email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Codul fiscal INAINTE si DUPA OG 8/2021: TITLU II Impozitul pe profit

Codul fiscal INAINTE si DUPA OG 8/2021: TITLU II Impozitul pe profit
impozit pe profitOG 8/2021cod fiscal

OG 8/2021 este cel mai recent act normativ important care a modificat Codul fiscal. Noutatile si-au pus amprenta asupra mai multor titluri ale Legii nr. 227/2015, iar efectele se vor resimti in urmatoarea perioada in mai multe sectoare economice. 

Pentru o imagine cat mai clara asupra ultimelor modificari, reprezentantii DGRFP Brasov au elaborat un tabel comparativ cu modul in care OG 8/2021 a modificat Codul fiscal. Prezentam in continuare o analiza de tipul "inainte si dupa" in TITLU II Impozitul pe profit. 
 

Citeste si: Ultimele modificari ale Codului fiscal si ale Codului de procedura fiscala comentate si explicate
 

TITLUL II - Impozitul pe profit  - INAINTE si DUPA OG 8/2021


INAINTE de OG 8/2021

 Art. 16 Anul fiscal
(...)


 (3) Cand un contribuabil se infiinteaza in cursul unui an fiscal, perioada impozabila incepe: (...)

 

DUPA OG 8/2021

La articolul 16 alineatul (3), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

d) de la data inregistrarii la organul fiscal central, pentru persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania.

Data intrarii in vigoare: 3 septembrie 2021

INAINTE de OG 8/2021

Art. 24
Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene

 (1) La calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile si:

 a) dividendele distribuite unei persoane juridice romane, societate-mama, de o filiala a sa situata intr-un stat membru, inclusiv cele distribuite sediului sau permanent situat intr-un alt stat membru decat cel al filialei, daca persoana juridica romana intruneste cumulativ urmatoarele conditii:
(...)

 2. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;

DUPA OG 8/2021

La articolul 24 alineatul (1) litera a), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

2. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, sau un alt impozit care substituie impozitul pe profit, potrivit legislatiei nationale;"

Data intrarii in vigoare: 3 septembrie 2021

INAINTE de OG 8/2021

Art. 24
b) dividendele distribuite unor persoane juridice straine din state membre, societati-mama, de filialele acestora situate in
alte state membre, prin intermediul sediilor permanente din Romania, daca persoana juridica straina intruneste, cumulativ,
urmatoarele conditii:
(...)

 3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari,
unul dintre impozitele prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul titlu sau un impozit similar impozitului pe profit reglementat de prezentul titlu;

DUPA OG 8/2021

La articolul 24 alineatul (1) litera b), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul titlu sau un alt impozit care substituie unul dintre aceste impozite;

Data intrarii in vigoare: 3 septembrie 2021

INAINTE de OG 8/2021

Art. 24 alin. (5)
In aplicarea prevederilor prezentului articol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
 (...)

 b) filiala dintr-un stat membru - persoana juridica straina al carei capital social include si participatia minima prevazuta la alin. (1) lit. a) pct. 3 si lit. b) pct. 4, detinuta de o persoana juridica romana, respectiv de un sediu permanent din Romania al unei persoane juridice straine dintr-un stat membru si care intruneste, cumulativ, urmatoarele conditii:
(...)
3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul titlu sau un impozit similar impozitului pe profit reglementat de prezentul titlu;

DUPA OG 8/2021

La articolul 24 alineatul (5) litera b), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul titlu sau un alt impozit care substituie unul dintre aceste impozite;

Data intrarii in vigoare: 3 septembrie 2021

INAINTE de OG 8/2021

 Art. 26 Provizioane/ajustari pentru depreciere si rezerve (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si
provizioanelor/ajustarilor pentru depreciere, numai in conformitate cu prezentul articol, astfel:
 (...)
 c) ajustarile pentru deprecierea creantelor, inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, in limita unui procent de 30% din valoarea acestora, altele decat cele prevazute la lit. d), e), f), h) si i), daca creantele indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

DUPA OG 8/2021

La articolul 26 alineatul (1), partea introductiva a literei c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) ajustarile pentru deprecierea creantelor, inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, in limita
unui procent de 50% din valoarea acestora, altele decat cele prevazute la lit. d) - f), h) si i), daca creantele indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

Data intrarii in vigoare: 1 ianuarie 2022

INAINTE de OG 8/2021

Art. 40^3
Regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidenta fiscala si/sau de activitate economica desfasurata printr-un sediu permanent pentru care Romania pierde dreptul de impozitare
 (...)
 (4) Contribuabilul care aplica regulile de la alin. (1) - (3) beneficiaza de dreptul de esalonare la plata pentru acest
impozit, prin achitarea in transe pe parcursul a cinci ani, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala si daca se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: 

DUPA OG 8/2021

La articolul 40^3, partea introductiva a alineatului (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Prin derogare de la prevederile art. 184 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, contribuabilul care aplica regulile prevazute la alin. (1) - (3) beneficiaza de dreptul de esalonare la plata pentru acest impozit, prin achitarea in rate egale pe parcursul a cinci ani, daca se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:"

Data intrarii in vigoare: 3 septembrie 2021

INAINTE de OG 8/2021

Art. 40^3

DUPA OG 8/2021

La articolul 40^3, dupa alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (4^1) - (4^4), cu urmatorul cuprins:

(4^1) In situatia in care, la acordarea esalonarii la plata prevazuta de alin. (4), exista un risc real si demonstrabil
de nerecuperare a creantei bugetare, in termen de cel mult 10 zile de la data comunicarii de catre organul fiscal a acordului de principiu, contribuabilul are obligatia constituirii unei garantii cu respectarea prevederilor art. 193 alin. (6), (7), (7^1), (8), (11), (12), (17) si (24) din Codul de procedura fiscala. Prin risc real si demonstrabil se intelege existenta in evidenta fiscala a contribuabilului, la data depunerii declaratiei continand impozitul prevazut la alin. (1), a unor obligatii bugetare restante cu o vechime mai mare de 90 de zile si/sau cu o valoare totala mai mare de 20.000 lei, inclusiv impozitul prevazut la alin. (1). In acest caz, esalonarea la plata se acorda cu conditia constituirii garantiei.

