email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Modificari privind protectia consumatorului: amenzi pentru clauze abuzive, recenzii neverificate si cerinte noi pentru online

Modificari privind protectia consumatorului: amenzi pentru clauze abuzive, recenzii neverificate si cerinte noi pentru online
protectia consumatoruluiamenzipractici comerciale

Legislatia privind protectia consumatorului va fi modificata substantial in viitorul apropiat, dupa cum reiese din OUG 58/2022, pentru a transpune Directiva UE nr. 2019/2161. 

Noua ordonanta, care va modifica trei acte normative, a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 456 din 06 mai 2022 si va intra in vigoare din 28 mai 2022. 

Mai exact, este vorba despre urmatoarele acte normative: 

- Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori;
- Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii;
- OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii.

Sunt vizate clauzele abuzive din contracte pentru care se vor aplica amenzi mai mari cuprinse intre 20.000 lei la 100.000 lei.


Consumatorii afectati de practicile comerciale incorecte au dreptul la masuri de remediere pentru a se elimina toate efectele respectivelor practici incorecte, fara costuri, dupa cum urmeaza:

a) inlocuirea, reducerea pretului sau incetarea contractului si restituirea contravalorii produsului sau serviciului, dupa caz;
b) despagubiri pentru prejudiciul suferit de consumator;
c) in cazul in care se constata deficiente in primele 30 de zile de la achizitia produsului sau serviciului, se dispune direct inlocuirea acestora.

Utilizarea de catre comercianti a unor practici comerciale incorecte este interzisa, constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale incorecte definite la art. 4 alin. (1) si (2);
b) cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale inselatoare definite la art. 6 si 7, precum si pentru utilizarea oricareia dintre practicile enumerate in anexa nr. 1 la paragraful «Practici comerciale inselatoare»;
c) cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, pentru nerespectarea obligatiei comerciantilor de a informa intr-un mod facil consumatorii cu privire la diferentierea bunurilor ca urmare a unor factori legitimi si obiectivi, conform art. 61;
d) cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale agresive definite la art. 8 si 9, precum si pentru utilizarea oricareia dintre practicile enumerate in anexa nr. 1 la paragraful «Practici comerciale agresive».

De asemenea, vor fi introduse reguli noi privind pietele online prin modificarea OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii.
 

OUG 58/2022 - Modificari privind protectia consumatorului

Denumire completa: Ordonanta de urgenta nr. 58/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor

 

Articolul I

Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 3 august 2012, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 12
(1) In cazul in care constata utilizarea unor contracte de adeziune care contin clauze abuzive, organele de control prevazute la art. 8 vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau, dupa caz, sediul profesionistului, pentru a dispune incetarea utilizarii clauzelor abuzive pentru viitor si modificarea contractelor aflate in curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.

2. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 13
(1) Instanta, in cazul in care constata existenta clauzelor abuzive in contract, obliga profesionistul sa modifice toate contractele de adeziune in curs de executare si sa elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate in cadrul activitatii profesionale, si obligarea acestuia la publicarea pe site-ul propriu a hotararilor judecatoresti ramase definitive.

3. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) In cazul prevazut la alin. (1), instanta va aplica si amenda prevazuta la art. 16 alin. (1).

4. La articolul 13, dupa alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu urmatorul cuprins:

(5) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va publica pe site-ul oficial hotararile judecatoresti definitive, in termen de 45 de zile, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general de protectie a datelor).

(6) Asociatiile de consumatori, reglementate in acord cu prevederile capitolului VI din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot publica, in termen de 45 de zile, pe site-ul oficial cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, hotararile judecatoresti definitive, in situatiile in care acestea au avut calitate procesuala sau speta supusa judecatii se afla in domeniul pentru care a fost constituita asociatia de consumatori.

(7) Prin derogare de la prevederile Codului civil ce reglementeaza prescriptia extinctiva, formularea unei actiuni in constatarea existentei clauzelor abuzive este imprescriptibila.

(8) Prin derogare de la art. 713 alin. (2) din Codul de procedura civila, instanta de executare are posibilitatea de a examina in cadrul contestatiei la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, daca clauzele dintr-un contract incheiat intre un profesionist si un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestatie la executare fiind imprescriptibila.

(9) Prin derogare de la prevederile art. 719 alin. (2) si (3) din Codul de procedura civila, atunci cand se solicita suspendarea executarii silite, consumatorii sunt exceptati de la plata unei cautiuni atunci cand fac dovada faptului ca veniturile lunare nu depasesc valoarea cumulata a doua salarii minime pe economie.

5. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 13^1
Instanta are obligatia de a examina din oficiu caracterul abuziv al unei clauze contractuale de indata ce dispune de elementele de drept si de fapt necesare in acest sens. Atunci cand considera ca o astfel de clauza este abuziva, instanta nu o aplica, exceptand cazul in care consumatorul se opune.

6. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 16
(1) Constituie contraventie, in masura in care fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, incalcarea interdictiei prevazute la art. 1 alin. (3) si se sanctioneaza:

a) cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei;
b) in cazul in care se impune aplicarea unor sanctiuni in conformitate cu dispozitiile art. 21 din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritatile nationale insarcinate sa asigure respectarea legislatiei in materie de protectie a consumatorului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, cu amenda de la 0,1% pana la inclusiv 4% din cifra de afaceri anuala a profesionistului realizata in anul financiar anterior sanctionarii, realizata pe teritoriul Romaniei, pentru incalcarile pe scara larga si incalcarile pe scara larga cu o dimensiune specifica Uniunii Europene astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 3 si 4 din Regulamentul (UE) 2017/2.394;
c) in cazul in care se impune aplicarea unei amenzi in conformitate cu lit. b), insa informatiile privind cifra de afaceri anuala a profesionistului realizata in anul financiar anterior sanctionarii nu sunt disponibile, cu amenda cuprinsa intre 200.000 euro-2 milioane euro, echivalent in lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

(2) Urmatoarele criterii exemplificative si orientative sunt luate in considerare pentru aplicarea de sanctiuni:

a) natura, gravitatea, amploarea si durata incalcarii;
b) orice actiune intreprinsa de profesionisti pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de consumatori;
c) orice incalcare anterioara savarsita de profesionisti, ce se regaseste in mod obligatoriu in cazierul comercial al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;
d) beneficiile financiare dobandite sau pierderile evitate de profesionisti datorita incalcarii, daca sunt disponibile datele relevante;
e) sanctiunile aplicate profesionistilor pentru aceeasi incalcare in alte state membre ale Uniunii Europene in cazurile transfrontaliere in care informatiile cu privire la astfel de sanctiuni sunt disponibile prin mecanismul prevazut la art. 11-25 din Regulamentul (UE) 2017/2.394;
f) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstantelor cazului.

(3) Neducerea la indeplinire a masurilor ramase definitive prin hotararile judecatoresti se sanctioneaza de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor cu amenda de la 5.000 lei la 200.000 lei.

