email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Legea 101/2021 - modificari privind spalarea banilor. Din 30 aprilie devine obligatorie declaratia beneficiarului real

Legea 101/2021 - modificari privind spalarea banilor. Din 30 aprilie devine obligatorie declaratia beneficiarului real
declaratie beneficiar realspalarea banilormonitorul oficial

Una dintre cele mai mari temeri ale firmelor se adevereste - declaratia beneficiarului real este din nou obligatorie. Masura este cuprinsa in Legea 101/2021 care mai aduce si alte modificari privind spalarea banilor. 
 

Actul normativ a aparut in Monitorul Oficial nr. 446 din 27 aprilie 2021 si intra in vigoare din 30 aprilie. Prin noua lege este eliminata inclusiv scutirea de depunere pentru persoanele juridice constituite numai din asociati persoane fizice. 
 

Legea 101/2021 - spalarea banilor - declaratia beneficiarului real: textul actului normativ

Denumire completa: Legea nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare
 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC  

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111 din 1 iulie 2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 620 din 15 iulie 2020, cu urmatoarele modificari si completari:


1. La articolul I, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:

7^1. La articolul 2 litera g), punctele 3 si 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

3. depozitarii centrali, administratorii de fonduri alternative de investitii, contrapartile centrale, societatile de servicii de investitii financiare si alte entitati autorizate in baza legislatiei nationale in vederea prestarii serviciilor si activitatilor de investitii, societatile de administrare a investitiilor, societatile de investitii, entitatile care administreaza un loc de tranzactionare, asa cum sunt definiti potrivit prevederilor legale;

4. administratorii de fonduri de pensii facultative si/sau ocupationale, in nume propriu si pentru fondurile de pensii facultative si/sau fondurile de pensii ocupationale pe care le administreaza;

2. La articolul I, dupa punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu urmatorul cuprins:

14^1. La articolul 5 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

c) administratorii de fonduri de pensii facultative si/sau ocupationale, in nume propriu si pentru fondurile de pensii facultative si/sau fondurile de pensii ocupationale pe care le administreaza, cu exceptia caselor de pensii ocupationale profesionale;

3. La articolul I, dupa punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu urmatorul cuprins:

18^1. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 6

(1) Entitatile raportoare prevazute la art. 5 sunt obligate sa transmita un raport pentru tranzactii suspecte exclusiv Oficiului daca acestea cunosc, suspecteaza sau au motive rezonabile sa suspecteze ca:

a) bunurile provin din savarsirea de infractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului; sau
b) informatiile pe care entitatea raportoare le detine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi.

4. La articolul I punctul 45, alineatul (1^1) al articolului 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1^1) Beneficiarii reali ai persoanelor juridice de drept privat si ai fiduciilor si constructiilor juridice similare au obligatia sa le furnizeze acestora toate informatiile si documentele necesare pentru ca acestea sa indeplineasca cerintele prevazute la alin. (1), inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii detinute.

5. La articolul I punctul 61, litera c) a alineatului (7) al articolului 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

c) incalcarea grava, repetata, sistematica - sau o combinatie a acestora - a prevederilor art. 6 alin. (1) si (3), art. 7 alin. (1)-(5) si (7), art. 8 alin. (1), (3), (4), (9), (12) si (14), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 13 alin. (1) si (3), art. 14-16, art. 17 alin. (1)-(3), alin. (6)-(14), art. 17^1 alin. (1) si (2), art. 18 alin. (2), (3), (6) si (8), art. 19 alin. (4), (7^1), (10) si (11), art. 21 alin. (1)-(3), art. 23 alin. (1)-(3), (5) si (6), art. 24 alin. (1)-(7) si (9), art. 25, art. 26 alin. (5), art. 29 alin. (4) si art. 33 alin. (1)-(3);

6. La articolul I, dupa punctul 66 se introduce un nou punct, punctul 66^1, cu urmatorul cuprins:

66^1. La articolul 28, alineatele (1), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Articolul 28

(1) Autoritatea de Supraveghere Financiara are atributii exclusive de reglementare, supraveghere si control in ceea ce priveste respectarea dispozitiilor prezentei legi si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia, de catre institutiile financiare aflate sub supravegherea sa, potrivit competentelor stabilite prin legislatia specifica, inclusiv de catre sucursalele institutiilor financiare straine ce desfasoara activitate si au prezenta fizica pe teritoriul Romaniei.
..............................................................................................
(6) Autoritatea de Supraveghere Financiara poate sa dispuna entitatilor prevazute la alin. (1) care incalca dispozitiile prezentei legi, ale reglementarilor ori ale altor acte emise in aplicarea prezentei legi recomandari, masuri de remediere si/sau de supraveghere si/sau de sanctionare potrivit reglementarilor emise conform competentelor statutare ale acesteia, in scopul reducerii riscurilor sau al inlaturarii deficientelor si al cauzelor acestora.

