email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Anumite intreprinderi si sucursale vor avea o noua obligatie de a prezenta informatii privind impozitul pe profit

Anumite intreprinderi si sucursale vor avea o noua obligatie de a prezenta informatii privind impozitul pe profit
impozit pe profitreglementari contabileintreprinderi

Anumite intreprinderi si sucursale vor trebui sa prezinte noi informatii privind impozitul pe profit, ca urmare a necesitatii transpunerii unei noi directive europene, dupa cum prevede Ordinul Finantelor 2048/2022 (M.O. 878 din 7 septembrie 2022). 

Noile cerinte de prezentare vizeaza doar o parte dintre entitati, respectiv cele care se incadreaza in criteriul de marime prevazut de Directiva, si corespund obiectivului de imbunatatire a transparentei intreprinderilor si a controlului public, sub aspectul informatiilor referitoare la impozitul pe profit, prin adaptarea cadrului juridic existent cu privire la obligatiile in ceea ce priveste publicarea de rapoarte.

Astfel, principala prevedere a directivei se refera la grupurile multinationale si, dupa caz, anumite entitati autonome, care ar trebui sa furnizeze publicului un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit atunci cand depasesc un anumit nivel al cifrei de afaceri nete/al veniturilor, pe parcursul a doua exercitii financiare consecutive, in functie de veniturile consolidate ale grupului sau de veniturile entitatii autonome. In mod simetric, o astfel de obligatie nu se mai aplica atunci cand indicatorii respectivi inceteaza sa depaseasca cuantumul relevant pe parcursul a doua exercitii financiare consecutive.

Ca modalitate normativa, noile obligatii de raportare sunt adoptate ca o completare a Directivei contabile 2013/34/UE, respectiv inserarea in aceasta directiva, a unui capitol special privind la raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit. Ca urmare, la nivel national, transpunerea Directivei 2021/2101 se realizeaza prin completarea corespunzatoare a legislatiei prin care s-a transpus Directiva contabila 2013/34/UE.

Noul Capitol 10a „Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit” introdus in Directiva contabila instituie obligatia pentru o categorie de entitati, de a publica un raport al carui continut este prevazut de Directiva 2021/2101. Noua Directiva prevede, de asemenea, conditiile de publicare a informatiilor.

Obligatia de transpunere la nivel national


Potrivit art. 2 alin. (1) din Directiva 2021/2101, statele membre asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare pentru a se conforma directivei pana la 22 iunie 2023.

Sub aspectul obligatiei de aplicare a cerintelor, conform Articolului 48g „Data de incepere pentru raportarea informatiilor referitoare la impozitul pe profit” din cadrul Capitolului 10a, statele membre se asigura ca actele cu putere de lege si actele administrative care transpun cerintele cu privire la impozitul pe profit se aplica cel tarziu de la data inceperii primului exercitiu financiar care debuteaza la sau dupa 22 iunie 2024.

In baza art. 4 alin. (1) si a art. 44 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor are sarcina de a transpune prevederile directivei, pentru operatorii economici aflati in aria sa de reglementare contabila.

Astfel, reglementarile contabile emise de MF care trebuie completate in vederea transpunerii Directivei (UE) 2021/2101 sunt urmatoarele:

- Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014 – aplicate de majoritatea operatorilor economici din economia nationala;
- Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016 – incidente operatorilor economici care au obligatia de a aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).
In mod corespunzator, transpunerea Directivei (UE) 2101/2021 consta in completarea celor doua seturi de reglementari contabile mentionate anterior.

Ordinul 2048/2022 - modificari privind reglementarile contabile

Denumire completa: Ordinul 2048/2022 privind completarea reglementarilor contabile aplicabile operatorilor economici

Articolul I

Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La punctul 2, dupa litera b) se introduce o noua litera, lit. c), cu urmatorul cuprins:

c) Directiva (UE) 2021/2.101 a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE in ceea ce priveste prezentarea, de catre anumite intreprinderi si sucursale, de informatii privind impozitul pe profit, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 429 din data de 1 decembrie 2021.

2. Dupa punctul 592^1 se introduce un nou capitol, capitolul 13^1, cu urmatorul cuprins:

Capitolul 13^1 Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit
Sectiunea 13^1.1 Definitii legate de raportarea informatiilor referitoare la impozitul pe profit
592^2.

(1) In intelesul prezentului capitol se aplica urmatoarele definitii:
1. societate-mama finala inseamna o entitate care intocmeste situatiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entitati;
2. situatii financiare anuale consolidate inseamna situatiile financiare care sunt intocmite de o societate-mama a unui grup, in care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile si cheltuielile sunt prezentate ca fiind cele ale unei singure entitati economice;
3. jurisdictie fiscala inseamna un stat sau o jurisdictie nestatala care are autonomie fiscala in ceea ce priveste impozitul pe profit;
4. entitate autonoma inseamna o entitate care nu face parte dintr-un grup, astfel cum este definit la pct. 8 subpct. 11.

