de rambursare necuvenita a TVA, constata indeplinirea conditiei prevazute la art. 169 alin. (2) lit. b) sau alin. (3) lit. b) din Codul de procedura fiscala, dupa caz, si propune anularea actelor procedurale intocmite ca urmare a incadrarii initiale a deconturilor in curs de solutionare in categoria celor pentru care nu se efectueaza inspectia fiscala anticipata. Nota intocmita de compartimentul de specialitate se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.

14. In situatia prevazuta la pct. 12, daca a fost emisa decizia de rambursare sub rezerva verificarii ulterioare, aceasta se desfiinteaza in conditiile art. 94 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.

15.(1) Pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile inscrise in baza de date speciala, compartimentul de specialitate solicita structurii din cadrul organului fiscal care a propus inscrierea persoanei impozabile in baza de date sa efectueze o analiza, pentru a stabili daca persoana impozabila mai prezinta risc de rambursare necuvenita.
15.(2) In situatia in care persoana impozabila este administrata de un alt organ fiscal decat cel care a propus inscrierea in baza de date speciala, solicitarea se transmite de compartimentul de specialitate structurii corespondente celei care a propus inscrierea in baza de date, din cadrul organului fiscal competent sa administreze persoana impozabila.

15.(3) In scopul analizei, compartimentul de specialitate transmite formatul electronic al decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de persoana impozabila inscrisa in baza de date speciala, precum si solicitarea de efectuare a analizei privind mentinerea/radierea din baza de date speciala a respectivei persoane impozabile, pana la sfarsitul zilei urmatoare depunerii decontului. Odata cu decontul se transmit si informatii privind referatul care a stat la baza inscrierii/mentinerii persoanei impozabile in baza de date speciala.

15.(4) Structura din cadrul organului fiscal care a propus inscrierea persoanei impozabile in baza de date speciala analizeaza motivele care au stat la baza propunerii de inscriere si/sau mentinere in baza de date speciala, raportat la nivelul soldului sumei negative de TVA solicitat la rambursare, la perioada fiscala in care s-au derulat operatiunile care au generat soldul sumei negative a taxei. Pentru stabilirea perioadei din care provine suma solicitata la rambursare se va avea in vedere modul de stabilire a perioadei din modelul fisei privind reconstituirea sumei negative de TVA solicitate la rambursare, prevazuta in anexa nr. 2 la prezenta procedura. In analiza vor fi avute in vedere orice alte informatii relevante care pot configura faptul ca exista riscul unei rambursari necuvenite.

15.(5) In cadrul analizei se va stabili existenta/inexistenta raportului de cauzalitate dintre conditiile care au condus la inscrierea si/sau mentinerea persoanei impozabile in baza de date speciala si, respectiv, elementele/operatiunile/tranzactiile desfasurate in perioada in care a fost generat soldul sumei negative, denumit in continuare raport de cauzalitate. Aceasta analiza se va realiza cu respectarea prevederilor art. 169 alin. (9) din Codul de procedura fiscala.

15.(6) Structura din cadrul organului fiscal care a propus inscrierea sau mentinerea persoanei impozabile in baza de date speciala transmite compartimentului de specialitate, in termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitarii potrivit alin. (1), un referat cu propunerea privind mentinerea sau radierea, dupa caz, a persoanei impozabile respective in/din baza de date speciala.

15.(7) Referatul prin care se propune mentinerea sau radierea persoanei impozabile in/din baza de date speciala va contine urmatoarele informatii:

– structura din cadrul organului fiscal care a propus mentinerea/radierea persoanei impozabile in/din baza de date speciala;
– datele de identificare ale persoanei impozabile;
– informatii privind decontul cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare supus procedurii de solutionare: numarul si data de inregistrare, perioada pentru care s-a depus decontul, perioada din care provine soldul sumei negative a TVA solicitate la rambursare, perioada de prescriptie, perioada de la ultimul control al taxei pe valoarea adaugata, suma solicitata la rambursare;
– motivul care a stat la baza inscrierii/mentinerii in baza de date speciala, data inscrierii, incetarea sau neincetarea conditiilor care au stat la baza inscrierii in baza de date speciala a persoanei impozabile;
– propunerea clara de mentinere sau de radiere a persoanei impozabile in/din baza de date speciala.

15.(8) In cazul in care se mentine motivul care a stat la baza inscrierii in baza de date speciala si nu este indeplinita o alta conditie de radiere prevazuta la pct. 16.(2) se va efectua o analiza argumentata si fundamentata asupra raportului de cauzalitate existent, care va fi prezentata detaliat in cadrul referatului.

15.(9) In situatia in care, drept urmare a analizei prevazute la alin. (8), se constata existenta raportului de cauzalitate, identificandu-se astfel un risc considerabil al unei rambursari necuvenite de TVA, se va propune mentinerea persoanei impozabile in baza de date speciala.

15.(10) In situatia in care, drept urmare a analizei prevazute la alin. (8), nu se stabileste un raport de cauzalitate, fara a fi identificate elemente cu un grad rezonabil de certitudine in ce priveste riscul unei rambursari necuvenite de TVA pentru persoana impozabila in cauza, se va propune radierea din baza de date speciala a persoanei impozabile respective.

15.(11) Referatul prin care se propune radierea persoanei impozabile din baza de date speciala se intocmeste si in situatia in care nu se mentine motivul care a condus la inscrierea in baza de date speciala sau este indeplinita o alta conditie de radiere din baza de date, prevazuta la pct. 16.(2).