(7) Recomandarile sau masurile de remediere si supraveghere se pot emite/dispune independent sau concomitent cu aplicarea unor sanctiuni si masuri sanctionatoare.

7. La articolul I, dupa punctul 77 se introduce un nou punct, punctul 77^1, cu urmatorul cuprins:

77^1. La articolul 36, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(6) Atunci cand Oficiul primeste o solicitare de la o unitate de informatii financiare din alt stat membru, avand ca obiect obtinerea de informatii suplimentare de la o entitate raportoare stabilita pe teritoriul Romaniei, cererea in cauza si raspunsul obtinut in conformitate cu art. 33 alin. (1) se transfera cu promptitudine.

8. La articolul I punctul 89, partea introductiva a alineatului (5) al articolului 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) In situatia in care oricare dintre contraventiile de la alin. (1) este savarsita de o entitate raportoare, alta decat cele supravegheate de Banca Nationala a Romaniei sau de Autoritatea de Supraveghere Financiara, si daca aceasta este grava, repetata, sistematica sau o combinatie a acestora, fara a fi savarsita in astfel de conditii incat sa constituie infractiune, limitele superioare ale amenzilor prevazute la alin. (2) si (3) se majoreaza astfel:

9. La articolul I punctul 90, partea introductiva a alineatului (6) al articolului 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(6) In situatia in care oricare dintre contraventiile de la alin. (1) este savarsita de o institutie financiara, alta decat cele supravegheate de Banca Nationala a Romaniei sau Autoritatea de Supraveghere Financiara, limitele superioare ale amenzilor prevazute la alin. (2) si (3) se majoreaza astfel:

10. La articolul I, dupa punctul 90 se introduce un nou punct, punctul 90^1, cu urmatorul cuprins:

90^1. La articolul 43, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

(7) Savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) de catre o institutie financiara supravegheata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, daca nu sunt savarsite astfel incat, potrivit legii, sa constituie infractiune, se sanctioneaza astfel:

a) avertisment sau amenda de la 10.000 lei pana la 23.000.000 lei, pentru persoanele fizice;
b) avertisment sau amenda de la 10.000 lei pana la 23.000.000 lei sau pana la 10% din cifra de afaceri anuala totala, calculata pe baza ultimelor situatii financiare disponibile aprobate de organul de conducere, pentru persoanele juridice.

11. La articolul I, dupa punctul 91 se introduce un nou punct, punctul 91^1, cu urmatorul cuprins:

91^1. La articolul 44, alineatele (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(5) Prin derogare de la prevederile art. 15-42 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia entitatilor supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor contraventionale si complementare prevazute de prezenta lege, precum si contestarea acestora se efectueaza potrivit legislatiei specifice aplicabile sectoarelor de supraveghere financiara.
..............................................................................................
(7) Contraventiile se constata si se sanctioneaza de reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor prevazute la art. 26 alin. (1) lit. b)-d) sau de Autoritatea de Supraveghere Financiara, potrivit legislatiei specifice.

12. La articolul I, dupa punctul 92 se introduc trei noi puncte, punctele 92^1-92^3, cu urmatorul cuprins:

92^1. La articolul 56, alineatele (1) si (1^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Articolul 56
(1) Persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului depun la inmatriculare, anual sau ori de cate ori intervine o modificare, o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor.

(1^1) Sunt exceptate de la obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (1) regiile autonome, companiile si societatile nationale si societatile detinute integral sau majoritar de stat.

92^2. La articolul 56, alineatul (1^2) se abroga.

92^3. La articolul 56, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Declaratia anuala se depune la oficiul registrului comertului in care este inmatriculata persoana juridica in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale, iar daca intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaratia se depune in termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2024

Cartea Verde a Impozitului pe Venit si a Contributiilor 2024


Alegeti:

  •     sa fiti rapid si corect informat asupra modificarilor legislative ce va impacteaza munca;
  •     sa gasiti instant solutia potrivita pentru problemele dvs. specifice legate de calculul si plata impozitului pe venit si a contributiilor (CAS si CASS);
  •     sa aveti siguranta legala a actiunilor si deciziilor dvs.;
  •     sa economisiti timp, bani si energie!
  •     sa fiti ferit de rigorile noii legi (amenzile privind incalcarea disciplinei financiare au explodat! Ating chiar si 20.000 lei!)

Comandati acum exemplarul dvs. din lucrarea Cartea Verde a Impozitului pe Venit si a Contributiilor 2024!

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
declaratie beneficiar realspalarea banilormonitorul oficial


Data aparitiei: 28 Aprilie 2021

Votati articolul "Legea 101/2021 - modificari privind spalarea banilor. Din 30 aprilie devine obligatorie declaratia beneficiarului real":
Rating:

Nota: 4.75 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X