email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Procedura privind documentele in format electronic de la 1 ianuarie 2008

format electronicfacturachitanta
PROCEDURA PRIVIND DOCUMENTELE IN FORMAT ELECTRONIC DE LA 1 IANUARIE 2008

Legea nr. 260/2007 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 506 din 27.07.2007 si reglementeaza regimul juridic al documentelor in forma electronica ce contin date privind operatiunile economice de schimb sau vanzare de bunuri sau servicii intre persoane care emit si primesc facturi, bonuri fiscale sau chitante in forma electronica.

1.DISPOZITII GENERALE

Actul normativ stabileste continutul unor termeni implicati in intelegerea si aplicarea procedurii privind documentele in format electronic, astfel:

a) emiterea facturilor in forma electronica - operatiunea de intocmire, semnare electronica si marcare temporala a facturilor in forma electronica utilizand un sistem informatic omologat;

b) semnatura electronica - semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, in intelesul Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica;

c) marca temporala - marca temporala in intelesul Legii nr. 451/2004 privind marca temporala;

d) factura in forma electronica - documentul in forma electronica ce caracterizeaza in mod unic si neechivoc schimbul sau vanzarea de bunuri sau servicii, semnat cu semnatura electronica si purtand marca temporala, care contine datele cuprinse in formularul facturii si care este inregistrat pe medii compatibile cu prelucrarea automata a datelor;

e) pachet de facturi in forma electronica - doua sau mai multe facturi in forma electronica, emise la momente de timp diferite si transmise catre acelasi beneficiar la acelasi moment de timp;

f) lot de facturi in forma electronica - doua sau mai multe facturi in forma electronica, emise la momente de timp diferite si transmise catre beneficiari diferiti la acelasi moment de timp;

g) bon fiscal in forma electronica - documentul financiar-fiscal care intruneste toate conditiile impuse de prevederile legale in materie referitoare la continut, emis de echipamentele electronice de marcat, care contine date inregistrate pe medii compatibile cu prelucrarea automata a datelor, semnat cu semnatura electronica si purtand marca temporala;

h) chitanta in forma electronica - documentul financiar-fiscal care intruneste toate conditiile impuse de prevederile legale in materie referitoare la continut si forma, inregistrat pe medii compatibile cu prelucrarea automata a datelor, semnat cu semnatura electronica si purtand marca temporala;

i) furnizor de servicii de facturare electronica - persoana fizica sau juridica care emite, transmite sau converteste facturi, bonuri sau chitante in forma electronica, in nume propriu sau in numele unor terti.

2.FACTURA IN FORMA ELECTRONICA

Persoana fizica sau juridica ce emite facturi, denumita in continuare emitent, poate sa opteze pentru emiterea facturilor in forma electronica, cu conditia garantarii autenticitatii, originii si integritatii continutului.

Emiterea tuturor facturilor de catre o persoana fizica sau juridica se face exclusiv in una dintre urmatoarele doua modalitati, la alegerea exclusiva a emitentului: in forma electronica sau pe suport de hartie si poate opta pentru schimbarea modalitatii de emitere, cu notificarea Ministerului Economiei si Finantelor.

Emitentul facturii in forma electronica raspunde pentru legalitatea, autenticitatea, originea si integritatea continutului.

Factura in forma electronica respecta formatul si continutul stabilite de actele normative speciale si va contine marca temporala care certifica momentul emiterii si semnatura electronica a emitentului facturii.

Certificatul aferent semnaturii electronice a emitentului facturii in forma electronica va contine:

- informatii privind identificatorul fiscal si

- numarul notificarii inregistrate la Ministerul Economiei si Finantelor.

Emitentul este obligat sa tina evidenta facturilor electronice emise intr-un registru electronic de evidenta a facturilor in forma electronica si sa mentioneze existenta unui exemplar pe suport de hartie, daca este cazul.

Operarea in acest registru se realizeaza conform regulilor de operare a registrelor similare pe suport de hartie, completate cu normele metodologice emise de Ministerul Economiei si Finantelor in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi.

