email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OFICIAL Termenele pana la care se finalizeaza procedura de conectare a caselor de marcat

OFICIAL Termenele pana la care se finalizeaza procedura de conectare a caselor de marcat
case de marcatanafmari contribuabili

UPDATE in 31 martie 2021 ANAF a publicat in Monitor ordinul care contine termenele pana la care se finalizeaza procedura de conectare a caselor de marcat, dupa ce le-a discutat cu distribuitorii autorizati de AMEF si cu reprezentantii patronatelor de service. 

Ordinul nr. 435/2021 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 319 din 30 martie 2021.
 

Incepand cu 31 martie 2021, conectarea se va realiza pe categorii de contribuabili si se vor respecta termenele de mai jos: 

a) pana la data de 30.06.2021 operatorii economici incadrati in categoria marilor contribuabili;
b) pana la data de 30.11.2021 operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii si mici.
c) operatorii economici care achizitioneaza aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1.12.2021, la data instalarii aparatului de marcat electronic fiscal.

Exceptia o reprezinta operatorii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale instalate in zone nedeservite de retele de comunicatii electronice. Totusi, acestia au obligatia completarii si transmiterii unei declaratiei pe proprie raspundere (ANEXA 2) cu respectarea urmatoarelor termene:

a) operatorii economici prevazuti la alin. (1) lit a), pana la data de 30.06.2021.
b) operatorii economici prevazuti la alin. (1) lit b), pana la data de 30.11.2021.
c) operatorii economici prevazuti la alin. (1) lit c), in termen de 2 zile lucratoare de la data instalarii aparatului de marcat electronic fiscal.


Declaratia se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie pe site-ul ANAF in sectiunea Descarcare Declaratii si se depune in format PDF, cu fisier XML atasat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ANEXA 1


Procedura de conectare a caselor de marcat la ANAF

Art. 1
(1) Operatorii economici care utilizeaza aparatele de marcat electronice fiscale instalate in zone deservite de retele de comunicatii electronice au obligatia trecerii aparatelor din regimul de functionare cu profil 0, la regimul de functionare cu profil 1.


(2) Trecerea la profilul 1 se face prin importul certificatului digital al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, urmat de importul unui fisier XML prevazut la sectiunea II. 10 din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevazute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fisierelor prevazute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, precum si categoriile de URL-uri utilizate in schimbul de informatii cu sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 146/2018 si care contine in mod obligatoriu urmatoarele categorii de informatii:

a) Tipul profilului: 1;

b) Intervalul in minute, parametrul nrM prevazut in sectiunea II.10 din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 146/2018, la care aparatul de marcat electronic fiscal incearca conectarea, folosind un canal de comunicatie criptat de tip https cu protocol TLS, la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in vederea transmiterii datelor prevazute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/ 2003, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

c) Valoarea 1 a parametrului rapZ din sectiunea II.10 din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 146/2018 care presupune transmiterea informatiilor prevazute de art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/ 2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, imediat dupa generarea raportului fiscal de inchidere zilnica.

d) URL-urile utilizate in comunicarea aparatului de marcat electronic fiscal cu sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(3) In vederea verificarii realizarii conectarii la distanta a aparatului de marcat electronic fiscal, dupa trecerea acestuia din regimul de functionare cu profil 0 la regimul de functionare cu profil 1, tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unitatii de service acreditate care a efectuat operatiunea, are obligatia de a transmite catre sistemul informatic un raport fiscal "Z" de inchidere zilnica.

(4) Daca raportul prevazut la alin. (3) a fost transmis cu succes, tehnicianul de service ataseaza raportul fiscal "Z" de inchidere zilnica la cartea de interventii a aparatului de marcat electronic fiscal. Acesta reprezinta pentru operatorul economic dovada realizarii conectarii la distanta a aparatului de marcat electronic fiscal.


Art. 2

(1) Aparatele de marcat electronice fiscale care functioneaza in profilul 0 sunt aparatele de marcat electronice fiscale instalate in zone nedeservite de retele de comunicatii electronice; 


(2) Pentru aparatele prevazute la alin. (1), operatorii economici care au calitatea de utilizatori, au obligatia transmiterii datelor prevazute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/ 2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin exportul pe un mediu de stocare extern intr-unul sau mai multe fisiere XML semnate cu certificatul digital al acestora, care contin datele aferente fiecarei zile fiscale incheiate conform sectiunilor II.1-II.7, respectiv sectiunii II.12 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 146/2018. Fisierele se valideaza si se ataseaza la un PDF folosind aplicatia pusa la dispozitie pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se depun la organul fiscal folosind mijloace de transmitere la distanta.


Art. 3


Fisierul prevazut la sectiunea II.10 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 146/2018 cu modificarile si completarile ulterioare contine valorile indicatorilor pe baza carora aparatul de marcat electronic fiscal functioneaza, este semnat folosind certificatul digital al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se genereaza in urmatoarele situatii:


a) la trecerea din functionarea in profilul 0 in profilul 1;
b) la trecerea din functionarea in profilul 1 in profilul 0;
c) la constatarea necesitatii modificarii indicatorilor.


