email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Majorarea capitalui social din rezerve. Care este monografia contabila?

Majorarea capitalui social din rezerve. Care este monografia contabila?
monografia contabilarezervecapital social

Dezbatem in randurile de mai jos cum se procedeaza in cazul in care un SRL doreste sa  majoreze capitalul social din rezerve. Expertul ne va lamuri daca aceasta operatiune este posibila si care sunt conditiile care pornesc de aici (documente, monografie contabila, eventuale taxe).
 


Iata raspunsul specialistului!


In legea societatilor nr. 31 / 1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, gasim urmatoarele metode si surse de majorare a capitalului social:

"Art. 210

(1)Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.

(2)De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.

(3)Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.

(4)Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Art. 221

Societatea cu raspundere limitata isi poate majora capitalul social, in modalitatile si din sursele prevazute de art. 210."

De aici rezulta foarte clar faptul ca este permisa majorarea capitalului social din rezerve, insa atentie, nu din toate rezervele. Din cadrul rezervelor sunt excluse de la majorarea capitalului social rezervele legale (cont 1061) si rezervele din reevaluarea imobilizarilor (cont 105).

Deci, majorarea capitalului social trebuie efectuata doar din alte rezerve (cont 1068).

Pe de alta parte, ca tehnica de majorare a capitalului social (care reprezinta produsul inmultirii dintre doi factori, si anume dintre cantitatea – reprezentata de numarul de parti sociale – si pretul unitar – reprezentat de valoarea nominala a unei parti sociale) se prevede fie majorarea pretului unitar (valoarea nominala a unei parti sociale), fie majorarea cantitatii (numarului de parti sociale).

Intre aceste doua tehnici, va recomand sa apelati la cea de-a doua, respectiv la majorarea numarului de parti sociale, pastrand aceeasi valoarea nominala.

Asadar, valoarea din contul altei rezerve cu care doriti sa majorati capitalul social o impartiti la valoarea nominala a unei parti sociale si aflati numarul pe parti sociale care vor trebui emise pentru majorarea capitalului social.

Din punct de vedere contabil, in reglementarile contabile aprobate prin OMFO 1802/2014 se arata:

"412. _

(3) Principalele operatiuni care se inregistreaza in contabilitate cu privire la majorarea

capitalului sunt: subscrierea si emisiunea de noi actiuni, incorporarea rezervelor si alte operatiuni, potrivit legii.

Contul 101 "Capital" este un cont de pasiv. In creditul contului 101 "Capital" se inregistreaza:- rezervele destinate majorarii capitalului, potrivit legii (106);

Contul 106 "Rezerve"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor constituite. Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve.

Contul 106 "Rezerve" este un cont de pasiv.

in debitul contului 106 "Rezerve" se inregistreaza:

- rezervele destinate majorarii capitalului, potrivit legii (101);"

Din prevederile contabile prezentate, rezulta faptul ca majorarea capitalului social se realizeaza prin incorporarea altor rezerve, cu emiterea de noi actiuni (parti sociale).

De asemenea, rezulta faptul ca, prin incorporarea altor rezerve, nota contabila privind majorarea capitalului social se face direct intre contul de alte rezerve (care se debiteaza) si contul de capital social subscris si varsat (care se crediteaza).

Astfel, prin incorporarea altor rezerve, majorarea se evidentiaza contabil astfel:
pentru asociat X: 1068 = 1012 numar parti sociale emise * valoare nominala initiala
pentru asociat Y: 1068 = 1012 numar parti sociale emise * valoare nominala initiala

In NORMELE METODOLOGICE din 10 octombrie 2008 privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor – aprobate prin Ordinul 2594/C/2008 – se arata:

"Art. 138

La cererea de inregistrare a mentiunii privind majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor/ beneficiilor/primelor de emisiune se ataseaza actul modificator, in original, situatiile financiare si balanta insotitoare, dupa caz, precum si dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original."

Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunii privind majorarea capitalului social al societatilor la ONRC sunt urmatoarele – preluate de pe site-ul acestei institutii:

 Cererea de inregistrare (original) – formular tipizat, in care se bifeaza casuta 4.6 [inregistrarea mentiunilor] si casuta "capital social";

 Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau decizia asociatului unic – prin care se aproba majorarea capitalului social prin incorporarea altor rezerve, tehnica de majorare – cum ar fi emiterea de noi parti sociale, pastrandu-se valoarea nominala –, procentul de detinere pentru fiecare asociat ca urmare a acestei majorari) sau actul aditional la actul constitutiv (original);

 Actul constitutiv actualizat conform majorarii capitalului social;

 Situatiile financiare si balanta insotitoare in cazul majorarii capitalului social prin incorporarea rezervelor/beneficiilor/primelor de emisiune, in copie;

Daca este cazul:

    • declaratiile date pe proprie raspundere de catre noii asociati care prin majorare au dobandit parti sociale din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original) - detalii;
    • dupa caz, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public pentru asociatii care intra in societate;
    • certificat, original sau copie certificata si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public, de la registrul in care este inmatriculata persoana juridica din strainatate, care sa ateste existenta acesteia;
    • avizele prealabile prevazute de legile speciale (original);
    • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
 Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
Documentele de la punctele 1 la 4 si de la punctul 6 sunt obligatorii.