(2) In sensul pct. 592^3-592^8, cifra de afaceri neta are intelesul definitiei de la pct. 8 subpct. 5.
Sectiunea 13^1.2 Entitatile si sucursalele care au obligatia de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit
592^3.

(1) Societatile-mama finale, a caror cifra de afaceri neta consolidata a depasit la data bilantului lor, pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 21 decembrie 2021), astfel cum se reflecta in situatiile lor financiare anuale consolidate, au obligatia sa intocmeasca, sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele doua exercitii financiare consecutive.

(2) O societate-mama finala nu mai face obiectul obligatiilor de raportare stabilite la alin. (1) atunci cand cifra de afaceri neta consolidata a acesteia la data bilantului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare anuale consolidate.

(3) Entitatile autonome a caror cifra de afaceri neta a depasit la data bilantului lor, pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflecta in situatiile lor financiare anuale individuale, au obligatia sa intocmeasca, sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele doua exercitii financiare consecutive.

(4) O entitate autonoma nu mai face obiectul obligatiilor de raportare stabilite la alin. (3) atunci cand cifra de afaceri neta a acesteia la data bilantului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare.

592^4. - Prevederile pct. 592^3 nu se aplica entitatilor autonome sau societatilor-mama finale si entitatilor lor afiliate in cazul in care aceste entitati, inclusiv sucursalele lor, sunt stabilite, isi au sediul comercial fix sau au o activitate economica permanenta pe teritoriul unui singur stat membru si in nicio alta jurisdictie fiscala.

592^5.
(1) Filialele mijlocii si mari, asa cum sunt definite la pct. 9 alin. (4), care sunt controlate de catre o societate-mama finala care nu intra sub incidenta prezentelor reglementari, atunci cand cifra de afaceri neta consolidata a depasit la data bilantului sau, pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare consolidate, au obligatia sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mama finala pentru cel mai recent dintre respectivele doua exercitii financiare consecutive.

(2) Atunci cand informatiile sau raportul respectiv nu este disponibil, filiala solicita societatii sale mama finale sa ii furnizeze toate informatiile necesare pentru a-i permite sa isi indeplineasca obligatiile in temeiul alin. (1). In cazul in care societatea-mama finala nu furnizeaza toate informatiile solicitate, filiala intocmeste, publica si asigura accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit, care contine toate informatiile, obtinute sau dobandite, pe care aceasta le detine, precum si o declaratie care indica faptul ca societatea-mama finala a acesteia nu a pus la dispozitie informatiile necesare.

(3) Filialele mijlocii si mari nu mai fac obiectul obligatiilor de raportare stabilite la prezentul punct atunci cand totalul cifrei de afaceri nete consolidate a societatii-mama finale la data bilantului sau scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare anuale consolidate.

592^6.
(1) Sucursalele din Romania, infiintate de entitati care nu intra sub incidenta legislatiei unui stat membru, au obligatia sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit privind societatea-mama finala sau entitatea autonoma mentionata la alin. (6) lit. a), in ceea ce priveste cel mai recent dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive.
(2) In cazul in care informatiile sau raportul respectiv nu este disponibil, persoana sau persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile de publicitate mentionate la pct. 592^13 alin. (2) solicita societatii-mama finale sau entitatii autonome mentionate la alin. (6) lit. a) sa le furnizeze toate informatiile necesare pentru a le permite sa isi indeplineasca obligatiile.

(3) In cazul in care nu sunt furnizate toate informatiile solicitate, sucursala intocmeste, publica si asigura accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit, care contine toate informatiile pe care aceasta le detine, le-a obtinut sau le-a dobandit, precum si o declaratie care indica faptul ca societatea-mama finala sau entitatea autonoma nu a pus la dispozitie informatiile necesare.

(4) Obligatiile de raportare stabilite la prezentul punct se aplica numai sucursalelor a caror cifra de afaceri neta a depasit pragul indicat la pct. 9 alin. (3), pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive.