Art. 4

Trecerea de la profilul 1 la profilul 0 prevazuta la sectiunea II.11 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 146/2018 cu modificarile si completarile ulterioare se face prin importul unui fisier XML semnat folosind certificatul digital al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si care contine in mod obligatoriu valoarea 0 a tipului profilului si, dupa caz, data pana la care aparatul de marcat electronic fiscal functioneaza cu profilul 0.


Art. 5

Fisierele prevazute la art. 3, respectiv art. 4 se genereaza de catre sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se pun la dispozitia tehnicianului de service intr-o sectiune dedicata pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 6
Importul fisierelor prevazute la art. 5 se efectueaza exclusiv de catre tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unitatii de service acreditate.


ANEXA 2

Informatiile continute in declaratia operatorilor economici care desfasoara activitate in zone nedeservite de retele de comunicatie electronice


1. Datele de identificare ale utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale:


a. cod de identificare fiscala;
b. denumirea operatorului economic;
c. numarul unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal;
d. adresa locului de instalare sau utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal;
e. datele de identificare si calitatea persoanei care este desemnata sa transmita informatii si/sau sa efectueze inregistrari privind aparatele de marcat electronice fiscale;

2. Declaratie pe propria raspundere prin care utilizatorul mentioneaza ca aparatul de marcat va functiona in modul de lucru offline, semnata de reprezentantul legal al operatorului economic, dupa modelul prevazut in continuare.


Declaratie pe propria raspundere


Subsemnatul/Subsemnata, ........................., domiciliat(a) in ........................., str.
....................nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judetul/sectorul ................,legitimat(a) cu
B.I./C.I./pasaport, seria ....., nr. .........., eliberat(a) de ............... la data de .............. avand
CNP/NIF ............................, in calitate de administrator/reprezentant legal al utilizatorului
........................................, avand CIF/CNP/NIF ..............., cunoscand prevederile legii
penale privind falsul in declaratii*), declar pe propria raspundere urmatoarele:
Aparatul de marcat electronic fiscal cu numarul unic de identificare ......................., este
instalat/utilizat la adresa din localitatea ...................., str. .................... nr. ..... bl. ....., sc.
....., ap. ....., judetul/sectorul ....................
Declar pe propria raspundere ca adresa locului de instalare sau utilizare, dupa caz, este
situata intr-o zona nedeservita de retelele de comunicatii electronice, motiv pentru care,
aparatul de marcat electronic fiscal va functiona in modul de lucru offline.
Am luat cunostinta de obligatia prevazuta la art. 3^1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv
de a asigura conectarea la distanta a aparatelor de marcat electronice fiscale, in vederea
transmiterii de date fiscale catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Dau prezenta declaratie spre a fi utilizata in raporturile cu organele fiscale aflate in
subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Data Semnatura,
................ ..................
_________________
*) Art. 326 Falsul in declaratii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile
ulterioare:
„Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei
unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei
consecinte se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.”

 

S-a luat decizia elaborarii unui proiect de ordin nou, prin care sunt stabilite noi termene pana la care operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale au obligatia conectarii acestora la sistemul informatic ANAF, tinandu-se cont de: 

 

- contextul pandemic concretizat prin prelungirea succesiva a starii de alerta si consecintele acestuia, au condus la extinderea perioadei in care erau prevazute intalniri interinstitutionale precum si actiuni imperios necesare pentru derularea unor procese tehnice fara de care tehnicienilor de service le este imposibila desfasurarea atributiilor esentiale pentru atingerea obiectivului;

- testele de performanta si securitate efectuate asupra aplicatiei informatice necesara implementarii proiectului de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale au relevat necesitatea unor ajustari in scopul consolidarii aplicatiei software, aspect imprevizibil la momentul emiterii OPANAF nr. 2668/2020 sus mentionat;

- Centrul National pentru Informatii Financiare, structura care a elaborat solutia tehnica necesara implementarii procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF, a informat Agentia Nationala de Administrare Fiscala ca data de 31.03.2021 este termenul la care aplicatia software va fi data in productie. 

 


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU in Contabilitate: modificarile pentru 2022


Uitati de neclaritati, ambiguitati, greseli si amenzi!

Ghidul practic al contabilitatii va arata intotdeauna, cu promptitudine, cum trebuie abordata si rezolvata fiecare sarcina din activitatea dvs. profesionala.

- Legislatie explicata
- Exemple detaliate
- Monografii contabile complete

...Vezi AICI lista completa <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
case de marcatanafmari contribuabili

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 31 Martie 2021


Votati articolul "OFICIAL Termenele pana la care se finalizeaza procedura de conectare a caselor de marcat":
Rating:

Nota: 4.7 din 5 din 10 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 31 Martie 2021 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X