email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OUG. nr. 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative

OUG. nr. 58/2014masuri financiareOrdonanta 46/2013posturisanatate


Redam mai jos Ordonanta de urgenta nr. 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 711 din 29 septembrie 2014.


Luand in considerare interesul national privind buna gestiune a resurselor financiare si materiale, tinand seama de necesitatea imperioasa pentru actualizarea la realitatile actuale a unor prevederi legale privind cheltuirea judicioasa a banului public, urmarind atingerea prioritatii majore a Guvernului privind imbunatatirea planificarii bugetare si a prioritizarii proiectelor d e investitii publice semnificative, pentru a spori absorbtia fondurilor UE, in vederea crearii spatiului fiscal si a sustinerii cresterii economice,

avand in vedere faptul ca in lipsa unei reglementari imediate s-ar ajunge la blocaj al activitatii autoritatilor administratiei publice centrale si locale, avand in vedere nevoia de a asigura inceperea anului scolar in conditii optime si de a asigura personalul necesar pentru buna functionare a sistemului de invatamant, in vederea asigurarii fondurilor necesare pentru respectarea obligatiilor stabilite prin hotarari judecatoresti avand ca obiect drepturi salariale, pentru continuarea reprezentarii Romaniei la evenimente cultural-sportive universitare la nivel european si mondial, luand in considerare faptul ca neadoptarea acestor masuri imediate si a reglementarilor necesare pentru implementare, prin ordonanta de urgenta, ar genera disfunctionalitati majore cu efecte negative asupra bunei desfasurari a sistemului nationa l de invatamant, dar si asupra categoriilor de beneficiari,

pentru a stimula inalta performanta in sistemul superior de invatamant, luand in considerare urgenta dezvoltarii profesionale a personalului didactic din invatamantul preuniversitar si universitar de stat, prin cresterea calitatii pregatirii de specialitate si psihopedagogice, care sa contribuie la imbunatatirea calitatii activitatii actului educativ, prin acces la surse de informare, la instrumente moderne de instruire si de predare, precum si prin utilizare a noilor tehnologii in scop didactic incepand cu anul scolar/universitar 2014-2015, in vederea asigurarii resurselor umane calificate pentru invatamantul preuniversitar si universitar de stat, luand in considerare faptul ca neadoptarea acestor masuri imediate si a reglementarilor necesare pentru implementare, prin ordonanta de urgenta, ar genera disfunctionalitati majore cu efecte negative asupra bunei desfasurari a sistemului nationa l de invatamant, dar si asupra categoriilor de beneficiari,

intrucat invatamantul constituie prioritate nationala, avand in vedere nevoia, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, de autovehicule pentru asigurarea transportului elevil or din mediul rural si din satele apartinatoare oraselor, luand in considerare apropierea anotimpului rece si distantele mari care sunt parcurse in prezent de elevi pe jos sau cu alte mijloace de transport, pentru a asigura accesul echitabil la educatie se impune luarea unor masuri in vederea suplimentari i cu un numar total de 751 de autovehicule pentru transportul elevilor, dintre care 735 de vehicule tip microbuz cu {{16+1}} locuri, 7 vehicule tip microbuz cu {{16+1}} locuri cu tractiune integrala, pentru localitati cu relief preponderent de deal, cu drumuri greu accesibile in conditii meteorologice dificile, respectiv ninsori sau ploi abundente, 4 vehicule tip microbuz cu echipare specia la pentru tineri cu dizabilitati motorii din cadrul centrelor scolare de educatie incluziva si 3 vehicule tip autobuz cu capacitat e de transport de 40 de locuri si doua vehicule tip autobuz cu capacitate de transport de 50 de locuri. in contextul dificultatilor economice ale autoritatilor administratiei publice locale si in vederea diminuarii costurilor privi nd organizarea si functionarea asezamintelor culturale se impune reglementarea regimului juridic al infiintarii, organizarii si de sfasurarii activitatii asezamintelor culturale.