(5) O sucursala supusa obligatiilor de raportare in temeiul prezentului punct nu mai face obiectul acestor obligatii atunci cand cifra sa de afaceri neta scade sub pragul indicat la pct. 9 alin. (3), pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive.
(6) Unei sucursale i se aplica regulile prevazute la prezentul punct numai in cazul in care sunt indeplinite urmatoarele criterii:
a) entitatea care a deschis sucursala este fie o entitate afiliata unui grup a carui societate-mama finala nu este reglementata de legislatia unui stat membru si a carui cifra de afaceri neta consolidata a depasit la data bilantului sau, pentru fiecare din ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare anuale consolidate, fie o entitate autonoma a carei cifra de afaceri neta a depasit la data bilantului sau, pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare; si
b) societatea-mama finala mentionata la lit. a) nu are o filiala mijlocie sau mare, astfel cum se mentioneaza la pct. 592^5.

(7) O sucursala nu mai face obiectul obligatiilor de raportare stabilite la prezentul punct in cazul in care criteriul prevazut la alin. (6) lit. a) inceteaza sa mai fie indeplinit timp de doua exercitii financiare consecutive.

592^7. - Prevederile pct. 592^5 si 592^6 nu se aplica in cazul in care un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit este intocmit de o societate-mama finala sau de o entitate autonoma care nu intra sub incidenta legislatiei unui stat membru intr-un mod coerent cu pct. 592^9-592^11 si indeplineste urmatoarele criterii:

a) este pus la dispozitia publicului, gratuit si intr-un format de raportare electronica cu citire automata:
(i) pe pagina de internet a respectivei societati-mama finale sau a entitatii autonome respective;
(ii) in cel putin una dintre limbile oficiale ale Uniunii;
(iii) in termen de cel mult 12 luni de la data bilantului exercitiului financiar pentru care este intocmit raportul; si

b) identifica denumirea si sediul social al unei singure filiale sau denumirea si adresa unei singure sucursale care intra sub incidenta legislatiei unui stat membru si care a publicat un raport in conformitate cu pct. 592^12 alin. (1).
592^8. - Filialele sau sucursalele care nu fac obiectul dispozitiilor de la pct. 592^5 si 592^6 au obligatia sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit in cazul in care aceste filiale sau sucursale servesc exclusiv obiectivului eludarii cerintelor de raportare stabilite in prezentul capitol.

Sectiunea 13^1.3 Continutul raportului privind informatiile referitoare la impozitul pe profit
592^9.
(1) Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit care trebuie prezentat in temeiul pct. 592^3 -592^8 include informatii cu privire la toate activitatile entitatii autonome sau ale societatii-mama finale, inclusiv activitatile tuturor entitatilor afiliate, consolidate in situatiile financiare aferente exercitiului financiar in cauza.

(2) Informatiile mentionate la alin. (1) cuprind:
a) numele societatii-mama finale sau al entitatii autonome, exercitiul financiar in cauza, moneda utilizata pentru prezentarea raportului si, dupa caz, o lista a tuturor filialelor consolidate in situatiile financiare ale societatii-mama finale, pentru exercitiul financiar relevant, stabilite in Uniune sau in jurisdictiile fiscale incluse in anexele I si II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuita a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale;
b) o scurta descriere a naturii activitatilor acestora;
c) numarul de salariati in echivalent norma intreaga;
d) veniturile, care reprezinta suma cifrei de afaceri nete, a altor venituri din exploatare, a veniturilor din interese de participare, cu exceptia dividendelor primite de la entitatile afiliate, a veniturilor din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, a altor dobanzi de incasat si a altor venituri similare enumerate la pct. 600;
e) cuantumul profitului sau pierderii brut(e);
f) cuantumul impozitului pe profit acumulat in cursul exercitiului financiar in cauza, care reprezinta cheltuielile curente cu impozitele recunoscute in ceea ce priveste profiturile sau pierderile impozabile din exercitiul financiar in cauza de catre entitati si sucursale, in jurisdictia fiscala relevanta;
g) cuantumul impozitului pe profit platit in numerar, care reprezinta cuantumul impozitului pe profit platit in cursul exercitiului financiar in cauza de catre entitati si sucursale in jurisdictia fiscala relevanta; si
h) cuantumul castigurilor acumulate la sfarsitul exercitiului financiar in cauza.
In sensul lit. d), veniturile includ tranzactiile cu parti legate.
In sensul lit. f), cheltuielile curente cu impozitele se refera doar la activitatile unei entitati din exercitiul financiar relevant si nu includ provizioane pentru obligatii fiscale incerte.

In sensul lit. g), impozitele platite includ impozitele retinute la sursa platite de alte entitati in ceea ce priveste platile catre entitati si sucursale din cadrul unui grup.

In sensul lit. h), castigurile acumulate se refera la suma profiturilor din exercitiile financiare anterioare si din exercitiul financiar in cauza, cu privire la distribuirea carora nu s-a decis inca. In ceea ce priveste sucursalele, castigurile acumulate sunt cele ale entitatii care a deschis sucursala.