15.(12) In vederea fundamentarii referatului prevazut la alin. (7), cu respectarea termenului de maximum 10 zile de la data primirii solicitarii potrivit alin. (1), structura emitenta poate solicita informatii de la terti, poate efectua o constatare la fata locului sau un control fiscal, dupa caz, conform atributiilor structurii respective.

15.(13) Referatele intocmite conform prevederilor alin. (7) de structurile din cadrul organelor fiscale se transmit compartimentului de specialitate, pentru a fi supuse aprobarii unei comisii constituite in acest scop.

15.(14) In vederea analizarii si aprobarii sau respingerii propunerilor de mentinere sau de radiere in/din baza de date speciala se constituie cate o comisie la nivelul fiecarei administratii judetene a finantelor publice, la nivelul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, al Administratiei Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii Bucuresti, la nivelul administratiilor sectoarelor 1-6 ale finantelor publice din municipiul Bucuresti, precum si la nivelul Administratiei fiscale pentru contribuabili nerezidenti.
15.(15) Comisiile prevazute la alin. (14) sunt constituite din urmatorii membri, respectiv:

a) comisiile de la nivelul administratiilor judetene ale finantelor publice, administratiilor sectoarelor 1-6 ale finantelor publice din municipiul Bucuresti si de la nivelul Administratiei Fiscale pentru Contribuabili Mijlocii Bucuresti sunt constituite din seful administratiei, seful administratiei adjunct-inspectie fiscala si seful administratiei adjunct-colectare persoane juridice sau seful administratiei adjunct-colectare, dupa caz;
b) comisia de la nivelul Administratiei fiscale pentru contribuabili nerezidenti este constituita din seful administratiei, seful administratiei adjunct, seful serviciului inspectie fiscala;
c) comisia de la nivelul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili este constituita din directorul general, directorul general adjunct-administrarea veniturilor statului, directorul general adjunct-inspectie fiscala desemnat.
15.(16) Daca una dintre functiile prevazute la alin. (15) este vacanta sau comisia nu poate fi constituita intrucat unul din membri este in imposibilitatea exercitarii atributiilor, seful administratiei/directorul general sau persoana care indeplineste atributiile de conducator al administratiei/Directiei generale de administrare a marilor contribuabili desemneaza, ca membru al comisiei, o alta persoana, din cadrul departamentului din care face parte functia vacanta sau membrul aflat in imposibilitatea exercitarii functiei.
15.(17) Compartimentul de specialitate, care asigura secretariatul comisiei, convoaca comisia in termen de cel mult 5 zile de la termenul stabilit pentru transmiterea referatelor, potrivit alin. (12). In cazul in care referatul este intocmit de catre Directia generala antifrauda fiscala, la lucrarile comisiei va fi invitat sa participe, fara drept de vot, si un reprezentant desemnat al Directiei generale antifrauda fiscala.

15.(18) Deciziile comisiei se adopta cu votul majoritatii simple a membrilor.
15.(19) In cazul in care prin decizia comisiei se stabileste mentinerea persoanei impozabile in baza de date speciala, decontul cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare se solutioneaza cu efectuarea inspectiei fiscale anticipate. Compartimentul de specialitate transmite decontul, impreuna cu documentatia aferenta, in ziua urmatoare aprobarii referatului, compartimentului cu atributii de inspectie fiscala.
15.(20) In urma aprobarii referatului prin care s-a propus radierea persoanei impozabile din baza de date speciala, compartimentul de specialitate radiaza persoana impozabila din baza de date speciala.
16.(1) Radierea persoanei impozabile din baza de date speciala se face atat la propunerea motivata a structurii din cadrul organelor fiscale care a propus inscrierea, cat si la propunerea altor organe fiscale implicate in procedura de rambursare, pana la data de 5 a fiecarei luni, cu aprobarea coordonatorului structurii in cauza.

16.(2) Radierea din baza de date speciala se face pornind de la motivele care au stat la baza inscrierii si/sau mentinerii in aceasta baza de date, conform prevederilor pct. 10, in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) independent de motivele pentru care persoana impozabila a fost inscrisa in baza de date speciala, in situatia in care organele de inspectie fiscala au constatat intr-o perioada de 12 luni de la data incadrarii in clasa de risc, perioada care sa includa cel putin 3 deconturi cu optiune de rambursare solutionate, diferente de TVA mai mici de 10% din suma rambursata/solicitata la rambursare, dar nu mai mult de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a facut obiectul inspectiei fiscale;
b) persoana impozabila si-a incetat activitatea si a fost radiata din evidentele fiscale;
c) structurile care au propus inscrierea/mentinerea persoanei impozabile in baza de date speciala transmit compartimentului de specialitate un referat motivat, cu propunerea de radiere a persoanei impozabile respective, care se supune aprobarii comisiei prevazute la pct. 15.(14).
17. Anual, pana pe data de 31 ianuarie, compartimentul de specialitate verifica si radiaza din baza de date speciala persoanele impozabile care, in cursul anului anterior, au fost radiate din evidentele fiscale.

Sectiunea a 3-a Constituirea si gestionarea bazei de date speciale privind persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA pentru care a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa
18. Baza de date speciala privind persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA pentru care a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, in conditiile legii, reprezinta o lista in care sunt inscrise persoane impozabile, despre care organele fiscale detin informatii ca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 169 alin. (2) lit. c) sau alin. (3) lit. c) din Codul de procedura fiscala, dupa caz.
19.(1) Baza de date speciala se constituie de catre compartimentul de specialitate din cadrul fiecarui organ fiscal competent si cuprinde informatii cu privire la persoanele impozabile despre care detine informatii ca se afla in situatiile de la pct. 18 sau pentru care au fost intocmite referate potrivit prevederilor pct. 20.