(4^2) Prevederile alin. (4^1) nu se aplica in cazul contribuabililor pentru care poate fi atrasa raspunderea solidara potrivit dispozitiilor art. 42^10.

(4^3) Pe perioada derularii esalonarii la plata acordate in temeiul alin. (4) se percep dobanzi in cuantumul prevazut
la art. 197 din Codul de procedura fiscala.
(4^4) Esalonarea la plata prevazuta la alin. (4) nu se acorda in urmatoarele cazuri:

 a) contribuabilul se afla in procedura falimentului sau in lichidare potrivit prevederilor legale in vigoare;
 b) impozitul pe profit calculat potrivit alin. (1) - (3), la data depunerii declaratiei, intra sub incidenta prevederilor art. 167 din Codul de procedura fiscala, in limita sumei de rambursat/de restituit/de plata de la buget.

Data intrarii in vigoare: 3 septembrie 2021

INAINTE de OG 8/2021

Art. 40^3
(...)
(6) Esalonarea la plata acordata potrivit alin. (4) isi pierde valabilitatea, pe langa cazurile prevazute in Codul de procedura fiscala, si in urmatoarele cazuri:

DUPA OG 8/2021

La articolul 40^3, partea introductiva a alineatului (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6) Esalonarea la plata acordata potrivit alin. (4) isi pierde valabilitatea imediat si datoria fiscala poate fi recuperata in urmatoarele cazuri:

Data intrarii in vigoare: 3 septembrie 2021

INAINTE de OG 8/2021

Art. 40^3

DUPA OG 8/2021

La articolul 40^3 alineatul (6), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:

 d) contribuabilul intra in faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare potrivit prevederilor legale in
vigoare;
 e) contribuabilul nu achita ratele de esalonare in cuantumul si la termenele de plata din graficul de esalonare. Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea daca rata de esalonare este achitata intr-un termen de cel mult 90 de zile de la expirarea termenului de plata al acesteia, conform graficului de esalonare.

Data intrarii in vigoare: 3 septembrie 2021

INAINTE de OG 8/2021
Art. 40^3

(8) Dispozitiile alin. (4) - (6) se completeaza cu prevederile ca- pitolului IV "Inlesniri la plata" din cadrul titlului VII "Colectarea
creantelor fiscale" din Codul de procedura fiscala.

DUPA OG 8/2021
La articolul 403, alineatul (8) se abroga.

Data intrarii in vigoare: 3 septembrie 2021

INAINTE de OG 8/2021

Art. 43 Declararea, retinerea si plata impozitului pe dividende
(...)
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la
sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste, dupa
caz, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, urmator anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale. Aceste prevederi nu se aplica pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, daca in ultima zi a anului calendaristic sau in ultima zi a anului fiscal modificat, dupa caz, persoana juridica romana care primeste dividendele indeplineste conditiile prevazute la alin. (4).

DUPA OG 8/2021
La articolul 43, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in cazul in care dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost
platite pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende aferent se plateste, dupa caz, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat urmator anului in care s-a aprobat distribuirea dividendelor. Aceste prevederi nu se aplica pentru dividendele distribuite si neplatite pana la
sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, daca persoana juridica romana care primeste dividendele
indeplineste conditiile prevazute la alin. (4) in ultima zi a anului calendaristic sau in ultima zi a anului fiscal
modificat, dupa caz.

Data intrarii in vigoare: 3 septembrie 2021

INAINTE de OG 8/2021

Art. 45 Reguli specifice

DUPA OG 8/2021

La articolul 45, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
(8) Prin exceptie de la prevederile art. 41 alin. (8), contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit anual, cu plati anticipate, si care intra sub incidenta prevederilor art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a mentinerii/cresterii capitalurilor proprii, precum si pentru completarea unor acte normative,
efectueaza plata anticipata pentru trimestrul I al fiecarui an fiscal/an fiscal modificat la nivelul sumei rezultate din
aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata,
pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului I. Aceasta regula este aplicabila si pentru contribuabilii
care sunt in al doilea an al perioadei obligatorii prevazute la art. 41 alin. (3). Aplicarea regulii de calcul a platii
anticipate pentru trimestrul I incepe cu anul fiscal 2022, respectiv cu anul fiscal modificat care incepe in anul 2022, si se incheie cu anul fiscal 2026, respectiv cu anul fiscal modificat care incepe in anul 2026, dupa caz.

 (9) Sumele care se scad din impozitul pe profit anual, prevazute la art. I alin. (12) lit. a) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 153/2020, se completeaza cu «Alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit
legislatiei in vigoare».

Data intrarii in vigoare: 3 septembrie 2021 
 

Consulta tabelul integral pe site-ul DGRFP Brasov. ►

 

de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
impozit pe profitOG 8/2021cod fiscal

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 09 Septembrie 2021


Votati articolul "Codul fiscal INAINTE si DUPA OG 8/2021: TITLU II Impozitul pe profit":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Ref programa examen pentru expert contabil

Intrebare: buna ziua,

stie cineva ce anume se modifica si ce nu se modifica de la an la an referitor la programa aferenta examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert conntabil in cadrul CECCAR?

Raspuns: Programa de acces o gasiti pe site-ul CECCAR, sectiunea Acces la profesie. Aceasta este afisata de...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 09 Septembrie 2021 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 6 - 5 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X