(3) Informatiile enumerate la alin. (2) pot fi raportate pe baza instructiunilor de raportare mentionate in sectiunea III partile B
si C din anexa III la Directiva 2011/16/UE a Consiliului^1, asa cum este transpusa in legislatia nationala.

^1 Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si de abrogare a Directivei 77/799/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 64 din 11 martie 2011.

(4) Informatiile mentionate la alin. (2) si (3) sunt prezentate utilizand un model comun si formate de raportare electronica cu citire automata.

(5) Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit prezinta informatiile mentionate la alin. (2) sau (3), separat pentru fiecare stat membru.

(6) Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit prezinta, de asemenea, informatiile mentionate la alin. (2) sau (3), separat pentru fiecare jurisdictie fiscala care, la data de 1 martie a exercitiului financiar pentru care urmeaza sa se intocmeasca raportul, se afla pe lista din anexa I la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuita a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale, si prezinta aceste informatii separat pentru fiecare jurisdictie fiscala care, la data de 1 martie a exercitiului financiar pentru care urmeaza sa se intocmeasca raportul si la data de 1 martie a exercitiului financiar precedent, a fost mentionata in anexa II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuita a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale.

(7) Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit prezinta, de asemenea, informatiile mentionate la alin. (2) sau (3) in mod agregat pentru alte jurisdictii fiscale.

(8) Informatiile se atribuie fiecarei jurisdictii fiscale relevante pe baza sediului sau a existentei unui sediu comercial fix sau a unei activitati economice permanente care, avand in vedere activitatile grupului sau ale entitatii autonome, poate face obiectul obligatiei de a plati impozit pe profit in jurisdictia fiscala respectiva.

(9) In cazul in care activitatile mai multor entitati afiliate pot face obiectul obligatiei de a plati impozit pe profit in cadrul unei singure jurisdictii fiscale, informatiile atribuite jurisdictiei fiscale respective reprezinta suma informatiilor referitoare la astfel de activitati ale fiecarei entitati afiliate si ale sucursalelor lor in jurisdictia fiscala respectiva.

(10) Nicio informatie privind o anumita activitate nu este atribuita simultan mai multor jurisdictii fiscale.
(11) Una sau mai multe informatii specifice care trebuie prezentate in mod normal in conformitate cu alin. (2) sau (3) pot fi omise temporar din raport in cazul in care prezentarea lor ar aduce prejudicii grave pozitiei comerciale a entitatilor la care se refera raportul. Orice omisiune este indicata in mod clar in raport, impreuna cu o explicatie motivata in mod corespunzator privind motivele acesteia.
(12) Toate informatiile omise in temeiul alin. (11) sunt facute publice intr-un raport ulterior privind informatiile referitoare la impozitul pe profit, in termen de cel mult cinci ani de la data omisiunii initiale.

(13) Nu pot fi omise niciodata informatiile referitoare la jurisdictiile fiscale incluse in anexele I si II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuita a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale, astfel cum sunt mentionate la alin. (6).
(14) Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit poate include, daca este cazul, la nivelul grupului, o prezentare generala care sa ofere explicatii cu privire la orice discrepanta semnificativa dintre cuantumurile prezentate in temeiul alin. (2) lit. f) si g), tinand seama, dupa caz, de cuantumurile corespunzatoare referitoare la exercitiile financiare anterioare.

592^10.
(1) Moneda utilizata in raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit este moneda in care sunt prezentate situatiile financiare consolidate ale societatii-mama finale sau situatiile financiare anuale individuale ale entitatii autonome. Acest raport se publica in moneda utilizata in situatiile financiare.

(2) Totusi, in cazul mentionat la pct. 592^5 alin. (2), moneda utilizata in raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit este moneda in care filiala isi publica situatiile financiare anuale.

(3) Pragurile mentionate la pct. 592^5 si 592^6 se convertesc intr-o suma echivalenta in moneda nationala a oricarei tari terte relevante prin aplicarea cursului de schimb valabil la data de 21 decembrie 2021, rotunjita la mia cea mai apropiata.
592^11. - Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit precizeaza daca a fost elaborat in conformitate cu pct. 592^9 alin. (2) sau (3).

Sectiunea 13^1.4 Publicarea si accesibilitatea
592^12.
(1) Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit si declaratia mentionate la pct. 592^3-592^8 se publica in termen de 12 luni de la data bilantului exercitiului financiar pentru care este intocmit raportul, in conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European si a Consiliului^2, asa cum este transpusa in legislatia nationala.

^2 Directiva (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societatilor comerciale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 169 din 30 iunie 2017.

