email
Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ANAF: Procedura de radiere valabila din 2013

Radierea din oficiuregistrul persoanelor impozabileTVA la incasare1 ianuarie 2013ANAF a publicat recent un nou proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare.

Iata, asadar, cum va arata procedura de radiere din oficiu incepand cu 1 ianuarie 2013, in cazul in care proiectul va fi aprobat:


Procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare

Capitolul I
Dispozitii generale


1. Prezenta procedura se aplica pentru radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, denumit in continuare registru, potrivit prevederilor art.1563 alin.(12) din Codul fiscal, de catre organele fiscale competente, a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare, au realizat o cifra de afaceri determinata conform art.1342 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal care a depasit plafonul de 2.250.000 lei si care nu au depus notificarea prevazuta de lege (formular 097 - privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare).

2. Dispozitiile pct.4-8 din Capitolul I al Procedurii de inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile prevazuta in Anexa nr.1 se aplica in mod corespunzator.

3. Prezenta procedura se aplica si pentru radierea, din oficiu, din registru a persoanelor impozabile carora le-a fost anulata, la cerere sau din oficiu de organul fiscal inregistrarea in scopuri de TVA.

Capitolul II

Radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, a persoanelor impozabile obligate sa schimbe sistemul aplicat si care nu depun notificarea prevazuta de lege

1. Persoanele impozabile inscrise in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, care realizeaza o cifra de afaceri determinata conform art.1342 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal ce depaseste plafonul de 2.250.000 lei si care nu depun la organele fiscale notificarea, in vederea schimbarii sistemului aplicat (formular 097), sunt radiate din acest registru, din oficiu, de organele fiscale.

2. Notificarile se prelucreaza de organul fiscal in maximun 1 zi lucratoare de la depunere si persoanele impozabile care le-au depus sunt radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare.

3. Pentru nedepunerea notificarii, de catre persoanele obligate potrivit legii, se aplica sanctiunile pentru neindeplinirea obligatiilor privind transmiterea la organul fiscal competent a formularelor si documentelor prevazute de legea fiscala, altele decat declaratiile fiscale si declaratiile de inregistrare fiscala sau de mentiuni, prevazute de Codul de procedura fiscala.

4. Identificarea persoanelor impozabile care indeplinesc conditia de radiere din oficiu din registru se face trimestrial, incepand cu data de 26 a lunii urmatoare fiecarui trimestru calendaristic, respectiv dupa prelucrarea notificarilor primite (formular 097 privind incetarea aplicarii sistemului) si a deconturilor de TVA (formular 300) depuse pentru perioadele fiscale din trimestrul anterior.

5. Pentru identificarea persoanelor impozabile care urmeaza sa fie radiate din oficiu din registru, compartimentul de specialitate calculeaza, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei, cifra de afaceri realizata, in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie a anului calendaristic curent si sfarsitul trimestrului de referinta, de persoanele impozabile care sunt inregistrate in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare.

6. Calculul cifrei de afaceri se face, cu respectarea dispozitiilor art.1342 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal si ale pct. 162 alin.(4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, avand in vedere:

a) deconturile de TVA (formular 300) - randurile din decont, conform pct.162 alin.(4) din norme;
b) deciziile privind indreptarea erorilor materiale din deconturile de TVA aferente perioadelor fiscale anterioare din anul in curs, care au fost emise pana la data efectuarii calculului cifrei de afaceri, daca sunt modificate randurile din decont care au fost avute in vedere la calculul cifrei de afaceri.

7. Dupa efectuarea calculului cifrei de afaceri, se compara lista persoanelor impozabile cu cifra de afaceri mai mare de 2.250.000 lei cu lista persoanelor impozabile care au depus notificarea prevazuta de lege (formular 097) in vederea incetarii aplicarii sistemului TVA la incasare, pana la data aplicarii prezentei proceduri.

8. Pentru persoanele impozabile a caror cifra de afaceri a depasit plafonul de 2.250.000 lei si care nu au depus notificarea prevazuta de lege (formular 097 privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare), compartimentul de specialitate intocmeste urmatoarele documente:

a) referatul prin care propune, pentru toti contribuabilii selectati, radierea, din oficiu, a inregistrarii in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, potrivit modelului prevazut in Anexa la prezenta procedura;

b) proiectele deciziilor privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, potrivit modelului prevazut in Anexa nr. 5 la ordin, pentru fiecare
contribuabil selectat, in care se inscrie si data de la care inceteaza aplicarea sistemului TVA la incasare, respectiv prima zi a perioadei fiscale urmatoare comunicarii deciziei.

9. Documentele prevazute la pct. 8 se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale si se inainteaza, impreuna cu documentatia pe baza careia au fost intocmite, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.