Transmiterea facturilor emise in forma electronica se face in una dintre urmatoarele doua modalitati:

- prin mijloace electronice, in conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau

- pe suport de hartie,

Se poate face individual, in pachete sau in loturi.

Emitentul facturii in forma electronica si beneficiarul acesteia incheie un act juridic prin care se specifica anularea de comun acord a facturii sau a facturilor respective si care contine:

a) seria si numarul fiecarei facturi anulate;

b) data emiterii fiecarei facturi anulate;

c) data transmiterii fiecarei facturi anulate;

d) data anularii;

e) semnatura olografa a partilor si stampila, unde este cazul.

Actul juridic se intocmeste in 3 exemplare, din care un exemplar ramane emitentului, unul beneficiarului, iar al treilea este pastrat de catre persoana abilitata sa opereze anularea facturii electronice.

Atat emitentul, cat si beneficiarul opereaza modificarea in documentele care au avut la baza facturile respective, precum si in Registrul electronic de evidenta a facturilor in forma electronica.

Emitentul anuleaza factura, specificand aceasta operatiune prin marcarea facturii in forma electronica ca fiind anulata, atasand semnatura electronica si marca temporala corespunzatoare momentului anularii, astfel incat anularea sa fie evidentiata la vizualizarea facturii in forma electronica.

Emitentul este obligat sa notifice Ministerului Economiei si Finantelor anularea facturii in forma electronica, mentionand datele de identificare a fiecarei facturi anulate si data la care a fost intocmit documentul prin care s-a convenit anularea.

3.CONDITIILE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA PERSOANELE CARE EMIT FACTURI IN FORMA ELECTRONICA

Emitentul facturii in forma electronica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa utilizeze un sistem informatic omologat de Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei, in conditiile cap. VIII;

b) sa dispuna de mijloace tehnice si umane corespunzatoare pentru garantarea securitatii, fiabilitatii si continuitatii serviciilor de prelucrare a datelor in forma electronica;

c) sa foloseasca personal cu cunostinte de specialitate in domeniul tehnologiei semnaturii electronice si cu o practica suficienta in ceea ce priveste procedurile de securitate corespunzatoare;

d) sa fie in masura sa gestioneze si sa arhiveze toate informatiile privind fiecare factura in forma electronica emisa, pe perioada de timp stabilita prin normele legale in vigoare;

e) sa utilizeze sisteme omologate pentru arhivarea de facturi in forma electronica in conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica.

Emitentul facturii in forma electronica este obligat sa notifice Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei orice modificare a sistemului informatic cu functii omologate pentru emiterea facturilor in forma electronica. Orice astfel de modificare este notificata cu cel putin 45 de zile inainte de data punerii in functiune.

Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei avizeaza modificarile aduse in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii notificarii.

Emitentul facturii in forma electronica are obligatia de a notifica Ministerului Economiei si Finantelor in termen de 24 de ore orice modificare survenita in legatura cu datele de identificare.

4.FURNIZORUL SERVICIILOR DE EMITERE, TRANSMITERE SI ARHIVARE A FACTURILOR IN FORMA ELECTRONICA

Activitatile de emitere, transmitere a facturilor in forma electronica, precum si cele de arhivare a facturilor in forma electronica pot fi realizate si de catre alte persoane decat emitentul de drept al facturii in forma electronica.

Furnizorii de servicii de emitere a facturilor in forma electronica pot sa presteze servicii de conversie a unei facturi deja emise pe suport de hartie in factura in forma electronica, la cererea beneficiarului.

Conversia se poate realiza numai dupa factura in original.

Factura in forma electronica rezultata dobandeste calitatea de document justificativ numai dupa inscrierea precizarii: "prezenta factura este conforma cu originalul emis initial pe suport de hartie avand seria .... nr. ........ din data de ........., emisa de ..................." si atasarea semnaturii electronice a furnizorului de servicii de emitere a facturilor in forma electronica, precum si a marcii temporale certificand momentul conversiei, atat in cazul facturilor individuale, cat si in cazul in care conversia se face pentru un pachet sau lot de facturi.

