email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Declaratia privind situatia contractelor privind bunurile ambalate si ambalaje de desfacere

declaratiebunuri ambalateambalaje
A fost emis Ordinul care reglementeaza modelul si continutul formularului "Declaratie privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere".

Ordinul contine doua anexe: modelul Declaratiei privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere si instructiunile de completare si depunere a acesteia.

Mai joi puteti citi, integral, textul Ordinului


Ordinul 11 din 7 ianuarie 2011 (Ordinul 11/2011)

pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (42) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba modelul si continutul formularului "Declaratie privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere", prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul "Declaratie privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere", denumit in continuare formular, se completeaza si se depune de catre operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, conform instructiunilor cuprinse in anexa nr. 2.

Art. 3. -
(1) Formularul se depune in format editat pe suport hartie sau se transmite in format electronic la Administratia Fondului pentru Mediu.
(2) Formularul se editeaza folosindu-se programul informatic de asistenta elaborat si pus la dispozitie, in mod gratuit, de Administratia Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro
(3) Formularul editat pe suport hartie cu ajutorul programului informatic de asistenta se semneaza, se stampileaza si se depune in original la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu sau se comunica prin posta cu confirmare de primire.
(4) Formatul electronic al formularului se transmite la adresa http://www.afm.ro, dupa semnarea Conventiei pentru comunicarea "Declaratiei privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere".
(5) In vederea transmiterii formularului in format electronic, contribuabilii isi insusesc conditiile raportarii electronice prin semnarea Conventiei pentru comunicarea "Declaratiei privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere". Forma si continutul conventiei se aproba prin dispozitie a presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin. Conventia poate fi descarcata de pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu, http://www.afm.ro

Art. 4. - Administratia Fondului pentru Mediu va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 6. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul mediului si padurilor,
Cristian Apostol,
secretar de stat

Bucuresti, 7 ianuarie 2011.
Nr. 11.


ANEXA  Nr. 1

DECLARATIE
privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere
   

MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR         Loc rezervat organului competent
Administratia Fondului pentru Mediu                       Nr. de inregistrare:
                                                                                   Data:
+-----------------------------+--------------------------------------------------------------------+
| Perioada de raportare      |RECTIFICATIVA                                                               |
+------------+---------------+(Se genereaza de catre programul informatic de asistenta.)|
| Trimestrul |   Anul          |                                                                                              |
|   |_|_|          | |_|_|_|_|       |                                                                                              |
+------------+---------------+---------------------------------------------------------------------+


Sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in declaratii, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
   Numele si prenumele ...........................................................
   Semnatura si stampila .........................................................
   Functia .......................................................................

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Blacklist-trans.com Singurul portal international de incidente
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Blacklist-trans.com Singurul portal international de incidente

Loc rezervat pentru coduri de bare generate si tiparite automat de programul informatic de asistenta

ANEXA  Nr. 2

INSTRUCTIUNI
de completare si depunere a formularului "Declaratie privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere"

SECTIUNEA I
Completarea formularului "Declaratie privind situatia
contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici
care introduc pe piata nationala bunuri ambalate
si ambalaje de desfacere"

Rubrica "Perioada de raportare" se completeaza astfel:

In rubrica "Trimestrul" se inscrie cu cifre arabe numarul trimestrului la care se refera raportarea (de exemplu: 3).
In rubrica "Anul" se completeaza anul de raportare cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2010).

Rubrica "Cod de identificare fiscala" se completeaza astfel:
   a) operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, persoane juridice, inscriu codul de inregistrare fiscala ori codul unic de inregistrare;
   b) operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, persoane fizice, inscriu codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, dupa caz.

Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
In cazul in care operatorul economic prevazut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, nu se completeaza atributul RO.
In rubrica "Denumire" se inscriu denumirea sau numele si prenumele operatorului economic prevazut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz.

Rubricile privind adresa se completeaza cu datele corespunzatoare domiciliului fiscal al operatorului economic prevazut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

La rubrica "Nr. licenta autorizare" se va mentiona cu cifre si litere numarul licentei prin care operatorul economic prevazut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost autorizat.

SECTIUNEA a II-a
Lista operatorilor economici care introduc pe piata nationala
bunuri ambalate si ambalaje de desfacere

In raportare se vor mentiona toate contractele incheiate de operatorul economic prevazut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere, avand ca obiect transferarea responsabilitatii obiectivului anual de gestionare a deseurilor de ambalaje.

Pentru contractele aflate in derulare la data scadenta raportarii se va completa numai rubrica "Data incheierii contractului".

In cazul in care raportarea a fost intocmita eronat, situatia initiala poate fi rectificata prin depunerea declaratiei rectificative aferente perioadei pentru care s-a declarat eronat.
Declaratia rectificativa inlocuieste declaratia depusa initial.
Declaratia rectificativa se completeaza inscriindu-se corect toate datele pentru perioada de raportare pentru care se face rectificarea.

"Declaratia privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere" se completeaza si se depune sau se transmite pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului de raportare.

Declaratia in forma editata pe suport hartie se depune/comunica prin posta cu confirmare de primire, iar declaratia in format electronic se transmite potrivit Conventiei pentru comunicarea "Declaratiei privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere" in format electronic.

Transmiterea declaratiilor in format electronic se face numai dupa incheierea dintre operatorul economic prevazut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si Administratia Fondului pentru Mediu a Conventiei pentru comunicarea "Declaratiei privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere".

Operatorii economici care transmit declaratiile in format electronic se inregistreaza la Administratia Fondului pentru Mediu prin incheierea Conventiei pentru comunicarea "Declaratiei privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere" in format electronic.

   SECTIUNEA a III-a

Caracteristicile de tiparire, utilizare si pastrare ale formularului "Declaratie privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere"

Denumire: "Declaratie privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere"
   
Caracteristici de tiparire: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului informatic de asistenta, asigurat gratuit de Administratia Fondului pentru Mediu.

Programul informatic de asistenta poate fi descarcat de pe serverul de web al Administratiei Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro

Utilizare: raportarea contractelor incheiate de operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere cu operatorul economic prevazut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Intocmire: de catre toti operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

"Declaratia privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere" in forma editata pe suport hartie se intocmeste in doua exemplare, semnate si stampilate in original, potrivit legii in vigoare, astfel:
   - un exemplar pentru operatorul economic prevazut la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicat prin posta cu confirmare de primire;
   - un exemplar pentru organul competent.

Formatul electronic al "Declaratiei privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere" se transmite la adresa http://www.afm.ro, potrivit Conventiei pentru comunicarea "Declaratiei privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere" in format electronic.

Arhivare - la Administratia Fondului pentru Mediu:
   -formatul electronic, in arhiva de documente electronice;
   -formatul hartie, in arhiva.

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
declaratiebunuri ambalateambalaje

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 18 Ianuarie 2011


Votati articolul "Declaratia privind situatia contractelor privind bunurile ambalate si ambalaje de desfacere":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 18 Ianuarie 2011 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 10 + 4 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X