(4) In masura in care prezenta lege nu prevede altfel, contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) si alin. (3) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 8 alin. (2), a art. 28 alin. (1) si art. 29.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru contraventiile prevazute de prezenta lege, termenul de prescriptie pentru aplicarea sanctiunii contraventionale este de 3 ani de la data savarsirii faptei.

(6) Personalul imputernicit al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor aplica amenda prevazuta la alin. (3) si (4).
(7) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor notifica Comisiei Europene masurile prevazute la alin. (1) si (3) si ii comunica acesteia, fara intarziere, orice modificare ulterioara a acestora.

Articolul II

Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

c) produs - orice bun sau serviciu, inclusiv bunuri imobile, servicii digitale si continut digital, precum si drepturi si obligatii;

2. La articolul 2, dupa litera m) se introduc doua noi litere, literele n) si o), cu urmatorul cuprins:

n) ierarhie - vizibilitatea relativa conferita produselor, astfel cum sunt acestea prezentate, organizate sau comunicate de catre comerciant, indiferent de mijloacele tehnologice utilizate pentru o astfel de prezentare, organizare sau comunicare;
o) piata online - un serviciu care utilizeaza software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicatie gestionata de catre comerciant sau in numele acestuia, care le permite consumatorilor sa incheie contracte la distanta cu alti comercianti sau consumatori.

3. La articolul 6 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

c) orice activitate de comercializare a unui bun, ca fiind identic cu un bun comercializat in alte state membre ale Uniunii Europene, desi bunul respectiv are o compozitie sau caracteristici semnificativ diferite, cu exceptia cazului in care acest lucru este justificat de factori legitimi si obiectivi probat cu documente concludente.

4. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 6^1
In cazul unei activitati de comercializare a unui bun pe teritoriul Romaniei ca fiind identic cu un bun comercializat in alte state membre ale Uniunii Europene, desi bunul respectiv are o compozitie sau caracteristici semnificativ diferite, justificata de factori legitimi si obiectivi, printre care cerinte juridice nationale, disponibilitatea sau caracterul sezonier al materiilor prime, strategiile voluntare menite sa imbunatateasca accesul la alimente sanatoase si nutritive, precum si dreptul comerciantului de a oferi bunuri de aceeasi marca in ambalaje cu o greutate sau un volum diferit pe piete geografice diferite, comerciantii au obligatia de a pune la dispozitia consumatorilor informatii cu privire la aceste situatii, intr-un mod care sa le permita accesul la acestea, cu privire la diferentierea bunurilor ca urmare a unor factori legitimi si obiectivi, astfel incat aceasta diferentiere sa poata fi identificata de catre consumatori.

5. La articolul 7 alineatul (4), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d) modalitatile de plata, livrare si executare, daca acestea difera de conditiile cerute de diligenta profesionala;

6. La articolul 7 alineatul (4), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
f) pentru produsele oferite pe pietele online, informatia daca partea terta care ofera produsele este sau nu un comerciant, pe baza declaratiei respectivei parti terte fata de furnizorul de piata online.

7. La articolul 7, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:
(4^1) In situatia in care se ofera consumatorilor posibilitatea de a cauta produse oferite de diferiti comercianti sau de consumatori pe baza unei cautari sub forma de cuvinte-cheie, fraze sau alte date de intrare, indiferent de locul in care se incheie tranzactiile in cele din urma, sunt considerate esentiale informatiile generale, puse la dispozitie intr-o sectiune specifica a interfetei online care este direct si usor accesibila de pe pagina unde sunt prezentate rezultatele cautarii, privind principalii parametri de stabilire a ierarhiei produselor prezentate consumatorului ca urmare a cautarii efectuate si privind importanta relativa a acestor parametri, prin raportare la alti parametri, reprezentand criterii generale sau procese sau orice semnale specifice incorporate in algoritmi ori in orice alte mecanisme de ajustare sau retrogradare utilizate in legatura cu ierarhia rezultatelor.

(4^2) Prevederile alin. (4^1) nu se aplica furnizorilor de motoare de cautare online, astfel cum sunt definiti la art. 2 pct. 6 din Regulamentul (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echitatii si a transparentei pentru intreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online.

8. La articolul 7, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

(6) Comerciantul ofera acces consumatorilor la toate recenziile privind produsele si indica daca si modul in care acesta garanteaza faptul ca recenziile publicate provin de la consumatorii care au utilizat sau au achizitionat efectiv produsul, acestea fiind considerate informatii esentiale.

9. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 12^1
(1) Consumatorii afectati de practicile comerciale incorecte au dreptul la masuri de remediere pentru a se elimina toate efectele respectivelor practici incorecte, fara costuri, dupa cum urmeaza:
a) inlocuirea, reducerea pretului sau incetarea contractului si restituirea contravalorii produsului sau serviciului, dupa caz;
b) despagubiri pentru prejudiciul suferit de consumator;
c) in cazul in care se constata deficiente in primele 30 de zile de la achizitia produsului sau serviciului, se dispune direct inlocuirea acestora.

(2) Urmatoarele circumstante exemplificative sunt luate in considerare pentru stabilirea masurilor de remediere prevazute la alin. (1):

a) gravitatea si natura practicii comerciale incorecte;
b) prejudiciul suferit de consumator.
(3) Masurile prevazute la alin. (1) nu inlatura aplicarea altor masuri de remediere aflate la dispozitia consumatorilor, cum ar fi Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale.

10. Articolul 13^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 13^1
(1) Masurile dispuse potrivit dispozitiilor art. 13 se realizeaza de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau de catre conducatorii unitatilor cu personalitate juridica din subordinea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la propunerea agentului constatator, in termen de maximum 5 zile lucratoare.

(2) Ordinul emis de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor potrivit art. 13 produce efecte asupra tuturor sediilor/punctelor de lucru ale comerciantilor.

11. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 15
(1) Utilizarea de catre comercianti a unor practici comerciale incorecte este interzisa, constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale incorecte definite la art. 4 alin. (1) si (2);
b) cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale inselatoare definite la art. 6 si 7, precum si pentru utilizarea oricareia dintre practicile enumerate in anexa nr. 1 la paragraful «Practici comerciale inselatoare»;
c) cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei, pentru nerespectarea obligatiei comerciantilor de a informa intr-un mod facil consumatorii cu privire la diferentierea bunurilor ca urmare a unor factori legitimi si obiectivi, conform art. 6^1;
d) cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru utilizarea practicilor comerciale agresive definite la art. 8 si 9, precum si pentru utilizarea oricareia dintre practicile enumerate in anexa nr. 1 la paragraful «Practici comerciale agresive».

(2) In cazul utilizarii de catre comercianti a unor practici comerciale incorecte care afecteaza un numar mai mare de 100 de consumatori, limita minima si limita maxima a sanctiunilor prevazute la alin. (1) se dubleaza.