Documentele de la punctul 5 se depun doar daca, in urma majorarii, apar noi asociati (romani / nerezidenti).

Din punct de vedere fiscal, se aplica urmatoarele prevederi legale din codul fiscal:

- pentru calculul impozitului pe profit:

"ART. 26 - Provizioane/ajustari pentru depreciere si rezerve

(5) Reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa, inclusiv rezerva legala, se include in rezultatul fiscal, ca venituri impozabile sau elemente similare veniturilor, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei provizionului sau a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii sub orice forma, fuziunii contribuabilului sau oricarui altui motiv.

(9) Rezervele reprezentand facilitati fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire sau pentru acoperirea pierderilor. in cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, aceste sume se impoziteaza ca elemente similare veniturilor in perioada fiscala in care sunt utilizate. in situatia in care sunt mentinute pana la lichidare, acestea nu sunt luate in calcul la rezultatul fiscal al lichidarii. Nu se supun impozitarii rezervele de influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta, constituite potrivit legii, inregistrate de institutiile de credit - persoane juridice romane si sucursalele bancilor straine, care isi desfasoara activitatea in Romania.

Norme de aplicare:

"23. Intra sub incidenta art. 26 alin. (9) din Codul fiscal urmatoarele sume inregistrate in conturi de rezerve sau surse proprii de finantare, in conformitate cu reglementarile privind impozitul pe profit:
a) sumele reprezentand diferentele nete rezultate din evaluarea disponibilului in devize, in conformitate cu actele normative in vigoare, care au fost neimpozabile;
b) scutirile si reducerile de impozit pe profit aplicate asupra profitului reinvestit potrivit prevederilor legii, inclusiv suma profitului investit, diferenta dintre cota redusa de impozit pentru exportul de bunuri si/sau servicii si cota standard, precum si cele prevazute in legi speciale."

Daca in contul de alte rezerve cu care doriti sa majorati capitalul social sunt incluse si alte rezerve constituite din diverse facilitati fiscale acordate de stat de-a lungul timpului (cea mai noua fiind cea referitoare la profitul reinvestit), suma respectivei rezerve provenind din facilitati se impoziteaza ca element similar venitului (se aduna la baza impozabila) in perioada in care se majoreaza capitalul social cu acestea.

Daca in contul altei rezerve cu care doriti majorarea capitalui social nu aveti incluse astfel de rezerve provenind din facilitati, atunci nu sunt implicatii fiscale la calculul impozitului pe profit (nu se face nici o impozitare cu impozit pe profit a acestora).

- pentru calculul impozitului pe venit pentru asociati:

"ART. 7 - Definitii ale termenilor comuni in intelesul prezentului cod, cu exceptia titlurilor VII si VIII, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

11. dividend - o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, exceptand urmatoarele:
a) o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, ca urmare a unei operatiuni de majorare a capitalului social, potrivit legii;
b) o distribuire efectuata in legatura cu dobandirea/rascumpararea titlurilor de participare proprii de catre persoana juridica;
c) o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea unei persoane juridice;
d) o distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;
e) o distribuire de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant;
f) o distribuire de titluri de participare in legatura cu operatiuni de reorganizare, prevazute la art. 32 si 33.

ART. 91 - Definirea veniturilor din investitii

Veniturile din investitii cuprind:
a) venituri din dividende;
b) venituri din dobanzi;
c) castiguri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;
d) castiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

ART. 93 - Venituri neimpozabile

(2) Nu genereaza venituri impozabile urmatoarele:

f) distribuirea de titluri de participare noi, definite la art. 7, sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de valoare, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica;

Asadar, odata cu incorporarea rezervelor in capitalul social fie se emit noi titluri catre asociati, fie se mareste valoarea nominala a celor existente, insa aceasta operatiune nu constituie, la nivelul persoanei fizice, venit impozabil (operatiunea de majorare a capitalului social prin incorporarea rezervelor nu condice la nici un fel de impozitare la nivelul persoanei fizice).

Din punct de vedere declarativ, societatea nu are nici o obligatie.


 

Raspuns oferit pe portalcontabilitate.ro de Otilia-Mihaela Roman - Expert contabil si Consultant fiscal.


de Redactia Contabilul

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Costurile de productie ale firmei. Atentie la amenzi!


Dvs. dati importanta cuvenita calculatiei costurilor de productie?
Pentru ca este decisiva:

  •   pentru pastrarea unei evidente contabile corecte a productiei
  •   pentru rezultate contabile si fiscale conforme legislatie in vigoare
  •   pentru protectie maxima impotriva erorilor in registrele dvs. contabile
  •   pentru evitarea amenzilor FISCULUI
  •   pentru managementul eficient al proceselor din firma!

Comandati acum Modele editabile pentru Calculatia Costurilor!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
monografia contabilarezervecapital social

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 09 Octombrie 2018


Votati articolul "Majorarea capitalui social din rezerve. Care este monografia contabila?":
Rating:

Nota: 4.16 din 5 din 16 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 09 Octombrie 2018 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X