5.CHITANTA IN FORMA ELECTRONICA

Chitanta in forma electronica respecta conditiile privind formatul si continutul obligatorii stabilite de actele normative in vigoare si contine marca temporala si semnatura electronica a emitentului chitantei.

Certificatul aferent semnaturii electronice a emitentului chitantei va contine:

- informatii privind identificatorul fiscal si

- numarul notificarii inregistrate la Ministerul Economiei si Finantelor.

6.BONURILE FISCALE SI BONURILE EMISE DE CASELE DE MARCAT SI DE BANCOMATELE BANCARE, IN FORMA ELECTRONICA

Bonurile fiscale si bonurile emise de casele de marcat si de bancomatele bancare, in forma electronica, stocate la emitent, au acelasi regim juridic ca si cele emise pe hartie.

Persoanele care au obligatia de a emite bonuri prin intermediul caselor de marcat sau al terminalelor automate bancare (bancomat) pot pastra in forma electronica documentul generat in forma electronica in urmatoarele conditii:

a) sa indeplineasca cerintele privind asigurarea conformitatii informatiilor inregistrate in forma electronica cu cele inscrise pe documentul pe hartie;

b) sa arhiveze si sa asigure accesul la bonurile emise in forma electronica.

Termenul de arhivare al bonurilor fiscale si al bonurilor emise de casele de marcat de catre bancomatele bancare, in forma electronica, va fi acelasi cu cel prevazut pentru cele emise pe suport de hartie.

7.CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

Se instituie urmatoarele contraventii :

a) omite sa opereze in Registrul electronic de evidenta a facturilor in forma electronica sau opereaza cu nerespectarea prevederilor prezentei legi - se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei.

b) omite sa efectueze notificarea prevazuta la Ministerului Economiei si Finantelor privind anularea facturii in forma electronica, mentionand datele de identificare a fiecarei facturi anulate si data la care a fost intocmit documentul prin care s-a convenit anularea - se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei.

c) omite sau intarzie sa efectueze notificarea la Ministerului Economiei si Finantelor in termen de 24 de ore orice privind orice modificare survenita in legatura cu datele de identificare - se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei.

d) pune in functiune modificarile aduse sistemului informatic cu functii omologate pentru emiterea facturilor in forma electronica fara avizul Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei - se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei.

8.DISPOZITII FINALE

Cheltuielile inregistrate de persoanele care emit, transmit sau arhiveaza facturi, chitante si bonuri fiscale in forma electronica, cheltuielile efectuate cu investitiile pentru dotari si alte utilitati necesare desfasurarii acestei activitati sunt amortizabile pe o perioada de 5 ani de la prima inregistrare ca utilizator de factura in forma electronica.

Cheltuielile inregistrate de persoanele care emit facturi, chitante si bonuri fiscale in forma electronica privind investitiile legate de modificarea si perfectionarea sistemelor informatice utilizate in activitatea de facturare electronica sunt amortizabile pe o perioada de 3 ani, incepand cu data initierii investitiei, probata cu hotararea administratorului, respectiv a consiliului de administratie al persoanei care initiaza cheltuiala, iar in cazul persoanelor fizice, prin declaratie pe propria raspundere.

9.DATA INTRARII IN VIGOARE

Legea nr. 260/2007 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 506 din 27.07.2007 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Costurile de productie ale firmei. Atentie la amenzi!


Dvs. dati importanta cuvenita calculatiei costurilor de productie?
Pentru ca este decisiva:

  •   pentru pastrarea unei evidente contabile corecte a productiei
  •   pentru rezultate contabile si fiscale conforme legislatie in vigoare
  •   pentru protectie maxima impotriva erorilor in registrele dvs. contabile
  •   pentru evitarea amenzilor FISCULUI
  •   pentru managementul eficient al proceselor din firma!

Comandati acum Modele editabile pentru Calculatia Costurilor!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
format electronicfacturachitanta

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 07 August 2007


Votati articolul "Procedura privind documentele in format electronic de la 1 ianuarie 2008":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 07 August 2007 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X