email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Reguli de evaluare alternative

note explicativedatorie financiaraactiv financiar

Reguli de evaluare alternative

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Periodic, entitatile reevalueaza imobilizarile corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, reflectand in contabilitate rezultatele reevaluarii.

Daca entitatea a efectuat operatiunile de reevaluare a imobilizarilor corporale, ea tre- buie sa prezinte acest fapt in notele explicative, impreuna cu:
– descrierea elementelor supuse reevaluarii;
– metoda utilizata pentru determinarea valorilor prezentate; si
– elementul (venit sau cheltuiala) recunoscut in contul de profit si pierdere (daca este cazul).

Reevaluarea imobilizarilor corporale are la baza valoarea justa calculata la data bilantului.

De regula, valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate de catre pro- fesionisti calificati in evaluare, membri ai unui organism profesional in domeniu, recu- noscut national si international.

La reevaluarea unei imobilizari corporale, amortizarea cumulata la data reevaluarii poate fi:

 • recalculata proportional cu modificarea valorii contabile brute a activului, astfel incat valoarea contabila a activului, dupa reevaluare, sa fie egala cu valoarea sa reevaluata (aceasta metoda este utilizata, deseori, atunci cand activul este reevaluat prin aplicarea unui indice); sau
 • eliminata din valoarea contabila bruta a activului, situatie in care valoarea neta, determinata in urma corectarii cu ajustarile de valoare, este recalculata la nivelul valorii reevaluate a activului (aceasta metoda este utilizata, deseori, pentru cladirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piata).

Daca in urma recunoasterii initiale ca activ imobilizat, valoarea acestuia este deter- minata pe baza reevaluarii, valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului, inlocuind costul de achizitie, costul de productie sau orice alte valori atribuite inainte acelui activ. Regulile privind amortizarea vor fi aplicate activului imobilizat avand in vedere valoarea acestuia, determinata ca urmare a reevaluarii.

Atentie! Atunci cand ati reevaluat un element de natura imobilizarilor corporale, tre- buie sa procedati la reevaluarea simultana a tuturor elementelor din acea grupa de imo- bilizari corporale pentru a evita reevaluarea selectiva si raportarea in situatiile financiare a unor valori formate din costuri si sume determinate la date diferite.

Fac exceptie de la aceasta regula situatiile in care nu exista o piata activa pentru acel activ.

O piata activa este o piata unde sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
– elementele comercializate sunt omogene;
– pot fi gasiti in permanenta cumparatori si vanzatori interesati; si
– preturile sunt cunoscute de cei interesati.

O grupa de imobilizari corporale cuprinde active de aceeasi natura si utilizari simi- lare, aflate in exploatarea unei entitati.

Exemple de grupe de imobilizari corporale sunt:

 • terenuri;
 • cladiri;
 • masini si echipamente;
 • nave;
 • aeronave etc.

Entitatile trebuie sa efectueze cu suficienta regularitate operatiunile de reevaluare, astfel incat valoarea contabila atribuita imobilizarilor corporale sa nu fie diferita in mod substantial de valoarea justa determinata la data bilantului.

In situatia in care un activ imobilizat dintr-o grupa nu poate fi reevaluat deoarece nu exista o piata activa, entitatea va proceda astfel:
– daca activul imobilizat nu a mai fost reevaluat, acesta va fi prezentat in bilant la cost, mai putin ajustarile cumulate de valoare;
– daca activul imobilizat a mai fost reevaluat, acesta va fi prezentat in bilant la valoarea reevaluata la data ultimei reevaluari, mai putin ajustarile cumulate de valoare.

Dupa cum am mai prezentat, reevaluarea imobilizarilor corporale are ca finalitate inlocuirea valorii contabile nete a acestora cu valoarea justa determinata la data reevaluarii. Diferenta dintre valoarea rezultata in urma reevaluarii si valoarea la cost istoric trebuie sa fie prezentata ca un plus de valoare sau ca un minus de valoare.

Plusul de valoare va fi reflectat ca o rezerva din reevaluare, care constituie un subele- ment distinct in pozitia „capital si rezerve” din bilant.

