email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul 3.055: Noutatile privind Auditul

ordinul 3055auditstatutarintern

 

NOILE REGLEMENTARI CONTABILE – ASPECTE IMPORTANTE DIN PERSPECTIVA AUDITORULUI

Clasificare generala

Activitatea de audit nu poate fi desfasurata decat de catre o persoana autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania. In practica exista cerinte sau obligatii privind activitatea de audit in urmatoarele sensuri:

  • Audit statutar reprezinta auditul situatiilor financiare anuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate, asa cum este prevazut de legislatia comunitara, transpusa in reglementarile nationale (O.U.G nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate).

Altfel spus este auditul obligatoriu pe cadrul de raportare din Romania.

  • Audit „la cerere” reprezinta auditul situatiilor financiare sau a unor parti componente sau a altor raportari intocmite de catre o companie, in conformitate cu reglementarile contabile nationale sau alte cadre de raportare si solicitat de catre management sau alti utilizatori ai raportului de audit. Pentru aceste forme de audit exista standarde internationale dedicate: misiuni de asigurare, misiuni de examinare a situatiilor interimare, misiuni pe proceduri convenite si altele.

  • Audit intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati o asigurare in ceea ce priveste controlul asupra activitatii desfasurate.

CLICK AICI PENTRU DETALII DESPRE ORDINUL 3.055 

Potrivit Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale, republicata, societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau hotararii actionarilor, vor organiza auditul intern potrivit Normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

La societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale nu sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar, adunarea generala ordinara a actionarilor va hotari contractarea auditului financiar sau numirea cenzorilor, dupa caz. Consiliul de administratie, respectiv directoratul, inregistreaza la registrul comertului orice schimbare a cenzorilor, respectiv auditorilor financiari. Deci in cazul societatii pe actiuni fara cenzor, auditorul financiar este obligatoriu!

Ca noutate, s-a introdus Sectiunea 11 Controlul intern, subliniind cateva linii generale de organizare a activitatii de control intern. Controlul intern contabil si financiar este un element major al controlului intern. Ca si controlul intern in general, el se sprijina pe un sistem cuprinzand elaborarea si aplicarea politicilor si procedurilor in domeniu, inclusiv a sistemului de supraveghere si control. Se pune tot mai mult accent pe existenta unei proceduri interne, pe aplicarea ei si verificarea aplicarii. Pentru un auditor riscul de control diminuat inseamna o asigurare mai ridicata, iar documentarea prin testarea controalelor interne este tot mai folosita de catre auditori.

Criterii de marime si format situatii financiare

Proiectul privind intocmirea situatiilor financiare aduce cateva modificari/ sublinieri importante:

Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, in cazurile prevazute la art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Persoanele care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic au urmatoarele obligatii:

a) pentru primul exercitiu financiar incheiat in conditiile art. 27 alin. (3) din legea contabilitatii, sa intocmeasca situatii financiare anuale;

b) sa intocmeasca si sa depuna raportari anuale la unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile prevazute de prezentul ordin;

c) sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala despre exercitiul financiar ales potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

In scopul intocmirii raportarilor societatile comerciale vor depune la unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala raportari anuale la 31 decembrie 2009 in formatul si la termenele prevazute in anexa la prezentul ordin. Aceste raportari trebuie insotite de dovada predarii la oficiul registrului comertului pentru publicare a situatilor financiare anuale la 31 decembrie 2009, dupa caz.

In privinta criteriilor de marime nu exista modificari. Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii, denumite in continuare criterii de marime:

- total active: 3.650.000 euro;

- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;

- numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50

intocmesc situatii financiare anuale care cuprind: bilant; cont de profit si pierdere; situatia modificarilor capitalului propriu; situatia fluxurilor de numerar; note explicative la situatiile financiare anuale.

Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute mai sus intocmesc situatii financiare anuale simplificate. Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.

Persoanele juridice care au intocmit situatii financiare anuale simplificate intocmesc situatiile financiare anuale numai daca in doua exercitii financiare consecutive depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime. Persoanele juridice care au intocmit situatiile financiare anuale intocmesc situatii financiare anuale simplificate numai daca in doua exercitii financiare consecutive nu depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime.

Prin doua exercitii financiare consecutive se intelege exercitiul financiar precedent celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale si exercitiul financiar curent, pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale.

Ca urmare, pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, incadrarea in criteriile de marime prevazute de prezentele reglementari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale exercitiului financiar precedent celui de raportare si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar curent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Exemplu

La inceputul anului 2010 se analizeaza indicatorii din exercitiile financiare 2008 si 2009 si se stabileste incadrarea in criteriile de marime sau nu.

Auditarea sau verificarea situatiilor financiare anuale (Sectiunea 12)

Situatiile financiare anuale intocmite de persoanele juridice sunt auditate, potrivit legii.