19.(2) Baza de date speciala contine informatii privind denumirea/numele si prenumele persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA, codul de inregistrare in scopuri de TVA, numarul si data referatului prin care s-a propus inscrierea in baza de date speciala, structura din cadrul organului fiscal care a facut propunerea, motivele care au stat la baza inscrierii in baza de date, numarul si data documentului din care rezulta motivul inscrierii in baza de date, numarul si data referatului prin care s-a propus radierea din baza de date, structura care a facut propunerea, motivele care au stat la baza radierii, dupa caz.
20.(1) Ori de cate ori compartimentele cu atributii de colectare sau compartimentul juridic constata ca pentru o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, acestea transmit de indata compartimentului de specialitate un referat motivat, aprobat de directorul coordonator, in vederea inscrierii persoanei impozabile in baza de date. In referat se inscriu si numarul si data documentului din care rezulta motivul inscrierii in baza de date, respectiv declansarea procedurii de lichidare voluntara sau de deschidere a procedurii de insolventa. Compartimentele cu atributii de colectare sau compartimentul juridic nu transmit/ nu transmite referat in vederea inscrierii in baza de date a persoanelor impozabile pentru care a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, dar pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, in conditiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.

20.(2) Informatiile primite sau detinute privind declansarea procedurii de lichidare voluntara sau deschiderea procedurii de insolventa, cu exceptia situatiilor in care s-a confirmat un plan de reorganizare, in conditiile legii speciale, in temeiul referatelor motivate intocmite potrivit alin. (1) si transmise compartimentului de specialitate, se inscriu in baza de date.

21.(1) La primirea referatului, compartimentul de specialitate verifica daca pentru persoana impozabila respectiva exista deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare in curs de solutionare.
21.(2) Pentru deconturile depuse de persoanele impozabile inscrise in baza de date, aflate in curs de solutionare, care ar fi urmat sa fie solutionate fara inspectie fiscala anticipata, procedura se intrerupe, iar deconturile se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata.
21.(3) Pe baza referatului primit in conditiile pct. 20(1), compartimentul de specialitate intocmeste o nota prin care constata indeplinirea conditiei prevazute la art. 169 alin. (2) lit. c) sau alin. (3) lit. c) din Codul de procedura fiscala, dupa caz, si propune anularea actelor procedurale, intocmite ca urmare a incadrarii initiale a deconturilor in categoria celor pentru care nu se efectueaza inspectie fiscala anticipata. Nota intocmita de compartimentul de specialitate se inainteaza conducatorului unitatii fiscale spre aprobare.

21.(4) Dispozitiile alin. (2) si (3) sunt aplicabile si pentru deconturile aflate in curs de solutionare, pentru care la data primirii referatului prevazut la alin. (1) era emisa Decizia de rambursare sub rezerva verificarii ulterioare. In aceasta situatie, Decizia de rambursare emisa sub rezerva verificarii ulterioare se desfiinteaza in conditiile art. 94 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
22. Compartimentele care au transmis referate privind declansarea procedurii de lichidare voluntara sau deschiderea procedurii de insolventa, cu exceptia situatiilor in care s-a confirmat un plan de reorganizare, in conditiile legii speciale, au obligatia instiintarii de indata a compartimentului de specialitate cu privire la incetarea situatiilor respective, pe baza de referat motivat privind scoaterea din baza de date. Compartimentele care au transmis referate privind declansarea procedurii de lichidare voluntara sau deschiderea procedurii de insolventa au obligatia instiintarii de indata a compartimentului de specialitate, pe baza de referat motivat privind scoaterea din baza de date si in situatia in care, ulterior inscrierii persoanei impozabile in baza de date, este confirmat un plan de reorganizare in conditiile legii speciale.

23. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile pentru care a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, cu exceptia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, in conditiile legii speciale, se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate.

Capitolul II Depunerea, inregistrarea si prelucrarea deconturilor de TVA

24. Deconturile de TVA se depun de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 316 din Codul fiscal, prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanta, la termenele prevazute de Codul fiscal.
25. Deconturile de TVA se prelucreaza si se analizeaza in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal.
26. Deconturile de TVA depuse la alte termene de declarare decat cele inscrise in vectorul fiscal nu se prelucreaza si se restituie persoanelor impozabile.

27. Deconturile de TVA corecte se preiau in baza de date.
28. In cazul in care in urma prelucrarii deconturilor de TVA rezulta erori si decontul nu este validat, organele fiscale notifica persoana impozabila pentru corectarea acestuia.
29. Dupa primirea si procesarea deconturilor de TVA, acestea se grupeaza pe urmatoarele categorii:
a) deconturi cu sume pozitive (cu TVA de plata);
b) deconturi cu sume negative, astfel:
b.1) deconturi cu sume negative cu optiune de rambursare;
b.2) deconturi cu sume negative fara optiune de rambursare (sume care se reporteaza in decontul perioadei urmatoare).
30. Zilnic, toate deconturile de TVA prelucrate se transmit la compartimentul „Evidenta pe platitori“, pe baza Registrului-jurnal obligatii declarate la bugetul de stat si a Notei de predare-primire, prevazute de reglementarile privind organizarea evidentei pe platitori.
31. Deconturile cu sume pozitive, precum si cele cu sume negative fara optiune de rambursare se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
32. Sumele negative din deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare se transfera din evidenta pe platitor intr-o evidenta separata si se transmit zilnic, pe baza Notei de predare-primire, la compartimentul cu atributii in domeniul solutionarii deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, in vederea verificarii indeplinirii conditiilor pentru rambursare, cu efectuarea, ulterior, a inspectiei fiscale.