10. Decizia privind radierea din registru se intocmeste in 2 exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art.44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

11. Impotriva deciziei privind radierea, din oficiu, din registru, se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art.209 alin.(2) din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art.207 alin.(1) din acelasi act normativ.

12. Compartimentul de specialitate radiaza persoanele impozabile din registru cu prima zi a
perioadei fiscale urmatoare comunicarii deciziei privind radierea, din oficiu, din registru.

13. Daca persoana impozabila depune notificarea pe parcursul desfasurarii procedurii de radiere
din oficiu din registru, procedura se sisteaza, iar persoana impozabila.este radiata din registru pe baza notificarii depuse.

Capitolul III

Radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, a persoanelor impozabile carora li se anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA si a persoanelor impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic


1. Persoanele impozabile pentru care organele fiscale anuleaza, la cerere sau din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, sunt radiate, din oficiu, de catre organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, potrivit prezentei proceduri.

2. Odata cu comunicarea Deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate comunica persoanei impozabile si instiintarea privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, intocmita conform modelului prevazut in Anexa nr.6 la ordin.

3. Persoana impozabila care devine membru/reprezentant al unui grup fiscal unic este
radiata, din oficiu, de catre organul fiscal competent din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare.

4. Instiintarea prevazuta la pct.2 se intocmeste, in doua exemplare, din care un exemplar se comunica persoanei impozabile in conditiile prevazute de art.44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea se arhiveaza la dosarul fiscal al acesteia.

5. Radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare se face cu data anularii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, ori cu data intrarii in vigoare a deciziei de aprobare a implementarii grupului fiscal sau a deciziei de
aprobare a intrarii persoanei impozabile in grupul fiscal unic, dupa caz.

Capitolul IV

Indreptarea erorilor materiale privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare


1. Cand se constata ca persoana impozabila a fost radiata, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, ca urmare a unei erori materiale ori, din eroare
materiala, persoana impozabila a fost radiata din registru cu alta data, compartimentul de specialitate intocmeste urmatoarele documente:

a) referatul prin care detaliaza situatia constatata si propune indreptarea erorii materiale, b) proiectul "Deciziei pentru indreptarea erorilor materiale privind inregistrarea/radierea, din
oficiu, in/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA”, denumita in continuare decizie pentru indreptarea erorilor materiale, prevazuta in Anexa nr.7 la ordin, prin care se desfiinteaza documentele intocmite anterior din eroare materiala, cu efect pentru viitor si pentru trecut.

2. Documentele prevazute la pct.1 se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale si se inainteaza, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.

3. Decizia pentru indreptarea erorilor materiale, se intocmeste in 2 exemplare, din care un exemplar se comunica  contribuabilului, potrivit art.44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. Impotriva deciziei pentru indreptarea erorilor materiale, se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art.209 alin.(2) din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art.207 alin.(1) din acelasi act normativ.

5. Dupa emiterea deciziei pentru indreptarea erorii materiale, compartimentul de specialitate opereaza in registru efectele indreptarii erorii materiale, persoana pastrandu-si calitatea de persoana inregistrata in registru pe perioada cuprinsa intre data radierii din eroare in registru si data comunicarii deciziei de indreptare a erorii materiale.

Capitolul V
Dispozitii tranzitorii


1. Persoanele impozabile care au fost inregistrate in registru in perioada octombrie-decembrie 2012 si carora, dupa inregistrare, li s-a anulat codul de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, pana la data de 31.12.2012, vor fi eliminate, din oficiu, din registru, asfel incat la data de 1 ianuarie 2013 in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare sa figureze numai persoanele impozabile care au cod de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal valabil la data de 1 ianuarie 2013.

2. Toate documentele depuse de persoana impozabila si cele emise de organul fiscal competent in aplicarea prezentei proceduri se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile.de Mihaela Pascu

NOUTATI Contabile 2023

Nu aveti inca Agenda Fiscala a Contabilului pentru 2023? 45435.6


Ce contine Agenda Fiscala a Contabilului pentru 2023?
Evident ca veti regasi in ea informatiile necesare ce implica:
-> Termene stabilite de lege;
-> Obligatii pentru contribuabili;
-> Declaratii de depus;
-> Categoriile de contribuabili carora li se adreseaza fiecare obligatie;
-> + Baza legala pentru fiecare obligatie in parte.

Pentru un an fiscal-contabil cat mai linistit toti contabilii au nevoie de Agenda Fiscala 2023!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Radierea din oficiuregistrul persoanelor impozabileTVA la incasare1 ianuarie 2013

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 13 Decembrie 2012


Votati articolul "ANAF: Procedura de radiere valabila din 2013":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X