email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NOU in Legea cooperatiei agricole: in cazul distribuirii dividendelor, 20% se repartizeaza catre membri proportial cu participarea

NOU in Legea cooperatiei agricole: in cazul distribuirii dividendelor, 20% se repartizeaza catre membri proportial cu participarea
dividendecooperativa agricolaimpozitcifra de afaceri

Legea cooperatiei agricole a fost modificata recent prin Legea nr. 265/2020, care a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1113 din 20 noiembrie 2020.

Actul normativ intra in vigoare de la 23 noiembrie 2020, insa o parte dintre prevederi se vor aplica de la 1 ianuarie 2021, si aduce o serie de modificari pentru membrii cooperativei. Una dintre acestea implica distribuirea profitului net prin dividende. 20% din acesta se repartizeaza catre membrii cooperatori asociati proportional cu participarea acestora la realizarea cifrei de afaceri anuale a cooperativei agricole. Diferenta se distribuie catre membrii cooperatori actionari proportional cu participarea acestora la capitalul social., spune noua lege.

In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cooperativele agricole existente au obligatia sa isi actualizeze actele constitutive in conformitate cu ultimele modificari.
 

Legea nr. 265/2020 - modificarile aduse Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004
 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. -

Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Persoanele juridice care se asociaza in cooperative agricole trebuie sa fie fermieri activi in concordanta cu legislatia in vigoare sau sa aiba cod CAEN autorizat pentru functionare din sectiunea A «Agricultura, silvicultura si pescuit», diviziunea 01 sau sectiunea C «Industria prelucratoare», diviziunea 10, 11, 12 sau sectiunea H «Transport si depozitare», diviziunea 52."

2. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Gospodaria taraneasca poate deveni membru cooperator asociat in cooperative agricole. Definirea si modul de autorizare a gospodariei taranesti se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor."

3. La articolul 7, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. -
Cooperativa agricola este producatoare de produse agricole si/sau alimentare, primare si/sau procesate, desfasoara, in conditiile legii, activitati comerciale si/sau prestatoare de servicii si poate realiza investitii in sectorul agroalimentar, urmarind in acest scop:".

4. La articolul 9, literele a) - b1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) membru fondator - persoana fizica sau persoana juridica prevazuta la art. 3 alin. (2), care semneaza actul constitutiv al cooperativei agricole;

b) membru cooperator actionar - persoana fizica care depune o cerere de inscriere si subscrie la capitalul social al cooperativei agricole aportul prevazut in actul constitutiv; persoanele juridice prevazute la art. 3 alin. (2) care participa la constituirea cooperativei agricole de grad 2 sunt considerate membri cooperatori in cadrul acestor cooperative;

b1) membru cooperator asociat - persoana fizica sau persoana juridica sau gospodaria taraneasca care nu subscrie la capitalul social, dar care poate sa devina membru cooperator actionar;".

5. La articolul 9, dupa litera b1) se introduce o noua litera, litera b2), cu urmatorul cuprins:

"
b2) membru cooperator - persoana fizica sau persoana juridica sau gospodaria taraneasca care reprezinta membru cooperator fondator sau membru cooperator actionar sau membru cooperator asociat;".

6. La articolul 9, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:

"h) cooperativa agricola activa - o cooperativa agricola care a avut cifra de afaceri sau angajati in orice moment pe parcursul perioadei de referinta."

7. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Se interzice folosirea sintagmei cooperativa agricola, coop sau cooperativa, in denumirea, brandurile, marcile inregistrate ale societatilor, in promovarea entitatilor care nu au statutul de cooperativa/societate cooperativa si forma de organizare corespunzatoare."

8. La articolul 15, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(8) Majorarea sau reducerea capitalului social, daca este mai mica de 10%, se afiseaza la sediul cooperativei agricole. Majorarea sau reducerea poate fi operata numai dupa 30 de zile de la data afisarii."

9. La articolul 16 alineatul (6), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"f) sa respecte prevederile actelor constitutive si regulamentele interne ale cooperativei agricole;".

10. La articolul 16 alineatul (6), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

"g) sa acopere integral eventualele prejudicii cauzate cooperativei agricole."

11. La articolul 19, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:

"(2) In conformitate cu regulile de drept comun angajatii si prestatorii de servicii cu profesie liberala raspund solidar fata de cooperativa agricola, de modul in care isi indeplinesc atributiile/mandatul si sunt responsabili pentru erorile personale comise. Acestia pot fi declarati responsabili civil pentru delictele comise de membrii consiliului de administratie, daca au aflat acest lucru si nu au instiintat membrii adunarii generale.

(3) Contractele intre cooperativa agricola si membri se incheie pe o perioada de minimum 3 ani."

12. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 23. -

(1) Adunarea generala este alcatuita din membrii fondatori si membrii cooperatori actionari care au aderat la actul constitutiv al cooperativei agricole. Adunarea generala poate avea caracter ordinar sau extraordinar."

13. La articolul 24, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) aproba si modifica statutul si regulamentele interne urmarind relatiile dintre cooperativa agricola si membri, normele interne si procedurile specifice, inscrierea, excluderea membrilor din cooperativa agricola, precum si contestatiile celor carora li s-a respins inscrierea sau ale celor exclusi;".