Capitolul III Solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

Sectiunea 1 Dispozitii aplicabile deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de toate categoriile de contribuabili

33.(1) Se supun procedurii de solutionare numai deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse in cadrul termenului legal de depunere.
33.(2) Persoanele impozabile care depun deconturile dupa expirarea termenului legal de depunere vor prelua suma negativa in decontul perioadei fiscale urmatoare.
33.(3) Prin exceptie, se supune procedurii de solutionare si decontul de TVA aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolventei prevazute de legislatia in domeniu, daca persoana impozabila solicita corectia acestui decont, potrivit art. 303 alin. (7) teza a IV-a din Codul fiscal, pentru rambursarea soldului sumei negative de taxa.
34. Solicitarile de rambursare depuse pentru acelasi termen legal de depunere se supun procedurii de solutionare, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal, in termenul prevazut la art. 77 din Codul de procedura fiscala.
35. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sunt in curs de solutionare in perioada cuprinsa intre data depunerii decontului si data compensarii/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare sau data comunicarii Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, prin care se resping sumele solicitate la rambursare, dupa caz.
36.(1) Compartimentul de specialitate analizeaza solicitarile de rambursare in vederea solutionarii.
36.(2) Deconturile de TVA se verifica din punctul de vedere al corectitudinii completarii, urmarindu-se daca soldul sumei negative de taxa pe valoarea adaugata solicitate la rambursare coincide cu suma inregistrata in evidentele fiscale.

36.(3) Daca se constata diferente intre suma negativa de taxa pe valoarea adaugata solicitata la rambursare si suma inregistrata in evidentele organului fiscal care pot fi corectate potrivit procedurii de corectie a erorilor materiale, compartimentul de specialitate notifica contribuabilul si aplica procedura speciala in domeniu. Indreptarea erorii materiale se face de organul fiscal din oficiu, daca este posibil, sau pe baza documentatiei prezentate de persoana impozabila.

36.(4) In acest caz, termenul legal de solutionare a solicitarii de rambursare se prelungeste cu perioada de timp cuprinsa intre data emiterii notificarii si data corectarii diferentelor intre suma negativa de taxa pe valoarea adaugata solicitata la rambursare si suma inregistrata in evidentele fiscale, potrivit art. 77 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.

36.(5) Dupa indreptarea erorii materiale, decontul cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare se supune solutionarii.
37. In cazul grupului fiscal unic constituit potrivit Codului fiscal se supune solutionarii decontul consolidat de TVA cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, depus, in numele grupului, de reprezentantul acestuia, dar verificarea conditiilor prevazute de art. 169 din Codul de procedura fiscala se face atat pentru reprezentantul grupului fiscal, cat si pentru membrii acestuia.

38. Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, depuse in cadrul termenului legal de depunere, se solutioneaza de organul fiscal, cu efectuarea, ulterior, a inspectiei fiscale, cu exceptia deconturilor de TVA depuse de persoanele impozabile care indeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 169 alin. (2) sau (3), dupa caz, din Codul de procedura fiscala, care se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate.

39.(1) Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare sunt supuse analizei, in vederea verificarii indeplinirii conditiilor care genereaza efectuarea inspectiei fiscale anticipate.

39.(2) Etapa se finalizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii decontului de TVA sau de la data emiterii deciziei de indreptare a erorilor materiale din decontul de TVA, dupa caz, in situatia in care persoana impozabila nu figureaza in baza de date speciala a persoanelor impozabile care prezinta riscul unei rambursari necuvenite, constituita in conditiile prevazute la cap. I sectiunea a 2-a. In situatia deconturilor depuse de persoane impozabile care figureaza in baza de date speciala, pentru care sunt aplicabile dispozitiile pct. 15.(1)-15.(20), etapa se finalizeaza in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii decontului de TVA.

40. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare pentru care nu este necesara, potrivit legii, efectuarea inspectiei fiscale anticipate se solutioneaza prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA, al carei model este prevazut in anexa nr. 2 la ordin. Compartimentul de specialitate emite decizia de rambursare in termen de o zi de la verificarea conditiilor prevazute la art. 169 alin. (2) sau (3), dupa caz, din Codul de procedura fiscala.

41.(1) Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare pentru care este necesara, potrivit legii, efectuarea inspectiei fiscale anticipate, se transmit la compartimentul cu atributii de inspectie fiscala.

41.(2) La data transmiterii catre compartimentul cu atributii de inspectie fiscala, dar nu mai tarziu de 3 zile de la verificarea conditiilor prevazute la art. 169 alin. (2) sau (3), dupa caz, din Codul de procedura fiscala, compartimentul de specialitate notifica persoana impozabila cu privire la prelungirea termenului de solutionare a decontului, in conditiile prevazute de art. 77 alin. (5) din Codul de procedura fiscala. Modelul notificarii este prevazut in anexa nr. 3 la ordin.

41.(3) Dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate, compartimentul cu atributii in acest domeniu intocmeste raportul de inspectie fiscala.
41.(4) In cazul in care TVA deductibila sau colectata se modifica fata de sumele inscrise in decontul de TVA se intocmeste Decizia de impunere privind obligatiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, dupa caz, care are si rol de Decizie de rambursare a TVA.

41.(5) In cazul in care cu ocazia inspectiei fiscale anticipate nu sunt stabilite diferente fata de suma solicitata la rambursare se intocmeste Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale, iar Decizia de rambursare a TVA se emite de catre compartimentul de specialitate.