(3) Nerespectarea masurilor dispuse prin ordinul sau decizia prevazute la art. 12 alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.

(4) Contraventiile prevazute de prezenta lege se constata la sesizarea consumatorilor, a asociatiilor care, potrivit legii, au un interes legitim ori din oficiu, de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(5) Odata cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator poate propune in cadrul documentului de control ca sanctiune complementara suspendarea prestarii serviciilor, furnizarii bunurilor sau activitatii pana la incetarea practicii comerciale incorecte sau pana la ducerea la indeplinire a masurilor dispuse potrivit art. 13.

12. Articolul 15^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 15^1
Odata cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator poate dispune ca sanctiune complementara una dintre masurile de remediere prevazute la art. 12^1 alin. (1) lit. a) si c), dupa caz.

13. Articolul 15^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 15^2
Nerespectarea masurii prevazute la art. 15^1 se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.

14. Dupa articolul 15^2 se introduc trei noi articole, articolele 15^3-15^5, cu urmatorul cuprins:

Articolul 15^3
Masura de remediere prevazuta la art. 12^1 alin. (1) lit. b) se poate solicita de catre consumatorul prejudiciat direct instantei de judecata in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau resedinta acesta.

Articolul 15^4
(1) In cazul in care se impune aplicarea unor sanctiuni in conformitate cu dispozitiilor art. 21 din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritatile nationale insarcinate sa asigure respectarea legislatiei in materie de protectie a consumatorului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, cu amenda de la 0,1% pana la inclusiv 4% din cifra de afaceri anuala a profesionistului realizata in anul financiar anterior sanctionarii, realizata pe teritoriul Romaniei, pentru incalcarile pe scara larga si incalcarile pe scara larga cu o dimensiune specifica Uniunii Europene astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 3 si 4 din Regulamentul (UE) 2017/2.394.

(2) In cazul in care se impune aplicarea unei amenzi in conformitate cu alin. (1), insa informatiile privind cifra de afaceri anuala a profesionistului realizata in anul financiar anterior sanctionarii nu sunt disponibile, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 200.000 euro si 2 milioane euro, echivalent in lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

Articolul 15^5
Nerespectarea dispozitiilor legale care, potrivit art. 15 alin. (1), constituie contraventie, daca fapta are caracter repetat in doua actiuni distincte, se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 200.000 lei.

15. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 16
(1) Contraventiilor prevazute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 8 alin. (2) si a art. 28 alin. (1).
(2) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru contraventiile prevazute la art. 15^4, termenul de prescriptie pentru aplicarea sanctiunii contraventionale este de 3 ani de la data savarsirii faptei.

16. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Articolul 17
(1) Sanctiunile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a) si d) se aplica dupa cum urmeaza:
a) intre 10.000 lei si 50.000 lei, pentru comercianti care au realizat pe teritoriul Romaniei in anul financiar anterior sanctionarii o cifra de afaceri anuala neta de la 1 milion de euro pana la 2 milioane euro, echivalent in lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei;
b) intre 15.000 lei si 70.000 lei, pentru comercianti care au realizat pe teritoriul Romaniei in anul financiar anterior sanctionarii o cifra de afaceri anuala neta de la 2 milioane euro pana la 50 milioane euro, echivalent in lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei;
c) intre 25.000 lei si 100.000 lei, pentru comercianti care au realizat pe teritoriul Romaniei in anul financiar anterior sanctionarii o cifra de afaceri anuala neta de peste 50 milioane euro, echivalent in lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

(2) Sanctiunile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b) si c) se aplica dupa cum urmeaza:

a) intre 20.000 lei si 60.000 lei, pentru comercianti care au realizat pe teritoriul Romaniei in anul financiar anterior sanctionarii o cifra de afaceri anuala neta de la 1 milion de euro pana la 2 milioane euro, echivalent in lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei;
b) intre 40.000 lei si 80.000 lei, pentru comercianti care au realizat pe teritoriul Romaniei in anul financiar anterior sanctionarii o cifra de afaceri anuala neta de la 2 milioane euro pana la 50 milioane euro, echivalent in lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei;
c) intre 50.000 lei si 100.000 lei, pentru comercianti care au realizat pe teritoriul Romaniei in anul financiar anterior sanctionarii o cifra de afaceri anuala neta de peste 50 milioane euro, echivalent in lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

(3) Contraventiilor prevazute la art. 15 savarsite de catre comerciantii care au realizat pe teritoriul Romaniei in anul financiar anterior sanctionarii o cifra de afaceri anuala neta de pana la 1 milion de euro, echivalent in lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, le sunt aplicabile prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Urmatoarele criterii exemplificative si orientative sunt luate in considerare pentru aplicarea de sanctiuni:
a) natura, gravitatea, amploarea si durata incalcarii;
b) orice actiune intreprinsa de comerciant pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de consumatori;
c) orice incalcare anterioara savarsita de comerciant, ce se regaseste in mod obligatoriu in cadrul cazierului comercial;
d) beneficiile financiare dobandite sau pierderile evitate de comerciant datorita incalcarii, daca sunt disponibile datele relevante;
e) sanctiunile aplicate comerciantului pentru aceeasi incalcare in alte state membre ale Uniunii Europene, in cazurile transfrontaliere in care sunt disponibile informatii cu privire la astfel de sanctiuni prin mecanismul instituit prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European si al Consiliului;
f) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstantelor cazului.

(5) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor notifica Comisiei Europene masurile prevazute la art. 15-17 si ii comunica acesteia, fara intarziere, orice modificare ulterioara a acestora.
17. La anexa nr. 1, dupa punctul 23 de la titlul „Practici comerciale inselatoare“ se introduc patru noi puncte, punctele 24-27, cu urmatorul cuprins:
24. Furnizarea de rezultate ca raspuns la o cautare efectuata online de catre un consumator, fara a mentiona in mod clar existenta oricarei publicitati platite sau a oricarei plati specifice pentru asigurarea unei incadrari pe o pozitie mai buna in ierarhie a produselor in cadrul rezultatelor cautarii.
25. Revanzarea de bilete catre consumatori, in cazul in care comerciantul le-a achizitionat utilizand mijloace automate pentru a eluda orice limitare impusa privind numarul de bilete pe care o persoana le poate cumpara sau orice alta regula aplicabila achizitionarii de bilete.
26. Afirmarea faptului ca recenziile privind un produs provin de la consumatori care au utilizat sau au achizitionat efectiv produsul, fara a lua masuri rezonabile si proportionale pentru a verifica daca aceste recenzii provin de la consumatorii respectivi.
27. Prezentarea sau insarcinarea unei alte persoane juridice sau fizice cu prezentarea de recenzii sau recomandari false ca venind din partea unor consumatori ori prezentarea inselatoare a recenziilor sau a recomandarilor unor consumatori pe platformele de comunicare sociala pentru a promova anumite produse.

