email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Taxele si impozitele unei societati care desfasoara activitatea de jocuri de noroc

taxeimpozite

Intrebare:

Ce taxe si impozite plateste o societate care desfasoara activitate de jocuri de noroc (aparate electronice), ce inregistrari contabile efectueaza pentru incasarile zilnice si platile premiilor?

Raspuns (dat in 28.04.2006):

Jocul de noroc este definit, potrivit Hotararii Guvernului nr. 251/1999 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc, ca fiind modul de atribuire a unor castiguri de orice fel, in functie de anumite elemente aleatorii - indiferent de modul de producere a acestora. In schimbul premiilor obtinute, jucatorii contribuie cu taxe de participare , directe sau disimulate.

Prin taxa de participare directa se intelege suma de bani perceputa direct de la jucator de catre organizator in schimbul dreptului de participare la joc.

Prin taxa de participare disimulata se intelege suma de bani perceputa suplimentar pentru vanzarea unor produse care permit dreptul de participare la jocurile de noroc, precum si tarifele percepute pentru utilizarea liniilor telefonice sau a altor mijloace de telecomunicatie asimilate acestora ori pentru prestarea unor servicii a caror finalitate consta in dreptul de participare la un joc de noroc.

Exploatarea jocurilor de noroc se poate face numai in baza autorizatiei emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc, iar activitatea de autorizare se realizeaza prin intermediul Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc.

Pentru desfasurarea activitatii de jocuri de noroc este necesar sa aveti prevazut in obiectul de activitate aceasta, conform codului CAEN. In cazul jocurilor mentionate de d-voastra licenta este nominala pentru fiecare masina in parte si cuprinde datele de identificare ale acesteia, precum si a organizatorului de jocuri de noroc, iar pe verso sunt inscrise spatiile de desfasurare a activitatii si vizele lunare fiscale confirmate de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Comisia poate autoriza functionarea unor masini, instalatii, dispozitive sau mese de jocuri de noroc numai pe baza unei dovezi privind verificarea tehnica, prin care sa se ateste buna functionare a acestora.

Dovada privind verificarea tehnica, este eliberata de catre firme specializate in domeniu. In dovada privind verificarea tehnica vor fi precizate datele de identificare a masinii (documentul de provenienta, seria de fabricatie, producatorul, tipul masinii, anul fabricatiei, proprietarul), caracteristicile tehnice (modul de functionare, tensiunea de alimentare, gradul de electrosecuritate, procentul de castiguri din totalul rulajului incasarilor), indexurile contoarelor electromecanice inainte si dupa verificare, factorul de multiplicare, modalitatea de sigilare si componentele sigilate (respectiv contoarele electromecanice).

Spatiul in care se desfasoara aceste activitati poate fi in proprietatea organizatorului, poate fi inchiriat sau dobandit sub o alta forma legala de catre acesta (pe baza de asociere in participatiune etc.).

In cazul unor contracte de asociere in participatiune, incheiate de catre utilizatorii de aparatura specifica jocurilor de noroc cu proprietarii de spatiu, organizatori de jocuri de noroc sunt considerate persoanele juridice care detin cu forme legale dreptul de proprietate sau de folosinta asupra aparaturii respective.

Intreaga responsabilitate in fata legii privind corecta desfasurare a activitatii de exploatare a aparaturii si a salii de joc revine celor care detin cu orice titlu aceste aparate, care au fost autorizati in conditiile legii. Este posibila schimbarea locului de exploatare a activitatilor de jocuri de noroc in perioada de valabilitate a licentei, dar nu mai mult de trei ori fata de locul initial, cu avizul comisiei, fara perceperea altor taxe, urmand sa se faca mentiune in acest sens in licenta.

In acest scop, agentii economici depun la directia de specialitate din Ministerul Finantelor Publice o documentatie care sa cuprinda:

a) adresa prin care se solicita comisiei acordarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc mentionandu-se schimbarea locului in care urmeaza a fi amplasate aparatele, precum si opisul documentelor prezentate la dosar;

b) cazierele judiciare ale administratorilor si ale directorilor executivi;

c) actele privind dreptul de proprietate sau de folosinta a spatiului de joc;

d) dovada privind verificarea tehnica a masinilor, eliberata de societati comerciale specializate in domeniu, abilitate de catre comisie;

e) dovada privind functionalitatea spatiului de joc, care va fi eliberata de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, si nota de constatare intocmita de reprezentantii Ministerului Finantelor Publice si ai Ministerului de Interne, in care se va consemna modul de respectare a conditiilor privind desfasurarea jocurilor.

Dovada privind functionalitatea spatiului de joc, impreuna cu nota de constatare sunt eliberate agentului economic in termen de 15 zile de la solicitarea acestuia si se refera la activitatea de jocuri de noroc organizata cu masini electronice cu castiguri.