(2) Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit si declaratia publicate de entitati in conformitate cu alin. (1) sunt puse la dispozitia publicului gratuit, in limba romana, in termen de cel mult 12 luni de la data bilantului exercitiului financiar pentru care este intocmit raportul, pe pagina de internet:

a) a entitatii, atunci cand se aplica pct. 592^3;
b) a filialei sau a unei entitati afiliate, atunci cand se aplica pct. 592^5; sau
c) a sucursalei sau a entitatii care a deschis sucursala sau a unei entitati afiliate, atunci cand se aplica pct. 592^6.
(3) Sunt scutite de la aplicarea regulilor prevazute la alin. (2) acele entitati al caror raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit publicat in conformitate cu alin. (1) este pus simultan la dispozitia publicului intr-un format de raportare electronica cu citire automata, pe pagina de internet a registrului mentionat de Directiva (UE) 2017/1.132, asa cum este transpusa in legislatia nationala, si gratuit pentru orice tert situat in Uniune. Pagina de internet a entitatilor si sucursalelor, astfel cum este mentionat la alin. (2), contine informatii privind scutirea respectiva si o trimitere la pagina de internet a registrului relevant.

(4) Raportul mentionat la pct. 592^3 si 592^5-592^8 si, dupa caz, declaratia mentionata la pct. 592^5 si 592^6 raman accesibile pe pagina de internet in cauza pentru o perioada de cel putin 5 ani consecutivi.

Sectiunea 13^1.5 Responsabilitatea pentru intocmirea, publicarea si asigurarea accesului la raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit
592^13.
(1) Membrii organelor administrative, de conducere si de supraveghere ale societatilor-mama finale sau ale entitatilor autonome mentionate la pct. 592^3, care actioneaza in limitele competentelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectiva de a asigura faptul ca raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit este intocmit, publicat si pus la dispozitie in conformitate cu pct. 592^3-592^12.
(2) Membrii organelor administrative, de conducere si de supraveghere ale filialelor mentionate la pct. 592^5, precum si persoana sau persoanele desemnate sa efectueze formalitatile de publicitate prevazute de Directiva (UE) 2017/1.132, asa cum este transpusa in legislatia nationala, pentru sucursalele mentionate la pct. 592^6, care actioneaza in limitele competentelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectiva de a se asigura, facand uz optim de cunostintele si mijloacele de care dispun, ca raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit este intocmit intr-un mod coerent sau conform, dupa caz, cu pct. 592^3-592^11, si ca este publicat si pus la dispozitie in conformitate cu pct. 592^12.

Sectiunea 13^1.6 Declaratia auditorului statutar
592^14. - In cazul in care exista obligatia auditarii situatiilor financiare anuale, raportul de audit stabileste daca, pentru exercitiul financiar anterior exercitiului financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare care fac obiectul auditului, entitatea a avut obligatia, in temeiul pct. 592^3-592^8, de a publica un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit si, in caz afirmativ, daca raportul a fost publicat in conformitate cu pct. 592^12.

Articolul II
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 15 se adauga o noua liniuta, cu urmatorul cuprins:
– Directiva (UE) 2021/2.101 a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE in ceea ce priveste prezentarea, de catre anumite intreprinderi si sucursale, de informatii privind impozitul pe profit, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 429 din data de 1 decembrie 2021.
2. In anexa nr. 1, dupa punctul 60 se introduce un nou capitol, capitolul 8^1, cu urmatorul cuprins:
Capitolul 8^1 Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit
Sectiunea 8^1.1 Definitii legate de raportarea informatiilor referitoare la impozitul pe profit
60^1.
(1) In intelesul prezentului capitol se aplica urmatoarele definitii:
1. societate-mama finala inseamna o entitate care intocmeste situatiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entitati;
2. situatii financiare anuale consolidate inseamna situatiile financiare care sunt intocmite de o societate-mama a unui grup, in care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile si cheltuielile sunt prezentate ca fiind cele ale unei singure entitati economice;
3. jurisdictie fiscala inseamna un stat sau o jurisdictie nestatala care are autonomie fiscala in ceea ce priveste impozitul pe profit;
4. entitate autonoma inseamna o entitate care nu face parte dintr-un grup, astfel cum este definit in IFRS-uri.
(2) In sensul pct. 60^2-60^6, venituri are intelesul prevazut de IFRS-uri.
Sectiunea 8^1.2 Entitatile care au obligatia de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit
60^2.
(1) Societatile-mama finale, ale caror venituri consolidate au depasit la data bilantului lor, pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 21 decembrie 2021), astfel cum se reflecta in situatiile lor financiare anuale consolidate, au obligatia sa intocmeasca, sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele doua exercitii financiare consecutive.
(2) O societate-mama finala nu mai face obiectul obligatiilor de raportare stabilite la alin. (1) atunci cand veniturile consolidate totale ale acesteia la data bilantului scad sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare anuale consolidate.
(3) Entitatile autonome ale caror venituri au depasit la data bilantului lor, pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflecta in situatiile lor financiare anuale individuale, au obligatia sa intocmeasca, sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele doua exercitii financiare consecutive.
(4) O entitate autonoma nu mai face obiectul obligatiilor de raportare stabilite la alin. (3) atunci cand veniturile totale ale acesteia la data bilantului scad sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare.
60^3. - Prevederile pct. 60^2 nu se aplica entitatilor autonome sau societatilor-mama finale si entitatilor lor afiliate in cazul in care aceste entitati, inclusiv sucursalele lor, sunt stabilite, isi au sediul comercial fix sau au o activitate economica permanenta pe teritoriul unui singur stat membru si in nicio alta jurisdictie fiscala.