Indiferent daca valoarea rezervei a fost modificata sau nu in cursul exercitiului finan- ciar, entitatile trebuie sa prezinte in notele explicative urmatoarele informatii:

 • valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate si suma corespunzatoare reevaluarii efectuate;
 • valoarea rezervei din reevaluare existenta la inceputul exercitiului financiar;
 • diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
 • sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer si temeiul legal al acestuia;
 • valoarea rezervei din reevaluare existenta la sfarsitul exercitiului financiar; si
 • tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
 • valoarea la data bilantului a diferentei dintre valoarea rezultata din reevaluare si costul istoric.

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin trans- ferul direct al acestuia in rezerve (contul 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci cand reprezinta un castig realizat. Castigul este considerat realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare.

Cu toate acestea, o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de catre entitate, caz in care, valoarea rezervei transferate reprezinta diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si amortizarea calculata pe baza costului initial al activului.

Surplusul din reevaluare aparut in urma unei reevaluari va fi inregistrat separat:
– in contul 105 „Rezerve din reevaluare”, daca anterior nu s-a constatat un minus de valoare;
– in contul 7813 „Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor”, daca anterior s-a constatat un minus de valoare inregistrat in conturile din grupa 6813 „Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor”;
– in contul 105 „Rezerve din reevaluare”, daca anterior s-a constatat un minus de valoare, iar surplusul din reevaluare constatat in prezent depaseste minusul din reevaluare constatat anterior.
Minusul din reevaluare aparut in urma unei reevaluari va fi inregistrat separat:
– in contul 6813 „Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imo- bilizarilor”, daca anterior nu s-a constatat niciun plus de valoare;
– in contul 105 „Rezerve din reevaluare”, daca anterior s-a constatat un plus de va- loare, iar minusul din reevaluare constatat in prezent nu depaseste plusul din reevaluare constatat anterior.

Rezerva din reevaluare constituita cu ocazia reevaluarilor nu poate fi distribuita actionarilor sau asociatilor, direct sau indirect, cu exceptia cazului in care activul imobilizat reevaluat a fost valorificat, situatie in care surplusul din reevaluare reprezinta un castig efectiv realizat.

Ajustarile de valoare pentru activele imobilizate se determina in fiecare exercitiu financiar pe baza valorii atribuite acestora pentru acel exercitiu financiar.

Evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare

Un instrument financiar reprezinta orice contract care genereaza simultan un activ financiar pentru o entitate si o datorie financiara sau un instrument de capitaluri pro- prii pentru o alta entitate.

Un activ financiar este orice activ care reprezinta:

1. O componenta a trezoreriei;

2. Un instrument de capitaluri proprii al unei alte entitati;

3. Un drept contractual care se refera la:

– primirea de numerar sau a unui alt activ financiar de la o alta entitate; sau
– schimbarea de active sau datorii financiare cu o alta entitate, in conditii care sunt potential favorabile entitatii;

4. Un contract care va fi sau poate fi decontat cu instrumentele de capitaluri proprii ale entitatii si este:

– un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obli- gata sa primeasca un numar variabil al propriilor instrumente de capitaluri proprii; sau
– un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat in alt fel decat prin schimbul unei sume fixe de numerar sau alt activ financiar pentru un numar fix din instrumentele de capital ale entitatii (instrumentele de capital ale entitatii nu includ instrumente care sunt ele insele contracte pentru pri- mirea sau livrarea propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entitatii).

O datorie financiara este orice datorie care reprezinta:

1. O obligatie contractuala care se refera la:

– cedarea de lichiditati sau a unui alt activ financiar unei alte entitati; sau
– schimbarea de active sau de datorii financiare cu alta entitate, in conditii care sunt potential nefavorabile pentru entitate;

2. Un contract care va fi sau poate fi decontat in instrumentele de capitaluri proprii ale entitatii si este:

– un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obli- gata sa livreze un numar variabil din propriile sale instrumente de capitaluri proprii; sau
– un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat altfel decat prin schimbul unei sume fixe de numerar sau alt activ financiar in schimbul unui numar fix din propriile instrumente de capitaluri proprii ale entitatii (instru- mentele de capitaluri proprii ale entitatii nu includ instrumentele care pot fi ele insele contracte pentru primirea sau livrarea viitoare a propriilor instru- mente de capitaluri proprii ale entitatii).