14. La articolul 29, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:

"(21) Pot fi alesi in consiliul de administratie membrii cooperatori detinatori de parti sociale cu o vechime mai mare de 2 ani.

(22) Orice persoana fizica sau juridica poate fi membru in consiliul de administratie intr-o singura cooperativa agricola, pe acelasi sector de activitate si grad."

15. La articolul 38, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Metodologia generala de intocmire a registrelor prevazute la alin. (1), precum si continutul minim al fisei de post pentru functia de director executiv al cooperativei agricole se vor elabora de catre cooperativele agricole, cu respectarea prevederilor legale, ale statutului si vor fi aprobate de catre adunarea generala."

16. La articolul 44, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) taxele de inscriere, cotizatiile platite de membrii cooperatori, donatii, sponsorizari, subventii, granturi, fonduri nerambursabile si alte mijloace financiare."

17. La articolul 45, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) In cazul distribuirii profitului net prin dividende, 20% din acesta se repartizeaza catre membrii cooperatori asociati proportional cu participarea acestora la realizarea cifrei de afaceri anuale a cooperativei agricole. Diferenta se distribuie catre membrii cooperatori actionari proportional cu participarea acestora la capitalul social."

18. La articolul 45, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Veniturile membrilor cooperatori asociati prevazute la alin. (3) sunt supuse impozitarii si platii contributiei de asigurari sociale de sanatate in conditiile prevazute la art. 114 si art. 155 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."

19. La articolul 76 alineatul (1), literele b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole prevazute la art. 6 lit. b)-e1), astfel: pentru primii 5 ani de la inceperea desfasurarii activitatii in cazul celor nou-infiintate si pentru o perioada de 5 ani pentru cele deja infiintate, care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifra de afaceri anuala neta de pana la 10.000.000 euro, cursul de schimb fiind cel valabil la incheierea exercitiului financiar in care s-a realizat cifra de afaceri;

. . . . . . . . . .

e) scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe cladirile si pe terenurile utilizate pentru productia valorificata prin/catre cooperativa agricola, inclusiv pentru bunurile aflate in patrimoniul de afectatiune al persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016."

20. La articolul 76 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e1), cu urmatorul cuprins:

"e1) scutirea cooperativelor agricole de la plata impozitului pentru cladirile si terenurile aflate in patrimoniu, utilizate pentru prestarea de servicii catre membrii cooperatori;".

21. La articolul 76, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Stabilirea criteriilor si modalitatilor potrivit carora membrii cooperatori si cooperativele agricole vor beneficia de scutirile prevazute la alin. (1) lit. b), e) si e1) se va face prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei."

22. La articolul 761, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

"(3) La cererea oricarui membru al cooperativei agricole, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, instanta de judecata va putea pronunta dizolvarea cooperativei agricole in cazul in care:

a) cooperativa agricola nu si-a depus situatiile financiare anuale si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate, precum si raportarile contabile la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termenul prevazut de lege, daca perioada de intarziere depaseste 2 ani;

b) nu mai este o cooperativa agricola activa, a incetat activitatea cooperativei agricole sau nu a fost reluata activitatea dupa perioada de inactivitate temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului, perioada care nu poate depasi 2 ani de la data inscrierii in registrul comertului.

(4) Cu 30 de zile inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (3) lit. a) si b), Oficiul National al Registrului Comertului publica pe pagina sa de internet listele cu cooperativele agricole care nu si-au indeplinit obligatia. Fiecare oficiu al registrului comertului afiseaza la sediul sau lista cooperativelor agricole din circumscriptia sa care nu si-au indeplinit obligatia de depunere a bilantului, in conditiile prezentei legi."

23. La articolul 762, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Registrul National al Cooperativelor Agricole se realizeaza, se actualizeaza, se administreaza si se publica de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe site-ul institutiei.

(3) Oficiul National al Registrului Comertului are obligatia de a transmite anual Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale datele si informatiile referitoare la parcurgerea etapelor procedurale de infiintare si declarare a situatiilor financiare anuale, respectiv denumire forme juridice, codul CAEN - sector de activitate, cod fiscal, cifra de afaceri, profit sau pierderi, numar de membri, numar de angajati, anul infiintarii, localitatea, adresa si datele de contact: reprezentant, telefon, e-mail."
 

Art. II. -

Prevederile art. 76 alin. (1) lit. b) si e1) si alin. (4) din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, intra in vigoare la 1 ianuarie 2021.

Art. III. -

Masura prevazuta la art. 76 alin. (1) lit. b) din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, nu poate depasi perioada de 5 ani.

Art. IV. -

(1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cooperativele agricole existente au obligatia sa isi actualizeze actele constitutive in conformitate cu prevederile Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

(2) Cooperativele agricole si membrii acestora nu se incadreaza in categoria intreprinderilor afiliate.
 

Art. V. -

Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
dividendecooperativa agricolaimpozitcifra de afaceri

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 23 Noiembrie 2020


Votati articolul "NOU in Legea cooperatiei agricole: in cazul distribuirii dividendelor, 20% se repartizeaza catre membri proportial cu participarea":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 23 Noiembrie 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 10 + 1 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X