60^4.
(1) Filialele controlate de catre o societate-mama finala care nu intra sub incidenta prezentelor reglementari, atunci cand veniturile consolidate au depasit la data bilantului sau, pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare consolidate, au obligatia sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mama finala pentru cel mai recent dintre respectivele doua exercitii financiare consecutive.

(2) Atunci cand informatiile sau raportul respectiv nu este disponibil, filiala solicita societatii sale mama finale sa ii furnizeze toate informatiile necesare pentru a-i permite sa isi indeplineasca obligatiile in temeiul alin. (1). In cazul in care societatea-mama finala nu furnizeaza toate informatiile solicitate, filiala intocmeste, publica si asigura accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit, care contine toate informatiile, obtinute sau dobandite, pe care aceasta le detine, precum si o declaratie care indica faptul ca societatea-mama finala a acesteia nu a pus la dispozitie informatiile necesare.
(3) Filialele nu mai fac obiectul obligatiilor de raportare stabilite la prezentul punct atunci cand veniturile consolidate totale ale societatii-mama finale la data bilantului sau scad sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare anuale consolidate.
60^5. - Regulile stabilite la pct. 60^4 nu se aplica in cazul in care un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit este intocmit de o societate-mama finala sau de o entitate autonoma care nu intra sub incidenta legislatiei unui stat membru intr-un mod coerent cu pct. 60^7-60^9 si indeplineste urmatoarele criterii:

a) este pus la dispozitia publicului, gratuit si intr-un format de raportare electronica cu citire automata:
(i) pe pagina de internet a respectivei societati-mama finale sau a entitatii autonome respective;
(ii) in cel putin una dintre limbile oficiale ale Uniunii;
(iii) in termen de cel mult 12 luni de la data bilantului exercitiului financiar pentru care este intocmit raportul; si
b) identifica denumirea si sediul social al unei singure filiale care intra sub incidenta legislatiei unui stat membru si care a publicat un raport in conformitate cu pct. 60^10 alin. (1).
60^6. - Filialele care nu fac obiectul dispozitiilor de la pct. 60^4 au obligatia sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit in cazul in care aceste filiale servesc exclusiv obiectivului eludarii cerintelor de raportare stabilite in prezentul capitol.

Sectiunea 8^1.3 Continutul raportului privind informatiile referitoare la impozitul pe profit
60^7.
(1) Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit care trebuie prezentat in temeiul pct. 60^2-60^6 include informatii cu privire la toate activitatile entitatii autonome sau ale societatii-mama finale, inclusiv activitatile tuturor entitatilor afiliate, consolidate in situatiile financiare aferente exercitiului financiar in cauza.
(2) Informatiile mentionate la alin. (1) cuprind:
a) numele societatii-mama finale sau al entitatii autonome, exercitiul financiar in cauza, moneda utilizata pentru prezentarea raportului si, dupa caz, o lista a tuturor filialelor consolidate in situatiile financiare ale societatii-mama finale, pentru exercitiul financiar relevant, stabilite in Uniune sau in jurisdictiile fiscale incluse in anexele I si II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuita a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale;
b) o scurta descriere a naturii activitatilor acestora;
c) numarul de salariati in echivalent norma intreaga;
d) veniturile, astfel cum sunt definite de IFRS-uri, cu exceptia ajustarilor de valoare si a dividendelor primite de la entitati afiliate;
e) cuantumul profitului sau pierderii brut(e);
f) cuantumul impozitului pe profit acumulat in cursul exercitiului financiar in cauza, care reprezinta cheltuielile curente cu impozitele recunoscute in ceea ce priveste profiturile sau pierderile impozabile din exercitiul financiar in cauza de catre entitati in jurisdictia fiscala relevanta;
g) cuantumul impozitului pe profit platit in numerar, care reprezinta cuantumul impozitului pe profit platit in cursul exercitiului financiar in cauza de catre entitati in jurisdictia fiscala relevanta; si
h) cuantumul castigurilor acumulate la sfarsitul exercitiului financiar in cauza.