Entitatile pot evalua instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, in situatiile financiare consolidate, la valoarea justa.

Valoarea justa se determina prin referire la:

 • valoarea de piata, pentru acele instrumente financiare pentru care se poate identi- fica o piata activa (daca valoarea de piata nu se poate identifica pentru un instru- ment, dar poate fi identificata pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, valoarea de piata poate fi derivata din cea a componentelor sale sau a instrumentului similar); sau
 • valoarea determinata pe baza unor modele si tehnici de evaluare general accep- tate, pentru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu o piata activa (astfel de modele si tehnici asigura o aproximare rezonabila a valorii de piata).
Evaluarea la valoarea justa se aplica numai datoriilor care sunt:
– detinute ca parte a unui portofoliu de tranzactionare; sau
– instrumente financiare derivate.
Evaluarea la valoarea justa nu se aplica:
– instrumentelor financiare nederivate detinute pana la scadenta;
– imprumuturilor si creantelor generate de entitate si nedetinute in scopul tranzactionarii;
– intereselor in filiale, intreprinderi asociate si asocieri in participatie;
– instrumentelor de capital emise de entitate;
– contractelor cu plata contingenta intr-o combinare de intreprinderi (combinarea de
intreprinderi reprezinta gruparea unor entitati individuale intr-o singura entitate raportoare, determinata de obtinerea controlului de catre o entitate asupra uneia sau mai multor intreprinderi); si
– altor instrumente financiare cu astfel de caracteristici speciale si care se contabi- lizeaza diferit fata de alte instrumente financiare.

Prin exceptie de la cerintele principiului prudentei, atunci cand un instrument finan- ciar se evalueaza in conformitate cu regulile prezentate mai sus, modificarea valorii tre- buie sa fie inclusa in contul de profit si pierdere.

Totusi, o astfel de modificare se include direct intr-o rezerva de valoare justa in ca- pitalul propriu, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
– instrumentul contabilizat este un instrument de acoperire impotriva riscurilor (sis- temul de contabilizare a acoperirii riscului permite ca unele sau toate modificarile
de valoare sa nu fie inregistrate in contul de profit si pierdere); sau
– modificarea de valoare se refera la o diferenta de schimb valutar aparuta la un ele- ment monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o entitate straina (prin investitie neta intr-o entitate straina se intelege partea care revine entitatii raportoare din activele nete ale acelei entitati straine).

Modificarea valorii unui activ financiar disponibil pentru vanzare, altul decat un instrument financiar derivat, poate fi inclusa direct in capitalul propriu, in rezerva de valoare justa.

Entitatea va aplica rezervei de valoare justa urmatorele tratamente:
– rezerva va fi ajustata atunci cand sumele inregistrate in aceasta nu mai sunt nece-
sare pentru aplicarea evaluarii la valoarea justa;
– rezerva va ramane inregistrata in contabilitate atat timp cat instrumentele finan- ciare carora le este aferenta exista in bilant.

Entitatea care a aplicat evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare va prezenta in notele explicative urmatoarele informatii:

 • justificarea alegerii modelelor si tehnicilor de evaluare folosite pentru deter- minarea valorilor juste (daca este cazul);
 • pentru fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justa, modificarile de valoare incluse direct in contul de profit si pierdere, precum si modificarile incluse in rezerva de valoare justa;
 • pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate, informatii privind aria si natura instrumentelor, inclusiv termenii si conditiile semnificative care pot afecta valoarea, momentul si certitudinea fluxurilor viitoare de trezorerie; si
 • un tabel care sa prezinte modificarile rezervei de valoare justa aparute in cursul exercitiului financiar.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Ghidul Practic al Monografiilor Contabile


Atentie: au aparut monografii anului 2022!

Ai la dispozitie 70 monografii:

- noi-noute, variate, complexe, actuale, controversate si legale
- grupate pe domenii de cel mai mare interes
- usor de accesat, usor de inteles, usor de aplicat
- gata de personalizat cu datele operatiunilor tale

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
note explicativedatorie financiaraactiv financiar

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 17 Iulie 2007


Votati articolul "Reguli de evaluare alternative":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 17 Iulie 2007 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X