42. Decizia de rambursare emisa de compartimentul de specialitate este decizie sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 94 din Codul de procedura fiscala, cu exceptia sumelor pentru care s-a emis decizia de rambursare pe baza Deciziei privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale.

43. Deciziile emise in conditiile prezentei proceduri se intocmesc in doua exemplare, din care unul se comunica persoanei impozabile, conform art. 47 din Codul de procedura fiscala, semnat numai de conducatorul unitatii fiscale, iar al doilea, care se semneaza si de catre persoanele implicate potrivit competentelor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare si prin prezenta procedura, se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

44.(1) Pentru persoanele impozabile care in decurs de 6 luni au renuntat de cel putin doua ori la optiunea de rambursare exercitata prin deconturi care s-ar fi solutionat dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate, potrivit art. 169 alin. (2) sau (3) din Codul de procedura fiscala, dupa caz, daca renuntarea la optiunea de rambursare s-a produs inainte de transmiterea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare la activitatea de inspectie fiscala, compartimentul de specialitate va instiinta Serviciul/Biroul/Compartimentul selectare, programare si analiza inspectie fiscala in vederea eventualei selectari pentru inspectie fiscala a acestor persoane, in functie de nivelul de risc identificat.

44.(2) In cazul contribuabilului care renunta la optiunea de rambursare, dupa transmiterea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare la activitatea de inspectie fiscala, dar inainte de inceperea inspectiei fiscale anticipate, compartimentul de inspectie fiscala va restitui decontul de TVA organului de administrare.

44.(3) In cazul contribuabilului care renunta la optiunea de rambursare, dupa inceperea inspectiei fiscale anticipate, aceasta va fi continuata si finalizata ca inspectie fiscala partiala privind taxa pe valoarea adaugata.

Sectiunea a 2-a Fluxul de analiza a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii mari si mijlocii

45. Prezenta sectiune se aplica pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari si mijlocii, stabiliti potrivit prevederilor art. 30 alin. (3) din Codul de procedura fiscala.
46. Compartimentul de specialitate inregistreaza deconturile intr-o evidenta speciala, care se conduce informatizat, organizata potrivit lit. A din anexa nr. 1 la prezenta procedura.

47.(1) Pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare supus procedurii, compartimentul de specialitate verifica, pe baza informatiilor detinute, daca exista riscul unei rambursari necuvenite. In acest scop, compartimentul de specialitate verifica daca persoana impozabila solicitanta este inscrisa in baza de date speciala constituita in conditiile prevederilor cap. I sectiunea a 2-a.

47.(2) Daca persoana impozabila figureaza in baza de date speciala constituita in conditiile prevazute la cap. I sectiunea a 2-a, compartimentul de specialitate solicita structurii care a propus inscrierea persoanei impozabile in baza de date sa efectueze o analiza, pentru a stabili daca persoana impozabila mai prezinta risc de rambursare necuvenita, fiind aplicabile dispozitiile pct. 15.(1)-15.(20).

48.(1) Totodata, compartimentul de specialitate verifica, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de contribuabilii mari sau contribuabilii mijlocii, daca persoana impozabila solicitanta figureaza cu fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal.

48.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate, indiferent daca solicitantul este inscris in baza de date speciala constituita in conditiile prevederilor cap. I sectiunea a 2-a si indiferent de rezultatul analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20). Dispozitiile pct. 41.(1)-41.(5), precum si dispozitiile sectiunii a 4-a sunt aplicabile in mod corespunzator.

49.(1) Pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare supus procedurii, depus de contribuabilii mari sau contribuabilii mijlocii care nu figureaza cu fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal, compartimentul de specialitate verifica daca pentru contribuabilul respectiv a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, cu exceptia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, in conditiile legii speciale. In acest scop, compartimentul de specialitate verifica daca persoana impozabila solicitanta este inscrisa in baza de date speciala constituita in conditiile prevederilor cap. I sectiunea a 3-a.

49.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal, dar care sunt inscrise in baza de date speciala constituita in conditiile prevederilor cap. I sectiunea a 3-a se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate, indiferent daca solicitantul prezinta risc de rambursare necuvenita (fiind inscris in baza de date speciala constituita in conditiile prevederilor cap. I sectiunea a 2-a) si indiferent de rezultatul analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20). Dispozitiile pct. 41.(1)-41.(5), precum si dispozitiile sectiunii a 4-a sunt aplicabile in mod corespunzator.

50. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii mari sau contribuabilii mijlocii, care nu au fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal, care nu figureaza nici in baza de date speciala privind riscul de rambursare necuvenita a TVA, nici in baza de date speciala privind persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA pentru care a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, se solutioneaza prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA, potrivit pct. 40.

51.(1) Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii mari sau contribuabilii mijlocii, care nu au fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal, care nu figureaza in baza de date speciala privind persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA pentru care a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa (constituita in conditiile prevazute la cap. I sectiunea a 3-a), dar care figureaza in baza de date speciala privind riscul de rambursare necuvenita a TVA (constituita in conditiile prevazute la cap. I sectiunea a 2-a), se solutioneaza in functie de rezultatul analizei efectuate potrivit dispozitiilor pct. 15.(1)-15.(20).

51.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care, drept urmare a analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20), prezinta riscul unei rambursari necuvenite se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate. Dispozitiile pct. 41.(1)-41.(5), precum si dispozitiile sectiunii a 4-a sunt aplicabile in mod corespunzator.
51.(3) Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care, drept urmare a analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20), nu mai prezinta riscul unei rambursari necuvenite, fiind radiate din baza de date speciala, se solutioneaza prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA, potrivit pct. 40.