In sensul lit. d), veniturile includ tranzactiile cu parti legate.
In sensul lit. f), cheltuielile curente cu impozitele se refera doar la activitatile unei entitati din exercitiul financiar relevant si nu includ impozite amanate sau provizioane pentru obligatii fiscale incerte.
In sensul lit. g), impozitele platite includ impozitele retinute la sursa platite de alte entitati in ceea ce priveste platile catre entitati din cadrul unui grup.
In sensul lit. h), castigurile acumulate se refera la suma profiturilor din exercitiile financiare anterioare si din exercitiul financiar in cauza, cu privire la distribuirea carora nu s-a decis inca.
(3) Informatiile enumerate la alin. (2) pot fi raportate pe baza instructiunilor de raportare mentionate in sectiunea III partile B si C din anexa III la Directiva 2011/16/UE a Consiliului^3, asa cum este transpusa in legislatia nationala.

^3 Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si de abrogare a Directivei 77/799/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 64 din 11 martie 2011.
(4) Informatiile mentionate la alin. (2) si (3) sunt prezentate utilizand un model comun si formate de raportare electronica cu citire automata.
(5) Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit prezinta informatiile mentionate la alin. (2) sau (3), separat pentru fiecare stat membru.
(6) Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit prezinta, de asemenea, informatiile mentionate la alin. (2) sau (3), separat pentru fiecare jurisdictie fiscala care, la data de 1 martie a exercitiului financiar pentru care urmeaza sa se intocmeasca raportul, se afla pe lista din anexa I la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuita a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale si prezinta aceste informatii separat pentru fiecare jurisdictie fiscala care, la data de 1 martie a exercitiului financiar pentru care urmeaza sa se intocmeasca raportul si la data de 1 martie a exercitiului financiar precedent, a fost mentionata in anexa II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuita a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale.
(7) Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit prezinta, de asemenea, informatiile mentionate la alin. (2) sau (3) in mod agregat pentru alte jurisdictii fiscale.
(8) Informatiile se atribuie fiecarei jurisdictii fiscale relevante pe baza sediului sau a existentei unui sediu comercial fix sau a unei activitati economice permanente care, avand in vedere activitatile grupului sau ale entitatii autonome, poate face obiectul obligatiei de a plati impozit pe profit in jurisdictia fiscala respectiva.
(9) In cazul in care activitatile mai multor entitati afiliate pot face obiectul obligatiei de a plati impozit pe profit in cadrul unei singure jurisdictii fiscale, informatiile atribuite jurisdictiei fiscale respective reprezinta suma informatiilor referitoare la astfel de activitati ale fiecarei entitati afiliate si ale sucursalelor lor in jurisdictia fiscala respectiva.
(10) Nicio informatie privind o anumita activitate nu este atribuita simultan mai multor jurisdictii fiscale.
(11) Una sau mai multe informatii specifice care trebuie prezentate in mod normal in conformitate cu alin. (2) sau (3) pot fi omise temporar din raport in cazul in care prezentarea lor ar aduce prejudicii grave pozitiei comerciale a entitatilor la care se refera raportul. Orice omisiune este indicata in mod clar in raport, impreuna cu o explicatie motivata in mod corespunzator privind motivele acesteia.

(12) Toate informatiile omise in temeiul alin. (11) sunt facute publice intr-un raport ulterior privind informatiile referitoare la impozitul pe profit, in termen de cel mult cinci ani de la data omisiunii initiale.

(13) Nu pot fi omise niciodata informatiile referitoare la jurisdictiile fiscale incluse in anexele I si II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuita a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale, astfel cum sunt mentionate la alin. (6).

(14) Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit poate include, daca este cazul, la nivelul grupului, o prezentare generala care sa ofere explicatii cu privire la orice discrepanta semnificativa dintre cuantumurile prezentate in temeiul alin. (2) lit. f) si g), tinand seama, dupa caz, de cuantumurile corespunzatoare referitoare la exercitiile financiare anterioare.

60^8.
(1) Moneda utilizata in raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit este moneda in care sunt prezentate situatiile financiare consolidate ale societatii-mama finale sau situatiile financiare anuale individuale ale entitatii autonome. Acest raport se publica in moneda utilizata in situatiile financiare.

