email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Proiect de Ordin pentru modificarea reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul 3.055

Ordinul 3.055operatiunile cu certificate verzideducerea fiscala
Operatorii economici aplica in prezent Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009,
cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Legislatia nationala a suferit unele modificari si completari, inclusiv cu privire la operatiunile cu certificate verzi, reglementate prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile ulterioare.
 
In Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare sunt cuprinse prevederi cu privire la deducerea fiscala, in anumite conditii, a ajustarilor de valoare constituite pentru creante preluate prin cesionare de catre societati comerciale.
 

Principalele prevederi ale proiectului de ordin

Un aspect care face obiectul proiectului de ordin se refera la introducerea in reglementarile contabile a unor prevederi referitoare la ajustarile de valoare ce se inregistreaza pentru creantele preluate prin cesionare.

Potrivit pct. 190 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2010, „in cazul cesionarii unei creante, diferenta dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului reprezinta venit la data constatarii drepturilor si obligatiilor, potrivit clauzelor contractuale.”

Potrivit reglementarilor existente in prezent, venitul se inregistreaza in contabilitate la preluarea creantei, conform contabilitatii de angajamente, considerand ca, creantele sunt pe termen scurt, pot fi executate imediat, iar partea de creanta care nu se recupereaza devine cheltuiala la scoaterea sa din evidenta.

Conform principiului prudentei prevazut de reglementarile contabile, la evaluarea activelor trebuie „sa se tina cont de toate deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este o pierdere sau un profit”.

In cazul creantelor, se inregistreaza in contabilitate o ajustare de valoare, pe seama conturilor de cheltuieli pentru valoarea care se estimeaza ca nu poate fi recuperata.

Aceste ajustari de valoare a creantelor se inregistreaza, de regula, la intocmirea situatiilor financiare anuale.

Prin proiectul de ordin se propune ca ajustarile de valoare ale creantelor incerte sa se inregistreze in contabilitate la preluarea creantelor respective. In aceste conditii, concomitent cu venitul inregistrat la preluarea creantei se evidentiaza cheltuiala cu ajustarile de valoare, astfel ca in contabilitate se evita inregistrarea unui profit care nu va avea corespondent in trezorerie.

Astfel, prin reglementarea modului de inregistrare a ajustarilor pentru creante cesionate se creeaza cadrul legal contabil necesar aplicarii corespunzatoare a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la deducerea ajustarilor de valoare pentru creante.

O alta completare a reglementarilor contabile se refera la certificatele verzi, tranzactionate potrivit legii. Avand in vedere legislatia care reglementeaza certificatele verzi, se propune evidentierea in contabilitate la investitii pe termen scurt.

Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile ulterioare, certificatele verzi reprezinta titluri ce atesta producerea din surse regenerabile a unei cantitati de energie electrica. Aceste titluri pot fi tranzactionate distinct de cantitatea de energie electrica.

Conform acestei legi, certificatele verzi au o durata de valabilitate de 16 luni.

De asemenea, legea mentionata stabileste o valoare minima si maxima de tranzactionare a certificatelor verzi, exprimate in euro.

Pana la aceasta data, tratamentul contabil al certificatelor verzi a fost similar tratamentului aplicabil certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera.

Dat fiind faptul ca legea prevede o valoare minima pentru certificatele verzi, precum si faptul ca acestea se tranzactioneaza intr-un cadru reglementat (asigurat de Societatea Comerciala "Operatorul Pietei de Energie Electrica - Opcom" - S.A., ca operator al pietei de energie electrica, conform reglementarilor ANRE), fiind disponibile informatii privind valorile de tranzactionare, se propune un tratament contabil distinct pentru acestea.

Proiectul de ordin prevede ca certificatele verzi primite, potrivit legii, de operatori, sunt asimilate investitiilor pe termen scurt si au tratamentul contabil prevazut pentru aceasta categorie de active.

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile ulterioare, prevede la articolul 8 ca furnizorii de energie electrica si unii producatori sunt obligati sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi.

Entitatile care, potrivit legii, sunt obligate sa achizitioneze certificate verzi, inregistreaza contravaloarea acestora pe seama cheltuielilor cu protectia mediului, similar operatiunilor efectuate cu certificatele de emisii de gaze cu efect de sera, pentru acestea din urma existand un tratament contabil prevazut de reglementarile contabile.

Avand in vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, pe care vi-l supunem spre aprobare.
 
ORDIN
privind modificarea si completarea reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009


In baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere prevederile cuprinse in Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la regimul certificatelor verzi, avand in vedere necesitatea corelarii unor prevederi contabile referitoare la creantele cesionate cu prevederi cuprinse in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la acestea,

ministrul finantelor publice emite prezentul ordin:

Art. I. – Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, prevazute in anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 si 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La punctul 117, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) In categoria altor investitii detinute ca imobilizari se evidentiaza distinct certificatele de emisii de gaze cu efect de sera cumparate cu scopul obtinerii de profit pe termen lung.”