Avand in vedere faptul ca in Romania in ultimele decenii multe din siturile industriale au fost dezafectate si mai multe ramuri ale economiei au suferit involutii puternice, lipsind astfel comunitatile locale de surse de venit, atat din punctul de vedere al veniturilor directe ale populatiei rezultate din salarii, cat si al veniturilor comunitatilor locale ca si impozite, se impu ne stimularea punerii in valoare a resurselor geografice de relief si de mediu atat in zonele de munte unde se pot practica sporturi de iarna - schi, bob etc., cat si in zonele limitrofe acumularilor de apa - lacuri naturale sau artificiale si zona de coasta/litoral a Marii Negre unde se pot practica sporturi estivale - schi nautic, iahting, regate etc. tinand seama de faptul ca acest nou domeniu propus a fi finantat prin Programul national de dezvoltare locala este introdus ca urmare a solicitarilor depuse de catre autoritatile publice locale la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,

luand in considerare ca prin introducerea acestui nou domeniu specific se estimeaza ca obiectivele respective vor genera direct noi locuri de munca atat pe perioada de executie, cat si pe durata exploatarii, dar si indirect alte investitii care vor revitaliza zone geografice cu mult potential, dar subfinantate pana in prezent, sau vor stimula zone dedicate acestor sporturi, dar care n u se ridica la standardele actuale de echipare ale infrastructurii, intrucat neadoptarea acestor masuri in regim de urgenta conduce la generarea unor blocaje financiare la nivelul autoritatilor administratiei publice locale,

avand in vedere ca in prezent este restrictionata finantarea din bugetul Ministerului Sanatatii, de la bugetul de stat si din venituri proprii a cazurilor critice, doar la anumite spitale - spitalele regionale de urgenta si spitalele judetene de urgenta de gradII, ceea ce creeaza inechitate, intrucat cazuri similare, de pacienti in stare critica, sunt tratate si in alte spitale car e indeplinesc criteriile de includere in Actiunile prioritare ale Ministerului Sanatatii, tinand cont de faptul ca Ministerul Sanatatii a realizat un pachet strategic de actiuni, numit Actiuni prioritare, destinat managementului celor mai grave urgente din spitale si care asigura finantarea unor patologii majore cum ar fi infarctul miocardic acut, pacientii internati in sectiile de anestezie-terapie intensiva, cazurile pentru care se previne de moartea subita de origine cardiaca, trauma, accidentul vascular cerebral, luand in considerare faptul ca acest program va determina o crestere importanta a calitatii actului medical si realizarea unui sistem national integrat modern de urgenta prespitaliceasca si postspitaliceasca, tinand cont de faptul ca in cazul in care nu se identifica resursele financiare necesare implementarii actiunilor prioritare ale Ministerului Sanatatii vor fi grav afectate cele mai mari urgente medicale internate in spitalele din Romania,

avand in vedere preocuparea constanta a statului roman pentru ocrotirea sanatatii populatiei, luand in considerare faptul ca aspectele prezentate constituie o situatie de urgenta, vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I. - Articolul 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 274/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Sursele de finantare pentru realizarea obligatiilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) sunt asigurate prin bugetele locale si din alte surse, potrivit legii."
2. Dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: "(21) Finantarea obligatiilor prevazute la alin. (1) lit. a) se asigura din bugetele locale, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate anual cu aceasta destinatie, prin legea bugetului de stat, la propunerea fundamentata a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice."
 
Art. II. - in anul 2014, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 223 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Educatiei Nationale pentru institutiile de invatamant universitar de stat pentru plata hotararilor judecatoresti avand ca obiect drepturi salariale.
 
Art. III. - (1) Ministerul Educatiei Nationale si institutiile de invatamant superior de stat pot finanta, din bugetele proprii, activitatile culturale, artistice si sportive, precum si concursuri si campionate universitare, organizate de uniunile/federatiile/asociatiile/organizatiile studentesti
(2) Ministerul Educatiei Nationale emite norme metodologice prin care se stabilesc actiunile si categoriile de cheltuieli care pot fi finantate potrivit alin. (1), aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
Art. IV. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. La articolul III, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1) nu se aplica capitolelor bugetare «invatamant», «Sanatate» si «Asigurari si asistenta sociala», indiferent de sursa de finantare."