52. Rezultatul analizei efectuate in vederea solutionarii deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, potrivit pct. 47.(1)-51.(3) se consemneaza in Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de contribuabilii mari si mijlocii, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezenta procedura, dupa caz.
Sectiunea a 3-a Fluxul de analiza a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de alti contribuabili decat marii contribuabili si contribuabilii mijlocii

53. Prezenta sectiune se aplica pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, depuse de alti contribuabili decat marii contribuabili si contribuabilii mijlocii.
54. Compartimentul de specialitate inregistreaza deconturile intr-o evidenta speciala, care se conduce informatizat, organizata potrivit lit. B din anexa nr. 1 la prezenta procedura.

55.(1) Pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare supus procedurii, compartimentul de specialitate verifica, pe baza informatiilor detinute, daca exista riscul unei rambursari necuvenite. In acest scop, compartimentul de specialitate verifica daca persoana impozabila solicitanta este inscrisa in baza de date speciala constituita in conditiile prevederilor cap. I sectiunea a 2-a.
55.(2) Daca persoana impozabila figureaza in baza de date speciala constituita in conditiile prevazute la cap. I sectiunea a 2-a, compartimentul de specialitate solicita structurii care a propus inscrierea persoanei impozabile in baza de date sa efectueze o analiza, pentru a stabili daca persoana impozabila mai prezinta risc de rambursare necuvenita, fiind aplicabile dispozitiile pct. 15.(1)-15.(20).

56.(1) Totodata, compartimentul de specialitate verifica, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare supus procedurii, depus in termenul legal de alti contribuabili decat contribuabilii mari si mijlocii, daca persoana impozabila solicitanta figureaza cu fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal.

56.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate, indiferent daca solicitantul este inscris in baza de date speciala constituita in conditiile prevederilor cap. I sectiunea a 2-a si indiferent de rezultatul analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20). Dispozitiile pct. 41.(1)-41.(5), precum si dispozitiile sectiunii a 4-a sunt aplicabile in mod corespunzator.

57.(1) Pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare supus procedurii, depus de alti contribuabili decat contribuabilii mari sau contribuabilii mijlocii, care nu figureaza cu fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal, compartimentul de specialitate verifica daca pentru contribuabilul respectiv a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, cu exceptia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, in conditiile legii speciale. In acest scop, compartimentul de specialitate verifica daca persoana impozabila solicitanta este inscrisa in baza de date speciala constituita in conditiile prevederilor cap. I sectiunea a 3-a.

57.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal, dar care sunt inscrise in baza de date speciala constituita in conditiile prevederilor cap. I sectiunea a 3-a se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate, indiferent daca solicitantul prezinta risc de rambursare necuvenita (fiind inscris in baza de date speciala constituita in conditiile prevederilor cap. I sectiunea a 2-a) si indiferent de rezultatul analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20). Dispozitiile pct. 41.(1)-41.(5), precum si dispozitiile sectiunii a 4-a sunt aplicabile in mod corespunzator.

58.(1) Pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare supus procedurii, depus de alti contribuabili decat contribuabilii mari sau contribuabilii mijlocii, care nu figureaza cu fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal si care nu sunt inscrisi in baza de date speciala constituita in conditiile prevederilor cap. I sectiunea a 3-a, compartimentul de specialitate verifica, cu ajutorul aplicatiei informatice, daca persoana impozabila a depus, dupa data inregistrarii in scopuri de TVA, deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare.

58.(2) Daca decontul supus procedurii este primul decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de persoana impozabila dupa inregistrarea in scopuri de TVA, acesta se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate, indiferent daca solicitantul prezinta risc de rambursare necuvenita (fiind inscris in baza de date speciala constituita in conditiile prevederilor cap. I sectiunea a 2-a) si indiferent de rezultatul analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20). Dispozitiile pct. 41.(1)-41.(5), precum si dispozitiile sectiunii a 4-a sunt aplicabile in mod corespunzator.

58.(3) In sensul prezentei proceduri, prin „primul decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, depus dupa inregistrarea in scopuri de TVA“ se intelege prima solicitare de rambursare depusa dupa inregistrarea initiala in scopuri de TVA, nu si dupa reinregistrarea in scopuri de TVA in conditiile art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.

59.(1) Pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare supus procedurii, depus de alti contribuabili decat contribuabilii mari si mijlocii, care nu au fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal, care nu figureaza in baza de date speciala privind persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA pentru care a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa (constituita in conditiile prevazute la cap. I sectiunea a 3-a) si care nu reprezinta primul decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, compartimentul de specialitate verifica, cu ajutorul aplicatiei informatice, daca soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine dintr-un numar de perioade mai mare decat numarul perioadelor de raportare utilizate intr-o perioada de 12 luni. In acest scop, compartimentul de specialitate completeaza Fisa privind reconstituirea sumei negative de TVA solicitate la rambursare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura, completata potrivit instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 3 la procedura.

59.(2) Daca suma solicitata la rambursare provine dintr-un numar de perioade mai mare decat numarul perioadelor de raportare utilizate intr-o perioada de 12 luni, decontul supus analizei se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate, indiferent daca solicitantul prezinta risc de rambursare necuvenita (fiind inscris in baza de date speciala constituita in conditiile prevederilor cap. I sectiunea a 2-a) si indiferent de rezultatul analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20). Dispozitiile pct. 41.(1)-41.(5), precum si dispozitiile sectiunii a 4-a sunt aplicabile in mod corespunzator.