Articolul III

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427 din 11 iunie 2014, aprobata cu modificari prin Legea nr. 157/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, punctele 3, 5, 6 si 11 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
3. bun - bunurile astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 1 dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri;
..................................................................................................
5. contract de vanzare - orice contract in temeiul caruia profesionistul transfera sau se angajeaza sa transfere proprietatea asupra unor bunuri catre consumator, inclusiv orice contract care are drept obiect atat bunuri, cat si servicii;
6. contract de prestare de servicii - orice contract, altul decat un contract de vanzare, in temeiul caruia profesionistul furnizeaza sau se angajeaza sa furnizeze un serviciu consumatorului, inclusiv un serviciu digital;
..................................................................................................
11. continut digital - continut digital astfel cum este definit la art. 2 pct. 5 dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale.
2. La articolul 2, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu urmatorul cuprins:
4^1. date cu caracter personal - conform definitiei de la art. 4 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
3. La articolul 2, dupa punctul 15 se introduc sase noi puncte, punctele 16-21, cu urmatorul cuprins:

16. serviciu digital - astfel cum este definit la art. 2 pct. 13 dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2021;
17. piata online - orice serviciu care utilizeaza software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site de internet sau o aplicatie gestionata de catre profesionist sau in numele acestuia, care le permite consumatorilor sa incheie contracte la distanta cu alti profesionisti sau consumatori;
18. furnizor de piata online - orice profesionist care pune la dispozitia consumatorilor o piata online;
19. compatibilitate - conform definitiei de la art. 2 pct. 3 dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2021;
20. functionalitate - conform definitiei de la art. 2 pct. 7 dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2021;
21. interoperabilitate - conform definitiei de la art. 2 pct. 10 dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2021.

4. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica oricarui contract incheiat intre un profesionist si un consumator, inclusiv contractelor de furnizare a unor servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces si conectare la retele publice de comunicatii electronice, precum si de livrare a unor echipamente terminale care au legatura cu furnizarea serviciului, prin care consumatorul plateste sau se angajeaza la plata pretului. Aceasta se aplica si contractelor de furnizare a apei, gazelor, energiei electrice sau incalzirii centralizate, inclusiv de catre furnizorii publici, in masura in care aceste utilitati sunt furnizate pe baza contractuala.

5. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

(1^1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica, de asemenea, in cazul in care profesionistul furnizeaza sau se angajeaza sa furnizeze consumatorului continut digital care nu este livrat pe un suport material sau un serviciu digital, iar consumatorul furnizeaza sau se angajeaza sa furnizeze profesionistului date cu caracter personal, cu urmatoarele exceptii:

a) cand datele cu caracter personal furnizate de consumator sunt prelucrate exclusiv de catre profesionist pentru furnizarea continutului digital care nu este livrat pe un suport material sau a serviciului digital astfel cum sunt definite la art. 2;
b) cand datele cu caracter personal furnizate de consumator pentru a-i permite profesionistului sa respecte cerintele legale la care este supus, iar profesionistul nu prelucreaza aceste date in niciun alt scop.

6. La articolul 3 alineatul (3), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

j) de prestare a unor servicii de transport de pasageri, cu exceptia art. 8 alin. (2) si a art. 21 si 22;

7. La articolul 3 alineatul (3), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:

m) avand ca obiect bunuri vandute prin executare silita sau in alt mod.

8. La articolul 4 alineatul (1), literele e), g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

e) acolo unde este cazul, in plus fata de o mentiune a existentei cerintelor de conformitate pentru bunuri, continutul digital si serviciile digitale, existenta si conditiile privind serviciile postvanzare si garantiile comerciale;
……………………………………………....……………………
g) acolo unde este cazul, functionalitatea, inclusiv masurile tehnice de protectie aplicabile, a bunurilor cu elemente digitale, a continutului digital si a serviciilor digitale;
h) acolo unde este cazul, orice compatibilitate si interoperabilitate relevante ale bunurilor cu elemente digitale, ale continutului digital si ale serviciilor digitale de care profesionistul are cunostinta sau se poate presupune in mod rezonabil ca are cunostinta.

9. La articolul 6 alineatul (1), literele c), l), r) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

c) pentru a-i permite consumatorului sa ia rapid legatura cu profesionistul si sa comunice cu acesta in mod eficient: sediul profesionistului, precum si numarul sau de telefon si adresa sa de e-mail si, daca este cazul, adresa postala si identitatea profesionistului in numele caruia actioneaza; in cazul in care profesionistul ofera alte mijloace de comunicare online care sa garanteze conservarea la dispozitia consumatorului, pe un suport durabil, a oricarei corespondente scrise cu profesionistul, inclusiv a datei si a orei unei astfel de corespondente, informatiile includ si detalii referitoare la aceste alte mijloace;
..........
l) o mentiune referitoare la existentei cerintelor de conformitate pentru bunuri, continutul digital si serviciile digitale;
...........
r) acolo unde este cazul, functionalitatea bunurilor cu elemente digitale, a continutului digital si a serviciilor digitale, inclusiv masurile tehnice de protectie aplicabile;
s) acolo unde este cazul, orice compatibilitate si interoperabilitate relevante ale bunurilor cu elemente digitale, ale continutului digital si ale serviciilor digitale de care profesionistul are cunostinta sau se poate presupune in mod rezonabil ca are cunostinta.
10. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
e^1) acolo unde este cazul, faptul ca pretul a fost personalizat pe baza unui proces decizional automatizat;
11. La articolul 6, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
(4^1) Trimiterile la perioada de retragere de 14 zile din modelul de instructiuni privind retragerea, prevazut in partea A din anexa, se inlocuiesc cu trimiteri la o perioada de retragere de 30 de zile, in cazurile prevazute la art. 9 alin. (1).

12. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 6^1
Cerinte suplimentare de informare specifice pentru contractele incheiate pe pietele online
Inainte ca un contract la distanta sau orice oferta similara de pe o piata online sa produca efecte obligatorii asupra consumatorului, furnizorul de piata online furnizeaza consumatorului intr-un mod clar, usor de inteles si adecvat mijloacelor de comunicare la distanta, fara a incalca prevederile Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele informatii:

a) informatii generale, puse la dispozitie intr-o sectiune specifica a interfetei online, care este direct si usor accesibila de pe pagina unde sunt prezentate ofertele, privind principalii parametri de stabilire a ierarhiei ofertelor prezentate consumatorului ca urmare a cautarii efectuate, astfel cum se prevede la art. 2 alin. (1) lit. n) dinLegea nr. 363/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si importanta relativa a acestor parametri, prin raportare la alti parametri;
b) daca partea terta care ofera bunurile, serviciile sau continutul digital este sau nu un profesionist, pe baza declaratiei respectivei parti terte fata de furnizorul de piata online;
c) daca partea terta care ofera bunurile, serviciile sau continutul digital nu este un profesionist, faptul ca drepturile consumatorilor care decurg din prevederile legale in vigoare in materie de protectie a consumatorilor nu se aplica contractului incheiat;
d) acolo unde este cazul, modul in care obligatiile legate de contract sunt partajate de partea terta care ofera bunurile, serviciile sau continutul digital si furnizorul de piata online, fara ca aceasta informare sa aduca atingere responsabilitatii furnizorului de piata online sau a tertului profesionist in legatura cu contractul, in temeiul prevederilor legale in vigoare.

13. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) In cazul in care consumatorul doreste ca prestarea unor servicii sau furnizarea de apa, gaz sau electricitate, atunci cand acestea nu sunt puse in vanzare intr-un volum limitat sau cantitate prestabilita, sau de incalzire centralizata sa inceapa in timpul perioadei de retragere prevazute la art. 9 alin. (2), iar contractul da nastere unei obligatii de plata pentru consumator, profesionistul solicita consumatorului sa formuleze o astfel de cerere expresa pe un suport durabil si sa confirme ca a luat cunostinta de faptul ca, odata ce contractul a fost executat integral de catre profesionist, consumatorul nu mai are dreptul de retragere.

14. La articolul 8, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) In cazul in care contractul este incheiat printr-un mijloc de comunicare la distanta ce permite un spatiu sau un timp limitat pentru afisarea informatiei, profesionistul furnizeaza in cadrul mijlocului de comunicare respectiv sau prin intermediul acestuia, inaintea incheierii contractului, cel putin informatiile precontractuale referitoare la principalele caracteristici ale bunului sau serviciului, identitatea profesionistului, pretul total, dreptul la retragere, durata contractului si, in cazul contractelor pe durata nedeterminata, modalitatile de incetare a contractului, astfel cum se mentioneaza la art. 6 alin. (1) lit. a), b), e), h) si o), cu exceptia formularului tipizat de retragere prezentat in partea B din anexa, mentionat la litera h). Celelalte informatii mentionate la art. 6 alin. (1), inclusiv formularul tipizat de retragere, sunt furnizate consumatorului de profesionist intr-un mod adecvat, in conformitate cu alin. (1).

15. La articolul 8, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(8) In cazul in care consumatorul doreste ca prestarea unor servicii sau furnizarea de apa, gaz sau electricitate, atunci cand acestea nu sunt puse in vanzare intr-un volum limitat sau cantitate prestabilita, sau de incalzire centralizata sa inceapa in timpul perioadei de retragere prevazute la art. 9 alin. (2), iar contractul da nastere unei obligatii de plata pentru consumator, profesionistul solicita consumatorului sa formuleze o cerere expresa si sa confirme ca a luat cunostinta de faptul ca, odata ce contractul a fost executat integral de catre profesionist, consumatorul nu mai are dreptul de retragere.

16. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Cu exceptia cazurilor prevazute la art. 16, consumatorul beneficiaza de o perioada de 14 zile pentru a se retrage dintrun contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat cele prevazute la art. 13 alin. (3) si la art. 14. Termenul de retragere de 14 zile se extinde la 30 de zile pentru contractele incheiate in contextul vizitelor nesolicitate efectuate de un profesionist la domiciliul unui consumator sau al deplasarilor organizate de un profesionist cu scopul sau efectul de a promova sau a vinde bunuri consumatorilor, in scopul protejarii intereselor legitime ale consumatorilor in ceea ce priveste practicile comerciale sau de vanzare agresive sau inselatoare.

17. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Fara a aduce atingere art. 10, perioadele de retragere mentionate la alin. (1) expira in termen de 14 zile sau 30 de zile, dupa caz, de la:
a) data incheierii contractului, in cazul contractelor de prestari de servicii;
b) ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a bunurilor, in cazul contractelor de vanzare, sau:
(i) in cazul in care consumatorul comanda printr-o singura comanda bunuri multiple care vor fi livrate separat, ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a ultimului bun;
(ii) in cazul livrarii unui bun care consta din mai multe loturi sau piese, ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a ultimului bun sau a ultimei piese;
(iii) cazul contractelor pentru livrarea periodica de bunuri pe o perioada de timp determinata, ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a primului bun;
c) data incheierii contractului, in cazul contractelor pentru furnizarea de apa, gaze naturale, energie electrica, atunci cand acestea nu prevad vanzarea intr-un volum limitat sau cantitate stabilita, de energie termica sau de continuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material.

18. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 10
Omisiunea informatiilor privind dreptul de retragere
(1) In cazul in care profesionistul nu a transmis consumatorului informatiile privind dreptul de retragere conform art. 6 alin. (1) lit. h), perioada de retragere expira la 12 luni de la sfarsitul perioadei initiale de retragere, prevazuta la art. 9 alin. (1).
(2) In cazul in care profesionistul a transmis consumatorului informatiile prevazute la alin. (1) in termen de 12 luni de la data mentionata la art. 9 alin. (2), perioada de retragere expira in termen de 14 zile sau 30 de zile, dupa caz, de la data la care consumatorul primeste informatiile respective.
19. La articolul 13, dupa alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu urmatorul cuprins:
(5) In ceea ce priveste datele cu caracter personal ale consumatorului, profesionistul respecta obligatiile aplicabile prevazute in Regulamentul (UE) 2016/679.
(6) Este interzis profesionistului de a utiliza orice continut, altul decat datele cu caracter personal, care a fost furnizat sau creat de consumator la utilizarea continutului digital sau a serviciului digital furnizat de profesionist, cu exceptia cazului in care acest continut:
a) nu are nicio utilitate in afara contextului continutului digital sau al serviciului digital furnizat de profesionist;
b) are legatura doar cu activitatea consumatorului atunci cand foloseste continutul digital sau serviciul digital furnizat de profesionist;
c) a fost agregat cu alte date de catre profesionist si nu poate fi dezagregat sau poate fi dezagregat doar cu eforturi disproportionate;
d) a fost generat in comun de catre consumator si alte persoane, iar alti consumatori pot continua sa utilizeze continutul.
(7) Cu exceptia cazurilor mentionate la alin. (6) lit. a), b) sau c), profesionistul pune la dispozitia consumatorului, la cererea acestuia, orice continut, altul decat datele cu caracter personal, care a fost furnizat sau creat de consumator la utilizarea continutului digital sau a serviciului digital furnizat de profesionist.
(8) Consumatorul are dreptul de a recupera respectivul continut digital fara costuri, intr-un termen rezonabil si intr-un format utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, fara impedimente din partea profesionistului.
(9) In cazul retragerii din contract, profesionistul poate impiedica orice utilizare ulterioara a continutului digital sau a serviciului digital de catre consumator, in special prin blocarea accesului consumatorului la continutul digital sau la serviciul digital sau prin dezactivarea contului de utilizator al consumatorului, fara a aduce atingere alin. (7).

20. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

(2^1) In cazul retragerii din contract, consumatorul se abtine de la utilizarea continutului digital sau a serviciului digital si de la punerea acestuia la dispozitia tertilor.

21. La articolul 14 alineatul (6) litera b), punctul (i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(i) consumatorul nu si-a dat acordul prealabil expres cu privire la inceperea prestarii inainte de sfarsitul perioadei de 14 zile sau de 30 de zile, dupa caz, mentionata la art. 9;

22. La articolul 16, literele a) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

a) contractele de servicii, dupa prestarea integrala a serviciilor si, in cazul in care contractul da nastere unei obligatii de plata pentru consumator, daca executarea a inceput cu acordul prealabil expres al consumatorului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul de retragere dupa executarea integrala a contractului de catre profesionist;
...............................
m) contractele de furnizare de continut digital care nu este livrat pe un suport material, daca executarea a inceput si, in cazul in care contractul da nastere unei obligatii de plata pentru consumator, in conditiile in care:
(i) consumatorul si-a dat acordul prealabil expres pentru inceperea executarii in cursul perioadei de retragere;
(ii) consumatorul a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul de retragere in consecinta;
(iii) profesionistul a furnizat confirmarea incheierii contractului, in conformitate cu art. 7 alin. (2) sau cu art. 8 alin. (7).

23. La articolul 16, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:

(2) Prevederile lit. a)-c) si e) de la alin. (1) nu se aplica contractelor incheiate in contextul vizitelor nesolicitate efectuate de un profesionist la domiciliul unui consumator sau al deplasarilor organizate de un profesionist cu scopul sau efectul de a promova sau a vinde bunuri consumatorilor, in scopul protejarii intereselor legitime ale consumatorilor in ceea ce priveste practicile comerciale sau de vanzare agresive sau inselatoare.
(3) In cazul contractelor de servicii care dau nastere unei obligatii de plata pentru consumator, atunci cand consumatorul a solicitat in mod expres o vizita din partea profesionistului in scopul efectuarii de reparatii, consumatorul pierde dreptul de retragere dupa ce serviciul a fost executat integral, daca executarea a inceput cu consimtamantul prealabil expres al consumatorului.

24. La articolul 28 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, prin reprezentanti imputerniciti, in cazul contraventiilor prevazute la alin. (5) lit. a), b), d)-j), k), m)-q), r), cu exceptia contraventiilor care constau in nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (6), (7) si (8), precum si in cazul contraventiilor prevazute la alin. (5) lit. s), cu exceptia contraventiilor care constau in nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2^1), respectiv in cazul contraventiilor prevazute la alin. (5) lit. t)-x) atunci cand acestea constau in fapte care vizeaza contractele incheiate de consumatori pentru a beneficia de servicii de acces si conectare la retelele publice de comunicatii electronice ori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.

25. La articolul 28, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) nerespectarea cerintei de a furniza informatii intr-un mod vizibil, lizibil si usor de inteles, conform partii introductive a art. 4 alin. (1), se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei;
b) nerespectarea cerintelor de informatii precontractuale prevazute la art. 4 alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 7.000 lei la 35.000 lei;
c) nerespectarea cerintei de a include informatiile precontractuale si in cadrul contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei electrice, atunci cand acestea nu sunt puse in vanzare intr-un volum limitat sau cantitate fixa, a energiei termice sau a continuturilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material, conform art. 4 alin. (2), se sanctioneaza cu amenda de la 7.000 lei la 35.000 lei;
d) nerespectarea cerintei de a include informatiile precontractuale in cadrul contractului, conform art. 4 alin. (4), se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei;
e) nerespectarea cerintei de a furniza informatii intr-un mod clar si inteligibil, conform partii introductive a art. 6 alin. (1), se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) referitoare la informatiile precontractuale se sanctioneaza cu amenda de la 7.000 lei la 35.000 lei;
g) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) referitoare la completarea corecta a instructiunilor prevazute in formularul tipizat de informare cu privire la retragere, prevazut la partea A din anexa, atunci cand acesta este utilizat, se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei;
h) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5) referitoare la includerea informatiilor precontractuale in cadrul contractului si la situatia in care aceste informatii pot fi modificate se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 9.000 lei;
i) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (6) referitoare la situatia in care profesionistul nu indeplineste cerintele in materie de informare se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei;
j) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (7) referitoare la prezentarea informatiilor in limba romana intr-o forma accesibila, astfel incat acestea sa fie intelese cu usurinta de consumator, se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei;
k) nerespectarea prevederilor art. 6^1 referitoare la cerintele suplimentare specifice pentru contractele incheiate pe pietele online, pe care furnizorul de piata online are obligatia sa le furnizeze consumatorului, se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei;
l) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) referitoare la informatii, a prevederilor art. 7 alin. (2) referitoare la contract, precum si a prevederilor art. 7 alin. (3) referitoare la solicitarea cererii de incepere a prestarii unor servicii se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei;
m) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (4) lit. a) referitoare la informatii, precum si a prevederilor art. 7 alin. (4) lit. b) referitoare la informatiile mentionate in confirmarea contractului se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 9.000 lei;
n) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1)-(7) referitoare la informatii, precum si a prevederilor art. 8 alin. (8) referitoare la solicitarea de a se face o cerere expresa se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 8.000 lei;
o) nerespectarea de catre profesionist a prevederilor art. 9 alin. (1) si (2) referitoare la dreptul de retragere, precum si a prevederilor art. 9 alin. (3) referitoare la obligatiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 15.000 lei;
p) nerespectarea dreptului de retragere in conditiile art. 10 se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei;
q) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) referitoare la confirmarea de primire a formularului de retragere se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei;
r) nerespectarea prevederilor art. 12 de a pune capat obligatiilor partilor contractuale in cazul exercitarii dreptului de retragere se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 9.000 lei;
s) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), (2) si (6)-(8) referitoare la obligatiile care revin profesionistului in cazul retragerii, precum si ale art. 13 alin. (4) referitoare la amanarea rambursarii se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei;
t) nerespectarea obligatiilor impuse de art. 14 in conditiile in care consumatorul si-a respectat obligatiile sale se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei;
u) nerespectarea prevederilor art. 15 referitoare la drepturile consumatorilor in situatia exercitarii dreptului de retragere din contractele auxiliare se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei;
v) nerespectarea prevederilor art. 18 referitoare la livrare se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 9.000 lei;
w) nerespectarea prevederilor art. 20 referitoare la riscul de pierdere sau de deteriorare a bunurilor se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 15.000 lei;
x) nerespectarea prevederilor art. 21 referitoare la plata tarifului de baza in cazul comunicarilor telefonice se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 15.000 lei;
y) nerespectarea prevederilor art. 22 referitoare la plati suplimentare si ale art. 24 alin. (3) referitoare la termene se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.