(2) Totusi, in cazul mentionat la pct. 60^4 alin. (2), moneda utilizata in raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit este moneda in care filiala isi publica situatiile financiare anuale.

(3) Pragul mentionat la pct. 60^4 se converteste intr-o suma echivalenta in moneda nationala a oricarei tari terte relevante prin aplicarea cursului de schimb valabil la data de 21 decembrie 2021, rotunjita la mia cea mai apropiata.^
60^9. - Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit precizeaza daca a fost elaborat in conformitate cu pct. 60^7 alin. (2) sau (3).

Sectiunea 8^1.4 Publicarea si accesibilitatea
60^10.
(1) Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit si declaratia mentionate la pct. 60^2-60^6 se publica in termen de 12 luni de la data bilantului exercitiului financiar pentru care este intocmit raportul, in conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European si a Consiliului^4, asa cum este transpusa in legislatia nationala.

^4 Directiva (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societatilor comerciale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 169 din 30 iunie 2017.

(2) Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit si declaratia publicate de entitati in conformitate cu alin. (1) sunt puse la dispozitia publicului gratuit, in limba romana, in termen de cel mult 12 luni de la data bilantului exercitiului financiar pentru care este intocmit raportul, pe pagina de internet:

a) a entitatii, atunci cand se aplica pct. 60^2; sau
b) a filialei sau a unei entitati afiliate, atunci cand se aplica pct. 60^4.
(3) Sunt scutite de la aplicarea regulilor prevazute la alin. (2) acele entitati al caror raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit publicat in conformitate cu alin. (1) este pus simultan la dispozitia publicului intr-un format de raportare electronica cu citire automata, pe pagina de internet a registrului mentionat de Directiva (UE) 2017/1.132, asa cum este transpusa in legislatia nationala, si gratuit pentru orice tert situat in Uniune. Pagina de internet a entitatilor si sucursalelor, astfel cum este mentionat la alin. (2), contine informatii privind scutirea respectiva si o trimitere la pagina de internet a registrului relevant.
(4) Raportul mentionat la pct. 60^2 si 60^4-60^6 si, dupa caz, declaratia mentionata la pct. 60^4 raman accesibile pe pagina de internet in cauza pentru o perioada de cel putin 5 ani consecutivi.
Sectiunea 8^1.5 Responsabilitatea pentru intocmirea, publicarea si asigurarea accesului la raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit

60^11.
(1) Membrii organelor administrative, de conducere si de supraveghere ale societatilor-mama finale sau ale entitatilor autonome mentionate la pct. 60^2, care actioneaza in limitele competentelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectiva de a asigura faptul ca raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit este intocmit, publicat si pus la dispozitie in conformitate cu pct. 60^2-60^10.

(2) Membrii organelor administrative, de conducere si de supraveghere ale filialelor mentionate la pct. 60^4, care actioneaza in limitele competentelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectiva de a se asigura, facand uz optim de cunostintele si mijloacele de care dispun, ca raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit este intocmit intr-un mod coerent sau conform, dupa caz, cu pct. 60^2-60^9, si ca este publicat si pus la dispozitie in conformitate cu pct. 60^10.

Sectiunea 8^1.6 Declaratia auditorului statutar
60^12. - In cazul entitatilor carora li se aplica cerintele prezentului capitol, raportul de audit stabileste daca, pentru exercitiul financiar anterior exercitiului financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare care fac obiectul auditului, entitatea a avut obligatia, in temeiul pct. 60^2-60^6, de a publica un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit si, in caz afirmativ, daca raportul a fost publicat in conformitate cu pct. 60^10.

Articolul III
(1) Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

(2) Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic aplica prevederile prezentului ordin de la inceputul primului exercitiu financiar astfel ales, care incepe ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

Articolul IV
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2024

Va invitam la Turneul National de Fiscalitate si Contabilitate


Turneul National de Fiscalitate si Contabilitate Modificari fiscal-contabile 2024

  1. CRAIOVA - 26 martie 2024
  2. TIMISOARA - 1 aprilie 2024
  3. CLUJ-NAPOCA - 2 aprilie 2024
  4. SIBIU - 3 aprilie 2024
  5. CONSTANTA - 9 aprilie 2024
  6. IASI - 15 aprilie 2024
  7. BUCURESTI - 19 aprilie 2024 + transmis LIVE
...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
impozit pe profitreglementari contabileintreprinderi


Data aparitiei: 27 Iulie 2022
Ultima actualizare: 13 Septembrie 2022

Votati articolul "Anumite intreprinderi si sucursale vor avea o noua obligatie de a prezenta informatii privind impozitul pe profit":
Rating:

Nota: 4.75 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X