Documentele necesare pentru obtinerea dovezii privind functionalitatea spatiului de joc, care urmeaza a fi depuse la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, sunt urmatoarele:

- solicitarea, in scris, in care se vor preciza: denumirea agentului economic solicitant, sediul, numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului, codul fiscal, adresa spatiilor pentru care se cere dovada privind functionalitatea;

- actele valabile din punct de vedere juridic, care confirma detinerea legala a spatiului de exploatare a masinilor de joc (actul de proprietate, contractul de inchiriere, contractul de asociere in participatiune etc., dupa caz);

- autorizatia sanitara;

- autorizatia P.S.I.;

- certificatul de inmatriculare;

- codul fiscal.

Documentele anexate la solicitare trebuie prezentate in copii lizibile.

f) certificatul de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal teritorial in raza caruia isi desfasoara activitatea agentul economic;

g) adeverinta eliberata de directia muncii si protectiei sociale in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea agentul economic, din care sa rezulte ca acesta nu are datorii fata de bugetul asigurarilor sociale de stat.

Autorizarea activitatilor de jocuri de noroc este valabila pe o perioada de un an ce curge de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a aprobat obtinerea licentei.

Dupa aceasta perioada se poate solicita reautorizarea acestor activitati, cu plata taxelor aferente, prezentand numai documentele prevazute la pct. 1, 8 si 11 - 19 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 251/1999 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru eliberarea licentelor se percep taxe anuale de autorizare prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dupa autorizarea unui agent economic in cadrul sedintei, cuantumul taxei de autorizare percepute, contul de virament, precum si alte date necesare pentru efectuarea platii sunt transmise in scris acestuia in termen de 5 zile lucratoare de la data sedintei.

Potrivit dispozitiilor Hotararii Guvernului nr.671 din 17 august 2000 privind actualizarea nivelului taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activitatilor de jocuri de, taxele anuale de autorizare sunt:

- pentru fiecare masina mecanica sau electronica cu castiguri:

- 16.695.000 lei (1669,50Ron) - taxa anuala de autorizare, din care:

- 5.460.000lei (546,00Ron) se achita inainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferenta de 11.235.000 lei (1123,50Ron) se achita in rate egale, lunar, pana la data de 25 a lunii in curs pentru luna urmatoare.

Neplata unei rate lunare, reprezentand taxa de autorizare, la termenul prevazut de lege atrage suspendarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc. Neplata ratelor lunare pe o perioada de mai mult de doua luni conduce la anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc.

Neplata sau plata cu o intarziere de mai mult de 31 de zile lucratoare a oricaror obligatii fiscale datorate la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si la bugetele locale, de catre agentii economici organizatori de jocuri de noroc, atrage anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc.

Ridicarea sanctiunii de suspendare a licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc se face pe baza certificarii de catre organul fiscal teritorial a platii ratelor lunare restante, precum si a majorarilor de intarziere aferente.

Dupa suspendarea sau dupa anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc, precum si dupa incetarea activitatii de jocuri de noroc, sub orice forma, agentii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligati in continuare la plata ratelor lunare aferente diferentei dintre taxa de autorizare anuala si ratele deja platite, la termenele prevazute de lege pana la expirarea perioadei pentru care au fost autorizati.

Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa tina evidenta contabila separat, pana la nivel de balanta, pentru activitatile de jocuri de noroc, inclusiv partea aferenta asociatilor, in cazul contractelor de asociere in participatiune:

Evidenta primara a veniturilor se tine zilnic, pentru fiecare masina electronica cu castiguri, pe formularul prezentat in anexa nr. 5, respectiv in anexa nr. 6 pentru masinile care opereaza in valuta, din Hotararea Guvernului nr. 251/1999.

Lunar, veniturile vor fi centralizate cu ajutorul formularului prezentat in anexa nr. 8, respectiv in anexa nr. 8a) pentru masinile care opereaza in valuta, din acelasi act normativ.

Formularele astfel completate sunt cuprinse intr-un registru special, numerotat, legat si stampilat de organul local al Ministerului Finantelor Publice.

Inscrierile se fac cu pix cu pasta, lizibil, fiind interzise stersaturile sau modificarile. Eventualele greseli pot fi corectate prin bararea numarului gresit si inscrierea numarului corect deasupra acestuia, sub semnatura persoanei care a completat formularul.

Situatia incasarilor lunare cuprinde date referitoare la seria masinii, indexul contoarelor la inceput, indexul contoarelor la sfarsit, factorul de multiplicare, diferenta dintre indexurile contoarelor, soldul impulsurilor, pretul/impuls.

Factorul de multiplicare este mentionat in dovada privind verificarea tehnica, pentru fiecare contor in parte.