26. La articolul 28, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^1)-(5^3), cu urmatorul cuprins:

(5^1) In cazul in care se impune aplicarea unor sanctiuni in conformitate cu dispozitiile art. 21 din Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritatile nationale insarcinate sa asigure respectarea legislatiei in materie de protectie a consumatorului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, cu amenda de la 0,1% pana la inclusiv 4% din cifra de afaceri anuala a profesionistului realizata in anul financiar anterior sanctionarii, realizata pe teritoriul Romaniei, pentru incalcarile pe scara larga si incalcarile pe scara larga cu o dimensiune specifica Uniunii Europene, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 3 si 4 din Regulamentul (UE) 2017/2.394.
(5^2) In cazul in care se impune aplicarea unei amenzi in conformitate cu alin. (5^1), insa informatiile privind cifra de afaceri anuala a profesionistului realizata in anul financiar anterior sanctionarii nu este disponibila, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 200.000 euro si 2 milioane euro echivalent in lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
(5^3) Nerespectarea dispozitiilor legale care, potrivit art. 28 alin. (5), constituie contraventie, daca fapta a fost savarsita in mod repetat in doua actiuni distincte, se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 200.000 lei.
27. La articolul 28, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6) In masura in care prezenta ordonanta de urgenta nu prevede altfel, contraventiilor prevazute la alin. (5) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
28. La articolul 28, dupaalineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (6^1)-(6^4), cu urmatorul cuprins:
(6^1) Contraventiilor prevazute la alin. (5^1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 8 alin. (2) si a art. 28 alin. (1).
(6^2) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru contraventiile prevazute la art. 5^1, termenul de prescriptie privind aplicarea sanctiunii contraventionale este de 3 ani de la data savarsirii faptei.
(6^3) Contraventiilor prevazute la alin. (5^2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 8 alin. (2).
(6^4) Urmatoarele criterii exemplificative si orientative sunt luate in considerare pentru aplicarea de sanctiuni:
a) natura, gravitatea, amploarea si durata incalcarii;
b) orice actiune intreprinsa de profesionist pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de consumatori;
c) orice incalcare anterioara savarsita de profesionist, ce se regaseste in mod obligatoriu in cadrul cazierului comercial;
d) beneficiile financiare dobandite sau pierderile evitate de profesionist datorita incalcarii, daca sunt disponibile datele relevante;
e) sanctiunile aplicate profesionistului pentru aceeasi incalcare in alte state membre ale Uniunii Europene in cazurile transfrontaliere in care informatiile cu privire la astfel de sanctiuni sunt disponibile prin mecanismul instituit prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European si al Consiliului;
f) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstantelor cazului.
29. La articolul 28, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(7) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) si ale art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul sanctiunilor aplicate pentru savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (5) lit. a), b), d)-j), k), m)-q), r), cu exceptia contraventiilor care constau in nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (6), (7) si (8), precum si in cazul sanctiunilor aplicate pentru savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (5) lit. s), cu exceptia contraventiilor care constau in nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2^1) respectiv in cazul sanctiunilor aplicate pentru savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (5) lit. t)-x) atunci cand acestea sunt in competenta Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, potrivit alin. (2) lit. b), contravenientul poate achita, in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, jumatate din cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
30. La articolul 28, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
(8) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor notifica Comisiei Europene prevederile alin. (5)-(7) si ii comunica acesteia orice modificare ulterioara a acestora.

31. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 31
Informarea Comisiei Europene
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor informeaza Comisia Europeana cu privire la modul de transpunere a art. 3 alin. (4), art. 6 alin. (7) si (8), art. 8 alin. (6), art. 9 alin. (1) lit. b) si alin. (3) si a art. 16 alin. (2) si (3) din prezenta ordonanta de urgenta. In situatia in care prevederile respective sunt ulterior modificate, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va informa Comisia Europeana cu privire la acestea.

32. Anexa se modifica si va avea urmatorul cuprins:

ANEXA

Informatii privind exercitarea dreptului de retragere

A. Model de instructiuni privind retragerea
Dreptul de retragere
Aveti dreptul de a va retrage din prezentul contract, fara a preciza motivele, in termen de 14 zile.
Perioada de retragere expira dupa 14 zile incepand de la ziua - a se vedea punctul 1 din Instructiuni de completare.
Pentru a va exercita dreptul de retragere trebuie sa ne informati - a se vedea punctul 2 din Instructiuni de completare - cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract, utilizand o declaratie neechivoca, de exemplu, o scrisoare trimisa prin posta, fax sau e-mail. In acest scop, puteti folosi modelul de retragere alaturat; folosirea lui nu este insa obligatorie - a se vedea punctul 3 din Instructiuni de completare.
Pentru a respecta termenul-limita de retragere este suficient sa trimiteti comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere inainte de expirarea perioadei de retragere.
Consecintele retragerii
Daca va retrageti, vom rambursa orice suma pe care am primit-o de la dumneavoastra, inclusiv costurile livrarii, cu exceptia costurilor suplimentare determinate de faptul ca ati ales alta modalitate de livrare decat cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data la care suntem informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract. Vom efectua aceasta rambursare folosind aceeasi modalitate de plata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care v-ati exprimat acordul expres pentru o alta modalitate de rambursare; in orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursari - a se vedea punctul 4 din Instructiuni de completare.