CLICK AICI PENTRU DETALII DESPRE ORDINUL 3.055 

Fac obiectul auditului statutar si situatiile financiare anuale intocmite de persoanele juridice de interes public, astfel cum sunt definite potrivit legii. Societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, astfel cum este definita de legislatia in vigoare privind piata de capital, intocmesc situatii financiare anuale cu 5 componente indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri neta sau numarul mediu de salariati.

In intelesul Legii Contabilitatii, prin persoane juridice de interes public se intelege: institutiile de credit; institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general; societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare; entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor si organismelor de plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata; companiile si societatile nationale; persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare de catre o societate-mama care aplica Standardele internationale de raportare financiara.

Situatiile financiare anuale ale entitatilor se auditeaza de catre una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile legii.

Auditorii statutari isi exprima un punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar.

Raportul de audit nu se publica, dar se mentioneaza daca a fost exprimata o opinie de audit fara rezerve, cu rezerve sau contrara, sau daca auditorii statutari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit. De asemenea, se mentioneaza daca raportul de audit face referire la aspecte asupra carora auditorii statutari atrag atentia printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve.

Suplimentar prevederilor Ordinului nr. 3055, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale situatiile financiare ale societatilor comerciale supuse obligatiei legale de auditare vor fi auditate de catre auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice - in conditiile prevazute de lege.

Obligatii de prezentare

Nota 10 la situatii financiare: Se prezinta in mod distinct totalul onorariilor percepute, aferente exercitiului financiar, de auditorul statutar sau firma de audit pentru auditul statutar al situatiilor financiare anuale, totalul onorariilor percepute pentru alte servicii de asigurare, totalul onorariilor percepute pentru servicii de consultanta fiscala si totalul onorariilor percepute pentru orice alte servicii decat cele de audit statutar.

Inventarierea si auditorul

Auditorul trebuie sa se asigure asupra existentei activelor corporale si poate realiza acest lucru numai prin observarea numararii efective a stocurilor sau inspectia fizica a mijloacelor fixe. Auditorul nu se implica in numaratoare sau in organizarea inventarierii patrimoniului, ci doar certifica faptul ca inventarierea s-a efectuat in mod corespunzator si exista asigurare asupra existentei.

Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii subliniaza faptul ca din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care tin evidenta gestiunii respective si nici auditorii interni sau statutari.

CLICK AICI PENTRU DETALII DESPRE ORDINUL 3.055 

Noul ordin a adus sublinieri asupra obligatiei de confirmare a mijloacelor fixe detinute spre utilizare sau oferite spre utilizare, de catre utilizator si firma de leasing. Auditorul va trimite spre confirmare, pe baza de esantion, scrisori catre parteneri in vederea confirmarii datoriilor, creantelor, disponibilului la banci, a angajamentelor primite si acordate, a gajurilor si ipotecilor, a stocurilor aflate la terti sau in tranzit. Auditorul va solicita opinia scrisa a avocatului sau departamentului juridic pentru a cunoaste litigiile pe rol ale companiei, participatiile la alte companii si alte aspecte juridice.

Auditorul trebuie sa obtina asigurare asupra existentei la data intocmirii situatiilor financiare, adica de regula la 31 decembrie. Orice inventariere efectuata la o alta data impune efectuarea de teste suplimentare pentru verificarea miscarilor activelor in perioada dintre data inventarierii si data de 31 decembrie (rollback sau rollforward), care presupun eforturi atat din partea auditorului cat si din partea companiei.

Aspecte „sensibile” la audit

  • Modificarea metodelor contabile

Modificarea politicilor contabile este permisa doar daca este ceruta de lege sau are ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile entitatii. In cazul modificarii unei politici contabile, entitatea trebuie sa mentioneze in notele explicative natura modificarii politicii contabile, precum si motivele pentru care aplicarea noii politici contabile ofera informatii credibile si mai relevante, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat, efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii entitatii.

Nu se considera modificari ale politicilor contabile:

a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzactii care difera ca fond de evenimentele sau tranzactiile produse anterior;

b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzactii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.

La modificarea unei metode contabile, compania trebuie sa calculeze impactul asupra situatiilor financiare ale anului precedent pentru a identifica valoarea diferentei generate de aplicarea unei alte metode. Este absolut necesara prezentarea in notele la situatiile financiare a schimbarii metodei contabile si a comparabilitatii cu perioada precedenta.

Exemplu

In cazul aplicarii metodei FIFO in locul metodei costului mediu ponderat in anul 2009, se va recalcula descarcarea stocului pentru anul 2008 utilizand FIFO si se va prezenta in note comparativ costul aferent vanzarilor in 2008 si 2009 pe baza FIFO. Auditorul va estima daca diferenta generata de modificarea metodei este semnificativa si daca comparativele sunt denaturate.