Veniturile obtinute de jucatori din jocurile de noroc, inclusiv cele de tipul jack-pot pot fi in bani sau in natura. Jocurile jack- pot se deruleaza prin intermediul masinilor mecanice sau electronice. Castigurile de tip jack-pot se acorda aleatoriu, din sumele derulate ca urmare a exploatarii masinilor. Pentru premiile suplimentare se calculeaza un procent din aceste sume, premii care se dau la momentul stabilit prin programul masinilor. Aceste castiguri acordate trebuie evidentiate in mod distinct.

Pentru exemplificare consideram ca veniturile totale obtinute din incasari intr-o zi sunt de 50.000lei (Ron)

Cheltuielile din premii, 10.000lei (Ron).

Inregistrarea in contabilitate poate fi facuta, fara a fi limitativa, astfel:

5311          = 758    50.000

"Casa in lei"  "Alte venituri din exploatare"

658             = 462    10.000

"Alte cheltuieli din exploatare" "Creditori diversi"

462              = %      10.000

"Creditori diversi" 5311 8.000 "Casa in lei"

                           446 2.000 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

446                 = 5311 2.000"Casa in lei"

"Alte impozite, taxe si   varsaminte asimilate"

Din punct de vedere fiscal, exista doua impozite

- impozit pe profit, datorat de societatea organizatoare de jocuri de noroc

- impozit pe veniturile din jocuri de noroc, datorat de persoana fizica.

Cota de impozit pe profit este de 16% incepand cu anul 2005 si se aplica in cazul in care suma stabilita este mai mare decat cea realizata din aplicarea unei cote de 5% asupra veniturilor realizate din jocuri de noroc.

In exemplul luat, (50.000 - 10.000) x 16% = 6.400lei, si

50.000 x 5% = 2.500lei

In acest caz, impozitul datorat este cel pe profit, respectiv 6.400lei.

Mentionam ca in exemplul prezentat, din baza de calcul a impozitului pe profit s-au dedus numai cheltuielile din premii fara a se tine seama ca societatea are si altele de natura salariilor, chiriilor, contributiilor, taxelor de avizare etc., care se scad din baza de impozitare.

Impozitul pe veniturile din jocuri de noroc de 2.000lei, se retine de catre societate si se varsa la bugetul de stat pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Datorita acestei prevederi este necesar sa tineti evidenta veniturilor realizate de fiecare persoana fizica ca sa puteti retine impozitul datorat.

Inafara impozitului pe profit si pe venit, mai trebuie sa calculati si sa declarati urmatoarele: 

 • contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la salariati, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cea datorata de angajator, lunar,
 • contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati, potrivit legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cea datorata de angajator, lunar,
 • contributia pentru asigurari sociale de sanatate retinuta de la asigurati, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,inclusiv cea datorata de angajator, lunar,
 • contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, lunar,
 • contributia pentru asigurari sociale de sanatate, calculata pentru concediile medicale, care se deduce din contributia de asigurari sociale datorata de angajator, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, si ale Normelor de aplicare a prevederilor legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, lunar,
 • varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. nr. 102/1999 privind protectia speciala a persoanelor si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, daca este cazul, lunar,
 • taxa pe jocuri de noroc datorata anticipat sau lunar pe perioada de valabilitate a licentei de exploatare a jocurilor de noroc, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • taxa pe jocuri de noroc regularizata periodic, in functie de realizari, datorata pentru perioada de raportare,
 • taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificarile si completarile ulterioare. Timbrul social asupra jocurilor de noroc se calculeaza in procent de 10% asupra pretului fiecarei participari a persoanelor fizice la astfel de activitati si seadauga in pretul biletelor.
 • contributia de 1% din profitul contabil anual realizat de operatorii economici care organizeaza jocuri de noroc, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia. Plata se va face pana la data de 31 mai a anului in curs, pentru anul precedent,
 • cota de 20% aplicata asupra veniturilor obtinute din jocuri de noroc retinuta de la persoanele fizice nerezidente care nu prezinta certificat de rezidenta fiscala sau sunt rezidente ale unui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, lunar.

Obligatiile de plata la bugetul statului se declara prin "Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a, potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100

Impozitul pe profit se calculeaza si se declara trimestrial.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Costurile de productie ale firmei. Atentie la amenzi!


Dvs. dati importanta cuvenita calculatiei costurilor de productie?
Pentru ca este decisiva:

 •   pentru pastrarea unei evidente contabile corecte a productiei
 •   pentru rezultate contabile si fiscale conforme legislatie in vigoare
 •   pentru protectie maxima impotriva erorilor in registrele dvs. contabile
 •   pentru evitarea amenzilor FISCULUI
 •   pentru managementul eficient al proceselor din firma!

Comandati acum Modele editabile pentru Calculatia Costurilor!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
taxeimpozite

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 18 Octombrie 2006


Votati articolul "Taxele si impozitele unei societati care desfasoara activitatea de jocuri de noroc":
Rating:

Nota: 3.67 din 5 din 9 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 18 Octombrie 2006 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X