2. in anexa, la tabelul 1.1, dupa numarul curent 5 se introduce un nou numar curent, numarul curent 6, cu urmatorul cuprins:Tabelul 1.1.     Numarul posturilor din comune,
               corespunzator grupelor de populatie

Nr. crt.     Grupe in functie de numarul de locuitori                Numarul posturilor
                                                                                              minim   mediu     maxim
0                              1                                                                 2          3             4
...                                 ...                                                              ...         ...           ...
"6                           Peste 20.000                                             65       65     65"

 3. in anexa, la tabelul 2, la numarul curent 6, valoarea aferenta coloanei comunelor se modifica si va avea urmatoarea valoare: "20.809".
4. in anexa, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu urmatorul cuprins: "5. in cazul in care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala a primit microbuze sau autobuze scolare in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, atunci la numarul maxim al posturilor rezultat in urma aplicarii prevederilor de la pct. 1, 2, 3 si 4, dupa caz, se mai adauga un numar de posturi suplimentar de soferi, necesar deservirii microbuzelor sau autobuzelor scolare."
 
Art. V. - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in anul scolar/universitar 2014-2015 se poate acorda o subventie sub forma de suma forfetara personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat si universitar de stat, incadrat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau determinata pentru dezvoltare profesionala
(2) Fondurile necesare acordarii subventiei prevazute de prezentul articol in cuantum de echivalentul in lei a 50.000.000 euro se cuprind in bugetul Ministerului Educatiei Nationale, la capitolul 65.01 "invatamant", titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", dupa semnarea contractului de finantare cu autoritatea de management
(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, modificarile ce decurg din aplicarea prezentului articol in volumul si in structura bugetului Ministerului Educatiei Nationale si al altor ordonatori principali de credite pe anul 2014
(4) Se autorizeaza Ministerul Educatiei Nationale si ordonatorii principali de credite al caror buget se modifica potrivit alin. (3) sa introduca in mod corespunzator modificarile in anexele la bugetele proprii si sa le comunice la Ministerul Finantelor Publice in termen de 5 zile.
 
Art. VI. - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin exceptie de la prevederile art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2014, din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aproba alocarea sumei de 105.000 mii lei Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru dotarea unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea transportului elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comune, inclusiv din satele apartinatoare oraselor si municipiilor, precum si al elevilor din invatamantul special, cu autovehicule scolare
(2) Pentru punerea in aplicare a prevederilor alin. (1) se respecta procedura prevazuta la art. 15 alin. (2)-(5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare
(3) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice raspunde de modul de utilizare, in conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1)
(4) Toate costurile legate de utilizarea acestor autovehicule scolare vor fi suportate din bugetele proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale
(5) Repartizarea autovehiculelor catre unitatile administrativ-teritoriale se face prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, si al ministrului educatiei nationale.
 
Art. VII. - Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu urmatorul cuprins: "Art. 181. - Prin hotarare a consiliului local/consiliului judetean, se pot repartiza sume din bugetul local pentru:
a) finantarea activitatii institutiilor cu specific sportiv din subordinea sa;
b) sustinerea activitatii cluburilor sportive locale, in baza contractelor de finantare a programelor sportive ale acestora;
c) premierea, in conditiile legii, a performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive internationale oficiale."
2. La articolul 22, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Pentru scopurile si in conditiile stabilite prin lege pot functiona cluburi sportive, persoane juridice de drept public organizate in subordinea organelor administratiei publice centrale, locale sau in subordinea institutiilor de invatamant superior de stat."
3. La articolul 29, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 29. - (1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, infiintate ca institutii publice in subordinea organelor administratiei de stat sau a institutiilor de invatamant superior de stat si au drept obiect de activitate performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale."
4. La articolul 29, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: "(3) infiintarea, organizarea si functionarea cluburilor sportive de drept public in subordinea institutiilor de invatamant superior de stat se face prin ordin al ministrului educatiei nationale, la solicitarea acestora."
 
Art. VIII. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins: "(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pot fi organizate si pot functiona ca asezaminte culturale fara personalitate juridica:
a) oricare dintre asezamintele culturale prevazute la alin. (2), infiintate si organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale administratiei publice locale, ca si compartimente de resort in aparatul de specialitate al autoritatilor executive;
b) ansamblul sau trupa artistica, indiferent de genul reprezentat, atelierul sau cenaclul cultural, galeria de arta si altele asemenea."
2. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins: "Art. 15. - (1) Finantarea asezamintelor culturale, institutii publice ale administratiei publice centrale, se realizeaza din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, precum si din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta
(2) Finantarea asezamintelor culturale, organizate la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, se realizeaza dupa cum urmeaza:
a) din bugetele locale, pentru cele care sunt organizate in aparatul de specialitate al autoritatilor executive sau sunt organizate fara personalitate juridica;
b) din venituri proprii si subventii acordate din bugetele locale, pentru cele care sunt organizate ca institutii publice locale cu personalitate juridica;
c) din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta."
 