59.(3) Dispozitiile alin. (2) sunt aplicabile, in mod corespunzator, si pentru persoanele impozabile care si-au schimbat perioada fiscala ca urmare a efectuarii de achizitii intracomunitare, daca suma solicitata la rambursare provine dintr-o perioada mai mare decat numarul perioadelor de raportare utilizate in perioada de referinta.

60. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de alti contribuabili decat contribuabilii mari si mijlocii, care nu au fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal, care nu figureaza nici in baza de date speciala privind riscul de rambursare necuvenita a TVA (constituita in conditiile prevazute la cap. I sectiunea a 2-a), nici in baza de date speciala privind persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA pentru care a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa (constituita in conditiile prevazute la cap. I sectiunea a 3-a), care nu reprezinta primul decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, iar soldul sumei negative nu provine dintr-un numar de perioade mai mare decat numarul perioadelor utilizate in 12 luni, se solutioneaza prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA, potrivit pct. 40.

61.(1) Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de alti contribuabili decat contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, care nu au fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal, care nu figureaza in baza de date speciala privind persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA pentru care a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa (constituita in conditiile prevazute la cap. I sectiunea a 3-a), care nu reprezinta primul decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, iar soldul sumei negative nu provine dintr-un numar de perioade mai mare decat numarul perioadelor utilizate in 12 luni, dar solicitantul figureaza in baza de date speciala privind riscul de rambursare necuvenita a TVA (constituita in conditiile prevazute la cap. I sectiunea a 2-a), se solutioneaza in functie de rezultatul analizei efectuate potrivit dispozitiilor pct. 15.(1)-15.(20).

61.(2) Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care, drept urmare a analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20), prezinta riscul unei rambursari necuvenite se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate. Dispozitiile pct. 41.(1)-41.(5), precum si dispozitiile sectiunii a 4-a sunt aplicabile in mod corespunzator.

61.(3) Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care, drept urmare a analizei efectuate potrivit pct. 15.(1)-15.(20), nu mai prezinta riscul unei rambursari necuvenite, fiind radiate din baza de date speciala, se solutioneaza prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA, potrivit pct. 40.

62. Rezultatul analizei efectuate in vederea solutionarii deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, potrivit pct. 55.(1)-61.(3) se consemneaza, de asemenea, in Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de alti contribuabili decat contribuabilii mari si mijlocii, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 la prezenta procedura.

Sectiunea a 4-a Fluxul operatiunilor in cazul deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare solutionate cu inspectie fiscala anticipata

63. Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare care se afla in una dintre situatiile care genereaza, potrivit legii, solutionarea cu inspectie fiscala anticipata se transmit zilnic, impreuna cu documentatia aferenta, compartimentului cu atributii de inspectie fiscala in vederea efectuarii verificarii.

64. In cazul inspectiei fiscale anticipate, efectuata pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA, prin exceptie de la prevederile art. 117 din Codul de procedura fiscala, perioada supusa inspectiei fiscale va cuprinde exclusiv perioadele fiscale in care s-au derulat operatiunile care au generat soldul sumei negative a taxei. Dispozitiile art. 94 alin. (3) din Codul de procedura fiscala raman aplicabile.

65. In situatia in care se constata indicii privind nerespectarea legislatiei fiscale ori stabilirea incorecta a obligatiilor fiscale, prin operatiuni care s-au desfasurat in afara perioadei prevazute la pct. 64, inspectia fiscala se extinde corespunzator, cu respectarea prevederilor art. 117 din Codul de procedura fiscala.

66. Dispozitiile pct. 41.(3)-41.(5) sunt aplicabile in mod corespunzator.
67. Compartimentul cu atributii de inspectie fiscala transmite compartimentului de specialitate dosarul solicitarii, impreuna cu Raportul de inspectie fiscala, precum si, dupa caz, Decizia de impunere privind obligatiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, dupa caz, sau Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale.

68.(1) In situatiile in care pentru solutionarea solicitarii de rambursare organul de inspectie fiscala considera ca sunt necesare informatii suplimentare, termenul de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii si data primirii informatiilor respective, potrivit art. 77 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.

68.(2) Prelungirea termenului de solutionare se realizeaza pentru intreaga suma solicitata la rambursare si nu poate opera pentru sume partiale.
69. Daca in urma inspectiei fiscale nu au fost stabilite diferente fata de suma solicitata la rambursare, cel mai tarziu in ziua urmatoare primirii dosarului solicitarii compartimentul de specialitate intocmeste proiectul Deciziei de rambursare a TVA, in doua exemplare.
70. Inspectia fiscala anticipata pentru solutionarea unuia sau mai multor deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare la acelasi contribuabil se poate finaliza chiar daca la acesta este in curs de efectuare o alta inspectie fiscala pentru o perioada anterioara.

Sectiunea a 5-a Operatiunile din cadrul compartimentului de colectare, finalizarea procedurii si arhivarea documentelor

71. La sfarsitul fiecarei zile compartimentul de specialitate transmite compartimentului de colectare, in vederea compensarii si/sau restituirii, potrivit prevederilor legale in vigoare, atat deciziile de rambursare a TVA, aprobate, cat si deciziile de impunere privind obligatiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, dupa caz, aprobate.