2. La punctul 168, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) In categoria altor investitii pe termen scurt se evidentiaza distinct certificatele de emisii de gaze cu efect de sera cumparate cu scopul obtinerii de profit in urma vanzarii intr-o perioada scurta de timp.”

3. Dupa punctul 170 se introduce o noua subsectiune, subsectiunea 8.3.3.1
„Contabilitatea certificatelor verzi”, cuprinzand punctele 1701 – 1705, cu urmatorul cuprins:
„8.3.31. Contabilitatea certificatelor verzi
1701. – (1) Producatorii de energie din surse regenerabile, care beneficiaza de certificate verzi emise de operatorul de transport si sistem, potrivit legii, inregistreaza certificatele primite in contul 508 „Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate”/analitic distinct, pe seama veniturilor perioadei (contul 768 „Alte venituri financiare”).
La inregistrarea in contabilitate, certificatele verzi primite se evalueaza la cursul de tranzactionare de la data primirii, publicat de operatorul pietei de energie electrica (OPCOM S.A.).
(2) La sfarsitul exercitiului financiar, certificatele verzi evidentiate in contul 508 „Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate”/analitic distinct se evalueaza la valoarea de tranzactionare publicata de operatorul pietei de energie electrica (OPCOM S.A.) pentru ultima tranzactie, cu reflectarea in rezultatul perioadei a diferentelor rezultate (contul 768 „Alte venituri financiare” sau contul 668 „Alte cheltuieli financiare”, dupa caz).

1702. – (1) Furnizorii de energie electrica si producatorii obligati, potrivit legii, sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi inregistreaza contravaloarea certificatelor verzi achizitionate in contul 652 „Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator”.
(2) In situatia in care achizitionarea certificatelor verzi se efectueaza inainte de termenele prevazute de lege, contravaloarea certificatelor verzi se inregistreaza in contul 471 „Cheltuieli inregistrate in avans”, urmand ca la termenele legale sa se inregistreze cheltuiala in contul 652 „Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator”.

1703. – (1) In situatia in care alte entitati achizitioneaza certificate verzi in scopul realizarii de profit pe termen scurt, in conditiile prevazute de legislatie, certificatele verzi sunt asimilate investitiilor pe termen scurt, fiind inregistrate in contul 508 „Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate”/analitic distinct.
(2) La sfarsitul exercitiului financiar certificatele verzi se evalueaza la cursul de la data ultimei tranzactii efectuate de operatorul pietei de energie electrica, cu reflectarea in rezultatul perioadei a diferentelor rezultate (contul 768 „Alte venituri financiare” sau contul 668 „Alte cheltuieli financiare”, dupa caz).

1704. – Furnizorii si producatorii care nu realizeaza cota obligatorie anuala, fiind obligati, potrivit legii, sa plateasca Administratiei Fondului pentru Mediu contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate inregistreaza aceasta suma in contul 658 „Alte cheltuieli de exploatare”/analitic distinct.

1705. – Certificatele verzi anulate, potrivit legii, pentru ca nu au fost utilizate in perioada de valabilitate se evidentiaza pe seama cheltuielilor perioadei (contul 668 „Alte cheltuieli financiare”). Acelasi tratament contabil se aplica si in cazul anularii certificatelor verzi obtinute necuvenit de un operator economic acreditat, daca acestea nu au fost inca tranzactionate.”

4. Punctul 190 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„190. – In cazul cesionarii unei creante, diferenta dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului reprezinta venit la data constatarii drepturilor si obligatiilor, potrivit clauzelor contractuale.
Pentru suma creantei preluate care se estimeaza ca nu poate fi recuperata, concomitent cu preluarea creantei se inregistreaza si deprecierea corespunzatoare, articol contabil 6814 „Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante” = 496 „Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori diversi”.

Art. II. – Prezentul ordin se aplica incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2012, cu exceptia prevederilor art. I pct. 4, care se aplica pentru creantele cesionate si inregistrate in contabilitatea cesionarului dupa data de 1 iulie 2012.

Art. III. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Florin GEORGESCU

Bucuresti,
Nr.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU: Sistemul de raportare fiscal-contabila SAF-T


Raportarea corecta in SAF-T este esentiala!

Depuneti D406 corect si la timp, cu avantaje clare:
 
1) Scapati de amenzi
2) Evitati sanctiunile de orice fel
3) Va recuperati rapid sumele din TVA
4) Nu intrati in categoria de risc fiscal ridicat, deci nu va veti confrunta cu inspectii ANAF amanuntite la sediul dvs.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Ordinul 3.055operatiunile cu certificate verzideducerea fiscala

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 26 Iulie 2012


Votati articolul "Proiect de Ordin pentru modificarea reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul 3.055":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 26 Iulie 2012 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X