Art. IX. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 14, literele e) si k) se abroga.
2. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins: "Art. 20. - (1) Finantarea sistemului de protectie a copilului si a centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap se asigura de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in proportie de cel putin 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, la elaborarea bugetului de stat, in baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
(2) Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in proportie de cel putin 90% din necesarul de fonduri stabilit anual la elaborarea bugetului de stat, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale
(3) Pentru finantarea integrala a cheltuielilor prevazute la alin. (1) si (2), autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa aloce sume, in completare, din bugetele locale ale acestora
(4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica incepand cu drepturile lunii octombrie 2014."
 
Art. X. - (1) Programele in domeniul culturii derulate la nivel national, care necesita implicarea mai multor institutii/autoritati publice, se aproba prin hotarari ale Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii

(2) Pentru integrarea sociala a copiilor si tinerilor prin activitatea corala se instituie Programul national "Cantus Mundi", gestionat de Corul National de Camera "Madrigal", institutie publica aflata in subordinea Ministerului Culturii
(3) Obiectivele principale si alte masuri pentru derularea Programului national "Cantus Mundi" se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii.
 
Art. XI. - La articolul 7 alineatul (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins: "l) constructia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltata de autoritatile publice locale ca instrument de punere in valoare a potentialului turistic local."
 
Art. XII. - Alineatul (2) al articolului 122 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 24 mai 2013, se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) De la data declararii starii de criza financiara, respectiv a starii de insolventa si pana la data declararii incetarii acestora, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica unitatilor administrativ-teritoriale, subdiviziunilor acestora, respectiv institutiilor publice de subordonare locala. Valorificarea creantelor datorate de unitatile administrativ-teritoriale, de subdiviziunile acestora, respectiv de institutiile publice de subordonare locala se realizeaza potrivit Planului de redresare a starii de criza financiara sau a starii de insolventa, dupa caz."
 
Art. XIII. - Alineatul (4) al articolului 93 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Din bugetul Ministerului Sanatatii, de la bugetul de stat si din venituri proprii se asigura fonduri pentru ingrijirea cazurilor critice ale caror costuri nu pot fi acoperite din fondurile obtinute pe baza contractelor cu casele de asigurari de sanatate."
 
Art. XIV. - Pentru categoriile de personal trimise in misiune temporara sau permanenta in strainatate, prevazute prin hotarare a Guvernului, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 2963 lit. f) pct. 10 si ale art. 29612 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Prim-ministru Victor-Viorel Ponta
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru, ministrul culturii, Kelemen Hunor
Ministrul finantelor publice, Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Valcov
p. Ministrul mediului si schimbarilor climatice, Mihail Faca, secretar de stat
p. Ministrul delegat pentru ape, paduri si piscicultura, Catalin Diaconescu, secretar de stat
Ministrul educatiei nationale, Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, Mihnea Cosmin Costoiu
Ministrul tineretului si sportului, Gabriela Szabo
Ministrul sanatatii, Nicolae Banicioiu
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism, Florin Nicolae Jianu
Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici
p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba, secretar de stat
 
Bucuresti, 22 septembrie 2014.
Nr. 58.

 

de Redactia Contabilul

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Atentie: ANAF a dat STARTUL controalelor in 2022!


Puteti sa demonstrati realitatea incontestabila a tranzactiilor dvs.?

Descoperiti acum modelele documentelor justificative pe care NU le reglementeaza NIMENI si NIMIC! Dar LE CER toti inspectorii fiscali!

Lucrarea Documente (suplimentare) obligatorii in caz de control va ofera acum colectia de acte si documente justificative pe care niciun inspector nu se asteapta sa le prezentati ca argument indestructibil in favoarea dvs.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
OUG. nr. 58/2014masuri financiareOrdonanta 46/2013posturisanatate

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 02 Octombrie 2014


Votati articolul "OUG. nr. 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 02 Octombrie 2014 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X