72. Compartimentul de colectare, dupa efectuarea operatiunilor de stingere a creantelor fiscale, transmite compartimentului de specialitate ambele exemplare din documentele intocmite, un exemplar pentru a fi comunicat persoanei impozabile si un exemplar in vederea arhivarii, precum si Decizia de rambursare a TVA sau Decizia de impunere privind obligatiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, dupa caz.
73.(1) Dupa operarea datelor privind solutionarea decontului cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare in evidenta speciala, compartimentul de specialitate transmite dosarul solicitarii compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.

73.(2) Dosarul solicitarii cuprinde:
– Decontul cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare;
– Fisa privind reconstituirea sumei negative de TVA solicitate la rambursare;
– Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de alti contribuabili decat contribuabilii mari si mijlocii sau Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de contribuabilii mari/contribuabilii mijlocii, dupa caz;
– Decizia de rambursare a TVA, emisa de compartimentul de specialitate, sau Decizia de impunere privind obligatiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane juridice sau fizice ori Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale, dupa caz, emisa de compartimentul cu atributii de inspectie fiscala, dupa caz, insotita de Raportul de inspectie fiscala;
– Decizia privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzand data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau restituire.

74. In cel mult o zi de la primirea Deciziei privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate instiinteaza persoana impozabila despre modul de solutionare a optiunii de rambursare, prin transmiterea Deciziei privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau a Notei privind restituirea/rambursarea unor sume, insotite, dupa caz, de Decizia de rambursare a TVA emisa de compartimentul de specialitate.

75. Compartimentul de specialitate transmite compartimentului de inspectie fiscala, pana la data de 1 a lunii urmatoare, un extras al registrului de evidenta speciala, cuprinzand deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, solutionate cu inspectie fiscala ulterioara, in luna anterioara, pentru cuprinderea in programul de inspectie fiscala, cu respectarea prevederilor pct. 76.
76. Contribuabilii pentru care rambursarea s-a aprobat cu inspectie fiscala ulterioara vor fi supusi unei analize de risc, in vederea stabilirii listei contribuabililor cu risc fiscal care urmeaza sa fie selectati pentru efectuarea inspectiei fiscale ulterioare.
Capitolul IV Transferul datelor pentru aplicarea procedurii de solutionare
77. Pentru contribuabilii care isi modifica sediul social/domiciliul fiscal se transfera in format electronic toate datele necesare pentru aplicarea prezentei proceduri, pana cel tarziu la data transferului dosarului fiscal.

Capitolul V Solutionarea solicitarilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata

78. Sumele negative de TVA cuprinse in deconturile cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile care solicita anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA sau pentru care organele fiscale anuleaza din oficiu codul de inregistrare in scopuri de TVA se restituie, potrivit procedurii generale de restituire, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal, numai in urma efectuarii inspectiei fiscale.

Capitolul VI Dispozitii speciale privind solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a anulat, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (11) din Codul fiscal sau care au fost radiate din evidenta organelor fiscale pe parcursul procedurii de solutionare

79. Daca in cursul solutionarii decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, organul fiscal competent anuleaza, din oficiu, inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, procedura se incheie, iar sumele negative cuprinse in respectivul decont se pot cuprinde in primul decont de TVA care va fi depus dupa inregistrarea contribuabilului, la solicitarea acestuia, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.

80. Compartimentul investit cu solutionarea decontului la momentul anularii inregistrarii in scopuri de TVA intocmeste un referat prin care propune incheierea procedurii. Referatul se aproba de conducatorul unitatii fiscale si se transmite compartimentului de specialitate.

81. Compartimentul de specialitate emite o decizie, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin, prin care comunica persoanei impozabile incheierea procedurii de solutionare a decontului aflat in curs de solutionare la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA. Decizia se comunica de organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 47 din Codul de procedura fiscala. Dispozitiile pct. 43 sunt aplicabile in mod corespunzator.

82. Dupa comunicarea deciziei, organul fiscal transfera sumele negative, aferente decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare a carui procedura de solutionare s-a incheiat, din evidenta separata in evidenta pe platitori.

83. Sumele negative, inscrise in deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare ramase nesolutionate pana la data radierii persoanei impozabile din evidentele organelor fiscale, se transfera intr-o evidenta separata, pana la stabilirea persoanei care preia eventualul drept de rambursare.

84. Dispozitiile art. 126 alin. (2^1) din Codul de procedura fiscala cu privire la succesorii persoanei impozabile se aplica in mod corespunzator.

85. In cazul in care nu exista succesori si inspectia fiscala inceteaza, potrivit art. 126 alin. (2^1) teza a III-a din Codul de procedura fiscala, procedura de solutionare a decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare se incheie. Compartimentul de specialitate intocmeste, ca urmare a informarii transmise de organul de inspectie fiscala, un referat, prin care propune incheierea procedurii de solutionare a decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, referat care se aproba de conducatorul unitatii fiscale.
 


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2023

Cunoasteti noile modificari si explicatii aferente Mijloacelor FIXE?


1 Dificultati la incadrarea unui obiect in categoria corecta - mijloc fix sau obiect de inventar?
2 Dubii in alegerea tratamentul fiscal-contabil corect aplicabil acestuia?
3 Ezitari la aplicarea noilor reguli de impozitare a profitului reinvestit?
4 Nu stiti cum sa evitati inregistrarile eronate aducatoare de amenzi consistente?

Consultati acum lucrarea actualizata: Mijloace fixe. Manual actualizat. Legislatie explicata. Studii de caz.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
rambursare tvacodul de procedura fiscalainspectie fiscala


Data aparitiei: 14 Martie 2022

Votati articolul "ANAF a oficializat noua procedura de rambursare a TVA-ului, potrivit modificarilor aplicate de la 1 februarie 2022":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X