  • Corectarea erorilor exercitiilor anterioare pe seama rezultatului reportat sau a rezultatului curent

In cadrul procedurilor interne ale companiei se impune stabilirea unui prag de semnificatie fata de care corectarea erorilor provenite din perioade precedente se va efectua pe seama rezultatului reportat sau curent. Auditorul va estima pe baza propriului prag de semnificatie corectitudinea inregistrarii.

Erorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu influenteze informatiile financiar-contabile. Se considera ca o eroare este semnificativa daca aceasta ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale. Analizarea daca o eroare este semnificativa sau nu se efectueaza in context, avand in vedere natura sau valoarea individuala sau cumulata a elementelor. In notele la situatiile financiare trebuie prezentate informatii suplimentare cu privire la erorile constatate.

Exemplu

Inregistrarea unei facturi omise in anul in care a fost emisa, reprezentand o masa de protocol nu va avea o valoare semnificativa pentru nicio companie si se va corecta pe seama rezultatului curent, in timp ce o factura omisa reprezentand organizarea unui eveniment de promovare a unor produse in cadrul unei campanii de marketing ar trebui inregistrata pe seama rezultatului reportat.

  • Respectarea principiului independentei exercitiilor sau recunoasterea elementelor reflectate in conturile 418/408

Auditorul va verifica evenimentele ulterioare inchiderii exercitiului pana la data efectuarii misiunii de audit, in vederea identificarii costurilor sau a veniturilor aferente anului auditat, dar pentru care documentele justificative s-au emis in anul ulterior.

Exemplu

Bonusuri acordate clientilor facturate in anul 2010 pe baza vanzarilor dezvoltate in anul 2009 se vor inregistra in anul 2009, diminuand cifra de afaceri a companiei in mod corespunzator. Auditorul trebuie sa se asigure ca societatea prezinta o cifra de afaceri corecta, fiind un indicator luat in considerare de multi utilizatori ai situatiilor financiare.

Provizioane si ajustari pentru depreciere

 

CLICK AICI PENTRU DETALII DESPRE ORDINUL 3.055 

Desi limitate fiscal, provizioanele si ajustarile pentru depreciere trebuie inregistrate de catre companie pentru a reda imaginea fidela si pentru a oferi o informatie utila si actuala utilizatorilor. Auditorul este interesat ca activele companiei sa nu fie supraevaluate si va calcula/verifica ajustari pentru deprecierea acestora. Auditorul este interesat ca toate riscurile sa fie prezentate si inregistrate corespunzator si va calcula/ verifica provizioane pentru riscuri si cheltuieli si datoriile contingente.

Pentru auditor este foarte importanta existenta unui set/manual de proceduri interne care sa defineasca metodele si tratamentele contabile aplicabile companiei. Managementul este in masura sa aprecieze pe baza experientei si a istoricului care metode si tratamente reflecta cel mai bine activitatea companiei.

Exemplu

Ajustarile pentru creante incerte se vor inregistra in functie de clauzele contractuale privind scadenta de plata, dar si de sectorul de activitate, viteza de rotatie a creantelor calculata in conditii actuale de piata, garantiile primite de la clienti, litigiile in instanta. Astfel politica de ajustare poate fi de 50% pentru creante mai vechi de 180 zile si 100% pentru creante mai vechi de 360 zile, chiar daca limitarea fiscala este legata de vechimea de 270 zile. Trimestrial se va analiza din punct de vedere fiscal costul cu ajustarea creantelor si venitul rezultat din reluarea ajustarilor.

In lipsa unor proceduri interne, auditorul va calcula/verifica ajustari si provizioane pornind de la experienta asupra clientului de audit sau pornind de la criterii generale.

Exemplu

Pentru stocurile cu miscare lenta, adica fara nicio miscare in cursul anului auditat 2009 se vor propune ajustari de 100% daca respectivele stocuri nu au inregistrat miscari pana la data efectuarii auditului - martie 2010.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Atentie: ANAF a dat STARTUL controalelor in 2022!


Puteti sa demonstrati realitatea incontestabila a tranzactiilor dvs.?

Descoperiti acum modelele documentelor justificative pe care NU le reglementeaza NIMENI si NIMIC! Dar LE CER toti inspectorii fiscali!

Lucrarea Documente (suplimentare) obligatorii in caz de control va ofera acum colectia de acte si documente justificative pe care niciun inspector nu se asteapta sa le prezentati ca argument indestructibil in favoarea dvs.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
ordinul 3055auditstatutarintern

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 04 Martie 2010


Votati articolul "Ordinul 3.055: Noutatile privind Auditul":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 04 Martie 2010 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X