A se vedea punctul 5 din Instructiuni de completare.
A se vedea punctul 6 din Instructiuni de completare.
Instructiuni de completare
1. Introduceti urmatoarele formulari intre ghilimele:
a) in cazul unui contract de prestari de servicii sau al unui contract pentru furnizarea de apa, gaze naturale, energie electrica, atunci cand acestea nu prevad vanzarea intr-un volum limitat sau cantitate stabilita, de energie termica sau continuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material: «incheierii contractului»;
b) in cazul unui contract de vanzare: «la care intrati dumneavoastra sau o parte terta, alta decat transportatorul, indicata de dumneavoastra, in posesia fizica a bunurilor»;
c) in cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de consumator printr-o singura comanda si livrate separat: «la care intrati dumneavoastra sau o parte terta, alta decat transportatorul, indicata de dumneavoastra, in posesia fizica a ultimului bun»;
d) in cazul unui contract privind livrarea unui bun constand din mai multe loturi sau parti: «la care intrati dumneavoastra sau o parte terta, alta decat transportatorul, indicata de dumneavoastra, in posesia fizica a ultimului lot sau a ultimei piese»;
e) in cazul unui contract pentru livrarea periodica de bunuri pe o perioada de timp determinata: «la care intrati, dumneavoastra sau o parte terta, alta decat transportatorul, indicata de dumneavoastra, in posesia fizica a primului bun».
2. Introduceti numele dumneavoastra, adresa dumneavoastra fizica, numarul dumneavoastra de telefon si adresa de e-mail.
3. Daca pe site-ul dumneavoastra oferiti consumatorului optiunea de a completa si transmite electronic informatiile privind retragerea sa din contract, introduceti urmatoarele: «De asemenea, puteti completa si transmite electronic de pe site-ul nostru [introduceti adresa de internet] formularul standard de retragere sau orice alta declaratie neechivoca. Daca folositi aceasta optiune, va vom transmite fara intarziere, pe un suport durabil, de exemplu, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.»
4. In cazul contractelor de vanzari in care nu v-ati oferit sa recuperati bunurile in caz de retragere, introduceti urmatoarele: «Putem amana rambursarea pana la data la care primim inapoi bunurile sau pana la momentul la care ne-ati furnizat dovada ca ati trimis inapoi bunurile, fiind valabila data cea mai apropiata.»
5. In cazul in care consumatorul a receptionat bunuri in legatura cu contractul, introduceti urmatoarele:
a) introduceti:
– «Vom recupera bunurile.»; sau
– «Expediati bunurile sau inmanati-le direct noua sau … [se introduc numele si, daca este cazul, adresa postala a persoanei autorizate de dumneavoastra sa primeasca bunurile], fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, in decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-ati comunicat retragerea. Termenul este respectat daca bunurile sunt trimise inapoi inainte de expirarea perioadei de 14 zile.»;
b) introduceti:
– «Vom suporta costul returnarii bunurilor.»;
– «Va trebui sa suportati costul direct al returnarii bunurilor.»;
– Daca, intr-un contract la distanta, nu va oferiti sa suportati costul returnarii bunurilor, iar bunurile, prin natura lor, in mod normal nu pot fi returnate prin posta: «Va trebui sa suportati costul direct al returnarii bunurilor, ............… lei/[introduceti cuantumul].»; sau, daca costul returnarii bunurilor nu poate fi calculat cu anticipatie in mod rezonabil: «Va trebui sa suportati costul direct al returnarii bunurilor. Costul aproximativ este estimat la maximum … lei/[introduceti cuantumul].»; sau
– Daca, in cazul contractelor in afara spatiilor comerciale, bunurile, prin natura lor, nu pot fi returnate in mod normal prin posta si au fost livrate la domiciliul consumatorului in momentul incheierii contractului: «Vom recupera bunurile si vom suporta costurile aferente.»; si
c) introduceti: «Sunteti responsabil doar pentru diminuarea valorii bunurilor care rezulta din manipulari, altele decat cele necesare pentru determinarea naturii, calitatilor si functionarii bunurilor.»
6. In cazul unui contract de prestari de servicii sau privind furnizarea de apa, gaze naturale sau electricitate, atunci cand acestea nu prevad vanzarea intr-un volum limitat sau intr-o cantitate stabilita, sau de energie termica, introduceti urmatoarele: «Daca ati solicitat inceperea prestarii serviciilor sau a furnizarii de apa/gaze naturale/energie electrica/energie termica [taiati mentiunile inutile] in perioada de retragere, ne datorati o suma proportionala cu serviciile furnizate pana in momentul in care neati comunicat exercitarea dreptului de retragere din prezentul contract, in raport cu acoperirea totala a contractului.»
B. Model de formular de retragere
Prezentul formular se trimite inapoi completat doar daca doriti sa va retrageti din contract.
– Catre [aici se introduc numele, adresa fizica si adresa de e-mail ale profesionistului]:
– Va informez/Va informam (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastra (*) din contractul referitor la vanzarea urmatoarelor bunuri (*)/prestarea urmatoarelor servicii (*)
– Comandate la data (*)/Primite la data (*)
– Numele consumatorului (consumatorilor)
– Adresa consumatorului (consumatorilor)
– Semnatura consumatorului (consumatorilor) (doar in cazul in care acest formular este notificat pe hartie)
– Data
(*) A se elimina mentiunea inutila, dupa caz.
33. In tot cuprinsul ordonantei de urgenta, cuvintele „produs“, „produse“, „produselor“ se inlocuiesc cu cuvintele „bun“, „bunuri“, „bunurilor“.

Articolul IV
(1) Pentru stabilirea si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 16 alin. (3) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, republicata, cu completarile ulterioare, la art. 15^4 si 15^5 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 28 alin. (5^1)-(5^3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 157/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la nivelul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor se constituie, prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, o comisie ce are ca scop analizarea documentelor de control si stabilirea sanctiunii conform art. 21 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarea componenta:
a) directorul general al Directiei generale control si supraveghere piata si armonizare europeana sau inlocuitorul desemnat de acesta;
b) seful Serviciului produse si servicii alimentare sau inlocuitorul desemnat de acesta;
c) seful Serviciului juridic sau inlocuitorul desemnat de acesta;
d) seful Serviciului armonizare europeana si parteneriat sau inlocuitorul desemnat de acesta;
e) comisar desemnat prin act administrativ de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, altul decat cel care a intocmit documentul de control.
(2) Comisarul ce a intocmit documentul de control sesizeaza comisia in termen de 24 de ore, iar aceasta se intruneste in termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea documentului de control.
(3) In termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor se aproba procedura de lucru a comisiei, ordin ce se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul V
(1) Pentru incalcarile in mod repetat ale drepturilor consumatorilor, operatorii economici sanctionati pentru abaterile din domeniul protectiei consumatorilor vor fi consemnati in cazier comercial pentru o perioada de 3 ani de la intocmirii documentului de control. Anularea documentului de control de catre instanta de judecata conduce la radierea sanctiunii din cadrul cazierului comercial.
(2) Datele cuprinse in cazierul comercial vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ce se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Implementarea si instructiunile referitoare la cazierul comercial se realizeaza de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, in termen de maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Cazierul comercial reprezinta fisa de evidenta in care Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor consemneaza faptele si sanctiunile aplicate operatorilor economici prin documentele de control.

Articolul VI

(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 28 mai 2022.

(2) In termen de 6 luni de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, actele normative prevazute la art. I-III vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile art. 1, 3 si 4 din Directiva (UE) 2019/2.161 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului si a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE si 2011/83/UE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste o mai buna asigurare a respectarii normelor Uniunii Europene in materie de protectie a consumatorilor si modernizarea acestor norme.

 


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Contabilitate 2022


Va amintiti de prima Carte Verde a Contabilitatii, editata in urma cu peste 25 de ani de Ministerul Finantelor?

Ei bine, Cartea Verde a Contabilitatii 2022 este acum din nou prezenta, in varianta actualizata la zi, oferindu-va solutii impecabile pentru momentele de criza – cum este si acesta – cu modificari legislative majore.

Avantajul esential pe care vi-l ofera Cartea Verde a Contabilitatii 2022: ZERO erori in inregistrarile contabile!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
protectia consumatoruluiamenzipractici comerciale

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 13 Mai 2022


Votati articolul "Modificari privind protectia consumatorului: amenzi pentru clauze abuzive, recenzii neverificate si cerinte noi pentru online":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 13 Mai 2022 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X